เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAS9-LH-EUR12
Z3210
THAAS4-TG-EUR01

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 48 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ยุโรปตะวันออก

Z1182
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : Z1182
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿95,000
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัค - เชค - เยอรมนี : ถนนสายวงแหวน ริงสตราเซ่ - เข้าชมพระราชวังเชิงบรุนน์ - สวนสาธารณะชตัทปาร์ค - คาร์ทเนอร์สตราเซ่ - หมู่บ้านกรีนซิ่ง - จตุรัสฮีโร่ - ขึ้นชมป้อมชาวประมง และโบสถ์แมทเธียส - ล่องแม่น้ำดานูบ - กรุงบราติสลาวา (สโลวัก) - กรุงปร๊าก (สาธารณรัฐเชค) - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - ซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบวูลฟ์กัง - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์ชตัทท์ - ช้อปปิ้งย่านจัตุรัสมาเรียน - เก็บภาพด้านหน้าพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก ** อัตรานี้รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ค่าทิปพนักงานขับรถแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเวียนนา ออสเตรีย - ถนนสายวงแหวน ริงสตราเซ่ - เข้าชมพระราชวังเชิงบรุนน์ - สวนสาธารณะชตัทปาร์ค - คาร์ทเนอร์สตราเซ่ - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
 กรุงเวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - จตุรัสฮีโร่ - ขึ้นชมป้อมชาวประมง และโบสถ์แมทเธียส - ล่องแม่น้ำดานูบ
 บูดาเปสต์ - กรุงบราติสลาวา (สโลวัก) - กรุงปร๊าก (สาธารณรัฐเชค)
 ปร๊าก - เมืองมาเรียนสเก้ ลาสเน่ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก
 ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
 ปร๊าก - เชสกี้ ครุมลอฟ - ซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบวูลฟ์กัง
 ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์ชตัทท์ - มิวนิค - ลุกวิสสตรเซ่ จัตุรัสเรสซิเด้นท์ - ช้อปปิ้งย่านจัตุรัสมาเรียน
 มิวนิค - เก็บภาพด้านหน้าพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ยนตร์กรรมของ BMW, สนามกีฬาโอลิมปิค - สนามบินนครมิวนิค
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1193
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : Z1193
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿69,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัก - เชก - เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาลี : พระราชวังเชินบรุนน์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - Castle Hill - ปราสาทบราติสลาวา - ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตุส - สะพานชาร์ล - ปราสาทครุมลอฟ - แม่น้ำวอลตาวา - ล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัท - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - โรงงานผลิตนาฬิกากุ๊กกู - โบสถ์ Freiburg Munsters - สิงโตหินแกะสลัก - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเวทชาท - ถนนสายวงแหวน - ผ่านชมโรงละครโอเปร่า - ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - พระราชวังเชินบรุนน์ - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 Castle Hill - Mcarthurglen Designer Outlet In Parndorf - กรุงบราติสลาว่า - ปราสาทบราติสลาวา
 กรุงปราก - ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า
 เมืองคาร์โลวี วารี - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - แม่น้ำวอลตาวา
 ฮัลสตัท - ล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัท - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
 เมืองทิทิเซ่ - โรงงานผลิตนาฬิกากุ๊กกู - เมืองไฟร์เบริก์ - จัตุรัสเมืองเก่า - โบสถ์ Freiburg Munsters - เมืองมัลลูซ
 เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
 สนามบินมิวนิค
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1220
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : Z1220
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿55,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมนี - ออสเตรีย - เช็ก - สโลวัก - ฮังการี : ถ่ายรูปสนามฟุตบอล อัลลิอันซ์ อารีนา - ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทนอยชวานสไตน์ - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม - สวนมิราเบล - เมืองฮัลล์สตัทท์ - เมืองเชสกี้ - เข้าชม ปราสาทปราก - ถนนทองคำ - สะพานชาร์ลส์ - ย่านเมืองเก่า Old town Square - ช้อปปิ้ง Parndorf Outlet - ถ่ายรูปคู่ปราสาทบราติสลาวา - ย่าน Oldtown - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - เข้าชมพระราชวังและสวนเชินน์บรุน - ถนนคาร์ทเนอร์ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 14 ยูโร ต่อท่าน - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม 27 ยูโร ต่อท่าน - ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท ต่อท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินมิวนิค - แวะถ่ายรูปที่ สนามฟุตบอล อัลลิอันซ์ อารีนา - เมืองชวานเกา - ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองฟุสเซ่น - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
 เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - เมืองฮัลล์สตัทท์ - เมืองเชสกี้ บูเดโจวิซ
 เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - กรุงปราก - เข้าชม ปราสาทปราก - ถนนทองคำ - สะพานชาร์ลส์ - ย่านเมืองเก่า Old town Square
 ช้อปปิ้ง Parndorf Outlet - กรุงบราติสลาวา - ถ่ายรูปคู่ปราสาทบราติสลาวา - ย่าน Oldtown
 กรุงบูดาเปสต์ - ชมกลุ่มอาคาร คาลเทิล ฮิลล์ - ถ่ายรูปด้านนอก โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - อนุสรณ์สถานฮีโร่สแควร์ - วาชิอุสสตรีท - ตลาดกลางเมือง
 ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - กรุงเวียนนา - เข้าชมพระราชวังและสวนเชินน์บรุน - ถนนคาร์ทเนอร์
 สนามบินเวียนนา - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1245
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : Z1245
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿69,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - แกรนด์ โปแลนด์ : Colorful City - แวะถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ - อารามจัสนา กอร่า - ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ - เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา - หมู่บ้าน Zalipie - ปราสาทลับบลิน - ห้างสรรพสินค้า Zalote Tarasy - พระราชวังลาเซียนสกี้ - ย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ - กำแพงเมืองเก่า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - สนามบินกรุงวอร์ซอว์ - เมืองโทรุน - แวะชมย่านเมืองเก่า - เมืองพอซนัน
 เมืองพอซนัน - เมืองวรอตสวัฟ - Colorful City - แวะถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ
 เมืองเชสโตโชวา - อารามจัสนา กอร่า - เมืองคราคูฟ
 ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ - เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา - คราคูฟ
 หมู่บ้าน Zalipie - เมืองเซสซอว์ - เมืองลับบลิน
 ชมย่านเมืองเก่า - ปราสาทลับบลิน - กรุงวอร์ซอว์ - ห้างสรรพสินค้า Zalote Tarasy
 พระราชวังลาเซียนสกี้ - อนุสาวรียเฟรเดอริค โชแปง - ย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ - ย่านตลาดเก่า - ศาลาว่าการ - กำแพงเมืองเก่า - แวะถ่ายรูปกับวิหารเซนต์จอห์น - สนามบินวอร์ซอว์
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1295
อีวีเอ แอร์

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : Z1295
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿42,999
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - ออสเตรีย - เช็ก - เยอรมัน - ข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนสายวงแหวน - เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทครุมลอฟ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 เมืองเวียนนา - ผ่านชม ถนนสายวงแหวน - ผ่านชม อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ - เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังเบลวีเดียร์ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังฮอฟบวร์ค - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น - ถนนคาร์นท์เนอร์
 เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ - ผ่านชม แท่นน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเฮลเดน แซมซัน - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองพัสเซา - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ป้อมปราการแห่งเมืองพัสเซา - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น
 เมืองซาลซ์บูร์ก - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก - ผ่านชม บ้านเกิดโมสาร์ท - เมืองฮัลสตัท - ผ่านชม โบสถ์แพริช - ผ่านชม จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์
 เมืองเวียนนา - แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1304
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : Z1304
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿67,999
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมัน - ออสเตรีย - เช็ก : ถนนมาเรียเทเรซ่า - หอคอยประจำเมือง - หลังคาทองคำ - เมืองฮัลสตัท - เมืองเซนต์วูฟกัง - เมืองซาลซ์บูร์ก - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทปราก - ผ่านชม ย่านช่างทองโบราณ - เมืองเวียนนา - เข้าชม ความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 มิวนิก - เมืองโฮเฮ็นชวานเกา - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา - เมืองอินส์บรูค - ถนนมาเรียเทเรซ่า - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ หลังคาทองคำ
 เมืองฮัลสตัท - เมืองเซนต์วูฟกัง - ผ่านชม โบสถ์แห่งเมืองเซนต์วูฟกัง - เมืองซาลซ์บูร์ก - ผ่านชม บ้านเกิดโมสาร์ท
 เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทครุมลอฟ - เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ - เมืองปราก - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทปราก - ผ่านชม ย่านช่างทองโบราณ - ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
 เมืองเวียนนา - แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ
 ผ่านชม ถนนสายวงแหวน - ผ่านชม อาคารรัฐสภา - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังเบลวีเดียร์ - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังฮอฟบวร์ค - เข้าชม ความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์นท์เนอร์
 ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1329
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : Z1329
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿99,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวาเกีย - ฮังการี : เมืองโฮเฮนชวานเกา - เข้าชมภายในปราสาทนอยชวานชไตน์ - เมืองการ์มิช พาร์เทน เคอร์เช่น - เชสกี้ คลุมลอฟ - ปร้าก - ปราสาทปร้าก - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - พระราชวังเชินบรุนน์ - Outlet Parndorf - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น - อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ ** ที่พักดี อาหารดี เที่ยวสบายๆ ไม่เร่งรีบ / 10 ท่านออกเดินทาง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - เมืองโฮเฮนชวานเกา - เข้าชมภายในปราสาทนอยชวานชไตน์ - เมืองการ์มิช พาร์เทน เคอร์เช่น
 เมืองการ์มิช พาร์เทน เคอร์เช่น - นั่งกระเช้าขึ้นชม ยอดเขาซุกสปิตซ์ - เมืองซาลส์บวร์ก - ถนนช้อปปิ้ง เกรไทเดร้ - ถ่ายภาพที่ระลึกหน้า บ้านพักโมสาร์ท - จัตุรัสโมซาร์ท - อนุสาวรีย์ของโมสาร์ท - มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - เมืองเซนต์วูฟกัง
 เมืองเซนต์วูฟกัง - อิสระเที่ยวชมเมือง ฮาลสตัดซ์ - เมืองลินซ์ - เมืองเชสกี้ คุมลอฟ
 เชสกี้ คลุมลอฟ - ปร้าก - ปราสาทปร้าก - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - อนุสาวรีย์ยานฮุส - สะพานชาร์ลส์ - อาคารเมืองเก่า
 กรุงเวียนนา - ถนนวงแหวน - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ - ถนนคาร์ทเนอร์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟน
 พระราชวังเชินบรุนน์ - Outlet Parndorf - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ล่องเรือรับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ
 คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น - อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ - ฮีโร่สแควร์ - สะพานเชน - กรุงบราติสลาวา - ย่านเมืองเก่า
 ติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา - สนามบินเวียนนา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1330
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : Z1330
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿119,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมนี - ออสเตรีย - สวิตเซอร์แลนด์ : สำนักสงฆ์แห่งเมือง เอททัล - พระราชวังแฮเรนคิมเซ่ - ทะเลสาบกษัตริย์ - สะพานแม่น้ำซอลท์อัน - ปราสาทโฮเฮนซาลส์เบิร์ก - เซนต์กิลเกน - ฮัลล์ชตัทท์ - โกเซา - เซลล์ แอม ซี - วัทเทนส์ - ถนนมาเรียเทเรซ่า - ขึ้นกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาพฟานเดอร์ - นั่งรถไฟขึ้นเขา Stoosbahn - หมู่บ้านสตูส - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาจุงเฟรา - น้ำตกสโทบบาค - ทะเลสาบเบลาซี ** ที่พักดี อาหารดี เที่ยวสบายๆ ไม่เร่งรีบ / 10 ท่านออกเดินทาง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินมิวนิค - เมืองโอเบอรามาเกา - เมืองเอททัล - เมืองโเบดโทรซ์ - พระราชวังแฮเรนคิมเซ่ - เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น
 เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น - ทะเลสาบกษัตริย์ - เมืองอาร์มเซา - เมืองซอลส์เบิร์ก - สะพานแม่น้ำซอลท์อัน - โฮเฮนซาลส์เบิร์ก
 เมืองเซอลส์เบิร์ก - เมืองเเซนต์กิลเกน - เมืองเเซนต์วูล์ฟกัง - เมืองเฮัลล์ชตัทท์
 เมืองโกเซา - เมือง เซลล์ แอม ซี - เมืองวัทเทนส์ - เมืองอินซ์บรูกซ์ - ถนนมาเรียเทเรซ่า - หลังคาทองคำ - เมืองโรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์
 เมืองบรีเกนซ์ - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาพฟานเดอร์ - ชไว้ซ์ - นั่งรถไฟขึ้นเขา Stoosbahn - หมู่บ้านสตูส - เมืองอินเทอร์ลาเค่น
 หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาจุงเฟรา - น้ำตกสโทบบาค - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 ทะเลสาบเบลาซี - เมืองซุก - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล - เมืองซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์
 สนามบินซูริค
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1338
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : Z1338
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿63,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เที่ยว 3 ประเทศสุดคุ้ม เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค (บินเข้ามิวนิค - บินออกปราก) : พิพิธภัณฑ์ Bmw Welt - จตุรัสมาเรียนพลัส - ถ่ายรูปกับ ปราสาทโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - ล่องเรือชมทะเลสาบโคนิก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - นั่งกระเช้าสู่ฮอลสตรัทสกายวอล์ก - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - แวะถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ - เมืองคาร์โลวี วารี - จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์ ** รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้นยื่นสถานทูตเยอรมัน/ออสเตรีย ซึ่งต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น ประมาณ 3,500 บาท - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าของท่านเอง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล - สนามบิน มิวนิค - เมืองมิวนิค - พิพิธภัณฑ์ Bmw Welt - แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์พระแม่มารี - จตุรัสมาเรียนพลัส - เมืองฟุสเซ่น
 ถ่ายรูปกับ ปราสาทโฮเฮนชวานเกา - เข้าชม ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ - เมืองอูบาอามาเกา - แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์คาทอลิชเคอเช่ - เมืองซาลส์บวร์ก
 เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น - ล่องเรือชมทะเลสาบโคนิก - เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - แวะชมบ้านเกิดของโมสาร์ท
 เมืองฮอล์สตรัท - นั่งกระเช้าสู่ฮอลสตรัทสกายวอล์ก - เมืองลินซ์ - จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - แวะถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ
 เมืองคาร์โลวี วารี - เมืองปราก
 ชมกรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - สะพานชาร์ล - จัตุรัสเวนเทสลาสสแควร์ - สนามบินปราก - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1421
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : Z1421
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿40,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - ฮังการี - ออสเตรีย - เชค : โบสถ์แมทเธียส - ล่องเรือดืมด่ำบรรยากาศที่สวยงามของแม่น้ำดานูบ - พระราชวังเชินบรุนน์ - สวนมิราเบล - บ้านเกิดของโมสาร์ท - ฮัลล์สตัทท์ - ปราสาทครุมลอฟ - ปราสาทแห่งกรุงปราก - สะพานชาร์ลส์ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร) - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (2 ยูโร x 3 วัน = 6 ยูโร) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินกรุงบูดาเปสต์ - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
 กรุงเวียนนา - เข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์
 Mcarthurglen Designer Outlet In Parndorf - เมืองซาลส์บูร์ก
 สวนมิราเบล - บ้านเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse - บ้านเกิดของโมสาร์ท - ฮัลล์สตัทท์ - เมืองลินซ์
 เมืองเลินซ์ - เมืองเเชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - กรุงปราก
 ปราสาทแห่งกรุงปราก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1423
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : Z1423
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿54,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - อิตาลี - ออสเตรีย - สโลวีเนีย - ฮังการี : สะพานถอนหายใจ - Noventa Di Piave Designer Outlet - จัตุรัสตาร์ตินี - ถ้ำโพสทอยนา - ปราสาทลูบลิยานา - นั่งเรือไม้โบราณชมโบสถ์พระแม่มารีย์ - ปราสาทเบลด - ย่านเมืองเก่า - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และค่าบริการในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร) - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (2 ยูโร x 3 แห่ง = 6 ยูโร) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินมาร์โคโปโล - ล่องเรือสู่เกาะเวนิส - สะพานถอนหายใจ - จัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์ซานมาร์โค
 Noventa Di Piave Designer Outlet - เมืองพิราน - จัตุรัสตาร์ตินี - ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - เมืองโพสทอยนา - ถ้ำโพสทอยนา - เมืองลูบลิยานา
 เมืองลูบลิยานา - สะพานมังกร - ปราสาทลูบลิยานา - ย่านทาวน์สแควร์ - เมืองเบลด - นั่งเรือไม้โบราณชมโบสถ์พระแม่มารีย์ - เข้าชม ปราสาทเบลด - เมืองกราซ
 เมืองกราซ - ย่านเมืองเก่า - จัตุรัสเมนสแควร์ - กรุงบูดาเปสต์
 ชมด้านนอก โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1456
ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : Z1456
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿65,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - ออสเตรีย - เชก : เมืองฮัลล์สตัท - ถ่ายรูปสวนมิราเบล - ถ่ายรูปคู่กับบ้านของโมสาร์ท - เมืองเชสกี้ คลุมรอฟ - ถ่ายรูปคู่ปราสาทเชสกี้ คลุมลอฟ - ถ่ายรูปคู่โบสถ์เซนต์บาโทโลมิว - เมืองคาโลวี วารี - กรุงปราก - เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า Old Town Square - เดินชมเมือง และซื้อของฝาก - ถ่ายรูปคู่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ และพอล - กรุงเวียนนา - ถ่ายรูปพระราชวังฮอฟเบิร์ก - ถ่ายรูปคู่มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ย่านถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - เข้าชมพระราชวังเชิงบรุนน์ - พานดอร์ฟ เอ้าเลท ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว - พักค้างคืนที่กรุงปราก 2 คืน / เมนูพิเศษ ปลาเทร้าซ์ เป็ดโบฮีเมียน ขาหมู และหมูทอดสไตล์เวียนนา / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ 12 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 24 ยูโร - ไม่รวมค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจำโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 กรุงเวียนนา - เมืองฮัลล์สตัท - เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปสวนมิราเบล - ถ่ายรูปคู่กับบ้านของโมสาร์ท
 เมืองเชสกี้ คลุมรอฟ - ถ่ายรูปคู่ปราสาทเชสกี้ คลุมลอฟ - เมืองเพิลเซ่น - ถ่ายรูปคู่โบสถ์เซนต์บาโทโลมิว
 เมืองคาโลวี วารี - กรุงปราก
 เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า Old Town Square - เดินชมเมือง และซื้อของฝาก
 เมืองเบอร์โน - ถ่ายรูปคู่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ และพอล - กรุงเวียนนา - ถ่ายรูปคู่กับพระราชวังฮอฟเบิร์ก - ถ่ายรูปคู่มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ย่านถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท
 เข้าชมพระราชวังเชิงบรุนน์ - พานดอร์ฟ เอ้าเลท - สนามบินนานาชาติมิวนิค
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1458
สวิสแอร์

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : Z1458
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿72,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - สวิส - เยอรมนี - เชก : หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุน 360 องศา ชมยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็ง Ice Grotto - ถ่ายรูปคู่กับสะพานไม้ชาเปล - จตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - น้ำตกไรน์ - เมทซิงเก้น เอ้าเลท - ถ่ายรูปคู่กับศาลาว่าการเมือง - จัตุรัสเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - ปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส ** พักค้างคืน โรเทนเบิร์ก 1 คืน และคาโลวี วารี 1 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 14 ยูโร) - ไม่รวมค่าทิป หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 24 ยูโร) - ไม่รวมค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทาง และสัมภาระประจำโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง) / รวมค่าวีซ่าแล้ว --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองซูริค - เข้าที่พัก
 หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุน 360 องศา ชมยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็ง Ice Grotto - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่กับสะพานไม้ชาเปล - ถ่ายรูปคู่อนุเสาวรีย์สิงโตหิน - เมืองซูริค
 จตุรัสปาราเดพลาทซ์ - ถ่ายรูปโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - เมืองซอฟฮาวเซ่น - น้ำตกไรน์ - ชลอสส์พลาทซ์ - ถ่ายรูปคู่กับปราสาทใหม่ - จตุรัสเมืองเก่า
 เมืองเมทซิงเก้น - เมทซิงเก้น เอ้าเลท - เมืองโรเทนบวร์ก - ถ่ายรูปคู่กับศาลาว่าการเมือง
 เมืองนูเรมเบิร์ก - จัตุรัสเมืองเก่า - ถ่ายรูปคู่มหาวิหารแห่งนูเรมเบิร์ก - เมืองคาโลวี วารี
 กรุงปราก - สะพานชาร์ล - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต
 ปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สนามบินปราก - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา ออสเตรีย
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1470
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : Z1470
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿44,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมัน - ออสเตรีย - เช็ก - สโลวัค - ฮังการี - ปราสาทนอยชวานชไตน์(ด้านนอก) - เมืองมิวนิค - พิพิธภัณฑ์ มาเรียนพลัสซ์ - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์ วิตัส - ชมพระราชวังหลวง - ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (ด้านนอก) - Mcarthurglen Outlet In Parndof

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนสนามบินโดฮา
 สนามบินมิวนิค - โฮเอินชวังเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ (ด้านนอก) - เมืองมิวนิค - พิพิธภัณฑ์ มาเรียนพลัสซ์
 ชมเมืองซาลซ์บูร์ก - สวนมิราเบล - ฮัลล์สตัทท์ - ชมโบสถ์พาริช (ด้านนอก) - เมืองเชสเกบุดเยยอวีตเซ
 เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ - ถ่ายรูปปราสาทครุมลอฟ (ด้านนอก) - เมืองคาร์โลวี่ วารี - Mill Colonnade - กรุงปราก
 ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์ วิตัส - ชมพระราชวังหลวง - กรุงบราติสลาว่า - ปราสาทบาติสลาว่า (ถ่ายรูปด้านนอก)
 กรุงเวียนนา - ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (ด้านนอก) - Mcarthurglen Outlet In Parndof - กรุงบูดาเปสต์
 สะพานเชน - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - สนามบินบูดาเปสต์ เฟเรนตส์ ลิซท์ - แวะเปลี่ยนเครื่งอสนามบินโดฮา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2318
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : Z2318
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿68,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัก - เชก - เยอรมนี : พระราชวังเชินบรุนน์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ป้อมชาวประมง - ปราสาทแห่งปราก - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ปราสาทครุมลอฟ - ล่องเรือทะเลสาบที่เมืองฮัลสตัท - จุดชมวิว Sky Walk - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ ** อัตรานี้ไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิปไกด์ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเวทชาท - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - ช้อปปิ้งสินค้าเครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 Castle Hill - ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม - กรุงบราติสลาว่า
 กรุงปราก - ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - Powder Gate - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านเมืองเก่า
 เมืองคาร์โลวี วารี - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
 ฮัลสตัท - ล่องเรือทะเลสาบที่เมืองฮัลสตัท - จุดชมวิว Sky Walk - เมืองซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล
 เมืองอินส์บรูค - หลังคาทองคำ - เมืองฟุสเซ่น
 เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์
 สนามบินมิวนิค
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2367
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : Z2367
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿69,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมนี - ออสเตรีย - เชค - สโลวาเกีย - ฮังการี : ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อุทยานมิราเบลล์ - บ้านพักโมสาร์ท - เมืองฮัลล์สตัทท์ - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - มหาวิหารเซนต์วิตัส - ปราสาทบราติสลาวา - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ - พระราชวังเชินบรุนน์ - อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินติมิวนิค - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองฟุสเซ่น
 เมืองซาลส์บวร์ก - อุทยานมิราเบลล์ - บ้านพักโมสาร์ท - จัตุรัสโมซาร์ท - เมืองฮัลล์สตัทท์
 เมืองเชสกี้ คุมลอฟ - กรุงปร๊าก - สะพานชาร์ลส์ - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - หอนุสาวรีย์ยานฮุส - หอนาฬิกาดาราศาสตร์
 ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - กรุงบราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา
 กรุงบูดาเปสต์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ - คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น - ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ
 Outlet Parndorf - พระราชวังเชินบรุนน์ - กรุงเวียนนา - ถนนวงแหวน - อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ - ถนนคาร์ทเนอร์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟน
 สนามบินเวียนนา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2471
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : Z2471
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿52,999
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมนี - ออสเตรีย - เชก - สโลวาเกีย - ฮังการี : ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ถ่ายรูปสวนมิราแบล - เมืองฮอลสตัท - See Strasse - ถ่ายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ - ปราสาทแห่งกรุงปราก - ย่านเมืองเก่าบาติสลาว่า - ปราสาทแห่งบาติสลาว่า - พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - ถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส - ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำดานูบ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินมิวนิค - เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองมิวนิค - ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค
 เมืองซาลบูร์ก - ถ่ายรูปสวนมิราแบล - ย่านเมืองเก่า - เมืองฮอลสตัท - See Strasse - เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ
 ถ่ายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ - กรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก
 เมืองบาติสลาว่า - ย่านเมืองเก่าบาติสลาว่า - ปราสาทแห่งบาติสลาว่า - Parndof Outlet
 กรุงเวียนนา - พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - ถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ - เมืองบูดาเปสต์
 บูดาเปสต์ - ถ่ายรูปกับป้อม - ถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส - ถ่ายรูปกับลานฮีโร่สแควร์ - ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำดานูบ - ถนน Vaciutca
 เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2843
อีวีเอ แอร์

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : Z2843
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿54,500
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - ออสเตรีย - เชค - เยอรมนี : ปราสาทครุมลอฟ - กลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค - มหาวิหารเซนต์วิตัส - แวะถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าของโบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ - อิงกอลสตัดท์เอ๊าท์เล็ตวิลเลจ - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองฮอลสตัท - ถนนเลียบทะเลสาบ ซี สตราซ - ถนนคาร์ทเนอร์ - พระราชวังเชรินน์บรุนน์ ** แถมฟรี Sim Card On Tour --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนครเวียนนา - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - กรุงปราค
 กรุงปราค - กลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค - มหาวิหารเซนต์วิตัส - สะพานชาร์ลส - เมืองเนินร์แบร์ก
 ย่านเมืองเก่านูเรมเบิร์ก - แวะถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าของโบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ - จัตุรัสกลางใจเมือง - เมืองอิงกอลสตัดท์ - อิงกอลสตัดท์เอ๊าท์เล็ตวิลเลจ - นครมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน
 เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองซาลสเบิร์ก
 เมืองฮอลสตัท - ถนนเลียบทะเลสาบ ซี สตราซ - กรุงเวียนนา - ถนนคาร์ทเนอร์ - เขตเมืองพาร์นดอร์ฟ
 พระราชวังเชรินน์บรุนน์ - มหาวิหารเซ้นต์สตีเฟ่น - แวะถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา - สนามบินเวียนนา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3073
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : Z3073
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿63,500
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เยอรมนี - เชค - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย : มหาวิหารโดมแห่งแฟรงค์เฟิร์ต - พุเชินเนอร์บรุนเนนส - กลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค - ปราสาทครุมลอฟ - ถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต - มหาวิหารแห่งเมืองซาลสเบิร์ก - ถนนเลียบทะเลสาบ ซี สตราซ - ป้อมปราการ Fisherman’S Bastion - ถ่ายรูปกับภายนอกของโบสถ์แมทธิอัส - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - Mcarthur Glen Designer Outlet - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ ** แถมฟรี!! ซิมการ์ดออนทัวร์ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนครแฟร้งค์เฟิร์ต - จัตุรัสกลางเมืองโรเมอร์ - มหาวิหารโดมแห่งแฟรงค์เฟิร์ต - ย่านจัตุรัสโรเมอร์ - Gerechtigkeitsbrunnen - เมืองเนินร์แบร์ก - เมืองเก่านูเรมเบิร์ก - น้ำพุเชินเนอร์บรุนเนนส - กรุงปราค
 กรุงปราค - กลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค - ชมหอนาฬิกาดาราศาตร์ - สะพานชาร์ลส - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองเชสกี้บูโยวิช
 เมืองลินซ์ - เมือง ซาลสเบิร์ก - เมืองซาลสเบิร์ก - เดินเล่นชมเมืองเก่า - ถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต - มหาวิหารแห่งเมืองซาลสเบิร์ก - ถนนเกไตรเด้
 เมืองฮอลสตัท - ถนนเลียบทะเลสาบ ซี สตราซ - เมืองบราติสลาวา
 นั่งรถผ่านชม รัฐสภา - มหาวิหารเซ้นต์มาร์ติน - โบสถ์ฟรานซิส - โบสถ์เยซู - กรุงบูดาเปสต์ - ป้อมปราการ Fisherman’S Bastion - ถ่ายรูปกับภายนอกของโบสถ์แมทธิอัส - ฮีโร่สแควร์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 บูดาเปสต์ - เมืองพาร์นดอร์ฟ - Mcarthur Glen Designer Outlet - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุนน์
 สนามบินเวียนนา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3178
LH/OS-ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์/ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : Z3178
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LH/OS-ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์/ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿65,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - ออสเตรีย - เชก : เมืองฮัลล์สตัท - ถ่ายรูปสวนมิราเบล - ถ่ายรูปคู่กับบ้านของโมสาร์ท - เมืองเชสกี้ คลุมรอฟ - ถ่ายรูปปราสาทเชสกี้ คลุมลอฟ - ถ่ายรูปคู่โบสถ์เซนต์บาโทโลมิว - เมืองคาโลวี วารี - กรุงปราก - เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า Old Town Square - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - ถ่ายรูปคู่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ และพอล - ถ่ายรูปคู่กับพระราชวังฮอฟเบิร์ก - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ย่านถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท - เข้าชมพระราชวังเชิงบรุนน์ - พานดอร์ฟ เอ้าเลท ** เมนูพิเศษ ปลาเทร้าซ์ - เป็ดโบฮีเมียน - ขาหมู และหมูทอดสไตล์เวียนนา / พักค้างคืนที่กรุงปราก 2 คืน - พักก่อน 1 คืนแล้วค่อยเที่ยว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ 12 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 24 ยูโร - ไม่รวมค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทาง และสัมภาระประจำโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองมิวนิค - เข้าที่พัก
 เมืองฮัลล์สตัท - เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปสวนมิราเบล - ถ่ายรูปคู่บ้านของโมสาร์ท
 เมืองเชสกี้ คลุมรอฟ - ถ่ายรูปคู่ปราสาทเชสกี้ คลุมลอฟ - เมืองเพิลเซ่น - ถ่ายรูปคู่โบสถ์เซนต์บาโทโลมิว
 เมืองคาโลวี วารี - กรุงปราก
 เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า Old Town Square - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต
 เมืองเบอร์โน - ถ่ายรูปคู่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ และพอล - กรุงเวียนนา - ถ่ายรูปคู่พระราชวังฮอฟเบิร์ก - ถ่ายรูปคู่มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ย่านถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท
 เข้าชมพระราชวังเชิงบรุนน์ - พานดอร์ฟ เอ้าเลท - สนามบินนานาชาติมิวนิค
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3187
การบินไทย

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : Z3187
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿46,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัค - เชก : พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์แมทเธียส - สะพานเชน - ปราสาทแห่งปราก - พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - ปราสาทครุมลอฟ - ล่องเรือทะเลสาบที่เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านกรินซิ่ง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเวทชาท - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - กรุงบูดาเปสต์
 Castle Hill - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - สะพานเชน - เมืองปาร์นดอร์ฟ - Mcarthurglen Designer Outlet In Parndorf - Outlet
 กรุงปราก - ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - ย่านเมืองเก่า
 เมืองคาร์โลวี วารี - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค
 ฮัลสตัท - ล่องเรือทะเลสาบที่เมืองฮัลสตัท - กรุงเวียนนา - หมู่บ้านกรินซิ่ง
 สนามบินชเวทชาท
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3262
สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : Z3262
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿69,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - สวิส - เยอรมนี - เชก : หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุน 360 องศา ชมยอดเขาทิตลิส - ถ่ายรูปคู่สะพานไม้ชาเปล - ถ่ายรูปคู่อนุเสาวรีย์สิงโตหิน - น้ำตกไรน์ - ถ่ายรูปคู่กับปราสาทใหม่ - จตุรัสเมืองเก่า - เมทซิงเก้น เอ้าเลท - ถ่ายรูปคู่กับศาลาว่าการเมือง - จัตุรัสเมืองเก่า - ถ่ายรูปคู่มหาวิหารแห่งนูเรมเบิร์ก - เมืองคาโลวี วารี - สะพานชาร์ล - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส ** พิเศษ! พักค้างคืน โรเทนเบิร์ก 1 คืน และคาโลวี วารี 1 คืน / มีบินภายใน 1 เที่ยว จากปราก สู่เวียนนา เพื่อต่อเครื่องกลับกรุงเทพ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ 14 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 24 ยูโร - ไม่รวมค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจำโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองซูริค - เข้าที่พัก
 หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุน 360 องศา ชมยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็ง Ice Grotto - เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่กับสะพานไม้ชาเปล - ถ่ายรูปคู่อนุเสาวรีย์สิงโตหิน - เมืองซูริค
 เมืองซอฟฮาวเซ่น - น้ำตกไรน์ - เมืองสตุ๊ตการ์ท - ชลอสส์พลาทซ์ - ถ่ายรูปคู่กับปราสาทใหม่ - จตุรัสเมืองเก่า
 เมืองเมทซิงเก้น - เมทซิงเก้น เอ้าเลท - เมืองโรเทนบวร์ก - ถ่ายรูปคู่กับศาลาว่าการเมือง
 เมืองนูเรมเบิร์ก - จัตุรัสเมืองเก่า - ถ่ายรูปคู่มหาวิหารแห่งนูเรมเบิร์ก - เมืองคาโลวี วารี
 กรุงปราก - สะพานชาร์ล - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - หอนาฬิกาดาราศาสตร์
 เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สนามบินปราก - บินภายในสู่ กรุงเวียนนา ออสเตรีย
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3263
สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : Z3263
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿69,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - สวิส - ออสเตรีย - เชก : บ่อหมีสีน้ำตาล - ถ่ายรูปคู่หอนาฬิกา Zytglogge - ถนนมาร์คแกส - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเบิร์น - เดินเล่น ย่านโฮอีเวก - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ่ายรูปโกลเด้นรูฟ - ถ่ายรูปสวนมิราเบล - ถ่ายรูปบ้านของโมสาร์ท - เมืองฮัลล์สตัท - เมืองเชสกี้ คลุมรอฟ (มรดกโลก) - ถ่ายรูปคู่ปราสาทเชสกี้ คลุมลอฟ - สะพานชาร์ล - เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า - จัตุรัสใจกลางเมือง (มรดกโลก) ** เมนูพิเศษ ปลาเทร้าซ์ เป็ดโบฮีเมียน และขาหมู - ฟองดู / พักเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ 1 คืน / บินภายใน 1 เที่ยว จากปราก สู่เวียนนา เพื่อต่อเครื่องกลับกรุงเทพ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ประมาณ 3,200 บาท) - ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ 14 ยูโร - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 24 ยูโร - ไม่รวมค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทาง และสัมภาระประจำโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองซูริค - เข้าที่พัก
 เมืองเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ถ่ายรูปคู่หอนาฬิกา Zytglogge - ถนนมาร์คแกส - ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเบิร์น - เมืองอินเตอร์ลาเคน - เดินเล่น ย่านโฮอีเวก
 เมืองกรินเดลวัลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - เมืองซูริค
 เมืองอินซ์บรูก - ถ่ายรูปโกลเด้นรูฟ - เมืองซาลส์บวร์ก - ถ่ายรูปสวนมิราเบล - ถ่ายรูปบ้านของโมสาร์ท
 เมืองฮัลล์สตัท - เมืองเชสกี้ คลุมรอฟ (มรดกโลก) - ถ่ายรูปคู่ปราสาทเชสกี้ คลุมลอฟ
 เมืองคาโลวี วารี - กรุงปราก - สะพานชาร์ล
 เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า - จัตุรัสใจกลางเมือง (มรดกโลก) - สนามบินปราก - บินภายในสู่ กรุงเวียนนา ออสเตรีย
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3543
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : Z3543
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿45,900
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - เชก - ออสเตรีย - เยอรมนี - สโลวัก - ฮังการี : มหาวิหารเซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง - สะพานชาร์ล - ปราสาทครุมลอฟ - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ - สวนมิราเบล - พระราชวังเชินบรุนน์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ - โบสถ์แมทเธียส

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินกรุงปราก - เมืองคาร์โลวี วารี
 ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
 ฮัลสตัท - เมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ - อิสระเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม
 เมืองซาลส์บวร์ - สวนมิราเบล - กรุงเวียนนา
 พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนสายวงแหวน - ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก - โบสถ์สเตเฟ่นส์ - อิสระช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ - กรุงบราติสลาวา - แวะถ่ายรูปกับปราสาทบราติสลาวา - ย่านเมืองเก่า - ศาลากลางเมือง
 Mcarthurglen Designer Outlet In Parndorf - กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ
 Castle Hill - โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 48 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ยุโรปตะวันออก, โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนมกราคม 2563
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนเมษายน 2563
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนกันยายน 2563
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์ยุโรปตะวันออกเดือนพฤศจิกายน 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP