เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 6 จาก
ทัวร์รัสเซีย 6 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์รัสเซีย

Z5458
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z5458
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿163,500
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - แพ็คเกจล่องเรือ ยุโรปเหนือ และเกาะอังกฤษ บนเรือสำราญ Silver Spirit, Luxury Cruise, Cruise Only สุดหรู 6 ดาว เส้นทาง สต็อกโฮล์ม - เฮลซิงกิ - เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - ทาลลินน์ - โคเปนเฮเกน
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าวีซ่าเชงเก้น

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Stockholm, Sweden - เช็คอินลงเรือสำราญ Silver Spirit - Departure 18.00 PM
 Arrival 12.00 PM Helsinki, Finland - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM St Petersburg, Russia - Overnight
 .-. St Petersburg, Russia - Overnight
 .-. St Petersburg, Russia - Departure 18.00 PM
 Arrival 9.00 AM Tallinn, Estonia - Departure 22.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Copenhagen, Denmark - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 23/7/2564 ถึง 30/7/2564 : Special Fare / พักบนเรือ ห้องมีหน้าต่าง Vista Suite
Z5667
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z5667
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿226,300
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - แพ็คเกจเรือสำราญสุดหรู Regent Seven Seas, Cruise Only พักบนเรือ Splendor เส้นทาง สต็อกโฮล์ม, สวีเดน - เฮลซิงกิ - เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก, รัสเซีย - ทาลลินน์, เอสโตเนีย - วิสม่า, เยอรมนี - โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินสตอกโฮล์ม อาร์ลันดา (STO) - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Stockholm, Sweden - Depart 17:00 PM
 Arrival 10.00 AM Helsinki, Finland - Depart 19:00 PM
 Arrival 8.00 AM St. Petersburg, Russia - Overnight
 .-. St. Petersburg, Russia - Depart 18:00 PM
 Arrival 9.00 AM Tallinn, Estonia - Depart 18:00 PM
 Cruising the Baltic Sea At Sea (Cruising)
 Arrival 6.00 AM Wismar, Germany - Depart 21:00 PM
 Arrival 8.00 AM Copenhagen, Denmark
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 30/6/2564 ถึง 7/7/2564 : Special Fare พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Concierge Suite - E
Z5781
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z5781
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿76,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - ฤดูหนาว ตามล่าแสงเหนือ 2 คืน - มอสโคว์ - เมอร์มังส์ - เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พุชกิ้น
ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 800 บาท (ชำระกับหัวหน้าทัวร์ระหว่างเดินทาง) - ไม่มีน้ำดื่มแจกระหว่างเดินทาง - ค่าบริการ และค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง (ท่านจะดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินพุลโคโว่ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - ถ่ายรูปมหาวิทยาลัยมอสโคว์ - ช้อปปิ้งย่านถนนอารบัต
 มอสโคว์ - จัตุรัสแดง - ถ่ายรูปวิหารเซ็นต์บาซิล - เข้าชม พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - สนามบินเซอเรอเมตเยโว่ - บินภายในสู่สนามบินเมืองเมอร์มังส์ - กิจกรรมตามหาแสงเหนือ
 เมอร์มังส์ - ถ่ายรูปวิหารโดมทอง - ถ่ายรูปอนุสรณ์สถานอัลโยชา - ถ่ายรูปโบสถ์เซ้นต์นิโคลัส - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - หมู่บ้านซามิ - เมอร์มังส์ - กิจกรรมตามหาแสงเหนือ
 สนามบินเมอร์มังส์ - บินภายในสู่สนามบินพุลโคโว่ นครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ถ่ายรูปด้านนอก Aurora Ship Museum - ผ่านชมอาคาร Rostral Columns - ถ่ายรูป รูปปั้นสฟิงซ์
 ป้อมปราการปีเตอร์แอนด์ปอล แห่งนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - อาสนวิหารนักบุญไอแซค - ถ่ายรูปด้านนอก โบสถ์หยดเลือด - ผ่านชม Nevsky Prospect - พระราชวังฤดูหนาว - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
 เมืองพุชกิ้น - เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน - ช้อปปิ้ง Lenta Hypermarket - ช้อปปิ้งพุลโคโว่เอ๊าท์เล็ต - สนามบินพุลโคโว่
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5800
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z5800
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿72,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - ล่าแสงเหนือ - มอสโคว์ - เมอร์มังส์ - เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พุชกิ้น
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ ท่านละ 800 บาท (ชำระกับหัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง) - ค่าบริการยกกระเป๋าที่ทุกแห่ง (สนามบิน และโรงแรมที่พัก)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินโดโมเดโดโว่ กรุงมอสโคว์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - ถ่ายรูปอาคารหลักของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ - ช้อปปิ้งย่านถนนอารบัต
 จัตุรัสแดง - ถ่ายรูปวิหารเซ็นต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - สนามบินกรุงมอสโคว์ - บินภายในสู่สนามบินเมืองเมอร์มังส์ - เข้าที่พัก
 เมืองเมอร์มังส์ - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - หมู่บ้านซามิ - เมอร์มังส์ - กิจกรรมตามหาแสงเหนือ
 สนามบินเมอร์มังส์ - บินภายในสู่สนามบินพุลโคโว่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ถ่ายรูปภายนอก Aurora Ship Museum - ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสฟิงซ์คู่บริเวรท่าเรือ - เข้าที่พัก
 ป้อมปราการปีเตอร์แอนด์ปอล - อาสนวิหารนักบุญไอแซค - ถ่ายรูปด้านนอกโบสถ์หยดเลือด - ผ่านชม Nevsky Prospect - พระราชวังฤดูหนาว - ชมการแสดงพื้นเมือง
 เมืองพุชกิ้น - เข้าชม พระราชวังแคทเธอรีน - ช้อปปิ้งที่ Lenta Hypermarket - ช้อปปิ้งพุลโคโว่เอ๊าท์เล็ต - สนามบินพุลโคโว่
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5811
แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z5811
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SU-แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿69,999
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มูร์มันสค์ - ล่าแสงเหนือ - Arctic Circle - หมู่บ้านปะมง - หมู่บ้านซามิ - สกีรีสอร์ท

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเชเรเมเตียโว - บินภายในสู่มูรมันสก์ - ตามล่าแสงเหนือ
 เทอริเบอร์ก้า - Arctic Circle - ชมหมู่บ้านปะมง - Stone Beach - น้ำตก Baterey - ตามล่าแสงเหนือ - พัก Aurora Village
 หมู่บ้านซามิ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน - ขับ Snow Mobile ตะลุยหิมะ - เมืองมูร์มันสค์ - ตามล่าหาแสงเหนือ
 ชมเรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก - อนุเสาวรีย์อัลโยวา - สกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และอื่นๆ) - ตามล่าแสงเหนือ
 บินภายในสู่มอสโคว์ - สนามบินมอสโคว์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5812
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z5812
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿69,999
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - ล่าแสงเหนือ - จัตุรัสแดง - พระราชวังเครมลิน - หมู่บ้านซามิ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินวนูโคโว - เมืองมอสโคว์ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างกุม - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสวิหาร - สถานีรถไฟใต้ดิน
 เมืองมูร์มันสค์ - ชมเรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก - อนุเสาวรีย์อัลโยวา - ตามล่าแสงเหนือ
 หมู่บ้านซามิ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน - กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน - สนุกกับ Snow Mobile - ตามล่าแสงเหนือ
 โบสถ์เซนต์ไอแซค - อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช - โบสถ์หยดเลือด
 พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ป้อมปีเตอร์และปอล - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 6 จาก
ทัวร์รัสเซีย 6 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์รัสเซีย, โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์รัสเซียเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์รัสเซียเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์รัสเซียเดือนมกราคม 2564
ทัวร์รัสเซียเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์รัสเซียเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์รัสเซียเดือนเมษายน 2564
ทัวร์รัสเซียเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์รัสเซียเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์รัสเซียเดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์รัสเซียเดือนกันยายน 2564
ทัวร์รัสเซียเดือนตุลาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP