เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 138 รายการ
Next Last

ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์โปรโมชั่น 2563 / 2020

Z5395
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์โปรโมชั่น 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z5395
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ - เข้าชมสวนคอเคนฮอฟ - บรัสเซล - ซานส์ สคันส์ - โวลันดัม - กีร์ธูร - ล่องเรือชมหมู่บ้านมรดกโลก
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (ประมาณ 4,800 บาท) - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 700 บาท - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องอาบูดาบี - สนามบินชาร์ล เดอ โกล มหานครปารีส - จตุรัสทรอกาเดโร - ถ่ายรูปหอไอเฟล - จัตุรัสคองคอร์ด - ประตูชัย - ถนนชองเอลิเซ่ - ถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - ดิวตี้ฟรี
ปารีส - บรัสเซล (เบลเยียม) - อะตอมเมียม - แมนาคินพิส - จัตุรัสแกรนด์เพลซ
บรัสเซล - โรมอนด์ (เนเธอร์แลนด์) - ช้อปปิ้ง Designer Outlet Roermond - ไนเมเก้น - อัมสเตอร์ดัม
อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเพชรคอสเตอร์ไดมอนด์ - ดามส์สแควร์
อัมสเตอร์ดัม ซานส์ สคันส์ - โวลันดัม - สวนทิวลิปเคอเคนฮอฟ - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอาบูดาบี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z5351
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์โปรโมชั่น 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z5351
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿57,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิต - ฝรั่งเศส - โรม - รัฐวาติกัน - ปราโต้ - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เวนิส - อินเทอร์ลาเค่น - ยอดเขาจุงเฟรา - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายย์
ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องอาบูดาบี - สนามบินฟูมิชิโน่ - กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - ถ่ายรูปโคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ปราโต้
หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส - สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค
เวนิส - อินเทอร์ลาเก้น - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
อินเทอร์ลาเค่น - กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - พิเศษ ทานอาหารบนเขา ชมวิวพาโนราม่า - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง
จอง - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแซนน์
ปารีส - ย่านมองมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ - จัตุรัสคองคอร์ด - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ช้อปปิ้งที่ห้าง แกลลารีลาฟาแยตต์ - สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์
แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอาบูดาบี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z5350
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์โปรโมชั่น 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z5350
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿45,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิต - ฝรั่งเศส - มิลาน - ดูโอโม่ - เวนิส - ลูเซิร์น - ซัคไซน์ - อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงเฟรา - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - ปารีส - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
ไม่รวม ค่าธรรมวีซ่าเชงเก้น (ประมาณ 4,800 บาท) - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องอาบูดาบี - สนามบินมิลาน - ชมเมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งมิลาน - เกาะเวนิส - โบสถ์เซนต์มาร์ค
เวนิส - โคโม - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล - ซัคไซน์
ซัคไซน์ - อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - พิเศษ ทานอาหารบนเขา ชมวิวพาโนราม่า - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง
ดีจอง - ปารีส - ช้อปปิ้ง La Va Llée Village
ชมเมืองปารีส - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - Duty Free - แกลลารีลาฟาแยตต์ - สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์
แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอาบูดาบี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z5348
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์โปรโมชั่น 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z5348
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿35,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - สวิต - ฝรั่งเศส - อิตาลี - เจนีวา - อานซี - ชาโมนิกซ์ - อีวัวร์ - โลซานน์ - มองเทรอซ์ - มิลาน - ดูโอโม - ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า - โรม - วาติกัน
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (ประมาณ 4,800.-) - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องอาบูดาบี - เจนีวา - อานซี - ชาโมนิกซ์ - หมู่บ้านอีวัวร์
เจนีวา - โลซานน์ - มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง - มิลาน
มิลาน - ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้ - ดูโอโม - ช้อปปิ้งดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี่ - ปราโต้
ปราโต้ - หอเอนเมืองปิซ่า - ฟลอเรนซ์ - ชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ - กรุงโรม
โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอาบูดาบี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z5349
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์โปรโมชั่น 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z5349
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿49,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี - สวิต - พิชิต 2 เขา ยอดเขากรอนเนอแกรต + ยอดเขาริกิ - มิลาน - ดูโอโม - โคโม่ - เซอร์แมทซ์ - แทซ - มองเทรอซ์ - เวเว่ย์ - โลซานน์ - เจนีวา - เบิร์น - อินเทอร์ลาเก้น - ลูเซิร์น - ซูริค
ไม่รวม ค่าธรรมวีซ่าเชงเก้น (ประมาณ 4,800 บาท) - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 10 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน - ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องอาบูดาบี - สนามบินมิลาน - ชมเมืองมิลาน - ดูโอโม - โคโม่ - ล่องเรือบริเวณทะเลสาบโคโม่ - ช้อปปิ้งที่ ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท
โคโม่ - เซอร์แมทซ์ - ยอดเขากรอนเนอแกรต - แทซ
แทซ - มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง - เวเว่ย์ - โลซานน์ - เจนีวา - ทะเลสาบเจนีวา และน้ำพุจรวดเจทโด - ถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้ - เบิร์น - ย่านมาร์คกาสเซ - ถนนครัมกาสเซ
เบิร์น - อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาริกิ - ลูเซิร์น - รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน - สะพานไม้ชาเปล - ซูริค
สนามบินซูริค - เดินทางกลับ
แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงอาบูดาบี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z5281
นกสกู๊ต

ทัวร์โปรโมชั่น 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z5281
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - อาซาฮิกาว่า - ลานสกีชิคิไซ (ไม่รวมค่ากิจกรรม และอุปกรณ์สกี) - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตลาดปลาโจไก
ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 2,000 บาท ต่อท่าน (เนื่องจากโปรแกรมนี้เป็นราคาโปรโมชั่น จะไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี)

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินชิโตเสะ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - อาซาฮิกาว่า
ลานสกีชิคิไซ (ไม่รวมค่ากิจกรรม และอุปกรณ์สกี) - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ดิวตี้ฟรี - ถนนทานุกิ
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตลาดปลาโจไก - สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z5263
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์โปรโมชั่น 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z5263
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 10 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿38,400
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวออสเตรเลีย :
ทัวร์ออสเตรเลีย - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Norwegian Jewel, Cruise Only เส้นทาง โอ๊คแลนด์ - ทัวรังกา - นาเปียร์ - เวลลิงตัน - พิกตัน - ลิตเทลตัน - ดนีดิน - ซิดนีย์
ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน - ค่ารถรับส่ง - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่า WIFI

อิสระเดินทางเอง จากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ) - ท่าเทียบเรือ Auckland, New Zealand (EMBARK) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Norwegian Jewel - Depart 18.00 PM
Arrive 8.00 AM Tauranga, New Zealand - Depart 15.45 PM
Arrive 8.00 AM Napier, New Zealand - Depart 18.00 PM
Arrive 8.00 AM - Wellington, New Zealand - Depart 18.00 PM
Arrive 8.00 AM Marlborough (Picton), New Zealand - Depart 18.00 PM
Arrive 7.00 AM Lyttelton, New Zealand - Depart 17.00 PM
Arrive 8.00 AM Dunedin (Port Chalmers), New Zealand - Depart 18.00 PM
Cruise Dusky, Doubtful & Milford Sound
At Sea (Cruising)
At Sea (Cruising)
(DISEMBARK) Arrive 7.00 AM Sydney, Australia - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5215
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์โปรโมชั่น 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z5215
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿40,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ - ปารีส - หอไอเฟล - บรูจจ์ - บรัสเซล - รอตเทอร์ดาม - บ้านลูกเต๋า - เฮก - อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านซานส์สคันส์
ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 10 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 700 บาท

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - เมืองปารีส ฝรั่งเศส - ถ่ายรูปหอไอเฟล - ถ่ายรูปประตูชัย - ถ่ายรูปหน้า พีระมิดแก้ว บริเวณพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี - ล่องเรือบาโตมุช ชมวิวแม่น้ำแซน
ช้อปปิ้ง La Valle Village Outlet - แกลลอเรียลาฟาแยตต์
เมืองบรูจจ์ - ศาลาว่าการเมือง - กรุงบรัสเซลส์ - จัตุรัสกรองปลาซ - ชมรูปปั้นแมนเนเก้นพิส
รอตเทอร์ดาม - ถ่ายรูปบ้านลูกเต๋า - กรุงเฮก - พระราชวังแห่งสันติภาพ - ชมทิวลิปในสวนเคอเคนฮอฟ - อัมสเตอร์ดัม
อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - การสาธิตการเจียระไนเพชร - จัตุรัสแดม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z5151
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์โปรโมชั่น 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z5151
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿87,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอังกฤษ :
ทัวร์อังกฤษ - แพ็คเกจล่องเรือสำราญลำใหม่ Celebrity Apex, Cruise Only : เส้นทาง เซาท์แฮมพตัน - เบอร์เกน นอร์เวย์ - เอลซุนด์ - ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด - สตาแวนเกอร์ - เซาท์แฮมพตัน
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่า - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่งสนามบิน - ทัวร์เสริมบนฝั่ง

อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - แนะนำ บินเข้าเซาแทมป์ตัน อังกฤษ - อิสระเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ Southampton, England - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Celebrity Apex - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Embark Depart 16.00 PM
At Sea (Cruising)
Arrival 12.00 PM Bergen Norway - Depart 20.00 PM
Arrival 7.00 AM Alesund Norway - Depart 19.00 PM
Arrival 7.00 AM Geiranger Norway - Depart 15.00 PM
Arrival 10.00 AM Stavanger Norway - Depart 18.00 PM
At Sea (Cruising)
Arrival 6.00 AM Southampton, England - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z5118
TRนกสกู๊ต/SQสิงคโปร์ แอร์ไลน์/3Kเจ็ทสตาร์/SLไทยไลอ้อนแอร์/FDแอร์เอเชีย

ทัวร์โปรโมชั่น 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z5118
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TRนกสกู๊ต/SQสิงคโปร์ แอร์ไลน์/3Kเจ็ทสตาร์/SLไทยไลอ้อนแอร์/FDแอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเขมร (กัมพูชา) :
ทัวร์เขมร (กัมพูชา) - ทัวร์ล่องเรือสำราญ Costa Firenze (ขาไปโดยรถปรับอากาศ - ขากลับโดยเครื่องบิน) เส้นทาง แหลมฉบัง - สีหนุวิลล์ (กัมพูชา) - เกาะสมุย (ไทย) - สิงคโปร์ / เดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก
ไม่รวมค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ USD 46.50 (ชำระเองบนเรือ) - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าประกันภัยบนเรือ

ฟรี บริการรถปรับอากาศสู่ท่าเรือแหลมฉบัง (พบกัน ณ จุดนัดหมายตามที่บริษัทฯกำหนด จุดนัดหมายที่เดียวในกรุงเทพฯ เท่านั้น) - ท่าเรือแหลมฉบัง - เช็คอินลงเรือสำราญ Costa Firenze - Departure 17.00 PM
Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่า เมืองสีหนุวิลล์ (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) - Departure 16:00 PM
Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่า เกาะสมุย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) - Departure 18:00 PM
At Sea (Cruising) น่านน้ำสากล - พักผ่อน หรือทำกิจกรรมหลากหลายบนเรือ
Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่า มารินาเบย์ - พาเที่ยวชมเมืองสิงคโปร์ - ถนนอลิซาเบธวอร์ค - ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - สนามบินซางฮี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) หรือ กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4944
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์โปรโมชั่น 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4944
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 15 วัน 14 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿118,500
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวแอฟริกาใต้ :
ทัวร์แอฟริกาใต้ - แพ็คเกจล่องเรือสำราญหรู Oceania Nautica, Cruise Only : เส้นทาง เคปทาวน์, แอฟริกาใต้ - วอลวิสเบย์, นามิเบีย - มหาสมุทราแอตแลนติก - แหลมกู๊ดโฮป - ท่าเรือเอลิซาเบท, แอฟริกาใต้ - เมืองตากอากาศ เดอร์บัน - มหาสมุทรอินเดีย - กรุงมาปูโต, โมซัมบิก - อ่าวริชาร์ดส, แอฟริกาใต้ - อ่าวมอสเซล - เคปทาวน์ ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / พิเศษ บริการทัวร์เสริมบนฝั่ง 8 ทัวร์ - ฟรี เลือกรับ แพ็คเกจเครื่องดื่ม หรือ US$800 Shipboard Credit ต่อห้อง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ - ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ - ค่ารถรับ ส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ค่าธรรมเนียมวีซ่านามิเบีย --

อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเคปทาวน์ - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Cape Town, South Africa - Arrive Embark 13.00 PM - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Oceanea Nautica Cruise - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 17.00 PM
Cruising the Atlantic Ocean
Arrive 9.00 AM Walvis Bay, Namibia - Overnight
.-. Walvis Bay, Namibia - Depart 14.00 PM
Cruising the Atlantic Ocean
Cruising the Cape of Good Hope
Arrive 9.00 AM Port Elizabeth, South Africa - Depart 17.00 PM
Arrive 17.00 PM Durban, South Africa - Overnight
.-. Durban, South Africa - Depart 20.00 PM
Cruising the Indian Ocean
Arrive 7.00 AM Maputo, Mozambique - Depart 16.00 PM
Arrive 9.00 AM Richards Bay, South Africa - Depart 18.00 PM
Cruising the Indian Ocean
Arrive 8.00 AM Mossel Bay, South Africa - Depart 14.00 PM
Arrive 8.00 AM Disembark Cape Town, South Africa - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z4943
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์โปรโมชั่น 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4943
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 15 วัน 14 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿179,200
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวออสเตรเลีย :
ทัวร์ออสเตรเลีย - แพ็คเกจล่องเรือสำราญหรู Oceania Regatta, Cruise Only : เส้นทาง ซิดนีย์, ออสเตรเลีย - เบอร์นี (ทาสมาเนีย), ออสเตรเลีย - เมลเบิร์น - มิลฟอร์ดซาวด์ - ดะนีดิน - อาคาโรอา เกาะใต้ - เวลลิงตัน - เนเปียร์ - โรโตรัว (ทอรังกา), นิวซีแลนด์ - วันกาเรย์ - เกาะทางเหนือของนิวซีแลนด์ - โอ๊คแลนด์, นิวซีแลนด์ ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / พิเศษ บริการทัวร์เสริมบนฝั่ง 8 ทัวร์ - ฟรี เลือกรับ แพ็คเกจเครื่องดื่ม หรือ US$800 Shipboard Credit ต่อห้อง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ - ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ - ค่ารถรับ ส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ --

อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินคิงส์ฟอร์ด สมิท ซิดนีย์ - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Sydney, Australia - Arrive Embark 13.00 PM - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Oceanea Regatta Cruise - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 18.00 PM
Cruising the Tasman Sea
Arrive 7.00 AM Burnie (Tasmania), Australia - Depart 17.00 PM
Arrive 7.00 AM Melbourne, Australia - Depart 16.00 PM
Cruising the Tasman Sea
Cruising the Tasman Sea
Cruising the Fjords of Milford Sound
Arrive 13.00 PM Dunedin, New Zealand - Depart 22.00 PM
Arrive 9.00 AM Akaroa, New Zealand - Depart 18.00 PM
Arrive 8.00 AM Wellington, New Zealand - Depart 17.00 PM
Arrive 8.00 AM Napier, New Zealand - Depart 17.00 PM
Arrive 11.00 AM Rotorua (Tauranga), New Zealand - Depart 22.00 PM
Arrive 9.00 AM Whangarei, New Zealand - Depart 19.00 PM
Arrive 9.00 AM Bay of Islands, New Zealand - Depart 19.00 PM
Arrive 8.00 AM Disembark Auckland, New Zealand - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z4942
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์โปรโมชั่น 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4942
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 15 วัน 14 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿179,200
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวออสเตรเลีย :
ทัวร์ออสเตรเลีย - แพ็คเกจล่องเรือสำราญหรู Oceania Regatta, Cruise Only : เส้นทาง โอ๊คแลนด์, นิวซีแลนด์ - เกาะทางเหนือของนิวซีแลนด์ - โรโตรัว (ทอรังกา), นิวซีแลนด์ - เนเปียร์ - เวลลิงตัน - อาคาโรอา เกาะใต้ - ดะนีดิน - มิลฟอร์ดซาวด์ - เบอร์นี (ทาสมาเนีย), ออสเตรเลีย - เมลเบิร์น - ซิดนีย์, ออสเตรเลีย ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / พิเศษ บริการทัวร์เสริมบนฝั่ง 8 ทัวร์ - ฟรี เลือกรับ แพ็คเกจเครื่องดื่ม หรือ US$800 Shipboard Credit ต่อห้อง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ - ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ - ค่ารถรับ ส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ --

อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบิน เมืองอ๊อคแลนด์ (เกาะเหนือ นิวซีแลนด์) - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Auckland, New Zealand - Arrive Embark 13.00 PM - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Oceanea Regatta Cruise - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 19.00 PM
Arrive 8.00 AM Bay of Islands, New Zealand - Depart 18.00 PM
Arrive 8.00 AM Rotorua (Tauranga), New Zealand - Depart 16.00 PM
Arrive 10.00 AM Napier, New Zealand - Depart 19.00 PM
Arrive 10.00 AM Wellington, New Zealand - Depart 19.00 PM
Arrive 8.00 AM Akaroa, New Zealand - Depart 18.00 PM
Arrive 8.00 AM Dunedin, New Zealand - Depart 17.00 PM
Cruising the Fjords of Milford Sound - At Sea (Cruising)
Cruising the Tasman Sea
Cruising the Tasman Sea
Arrive 7.00 AM Burnie (Tasmania), Australia - Depart 17.00 PM
Arrive 9.00 AM Melbourne, Australia - Overnight
.-. Melbourne, Australia - Depart 18.00 PM
Cruising the Tasman Sea
Arrive 8.00 AM Disembark Sydney, Australia - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z4894
การบินไทย

ทัวร์โปรโมชั่น 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4894
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿68,000
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - : มหาวิหารแห่งรูอ็อง - เมืองตากอากาศโดวิลส์ - นอร์มังดี - ชายหาดดีเดย์ - แซ็ง โล - เลอมงต์แซงต์มิเชล - เที่ยวชมมหานครปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - โบสถ์โนตเตรอดาม - ผ่านชมถนนชองป์เซลิเช่ - ช้อปปิ้ง Duty Free - อิสระช้อปปิ้งจุใจ เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) ** อัตรานี้รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ชในยุโรป มาตรฐานไว้ที่ 2€ ต่อท่าน ต่อวัน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินชาร์ล เดอโกล - รูอ็อง - มหาวิหารแห่งรูอ็อง - เมืองตากอากาศโดวิลส์ - นอร์มังดี - ชายหาดดีเดย์ - แซ็ง โล
แซ็งต์โล - เลอมงต์แซงต์มิเชล - เที่ยวชมมหานครปารีส
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - โบสถ์โนตเตรอดาม - ผ่านชมถนนชองป์เซลิเช่ - ช้อปปิ้ง Duty Free
อิสระช้อปปิ้งจุใจ เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
สนามบินชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4891
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์โปรโมชั่น 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4891
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿18,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - มาเก๊า : นั่งรถรางพีคแทรม สู่จุดชมวิวเดอะพีค - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่ หาดทรายรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งเลดี้ส์มาร์เก็ต - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เวเนเชี่ยน - ช้อปปิ้งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พักฮ่องกง 2 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 200 HKD ต่อท่าน (ชำระที่สนามบินวันแรก) - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Cheak Lap Kok - นั่งรถรางพีคแทรม สู่จุดชมวิวเดอะพีค - ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่ หาดทรายรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งเลดี้ส์มาร์เก็ต
ฮ่องกง - ข้ามสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก HZMB สู่มาเก๊า - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เวเนเชี่ยน - ช้อปปิ้งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป - ข้ามสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก HZMB สู่ฮ่องกง - เข้าที่พัก
วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - สนามบิน Cheak Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4890
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์โปรโมชั่น 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4890
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ไหว้พระ 9 วัด : ไหว้เจ้าแม่ทับทิม ที่วัดเทียนโห่ว - ไหว้เทพเจ้าประจำตัว ที่วัดหยู่นหยู่น - ไหว้หลวงพ่อแชกง ที่วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - ไหว้เจ้าพ่อกวนอู - ไหว้เจ้าแม่กวนอิม หาดทรายรีพลัสเลย์ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - การแสดงแสสีเสียง Symphony of Lights - ไหว้เจ้าเทพเจ้า หวังต้าเซียน - ไหว้ที่วัดชีชิหลิน - ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน - นั่งกระเช้า Ngong ping 360 - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ช้อปปิ้ง City gate Outlet - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พักฮ่องกง 2 คืน / เมนูพิเศษ เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 90 HKD ต่อท่าน (ชำระที่สนามบินวันแรก) - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Cheak Lap Kok - เข้าที่พัก
ไหว้พระ 6 วัด - ไหว้เจ้าแม่ทับทิม ที่วัดเทียนโห่ว - ไหว้เทพเจ้าประจำตัว ที่วัดหยู่นหยู่น - ไหว้หลวงพ่อแชกง ที่วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - ไหว้เจ้าพ่อกวนอู - ไหว้เจ้าแม่กวนอิม หาดทรายรีพลัสเลย์ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - การแสดงแสสีเสียง Symphony of Lights
ไหว้พระ 3 วัด - ไหว้เจ้าเทพเจ้า หวังต้าเซียน - ไหว้ที่วัดชีชิหลิน - ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน - นั่งกระเช้า Ngong ping 360 - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ช้อปปิ้ง City gate Outlet - สนามบิน Cheak Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4889
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์โปรโมชั่น 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4889
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น - สะพานแก้ว โชว์น้ำพุ 3 มิติ : เมืองตงก่วน - ช้อปปิ้งที่หลอหวู่ Lowu - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์น้ำพุ 3 มิติประกอบเพลงแสงสีเสียง - Repulse Bay - อ่าววิคตอเรีย - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พักเซินเจิ้น 2 คืน / เมนูพิเศษ ซีฟู้ด - ไวน์แดง - ห่านย่าง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 2000 บาท ต่อท่าน (ชำระที่สนามบินวันแรก) / ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เดินทาง - ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 1,650 บาท ต่อท่าน(ชำระพร้อมค่าทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Cheak Lap Kok - นั่งรถไฟฟ้าสู่เมืองเซินเจิ้น - เมืองตงก่วน
เซินเจิ้น - ร้านหยก - ช้อปปิ้งที่หลอหวู่ Lowu - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ยาบัวหิมะ - ร้านหมอนยางพารา - โชว์น้ำพุ 3 มิติประกอบเพลงแสงสีเสียง
นั่งรถไฟสู่ฮ่องกง - Repulse Bay - อ่าววิคตอเรีย - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - สนามบิน Cheak Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4888
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์โปรโมชั่น 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4888
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น - โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม : ตลาดตงเหมิน - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชมโชว์ที่หมู่บ้านวัฒนธรรม - Repulse Bay - อ่าววิคตอเรีย - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พักเซินเจิ้น 2 คืน / เมนูพิเศษ ซีฟู้ด - ไวน์แดง - ห่านย่าง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 2000 บาท ต่อท่าน (ชำระที่สนามบินวันแรก) / ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เดินทาง - ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 1,650 บาท ต่อท่าน(ชำระพร้อมค่าทัวร์) --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Cheak Lap Kok - นั่งรถโค้ชปรับอากาศข้ามสะพานชิงหม่าสู่ฝั่งเกาลูน - นั่งรถไฟฟ้าสู่เมืองเซินเจิ้น - ตลาดตงเหมิน
เซินเจิ้น - ร้านหยก - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ร้านยาสุมนไพร - ร้านยางพารา - ชมโชว์ที่หมู่บ้านวัฒนธรรม
เซินเจิ้น - นั่งรถไฟสู่ฮ่องกง - Repulse Bay - อ่าววิคตอเรีย - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - สนามบิน Cheak Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4850
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์โปรโมชั่น 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4850
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿45,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ฝั่งตะวันตก พักบนเรือสำราญ Costa Magica, Cruise Only : เส้นทาง บาร์เซโลน่า, สเปน - ปัลมา (เกาะมายอร์กา) - มาร์เซย (ฝรั่งเศส) - ซาโวนา (อิตาลี) - บาร์เซโลน่า ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น - ค่าประกันสุขภาพ - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ 10 EUR ต่อคืน, เด็ก 5 EUR ต่อตืน --

อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินบาร์เซโลน่า - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Barcelona (Spain) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Magica - Embark Depart 20:00 PM
Arrival 08.00 AM Palma De Mallorca (Spain) - Depart 18.00 PM
At Sea (Cruising)
Arrival 08.00 AM Marseilles (France) - Depart 17.00 PM
Arrival 09.00 AM Savona (Italy) - Depart 16.30 PM
At Sea (Cruising)
Disembark Arrival 13.00 PM Barcelona (Spain) - อิสระเดินทางเองกลับ โดยสวัสดิภาพ
Z4805
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์โปรโมชั่น 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4805
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส - ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - กอรี - อุพลิสชิเค่ - บอร์โจมี - ซิกนากี - ควาเรลี อนานูริ - กูดาอูรี - คาซเบกี - ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine - นั่งรถจี๊ป 4Wd ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินกรุงทบิลิซี่ - เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองกอรี - เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่
ชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ชมป้อมปราการนาริกาลา - โบสถ์เมเตห์คี - สะพานสันติภาพ - ชมโบสถ์ทรีนิตี้
เมืองบอร์โจมี - ชมสวนบอร์โจมี - เมืองอาคัลท์ชิกเค่ - ชมป้อมและปราสาทราบาตี
ชมป้อมอนานูรี - เมืองกูดาอูรี - เมืองคาซเบกี - นั่งรถจี๊ป 4Wd เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้
เมืองซิกนากี - Monastery Of St. Nino At Bodbe - เขตควาเรลี Kvareli - ย่านฟรีดอมสแควร์
สนามบินกรุงทบิลิซี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z4804
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์โปรโมชั่น 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4804
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - อาร์เมเนีย - ทบิลิซี่ - ซาดาโคล - ฮักห์พาร์ท - เยเรวาน - เกกฮาร์ด - การ์นี ทบิลิซี - มิสเคต้า - อุพลิสชิเค่ - อนานู - ชมอารามฮักห์พาท - เมืองเซวาน - ย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี - ถ่ายรูปกับmemorial Of Friendship - นั่งรถจี๊ป 4Wd เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินกรุงทบิลิซี่ - เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - อุพลิสชิเค่ - เมืองทบิลิซี่ย่าน Freedom Square
เมืองซาดาโคล - เดินทางสู่ประเทศอาร์เมเนีย - เมืองฮักห์พาท - ชมอารามฮักห์พาท - เมืองเซวาน - อารามเซวาน - เยเรวาน แคสเคด
เมืองเกกฮาร์ด - วิหารเกกฮาร์ด - วิหารการ์นี - ผ่านเมืองฮักห์พาท - เดินทางสู่เมืองซาดาโคล - กรุงทบิลิซี่
ย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Carขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา - แวะชมโบสถ์เมเตห์คี - สะพานสันติภาพ
ป้อมอนานูรี - เมืองกูดาอูรี - ถ่ายรูปกับmemorial Of Friendship - เมืองคาซเบกี - นั่งรถจี๊ป 4Wd เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ - กลับสู่เมืองทบิลิซี
สนามบินกรุงทบิลิซี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z4773
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์โปรโมชั่น 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4773
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น : ช้อปปิ้งที่หลอหวู่ - วัดกวนอู - ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ - วัดแชกงหมิว - นั่งกระเช้า Ngong Ping 360 - พระใหญ่วัดโป่หลิน - City Gate Outlet ** พักเซินเจิ้น 2 คืน / รวมค่าวีซ่าจีน แบบกรุ๊ปแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ทิปค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 200 หยวน ต่อท่าน - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เดินทาง --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Cheak Lap Kok - เมืองเซินเจิ้น
เมืองเซินเจิ้น - แวะชมหยก - ช้อปปิ้งที่หลอหวู่ - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ร้านยาสุมนไพร - ร้านหมอนยางพารา - ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ
เมืองเซินเจิ้น - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - สมุนไพรจีน - นั่งกระเช้า Ngong Ping 360 - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - พระใหญ่วัดโป่หลิน - City Gate Outlet - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4761
FDแอร์เอเชียเอ็กซ์/SLไทยไลอ้อนแอร์/TRสกู๊ต แอร์ไลน์/3Kเจ็ทสตาร์แอร์เวย์

ทัวร์โปรโมชั่น 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4761
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FDแอร์เอเชียเอ็กซ์/SLไทยไลอ้อนแอร์/TRสกู๊ต แอร์ไลน์/3Kเจ็ทสตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - ทัวร์ล่องเรือสำราญ Costa Firenze (ขาไปโดยเครื่องบิน - ขากลับโดยรถปรับอากาศ) : เส้นทาง สิงคโปร์ - ล่องน่านน้ำ - เกาะสมุย - แหลมฉบัง ** เดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ USD 46.50 (ชำระเองบนเรือ) - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวม ค่าประกันภัยบนเรือ --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) หรือ กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชางฮี - ท่าเรือ มารินาเบย์ - เช็คอินลงเรือสำราญ Costa Firenze - Depart 17.00 PM
At Sea (Cruising) น่านน้ำสากล - พักผ่อน หรือทำกิจกรรมหลากหลายบนเรือ
Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่าเกาะสมุย - อิสระเดินเล่นบนฝั่ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม (สอบถามค่าบริการบนเรือ) - Departure 18:00 PM
Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่าแหลมฉบัง - ฟรี บริการรถรับจากท่าเรือ สู่ จุดนัดหมาย กรุงเทพฯ (จุดนัดหมายเดียวเท่านั้น โปรดสอบถามเพิ่มเติม)
Z4753
Self travel-เดินทางเอง

ทัวร์โปรโมชั่น 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4753
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,200
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำดานูบ Arosa Riva, Cruise Only, Premium all inclusive (ลูกเรือ สื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่น เยอรมนี) : เส้นทาง เองเกลฮัสเซล - เวียนนา - เครมส์ - เองเกลฮัสเซล (พัสเซา) **เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวมวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ไม่รวม ค่ารถรับส่ง นอกเหนือจากที่ระบุในแพ็คเกจ - ไม่รวมค่าประกันการเดินทาง --

อิสระเดินทางเอง - ท่าเทียบเรือ Engelhartszel (Passau) - เช็คอินขึ้นเรือล่องแม่น้ำ Arosa Mia - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - Departure 17.00 PM
Arrival 13.00 PM Vienna - Departure 23.00 PM
Arrival 8.00 AM Krems - Departure 8.30 AM - Arrival 12.30 AM Melk - Departure 13.00 PM
Arrival 7.00 AM Engelhartszel (Passau) - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพฯ
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 138 รายการ
Next Last
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์โปรโมชั่น 2563 / 2020, โปรแกรมท่องเที่ยวโปรโมชั่น 2563 / 2020 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP