เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 3 จาก
ทัวร์ไอซ์แลนด์ 3 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ไอซ์แลนด์

Z1439
การบินไทย

ทัวร์ไอซ์แลนด์

รหัสทัวร์ : Z1439
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿148,000
โปรแกรมท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ :
ทัวร์ไอซ์แลนด์ - ล่องเรือชมวาฬ - โกลเด้นเซอร์เคิล - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - ล่าแสงเหนือ - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง - ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล - นั่งรถ Super Jeep ตะลุยธารน้ำแข็ง - อาบน้ำแร่บลูลากูน
รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเดนมาร์ก และค่าทิปพนักงานขับรถโค้ชแล้ว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินการ์ดเดอมูน กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ - ผ่านไปชมปราสาท Akurshus - สนามบินการ์ดเดอมูน กรุงออสโล - บินภายในสู่ สนามบินเคฟลาวิก กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา
 เรคยาวิก - เมืองโอลาร์ฟวิค - ล่องเรือชมวาฬ - เคิร์คจูเฟล - บอร์กาเนส
 บอร์กาเนส - เรย์คอร์ท - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - ล่าแสงเหนือ
 South Shore - น้ำตกสโกการ์ฟอสส์ - หมู่บ้านวิก - หาดทรายสีดำ - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง
 โจกุลซาร์ลอน - ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล - นั่งรถ Super Jeep ตะลุยธารน้ำแข็ง - เซลฟอส์ส - ล่าแสงเหนือ
 เซลฟอส์ส - คีร์ยซูริค - อาบน้ำแร่บลูลากูน - เรคยาวิก
 สนามบินเคฟลาวิก - สนามบินออสโล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5284
การบินไทย

ทัวร์ไอซ์แลนด์

รหัสทัวร์ : Z5284
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿159,000
โปรแกรมท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ :
ทัวร์ไอซ์แลนด์ - นอร์เวย์ - ไอซ์แลนด์ - ออสโล - เรคยาวิก - อาคูเรย์รี่ - ล่องเรือชมปลาวาฬ - เคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง - อาบน้ำแร่บลูลากูน
ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินการ์ดเดอมูน กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ - ผ่านไปชมปราสาท Akurshus - อุทยานฟร็อกเนอร์ - สนามบินการ์ดเดอมูน กรุงออสโล - บินภายในสู่ สนามบินเคฟลาวิก กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา
 เรคยาวิก - เรย์คอล์ท - บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ - น้ำตกเฮินฟอซซ่า - เมืองอาคูเรย์รี่
 อาคูเรย์รี่ - ฮูซาวิค - ล่องเรือชมปลาวาฬ - น้ำตกเดตตี้ฟอส
 อาคูเรย์รี่ - ทะเลสาบมิวัทน์ - น้ำตกก๊อดด้าฟอส - ทุ่งลาวา Dimmuborgir - Myvatn Nature Baths
 โจกุลซาร์ลอน - เมืองเคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
 ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง - สโกการ์ฟอสส์ - เซลยาแลนส์ฟอสส์
 โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - อาบน้ำแร่บลูลากูน
 สนามบินเคฟลาวิก - บินสู่กรุงออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท
 สนามบินกรุงออสโล - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5713
ฟินน์แอร์

ทัวร์ไอซ์แลนด์

รหัสทัวร์ : Z5713
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AY-ฟินน์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿119,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ :
ทัวร์ไอซ์แลนด์ - ไฮไลท์ - อุทยานฯซิงเควลลิร์ - ล่องเรือชมธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน - ไดมอนด์บีช - อุทยานฯสกาฟทาเฟล - ขับสโนว์โมบิลตะลุยทุ่งน้ำแข็งแลงโจกุล - ล่องเรือชมปลาวาฬ - แช่น้ำแร่บลูลากูน
ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 3,800 บาท (เรียกเก็บพร้อมมัดจำทัวร์) - ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย / รวมค่าทิปต่างๆแล้ว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ - สนามบินเคฟลาวิค ไอซ์แลนด์ - เข้าที่พัก
 เส้นทางวงกลมทองคำ - อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - น้ำตกกุลล์ฟอสส์ - ภูเขาไฟเคอร์ริด - น้ำตกเซลยาลันฟอสส์ - วิก
 วิก - ถ่ายรูปหาดทรายดำ - ล่องเรือชมธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน หรือ ถ้ำน้ำแข็ง Ice Cave แทน - ไดมอนด์บีช - อุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล - วิก
 ขับสโนว์โมบิล ตะลุยทุ่งน้ำแข็งแลงโจกุล - เข้าชมพิพิธภัณฑ์สโกการ์ - น้ำตกสโคคาร์ฟอสส์ - เรคยาวิก - เพอร์ลัน - ถ่ายรูป โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา
 เมืองกรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ - ภูเขาเคิร์กจูเฟล - แซเฟลล์โจกุล กลาเซียร์
 เรคยาวิก - ล่องเรือชมปลาวาฬ - แช่น้ำแร่บลูลากูน
 สนามบินเคฟลาวิก - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเฮลซิงกิ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 3 จาก
ทัวร์ไอซ์แลนด์ 3 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ไอซ์แลนด์, โปรแกรมท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ไอซ์แลนด์เดือนกันยายน 2563
ทัวร์ไอซ์แลนด์เดือนตุลาคม 2563
ทัวร์ไอซ์แลนด์เดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์ไอซ์แลนด์เดือนธันวาคม 2563
ทัวร์ไอซ์แลนด์เดือนมกราคม 2564
ทัวร์ไอซ์แลนด์เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์ไอซ์แลนด์เดือนมีนาคม 2564
ทัวร์ไอซ์แลนด์เดือนเมษายน 2564
ทัวร์ไอซ์แลนด์เดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์ไอซ์แลนด์เดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์ไอซ์แลนด์เดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์ไอซ์แลนด์เดือนสิงหาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้าครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP