เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAI7-TK-TBS01
Z4265
Z4284
Z1621
Z4669

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์จอร์เจีย 65 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์จอร์เจีย

Z1621
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z1621
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿55,500
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - แกรนด์ : ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิ - ถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา - อารามจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - - นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ สู่โบสถ์เกอร์เกติสเมบา - อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ - แวะถ่ายรูปกับ ป้อมปราสาทอันนานูรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - สวนบอร์โจมี - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจ - ถ้ำโพรมิธีอุส - ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมิ - จตุรัสปิอาซซ่า - แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลีและนีโน่ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และ ไกด์ไทย รวมท่านละ 55 USD หรือประมาณ 1,700 บาท (โปรดชำระพร้อมค่าทัวร์ยอดเต็ม) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินทบิลิซี่ - ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิ - โบสถ์เมเตคี - ถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา - ทบิลิซี่มอลล์
 เมืองมิทสเคต้า - อารามจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองคาสเบกิ - นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ สู่โบสถ์เกอร์เกติสเมบา - อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ
 เมืองโกรี - แวะถ่ายรูปกับ ป้อมปราสาทอันนานูรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - ชมบ้านซึ่งสตาลินเคยพักสมัยยังวัยเยาว์ - ชมขบวนรถไฟโบราณ - เมืองอุพลิสชิเค - เมืองบอร์โจมี
 เมืองบอร์โจมี - สวนบอร์โจมี - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี - เมืองคูไทซี - อารามเกลาติ
 ถ้ำโพรมิธีอุส - เมืองบาทูมิ - ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมิ
 ป้อมโกนีโอ้ - ตลาดผลไม้ - จตุรัสปิอาซซ่า - แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลีและนีโน่ - สนามบินบาทูมิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1718
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z1718
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿89,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - เที่ยวครบ 3 ประเทศแห่งเทือกเขาคอเคซัส อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย : บากู - โกบัสตาน - แหลมแอบเชรอน - ภูเขาโคลน - ทบิลิซี่ - สเตพ้านท์สมินด้า - คาซเบกิ มิทสเคต้า - กอรี อัพลิสต์ซิเคห์ - ซาดาโคล - ฮักห์พาท - ทะเลสาบเซวาน - ล่องเรือทะเลสาบเซวาน - เยเรวาน - กอร์วิราบ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ไทย, ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 66 USD = 2,200 บาท (เรียกเก็บจากยอดค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า เพื่อป้องกันการสูญหาย ท่านควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาฮา - บินภายในสู่ สนามบินบากู อาเซอร์ไบจาน - เมืองบากู - Icheri Shekher - พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน - คาราวานซาราย - ถ่ายรูปหอคอยไมเด้น
 เข้าชมวัดฮินดู Ateshgah of Baku - แหลมแอบเชรอน - ยูนาร์แดก - เมืองโกบัสตาน - ภูเขาโคลน
 สนามบินบากู - บินภายในสู่ สนามบินทบิลิซี่ - ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ - ชมโบสถ์เมเตคี - ถ่ายรูปสะพานสันติภาพ - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา
 เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ชมป้อมอนานูรี - เมืองคาซเบกิ - นั่ง 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้
 เมืองมิทสเคต้า - อารามจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองมิทสเคต้า - โรงไวน์ - เมืองบิลิซี่
 เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ - เมืองทบิลิซี่
 เมืองซาดาโคล - เมืองฮักห์พาท - อารามฮักห์พาท (มรดกโลก) - เมืองเซวาน - ล่องเรือชมทะเลสาบเซวาน - ถ่ายรูปอารามเซวาน - เมืองเยเรวาน
 วิหารเกกฮาร์ด - เข้าชมวิหารการ์นี - กรุงเยเรวาน - ถ่ายรูปกับ Yerevan Cascade
 อนุสรณ์สถาน Armenian Alphabet Monument - อาราม Saghmosavank - กอร์วิราบ - สนามบินสวาร์นอท
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1721
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z1721
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿49,888
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - Best : เมืองทบิลิชิ จอร์เจีย - ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี Holy Trinity Cathedral - สะพานแห่งสันติภาพ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวเมืองทิบิลิซี จากบนป้อม - ชมป้อมนาริกาลา - ผ่านชมโรงอาบน้ำ - เทือกเขาคอเคซัส - ชมป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - นั่งรถจี๊บ 4X4 ชมโบสถ์สมินดา ซาเมบา บนเนินเขา - โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (มรดกโลก) - ชมวิหาร Samtavro Monastery - วิหารสเวติสเคอเวรี - มหาวิหารจวารี - ช้อปปิ้งห้างคาร์ฟู เมืองทบิลิซี - ถ้ำอุพลิสชิเค่ - ชมเมืองท่าแห่งบาทูมิ - บ้านเรือนเก่า ย่าน Old Town และ Batumi - ชม Piazzal Square - รูปปั้นความรักในบาทูมี ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD ต่อวัน - ทิปพนักงานขับรถ 2 USD ต่อวัน - ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD ต่อวัน รวมค่าทิป 46 USD ต่อท่าน หรือประมาณ 1,520 บาทไทย - ไม่รวมค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมที่พัก --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล ตุรกี
 เมืองทบิลิชิ จอร์เจีย - ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี Holy Trinity Cathedral - สะพานแห่งสันติภาพ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวเมืองทิบิลิซี จากบนป้อม - ชมป้อมนาริกาลา - ผ่านชมโรงอาบน้ำ
 เทือกเขาคอเคซัส - ชมป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - เมืองคัสเบกิ - เมืองสเตปันสมินดา - นั่งรถจี๊บ 4X4 ชมโบสถ์สมินดา ซาเมบา บนเนินเขา
 เมืองมิสเคด้า - โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (มรดกโลก) - ชมวิหาร Samtavro Monastery - วิหารสเวติสเคอเวรี - มหาวิหารจวารี - ช้อปปิ้งห้างคาร์ฟู เมืองทบิลิซี
 ถ้ำอุพลิสชิเค่ - ชมเมืองท่าแห่งบาทูมิ - บ้านเรือนเก่า ย่าน Old Town และ Batumi - ชม Piazzal Square
 รูปปั้นความรักในบาทูมี - สนามบินทบิลิซิ - แวะเปลี่ยนเครื่องอิสตันบูล ตุรกี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2549
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z2549
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿95,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย : อิเชรี เชเคอร์ - ภูเขาหินที่มีการแกะสลักภาพ - ชมอะเทสห์กาห์ของบากู - ปราสาทแห่งอับชารอน - วิหารสเวติสโคเวลี - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - โบสถ์เกอร์เกตี้ - อนุสรณ์สถานประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน - วิหารการ์นี - วิหารเก๊กฮาร์ด - Victory Park And Statue Of Mother Armenia - เข้าชม โรงงานผลิตเหล้าและไวน์ยี่ห้อ อะรารัต

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา - สนามบินเฮย์ดาร์ - เมืองบาคู - ยูนาร์แด๊ก - อิเชรี เชเคอร์ - หอคอย
 โกบัสตาน - ภูเขาโคลน - ภูเขาหินที่มีการแกะสลักภาพ - อัพแลนด์ปาร์ค - ชมพาโนรามิควิวมุมสูงของเมืองบาคู
 ชมอะเทสห์กาห์ของบากู - ปราสาทแห่งอับชารอน - ช้อปปิ้ง กันจ์ลิค มอลล์ - บินภายในสู่เมืองทบิลิซี - เมืองทบิลิซี
 เมืองมอสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - เมืองอัพลิสต์ซิเคห์
 ชมเมืองหลวง - เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - เมืองกูดาอูรี - คาซเบกี - โบสถ์เกอร์เกตี้
 อนุสรณ์สถานประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์เมเตห์คี - ชมวิหารซีโอนี - ถนนรุสทาเวลี
 เมืองซาดาโคล - เมืองฮักห์พาท - วัดอารามโบราณฮักห์พาท - เมืองดีลิจาน
 เมืองเซวาน - ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน - อารามเซวาน - เมืองดีลิจาน - วิหารการ์นี - จอร์จการ์นี่ - วิหารเก๊กฮาร์ด - กรุงเยเรวาน
 Victory Park And Statue Of Mother Armenia - เดอะคาสเคด - กรุงเยเรวาน - เข้าชม โรงงานผลิตเหล้าและไวน์ยี่ห้อ อะรารัต - เมืองเอคมิอัดซิน - วิหารซวาร์น๊อทส์
 เมืองคอร์วิราพ - วิหารคอร์ วิราพ - หมู่บ้านอะเรนี - เมืองโนราแว๊งค์ - บริเวณของวิหาร - โนราแว๊งค์ - สนามบินเมืองเยเรวาน
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2653
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z2653
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿48,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - แกรนด์ : ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว บนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมิ - ป้อมอัลคัลซิเคห์ - โบสถ์เก่าแก่ - ถ่ายรูป Sea Side Park - ถ่ายรูปจตุรัส เพียซซ่า - ล่องเรือชมเมืองบาทูมิ - ถ้ำโพรมีธีอุส - ชมเมืองคูไทซี - โบสถ์ เกลาตี - เมืองโกรี - พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน - ถ่ายรูปป้อมอานานูรี - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโควี่ - ซิงนากี - วิหารเซนต์นีนา - ชมการแสดงพื้นเมือง - ชมเมืองทบิลิซี่ - เดินเล่นย่านถนน Shardeni - แวะถ่ายรูปหอนาฬิกา - โบสถ์ Anchiskhati ** หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซ่า / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถท่านละ 18 USD ต่อท่าน - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน - ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 18 USD ต่อท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา - สนามบินโนโว อเล็กเยฟกา - เมืองทบิลิซี่ - เมืองบอร์โจมิ - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว บนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมิ
 บอร์โจมิ - อัลคัลซิเคห์ - ป้อมอัลคัลซิเคห์ - วาดเซีย - โบสถ์เก่าแก่ - ถ่ายรูป Sea Side Park - ถ่ายรูปจตุรัส เพียซซ่า - บาทูมิ
 บาทูมิ - ล่องเรือชมเมืองบาทูมิ - ถ้ำโพรมีธีอุส - ชมเมืองคูไทซี
 คูไทซี - โบสถ์ เกลาตี - เมืองโกรี - พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน - อัลลิซิเคห์ - ทบิลิซี่
 ทบิลิซี่ - ถ่ายรูปป้อมอานานูรี - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโควี่ - ซิงนากี - วิหารเซนต์นีนา - เมืองทบิลิซี - ชมการแสดงพื้นเมือง
 ชมเมืองทบิลิซี่ - เดินเล่นย่านถนน Shardeni - แวะถ่ายรูปหอนาฬิกา - โบสถ์ Anchiskhati - สนามบินโนโว อเล็กซิเยฟก้า ทบิลิซี่ - แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2685
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z2685
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿65,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย - อเมเนีย : เข้าชมพิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิน - วิหารจวารี - วิหารสเวทิตสโคเวลี - โบสถ์ทรีนิตี้ ทบิลิซี - โบสถ์มรดกโลก ฮักห์พาท - ล่องเรือทะเลสาบซีแวน - ชมอารามซีแวน - ถ่ายรูปกับ สะพานแขวน - หมู่บ้านคันซอเรสค์ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ปีกแห่งทาเตฟ (กินเนสบุ๊ค) - วิหารทาเตฟ - วิหารโนราแวง - วิหารเกกฮาร์ด - วิหารการ์นี - ป้อมเอเรบูนี - วิหารคอฟ วิราฟ - วิหารเอคมิอัดซิน - วิหารซวาร์น๊อทส์ - ตลาดกลาง - จตุรัสกลางเมือง ** หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซ่าจอร์เจีย แต่ต้องขอวีซ่าอาร์เมเนีย (รวมค่าวีซ่าแล้ว) / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง 2 USD ต่อวัน ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ให้บริการตลอดการเดินทาง 2 USD ต่อวัน ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา - สนามบินเมืองทบิลิซี่ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิน
 มัทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวทิตสโคเวลี - กูดาอูรี - โบสถ์ทรีนิตี้ ทบิลิซี
 ทบิลิซี่ - ซาดาโคล - โบสถ์มรดกโลก ฮักห์พาท - ดิลิจัน
 ดิลิจัน - ซีแวน - ล่องเรือทะเลสาบซีแวน - ชมอารามซีแวน - เจอร์มุก
 เจอร์มุก - ถ่ายรูปกับ สะพานแขวน - หมู่บ้านคันซอเรสค์ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ปีกแห่งทาเตฟ (กินเนสบุ๊ค) - วิหารทาเตฟ - วิหารโนราแวง - เยเรวาน
 เยเรวาน - วิหารเกกฮาร์ด - วิหารการ์นี - ป้อมเอเรบูนี - วิหารคอฟ วิราฟ - เยเรวาน
 เยเรวาน - วิหารเอคมิอัดซิน - วิหารซวาร์น๊อทส์ - ตลาดกลาง - จตุรัสกลางเมือง - สนามบิน เยเรวาน
 แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2690
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z2690
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿89,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - อเมเนีย : ถ่ายรูปศูนย์ประชุม เฮดาร์ อาลิเยฟ - ถ่ายรูปจัตุรัสธงชาติอาเซอร์ไบจาน - ถ่ายรูปคริสตัลฮอล์ - ภาพแกะสลักหิน Rock Art Cultureal Landscape - ภูเขาโคลน - อิเชรี เชเคอร์ - หอคอยไมเดน - อนุเสาวรีย์ ดีรี บาบา - สุเหร่ายิดดิ กัมบัส - สุสานเชอร์วาน คาน - พระราชวังเชอคี - วิหารเซนต์นีน่า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวรี - สเตแพนมินด้า - โบสถ์ตรินีตี้ - โชว์พื้นเมือง - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิน - ย่านเมืองเก่าทบิลิซี่ - ป้อมนาริคารา - อารามมรดกโลกฮักพาท - ล่องเรือทะเลสาบเซแวน - ชมอารามซีแวน - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ปีกแห่งทาเตฟ - วิหารทาเตฟ - วิหารโนราแวงค์ - วิหารคอฟ วิราฟ - วิหารเกคฮาร์ด - อารามการ์นี - วิหารเอคมิอัดซิน - วิหารซวาร์นอทต์ - ถ่ายรูปเดอะ คาสเคด - ตลาดกลาง - จตุรัสกลางเมือง ** หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซ่าจอร์เจีย แต่ต้องขอวีซ่าอาร์เมเนีย และอาเซอร์ไบจาน (รวมค่าวีซ่าแล้ว) / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง 2 USD ต่อวัน ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ให้บริการตลอดการเดินทาง 2 USD ต่อวัน ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา - สนามบินเมืองบากู อาเซอร์ไบจาน - ถ่ายรูปศูนย์ประชุม เฮดาร์ อาลิเยฟ - ถ่ายรูปจัตุรัสธงชาติอาเซอร์ไบจาน - ถ่ายรูปคริสตัลฮอล์
 โกบาสตัน - ภาพแกะสลักหิน Rock Art Cultureal Landscape - ภูเขาโคลน - อิเชรี เชเคอร์ - หอคอยไมเดน
 อนุเสาวรีย์ ดีรี บาบา - สุเหร่ายิดดิ กัมบัส - สุสานเชอร์วาน คาน - เชอคี
 พระราชวังเชอคี - ลาโกเดกี้ - ซิงนากี - วิหารเซนต์นีน่า - ทบิลิซี
 มัคเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวรี - สเตแพนมินด้า - โบสถ์ตรินีตี้ - โชว์พื้นเมือง - กรุงทบิลิซี่
 ทบิลิซี่ - เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิน - ย่านเมืองเก่าทบิลิซี่ - ป้อมนาริคารา
 ซาดาโคล - เมืองฮักพาท - อารามมรดกโลกฮักพาท - ล่องเรือทะเลสาบเซแวน - ชมอารามซีแวน
 ซีแวน - เจอร์มุก - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ปีกแห่งทาเตฟ - วิหารทาเตฟ
 วิหารโนราแวงค์ - วิหารคอฟ วิราฟ - วิหารเกคฮาร์ด - อารามการ์นี - เยเรวาน
 เยเรวาน - วิหารเอคมิอัดซิน - วิหารซวาร์นอทต์ - ถ่ายรูปเดอะ คาสเคด - ตลาดกลาง - จตุรัสกลางเมือง - สนามบินเมืองเยเรวาน
 แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2720
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z2720
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿42,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - ทบิลิซี - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา - ทะเลสาบ Jhinvali Lake - ขึ้นรถ 4WD สู่หุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองถ้ำอุพลิสชิเค - ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองบอร์โจมี / พักบนเทือกเขาคาซเบกี้
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 18USD) - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 18USD) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 800 บาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินเมืองทบิลิซี - วิหารซีโอนี
 โบสถ์ตรีนิตี้ - โบสถ์เมทเทคี - โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน - Bridge Of Peace - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา - Anchiskhati Church - อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย - Jan Sharden Street
 เมืองมิสเคต้า - โบสถ์สเวติทสโคเวลี - วิหารจวารี - ป้อมอนานูรี - ทะเลสาบ Jhinvali Lake - อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย - เมืองกูดาอูรี - เมืองคาซเบกี้ - เทือกเขาคอเคซัส - ขึ้นรถ 4WD สู่หุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้
 เมืองกอรี - ป้อมปราการกอรี - เมืองถ้ำอุพลิสชิเค - เมืองบอร์โจมี - อุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul national Park - ขึ้นกระเช้าสู่ชมวิวบนหน้าผาเหนือเมืองบอร์โจมี
 เมือง Akhaltsikhe - Rabati Fortress - เมืองทบิลิซี - Tbilisi Mall
 อนุสาวรีย์ The Chronicle Of Georgia - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2846
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z2846
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - ชมการแสดงพื้นเมือง - วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองถ้ำอุพลิสชิเค - ขึ้นรถ 4WD สู่หุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองกูดาอูรี - เมืองทบิลิซี
ร่วมกาล่าดินเนอร์ พร้อมชมระบำพื้นเมือง - อิสระอาหาร 2 มื้อ / ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 24 USD - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ประมาณ 600 บาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินโนโว อเล็กซีเยฟก้า เมืองทบิลิซี - ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวจอร์เจีย
 เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองถ้ำอุพลิสชิเค - Gallery Mall Shoppin
 ป้อมอนานูรี - เมืองคาซเบกี้ - เทือกเขาคอเคซัส - ขึ้นรถ 4WD สู่หุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองกูดาอูรี - เมืองทบิลิซี
 อนุสาวรีย์ The Chronicle Of Georgia - โบสถ์ตรีนิตี้ - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2956
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z2956
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿47,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - เที่ยว 2 ประเทศ อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - หุบเขาคอเคซัส - เมืองทบิลีซี - ป้อมอนานูรี - คาซเบกี้ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมป้อมปราการนาริคาล่า - ชิมไวน์รสเลิศ
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 36 USD - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ประมาณ 800 บาท

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ - เมืองบากู - วิหารแห่งไฟ - ภูเขาแห่งไฟยูนาร์แด๊ก
 โกบุสตาน - เมืองเก่าบากู - พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน - คาราวานซาราย - ถ่ายรูปหอคอยไมเด็น - 28 Mall Shopping Center
 เมืองเชมาค่า - Juma Mosque - เมืองเชคี - พระราชวังเชคี - โบสถ์คิชอัลบาเนียน
 เมืองลาโกเดกิ - เมืองซิกนากิ - เขตควาเรลี - ลิ้มรสไวน์ชั้นดี คูวาเรลีไวน์ - เมืองทบิลิซี
 เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - ป้อมอนานูรี - เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองทบิลิซี
 โบสถ์ตรีนิตี้ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมป้อมปราการนาริคาล่า - ทบิลิซี เคเบิ้ลคาร์ - สนามบินทบิลิซี
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3056
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z3056
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์จอร์เจีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿56,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - อาเซอร์ไบจาน - จอร์เจีย - อาร์เมเนีย - บากู - ภูเขาโคลน - ทบิลิซี - อัพลิสต์ชิเคห์ - เซวาน - วิหารเกกฮาร์ด - วิหารคอร์วิราพ - เยเรวาน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินสนามบินดูไบ - สนามบินนานาชาติเมืองบากู - ภูเขาแห่งไฟ
 เมืองโกบัสตาน - ภูเขาโคลน - ภาพแกะสลักบนภูเขาหิน ณ พิพิธภัณฑ์เปิด - วิหารแห่งไฟ - เมืองเชคี
 เมืองทบิลิซี่ - เมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - โรงอาบน้ำโบราณ - โบสถ์เมเคตี - สะพานแห่งสันติภาพ
 เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - ป้อมอันนานูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้
 เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - อัพลิสต์ชิเคห์ - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - ทบิลิซี
 วิหารซีโอนี - ซาดาโคล - เมืองบากราทาเชน - เมืองฮักห์พาท - ชมอารามฮักห์พาท - เมืองเซวาน - อารามเซวาน - กรุงเยเรวาน
 วิหารเกกฮาร์ด - วิหารการ์นี - เมืองคอร์วิราพ - วิหารคอร์วิราพ
 เดอะคาสเคด - จตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน - สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินสนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3269
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z3269
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - Emperor : ชมสะพานแห่งสันติภาพ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานีที่สวน Rike ข้ามแม่น้ำ ชมวิวมุมสูง - ป้อมนาริกาลา - อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย - ผ่านชมโรงอาบน้ำ Sulfur Bath - เทือกเขาคอเคซัส - ชมป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (มรดกโลก) - วิหาร Samtavro Monastery - วิหารสเวติสเคอเวรี - ชมมหาวิหารจวารี - ห้างคาร์ฟู - ชมถ้ำเก่าแก่ อุพลิสชิเค่ - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD ต่อวัน - ทิปพนักงานขับรถ 2 USD ต่อวัน - ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD ต่อวัน รวมค่าทิป 46 USD ต่อท่าน หรือประมาณ 1,520 บาทไทย - ไม่รวมค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรมที่พัก --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - เมืองทบิลิชิ จอร์เจีย - ชมสะพานแห่งสันติภาพ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานีที่สวน Rike ข้ามแม่น้ำ ชมวิวมุมสูง - ป้อมนาริกาลา - อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย - ผ่านชมโรงอาบน้ำ Sulfur Bath
 เทือกเขาคอเคซัส - ชมป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - เมืองคัสเบกิ - เมืองกูดาอูรี
 เมืองมิสเคด้า - โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า (มรดกโลก) - วิหาร Samtavro Monastery - วิหารสเวติสเคอเวรี - ชมมหาวิหารจวารี - เมืองทบิลิซี - ห้างคาร์ฟู
 เมืองกอรี - ชมถ้ำเก่าแก่ อุพลิสชิเค่ - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน
 ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - สนามบินทบิลิซิ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3581
กัลฟ์ แอร์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z3581
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GF-กัลฟ์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - ทบิลิซี่ - คาสเบกิ - คอเคซัส - บาตูมี : วิหารซีโอนี - โบสถ์สเวติทสโคเวลี - นั่งรถ4Wd ขึ้นหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์ Gergeti Trinity Church - อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย - พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน - Piazza Square - ถนนบาตูมีบูเลวาร์ด - จักรยานขนาดยักษ์ของเมืองทบิลิซี - รัฐสภาแห่งจอร์เจีย - St.George'S Monument - รูปปั้นกษัตริย์ Vakhtang Gorgasali - นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมอนุสาวรีย์ มารดาแห่งจอร์เจีย - โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงบาเรนห์ - สนามบินโนโว อเล็กซีเยฟก้า - วิหารซีโอนี - Bridge Of Peace - Meidan Bazaar
 เมืองมิสเคต้า - โบสถ์สเวติทสโคเวลี - วิหารจวารี - ป้อมอนานูรี - เขื่อน Jhinvali Lake - เมืองคาสเบกี้ - นั่งรถ4Wd ขึ้นหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์ Gergeti Trinity Church - อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย - เมืองกูดาอูรี
 Chateau Mukrani Winery - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน - เมืองถ้ำอุพลิสชิเค - เมืองคูไทซิ
 น้ำพุ Colchis Fountain - เมืองบาตูมี - Piazza Square - ยุโรปสแควร์ - ถนนบาตูมีบูเลวาร์ด - อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่ - The Large Ferris Wheel - The Alphabet Tower
 เมืองทบิลิซี - โบสถ์ตรีนิตี้ - จักรยานขนาดยักษ์ของเมืองทบิลิซี - โรงละครโอเปร่า - รัฐสภาแห่งจอร์เจีย - พระราชวัง Vorontsov’S Palace - ถนน Shota Rustaveli Avenue - St.George'S Monument - Galaria Mall
 โบสถ์ St.Vergin Church - รูปปั้นกษัตริย์ Vakhtang Gorgasali - นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมอนุสาวรีย์ มารดาแห่งจอร์เจีย - ป้อมปราการนาริกาลา - โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน - น้ำตกเลกทากิวี - สนามบินทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงบาเรนห์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3596
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z3596
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - ทบิลิซี - คาสเบกี้ - นั่งรถ 4Wd ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองมิสเคต้า - วิหารสเวติสเคอเวรี่ - มหาวิหารจวารี - ป้อมนาริกาลา

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล - สนามบินทบิลิซี - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - เมืองสเตปันสมินดา - นั่งรถ 4Wd ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - กูดาอูรี
 อิสระเต็มอิ่มพักผ่อนกับบรรยากาศสกีรีสอร์ท หรือสนุกสนานกับกิจกรรมเล่นสกี - เมืองมิสเคต้า - วิหารสเวติสเคอเวรี่ - มหาวิหารจวารี
 เมืองทบิลิซี - เมืองไซห์นากี - กำแพงเมืองโบราณ - เมืองควาเรลี - ชิมไวน์คูวาเรลี
 ทบิลิซี - โบสถ์โฮลีทรินิตี้แห่งเมืองทบิลิซี - เมืองเก่าทบิลิซี - ป้อมนาริกาลา - โรงอาบน้ำโบราณ - วิหารซีโอนี - ถนนคนเดินชาเดอนี่ - สนามบินทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3657
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z3657
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿57,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - ตามรอย วีเจ จ๋า (บาตูมี - คูไทซี - กอรี - อัพลิสต์ซิเคห์ - คาซเบกี - กูดาอูรี - มิทสเคต้า - ทบิลิซี) : จตุรัสปิอาซซ่า - ถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลี และ นีโน่ - ล่องเรือทะเลดำ - โบสถ์เบกราติ - พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน - ขึ้นรถ 4Wd สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้ - จุดชมวิวยอดเขา Kazbeg - ป้อมอนานูรี่ - วิหารจวารี - ถนนชาร์เดนี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์เมเตห์คี

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินกรุงอิสตันบูล - เมืองบาตูมี - จตุรัสปิอาซซ่า - ถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลี และ นีโน่ - ล่องเรือทะเลดำ
 เมืองคูไทซี - โบสถ์เบกราติ - อารามเกลาติ - ชมสินค้าพื้นเมือง
 เมืองโกรี - พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน - เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ - เมืองคาซเบกี
 ขึ้นรถ 4Wd สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้ - จุดชมวิวยอดเขา Kazbeg - อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย - เมืองกูดาอูรี่ - ป้อมอนานูรี่ - อนุสาวรีย์ The Chronicle Of Georgia
 เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - กรุงทบิลิซี - โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน - ถนนชาร์เดนี - สะพานแห่งอิสรภาพ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า
 โบสถ์ตรีนิตี้ - โบสถ์เมเตห์คี - Tbilisi Mall - เดินทางกลับ - สนามบินกรุงอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3726
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z3726
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์จอร์เจีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - : ชมวิหารจวารี - เมืองทบิลิซี - เทือกเขาคอเคซัส - ชมป้อมอนานูรี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - ชม The Bridge Of Peace - ชมโรงอาบน้าแร่เก่าแก่ - ขึ้นรถ 4WD ชม โบสถ์เกอร์เกตี้ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ - ไกด์ท้องถิ่น - ร้านอาหาร - โรงแรม - ไกด์ไทย=80USD ต่อท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินทบิลิซี - เมืองมิทสเคต้า - ชมวิหารจวารี - เมืองทบิลิซี
 เทือกเขาคอเคซัส - ชมป้อมอนานูรี - เมืองคาซเบกี้ - ขึ้นรถ 4Wd ชม โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองกูดาอูรี
 เมืองซิกนากี - วิหารบอดี - เมืองควาเรสี - ได้ชิมไวน์คูวาเรลีรสเลิศ
 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - ชมโบสถ์เมเตห์คี - ชม The Bridge Of Peace - ชมโรงอาบน้าแร่เก่าแก่ - สนามบินเมืองทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3727
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z3727
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์จอร์เจีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿45,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - อาเซอร์ไบจาน - ชมพิพิธภัณฑ์ Rock Art - ถ่ายรูปกับหอคอยไมเดนหรือหอคอยพรมจันทร์ - ขึ้นรถ 4Wd ชม โบสถ์เกอร์เกตี้ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์เมเตห์คี - Galleria Mall

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ - สนามบินเมืองบากู - แหลทอับเชรอน - ยูนาร์แด๊ก - บากู
 เมืองโกบัสตาน - ชมพิพิธภัณฑ์ Rock Art - เมืองบากู - ถ่ายรูปกับหอคอยไมเดนหรือหอคอยพรมจันทร์ - ชมคาราวานซาราย - 28 Mall Shopping Center
 เมืองเชมาค่า - Juma Mosque - เมืองเชคี - ชมพระราชวังเชคีคาน - ชมโบสถ์คิชอลับาเนียน
 เมืองลาโกเดกิ - เมืองซิกนากี - เมืองควาเรลี - ชิมไวน์คูวาเรลีรสเลิศ - เมืองทบิลิซี
 เมืองมิทสเคต้า - ชมวิหารจวารี - ชมวิหารสเวติสโคเวลี - เทือกเขา คอเคซัสใหญ่ - ชมป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - เมืองกูดาอูรี - เมืองคาซเบกี้ - ขึ้นรถ 4Wd ชม โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองทบิลิซี
 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - โบสถ์เมเตห์คี - Galleria Mall - สนามบินเมืองทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4063
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z4063
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿46,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา - แวะชมmemorial Of Friendship - รถจี๊ป 4Wd ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - โบสถ์ทรินิตี้

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินโดฮา - สนามบินกรุงทบิลิซี่(จอร์เจีย) - ย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา - East Point
 เมืองบอร์โจมิ - สวนบอร์โจมิ - เมืองกอรี - ถ้ำอุพลิสชิเค่ - ทบิลิซี
 ป้อมอนานูริ - เมืองกูดาอูรี - แวะชมmemorial Of Friendship - เมืองคาซเบกี - รถจี๊ป 4Wd ชมโบสถ์เกอร์เกตี้
 เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - โบสถ์ทรินิตี้ - เล่นช้อปปิ้งที่ Galleria Mall
 สนามบินกรุงทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินกรุงโดฮา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4064
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z4064
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,500
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - ทบิลิซี่ - มิทสเคต้า - อุพลิชชิเค่ - อนานูริ - กูดาอูรี - คาซเบกี - วิหารจวารี - โบสถ์เกอร์เกตี้ - ป้อมปราการนาริกาลา

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกรุงทาชเคนต์ - สนามบินกรุงทบิลิซี่
 เมืองมิทสเคต้า - ชมวิหารจวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี - อุพลิสชิเค่ - กลับสู่กรุงทบิลิซี่ - Galleria Mall
 ชมป้อมอนานูรี - เมืองกูดาอูรี - เมืองคาซเบกี - นั่งรถจี๊บ 4Wd - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองทบิลิซี
 ย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี - นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ชมป้อมปราการนาริกาลา - East Point - สนามบินกรุงทบิลิซี - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4103
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z4103
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์จอร์เจีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,333
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - ทบิลิซี - คาซเบกี้ - อัพลิสต์ชิเคห์ - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - ช้อปปิ้งห้าง East Point - นั่งรถ 4Wd - โบสถ์เกอร์เกตี้ - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริกาลา

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินทบิลิซี - เมืองคาซเบกี้ - นั่งรถ 4Wd - โบสถ์เกอร์เกตี้
 อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - เมืองกูดาอูรี - ป้อมอันนานูรี - อัพลิสต์ชิเคห์ - เมืองทบิลิซี
 มิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - โบสถ์เมเคตี - เมืองเก่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริกาลา
 โรงอาบน้ำโบราณ - วิหารซีโอนี - ช้อปปิ้งถนนจาน ชาเดอนี่ - ช้อปปิ้งห้าง East Point - กลับสู่สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4104
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z4104
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์จอร์เจีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - ขึ้นรถ 4Wd เข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - วิหารสเวติสโคเวลี

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - เมืองทบิลิซิ - เมืองกูดาอูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - เมืองคาซเบกี้ - ขึ้นรถ 4Wd เข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองกูดาอูรี
 ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - เมืองอัพลิสต์ชิเคห์ - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน
 อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - เมืองทบิลิซี - โรงอาบน้ำโบราณ - วิหารซีโอนี - เมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา - ชมการแสดงพื้นเมืองของประเทศจอร์เจีย
 เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - โบสถ์เมเคตี - ถนนจาน ชาเดอนี่ - ห้าง East Point - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4110
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z4110
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์จอร์เจีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿48,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - เทือกเขาคอเคซัส อาร์เมเนีย - จอร์เจีย : ทะเลสาบเซวาน - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนที่เครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินกรุงเยเรวาน - เดอะคาสเคด - จตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน
 วิหารเกกฮาร์ด - วิหารการ์นี - เมืองคอร์วิราพ - ชมวิหารคอร์วิราพ
 เมืองเซวาน - ทะเลสาบเซวาน - บากราทาเชน - เมืองทบิลิซี - โบสถ์เมเคตี - โบสถ์เมเคตี - สะพานแห่งสันติภาพ
 เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - ป้อมอันนานูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - คาซเบกี้ - เมืองกูดาอูรี
 เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - อัพลิสต์ชิเคห์ - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
 วิหารซีโอนี - วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - เมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา - โรงอาบน้ำโบราณ - ช้อปปิ้งห้าง East Point - สนามบิน - แวะเปลี่ยนที่เครื่องสนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4146
แอร์แอสตาน่า

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z4146
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿44,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย - โบสถ์เมเตห์คี - ขึ้นกระเช้าสู่ชมวิวบนหน้าผาเหนือเมืองบอร์โจมี

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอัลมาตี - กรุงทบิลิซี
 ป้อมอนานูรี - อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย - เมืองคาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - เมืองกูดาอูรี
 Uplistsikhe - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน - Akhaltsikhe
 Rabati Fortress - เมืองบอร์โจมี - ขึ้นกระเช้าสู่ชมวิวบนหน้าผาเหนือเมืองบอร์โจมี
 เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี - วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองทบิลิซี่ - โบสถ์เมเตห์คี - เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา - อะบานูออูบานิ
 East Point - สนามบินอัลมาตี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4258
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์จอร์เจีย

รหัสทัวร์ : Z4258
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย :
ทัวร์จอร์เจีย - เที่ยว 2 ประเทศ จอร์เจีย - อาร์เมเนีย : อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - โบสถ์เกอร์เกตี้ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวป้อมนาริคาล่า - โรงอาบน้ำแร่กํามะถัน - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - ชมการแสดงพื้นเมือง - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - วิหารจวารี - ชมวิหารสเวติสโคเวลี - มหาวิหารซาเมบ่า - ชมหอนาฬิกาเก่า - สะพานแห่งสันติภาพ - บ้านโบราณของอาร์เมเนีย - อารามเซวาน - ล่องเรือชมทะเลสาบน้ำจืด - อารามกอร์วิราฟ - วิหารซวาร์ทน๊อทส์ - เข้าชมโรงงานที่ผลิตเหล้า และไวน์ยี่ห้อ อะรารัต - ตลาดกลาง - ชมกรุงเยเรวาน - วิหารเก๊กฮาร์ด - วิหารการ์นี - นั่งรถจี๊บชมวิวหุบเขาเอวาน - เดอะคาสเคด - ชมวิว Mother of Armenia - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน (รวม 6 วัน 30 ดอลลาร์) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ดอลลาร์ ต่อท่าน ต่อวัน (รวม 7 วัน 24 ดอลลาร์ หรือ 700 บาท) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา การ์ต้า - สนามบินบิลีซี - เมืองกูดาอูรี - ถ่ายอนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย - เมืองคาซเบกี้
 คาซเบกี้ - โบสถ์เกอร์เกตี้ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวป้อมนาริคาล่า - โรงอาบน้ำแร่ กํามะถัน - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - ทบิลีซี - ชมการแสดงพื้นเมือง
 เมืองอัพลีสต์ซีคห์ - หมู่บ้านที่ถูกสร้างจากถ้ำ - เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - วิหารจวารี - เมืองมิทสเคต้า - ชมวิหารสเวติสโคเวลี
 มหาวิหารซาเมบ่า - ชมหอนาฬิกาเก่า - สะพานแห่งสันติภาพ - เมืองซาดาโคล - เมืองดีลีจาน - บ้านโบราณของอาร์เมเนีย - เมืองเซวาน - อารามเซวาน - ล่องเรือชมทะเลสาบน้ำจืด - กรุงเยเรวาน อาร์เมเนีย
 อารามกอร์วิราฟ - วิหารซวาร์ทน๊อทส์ - เข้าชมโรงงานที่ผลิตเหล้า และไวน์ยี่ห้อ อะรารัต - ตลาดกลาง - ชมกรุงเยเรวาน
 วิหารเก๊กฮาร์ด - วิหารการ์นี - นั่งรถจี๊บชมวิวหุบเขาเอวาน - เดอะคาสเคด - ชมวิว Mother of Armenia - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำ - สนามบินเยราวาน
 แวะเปลี่ยนเครื่องโดฮา การ์ต้า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์จอร์เจีย 65 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์จอร์เจีย, โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์เจีย และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์จอร์เจียเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์จอร์เจียเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์จอร์เจียเดือนเมษายน 2563
ทัวร์จอร์เจียเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์จอร์เจียเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์จอร์เจียเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์จอร์เจียเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์จอร์เจียเดือนกันยายน 2563
ทัวร์จอร์เจียเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์จอร์เจียเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์จอร์เจียเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์จอร์เจียเดือนมกราคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP