เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAS4-TG-EUR01
THAAJ6-TG-UNSEEN-DE10D

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 20 จาก
ทัวร์เยอรมนี 20 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เยอรมนี

Z1314
การบินไทย

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z1314
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿98,000
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - เบสท์ (บินเข้ามิวนิค - บินออกแฟรงค์เฟิร์ต) : เที่ยวเหมืองเกลือ - พักบาดไรเค่นฮาล - ขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village - โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) - เที่ยวกรุงเบอร์ลิน - กำแพงเบอร์ลิน - ช้อปปิ้งคูดัม - พระราชวังซองซูซีส์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เมืองบ๊อบพาร์ด ** อัตรานี้รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ค่าทิปพนักงานขับรถ แต่ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินมิวนิค - เบิร์ชเทสการ์เด้น - เที่ยวเหมืองเกลือ - พักบาดไรเค่นฮาล
 เมืองการ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น - ขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) - ฟุสเซ่น
 ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค
 มิวนิค - ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village - โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก)
 โรเธนบวร์ก - เดรสเดน - เบอร์ลิน
 เที่ยวกรุงเบอร์ลิน - กำแพงเบอร์ลิน - บรันเดนบวร์ก - ช้อปปิ้งคูดัม
 เบอร์ลิน - พอสต์ดัม - พระราชวังซองซูซีส์ - นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ - พักโรงแรม
 มหาวิหารโคโลญจน์ - นครแฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เมืองบ๊อบพาร์ด - สนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1316
การบินไทย

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z1316
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿104,000
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - เบสท์ (บินเข้าแฟรงค์เฟิร์ต - บินออกมิวนิค) : เส้นทางเดินแห่งเทพนิยายกริมม์ - ปราสาทโลเวนเบิร์ก - เข้าชม พระราชวังซองซูซีส์ - เที่ยวกรุงเบอร์ลิน - ประตูบรันเดนบวร์ก - กำแพงเบอร์ลิน - ช้อปปิ้งย่านคูดัม - โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) - ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ - ถ่ายรูปหน้าปราสาทนอยชวานสไตน์ (ไม่รวมค่าเข้าชม) - การ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) - ทะเลสาบโคนิก - ล่องเรือพลังงานไฟฟ้า ชมฟยอร์ด - จัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า ** อัตรานี้รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ค่าทิปพนักงานขับรถ แต่ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 นครแฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี) - เมืองมาร์เบิร์ก - เส้นทางเดินแห่งเทพนิยายกริมม์ - ปราสาทโลเวนเบิร์ก - เมืองฮันโนเวอร์
 ฮันโนเวอร์ - พอสต์ดัม - เข้าชม พระราชวังซองซูซีส์ - เที่ยวกรุงเบอร์ลิน - ประตูบรันเดนบวร์ก
 กำแพงเบอร์ลิน - ช้อปปิ้งย่านคูดัม - เดรสเดน
 เดรสเดน - นูเรมเบิร์ก - โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก)
 โรเธนบวร์ก - เส้นทางสายโรแมนติก - ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ - หมู่บ้านชวานสเกา - ถ่ายรูปหน้าปราสาทนอยชวานสไตน์ (ไม่รวมค่าเข้าชม) - ฟุสเซ่น
 ฟุสเซ่น - การ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) - เบิร์ชเทสการ์เด้น - บาดไรเค่นฮาล
 บาวาเรีย - ทะเลสาบโคนิก - ล่องเรือพลังงานไฟฟ้า ชมฟยอร์ด - นครมิวนิค - จัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่า - เข้าที่พัก
 สนามบินเมืองมิวนิค - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2187
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z2187
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,500
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำดานูบ Arosa Donna Premium all inclusive : เส้นทาง เองเกลฮัสเซล (พัสเซา) - เวียนนา - ลินซ์ - เองเกลฮัสเซล (พัสเซา) ** อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - วีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่ารถรับส่ง นอกเหนือจากที่ระบุในแพ็คเกจ - ค่าประกันการเดินทาง --

 อิสระเดินทางเอง - ท่าเทียบเรือ Engelhartszel (Passau) - เช็คอินเข้าขึ้นเรือล่องแม่น้ำ Arosa Donna - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - 17.00 PM Departure
 13.00 PM Arrival Vienna - .-.
 .-. Vienna - 18.30 PM Departure
 14.00 PM Arrival Linz - 23.00 PM Departure
 07.00 PM Arrival Engelhartszel (Passau) - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพฯ
เดินทาง :
Z2193
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z2193
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿57,100
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำดานูบ Arosa Donna Premium all inclusive : เส้นทาง เองเกลฮัสเซล (พัสเซา) - บูดาเปสต์ - บราติสลาวา - เวียนนา - ลินซ์ - เองเกลฮัสเซล (พัสเซา) **เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - วีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple - ค่ารถรับส่ง นอกเหนือจากที่ระบุในแพ็คเกจ - ค่าประกันการเดินทาง --

 อิสระเดินทางเอง - ท่าเทียบเรือ Engelhartszel (Passau) - เช็คอินเข้าขึ้นเรือล่องแม่น้ำ Arosa Donna - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - 17.00 PM Departure
 At Sea (Cruising)
 08.30AM Arrival Budapest - 08.00 PM Departure
 11.00 AM Arrival Bratislava - 23.30 PM Departure
 08.00 AM Arrival Vienna - .-.
 .-. Vienna - 06.00 AM Departure - 13.00 PM Arrival Durnstein - 22.00 PM Departure
 09.00 AM Arrival Linz - 23.00 PM Departure
 07.00 PM Arrival Engelhartszel (Passau) - อำลาเรือล่องแม่น้ำ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพฯ
เดินทาง :
Z2391
การบินไทย

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z2391
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿99,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - World Heritage - ล่องเรือแม่น้ำโมเซล ทานอาหารพื้นเมืองต้นตำรับรสเลิศ - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ยอดเขาซุกสปริทซ์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองวือซ์บวร์ก - พระราชวัง เดอะ วือซ์บวร์ก เรซิเดนท์ - เมืองโรเธนเบิร์ก
 เมืองชวานเกา - เมืองอูล์ม - มหาวิหารวิหารอูล์มเมอร์ มืนสเตอร์ - เมืองชวานเกา - สะพานมาเรีย บริดจ์ - จุดชมวิวปราสาทนอยชวานสไตน์ - ปราสาทนอยชวานชไตน์
 การ์มิซพาเท่น เคียร์เค่น - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซุกสปิตซ์เรเกินส์บวร์ค - เมืองนูเรมเบิร์ก
 เดรสเดน - เดอะเเซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าท์ - Brühlsche Terrasse
 กรุงเบอร์ลิน - ชมความสวยงามของ 2 ฝั่งนครเบอร์ลิน - เช็คพ้อยส์ ชาร์ลี - โบสถ์ไกเซอร์วิล เฮม เกต คนิสเคิร์ช
 เมืองเควดลินบวร์ก - เมืองกอสล่าร์
 เมืองวูปแปร์ทัล - เมืองกอสล่าร์ - เมืองโคโลญจน์ - มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ - เขตเมืองเก่าโคโลญจน์ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
 เมืองเซนต์กอร์ - ป๊อปพาร์ด - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เมืองค็อกเค่ม - เบิร์นคาสเทล ครูส
 แฟรงค์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ถนน Zeil - สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2489
การบินไทย

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z2489
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์เยอรมนี
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿116,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - บาวาเรีย ทิโรล อัลซาส เยอรมนี - ออสเตรีย - ฝรั่งเศส : ฮอลสตัท - เซนต์วูลฟ์กัง - ทะเลาสาปโคนิกซี - หมู่บ้านรามเซา - ถ่ายรูปด้านนอกอาคารหลังคาทองคํา - ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังฮอฟบูร์ก - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - เข้าชมปราสาทลินเดอร์ฮอฟ - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ทะเลสาบทิทิเช่ - ถ่ายรูปมหาวิหารนอร์ทเทอดาม - ชมเขต La Petite France - ชมเมืองกอลมาร์ - หมู่บ้านริควีร์ - เข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ชมสะพานเก่าอัลเทอบรุค - เมืองโรเธนเบิร์ก - ศาลาว่าการเมือง - ถ่ายรูปกับ Wurzburg Residence - จัตุรัสโรเมอร์ - ช้อปปิ้งย่านถนนซายล์ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินมิวนิค - ฮอลสตัท - เซนต์วูลฟ์กัง
 เซนต์วูลฟ์กัง - เบิร์ชเทสกาเด้น - ทะเลาสาปโคนิกซี - หมู่บ้านรามเซา - ถ่ายรูปด้านนอกอาคารหลังคาทองคํา - ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังฮอฟบูร์ก - อินน์สบรุก
 อินน์สบรูก - มิดเทนวาลด์ - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - เข้าชมปราสาทลินเดอร์ฮอฟ - ฟุสเซ่น
 ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ลินเดา
 ลินเดา - ทะเลสาบทิทิเช่ - เมืองสตราสบูร์ก - ถ่ายรูปมหาวิหารนอร์ทเทอดาม - ชมเขต La Petite France
 สตราสบูร์ก - ชมเมืองกอลมาร์ - หมู่บ้านริควีร์ - ไฮเดนเบิร์ก
 ไฮเดนเบิร์ก - เข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ชมสะพานเก่าอัลเทอบรุค - เมืองโรเธนเบิร์ก - ศาลาว่าการเมือง
 โรเธนเบิร์ก - เมืองวูร์ซเบิร์ก - ถ่ายรูปกับ Wurzburg Residence - แฟรงเฟิร์ท - จัตุรัสโรเมอร์ - ช้อปปิ้งย่านถนนซายล์ - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2535
การบินไทย

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z2535
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿79,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - อันซีน : ถ่ายรูปโบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ - ลานชมวิวแห่งป้อมปราสาท Burg Stahleck - รูดเดสไฮล์ม อัม ไรน์ - ถ่ายรูปปราสาทบรอมเซ่อ - ถ่ายรูปปราสาทบูเซ่นเบิร์ก - ถ่ายรูปหอพญา อินทรีย์ - เข้าชมปราสาทเวือร์ทเทม - เข้าชมปราสาทวิลเฮมชอร์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ปราสาท - โบสถ์วิทยาลัยแห่งเซนต์แซร์วาทิอุส - เข้าชมพระราชวังฤดูร้อน Hermitage - ถ่ายรูปกับพระราชวังใหม่ - เมืองบัมแบร์ก (มรดกโลก) - ถ่ายรูปมหาวิหารบัมแบร์ก - เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ - ถ่ายรูปวิหารอูล์มเมอร์ มุนสเตอร์ - ย่านมาร์เก็ต สแควร์ - เที่ยวชมหมู่บ้านมิดเทนวอล์ด - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาวอลเบิร์ก - ล่องเรือทะเลสาบโคนิคซี่ - เข้าชมเหมืองเกลือแห่งเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน - เมืองมิวนิก - จัตุรัสมาเรียน - โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ - ศาลาว่าการเมือง - เข้าชมพระราชวังเรสซิเดนซ์ - ช้อปปิ้ง Outlet Ingolstadt Village - ถ่ายรูปสนามฟุตบอล Alliance Arena ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 2,800 บาท - ไม่รวมค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองบัคคารัค - ถ่ายรูปโบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ - ลานชมวิวแห่งป้อมปราสาท Burg Stahleck - รูดเดสไฮล์ม อัม ไรน์ - ถ่ายรูปปราสาทบรอมเซ่อ - ถ่ายรูปกับปราสาทบูเซ่นเบิร์ก - ถ่ายรูปหอพญา อินทรีย์ - เวือร์ทเทม อัม เมนน์ - เข้าชมปราสาทเวือร์ทเทม
 เมืองคาสเซล - เข้าชมปราสาทวิลเฮมชอร์ - เควดลินบวร์ก - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ปราสาท - โบสถ์วิทยาลัยแห่งเซนต์แซร์วาทิอุส - เมืองไลพ์ซิก
 เมืองไบรอยท์ - เข้าชมพระราชวังฤดูร้อน Hermitage - ถ่ายรูปกับพระราชวังใหม่ - เมืองบัมแบร์ก (มรดกโลก) - อดีตศาลากลางเก่า - ถ่ายรูปมหาวิหารบัมแบร์ก
 เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ - จัตุรัสเล็ก - เมืองดินเกลบูค - เมืองบาด วิมเฟน - เมืองอูล์ม - ถ่ายรูปวิหารอูล์มเมอร์ มุนสเตอร์ - ย่านมาร์เก็ต สแควร์
 เมืองมิดเทนวอล์ด - เที่ยวชมหมู่บ้านมิดเทนวอล์ด - เมืองรอทแทช เอเกน - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาวอลเบิร์ก - เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น - ล่องเรือทะเลสาบโคนิคซี่
 เข้าชมเหมืองเกลือแห่งเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน - เมืองมิวนิก - จัตุรัสมาเรียน - โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ - ศาลาว่าการเมือง
 มิวนิก - เข้าชมพระราชวังเรสซิเดนซ์ - ช้อปปิ้ง Outlet Ingolstadt Village
 มิวนิก - ถ่ายรูปสนามฟุตบอล Alliance Arena - สนามบินมิวนิก
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2790
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z2790
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿55,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - แกรนด์ : ปราสาทนอยชวานสไตน์ - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - จัตุรัสกลางใจเมือง - วูร์ซเบริ์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - มหาวิหารโคโลญจน์ - Designer Outlet Roermond

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่งอที่สนามบินดูไบ - สนามบินมิวนิค - เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์
 พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - จัตุรัสมาเรียน - เมืองนูเรมเบิร์ก - จัตุรัสกลางใจเมือง - โบสถ์พระแม่มาเรีย
 เมืองโรเธนเบิร์ก - วูร์ซเบริ์ก - ศาลาว่าการเมือง
 เมืองไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - เมืองแฟรงก์เฟริต - ชมจตุรัสโรเมอร์
 เมืองโคโลญจน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - อิสระช้อปปิ้งdesigner Outlet Roermond - เดินทางสุ่สนามบิน
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3446
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z3446
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿85,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - ดูฟุตบอล Big Match Bundesliga ระหว่าง ไลป์ซิก กับ โบรุสเซียดอร์ทมุน - ผ่านชม พระราชวัง Cecilienhof - ผ่านชมปราสาทเดรสเดน - พระราชวังนอยส์ปาเลส์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตัลบูล - สนามบินเมืองเบอร์ลิน - จัตุรัสอเล็กซานเดอร์พลาทซ์ - ศาลากลางแดง - พิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน - กำแพงเบอร์ลิน - เช็คพอยท์ชาร์ลี - ประตูบรันเดินบวร์ค
 เมืองพอสต์ดัม  - พระราชวังซองซูซีส์  - พระราชวังนอยส์ปาเลส์ - ผ่านชม พระราชวัง Cecilienhof - เมืองเบอร์ลิน - ถนนคูแดม
 เมืองไลป์ซิก - ศาลาว่าการเก่า - อนุสรณ์สถานสงครามแห่งชนชาติ - สนามกีฬาเรดบูลอารีน่า ไลป์ซิกชมฟุตบอล แมชใหญ่ ระหว่าง ไลป์ซิก กับ โบรุสเซียดอร์ทมุน
 เมืองเดรสเด้น - กำแพงกระเบื้องเคลือบไมเซ่น - ผ่านชม เซ็มเพอร์โอเพอร์ โรงละครโอเปร่า - ผ่านชมปราสาทเดรสเดน
 กลับสู่เมืองเบอร์ลิน - Designer Outlet - สนามบิน เมืองเบอร์ลิน - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตัลบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3741
ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z3741
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LH-ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿45,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - เยอรมนี - โปแลนด์ : จัตุรัสโรเมอร์ - โบสถ์พระแม่มารี - ชมอาคารหลากสีสันในจัตุรัสเมืองเก่า - พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ - เหมืองเกลือเวียลีซก้า - ป้อมปราการ Barbacan - ห้างสรรพสินค้าซูเคียนนีส

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - เมืองวูซ์บวร์ก - เมืองโรเธนเบิร์ก - เมืองนูเรมเบิร์ก - โบสถ์แม่พระ - อิสระเดินเล่นในย่านเมืองเก่า
 เมืองแบมเบิร์ก - มหาวิหารแบมเบิร์ก - เมืองเดรสเดน
 เมืองเดรสเดน - โบสถ์พระแม่มารี - ผ่านชมเซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าส์ - ผ่านชมพระราชวังสวิงกอร์ - เมืองวรอตสวัฟ - ผ่านชมอาคารหลากสีสันในจัตุรัสเมืองเก่า - ศาลาว่าการ - โบสถ์ประจำเมือง - ผ่านชมมหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ
 วรอตสวัฟ - เชสโตโชวา - พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ - คราคูฟ
 เหมืองเกลือเวียลีซก้า - เมืองคราคูฟ - ป้อมปราการ Barbacan - ห้างสรรพสินค้าซูเคียนนีส - สนามบินเมืองคราคูฟ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่แฟรงก์เฟิร์ต
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3827
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z3827
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿50,966
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำดานูบ Avalon Waterways พักบนเรือ Passion : เส้นทาง พัสเซา (เยอรมนี) - ลินซ์ (ออสเตรีย) - หุบเขาวาชัว (เครม), ออสเตรีย - บราติสลาวา (สโลวะเกีย) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 130 USD ต่อท่าน - ไม่รวม ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวม ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งที่เรือจอด --

 อิสระเดินทางเอง - ท่าเทียบเรือ Passau, Germany (Embarkation) - เช็คอินขึ้นเรือ Avalon Passion - เรือออกจากท่า 17.00 PM
 ท่าเทียบเรือ Linz, Austria อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 ท่าเทียบเรือ Wachau Valley - Krems อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 ท่าเทียบเรือ Vienna อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 ท่าเทียบเรือ Bratislava, Slovakia อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 ท่าเทียบเรือ Budapest, Hungary (Disembarkation) - หลังอาหารเช้า อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z3895
การบินไทย

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z3895
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿55,900
 ลดเหลือ
 ฿53,678
โปรนาทีทอง! คลิกแชร์ LINE หรือ Facebook และ ชำระมัดจำภายในวันที่ 12 พ.ย.
รับส่วนลดเพิ่มทันที 2,222 บาท!!
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - เยอรมนี - ออสเตรีย : จัตุรัสโรเมอร์ - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - จตุรัสลอสส์พลาทซ์ - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - นั่งกระเช้าเคเบิลคาร์สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - หลังคาทองคำ - สวนดอกไม้มิราเบล - อิสระช้อปปิ้งถนนเกไทรเดร้ - พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - Wertheim Village Outlet - เมืองวูซ์บวร์ก - สะพาน Alte Mainbrücke - เมืองโรเธนเบิร์ก - เมืองไฮเดลเบิร์ก
 ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ประตูคืนเดียว - เมืองสตุทการ์ท - จตุรัสลอสส์พลาทซ์ - เมืองทิทิเซ่
 เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค
 เมืองการ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น - นั่งกระเช้าเคเบิลคาร์สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - เมืองอินส์บรูค - หลังคาทองคำ
 ฮัลสตัท - เมืองซาลส์บวร์ก - สวนดอกไม้มิราเบล - อิสระช้อปปิ้งถนนเกไทรเดร้
 เมืองเบิร์ชเต็ทกาเด้น - ทะเลสาบโคนิก - นั่งเรือข้ามสู่เกาะเคียมเซ - พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ - เมืองโรเซนไฮม์
 เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3964
สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z3964
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿72,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - เชก : นั่งสโตสบาห์น (ขึ้นรถไฟทางชันที่สุดในโลก) - นั่งกระเช้าสู่ Fronalpstock จุดชมวิวทะเลสาบลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่โกลเด้นรูฟ - ฮัลสตัทท์ - ซาลบวร์ก - ถ่ายรูปสวนมิราเบล - ถ่ายรูปบ้านของโมสาร์ท - ถ่ายรูปปราสาทเชสกี้ คลุมลอฟ - เมืองเชสเก้ บูเดอโจวิซ - จตุรัสเมืองเก่า Premysl Otakar II Square - จตุรัสเมืองเก่า Old Town Square - เข้าชมปราสาทแห่งเจบิช - มหาวิหาร St. Procopius Basilica - กรุงปราก (มรดกโลก) - เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า Old Town Square - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต ** เมนูพิเศษ อิ่มอร่อยกับเมนูปลาเทร้าซ์ และเป็ดโบฮีเมียน / บินภายใน 1 เที่ยว ไม่นั่งรถย้อน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ค่าวีซ่าประมาณ 3,000 บาท) - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ ประมาณท่านละ 14 ยูโร - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณท่านละ 24 ยูโร) - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทาง และสัมภาระประจำโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองซูริค - เข้าที่พัก
 ซูริค - ชวีซ - นั่งสโตสบาห์น (ขึ้นรถไฟทางชันที่สุดในโลก) - ชมหมู่บ้านสทอส - นั่งกระเช้าสู่ Fronalpstock จุดชมวิวทะเลสาบลูเซิร์น - เมืองซูริค
 สไตน์ แอม ไรน์ - อินซ์บรูก - ถ่ายรูปคู่โกลเด้นรูฟ
 ฮัลสตัทท์ - ซาลบวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - ถ่ายรูปคู่บ้านของโมสาร์ท
 เมืองเชสกี้ คลุมรอฟ - ถ่ายรูปคู่ปราสาทเชสกี้ คลุมลอฟ - เมืองเชสเก้ บูเดอโจวิซ - จตุรัสเมืองเก่า Premysl Otakar II Square
 เมืองเทลค์ - จตุรัสเมืองเก่า Old Town Square - เมืองเจบิช - เข้าชมปราสาทแห่งเจบิช - มหาวิหาร St. Procopius Basilica - กรุงปราก (มรดกโลก)
 เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า Old Town Square - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - สนามบินปราก - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา ออสเตรีย
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4092
สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z4092
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LX-สวิสแอร์/OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿69,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี - เชก : นั่งสโตสบาห์น (ขึ้นรถไฟทางชันที่สุดในโลก) - นั่งกระเช้าสู่ Fronalpstock จุดชมวิวทะเลสาบลูเซิร์น - ถ่ายรูปคู่โกลเด้นรูฟ - ฮัลสตัทท์ - ซาลบวร์ก - ถ่ายรูปสวนมิราเบล - ถ่ายรูปบ้านของโมสาร์ท - ถ่ายรูปปราสาทเชสกี้ คลุมลอฟ - เมืองเชสเก้ บูเดอโจวิซ - จตุรัสเมืองเก่า Premysl Otakar II Square - จตุรัสเมืองเก่า Old Town Square - เข้าชมปราสาทแห่งเจบิช - มหาวิหาร St. Procopius Basilica - กรุงปราก (มรดกโลก) - เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า Old Town Square - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต ** เมนูพิเศษ อิ่มอร่อยกับเมนูปลาเทร้าซ์ และเป็ดโบฮีเมียน / บินภายใน 1 เที่ยว ไม่นั่งรถย้อน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ค่าวีซ่าประมาณ 3,000 บาท) - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ ประมาณท่านละ 14 ยูโร - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณท่านละ 24 ยูโร) - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทาง และสัมภาระประจำโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองซูริค - เข้าที่พัก
 ซูริค - ชวีซ - นั่งสโตสบาห์น (ขึ้นรถไฟทางชันที่สุดในโลก) - ชมหมู่บ้านสทอส - นั่งกระเช้าสู่ Fronalpstock จุดชมวิวทะเลสาบลูเซิร์น - เมืองซูริค
 สไตน์ แอม ไรน์ - อินซ์บรูก - ถ่ายรูปคู่โกลเด้นรูฟ
 ฮัลสตัทท์ - ซาลบวร์ก - ถ่ายรูปกับสวนมิราเบล - ถ่ายรูปคู่บ้านของโมสาร์ท
 เมืองเชสกี้ คลุมรอฟ - ถ่ายรูปคู่ปราสาทเชสกี้ คลุมลอฟ - เมืองเชสเก้ บูเดอโจวิซ - จตุรัสเมืองเก่า Premysl Otakar II Square
 เมืองเทลค์ - จตุรัสเมืองเก่า Old Town Square - เมืองเจบิช - เข้าชมปราสาทแห่งเจบิช - มหาวิหาร St. Procopius Basilica - กรุงปราก (มรดกโลก)
 เข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก - เข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - ย่านจัตุรัสเมืองเก่า Old Town Square - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - สนามบินปราก - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา ออสเตรีย
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4100
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z4100
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์เยอรมนี
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี : ศาลาไทย - ถ่ายรูปกับปราสาทโอเบอร์โฮเฟน - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ภูเขาเฟิร์ส - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาจุงเฟรา - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต - อารามเอททัล - ถ่ายรูปกับปราสาทโฮเฮ่นชวานเกา - ถ่ายรูปกับปราสาทนอยชวานสไตน์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินเมืองเจนีวา - เมืองโลซานน์ - ผ่านชมพิพิธภัณฑ์โอลิมปิก - ศาลาไทย - ผ่านชมมหาวิหารโลซานน์ - เมืองเวเว่ย์ - อิสระถ่ายรูปกับรูปปั้นชาร์ลี แชปลิน - ผ่านชมเนสเล่ย์ปาเล่ย์
 เมืองธูน - ถ่ายรูปกับปราสาทโอเบอร์โฮเฟน - กรินเดอวัลด์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ภูเขาเฟิร์ส - เมืองกรินเดอวัลด์ - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 เทอลาเก้น - กรินเดอวัลด์ - นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาจุงเฟรา - กลาเซียร์ - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 เมืองลูเซิร์น - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - เมืองซุก - ย่านเมืองเก่า - เมืองฟุสเซ่น
 เมืองเอททัล - อารามเอททัล - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ถ่ายรูปกับปราสาทโฮเฮ่นชวานเกา - ถ่ายรูปกับปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองฟุสเซ่น
 เมืองทิทิเซ่ - เมืองชไตน์ อัม ไรน์ - สนามบินเมืองซูริค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4200
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z4200
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿56,000
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำไรน์ Avalon Waterways, Cruise Only : เส้นทาง อัมสเตอร์ดัม (ฮอลแลนด์) - ซานเทน (เยอรมนี) - ดุยส์เบิร์ก (เยอรมนี) - โคโลญ (เยอรมนี) - โคเบลนซ์ (เยอรมัน) - เอลท์วิลล์ (เยอรมัน) - ไมนซ์ (เยอรมนี) ** พักบนเรือ Avalon Expression 8 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 182 USD ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ 128 USD ต่อทริป ต่อท่าน - ไม่รวม ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน --

 อิสระเดินทางเอง - ท่าเทียบเรือ Amsterdam, Holland (Embarkation) - เช็คอินขึ้นเรือ Avalon Expression
 ท่าเทียบเรือ Amsterdam, Holland อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 ท่าเทียบเรือ Xanten, Germany - อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 ท่าเทียบเรือ Duisburg อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 ท่าเทียบเรือ Cologne อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 ท่าเทียบเรือ Koblenz-Rhine Gorge อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 ท่าเทียบเรือ Eltville อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 Mainz (Disembarkation) - หลังอาหารเช้า อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z4202
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z4202
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿57,600
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำไรน์ Avalon Waterways, Cruise Only : เส้นทาง ไมนซ์ (เยอรมนี) - ไรน์ บอพพาร์ด - บอนน์ (เยอรมนี) - ดัสเซลคอร์ฟ (เยอรมนี) - อาร์เน็ม (เนเธอร์แลนด์) - อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) ** พักบนเรือ Avalon Expression 7 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 182 USD ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ 128 USD ต่อทริป ต่อท่าน - ไม่รวม ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน --

 อิสระเดินทางเอง - ท่าเทียบเรือ Mainz, Germany (Embarkation) - เช็คอินขึ้นเรือ Avalon Expression
 ท่าเทียบเรือ Mainz. Excursion To Eltville อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 ท่าเทียบเรือ Rhine Gorge-Boppard - อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 ท่าเทียบเรือ Bonn อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 ท่าเทียบเรือ Dusseldorf อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 ท่าเทียบเรือ Arnhem อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 ท่าเทียบเรือ Amsterdam อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 Amsterdam (Disembarkation)
เดินทาง :
Z4227
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z4227
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿60,200
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำไรน์ Avalon Waterways, Cruise Only : เส้นทาง รีมิช (ลักเซมเบิร์ก) - แบร์นคาสเทล (เยอรมนี) - โคคเฮม (เยอรมนี) - รูเดสไฮม์ - โคโลญ (เยอรมนี) - อัมสเตอร์ดัม (ฮอลแลนด์) ** พักบนเรือ Avalon Imagery ll 7 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 182 USD ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ 128 USD ต่อทริป ต่อท่าน - ไม่รวม ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน --

 อิสระเดินทางเอง - ท่าเทียบเรือ Remich, Luxembourg (Embarkation) - เช็คอินขึ้นเรือ Avalon Imagery ll
 ท่าเรือ Remich. Excursion to Luxembourg - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 ท่าเทียบเรือ Bernkastel, Germany อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 ท่าเทียบเรือ Cochem - อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 ท่าเทียบเรือ Rudesheim Rhine Gorge อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 ท่าเทียบเรือ Cologne อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 ท่าเทียบเรือ Amsterdam, Holland อิสระเดินเที่ยวบนฝั่ง
 Amsterdam (Disembarkation) - หลังอาหารเช้า อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z4228
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z4228
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿52,800
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - แพ็คเกจเรือล่องแม่น้ำแม่น้ำดานูบ Avalon Waterways, Cruise Only : เส้นทาง บูดาเปสต์ (ฮังการี) - บราติสลาวา (สโลวัก) - เวียนนา (ออสเตรีย) - เดิร์นชไตน์ (ออสเตรีย) - ลินซ์ (ออสเตรีย) - ชโลเกน (ออสเตรีย), พัสเซา - ดึสเซิลดอร์ฟ (เยอรมนี) ** พักบนเรือ Avalon Envision 7 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ไม่รวม ค่าภาษีท่าเรือ 182 USD ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิป 135 USD ต่อทริป ต่อท่าน - ไม่รวม ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน --

 อิสระเดินทางเอง - ท่าเทียบเรือ Budapest, Hungary (Embarkation) - เช็คอินขึ้นเรือ Avalon Envision
 ท่าเรือ Bratislava, Slovakia - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 ท่าเทียบเรือ Bratislava, Slovakia เดินเที่ยวบนฝั่ง
 ท่าเทียบเรือ Vienna, Austria - เดินเที่ยวบนฝั่ง
 ท่าเทียบเรือ Durnstein Wachau Valley เดินเที่ยวบนฝั่ง
 ท่าเทียบเรือ Linz, Austria เดินเที่ยวบนฝั่ง
 ท่าเทียบเรือ Schlogen Oxbow, Passau เดินเที่ยวบนฝั่ง
 Deggendorf, Germany (Disembarkation) - หลังอาหารเช้า อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z4264
การบินไทย

ทัวร์เยอรมนี

รหัสทัวร์ : Z4264
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿118,000
โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี :
ทัวร์เยอรมนี - ทริปเรือล่องแม่น้ำโมเซล Arosa Silva Premium All Inclusive : เส้นทาง โคโลญจน์ - โคเคห์ม - เซลล์ - เบิร์นคาสเทล - เทรียร์ - โคเบลนซ์ - โคโลญจน์ ** พักบนเรือล่องแม่น้ำ Arosa Silva 5 คืน - พักโรงแรม 1 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น และหนังสือเดินทาง - ไม่รวม ค่าประกันสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อใช้ยื่นวีซ่า หรือเพิ่มเติมจากที่การท่องเที่ยวกำหนด - ไม่รวม ค่าตั๋วส่วนต่าง (กรณีผู้เดินทางประสงค์เดินทางด้วยชั้นธุรกิจ) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต - เมืองโคโลญจน์ - ถ่ายรูปมหาวิหารโคโลญจน์ - ท่าเรือเมืองโคโลญจน์ - เช็คอินลงเรือล่องแม่น้ำ Arosa Silva - Depart 16.30 PM
 Arrival 9.00 AM ท่าเรือเมืองโคเคห์ม - ปราสาทเอลทส์ - ชมวิวลุ่มแม่น้ำโมเซล - Depart 14.00 PM - Arrival 19.00 PM ท่าเรือ เซลล์
 Arrival 9.00 AM เรือเทียบท่า เบิร์นคาสเทล - มาร์เกตพลาส - ถ่ายรูปบ้าน Spitzhauschen - ถ่ายรูปศาลาว่าการเมือง - ถ่ายรูป Graach Gate - ถ่ายรูป St. Nikolaus Hospital - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไวน์แห่งเมืองโมเซล - Depart 23.00
 Arrival 7.30 AM เรือเทียบท่า เทรียร์ - ถ่ายรูปมหาวิหารเทียร์ - เที่ยวชมเมืองเทียร์ - Depart 18.30
 Arrival 15.00 PM เรือเทียบท่าโคเบลนซ์ - Depart 22.00
 Arrival 8.30 AM เรือเทียบท่าโคโลญจน์ - อำลาเรือล่องแม่น้ำน้ำ - เที่ยวชมเมืองโคโลญจน์ - มหานครแฟรงค์เฟิร์ต - ชมจัตุรัสโรเมอร์ - พักโรงแรม
 ช้อปปิ้งย่านถนน Zeil - สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 20 จาก
ทัวร์เยอรมนี 20 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เยอรมนี, โปรแกรมท่องเที่ยวเยอรมนี และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เยอรมนีเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์เยอรมนีเดือนมกราคม 2563
ทัวร์เยอรมนีเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์เยอรมนีเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์เยอรมนีเดือนเมษายน 2563
ทัวร์เยอรมนีเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์เยอรมนีเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์เยอรมนีเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์เยอรมนีเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์เยอรมนีเดือนกันยายน 2563
ทัวร์เยอรมนีเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์เยอรมนีเดือนพฤศจิกายน 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP