เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z3997

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์มาเก๊า 24 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์มาเก๊า

Z0016
แอร์เอเชีย

ทัวร์มาเก๊า

รหัสทัวร์ : Z0016
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,999
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - ฮ่องกง - มาเก๊า: นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Victoria Peak - รีพัลส์เบย์ - วัดหวังต้าเซียน - Ocean Terminal - A Symphony Of Lights - สะพานข้ามทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Parisian Macao - The Venetian Macau

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบิน Chek Lap Kok - นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - Citygate Outlet Mall - ผ่านสะพานชิงหม่า
 Victoria Peak - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - Duty Free - Ocean Terminal - A Symphony Of Lights
 มาเก๊า - สะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Parisian Macao - The Venetian Macau - สนามบิน Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0017
แอร์เอเชีย

ทัวร์มาเก๊า

รหัสทัวร์ : Z0017
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,999
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - วิคตรอเรีย พีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - สะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า - วิหารเซนต์ปอล - วัดอาม่า - The Parisian Macao - ย่านกุนฮา

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินฮ่องกง - เกาะลันเตา - นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - City Gate Outlet
 วิคตรอเรีย พีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - A Symphony Of Lights
 ฮ่องกง - สะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า - มาเก๊า - วิหารเซนต์ปอล - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - โคโลอาน - โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ - The Parisian Macao - ย่านกุนฮา - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0066
แอร์มาเก๊า

ทัวร์มาเก๊า

รหัสทัวร์ : Z0066
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,888
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - มาเก๊า - จู่ไห่ : ช้อปปปิ้งห้างฮัวฟา - บ้านเกิดซุนยัดเซ็น - แวะชม ร้านสมุนไพรจีน - ร้านหยก - วัดผู่โถว - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - วิหารเซนต์พอล - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า ** เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง / พัก จูไห่ 2 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีน แบบกรุ๊ป 1,500 บาท ต่อท่าน (เฉพาะหนังสือเดินทางไทย ไปกลับพร้อมคณะเท่านั้น - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 300 บาททริป ต่อท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่ - ช้อปปปิ้งห้างฮัวฟา
 บ้านเกิดซุนยัดเซ็น - แวะชม ร้านสมุนไพรจีน - ร้านหยก - วัดผู่โถว - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย
 จู ไห่ - มาเก๊า - วิหารเซนต์พอล - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0177
แอร์เอเชีย

ทัวร์มาเก๊า

รหัสทัวร์ : Z0177
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,555
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - มาเก๊า - จูไห่ - ฮ่องกง - เซินเจิ้น : วัดอาม่า - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์ วัฒนธรรมจีน - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ย่านจิมซาจุ่ย - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อม โชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม - สาวงามหวีหนี่ - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - เดอะเวนีเชียน มาเก๊า ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่ - วัดอาม่า - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์ วัฒนธรรมจีน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
 เมืองฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ถนนนาธาน - ย่านจิมซาจุ่ย - เมืองเซินเจิ้น
 วัดกวนอู - ร้านหยก - ศูนย์สมุนไพรจีน - ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ - หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อม โชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม
 ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะเวนีเชียน มาเก๊า - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0375
รอยัลจอร์แดน

ทัวร์มาเก๊า

รหัสทัวร์ : Z0375
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,999
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - Finver เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่ - ผ้าไหมจีน - ผลิตภัณฑ์หยก - สวนหยวนหมิง - ยาบัวหิมะ - ชิมชาจีน - จูไห่ - ถนนคู่รัก - หวีหนี่ - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - โรงแรม เวเนเชี่ยน คาสิโน 6 ดาว - เมืองจูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ เกาะฮ่องกง - Victoria - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ไหว้เจ้าแม่กวนอิม หาด Repulse bay - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน ** เมนูพิเศษ เป็ดย่าง - ห่านพะโล้ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Cheak Lap Kok, ฮ่องกง - เซินเจิ้น
 จูไห่ - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - จูไห่ - ผ้าไหมจีน - ผลิตภัณฑ์หยก - สวนหยวนหมิง
 ยาบัวหิมะ - ชิมชาจีน - จูไห่ - ถนนคู่รัก - หวีหนี่ - ข้ามด่านสู่มาเก๊า - ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - โรงแรม เวเนเชี่ยน คาสิโน 6 ดาว - เมืองจูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
 นั่งรถช้ามสะพานเชื่อม ฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า Hzmb - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง Victoria - โรงงานจิวเวอร์รี่ - รีพลัสเบย์ - ร้านสมุนไพรจีน - ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบิน Cheak Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2608
แอร์เอเชีย

ทัวร์มาเก๊า

รหัสทัวร์ : Z2608
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,888
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - มาเก๊า - จูไห่ : เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เซนาโด้สแควร์ - สวนสาธารณะซุนยัดเซ็น - วัดฝู่โถว - สวนหยวนหมิงหยวน - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ ** เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ร้านขนม - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่
 สวนสาธารณะซุนยัดเซ็น - ร้านยาสมุนไพร - ร้านเยื้อไผ่ - วัดฝู่โถว - สวนหยวนหมิงหยวน
 จูไห่ - ร้านหยก - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z2733
แอร์เอเชีย

ทัวร์มาเก๊า

รหัสทัวร์ : Z2733
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,888
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - มาเก๊า - จูไห่ - ฮ่องกง - เซินเจิ้น : ** เมนูพิเศษ!! เป่าฮื้อ พร้อมเครื่องดื่มไวน์แดง - ห่านย่าง - เป็ดปักกิ่ง พร้อมไวน์แดง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์, คนขับ และหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย รวมเป็น 1,400 บาท ต่อผู้เดินทาง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่ - พระราชวังหยวนหมิง โชว์วัฒนธรรมจีน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย
 เมืองจูไห่ - นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - เมืองเซินเจิ้น
 เมืองเซินเจิ้น - หล่อหวู่เซ็นเตอร์ - ร้านหยก - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - ร้านยางพารา - Long Feng Villa Resort Dongguan - ชมสะพานแก้วสามมิติ - เมืองจูไห่
 เมืองจูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล - จัตุรัสเซนาโดสแคว์ - ร้านขายของฝาก - เวเนเชี่ยน - เดอะปารีเชี่ยน - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z2907
แอร์มาเก๊า

ทัวร์มาเก๊า

รหัสทัวร์ : Z2907
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,890
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน - พระราชวังหยวนหมิงหยวน - นั่งรถโค้ชปรับอากาศสู่จูไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นต์ปอล

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - นั่งรถโค้ชปรับอากาศสู่จูไห่
 หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - ร้านเยื่อไผ่ - พระราชวังหยวนหมิงหยวน - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
 นั่งรถโค้ชปรับอากาศสู่มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน - The Parisian Macao - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2990
แอร์มาเก๊า

ทัวร์มาเก๊า

รหัสทัวร์ : Z2990
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,993
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : The Lover Road - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดกวนอู - โบสถ์เซ็นปอล - แวะถ่ายรูป The Parisian - The Venetian Casino

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่
 จูไห่ - The Lover Road - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - เซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านยางพารา - ร้านบัวหิมะ - จูไห่
 จูไห่ - มาเก๊า - โบสถ์เซ็นปอล - ร้านขนม - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - แวะถ่ายรูป The Parisian - The Venetian Casino - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3086
แอร์มาเก๊า

ทัวร์มาเก๊า

รหัสทัวร์ : Z3086
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,979
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - มาเก๊า - ฮ่องกง - จูไห่ : วัดแชกงหมิง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - The Venetian - The Parisian ** มื้อพิเศษ!! เป๊าฮื๊อ ,ซีฟู๊ด ,ไวน์แดง ที่เมืองจูไห่ / (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่
 จูไห่ - นั่งเรือเฟอรี่สู่ฮ่องกง - วัดแชกงหมิง - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - ช้อปปิ้งนาธาน - นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - จูไห่
 จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดผู่ถ่อ - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
 จูไห่ - มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - ร้านขนมมาเก๊า - The Venetian - The Parisian - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3214
แอร์มาเก๊า

ทัวร์มาเก๊า

รหัสทัวร์ : Z3214
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,993
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - มาเก๊า - จูไห่ - เซินเจิ้น : จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - เมืองจำลองฮอลแลนด์ - วิหารเซนต์พอล - องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - The Parisian - The Venetian - เมืองจำลองของอิตาลี

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่ - ช้อปปิ้งก๋งเป่ย
 ถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - เมืองจำลองฮอลแลนด์ - ร้านยางพารา - ร้านหยก - เมืองจูไห่
 เมืองมาเก๊า - วิหารเซนต์พอล - ร้านขายของฝาก - องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - The Parisian - The Venetian - เมืองจำลองของอิตาลี - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3266
แอร์เอเชีย

ทัวร์มาเก๊า

รหัสทัวร์ : Z3266
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,555
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - มาเก๊า - จูไห่ - กวางโจว - ทางเดินกระจก : วัดผู่โถว - ห้างสรรพสินค้าหัวฟา - ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ - วัดซิงฟูหลง - ทางเดินกระจก Huangtengxia Glass Bridge - ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - ร้านของฝาก - เดอะเวเนเชียน - เดอะปารีเซียน - เข้าร้านค้ารัฐบาลจีน ** เมนูพิเศษ เป่าฮื้อและไวน์แดง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ไม่รวมค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีน แบบเดี่ยว ชำระเพิ่ม 1500 บาท (กรณีรัฐบาลประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชม.) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่ - วัดผู่โถว - ห้างสรรพสินค้าหัวฟา - ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ
 เมืองชิงหยวน - วัดซิงฟูหลง - ทางเดินกระจก Huangtengxia Glass Bridge - เมืองกวางเจา - ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว
 เมืองจูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ร้านหยก - ร้านยา - ร้านเยื่อไผ่ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
 เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - ร้านของฝาก - เดอะเวเนเชียน - เดอะปารีเซียน - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z3271
แอร์เอเชีย

ทัวร์มาเก๊า

รหัสทัวร์ : Z3271
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,999
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - ไหว้พระ เสริมดวง - เดอะเวนีเชียน - เดอะปารีเชียน - เมืองจูไห่ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดหวังต้าเซียน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้
 ร้านขายของฝาก - เดอะเวนีเชียน - เดอะปารีเชียน - เมืองจูไห่ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
 เมืองฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - จิมซาจุ่ย - เมืองจูไห่
 ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - ร้านหยก - ร้านสมุนไพร - ร้านเยื่อไผ่ - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z3278
ฮ่องกง แอร์ไลน์

ทัวร์มาเก๊า

รหัสทัวร์ : Z3278
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HX-ฮ่องกง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,999
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - กระเช้านองปิง - ถนนคู่รัก - สามงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - เมืองฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - กระเช้านองปิง - ซิตี้เกทเอาท์เล็ต - เมืองจูไห่ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย พิเศษ!! เมนูเป่าฮื้อและไวน์แดง
 ถนนคู่รัก - สามงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - ร้านของฝาก - เดอะเวเนเชียน - เดอะปารีเซียน - เมืองจูไห่ พิเศษ!! เมนูเป่าฮื้อ
 เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - สวนฮอลแลนด์ - ร้านยาสมุนไพร - ร้านหยก - ร้านยางพารา - หลอหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิ่งและไวน์แดง
 เมืองฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - จิมซาจุ่ย - สนามบินเช็กแล็บก๊อก - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3366
แอร์มาเก๊า

ทัวร์มาเก๊า

รหัสทัวร์ : Z3366
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,900
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - มาเก๊า - จูไห่ : สาวงามหวีหนี่ - พระราชวังหยวนหมิง - โชว์หยวนหมิง - ตลาดกงเป่ย - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนต์ปอล - เวเนเชียน - หอไอเฟลมาเก๊า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - จูไห่
 จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - พระราชวังหยวนหมิง - โชว์หยวนหมิง - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ตลาดกงเป่ย - จูไห่
 จูไห่ - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - เวเนเชียน - หอไอเฟลมาเก๊า - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3397
แอร์มาเก๊า

ทัวร์มาเก๊า

รหัสทัวร์ : Z3397
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,993
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - โบสถ์เซ็นปอล - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - แวะถ่ายรูป The Parisian

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่
 จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ถนนคู่รัก - วัดดอกบัวขาว - ร้านผ้าไหม - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - พระราชวังหยวนหมิง
 เมืองมาเก๊า - โบสถ์เซ็นปอล - ร้านขนม - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - แวะถ่ายรูป The Parisian - The Venetian - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3417
แอร์มาเก๊า

ทัวร์มาเก๊า

รหัสทัวร์ : Z3417
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,993
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - มาเก๊า - จูไห่ : จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - วัดดอกบัวขาว - พระราชวังหยวนหมิง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่
 จูไห่ - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ถนนคู่รัก - วัดดอกบัวขาว - ร้านผ้าไหม - ร้านบัวหิมะ - ร้านหยก - พระราชวังหยวนหมิง
 จูไห่ - มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ร้านขายของฝากขึ้นชื่อ - วิหารเซนต์พอล - The Parisian - The Venetian - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3579
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์มาเก๊า

รหัสทัวร์ : Z3579
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿23,900
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - ฮ่องกง - มาเก๊า : Symphony Of Light - อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต - นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค - วัดแชกงหมิว - นั่ง กระเช้าไฟฟ้า Nongping 360 องศา - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เดอะเวเนเชี่ยน ** พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์ / การันตีพักสบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาว --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Check Lap Kok - Symphony Of Light - อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต - เทมเปิ้ลสตรีท
 นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค - อ่าวรีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - นั่ง กระเช้าไฟฟ้า Nongping 360 องศา - หมู่บ้านนองปิง - วัดโป๋หลิน - Citygate Outlet
 ฮ่องกง - เมืองมาเก๊า - องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - แวะซื้อขนมของฝากจากมาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เดอะเวเนเชี่ยน
 เมืองฮ่องกง - อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (พร้อมรับ - ส่ง) หรือ สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค (พร้อมรับ - ส่ง) - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมหรู - สนามบิน Check Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3680
แอร์มาเก๊า

ทัวร์มาเก๊า

รหัสทัวร์ : Z3680
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,889
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - มาเก๊า - ฮ่องกง : ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - เจ้าแม่ดอกไม้ทอง - วัดแชกงหมิว - The House Of Dancing Water - วิหารเซนต์พอล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - หอไอเฟล - The Venetian

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกสู่ฮ่องกง - เลดี้ มาร์เก็ต
 วัดนาจา - วัดปักไท่ - เจ้าแม่ดอกไม้ทอง - วัดกวนอู ซัมสุ่ยโปว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - ร้านหยก - ถนนนาธาน - เกาะมาเก๊า - ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกสู่มาเก๊า - อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : The House Of Dancing Water
 วิหารเซนต์พอล - องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ร้านขายของฝาก - วัดเจ้าแม่กวนอิม - The Parisian - หอไอเฟล - The Venetian - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3701
แอร์เอเชีย

ทัวร์มาเก๊า

รหัสทัวร์ : Z3701
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,499
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - กวางโจว - วัดผู่โถว - ฮัวฟามอลล์ - วัดซิงฟูหลง - ยอดเขาหวงทึงเซี่ย - สะพานแก้วเปิดใหม่ - ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่ - วัดผู่โถว - ฮัวฟามอลล์ - โชว์น้ำพุเต้นระบำ พิเศษ เมนู!! เป่าฮื้อ พร้อมเครื่องดื่มไวน์แดง
 วัดซิงฟูหลง - ยอดเขาหวงทึงเซี่ย - สะพานแก้วเปิดใหม่ - เมืองกวางโจว - ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว
 ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ - ร้านเยื่อไผ่ - ตลาดใต้ดินกงเป่ย
 เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล - จัตุรัสเซนาโดสแคว์ - ร้านขายของฝาก - เวเนเชี่ยน - เดอะปารีเชี่ยน มาเก๊า - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z3724
การบินไทย

ทัวร์มาเก๊า

รหัสทัวร์ : Z3724
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,900
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - เคาท์ดาวน์ 2020 ชมการแสดงพลุดอกไม้ไฟ - UPGRADE!! มาเก๊า การันตีพักหรูระดับ 5 ดาว HOTEL LISBOA MACAU - นั่งรถรางพีคแทรมสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค - วัดแชกงหมิว - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่มาเก๊า - เดอะเวเนเชี่ยน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฮ่องกง - กระเช้านองปิง - พระใหญ่โป๋หลิน - ซิตี้เกท เอาท์เลต - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่มาเก๊า
 นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เดอะเวเนเชี่ยน
 นั่งรถรางพีคแทรมสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค - อ่าวรีพัลส์เบย์ - ฮ่องกงจิวเวลรี่ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - Symphony Of Light
 ช้อปปิ้งนาธาน - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3997
แอร์มาเก๊า

ทัวร์มาเก๊า

รหัสทัวร์ : Z3997
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿21,900
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - ทริปมหาเฮง เสริมมงคลกับ อ.ช้าง : หมู่บ้านไทปา - นั่งรถ Open Top Bus ชมเมืองมาเก๊า - วัดอาม่า (นำพิธีโดย อ.ช้าง) - วัดเทพเจ้ากวนอู (นำพิธีโดย อ.ช้าง) - วัดเปากง (นำพิธีโดย อ.ช้าง) - เซนาโด้สแควร์ - เทศกาลไฟมาเก๊า - หมู่บ้านโคโลอาน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - หมู่บ้านไทปา - นั่งรถ Open Top Bus ชมเมืองมาเก๊า
 วัดอาม่า (นำพิธีโดย อ.ช้าง) - วัดเทพเจ้ากวนอู (นำพิธีโดย อ.ช้าง) - วัดเปากง (นำพิธีโดย อ.ช้าง) - ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - พิพิธภัณฑ์ของขวัญในการส่งมอบมาเก๊า - เทศกาลไฟมาเก๊า
 วัดเจ้าแม่กวนอิม - หมู่บ้านโคโลอาน - ร้านทาร์ตไข่ลอร์ด - เวเนเชี่ยน - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4263
แอร์มาเก๊า

ทัวร์มาเก๊า

รหัสทัวร์ : Z4263
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : NX-แอร์มาเก๊า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,999
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - มาเก๊า - กวางเจา มหกรรมงานแสดงสินค้ากวางเจาเทรดแฟร์ (ครั้งที่ 127) : เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127 (2วันเต็ม) - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซนต์พอล - ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ - The Venetian ** อัตรานี้รวม ค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 120 หยวนต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) / กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 40 หยวน ต่อท่าน ต่อทริป --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - เมืองจูไห่ - กวางเจา - เข้าที่พัก
 เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127 (เต็มวัน)
 เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127 (เต็มวัน)
 มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซนต์พอล - ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ - The Venetian - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4304
แอร์เอเชีย

ทัวร์มาเก๊า

รหัสทัวร์ : Z4304
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,888
โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - มาเก๊า - เซินเจิ้น - ฮ่องกง : โบสถ์เซ็นต์ปอล - The Venetian Resort - หมู่บ้านฮากกากันเคิง - ช้อปปิ้งหลอวู่ - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอล - แวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า - The Venetian Resort
 จูไห่ - เซินเจิ้น - หมู่บ้านฮากกากันเคิง - ศูนย์สมุนไพรจีน - ช้อปปิ้งหลอวู่ - ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ
 เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์มาเก๊า 24 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์มาเก๊า, โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์มาเก๊าเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์มาเก๊าเดือนมกราคม 2563
ทัวร์มาเก๊าเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์มาเก๊าเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์มาเก๊าเดือนเมษายน 2563
ทัวร์มาเก๊าเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์มาเก๊าเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์มาเก๊าเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์มาเก๊าเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์มาเก๊าเดือนกันยายน 2563
ทัวร์มาเก๊าเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์มาเก๊าเดือนพฤศจิกายน 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP