เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 21 จาก
ทัวร์เฉินตู 21 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เฉินตู

1
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAB37-MU-CTU05
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,899
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
2
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAB37-MU-CTU06
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,899
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
3
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAAZW-8L-CTU01
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,889
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
4
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAB25-MU-GQ-CTU004
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
5
การบินไทย

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAB40-TG-YADING-CN234
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
6
การบินไทย

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAB40-TG-YADING-CN316
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿52,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - ทัวร์ย่าติง (เข้า 2 รอบ) - สี่ดรุณี - ตันปา - ซินตูเฉียว - หลี่ถัง - เต้าเฉิง - ย่าติง : หุบเขาซวงเฉียวโกว - ทุ่งหญ้าเหนียนหยูป้า - ทะเลสาบกลางหุบเขาหิมะ - หมู่บ้านทิเบตเจียจู - วัดหลี่ถัง - อุทยานย่าติง รอบที่ 1 (รวมรถอุทยาน - ไม่รวมค่าขี่ม้าขึ้นทะเลสาบน้ำนม) - ทุ่งหญ้าลั่วหรง - ทะเลสาบน้ำนม - ทะเลสาบห้าสี - อุทยานย่าติง รอบที่ 2 (รวมรถอุทยาน) - วัดชงกู่ - ทะเลสาบไข่มุก - วัดถ่ากง - ทุ่งหญ้าถ่ากง - วังแพะเขียว - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ ** ลิ้มลองอาหารสมุนไพรยาจีน / พิเศษ!! เข้าย่าติง 2 รอบ - มีช่างภาพ - ไม่เข้าร้านรัฐบาล - รวมทิปไกด์ และคนขับแล้ว --
7
การบินไทย

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAB40-TG-YADING-CN318
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿62,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
8
แอร์ไชน่า

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAA81-CA-CTU-HUANGLONG
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿21,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
9
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAA81-3U-XINJIANG8D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿44,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - มหัศจรรยน์ซินเจียง - กานซู่ : เมืองอูรูมูฉี - ทะเลสาบเทียนฉือ - ตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง - ผ่านชม ทุ่งหญ้าหนานซานมู่ฉาง - ภูเขาเปลวไฟ - คานเอ๋อจิ่ง - เมืองโบราณเจียวเหอ - ชนเผ่าอุยกูร์ - สวนองุ่น ผู่เถาหยวน - นั่งรถไฟ จากสถานีรถไฟหลิวหยวนสู่ตุนหวง - สระน้ำวงพระจันทร์ - ถ้ำโม่เกา - จัตุรัสป้อมปราการ (รวมค่ารถแบตตารี่) - ด่านเจียยวี่กวาน - ภูเขาสายรุ้ง - วัดพระใหญ่ในร่ม ที่ยาวที่สุดในจีน - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองหลันโจว - แม่น้ำหวงเหอ - สะพานเหล็ก ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าบริการยังไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น 120 หยวน และ ทิปคนขับรถท้องถิ่น 120 หยวน - ไม่รวม ค่าบริการยังไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ 120 หยวน --
10
การบินไทย

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAAZD-TG-CTU659
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿33,995
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
11
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAA64-MU-CTU-KAN6D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿21,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
12
แอร์ไชน่า

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAB37-CA-CTU02
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,899
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
13
แอร์ไชน่า

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAB37-CA-CTU03
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,899
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
14
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAB16-3U-CTU01A
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ทัวร์เฉินตู
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
15
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAAD2-3U-CTU20-SH
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿31,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
16
แอร์ไชน่า

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAAD2-CA-CTU4-SH
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
17
แอร์เอเชีย

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAA64-FD-CKG-JIUZHAIGOU6D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
18
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAAX1-3U-TIBET001
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿68,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
19
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAAI7-8L-CTU01
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
20
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAAR7-MU-CTU5D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,771
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
21
การบินไทย

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAAD2-TG-CTU7-SH
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
รายการที่ 1 ถึง 21 จาก
ทัวร์เฉินตู 21 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เฉินตู, โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เฉินตูเดือนสิงหาคม 2562
ทัวร์เฉินตูเดือนกันยายน 2562
ทัวร์เฉินตูเดือนตุลาคม 2562
ทัวร์เฉินตูเดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์เฉินตูเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์เฉินตูเดือนมกราคม 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนเมษายน 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนกรกฎาคม 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP