เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAI7-TK-TBS01
Z4265
Z4284
Z1621
Z4669

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์จอร์เจีย 51 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์จอร์เจีย

Z1621
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z1621
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿57,500
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - แกรนด์ : ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิ - ถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา - อารามจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - - นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ สู่โบสถ์เกอร์เกติสเมบา - อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ - แวะถ่ายรูปกับ ป้อมปราสาทอันนานูรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - สวนบอร์โจมี - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจ - ถ้ำโพรมิธีอุส - ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมิ - จตุรัสปิอาซซ่า - แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลีและนีโน่ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และ ไกด์ไทย รวมท่านละ 55 USD หรือประมาณ 1,700 บาท (โปรดชำระพร้อมค่าทัวร์ยอดเต็ม) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินทบิลิซี่ - ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิ - โบสถ์เมเตคี - ถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา - ทบิลิซี่มอลล์
 เมืองมิทสเคต้า - อารามจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองคาสเบกิ - นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ สู่โบสถ์เกอร์เกติสเมบา - อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ
 เมืองโกรี - แวะถ่ายรูปกับ ป้อมปราสาทอันนานูรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - ชมบ้านซึ่งสตาลินเคยพักสมัยยังวัยเยาว์ - ชมขบวนรถไฟโบราณ - เมืองอุพลิสชิเค - เมืองบอร์โจมี
 เมืองบอร์โจมี - สวนบอร์โจมี - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี - เมืองคูไทซี - อารามเกลาติ
 ถ้ำโพรมิธีอุส - เมืองบาทูมิ - ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมิ
 ป้อมโกนีโอ้ - ตลาดผลไม้ - จตุรัสปิอาซซ่า - แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลีและนีโน่ - สนามบินบาทูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1718
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z1718
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿89,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - เที่ยวครบ 3 ประเทศแห่งเทือกเขาคอเคซัส อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย : บากู - โกบัสตาน - แหลมแอบเชรอน - ภูเขาโคลน - ทบิลิซี่ - สเตพ้านท์สมินด้า - คาซเบกิ มิทสเคต้า - กอรี อัพลิสต์ซิเคห์ - ซาดาโคล - ฮักห์พาท - ทะเลสาบเซวาน - ล่องเรือทะเลสาบเซวาน - เยเรวาน - กอร์วิราบ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ไทย, ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 66 USD = 2,200 บาท (เรียกเก็บจากยอดค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า เพื่อป้องกันการสูญหาย ท่านควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาฮา - บินภายในสู่ สนามบินบากู อาเซอร์ไบจาน - เมืองบากู - Icheri Shekher - พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน - คาราวานซาราย - ถ่ายรูปหอคอยไมเด้น
 เข้าชมวัดฮินดู Ateshgah of Baku - แหลมแอบเชรอน - ยูนาร์แดก - เมืองโกบัสตาน - ภูเขาโคลน
 สนามบินบากู - บินภายในสู่ สนามบินทบิลิซี่ - ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ - ชมโบสถ์เมเตคี - ถ่ายรูปสะพานสันติภาพ - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา
 เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ชมป้อมอนานูรี - เมืองคาซเบกิ - นั่ง 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้
 เมืองมิทสเคต้า - อารามจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองมิทสเคต้า - โรงไวน์ - เมืองบิลิซี่
 เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ - เมืองทบิลิซี่
 เมืองซาดาโคล - เมืองฮักห์พาท - อารามฮักห์พาท (มรดกโลก) - เมืองเซวาน - ล่องเรือชมทะเลสาบเซวาน - ถ่ายรูปอารามเซวาน - เมืองเยเรวาน
 วิหารเกกฮาร์ด - เข้าชมวิหารการ์นี - กรุงเยเรวาน - ถ่ายรูปกับ Yerevan Cascade
 อนุสรณ์สถาน Armenian Alphabet Monument - อาราม Saghmosavank - กอร์วิราบ - สนามบินสวาร์นอท
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2549
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z2549
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿95,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย : อิเชรี เชเคอร์ - ภูเขาหินที่มีการแกะสลักภาพ - ชมอะเทสห์กาห์ของบากู - ปราสาทแห่งอับชารอน - วิหารสเวติสโคเวลี - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - โบสถ์เกอร์เกตี้ - อนุสรณ์สถานประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน - วิหารการ์นี - วิหารเก๊กฮาร์ด - Victory Park And Statue Of Mother Armenia - เข้าชม โรงงานผลิตเหล้าและไวน์ยี่ห้อ อะรารัต

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา - สนามบินเฮย์ดาร์ - เมืองบาคู - ยูนาร์แด๊ก - อิเชรี เชเคอร์ - หอคอย
 โกบัสตาน - ภูเขาโคลน - ภูเขาหินที่มีการแกะสลักภาพ - อัพแลนด์ปาร์ค - ชมพาโนรามิควิวมุมสูงของเมืองบาคู
 ชมอะเทสห์กาห์ของบากู - ปราสาทแห่งอับชารอน - ช้อปปิ้ง กันจ์ลิค มอลล์ - บินภายในสู่เมืองทบิลิซี - เมืองทบิลิซี
 เมืองมอสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - เมืองอัพลิสต์ซิเคห์
 ชมเมืองหลวง - เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - เมืองกูดาอูรี - คาซเบกี - โบสถ์เกอร์เกตี้
 อนุสรณ์สถานประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์เมเตห์คี - ชมวิหารซีโอนี - ถนนรุสทาเวลี
 เมืองซาดาโคล - เมืองฮักห์พาท - วัดอารามโบราณฮักห์พาท - เมืองดีลิจาน
 เมืองเซวาน - ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน - อารามเซวาน - เมืองดีลิจาน - วิหารการ์นี - จอร์จการ์นี่ - วิหารเก๊กฮาร์ด - กรุงเยเรวาน
 Victory Park And Statue Of Mother Armenia - เดอะคาสเคด - กรุงเยเรวาน - เข้าชม โรงงานผลิตเหล้าและไวน์ยี่ห้อ อะรารัต - เมืองเอคมิอัดซิน - วิหารซวาร์น๊อทส์
 เมืองคอร์วิราพ - วิหารคอร์ วิราพ - หมู่บ้านอะเรนี - เมืองโนราแว๊งค์ - บริเวณของวิหาร - โนราแว๊งค์ - สนามบินเมืองเยเรวาน
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2720
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z2720
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿42,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - ทบิลิซี - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา - ทะเลสาบ Jhinvali Lake - ขึ้นรถ 4WD สู่หุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองถ้ำอุพลิสชิเค - ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองบอร์โจมี / พักบนเทือกเขาคาซเบกี้
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 18USD) - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 18USD) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 800 บาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินเมืองทบิลิซี - วิหารซีโอนี
 โบสถ์ตรีนิตี้ - โบสถ์เมทเทคี - โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน - Bridge Of Peace - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา - Anchiskhati Church - อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย - Jan Sharden Street
 เมืองมิสเคต้า - โบสถ์สเวติทสโคเวลี - วิหารจวารี - ป้อมอนานูรี - ทะเลสาบ Jhinvali Lake - อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย - เมืองกูดาอูรี - เมืองคาซเบกี้ - เทือกเขาคอเคซัส - ขึ้นรถ 4WD สู่หุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้
 เมืองกอรี - ป้อมปราการกอรี - เมืองถ้ำอุพลิสชิเค - เมืองบอร์โจมี - อุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul national Park - ขึ้นกระเช้าสู่ชมวิวบนหน้าผาเหนือเมืองบอร์โจมี
 เมือง Akhaltsikhe - Rabati Fortress - เมืองทบิลิซี - Tbilisi Mall
 อนุสาวรีย์ The Chronicle Of Georgia - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2956
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z2956
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿47,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - เที่ยว 2 ประเทศ อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - หุบเขาคอเคซัส - เมืองทบิลีซี - ป้อมอนานูรี - คาซเบกี้ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมป้อมปราการนาริคาล่า - ชิมไวน์รสเลิศ
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 36 USD - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ประมาณ 800 บาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ - เมืองบากู - วิหารแห่งไฟ - ภูเขาแห่งไฟยูนาร์แด๊ก
 โกบุสตาน - เมืองเก่าบากู - พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน - คาราวานซาราย - ถ่ายรูปหอคอยไมเด็น - 28 Mall Shopping Center
 เมืองเชมาค่า - Juma Mosque - เมืองเชคี - พระราชวังเชคี - โบสถ์คิชอัลบาเนียน
 เมืองลาโกเดกิ - เมืองซิกนากิ - เขตควาเรลี - ลิ้มรสไวน์ชั้นดี คูวาเรลีไวน์ - เมืองทบิลิซี
 เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - ป้อมอนานูรี - เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองทบิลิซี
 โบสถ์ตรีนิตี้ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมป้อมปราการนาริคาล่า - ทบิลิซี เคเบิ้ลคาร์ - สนามบินทบิลิซี
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3056
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z3056
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์จอร์เจีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿56,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย - บากู - ภูเขาโคลน - ทบิลิซี - อัพลิสต์ชิเคห์ - เซวาน - วิหารเกกฮาร์ด - วิหารคอร์วิราพ - เยเรวาน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินสนามบินดูไบ - สนามบินนานาชาติเมืองบากู - ภูเขาแห่งไฟ
 เมืองโกบัสตาน - ภูเขาโคลน - ภาพแกะสลักบนภูเขาหิน ณ พิพิธภัณฑ์เปิด - วิหารแห่งไฟ - เมืองเชคี
 เมืองทบิลิซี่ - เมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - โรงอาบน้ำโบราณ - โบสถ์เมเคตี - สะพานแห่งสันติภาพ
 เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - ป้อมอันนานูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้
 เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - อัพลิสต์ชิเคห์ - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - ทบิลิซี
 วิหารซีโอนี - ซาดาโคล - เมืองบากราทาเชน - เมืองฮักห์พาท - ชมอารามฮักห์พาท - เมืองเซวาน - อารามเซวาน - กรุงเยเรวาน
 วิหารเกกฮาร์ด - วิหารการ์นี - เมืองคอร์วิราพ - วิหารคอร์วิราพ
 เดอะคาสเคด - จตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน - สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินสนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3581
กัลฟ์ แอร์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z3581
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GF-กัลฟ์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - ทบิลิซี่ - คาสเบกิ - คอเคซัส - บาตูมี : วิหารซีโอนี - โบสถ์สเวติทสโคเวลี - นั่งรถ4Wd ขึ้นหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์ Gergeti Trinity Church - อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย - พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน - Piazza Square - ถนนบาตูมีบูเลวาร์ด - จักรยานขนาดยักษ์ของเมืองทบิลิซี - รัฐสภาแห่งจอร์เจีย - St.George'S Monument - รูปปั้นกษัตริย์ Vakhtang Gorgasali - นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมอนุสาวรีย์ มารดาแห่งจอร์เจีย - โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงบาเรนห์ - สนามบินโนโว อเล็กซีเยฟก้า - วิหารซีโอนี - Bridge Of Peace - Meidan Bazaar
 เมืองมิสเคต้า - โบสถ์สเวติทสโคเวลี - วิหารจวารี - ป้อมอนานูรี - เขื่อน Jhinvali Lake - เมืองคาสเบกี้ - นั่งรถ4Wd ขึ้นหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์ Gergeti Trinity Church - อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย - เมืองกูดาอูรี
 Chateau Mukrani Winery - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน - เมืองถ้ำอุพลิสชิเค - เมืองคูไทซิ
 น้ำพุ Colchis Fountain - เมืองบาตูมี - Piazza Square - ยุโรปสแควร์ - ถนนบาตูมีบูเลวาร์ด - อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่ - The Large Ferris Wheel - The Alphabet Tower
 เมืองทบิลิซี - โบสถ์ตรีนิตี้ - จักรยานขนาดยักษ์ของเมืองทบิลิซี - โรงละครโอเปร่า - รัฐสภาแห่งจอร์เจีย - พระราชวัง Vorontsov’S Palace - ถนน Shota Rustaveli Avenue - St.George'S Monument - Galaria Mall
 โบสถ์ St.Vergin Church - รูปปั้นกษัตริย์ Vakhtang Gorgasali - นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมอนุสาวรีย์ มารดาแห่งจอร์เจีย - ป้อมปราการนาริกาลา - โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน - น้ำตกเลกทากิวี - สนามบินทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงบาเรนห์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3657
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z3657
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿57,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - ตามรอย วีเจ จ๋า (บาตูมี - คูไทซี - กอรี - อัพลิสต์ซิเคห์ - คาซเบกี - กูดาอูรี - มิทสเคต้า - ทบิลิซี) : จตุรัสปิอาซซ่า - ถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลี และ นีโน่ - ล่องเรือทะเลดำ - โบสถ์เบกราติ - พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน - ขึ้นรถ 4Wd สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้ - จุดชมวิวยอดเขา Kazbeg - ป้อมอนานูรี่ - วิหารจวารี - ถนนชาร์เดนี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์เมเตห์คี

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินกรุงอิสตันบูล - เมืองบาตูมี - จตุรัสปิอาซซ่า - ถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลี และ นีโน่ - ล่องเรือทะเลดำ
 เมืองคูไทซี - โบสถ์เบกราติ - อารามเกลาติ - ชมสินค้าพื้นเมือง
 เมืองโกรี - พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน - เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ - เมืองคาซเบกี
 ขึ้นรถ 4Wd สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้ - จุดชมวิวยอดเขา Kazbeg - อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย - เมืองกูดาอูรี่ - ป้อมอนานูรี่ - อนุสาวรีย์ The Chronicle Of Georgia
 เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - กรุงทบิลิซี - โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน - ถนนชาร์เดนี - สะพานแห่งอิสรภาพ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า
 โบสถ์ตรีนิตี้ - โบสถ์เมเตห์คี - Tbilisi Mall - เดินทางกลับ - สนามบินกรุงอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3726
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z3726
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์จอร์เจีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - : ชมวิหารจวารี - เมืองทบิลิซี - เทือกเขาคอเคซัส - ชมป้อมอนานูรี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - ชม The Bridge Of Peace - ชมโรงอาบน้าแร่เก่าแก่ - ขึ้นรถ 4WD ชม โบสถ์เกอร์เกตี้ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ - ไกด์ท้องถิ่น - ร้านอาหาร - โรงแรม - ไกด์ไทย=80USD ต่อท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินทบิลิซี - เมืองมิทสเคต้า - ชมวิหารจวารี - เมืองทบิลิซี
 เทือกเขาคอเคซัส - ชมป้อมอนานูรี - เมืองคาซเบกี้ - ขึ้นรถ 4Wd ชม โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองกูดาอูรี
 เมืองซิกนากี - วิหารบอดี - เมืองควาเรสี - ได้ชิมไวน์คูวาเรลีรสเลิศ
 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - ชมโบสถ์เมเตห์คี - ชม The Bridge Of Peace - ชมโรงอาบน้าแร่เก่าแก่ - สนามบินเมืองทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4064
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z4064
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,500
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - อุพลิชชิเค่ - อนานูริ - กูดาอูรี - คาซเบกี - วิหารจวารี - โบสถ์เกอร์เกตี้ - ป้อมปราการนาริกาลา

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกรุงทาชเคนต์ - สนามบินกรุงทบิลิซี่
 เมืองมิทสเคต้า - ชมวิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - อุพลิสชิเค่ - กลับสู่กรุงทบิลิซี่ - Galleria Mall
 ชมป้อมอนานูรี - เมืองกูดาอูรี - เมืองคาซเบกี - นั่งรถจี๊บ 4Wd - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองทบิลิซี
 ย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ชมป้อมปราการนาริกาลา - East Point - สนามบินกรุงทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4103
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z4103
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์จอร์เจีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - ทบิลิซี - คาซเบกี้ - อัพลิสต์ชิเคห์ - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - ช้อปปิ้งห้าง East Point - นั่งรถ 4Wd - โบสถ์เกอร์เกตี้ - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริกาลา

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินทบิลิซี - เมืองคาซเบกี้ - นั่งรถ 4Wd - โบสถ์เกอร์เกตี้
 อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - เมืองกูดาอูรี - ป้อมอันนานูรี - อัพลิสต์ชิเคห์ - เมืองทบิลิซี
 มิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - โบสถ์เมเคตี - เมืองเก่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริกาลา
 โรงอาบน้ำโบราณ - วิหารซีโอนี - ช้อปปิ้งถนนจาน ชาเดอนี่ - ช้อปปิ้งห้าง East Point - กลับสู่สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4104
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z4104
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์จอร์เจีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - ขึ้นรถ 4Wd เข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - วิหารสเวติสโคเวลี

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - เมืองทบิลิซิ - เมืองกูดาอูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - เมืองคาซเบกี้ - ขึ้นรถ 4Wd เข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองกูดาอูรี
 ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - เมืองอัพลิสต์ชิเคห์ - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน
 อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - เมืองทบิลิซี - โรงอาบน้ำโบราณ - วิหารซีโอนี - เมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - ชมการแสดงพื้นเมืองของประเทศจอร์เจีย
 เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - โบสถ์เมเคตี - ถนนจาน ชาเดอนี่ - ห้าง East Point - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4110
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z4110
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์จอร์เจีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿48,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - เทือกเขาคอเคซัส อาร์เมเนีย - จอร์เจีย : ทะเลสาบเซวาน - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนที่เครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินกรุงเยเรวาน - เดอะคาสเคด - จตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน
 วิหารเกกฮาร์ด - วิหารการ์นี - เมืองคอร์วิราพ - ชมวิหารคอร์วิราพ
 เมืองเซวาน - ทะเลสาบเซวาน - บากราทาเชน - เมืองทบิลิซี - โบสถ์เมเคตี - โบสถ์เมเคตี - สะพานแห่งสันติภาพ
 เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - ป้อมอันนานูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - คาซเบกี้ - เมืองกูดาอูรี
 เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - อัพลิสต์ชิเคห์ - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
 วิหารซีโอนี - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - เมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา - โรงอาบน้ำโบราณ - ช้อปปิ้งห้าง East Point - สนามบิน - แวะเปลี่ยนที่เครื่องสนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4258
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z4258
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿63,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - เที่ยว 2 ประเทศ จอร์เจีย - อาร์เมเนีย : อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - โบสถ์เกอร์เกตี้ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวป้อมนาริคาล่า - โรงอาบน้ำแร่กํามะถัน - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - ชมการแสดงพื้นเมือง - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - วิหารจวารี - ชมวิหารสเวติสโคเวลี - มหาวิหารซาเมบ่า - ชมหอนาฬิกาเก่า - สะพานแห่งสันติภาพ - บ้านโบราณของอาร์เมเนีย - อารามเซวาน - ล่องเรือชมทะเลสาบน้ำจืด - อารามกอร์วิราฟ - วิหารซวาร์ทน๊อทส์ - เข้าชมโรงงานที่ผลิตเหล้า และไวน์ยี่ห้อ อะรารัต - ตลาดกลาง - ชมกรุงเยเรวาน - วิหารเก๊กฮาร์ด - วิหารการ์นี - นั่งรถจี๊บชมวิวหุบเขาเอวาน - เดอะคาสเคด - ชมวิว Mother of Armenia - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน (รวม 6 วัน 30 ดอลลาร์) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน (รวม 7 วัน 24 ดอลลาร์ หรือ 700 บาท) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา การ์ต้า - สนามบินบิลีซี - เมืองกูดาอูรี - ถ่ายอนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - เมืองคาซเบกี้
 คาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวป้อมนาริคาล่า - โรงอาบน้ำแร่ กํามะถัน - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - ทบิลีซี - ชมการแสดงพื้นเมือง
 เมืองอัพลีสต์ซีคห์ - หมู่บ้านที่ถูกสร้างจากถ้ำ - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - วิหารจวารี - เมืองมิทสเคต้า - ชมวิหารสเวติสโคเวลี
 มหาวิหารซาเมบ่า - ชมหอนาฬิกาเก่า - สะพานแห่งสันติภาพ - เมืองซาดาโคล - เมืองดีลีจาน - บ้านโบราณของอาร์เมเนีย - เมืองเซวาน - อารามเซวาน - ล่องเรือชมทะเลสาบน้ำจืด - กรุงเยเรวาน อาร์เมเนีย
 อารามกอร์วิราฟ - วิหารซวาร์ทน๊อทส์ - เข้าชมโรงงานที่ผลิตเหล้า และไวน์ยี่ห้อ อะรารัต - ตลาดกลาง - ชมกรุงเยเรวาน
 วิหารเก๊กฮาร์ด - วิหารการ์นี - นั่งรถจี๊บชมวิวหุบเขาเอวาน - เดอะคาสเคด - ชมวิว Mother of Armenia - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำ - สนามบินเยราวาน
 แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา การ์ต้า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4259
กัลฟ์ แอร์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z4259
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GF-กัลฟ์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿53,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - : เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ป้อมอนานูรี - ถ่ายรูปอนุสาร์สถาน Russia-Georgia Friendship Monument - โบสถ์เกอร์เกตี้ - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - อัพลีสต์ซีคห์ - ตลาดยามเช้า - อารามจีลาติ - มหาวิหารบากราติ - ย่านเมืองเก่า Old Town - ชมจตุรัสเปียเซซ่า - ป้อมนาริคาล่า - ป้อมนาริคาล่า - โรงอาบน้ำแร่ กํามะถัน - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - ชิมไวน์จอร์เจีย - ชมการแสดงพื้นเมือง - มหาวิหารซาเมบ่า - ชมหอนาฬิกาเก่า - สะพานแห่งสันติภาพ - ช้อปปิ้งจตุรัสกลางเมือง - จตุรัสแห่งอิสระภาพ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 6 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน (รวม 6 วัน 36 ดอลลาร์) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน (รวม 8 วัน 24 ดอลลาร์ หรือ 800 บาท) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินกรุงมานาม่า บาห์เรน - สนามบินทบิลิซี - เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ป้อมอนานูรี - คาซเบกี้ - กูดาอูรี - ถ่ายรูปอนุสาร์สถาน Russia-Georgia Friendship Monument - เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้
 กูดาอรี - กอรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - อัพลีสต์ซีคห์ - คูไตซี
 คูไตซี - ตลาดยามเช้า - อารามจีลาติ - มหาวิหารบากราติ - เมืองบาทูมี่ - ย่านเมืองเก่า - ชมจตุรัสเปียเซซ่า - ถ่ายรูปเด็กกับขลุ่ยต้นอ้อ - รูปปั้นอาลี และนีโน่
 บาทูมี่ - ทบิลิซี - ป้อมนาริคาล่า - ป้อมนาริคาล่า - โรงอาบน้ำแร่ กํามะถัน - ทบิลิซี
 กรุงทบิลิซี - มิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - ชิมไวน์จอร์เจีย - กรุงทบิลิซี - ชมการแสดงพื้นเมือง
 มหาวิหารซาเมบ่า - ชมหอนาฬิกาเก่า - สะพานแห่งสันติภาพ - ช้อปปิ้งจตุรัสกลางเมือง - จตุรัสแห่งอิสระภาพ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินกรุงมานาม่า บาห์เรน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4283
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z4283
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,990
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - บินตรง มิสเคต้า - ไร่ไวน์มูคาร์นี่ - กอรี่ - อุพลิสชิเค่ - ทบิลิซี่ - เทือกเขาคอเคซัส - กูดาอูรี
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ 1,800 บาท ต่อทริป ต่อท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ

  กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินทบิลิซี - เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - ไร่ไวน์มูคาร์นี่
 เมืองกอรี่ - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - อุพลิสชิเค่ - ทบิลิซี่ - เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย - สะพานแห่งสันติภาพ
 Georgian Military Highway - เทือกเขาคอเคซัส - ป้อมอนานูรี - เมืองคาซเบกี้ - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - ขึ้นรถ 4WD ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองกูดาอูรี - เมืองทบิลิซี
 ป้อมนาริคาล่า - ชมรูปปั้น Mother Of A Georgia - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - โบสถ์เมเตห์ - โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - ถนนคนเดินชาเดอนี่
 สนามบินทบิลิซี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z4284
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z4284
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,990
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - ซิกนากี - ทบิลิซี - เทือกเขาคอเคซัส - คาซเบกี้ - กูดาอูรี - กอรี่ - ถ้ำเก่าอุพลิสชิเค่ - มิสเคต้า - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ 2,000 บาท ต่อทริป ต่อท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินทบิลิซี - เมืองซิกนากี - วิหารบอดี - ควาเรลี - เมืองทบิลิซี - ถนนคนเดินรุสทาเวลี
 เทือกเขาคอเคซัส - ป้อมอนานูรี - เมืองคาซเบกี้ - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - นั่งรถ 4Wdชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองกูดาอูรี - เมืองทบิลิซี
 เมืองกอรี่ - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - ถ้ำเก่าอุพลิสชิเค่ - เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองทบิลิซี
 อนุสาวรีย์ เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า - ชมรูปปั้น Mother Of A Georgia - ชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - โบสถ์เมเตห์คี - โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - ถนนคนเดินชาเดอนี่ - สะพานแห่งสันติภาพ
 สนามบินทบิลิซี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z4367
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z4367
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿63,500
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย - Maiden Tower - ภูเขาโคลน - ป้อมนาริกาลา - วิหารจวารี - ถนนคนเดินชาร์เดนี - วิหารเกกฮาร์ด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินบากู (อาเซอร์ไบจาน) - ชมย่านเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden Tower
 เมืองโกบุสตาน - ชมพิพิธภัณฑ์ Rock Painting Open - Air Museum - ภูเขาโคลน - แหลมอับเชรอน - ภูเขาแห่งไฟ - นาร์แด๊ก Yanar Dag - ชมอะเทห์กาห์ - ถนนนิซามิ
 สนามบินบากู - สนามบินทบิลิซี่ (จอร์เจีย) - โบสถ์ทรินิตี้ - ชมย่านเมืองเก่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - ป้อมนาริกาลา - สะพานสันติภาพ
 มิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองสเตพานท์สมินด้า - เมืองคาซเบกี - นั่งรถจี๊ป 4Wd - ถนนคนเดินชาร์เดนี
 เมืองซาดาโคล - เมืองฮักห์พาท - อารามฮักห์พาท - เมืองเซวาน - ชม Yerevan Cascade (ด้านนอก)
 เมืองเกกฮาร์ด - ชมวิหารเกกฮาร์ด - ถ่ายรูปกับจัตุรัสรีพับลิค - สนามบินกรุงเยเรวาน
 แวะเปลี่ยนสนามบินนครดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4447
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z4447
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,990
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - บอร์โจมิ - มิสเคต้า - สวนน้ำแร่ธรรมขาติ - ทบิลิซี่ - เทือกเขาคอเคซัส - คาซเบกี้ - ขึ้นรถ 4WD ชมวิวโบสถ์เกอร์เกตี้ - กูดาอูรี - ชิมไวน์ และชมโชว์ท้องถิ่นจอร์เจีย
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ 2,000 บาท ทริป ต่อท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินทบิลิซี่ - มิสเคต้า - วิหารสเวติสเคอเวรี - วิหารจวารี - บอร์โจมิ - พระราชวังสีฟ้า ฟิรุนซา - สวนน้ำแร่ธรรมขาติ
 อุพลิสชิเค่ - ปราสาทราบาติ - ทบิลิซี่ - สะพานสันติภาพ
 เทือกเขาคอเคซัส - ป้อมอนานูรี - เมืองคาซเบกี้ - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - ขึ้นรถ 4WD ชมวิวโบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองกูดาอูรี - เมืองทบิลิซี
 อนุสาวรีย์ เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย - ป้อมนาริคาล่า - รูปปั้น Mother of Georgia - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - โบสถ์เมเตห์คี - โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - ถนนคนเดินชาเดอนี่ - ชิมไวน์ และชมโชว์ท้องถิ่นจอร์เจีย
 สนามบินทบิลิซี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z4517
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z4517
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ทัวร์จอร์เจีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿48,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - ทบิลิซี - นครถ้ำวาร์ดเซีย - ป้อมราบาติ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - ช้อปปิ้งห้าง East Point - ชมโชว์การแสดงน้ำพุเต้นระบำ - อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา - สนามบินเมืองทบิลิซิ
 นครถ้ำวาร์ดเซีย - เมืองอาคาลห์ซี - ป้อมราบาติ - เมืองบอร์โจมี
 สวนบอร์โจมี - ถ้ำโพรมิธีอุส - เมืองบาทูมิ - อนุสาวรีย์อาลีและนีโน่ - รับประทานอาหารค่ำบนตึก Alphabetic Tower - ชมโชว์การแสดงน้ำพุเต้นระบำ
 ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ - เมืองเก่าบาทูมิ - จตุรัส Piazza Square - จตุรัสยุโรป - เมืองคูไตซี - อารามจีลาติ - มหาวิหารบากราติ
 เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - คาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้
 เมืองกูดาอูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - เมืองทบิลิซี
 เมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - โรงอาบน้ำโบราณ - วิหารซีโอนี - โบสถ์เมเคตี - ห้าง East Point - สนามบิน - กลับสู่สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4518
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z4518
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ทัวร์จอร์เจีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - ทบิลิซี - คาซเบกี้ - อัพลิสต์ชิเคห์ - กอรี่ - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - บอร์โจมี - ป้อมราบาติ - ช้อปปิ้งห้าง East Point - พักบนสกีรีสอร์ทหรือพักบนคาซเบกี้ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริกาลา - วิหารสเวติสโคเวลี

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา - สนามบินทบิลิซี
 เมืองกูดาอูรี - ป้อมอันนานูรี - คาซเบกี้ - นั่งรถ 4Wd - โบสถ์เกอร์เกตี้ - กูดาอารี - พักโรงแรมในเทือกเขาคอเคซัส
 อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - เมืองกอรี่ - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - เมืองอัพลิสต์ชิเคห์ - เมืองอาคาลห์ซี - ป้อมราบาติ - เมืองบอร์โจมี - สวนบอร์โจมี
 เมืองทบิลิซี - อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริกาลา - เมืองเก่าทบิลิซี - โรงอาบน้ำโบราณ - ชมการแสดงพื้นเมือง
 มืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - โบสถ์เมเคตี - วิหารซีโอนี - ถนนจาน ชาเดอนี่ - ห้าง East Point - กลับสู่สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4531
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z4531
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์จอร์เจีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿53,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - อาร์เมเนีย - ทบิลิซี - คาซเบกี้ - อัพลิสต์ชิเคห์ - เยเรวาน - เซวาน - วิหารเกกฮาร์ด - วิหารคอร์วิราพ - อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - นั่งรถ 4 Wd ชมหน้าผา Symphony Of Stone - ล่องเรือทะเลสาบเชวาน - เดอะคาสเคด - Republic Square

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา - สนามบินเมืองทบิลิซิ - เมืองคาซเบกี้ - นั่งรถ 4Wd - โบสถ์เกอร์เกตี้ - พักโรงแรมในเทือกเขาคอเคซัส
 อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - ป้อมอันนานูรี - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - เมืองอัพลิสต์ชิเคห์
 เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - เมืองเก่าทบิลิซี - ป้อมนาริกาลา - โรงอาบน้ำโบราณ - วิหารซีโอนี - วิหารสเวติสโคเวลี
 เมืองทบิลิซี - โบสถ์เมเคตี - ซาดาโคล - บากราทาเชน - อารามฮักห์พาท - กรุงเยเรวาน
 วิหารเกกฮาร์ด - วิหารการ์นี - นั่งรถ 4 Wd ชมหน้าผา Symphony Of Stone - วิหารคอร์วิราพ
 เมืองเซวาน - อารามเซวาน - ล่องเรือทะเลสาบเชวาน - เดอะคาสเคด - Republic Square - กลับสู่สนามบิน
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4544
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z4544
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์จอร์เจีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿45,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - มหาวิหารบากราติ - ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์อาลีและนีโน่ - ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ - ชมโชว์การแสดงน้ำพุเต้นระบำ - จตุรัส Piazza Square - ถ้ำโพรมิธีอุส - สวนบอร์โจมี - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - ขึ้นรถ 4Wd สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้ - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - วิหารสเวติสโคเวลี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - วิหารซีโอนี

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองอิสตันบูล - สนามบินเมืองทบิลิซิ - เมืองทบิลิซี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - เมืองอัพลิสต์ชิเคห์ - เมืองคูไตซี
 อารามจีลาติ - มหาวิหารบากราติ - เมืองบาทูมิ - ถนนเลียบชายหาด - ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์อาลีและนีโน่ - ถ่ายรูปภายนอกกับตึก Alphabetic Tower - ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ - ชมโชว์การแสดงน้ำพุเต้นระบำ
 เมืองเก่าบาทูมิ - จตุรัส Piazza Square - จตุรัสยุโรป - เมืองซกาลตูโบ - ถ้ำโพรมิธีอุส - เมืองบอร์โจมี - สวนบอร์โจมี
 ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - เมืองกูดาอูรี - เมืองคาซเบกี้ - ขึ้นรถ 4Wd สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้
 อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - โบสถ์เมเคตี - เมืองทบิลิซี
 เมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - โรงอาบน้ำโบราณ - วิหารซีโอนี - ห้าง East Point - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4591
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z4591
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿37,500
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - : ป้อมอนานูรี - ถ่ายรูป Memorial of Friendship - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - โชว์พื้นเมือง - ถ้ำอุพลิสชิเค่ - วิหารจวารี Jvari Monastery - วิหารสเวติสเคอเวรี - Freedom Square - พิพิธภัณฑ์ Pirosmani Museum - อารามสงฆ์แห่งบอดบี - ย่านเมืองเก่ากรุงทบิลิซี - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ชมป้อมปราการนาริกาลา - ถ่ายรูปภายนอกโรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ Sulphur Bath - ถ่ายรูปสะพานสันติภาพ The Bridge of Peace - ชมโบสถ์ทรีนิตี้ - East Point Shopping Mall ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท โปรดชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบิน กรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย - ป้อมอนานูรี - ถ่ายรูป Memorial of Friendship - เมืองคาซเบกี - นั่งรถจี๊ป 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองทบิลิซี - โชว์พื้นเมือง
 ถ้ำอุพลิสชิเค่ - เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี Jvari Monastery - วิหารสเวติสเคอเวรี - Freedom Square - ทบิลิซี
 เมืองซิกนากี - พิพิธภัณฑ์ Pirosmani Museum - อารามสงฆ์แห่งบอดบี - กรุงทบิลีซี่
 ย่านเมืองเก่ากรุงทบิลิซี - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ชมป้อมปราการนาริกาลา - ถ่ายรูปภายนอกโรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ Sulphur Bath - ถ่ายรูปสะพานสันติภาพ The Bridge of Peace - ชมโบสถ์ทรีนิตี้ - East Point Shopping Mall
 สนามบินกรุงทบิลิซี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์จอร์เจีย 51 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์จอร์เจีย, โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์จอร์เจียเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์จอร์เจียเดือนเมษายน 2563
ทัวร์จอร์เจียเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์จอร์เจียเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์จอร์เจียเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์จอร์เจียเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์จอร์เจียเดือนกันยายน 2563
ทัวร์จอร์เจียเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์จอร์เจียเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์จอร์เจียเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์จอร์เจียเดือนมกราคม 2564
ทัวร์จอร์เจียเดือนกุมภาพันธ์ 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP