เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z4603

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 10 จาก
ทัวร์เฉินตู 10 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เฉินตู

Z0090
การบินไทย

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : Z0090
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,995
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - เฉิงตู - จิ่วจ้ายโกว - เล่อซาน : ถนนโบราณจิ๋งหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก Top Show Of Sichuan - ทะเลสาบเตี๋ยซี - อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ จิ่วจ้ายโกว - อุทยานหวงหลง - ล่องเรือเกาะเล่อซาน - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ** ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซวงหลิง นครเฉิงตู - ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนโบราณจิ๋งหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก Top Show Of Sichuan
 เมืองเม่าเสี่ยน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองซงพาน
 อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ จิ่วจ้ายโกว - น้ำตกตะวันลับฟ้า - ทะเลสาบกระจก - ทะเลสาบ Long Lake - ทะเลสาบ 5 สี - ทะเลสาบเสือ - ทะเลสาบแรด - ทะเลสาบสองมังกร - หมู่บ้านซู่เจิ้ง - โชว์ทิเบต
 อุทยานหวงหลง - เมืองตูเจียงเยี่ยน
 เมืองเล่อซาน - ล่องเรือเกาะเล่อซาน - หลวงพ่อโตเล่อซาน - เมืองเฉิงตู - ถนนคนเดินชุนซีลู่
 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - สนามบินซวงหลิง เฉิงตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3231
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : Z3231
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿24,444
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - เฉินตู - สกีซีหลิง - ต๋ากู่ปิงชวน : ภูเขาหิมะซีหลิง - พักสกีบนเขา - อิสระเล่นหิมะ (อัตรานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - เพลิดเพลินกับหิมะขาวโพลนบนภูเขาหิมะซีหลิงอย่างจุใจ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาหิมะซีหลิง - ช้อปปิ้งของฝาก เมืองเม่าเสี้ยน - ชมยอดเขาต๋ากู่กาเซียร์ (รวมกระเช้าขึ้น - ลง) - ชมทะเลสาบจิงโหวไฮ่ - ทะเลสาบต๋ากู - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ถนนโบราณจิ่นหลี่ - ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก- ไม่ลงร้านรัฐบาล ** รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ - รวมค่าวีซ่าแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากไทย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ (ไม่บังคับ) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซวงหลิง นครเฉิงตู - ภูเขาหิมะซีหลิง - พักสกีบนเขา - อิสระเล่นหิมะ (อัตรานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี)
 อิสระเพลิดเพลินกับหิมะขาวโพลนบนภูเขาหิมะซีหลิงอย่างจุใจ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาหิมะซีหลิง - เมืองเม่าเสี้ยน - ช้อปปิ้งของฝาก
 เม่าเสี้ยน - ต๋ากู่ - ชมยอดเขาต๋ากู่กาเซียร์ (รวมกระเช้าขึ้น - ลง) - ชมทะเลสาบจิงโหวไฮ่ - ทะเลสาบต๋ากู - เมืองเม่าเสี้ยน
 เม่าเสี้ยน - เฉิงตู - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ถนนโบราณจิ่นหลี่ - ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก - สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉินตู
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4387
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : Z4387
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - อุทยานต๋ากู่ปิงชวน - เมืองตูเจียงเยี้ยน - หุขเขาแพนด้า - นั่งกระเช้าชมวิว 3 ภูเขาหิมะ สันหลังมังกร - ชม 3 ทะเสสาบสวรรค์ - ถนนโบราณจิ่นหลี่

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินซวงหลิง นครเฉิงตู - ถนนคนเดินควนไจเซี่ยงจื่อ - เมืองตูเจียงเยี่ยน - หุบเขาแพนด้า - เมืองเม่าเสี้ยน
 เมืองเฮยสุ่ย - อุทยานต๋ากู่ปิงชวน - นั่งกระเช้าชมภูเขาหิมะ 3 ลูก - ชม 3 ทะเลสาบสวรรค์
 เมืองเฉิงตู - ถนนโบราณจิ่นหลี่ - ร้านหยก - ร้านยางพารา
 กลับสู่สนามบิน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z4446
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : Z4446
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - เฉิงตู - จิ่วจ้ายโกว : ผ่านชมทะเลสาบเต๋อซี - เมืองโบราณซงพาน - ชมธรรมชาติในอุทยานฯจิ่วจ้ายโกว (รถเมล์ในอุทยาน) - ชมวิวอุทยานโหม่วหนีโกว - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ถนนโบราณจินหลี่ - ถนนคนเดินชูลซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ** ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล / รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปคนขับรถ และทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 30 หยวน ต่อคน ต่อวัน รวม 180 หยวน ต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซวงหลิง - เข้าที่พัก
 เมืองเฉิงตู - ผ่านชมทะเลสาบเต๋อซี - เมืองโบราณซงพาน - จิ่วจ้ายโกว
 ชมธรรมชาติในอุทยานฯจิ่วจ้ายโกว (รถเมล์ในอุทยาน)
 ชมวิวอุทยานโหม่วหนีโกว - เมืองเฉิงตู
 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ถนนโบราณจินหลี่ - ถนนคนเดินชูลซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 สนามบินซวงหลิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4571
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : Z4571
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - เฉิงตู - จิ่วจ้ายโกว : เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - วัดเหวินซู - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - เมืองตูเจียงเยี่ยน - เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน - เมืองจิ่วจ้ายโกว - เมืองจิ่วจ้ายโกว
 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) - อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : โชว์ทิเบต
 เมืองจิ่วจ้ายโกว - ร้านหยก - เมืองเฉิงตู - ถนนคนเดินชุนซีลู่
 เมืองเฉิงตู - วัดเหวินซู - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ - ร้านยางพารา - ร้านบัวหิมะ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (รวมค่าขมการแสดงแล้ว) - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4603
แอร์ไชน่า

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : Z4603
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿24,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง - เฉิงตู - เม่าเสี้ยน - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเฉิงตู
 หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)ม่าเสี้ยน
 เม่าเสี้ยน - อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น - ลง) - เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเหมาในอุทยาน) - โชว์ทิเบต
 จิ่วจ้ายโกว - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ - เฉิงตู - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 ถนนโบราณจินหลี่ - สนามบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4745
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : Z4745
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,888
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - เฉิงตู - จิ่วจ้ายโกว : อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบมังกรคู่ - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ถนนคนเดินชุนซีลู่ ** เมนูพิเศษ!! อาหารเผ่าเจียง, อาหารเสฉวน, อาหารกวางตุ้ง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนครเฉิงตู - จิ่วจ้ายโกว - เมืองเม่าเสี้ยน - ผ่าน ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองจิ่วจ้ายโกว
 จิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบแรด - ทะเลสาบซู่เจิ้ง - ทะเลสาบมังกรคู่ - ทะเลสาบห้าสี - ทะเลสาบยาว - อุทยานซงผิงโกว
 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - แวะร้านหมอนโอโซน - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สนามบินนครเฉิงตู
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4746
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : Z4746
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,888
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - เฉิงตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง : ทะเลสาบเตี๋ยซี - อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ถนนคนเดินชุนซีลู่ ** เมนูพิเศษ!! อาหารเผ่าเจียง, อาหารเสฉวน, อาหารกวางตุ้ง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเฉิงตู - จิ่วจ้ายโกว - เมืองเม่าเสี้ยน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองจิ่วจ้ายโกว - จิ่วจ้ายโกว
 จิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบแรด - ทะเลสาบซู่เจิ้ง - ทะเลสาบมังกรคู่ - ทะเลสาบห้าสี - ทะเลสาบยาว - อุทยานซงผิงโกว
 อุทยานแห่งชาติหวงหลง - ผ่านเมืองโบราณซงพาน - เฉิงตู
 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ถนนจินหลี - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - แวะร้านหมอนโอโซน - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สนามบินนครเฉิงตู
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4926
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : Z4926
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,888
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - เฉิงตู - เล่อซาน - ง๊อไบ๊ : ล่องเรือชมเกาะเล่อซาน - วัดเป้ากั๋ว - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ถนนจินห - วัดต้าสือ - ย่านถนนคนเดินไท่กู่หลี่หลิน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินซรวงลิ้ว - เมืองโบราณหวงหลงซี - เมืองเล่อซาน - ล่องเรือชมเกาะเล่อซาน - เมืองง๊อไบ้
 วัดเป้ากั๋ว - วัดฝูหู - พิพิธภัณฑ์ง๊อไบ๊
 เมืองเฉิงตู - Global Center - ถนนคนเดินชุนซีลู่
 ถนนจินหลี - โรงงานผลิตผ้าไหม - วัดต้าสือ - ย่านถนนคนเดินไท่กู่หลี่หลิน - สนามบินซรวงลิ้ว - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4928
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : Z4928
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,995
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - เฉินตู - เล่อซาน : ภูเขาหิมะซีหลิง - ล่องเรือสักการะหลวงพ่อโตเล่อซาน - ถนนคนเดินจางกงเฉียว - ย่านถนนชุนชีลู่ ** (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซวงหลิว - ภูเขาหิมะซีหลิง - อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : Xiling Snow Mountain Ski Resort - เมืองเล่อซาน
 ล่องเรือสักการะหลวงพ่อโตเล่อซาน - ถนนคนเดินจางกงเฉียว - อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : ล่องเรือชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองเล่อซาน
 เมืองเฉินตู - ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน - ถนนแพนด้า - ร้านหมอนยางพารา - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - ย่านถนนชุนชีลู่ - สนามบินเฉินตู
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 10 จาก
ทัวร์เฉินตู 10 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เฉินตู, โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เฉินตูเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนเมษายน 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนกันยายน 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนมกราคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP