เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAZW-PS-TR-IST07
THAAA1-TK-TR-ANATOLIA10D

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์ตุรกี 59 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ตุรกี

1
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-GRAND-TR8D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿40,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - แกรนด์ (ASR/ADB) บินตรง - บินภายใน 2 เที่ยว / พักโรงแรมระดับ 5 ดาว (พักโรงแรม แช่น้ำพุร้อน 1 คืน - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน) : นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม - ระบำหน้าท้อง Belly Dance - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เข้าชมปราสาทปุยฝ้าย - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน - บ้านพระแม่มารี - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ) - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - เข้าชมพระราชวังทอปกาปึ - ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์ - เข้าชมพระราชวังโดลมาบาชเช่ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เก ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวมทิป 59 USD หรือประมาณ 1975 บาท (โปรดชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) --
เดินทาง :
2
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAB5-EK-TURKEY22
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ตุรกี
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
เดินทาง :
3
มาฮานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAZW-W5-IST13
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - Fantasia : สุสานอตาเติร์ก - ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน - พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ - โรงงานพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ม้าไม้เมืองทรอย - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - ชม โรงละครอะโครโปลิส - ชม วิหารเอสเคลปิออน - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - เข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - เข้าชม อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน - สไปซ์ มาเก็ต ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 75 USD ต่อทริป --
เดินทาง :
4
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAI8-TK-FRUIT-TR9D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿33,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
เดินทาง :
5
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAB42-TK-AUTUMN-TR9D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿49,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
เดินทาง :
6
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAV9-PS-TR06-TD
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PS-ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿28,888
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
เดินทาง :
7
กัลฟ์ แอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAB16-GF-TR-BAHRAIN02C
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GF-กัลฟ์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
฿30,990
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
เดินทาง :
8
กัลฟ์ แอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAB16-GF-TR-BAHRAIN01V
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GF-กัลฟ์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
฿27,990
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
เดินทาง :
9
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAR3-TK-TURKEY302
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿34,888
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
เดินทาง :
10
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAR3-TK-TR303
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿35,888
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
เดินทาง :
11
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAB11-TK-IST01
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿32,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
เดินทาง :
12
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAI7-TK-IST18
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿33,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - อังการา - คัปปาโดเจีย - ปามุคคาเล่ - คูซาดาซี - ชานัคคาเล่ - อีสตันบูล : สุสานอตาเติร์ก - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - สวนสตอเบอรี่ - ปราสาทปุยฝ้าย - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - จัตุรัสทักษิม - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - วิหารเซนต์โซเฟีย ** พิเศษ!! พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1คืน + ชมความสวยงามของระบำหน้าท้อง / แถมฟรี !! ชาแอปเปิ้ล + เครื่องราง Evil Eye + Turkish Ice Cream --
เดินทาง :
13
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAS6-TK-AMAZING-TR8D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿38,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
เดินทาง :
14
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAS6-TK-GRAND-TR9D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿35,777
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
เดินทาง :
15
มาฮานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAB25-W5-TR-IST001
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿33,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
เดินทาง :
16
มาฮานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAB25-W5-TR-ESB001
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿34,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
เดินทาง :
17
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAZO-TK-TR-RIVERA10D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿46,500
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
เดินทาง :
18
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAZO-TK-TR9D-NY
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿45,890
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
เดินทาง :
19
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAZO-TK-TR-ANATOLIA10D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿49,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
เดินทาง :
20
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAZO-TK-TR-AUTUMN9D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿38,850
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
เดินทาง :
21
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAZO-TK-TR-WINTER9D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿38,850
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
เดินทาง :
22
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-TR8D-ADB
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿41,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - แกรนด์ (ADB/ASR) TK65-TK68 : วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน - โรงละคร - บ้านพระแม่มารี - ร้านขนม Turkish Delight - ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - แวะถ่ายรูปกับคาราวานสไลน์ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ - แกรนด์บาร์ซาร์ - พระราชวังโดลมาบาชเช่ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ** (บินตรง / บินภายใน 2 เที่ยว / พักโรงแรม 5 ดาว และพักโรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 1 คืน / อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ ทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปหัวหน้าทัวร์ ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ ประมาณ 1,809 บาท - ไม่รวมค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในแต่ละโรงแรม --
เดินทาง :
23
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAJ6-TK-TR-ASR
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿41,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - แกรนด์ (ASR-ADB) TK65, TK68 เทศกาลดอกทิวลิปบานช่วงปลายเดือนมีนาคม - ต้นเดือนพฤษภาคม ขึ้นกับสภาพอากาศในแต่ละปี : นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - แวะชมโรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค - ระบำหน้าท้องอันเลื่องชื่อ Belly Dance - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปราสาทปุยฝ้าย - อาบน้ำแร่ในโรงแรมที่พัก - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - บ้านพระแม่มารี - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ - แกรนด์บาร์ซาร์ - พระราชวังโดลมาบาชเช่ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เกต ** บินภายใน 2 เที่ยว / พักโรงแรม 5 ดาว - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 1 คืน / อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ ทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปหัวหน้าทัวร์ ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ ประมาณ 1,809 บาท - ไม่รวมค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในแต่ละโรงแรม --
เดินทาง :
24
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : THAAD5-EK-HELLO-TR9D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿30,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์ตุรกี 59 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ตุรกี, โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ตุรกีเดือนตุลาคม 2562
ทัวร์ตุรกีเดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์ตุรกีเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์ตุรกีเดือนมกราคม 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนเมษายน 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP