เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z1740

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 11 จาก
ทัวร์โมรอคโค 11 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์โมรอคโค

Z1740
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์โมรอคโค

รหัสทัวร์ : Z1740
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค :
ทัวร์โมรอคโค - : คาซาบลังก้า - เซฟซาอูน - แมกเนส - เฟส - เมอร์ซูก้าร์ - วอซาเซท - มาราเกช - ราบัต - แวะชม ประตูบับมันซู - เมืองเฟซ - จุดชมวิวบนป้อมปราการ - เมืองอิเฟรน - เมืองออร์ฟอย์ด - นั่งรถ 4X4 ตะลุยทะลทรายซาฮารา - แวะชมโอเอซิส - ทอด้าจอร์จ - เมืองวอซาเซท - สวนจาร์ดีน มาจอแรล - สวนเมนารา - พระราชวังบาเฮีย ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ขั้นต่ำ 3 $ และคนรถ ขั้นต่ำ 2 $ ต่อคน ต่อวัน หรือตลอดทริป 35 USD ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปคนจูงอูฐ - ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพอใจ (ขึ้นต่ำวันละ 95 บาท x 9 วัน) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - สนามบินเมืองคาซาบลังก้า - เมืองเชฟชาอูน
 เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส - เมืองเมคเนส - แวะชม ประตูบับมันซู - เมืองเฟซ - จุดชมวิวบนป้อมปราการ - ประตูพระราชวังหลวง - เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 - ผ่านชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน - แวะชมบ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ
 เมืองอิเฟรน - เมืองออร์ฟอย์ด - นั่งรถ 4X4 ตะลุยทะลทรายซาฮารา
 ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทะเลทรายซาฮาร่า - แวะชมโอเอซิส - ทอด้าจอร์จ - เมืองวอซาเซท
 ป้อมไอท์ เบนฮาดดู - เมืองมาราเกช - ชมมัสยิด คูตูเบีย - จัตุรัสกลางเมือง - ตลาดเก่า
 สวนจาร์ดีน มาจอแรล - สวนเมนารา - พระราชวังบาเฮีย - คาซาบลังก้า
 ชมด้านในสุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 - เมืองราบัต - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 - เข้าชม ป้อมอูดายา - สนามบินเมืองราบัต
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1743
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์โมรอคโค

รหัสทัวร์ : Z1743
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿82,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค :
ทัวร์โมรอคโค - แกรนด์
เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส - สุสานของกษัตริย์ มูเล ไอดริสที่ 2 - สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน - นั่งรถ 4X4 สู่ทะลทรายซาฮาร่า - ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้น - ชมโอเอซิส - สุเหร่า คูโตเบีย - นั่งรถม้า ชมเมืองมาราเกช - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน - สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบู ดาบี - สนามบินเมืองคาซาบลังก้า - เมืองราบัต - ป้อมอูดายา - เมืองแทนเจียร์ - แกรนด์ ซัคโค
 แทนเจียร์ - เชฟชาอูน
 เมืองเมคเนส - เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส - ประตูบับมันซู - เมืองเฟส - ประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟส - ผ่านประตู Bab Bou Jeloud - ชมสุสานของกษัตริย์ มูเล ไอดริสที่ 2 - สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน - เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย
 เมืองอิเฟรน - เมืองมิเดลท์ - เมืองเมอร์ซูก้า - เมืองเอร์ฟูด์ - โรงงานที่ตัดภูเขา - นั่งรถ 4X4 สู่ทะลทรายซาฮาร่า
 ขี่อูฐชมเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เนินทราย - นั่งรถ 4X4 สู่เมืองเอร์ฟูด์ - เมืองทินเฮียร์ - ชมโอเอซิส - ทอดร้ากอร์จ - เมืองวอซาเซท - แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกุหลาบ
 ป้อมทาอูเริท - เมืองไอท์ เบนฮาดดู - เมืองมาราเกช - สหกรณ์แม่บ้านเบอร์เบอร์ - เมือง มาราเกช
 สุเหร่า คูโตเบีย - สวนจาร์ดีน มาจอแรล - นั่งรถม้า ชมเมืองมาราเกช - พระราชวังบาเฮีย - ชมสวนในบ้านซึ่งเป็นสไตล์ริยาด - Djemaa El Fnaa Square
 เอซาเวร่า - ป้อมปราการเมือง - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
 เมืองเอล จาดีด้า - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน - คาซาบลังก้า
 เมืองคาซาบลังก้า - สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 - เมืองราบัต - สุเหร่าหลวง - พระราชวังหลวง - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบู ดาบี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1754
โอมานแอร์

ทัวร์โมรอคโค

รหัสทัวร์ : Z1754
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿57,888
โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค :
ทัวร์โมรอคโค - ดินแดนฟ้าจรดทราย : สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 (ด้านนอก) - ชมเมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - ชมสุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 - ชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน - เมืองแมคเนส - ชมประตูบับมันซู - เมืองอิเฟรน - เมืองมิเดล - นำท่านขี่อูฐ ชมพระอาทิตย์ขึ้น - เมืองไอท์ เบนฮาดดู - เมืองมาราเกช - เมืองสีชมพู - สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น - ค่าทิปพนักงานขับรถในประเทศ - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวม 70 USD หรือประมาณ 2,331 บาท --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินประเทศโอมาน
 สนามบินมุฮัมมัด ฟิฟท์ - สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 (ด้านนอก) - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ด ที่ 5
 เมืองเชฟชาอูน - ถ่ายรูปหมู่บ้านสีฟ้า - เมืองเฟซ
 ชมเมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - ชมสุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 - ชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน
 เมืองแมคเนส - ชมประตูบับมันซู - เมืองอิเฟรน - เมืองมิเดล - หุบเขาดาเดส - เมืองเออร์ฟูด์ - เมืองเมอร์ซูก้าร์
 นำท่านขี่อูฐ ชมพระอาทิตย์ขึ้น - โอเอซิส - ทอดร้าจอร์จ - ชมหุบเขากุหลาบ - เมืองวอซาเซท
 เมืองไอท์ เบนฮาดดู - เมืองมาราเกช - เมืองสีชมพู
 เมดิน่า - สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน - พระราชวังบาเฮีย - จัตุรัสกลางเมือง - ชมมัสยิด คูตูเบีย
 สนามบินมุฮัมมัด ฟิฟท์
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินประเทศโอมาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2567
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์โมรอคโค

รหัสทัวร์ : Z2567
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿49,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค :
ทัวร์โมรอคโค - แกรนด์ : สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 - สวน Majorelle Garden - เมืองวอซาเซท - ผ่านชม ป้อมทาเริท - ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นกลางทะเลทราย - นั่งรถ 4WD - นครสีฟ้าเชฟชาอูน - เมืองโบราณโวลูบิลิส - แมกเนส - ชมเมืองราบัต - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน และค่าทิปพนักงานขับรถ 2 USD ต่อท่าน ต่อวัน - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน - ไม่รวม ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ - คาซาบลังก้า - สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 - มาราเกซ
 สวน Majorelle Garden - เมืองวอซาเซท - ผ่านชม ป้อมทาเริท
 วอซาเซส - ทินเฮียร์ - เมอร์ซูก้า - เมืองเออร์ฟูด์
 เมอร์ซูก้า - ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นกลางทะเลทราย - นั่งรถ 4WD - แอร์ฟอร์ด - เฟส
 เฟส - มาดีน่า แห่ง เฟส - นครสีฟ้าเชฟชาอูน
 เชฟชาอูน - เมืองโบราณโวลูบิลิส - แมกเนส - ราบัต
 ชมเมืองราบัต - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 - สนามบินเมืองราบัต
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4188
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์โมรอคโค

รหัสทัวร์ : Z4188
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿67,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค :
ทัวร์โมรอคโค - คาซาบลังก้า - ราบัต - แทนเจียร์ - เชฟชาอูน - เมคเนส - เมืองโรมันโวลูบิลิส - เฟส - อิเฟรน - แอร์ฟอร์ด - เมอร์ซูก้า ทอดร้า - โอเอซิส Tinghir - M’Gouna - วอซาเซท - เอ็ทเบน ฮาดดู - มาราเกช - ถ้ำเฮอร์คิวลิส - นครสีฟ้าเมืองเชฟชาอูน - เมืองเมคเนส - เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส - นั่งรถ4X4 ออกสู่ทะเลทรายซาฮารา - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าโมรอคโคมอลล์ - ขี่อูฐเพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้น

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอาบูดาบี - สนามบิน Mohamed V International Airport - เมืองคาซาบลังก้า - สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 - ย่านใจกลางเมือง - เมืองราบัต - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 - หอคอยฮัสซัน - สวนสาธารณะแอนดาลูเชียน - ดายา คาชบาห์
 เมืองแทนเจียร์ - ถ้ำเฮอร์คิวลิส - เมืองแทนเจียร์ - แกรนด์ซัคโค - เพลส เดอ ฟรานช์ - ป้อมปราการเมืองแทนเจียร์ - พระราชวังสุลต่าน ดาร์ เอล มาคเซ่น
 นครสีฟ้าเมืองเชฟชาอูน - เมืองเมคเนส - เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส - เมืองเมคเนส - เมืองเฟซ
 ประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟส - ชมโรงงานเซรามิก - โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา - ประตูbab Bou Jeloud - เมเดอร์ซาบูอิมาเนีย - บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ
 เมืองอิเฟรน - เมืองมิเดลท์ - เมืองแอร์ฟอร์ด
 ขี่อูฐเพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้น - นั่งรถ4X4 ออกสู่ทะเลทรายซาฮารา - เมืองแอร์ฟอร์ด - โอเอซิสtinghir - ผ่านหุบเขาดาเดส - ทอดร้าจอร์จ
 เมืองเอ็ทเบน ฮาดดู - Tichka Pass - เมืองมาราเกช - จัตุรัสกลางเมือง - ตลาดเก่า
 มัสยิดคูตูเบีย - สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน - พระราชวังบาเฮีย - ชมmajorelle Garden - เมืองคาซาบลังก้า - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าโมรอคโคมอลล์
 เดินทางสู่สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอาบูดาบี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4335
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์โมรอคโค

รหัสทัวร์ : Z4335
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿160,000
โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค :
เดินทาง :
Z4416
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์โมรอคโค

รหัสทัวร์ : Z4416
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 23 วัน 22 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿65,300
โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค :
ทัวร์โมรอคโค - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ MSC Grandiosa, Cruise Only : เส้นทาง อิตาลี - สเปน - โปรตุเกส - โมร็อกโก - กรีซ - อิสราเอล - ไซปรัส - อิตาลี ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวม รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์บนฝั่ง - ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ประกันภัยบนเรือ - ไม่รวม ค่า Service Charge EURO10 ต่อคืน ต่อท่าน (ชำระเองบนเรือ) --

 อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ) - อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเรือ ชีวีตาเวกเกีย, อิตาลี - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ MSC Grandiosa - อิสระพักผ่อนบนเรือ - 18:00 เรือออกจากท่า
 Arrival 08:00 AM เรือสำราญเทียบท่า Genoa, Italy - Depart 16:00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 13:00 PM เรือสำราญเทียบท่า Malaga, Spain - Depart 18:00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 09:00 AM เรือสำราญเทียบท่าFunchal, Portugal - Depart 16:00 PM
 Arrival 8:30 AM เรือสำราญเทียบท่า Santa Cruz de Tenerife, Spain - Depart 15:00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 8:00 AM เรือสำราญเทียบท่า Tangier, Morocco - Depart 14:00 PM
 Arrival 9:00 AM เรือสำราญเทียบท่า Cartagena, Spain - Depart 17:00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7:00 AM เรือสำราญเทียบท่า Civitavecchia, Italy - Depart 18:00 PM
 Arrival 8:00 AM เรือสำราญเทียบท่า Genoa, Italy - Depart 16:00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 13:00 PM Katakolon, Greece - Depart 19:00 PM
 Arrival 10:30 AM Heraklion, Greece - Depart 18:00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7:00 AM Haifa, Israel - Depart 21:00 PM
 Arrival 8:00 PM Limassol, Cyprus - Depart 14:00 PM
 Arrival 9:00 AM Rhodes, Greece - Depart 17:00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7:00 PM Messina, Italy - Depart 14:00 PM
 Arrival 9:00 AM เรือสำราญเทียบท่า ซีวีตาเวกเกีย (อิตาลี) - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z4793
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์โมรอคโค

รหัสทัวร์ : Z4793
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์โมรอคโค
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿55,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค :
ทัวร์โมรอคโค - สุเหร่าหลวง - พระราชวังหลวง - แวะถ่ายรูปป้อมอูดายา - ประตูบับมันซู - นครสีฟ้าเชฟชาอูน - ย่านงานเครื่องจักสาน - น้ำพุธรรมชาติ - แวะชมสุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 - นั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4 Wd ท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า - ขี่อูฐรับแสงอรุณ - พระราชวังบาเฮีย - สวนจาร์ดีน มาจอแรล

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินคาซาบลังกา - เมืองราบัต - สุเหร่าหลวง - พระราชวังหลวง - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ด ที่ 5 - แวะถ่ายรูปป้อมอูดายา - เมืองแมกเนส
 เมืองแมกเนส - ประตูบับมันซู - เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส - นครสีฟ้าเชฟชาอูน
 เมืองเฟซ - ข้าม Middle Atlas - ผ่านประตู Bab Bou Jeloud - เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - ย่านงานเครื่องจักสาน - ย่านเครื่องเทศ - น้ำพุธรรมชาติ - แวะชมสุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 - สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน
 ผ่านชม เมืองอินเฟรน - เมืองมิเดล - เมืองเออร์ฟูด์ - นั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4 Wd ท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า - เมืองเมอร์ซูกา
 ขี่อูฐรับแสงอรุณ - นั่งรถ 4Wd สู่เมืองเออร์ฟูด์ - ทอด้าจอร์จ - เมืองทินเฮียร์ - เมืองวอซาเซท
 แวะถ่ายรูป ป้อมทาเริท - ผ่าน เมืองไอท์ เบนฮาดดู - เมืองมาราเกช - พระราชวังบาเฮีย - จัตุรัสกลางเมือง
 สวนจาร์ดีน มาจอแรล - เมืองคาซาบลังกา - เมืองคาซาบลังกา - โบถส์ชาวยิว
 สนามบินคาซาบลังกา - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4906
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์โมรอคโค

รหัสทัวร์ : Z4906
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿62,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค :
ทัวร์โมรอคโค - สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 - สุเหร่าหลวง - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ - เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 - บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ - นั่งรถ 4X4เข้าสู่ทะลทรายซาฮารา - ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทะเลทรายซาฮาร่า - แวะชมโอเอซิส - ป้อมไอท์ เบนฮาดดู - Djemaa Fnaa Square - สวนจาร์ดีน มาจอแรล - พระราชวังบาเฮีย - จัตุรัสโมฮัมเหม็ดที่ 5 ** พิเศษ!! มื้อค่ำพร้อมชมโชว์แฟนตาเซีย เมืองมาราเกซ / อาหารดี มีไทย, จีน, ซีฟู้ด --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - สนามบินเมืองคาซาบลังก้า - สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 - เมืองราบัต - สุเหร่าหลวง - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 - เมืองแทนเจียร์
 เมืองเชฟชาอูน - เมืองเฟซ - เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 - ชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน - บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ
 เมืองอิเฟรน - เมืองออร์ฟอย์ด - นั่งรถ 4X4เข้าสู่ทะลทรายซาฮารา
 ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทะเลทรายซาฮาร่า - แวะชมโอเอซิส - ทอด้าจอร์จ - เมืองวอซาเซท
 เมืองไอท์ เบนฮาดดู - ป้อมไอท์ เบนฮาดดู - เมืองมาราเกช - มัสยิด คูตูเบีย - Djemaa Fnaa Square
 สวนจาร์ดีน มาจอแรล - สวนเมนารา - พระราชวังบาเฮีย - คาซาบลังก้า - จัตุรัสโมฮัมเหม็ดที่ 5
 สนามบินคาสบลังก้า - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5052
โอมานแอร์

ทัวร์โมรอคโค

รหัสทัวร์ : Z5052
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿55,888
โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค :
ทัวร์โมรอคโค - ราบัต - แทนเจียร์ - เชฟชาอูน - เฟซ - มิเดล - วอซาเซท - ไอท์ เบนฮาดดู
สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 - ถ่ายรูปหมู่บ้านสีฟ้า - เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - ประตูบับมันซู - กิจกรรมขี่อูฐ - สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโอมาน - สนามบิน Cmn มุฮัมมัด ฟิฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 เมืองราบัต - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 - ชมหอคอยฮัสซัน - ดายา คาชบาห์ - เมืองแทนเจียร์ - ชม ถ้าเฮอร์คิวลิส
 เมืองเชฟชาอูน - ถ่ายรูปหมู่บ้านสีฟ้า - เมืองเฟซ
 ชมเมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - แวะชมสุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 - ชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน - ย่านเครื่องหนัง
 ชมประตูบับมันซู - เมืองอิเฟรน - เมืองมิเดล - เมืองเมอร์ซูก้าร์
 กิจกรรมขี่อูฐ - ทอดร้าจอร์จ - ผ่านหุบเขาดาเดส - ผ่านชมหุบเขากุหลาบ - เมืองวอซาเซท
 เมืองไอท์ เบนฮาดดู - เมืองมาราเกช - จัตุรัสกลางเมือง
 มัสยิด คูตูเบีย - สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน - ชมพระราชวังบาเฮีย - เมืองคาซาบลังก้า - สนามบินมุฮัมมัด ฟิฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโอมาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5142
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์โมรอคโค

รหัสทัวร์ : Z5142
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿49,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค :
ทัวร์โมรอคโค - ชมอาทิตย์ขึ้น ทะเลทรายซาฮาร่า - คาซาบลังกา - ราบัต - เชฟชาอูน - เฟซ - เมอร์ซูก้าร์ - ทอดร้าจอร์จ - วอซาเซท ไอท์ - เบนฮาดดู - มาราเกช - พระราชวังบาเฮีย
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ 4WD (คันละ 10 USD) - ค่าทิปคนจูงอูฐ (ท่านละ 1 USD) - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถท้องถิ่น (60 USD) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (1,000 บาท)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - เมืองคาซาบลังก้า - สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 - จัตุรัสสหประชาชาติ - ช้อปปิ้งของที่ระลึก
 คาซาบลังกา - เมืองราบัต - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 - เมืองเชฟชาอูน
 เมดิน่า เชฟชาอูน - เมืองเฟซ - จุดชมวิวบนป้อมปราการ แห่งราชวงศ์ซาเดียน - โรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 - สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน
 เมืองมิเดล - เมืองเมอร์ซูก้าร์ - นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลยทรายซาฮาร่า
 ขี่อูฐ ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เนินทราย ในทะเลทรายซาฮาร่า - ทอดร้าจอร์จ - เมืองวอซาเซท
 เมืองไอท์ เบนฮาดดู - ป้อมไอท์ เบนฮาดดู - เมืองมาราเกช
 เมืองมาราเกช - มัสยิดคูตูเบีย - พระราชวังบาเฮีย - สวนจาร์ดีน มาจอแรล - คาซาบลังกา
 คาซาบลังกา - ผ่านชมย่านตากอากาศไอน์เดียบ - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 11 จาก
ทัวร์โมรอคโค 11 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์โมรอคโค, โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์โมรอคโคเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์โมรอคโคเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์โมรอคโคเดือนเมษายน 2563
ทัวร์โมรอคโคเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์โมรอคโคเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์โมรอคโคเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์โมรอคโคเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์โมรอคโคเดือนกันยายน 2563
ทัวร์โมรอคโคเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์โมรอคโคเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์โมรอคโคเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์โมรอคโคเดือนมกราคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP