เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
รวมโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน / โปรตั๋วไฟไหม้ ฯลฯ สำหรับนักเดินทาง

@etravelway.sky

รวมโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน
สอบถามทาง Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ
เดินทางจาก :
ไปที่ :
เฉพาะเที่ยวบินตรงเท่านั้น
วันที่ออกเดินทาง :
วันที่เดินทางกลับ :
ผู้โดยสาร :
ผู้ใหญ่
เด็ก
(2-11 ปี)
ทารก
(<2 ปี)
ชั้นโดยสาร :
ระบบนี้เปิดให้จองทุกวันตลอดเวลาและปิดระบบในวันหยุดยาวเทศกาล กรุณาจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 3 วัน
 ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศราคาประหยัด
   ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ
  ตั๋วเครื่องบินพิเศษ 
  •    ตั๋วนักเรียน
ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง ไป-กลับ ราคาถูกพิเศษเฉพาะตัวแทนของสายการบิน
สาย
การบิน
จาก ไปที่ กำหนดออกตั๋ว ช่วงเวลาที่เดินทางได้ อายุตํ๋ว ชั้น ราคาพิเศษ
SQ BKK CAN/HKG 01Apr15-30Sep15 01Apr15-30Sep15 1 เดือน D 53,795
SQ BKK CAN/HKG 01Apr15-30Sep15 01Apr15-30Sep15 6 เดือน J 65,955
SQ BKK CAN/HKG 01Apr15-30Sep15 01Apr15-30Sep15 1 ปี C 75,075
SQ BKK CAN/HKG 01Apr15-30Sep15 01Apr15-30Sep15 1 ปี Z 90,275
SQ BKK CAN/HKG/TPE 01Apr15-30Sep15 01Apr15-11Apr15, 16Apr15-30Sep15 1 เดือน Q 14,750
SQ BKK CAN/HKG/TPE 01Apr15-30Sep15 12Apr15-15Apr15 1 เดือน Q 15,415
SQ BKK CAN/HKG/TPE 01Apr15-30Sep15 01Apr15-11Apr15, 16Apr15-30Sep15 1 เดือน H 16,175
SQ BKK CAN/HKG/TPE 01Apr15-30Sep15 12Apr15-15Apr15 1 เดือน H 16,840
SQ BKK CAN/HKG/TPE 01Apr15-30Sep15 01Apr15-30Sep15 3 เดือน E 21,545
SQ BKK CAN/HKG/TPE 01Apr15-30Sep15 01Apr15-30Sep15 6 เดือน B 23,585
SQ BKK CAN/HKG/TPE 01Apr15-30Sep15 01Apr15-30Sep15 1 ปี Y 26,435
CX BKK HKG 13Mar15-30Sep15 01Apr15-04Apr15, 07Apr15-11Apr15, 16Apr15-02May15, 06May15-31May15, 03Jun15-01Aug15, 04Aug15-08Aug15, 12Aug15-30Sep15 7 วัน O 6,500
CX BKK HKG 13Mar15-30Sep15 01Apr15-04Apr15, 07Apr15-11Apr15, 16Apr15-02May15, 06May15-31May15, 03Jun15-01Aug15, 04Aug15-08Aug15, 12Aug15-30Sep15 7 วัน Q 7,000
CX BKK HKG 13Mar15-30Sep15 01Apr15-04Apr15, 07Apr15-11Apr15, 16Apr15-02May15, 06May15-31May15, 03Jun15-01Aug15, 04Aug15-08Aug15, 12Aug15-30Sep15 7 วัน N 7,900
TG BKK HKG 01Apr15-31Mar16 20May15-30Sep15, 01Nov15-30Nov15, 01Dec15-31Dec15, 01Jan16-20Jan16 1 เดือน Q 7,925
CX BKK HKG 13Mar15-30Sep15 01Apr15-04Apr15, 07Apr15-11Apr15, 16Apr15-02May15, 06May15-31May15, 03Jun15-01Aug15, 04Aug15-08Aug15, 12Aug15-30Sep15 7 วัน S 8,400
TG BKK HKG 01Apr15-31Mar16 01Apr15-19May15, 01Oct15-31Oct15, 21Jan16-31Jan16 1 เดือน Q 8,845
TG BKK HKG 01Apr15-31Mar16 20May15-30Sep15, 01Nov15-30Nov15, 01Dec15-31Dec15, 01Jan16-20Jan16 3 เดือน Q 8,880
CX BKK HKG 01Nov14-31Mar15 18Apr15-30Apr15, 08May15-31May15, 05Jun15-30Jun15 1 เดือน L 8,900
TG BKK HKG 01Apr15-31Mar16 20May15-30Sep15, 01Nov15-30Nov15, 01Dec15-31Dec15, 01Jan16-20Jan16 3 เดือน H 9,790
TG BKK HKG 01Apr15-31Mar16 01Apr15-19May15, 01Oct15-31Oct15, 21Jan16-31Jan16 3 เดือน Q 9,790
BI BKK HKG 30Jun15-31Mar16 01Nov14-30Jun15 0 W 10,000
CX BKK HKG 01Nov14-31Mar15 18Apr15-30Apr15, 08May15-31May15, 05Jun15-30Jun15 3 เดือน M 10,000
TG BKK HKG 01Apr15-31Mar16 01Apr15-19May15, 01Oct15-31Oct15, 21Jan16-31Jan16 3 เดือน H 10,700
CX BKK HKG 01Nov14-31Mar15 18Apr15-30Apr15, 08May15-31May15, 05Jun15-30Jun15 6 เดือน K 11,000
BI BKK HKG 30Jun15-31Mar16 01Nov14-30Jun15 0 T 11,000
BI BKK HKG 30Jun15-31Mar16 01Nov14-30Jun15 0 N 12,000
TG BKK HKG 01Apr15-31Mar16 20May15-30Sep15, 01Nov15-30Nov15, 01Dec15-31Dec15, 01Jan16-20Jan16 6 เดือน M 12,665
BI BKK HKG 30Jun15-31Mar16 01Nov14-30Jun15 0 L 13,000
TG BKK HKG 01Apr15-31Mar16 01Apr15-19May15, 01Oct15-31Oct15, 21Jan16-31Jan16 6 เดือน M 13,585
PR BKK HKG 02Mar15-30Sep15 01Apr15-30Sep15 1 ปี V 13,800
CX BKK HKG 01Nov14-31Mar15 18Apr15-30Apr15, 08May15-31May15, 05Jun15-30Jun15 6 เดือน H 14,000
PR BKK HKG 02Mar15-30Sep15 01Apr15-30Sep15 1 ปี Q 15,000
TG BKK HKG 01Apr15-31Mar16 01Apr15-31Mar16 1 ปี B 16,825
CX BKK HKG 13Mar15-30Sep15 01Apr15-11Apr15, 16Apr15-30Sep15 1 เดือน I 17,500
BI BKK HKG 30Jun15-31Mar16 01Nov14-30Jun15 0 C 18,500
CX BKK HKG 01Nov14-31Mar15 18Apr15-30Apr15, 08May15-31May15, 05Jun15-30Jun15 1 ปี B 19,600
TG BKK HKG 01Apr15-31Mar16 01Apr15-31Mar16 6 เดือน J 20,210
CX BKK HKG 01Nov14-31Mar15 18Apr15-30Apr15, 08May15-31May15, 05Jun15-30Jun15 1 ปี I 21,200
TG BKK HKG 01Apr15-31Mar16 01Apr15-31Mar16 1 ปี J 22,140
CX BKK HKG 01Nov14-31Mar15 18Apr15-30Apr15, 08May15-31May15, 05Jun15-30Jun15 1 ปี D 23,200
TG BKK HKG 01Apr15-31Mar16 01Apr15-31Mar16 1 ปี D 23,805
CX BKK HKG 01Nov14-31Mar15 18Apr15-30Apr15, 08May15-31May15, 05Jun15-30Jun15 1 ปี C 24,700
TG BKK HKG 01Apr15-31Mar16 01Apr15-31Mar16 1 ปี P 28,925
TG BKK HKG 01Apr15-31Mar16 01Apr15-31Mar16 1 ปี A 30,115
TG HKT HKG 01Apr15-31Mar16 20May15-30Sep15, 01Nov15-30Nov15, 01Dec15-31Dec15, 01Jan16-20Jan16 1 เดือน Q 9,055
TG HKT HKG 01Apr15-31Mar16 01Apr15-19May15, 01Oct15-31Oct15, 21Jan16-31Jan16 1 เดือน Q 9,965
TG HKT HKG 01Apr15-31Mar16 20May15-30Sep15, 01Nov15-30Nov15, 01Dec15-31Dec15, 01Jan16-20Jan16 3 เดือน Q 10,000
TG HKT HKG 01Apr15-31Mar16 01Apr15-19May15, 01Oct15-31Oct15, 21Jan16-31Jan16 3 เดือน Q 10,925
TG HKT HKG 01Apr15-31Mar16 20May15-30Sep15, 01Nov15-30Nov15, 01Dec15-31Dec15, 01Jan16-20Jan16 3 เดือน H 10,925
TG HKT HKG 01Apr15-31Mar16 01Apr15-19May15, 01Oct15-31Oct15, 21Jan16-31Jan16 3 เดือน H 11,835
TG HKT HKG 01Apr15-31Mar16 20May15-30Sep15, 01Nov15-30Nov15, 01Dec15-31Dec15, 01Jan16-20Jan16 6 เดือน M 13,800
TG HKT HKG 01Apr15-31Mar16 01Apr15-19May15, 01Oct15-31Oct15, 21Jan16-31Jan16 6 เดือน M 14,710
TG HKT HKG 01Apr15-31Mar16 01Apr15-31Mar16 1 ปี B 17,950
TG HKT HKG 01Apr15-31Mar16 01Apr15-31Mar16 6 เดือน J 22,370
TG HKT HKG 01Apr15-31Mar16 01Apr15-31Mar16 1 ปี J 24,295
TG HKT HKG 01Apr15-31Mar16 01Apr15-31Mar16 1 ปี D 25,745
PG USM HKG 01Dec14-31Mar15 01Dec14-31Oct15 3 เดือน N 15,700
PG USM HKG 01Dec14-31Mar15 01Dec14-31Oct15 3 เดือน N 15,700
PG USM HKG 01Dec14-31Mar15 01Dec14-31Oct15 6 เดือน K 17,600
PG USM HKG 01Dec14-31Mar15 01Dec14-31Oct15 6 เดือน K 17,600
PG USM HKG 01Dec14-31Mar15 01Dec14-31Oct15 6 เดือน M 19,951
PG USM HKG 01Dec14-31Mar15 01Dec14-31Oct15 6 เดือน M 19,951
PG USM HKG 01Dec14-31Mar15 01Dec14-31Oct15 1 ปี Y 26,435
PG USM HKG 01Dec14-31Mar15 01Dec14-31Oct15 1 ปี Y 26,435
PG USM HKG 01Dec14-31Mar15 01Dec14-31Oct15 1 ปี D 30,425
PG USM HKG 01Dec14-31Mar15 01Dec14-31Oct15 1 ปี D 30,425
PG USM HKG 01Dec14-31Mar15 01Dec14-31Oct15 1 ปี C 39,398
PG USM HKG 01Dec14-31Mar15 01Dec14-31Oct15 1 ปี C 39,398
หมายเหตุ : -
- ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันพิเศษ และค่าประกันต่างๆ
- โปรโมชั่นพิเศษ : eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา
ตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP