เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z0899
Z2826
Z0902
Z2853
Z4734
Z0241
Z0237

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์รัสเซีย 44 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์รัสเซีย

Z0237
มาฮานแอร์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z0237
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿31,999
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส
ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 54 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เตหะราน - สนามบินวนูโคโว - สแปร์โร่ฮิลล์ - ถนนอารบัต - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 เมืองซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - ผ่านชม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - Vdnk Expo Park - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่
 สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - อนุสรณ์สถานเลนิน - ห้างสรรพสินค้ากุม
 สนามบินวนูโคโว - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเตหะราน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0241
มาฮานแอร์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z0241
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก : มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ตลาดอิสไมโลโว่ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - พระราชวังแคทเทอรีน - พระราชวังฤดูร้อน - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เตหะราน - สนามบินวนูโคโว - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
 เมืองซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่
 พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - อนุสรณ์สถานเลนิน - ห้างสรรพสินค้ากุม
 นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
 พระราชวังฤดูร้อน - ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟสกี้
 สนามบินปูลโกโว - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เตหะราน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0244
การบินไทย

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z0244
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿52,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ - มหาวิหารไอแซค - พระราชวังฤดูร้อน - พระราชวังฤดูหนาว - มหาวิหารคาซาน - ห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - Circus Show - พระราชวังเคลมลิน - ระฆังพระเจ้าซาร์ - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ - มหาวิหารไอแซค - พระราชวังฤดูร้อน - พระราชวังฤดูหนาว - มหาวิหารคาซาน - ห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - Circus Show - พระราชวังเคลมลิน - ระฆังพระเจ้าซาร์ - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
เดินทาง :
Z0248
การบินไทย

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z0248
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿53,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - ฤดูหนาว มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ละครสัตว์ Russia Circus Show
ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 70 USD ต่อท่าน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย - เข้าที่พัก
 ตลาดอิสไมโลโว่ - หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower - Husky Park สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ หรือ หมู่บ้านโคโลเมนสโคว แทน - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้า GUM - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ละครสัตว์ Russia Circus Show
 รถรถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก - วิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปิเตอร์ และปอล - มหาวิหารคาซาน
 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ - โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังแคทเธอลีน
 Outletpulkovo Village - นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน Metro - ช้อปปิ้งถนนอารบัต - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
 พระราชวังเคมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ชมระฆังพระเจ้าซาร์ และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ - ห้างสรรพสินค้าเวกัส - สนามบินโดโมเดโดโว่ สนามบินโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0885
แอร์แอสตาน่า

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z0885
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿43,888
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์บาซิล - จัตุรัสแดง - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน Almaty - สนามบินมอสโคว์
 ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - มหาวิหารเซนต์บาซิล - จัตุรัสแดง - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ห้างสรรพสินค้า Gum - ชมเซอร์คัส
 นั่งรถไฟด่วน Sapsan Express Train สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว
 พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
 สนามบินเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน Almaty
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0899
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z0899
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซากอร์ส - รัสเซี่ยนเซอร์คัส - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถท้องถิ่น 20 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 600 บาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 เปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินโดโมเดโดโว - ถนนอารบัท
 เมืองซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - สแปร์โร่ฮิลล์ - ถ่ายรูป หน้ามหาวิทยาลัยมอสโคว์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส
 สถานีรถไฟใต้ดิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน
 จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - Outlet Village Belaya Decha - สนามบินมอสโคว์
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0902
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z0902
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿52,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถท้องถิ่น 30 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 800 บาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินโดโมเดโดโว, มอสโคว์ - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท
 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน - สแปร์โร่ฮิลล์ - ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิทยาลัยมอสโคว์ - การแสดงของสัตว์แสนรู้ รัสเซี่ยนเซอร์คัส
 สถานีรถไฟใต้ดิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้ - จตุรัสแดง - ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างกุม - ล่องเรือชมวิวแม่น้ำมอสโคว์ หรือชมการแสดงบัลเล่ต์ แทน
 นั่งรถไฟด่วน Sapsan สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ถ่ายรูปหน้าโบสถ์หยดเลือด - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
 พระราชวังฤดูหนาว - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - ร่วมกาล่าดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองภายในพระราชวังนิโคลัส
 ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Pulkovo Outlet Village - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2160
การบินไทย

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z2160
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿98,000
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เข้าพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - พระราชวังฤดูร้อน - วังแคทเธอรีน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ชมบัลเล่ต์เพอฟอร์มานซ์ - วังยูซูสปอฟ
พิเศษ ดินเนอร์ในพระราชวังนิโคลัสกี้ พร้อมชมดนตรีแบบรัสเซียพื้นเมือง / ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Domodedovo Airport, กรุงมอสโคว์, รัสเซีย - เข้าที่พัก
 เที่ยวกรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล - ช้อปปิ้งถนนอราบัต
 มอสโคว์ - สถานีไฟใต้ดิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan สู่นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เข้าที่พัก
 ปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน - ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล - ดินเนอร์ในพระราชวังนิโคลัสกี้ พร้อมชมดนตรีแบบรัสเซียพื้นเมือง
 วังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ) - ห้องอำพัน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) - ช้อปปิ้งถนนน เนฟสกี้ - ชมการแสดงบัลเล่ต์เพอฟอร์มานซ์
 วังยูซูสปอฟ (รัสปูติน) - สนามบินนานาชาติพัลโกโว (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) - บินภายในสู่ สนามบินโดโมเดโดโว (มอสโคว์) - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2826
การบินไทย

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z2826
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿65,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน - พระราชวังนิโคลัส - พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังเครมลิน - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินโดโมเดโดโว่ - เข้าที่พัก
 นั่งรถไฟความเร็วสูง Hi Speed Train สู่นครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เมือง ปีเตอร์ฮอฟ
 เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซ้นต์ไอแซค - เมืองพุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน - พระราชวังนิโคลัส - ดินเนอร์ที่พระราชวังนิโคลัสพร้อมชมการแสดง
 พระราชวังฤดูหนาว - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงมอสโคว์
 พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ย่านถนนอารบัต - รัสเซี่ยนเซอร์คัส
 วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ - จัตุรัสแดง - วิหารเซ็นต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - เนินเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ - ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - สนามบินโดโมเดโดโว่
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3052
การบินไทย

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z3052
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿98,500
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ไครเมีย : ถ้ำหินอ่อน - ไซเธียน นีอาโปลิส - ผาหินขาว - พระราชวังโวรอนซอฟ - จุดชมวิว สวอลโลว์ เนสท์ - พระราชวังแมสซานดรา - พระราชวังลิวาเดีย - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขา Ai Petri - เมืองโบราณเชอร์โซนีซุส - อารามถ้ำอุซเพนสกี้ - พระราชวังข่าน - ซิมเฟอโรโพล - พระราชวังโคลเมนสกอน ** อัตรานี้รวมค่าทิปไกด์แล้ว --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินซิมเฟอโรโพล - ถ้ำหินอ่อน - เมืองซิมเฟอโรโพล - ไซเธียน นีอาโปลิส - ถ่ายรูปกับโบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสกี้
 ผาหินขาว - เมืองซูดัค - ป้อมปราการซูดัค - เมืองยัลตา
 พระราชวังโวรอนซอฟ - จุดชมวิว สวอลโลว์ เนสท์ - พระราชวังแมสซานดรา - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี - แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ฟอรอส
 พระราชวังลิวาเดีย - เทือกเขา ไอเพทริ - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขา Ai Petri - เมืองบาลาคลาวา - เมืองเซวาสโตโพล
 เมืองโบราณเชอร์โซนีซุส - เมืองบาคชิซาเรย์ - อารามถ้ำอุซเพนสกี้
 พระราชวังข่าน - ซิมเฟอโรโพล - บินภายในสู่มอสโคว์
 พระราชวังซาริซิน่า - พระราชวังโคลเมนสกอน - Outlet Village Belaya Dacha - สนามบินเดมิเตียโว
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3731
การบินไทย

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z3731
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿45,999
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : พระราชวังแคทเทอรีน - พระราชวังฤดูร้อน - พระราชวังฤดูหนาว - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ป้อมปีเตอร์และปอล - โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - สวนซายาร์ดเย - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองมอสโคว์ - เข้าที่พัก
 เมืองมอสโคว์ - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
 เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถนนเนฟสกี้
 มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ป้อมปีเตอร์และปอล - โบสถ์หยดเลือด - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองมอสโคว์
 พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - สวนซายาร์ดเย
 สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ - สนามบินโดโมเดโดโว
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4011
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z4011
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿46,888
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - โบสถ์หยดเลือด - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
พิเศษ ร่วมกาล่าดินเนอร์พระราชวังนิโคลัส

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินเมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - เซอร์คัส Russian Circus
 จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้า Gum - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ถนนอารบัต
 นั่งรถไฟด่วน Sapsan Express Train สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พิเศษ ร่วมกาล่าดินเนอร์พระราชวังนิโคลัส
 พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - Bronze Horseman Statue Peter Great - เรือรบหลวงออโรร่า
 เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4072
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z4072
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์รัสเซีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,999
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ละครสัตว์ - สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโคว์ - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์ - ถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค ** โปรโมชั่น!! ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตได้ นานถึง 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% หรือ เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร (จองด่วน!! โปรโมชั่นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินกรุงมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท
 พระราชวังเครมลิน - สแปร์โรว์ ฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ละครสัตว์
 สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโคว์ - Izmailovsky Souvenir Market - จัตุรัสแดง - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์ - นั่งรถไฟสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พักบนรถไฟตู้นอน
 สถานีรถไฟเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า - ถ่ายรูป Bronze Horseman Statue Peter Great - ชมด้านนอก ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
 พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - ชมด้านนอก พระราชวังฤดูหนาว - โบสถ์หยดเลือด - ทานอาหารค่ำ ในพระราชวังนิโคลัส พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
 เข้าชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Outlet Village Pulkovo - สนามบินเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4389
โอมานแอร์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z4389
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿43,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - ชมเมืองมอสโคว์ - เข้าชมพระราชวังเครมลิน - ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ Izmailovo Market - ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ - แวะถ่ายรูป ประตูชัยของมอสโก - Outlet Village Belaya Dacha

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเมืองมัสกัต - สนามบินโมเดโดโว
 เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - ถนนอารบัต - สแปร์โร่ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโคว์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส
 มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
 สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - Izmailovo Market - แวะถ่ายรูป ประตูชัยของมอสโก - Outlet Village Belaya Dacha - สนามบินโมเดโดโว
 สนามบินเมืองมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4419
การบินไทย/SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z4419
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย/SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿49,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - แพ็คเกจ ล่องเรือสำราญ Costa neo Roamantica Cruise Only : เส้นทาง โตเกียว ฟุกุโอกะ - ไมซูรุ - คานาซาวะ - วลาดีวอสตอค, รัสเซีย - ซกโช, เกาหลีใต้ - โพฮัง - ฟุกุโอกะ ** พักโรงแรมเมืองฟุกุโอกะ 1 คืน - พักบนเรือสำราญ Costa NeoRomantica 7 คืน / เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 101.50, เด็กอายุ 12-4 ปี USD 50.75 (โปรดชำระเองบนเรือ) (เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรีค่าทิป) - ไม่รวม ค่ารถรับ ส่ง ระหว่างสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวม ค่า Japan International Tourist Tax [JPY 1,000.- (USD 9.00) per departure / per pax] --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินฟุกุโอกะ - ท่าเรือ Fukuoka (Japan) - เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa neoRomantica - ซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) บนเรือ - อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ - Depart 15:00 PM
 Arrival 13:30 PM Maizuru (Japan) - Depart 22:00 PM
 Arrival 8:30 AM เรือสำราญเทียบท่า Kanazawa (Japan) - Depart 18:00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7:00 PM เรือสำราญเทียบท่า Vladivostok (Russia) - Depart 16:00 PM
 Arrival 13:00 PM เรือสำราญเทียบท่า Sokcho (South Korea) - Depart 21:00 PM
 Arrival 10:00 AM เรือสำราญเทียบท่า Pohang (South Korea) - Depart 19:00 PM
 Arrival 8:00 AM เรือสำราญเทียบท่า Fukuoka (Japan) Disembark - Overnight to Hotel
 Fukuoka (Japan) - Fukuoka Airport - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 11/6/2563 ถึง 20/6/2563 : Pro Early Bird ชำระภายใน 15 ม.ค. 63 รับส่วนลด ท่านละ 2,000.- (เฉพาะพักคู่ ท่านที่ 1 และ 2) / พักบนเรือ ห้องไม่มีหน้าต่าง Inside Classic
Z4433
กัลฟ์ แอร์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z4433
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GF-กัลฟ์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿44,990
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - บาห์เรน : มัสยิดกลาง - ประตูสู่บาห์เรน - ตลาดพื้นเมือง Manama Souq - บินภายในสู่กรุงมอสโคว์ - จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์ - เข้าชม มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - ช้อปปิ้งถนนอารบัต - นั่งรถไฟมอสโคว์สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังแคทเทอรีน - เข้าชม พระราชวังฤดูร้อน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถนนเนฟสกี้ - เข้าชม ป้อม ปีเตอร์ แอนด์ พอล - โบสถ์หยดเลือด - เข้าชมมหาวิหาร เซนต์ ไอแซ็ค - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มอสโคว์ - เข้าชม พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์เบซิล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ตลาดอิสไมโลว่า ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 42 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 24 USD ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินบาห์เรน ประเทศบาห์เรน - มัสยิดกลาง - ประตูสู่บาห์เรน - ตลาดพื้นเมือง Manama Souq - บินภายในสู่กรุงมอสโคว์
 สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว - จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์ - เข้าชม มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - ช้อปปิ้งถนนอารบัต
 นั่งรถไฟมอสโคว์สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังแคทเทอรีน - เข้าที่พัก
 เข้าชม พระราชวังฤดูร้อน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถนนเนฟสกี้
 เข้าชม ป้อม ปีเตอร์ แอนด์ พอล - โบสถ์หยดเลือด - เข้าชมมหาวิหาร เซนต์ ไอแซ็ค - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มอสโคว์ - เข้าที่พัก
 เข้าชม พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์เบซิล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
 ตลาดอิสไมโลว่า - สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินบาห์เรน ประเทศบาห์เรน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4465
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z4465
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿49,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซากรอสค์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : สถานีรถไฟใต้ดิน - ย่านถนนอาราบัท - โบสถ์โฮลี่ทรินิตี้ - ตลาดอิสเมลอฟสกี้ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ชมการแสดงละครสัตว์ - พระราชวังเครมลิน - ตลาดอิสเมลอฟสกี้ - ขึ้นรถไฟความเร็วสูง Subsan - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - มหาวิหารคาซานสกี้ - พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส - โบสถ์หยดเลือด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองทาซเค้นท์ - สนามบินวนูโคโว - กรุงมอสโคว์ - เนินเขานกกระจอก - สถานีรถไฟใต้ดิน - ย่านถนนอาราบัท
 เมืองซากรอสค์ - โบสถ์โฮลี่ทรินิตี้ - ชมพิพิธภัณฑ์ - กรุงมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ชมการแสดงละครสัตว์
 จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ - ตลาดอิสเมลอฟสกี้
 ขึ้นรถไฟความเร็วสูง Subsan สู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงม้า - มหาวิหารคาซานสกี้ - เมืองพุชกิ้น - พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน
 ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - เมืองปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ถนน Nevsky Prospect - สนามบินเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองทาซเค้นท์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4545
การบินไทย

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z4545
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ทัวร์รัสเซีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿79,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : นั่งรถไฟด่วน Sapsan Train - พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังแคทเธอรีน - ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ล่องเรือแม่น้ำ Moskva - จัตุรัสแดง - พระราชวังเครมลิน - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ชมการแสดงละครสัตว์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินดามาเดียดาวา - เข้าที่พัก
 มอสโคว์ - นั่งรถไฟด่วน Sapsan Train สู่กรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 เมืองปีเตอร์ฮอฟ - เมือง Tsarskoye Selo - พระราชวังแคทเธอรีน - ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย
 ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พิพิธภัณท์เรือรบออโรร่า - ถนน เนฟสกี้ - โบสถ์หยดเลือด - บินภายในสู่กรุงมอสโคว์
 เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ล่องเรือแม่น้ำ Moskva
 เมืองมอสโคว์ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอ - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ชมการแสดงละครสัตว์
 Izmailovo Market - พิพิธภัณฑ์อวกาศ - ถนนอารบัต - เนินเขาสแปร์โรว์ - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4630
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z4630
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,000
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ ไดมอนด์ ปริ๊สเซส Circle Hokkaido : เส้นทาง โตเกียว - คูชิโระ - โคซาคอฟ (รัสเซีย) - โอตารุ - ฮาโกดาเตะ - โตเกียว (โยโกฮาม่า) ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ภาษีท่าเรือ --

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Tokyo (Yokohama) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Diamond Princess - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 PM Kushiro, Japan - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 6.00 AM Korsakov (Yuzhno-Sakhalinsk), Russia - Depart 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM Otaru, Japan - Depart 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM Hakodate, Japan - Depart 23.00 PM
 /At Sea (Cruising)
 Arrival 6.30 AM Tokyo (Yokohama) Disembark - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 1/9/2563 ถึง 9/9/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside Cabin
Z4646
แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z4646
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SU-แอร์โรฟลอตแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿55,999
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - ผ่านชมระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ผ่านชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเซเรเมเตียโว - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิวสแปโร่ฮิลล์ - สวนวิคตอรี - ประตูชัย
 พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ผ่านชมระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ผ่านชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - สวนซายาร์ดเย
 Diy ตุ๊กตาแม่ลูกดก - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
 สถานีรถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
 พระราชวังฤดูร้อน - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถนนเนฟกี้
 มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - สนามบินปูลโกโว - สนามบินเซเรเมเตียโว
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4660
โอมานแอร์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z4660
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿42,999
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก : พระราชวังแคทเทอรีน - พระราชวังฤดูร้อน - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด - นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - ถนนอารบัต - จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่มัสกัต - สนามบินโดโมเดโดโว - เมืองมอสโคว์
 นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน - ป้อมปีเตอร์และปอล
 พระราชวังฤดูร้อน - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด
 มหาวิหารเซนต์ไอแซค - นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan สู่เมืองมอสโคว์
 พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - อนุสรณ์สถานเลนิน - ห้างสรรพสินค้ากุม - ถนนอารบัต
 จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สนามบินโดโมเดโดโว
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่มัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4734
การบินไทย

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z4734
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ทัวร์รัสเซีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿57,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - เมืองtsarskoye Selo - พระราชวังแคทเธอรีน - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - เนินเขาสแปร์โรว์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินกรุงกรุงมอสโคว์
 นั่งรถไฟสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ - ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้
 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - เมืองtsarskoye Selo - พระราชวังแคทเธอรีน
 มหาวิหารเซนต์ไอแซค - เข้าชมโบสถ์หยดเลือด - ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล - ช้อปปิ้งที่ห้าง Galeria - ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส - นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับกรุงมอสโคว์
 สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - ละครสัตว์
 ถนนอารบัต - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - เนินเขาสแปร์โรว์ - สนามกีฬาเลนิน - เดินาทงกลับสู่สนามบิน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4871
แอร์แอสตาน่า

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z4871
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿55,888
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส : พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ ณ มหาวิหารเซนต์บาซิล - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - Russian Circus - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ Astana - สนามบิน Pulkovskoe, St Petersburg
 พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - ถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า - ถ่ายรูปกับ Bronze Horseman Statue Peter Great
 มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
 นั่งรถไฟด่วน Sapsan Express Train สู่มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต
 จัตุรัสแดง - ถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ ณ มหาวิหารเซนต์บาซิล - ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - Russian Circus
 เมืองซากอร์ส - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - Izmailovsky Souvenir Market
 เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ Amaty
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4964
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์รัสเซีย

รหัสทัวร์ : Z4964
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์รัสเซีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส : เนินเขาสแปร์โรว์ - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - ชมการแสดงละครสัตว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - อาณาจักร Vdnkh Expo Park - วิหารเซนต์ซาเวียร์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินดามาเดียดาวา - เนินเขาสแปร์โรว์ - ถนนอารบัต
 เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - มอสโคว์ - ชมการแสดงละครสัตว์
 กรุงมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม - ชมอนุสรณ์สถานเลนิน
 อาณาจักร Vdnkh Expo Park - พิพิธภัณฑ์อวกาศ - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์รัสเซีย 44 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์รัสเซีย, โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์รัสเซียเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์รัสเซียเดือนเมษายน 2563
ทัวร์รัสเซียเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์รัสเซียเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์รัสเซียเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์รัสเซียเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์รัสเซียเดือนกันยายน 2563
ทัวร์รัสเซียเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์รัสเซียเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์รัสเซียเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์รัสเซียเดือนมกราคม 2564
ทัวร์รัสเซียเดือนกุมภาพันธ์ 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP