เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z4810
Z1675
Z4747

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์ตุรกี 46 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ตุรกี

Z0895
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z0895
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿85,000
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - เที่ยวแบบหรูหรา (บินภายใน 2 ขา / พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน) : นครใต้ดิน - ปล่องไฟนางฟ้า - เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโกเรเม่ - ถ่ายภาพอะลาดิน ฮิลล์ ปาร์ค - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปราสาทปุยฝ้าย - นครเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี - นครเอเฟซุส - บินภายในสู่ เมืองอิสตันบูล - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - พระราชวัง โทพคาปี - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย - ช้อปปิ้งแกรนด์บาซาร์ - เข้าชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ล่องเรือชม ช่องแคบบอสฟอรัส - ช้อปปิ้งตลาดเครื่องเทศ Spice Market ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ - ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า ออกโรงแรม --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 นครอิสตันบูล - บินภายในสู่สนามบินไกเซรี - ผ่านชม Love Valley - หุบเขา Pigeon Valley - นครใต้ดิน - ไกมากลิ
 ปล่องไฟนางฟ้า - แคปปาโดเกีย - เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโกเรเม่
 เมืองคอนยา - ถ่ายภาพอะลาดิน ฮิลล์ ปาร์ค - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา
 เมืองอิสปาร์ตา - เมืองปามุกกาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย
 นครเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี - นครเอเฟซุส - สนามบินอัดนัน เมรเดเรส - บินภายในสู่ เมืองอิสตันบูล - เข้าที่พัก
 จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - พระราชวัง โทพคาปี - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย - ช้อปปิ้งแกรนด์บาซาร์
 เข้าชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ล่องเรือชม ช่องแคบบอสฟอรัส - ช้อปปิ้งตลาดเครื่องเทศ Spice Market - สนามบินนานาชาติ อตาเติร์ก
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1673
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z1673
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿33,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า - หุบเขาอุซิซาร์ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปสโดรม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอิสตันบู ล - บินภายในสู่เมืองไกเซรี่ - เมืองคัปปาโดเกีย
 นครใต้ดิน - พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance
 เมืองคอนย่า - สถานีคาราวานซาราย - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองคูซาดาซี
 โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - โรงละครอะโครโปลิส
 เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปสโดรม
 วิหารฮาเจีย โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน - พระราชวังโดลมาบาห์เช - เทศกาลดอกทิวลิป 2020 - สนามบิน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1675
มาฮานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z1675
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿27,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - เมืองคัปปาโดเกีย - สุสานอตาเติร์ก - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) - สนามบินอังการ่า - เมืองคัปปาโดเกีย - สุสานอตาเติร์ก
 นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอราเม่ - โรงงานพรม - เซรามิค - เครื่องประดับ - เมืองคอนย่า - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ร้านเครื่องหนัง
 เมืองเปอร์กามัม - เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้เมืองทรอย
 เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน - สไปซ์ มาเก็ต
 สนามบินอิสตันบูล - แวะเปลี่ยนสนามบินเตหะราน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1725
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z1725
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿41,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปราสาทปุยฝ้าย - วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน - สุเหร่าสีน้ำเงิน - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ
บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว / พักโรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 2 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 กรุงอิสตันบูล - บินภายในสู่เมืองไคเซรี่ - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - แวะชมโรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค - ระบำหน้าท้องอันเลื่องชื่อ Belly Dance
 เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
 เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - อาบน้ำแร่ในโรงแรมที่พัก
 เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน - หอสมุดเซลซุส - บ้านพระแม่มารี - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - ร้านขนม Turkish Delight - สนามบินอิชเมียร์ - บินภายในสู่เมืองอิสตันบูล
 ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ - แกรนด์บาร์ซาร์
 พระราชวังโดลมาบาชเช่ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เกต - สนามบินเมืองอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1732
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z1732
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด - ขึ้นกระเช้าเมืองเพอร์กามัม - บ้านพระแม่มารี - ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - หุบเขาอุชิซาร์ - สุสานอาตาเติร์ก - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ล่องเรือชมบรรยากาศ ณ ช่องแคบบอสพอรัส - บลูมอสก์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินสตันบูล - พระราชวังทอปกาปึ - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด - สไปซ์มาเก็ต - เมืองชานักกาเล
 ม้าโทรจัน - เพอร์กามัม - ขึ้นกระเช้าเมืองเพอร์กามัม - เมืองคูซาดาซึ
 โรงงานผลิตเสื้อหนัง - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ปามมุคคาเล
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - สถานีคาราวาน
 อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : กิจกรรมบอลลูน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดินคาดัค - หุบเขาอุชิซาร์ - โรงงานผลิต พรมทอมือ - โรงงานเซรามิค - โรงงานจิวเวอรี่ - โชว์ระบำหน้าท้อง
 กรุงอังการา - สุสานอาตาเติร์ก - เมืองอิสตันบูล
 พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ล่องเรือชมบรรยากาศ ณ ช่องแคบบอสพอรัส - บลูมอสก์ - ฮายาโซฟีอา - ตลาดแกรนด์บาซาร์ - สนามบิน อิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1733
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z1733
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - : นั่งเรือเฟอร์รี่ข้าม ช่องแคบดาร์ดะเนลส์ - ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - โชว์ระบำหน้าท้อง - ทะเลสาบน้ำเค็ม - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล - เมืองชานักกาเล - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้าม ช่องแคบดาร์ดะเนลส์ - แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน - เมืองโบราณ ทรอย
 เมืองคูซาดาซึ - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ปามมุคคาเล
 คุชาดาสึ - ปามมุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - คอนย่า
 เมืองคัปปาโดเกีย - สถานีคาราวาน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดินคาดัค - โรงงานผลิต พรมทอมือ - โรงงานเซรามิค - โรงงานจิวเวอรี่ - โชว์ระบำหน้าท้อง
 อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอังการา - ทะเลสาบน้ำเค็ม - เมืองอิสตันบูล
 บลูมอสก์ - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด - ฮายาโซฟีอา - พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์มาเก็ต - สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2333
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z2333
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿30,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - : ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่วิหารอะโครโปลิส - บ้านพระแม่มา - ปราสาทปุยฝ้าย - ชมโชว์ - ระบำหน้าท้องพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ฮิปโปโดรม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี
 ชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองไอย์วาลิก
 เมืองเพอร์กามัม - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่วิหารอะโครโปลิส - เมืองคูซาดาซึ - เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองโบราณเฮียราโพลีส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมโชว์
 ระบำหน้าท้อง
 ท่านสามารถซื้อโปรแกรมเสริม ขึ้นบอลลูนหรือนั่งรถจิ๊บ ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) - นครใต้ดินคาร์ตัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ - กรุงอังการ่า
 เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - มหาวิหารเซนต์โซเฟีย - สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3097
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z3097
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,888
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - อิสตันบูล - ทรอย - ปามุคคาเล่ - คัปปาโตเกีย - บ้านพระแม่มารี House Of Virgin Mary

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอตาเติร์ก - เมืองอิสตันบูล
 เมืองชานัคคาเล - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
 เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี House Of Virgin Mary - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้องตรุกี
 นครใต้ดินชาดัค - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - นครใต้ดินชาดัค - กรุงอังการา
 กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - สนามบินอตาเติร์ก
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3098
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z3098
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿31,888
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - อิสตันบูล - ทรอย - ปามุคคาเล่ - เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอิสตันบูล - บินภายในสู่สนามบินเนฟเซไฮร์ - เมืองคัปปาโดเกีย
 นครใต้ดินชาดัค - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - Jewellery Shop - ชมระบำหน้าท้อง
 เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟ ฟิซุส - บ้านพระแม่มารี
 เมืองชานัคคาเล - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
 กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - สนามบินอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3111
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z3111
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿43,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - นครใต้ดิน - ปราสาทปุยฝ้าย - บ้านพระแม่มารี - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังโดลมาบาชเช่
บินตรง - บินภายใน 2 เที่ยว / พักโรงแรม 5 ดาว และโรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 1 คืน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอิสตันบูล - สนามบินเมืองไคเซรี่ - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - แวะชมโรงงานทอพรม - โรงงานอัญมณี
 เมืองคัปปาโดเกีย - เมือง คอนย่า - คาราวานสไลน์ - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
 เมือง ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย
 เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน - หอสมุดเซลซุส - โรงละคร - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - ร้านขนม Turkish Delight - บ้านพระแม่มารี - บินภายในสู่อิสตันบูล - เข้าที่พัก
 ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ
 พระราชวังโดลมาบาชเช่ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เกต - สนามบินเมืองอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3219
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z3219
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PS-ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - : ทะเลสาบเกลือ Salt Lake - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปราสาทปุยฝ้าย - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ภูเขาอูราแด๊ก - อิสระเล่นสกี - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเคียฟ - สนามบินอังการ่า - เข้าที่พัก
 เมืองคัปปาโดเกีย - ทะเลสาบเกลือ Salt Lake - นครใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ
 เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองอิซเมียร์
 เมืองบูร์ซา - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ภูเขาอูราแด๊ก - อิสระเล่นสกี (ไม่ร่วมค่าอุปกรณ์เล่นสกี)
 เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์
 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สนามบินอิสตันบูล - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเคียฟ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3563
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z3563
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿31,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ปราสาทปุยฝ้าย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล
 เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - เมืองคัปปาโดเจีย
 เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ
 เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - สวนผีเสื้อ - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง
 เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส
 ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิม - สนามบินอิสตันบลู
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3781
แอร์แอสตาน่า

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z3781
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿48,800
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - คาซัคสถาน : ขึ้นชมหอคอยไบเทเรค ทาวเวอร์ - มัสยิดฮาสรัท สุลตาน - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคาซัคสถาน - มัสยิดนูร์ อัสตานา - Khan Shatyr Entertainment Center - ถ่ายรูปกับ Singing Fountain - พิพิธภัณฑ์การก่อตั้งประเทศคาซัคสถาน - ทะเลสาบสีเขียวอ่อน Zhasylkol - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาคอคโตเบ - นั่งกระเช้ากอนโดล่าจาก Meadeu ขึ้นสู่ลานสกี - ชมอนุสาวรีย์อิสรภาพ - ถ่ายรูปกับโบถส์คริสต์เซนคอฟ - Esentai Mall ** คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า / อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนำให้ท่านดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงอัลมาตี - สนามบินอัสตานา - เข้าที่พัก
 เมืองอัสตานา - ขึ้นชมหอคอยไบเทเรค ทาวเวอร์ - มัสยิดฮาสรัท สุลตาน - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคาซัคสถาน - วังสันติภาพและการปรองดอง - มัสยิดนูร์ อัสตานา - Khan Shatyr Entertainment Center
 ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์คาซัค อาลี - ผ่านชม Akorda - ถ่ายรูปกับ Singing Fountain - ถ่ายรูปกับอัสตานา โอเปร่าเฮ้าส์ - พิพิธภัณฑ์การก่อตั้งประเทศคาซัคสถาน - บินภายในสู่กรุงอัลมาตี
 ทะเลสาบสีเขียวอ่อน Zhasylkol - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาคอคโตเบ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งกรุงอัลมาตี - ตลาดกรีนมาร์เกต - ถนนอารบัต
 เมืองชามบูลัค - นั่งกระเช้ากอนโดล่าจาก Meadeu ขึ้นสู่ลานสกี - กรุงอัลมาตี้ - ชมอนุสาวรีย์อิสรภาพ - สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ - ถ่ายรูปกับโบถส์คริสต์เซนคอฟ - Esentai Mall - อิสระเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกตามอัธยาศัย - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3782
แอร์แอสตาน่า

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z3782
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - คาซัคสถาน : นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ชิมบูลัก สกีรีสอร์ท - หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค - สวนเพรสซิเดนท์ พาร์ค - สวนสาธาระแพนฟีลอฟ - ตลาดกรีนมาร์เก็ต ** พิเศษ! ดินเนอร์พร้อมชมโชว์พื้นเมือง / พักกระโจม 1 คืน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอัลมาตี้ - เข้าที่พัก
 ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน (ไม่รวมค่ากิจกรรมนั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน) - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ ชิมบูลัก สกีรีสอร์ท (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี อาทิเช่น สกีลิฟท์, สโนว์สเลด และอุปกรณ์เล่นสกี)
 หมู่บ้านวัฒนธรรมคาซัค - กรุงอัลมาตี้ - สวนเพรสซิเดนท์ พาร์ค - อิสระช้อปปิ้งที่ Mega Mall
 จัตุรัสอิสระภาพ - สวนสาธาระแพนฟีลอฟ - โบสถ์เซ็นต์คอฟ - ตลาดกรีนมาร์เก็ต - สนามบินอัลมาตี้
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4032
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z4032
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ตุรกี
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส - ถ่ายรูปฮิปโปโดรม(ด้านนอก) - ถ่ายรูปสุเหร่าสีน้ำเงิน(ด้านนอก) - ถ่ายรูปพระราชวังทอปกาปึ (ด้านนอก) - เมืองทรอย - ม้าไม้แห่งทรอย - เข้าชมอัซเคลปิออน - เมืองโบราณเอฟิซุส - เมืองปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - ชมถ้ำใต้ดินคาร์ตัด - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ - สนามบินกรุงอิสตันบูล - ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส
 ถ่ายรูปฮิปโปโดรม(ด้านนอก) - ถ่ายรูปสุเหร่าสีน้ำเงิน(ด้านนอก) - ถ่ายรูปพระราชวังทอปกาปึ (ด้านนอก) - เมืองชานัคคาเล่
 เมืองทรอย - ม้าไม้แห่งทรอย - เข้าชมอัซเคลปิออน - เมืองอิชเมียร์
 เมืองโบราณเอฟิซุส - ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - เมืองปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย
 เมืองคอนย่า - สุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท - คาราวานสไลน์(ด้านนอก) - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
 ชมถ้ำใต้ดินคาร์ตัด - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โรงงานทอพรม - โรงงานเครื่องประดับ - เมืองอังคาร่า
 เมืองอิสตันบูล - อิสระช้อปปิ้งที่ สไปซ์มาร์เก็ต
 แกรนด์บาร์ซ่า - สนามบินอิสตันบูล - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4068
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z4068
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ตุรกี
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปึ - ม้าไม้เมืองทรอย - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - ปราสาทปุยฝ้าย - ถ่ายรูปด้านนอกคาราวานสไลน์ - ชมระบำหน้าท้อง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินกรุงอิสตันบูล - ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส
 ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปึ - เมืองชานัคคาเล่
 ชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย - อัซเคลปิออน - เมืองอิชเมียร์
 เมืองโบราณเอฟิซุส - ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - เมืองปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย
 เมืองคอนย่า - ถ่ายรูปด้านนอกคาราวานสไลน์ - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
 อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินคาร์ตัด - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โรงงานทอพรม - โรงงานเครื่องประดับ - เมืองอังคาร่า
 เมืองอิสตันบูล - อิสระช้อปปิ้งที่ สไปซ์มาร์เก็ต
 อิสตันบูล - แกรนด์บาซ่า - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4083
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z4083
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - อิสตันบูล - เมืองทรอย - คัปปาโดเกีย - เมืองคูซาดาซึ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินกรุงอิสตันบูล
 เมืองชานัคคาเล่ - แวะถ่ายรูปม้าโทรจัน - เมืองทรอย - เมืองไอวาลึค
 เมืองคูซาดาซึ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองปามุคคาเล่ - นครโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้ายcotton Castle
 เมืองคัปปาโดเกีย - แวะชมคาราวานสไลน์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ - ระบำหน้าท้อง
 นครใต้ดินชาดัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - เมืองอังการ่า
 เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ
 โรงงานผลิตเครื่องหนัง - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - สนามบินกรงุอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4287
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z4287
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿33,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - บลูมอสก์ - ตลาดแกรนด์บาซาร์ - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ช่องแคบบอสพอรัส - จุดชมวิวสมัยยุคกลางของอิสตันบูล - แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน - ปราสาทปุยฝ้าย - สถานีคาราวาน - โชว์ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดินคาดัค

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินสตันบูล - พระราชวังทอปกาปึ - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด - บลูมอสก์ - ฮายาโซฟีอา - ตลาดแกรนด์บาซาร์
 พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ช่องแคบบอสพอรัส - จุดชมวิวสมัยยุคกลางของอิสตันบูล - เมืองชานักกาเล
 เมืองโบราณ ทรอย - แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน - เมืองคูซาดาซึ - บ้านพระแม่มารี
 เมืองโบราณเอฟฟิซุส - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - ปามมุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย
 เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - สถานีคาราวาน - โชว์ระบำหน้าท้อง
 อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : กิจกรรมบอลลูน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดินคาดัค - โรงงานผลิต พรมทอมือ - โรงงานเซรามิค - โรงงานจิวเวอรี่ - บินภายในสู่อิสตันบูล - สนามบิน อิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4344
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z4344
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿30,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - สุเหร่าสีน้ำเงิน - เมืองคัปปาโดเกีย - หุบเขาอุซิซาร์ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - เมืองอังการ่า
 เมืองคัปปาโดเกีย - ทะเลสาบเกลือ - นครใต้ดิน - หุบเขาอุซิซาร์ - ระบำหน้าท้อง
 Optional เสริมบอลลูนทัวร์ที่คัปปาโดเกีย - เมืองเกอเรเม - พิธภัณฑ์กลางแจ้ง - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ร้านขนม Turkish Delight - เมืองคูซาดาซึ
 โรงงานเครื่องหนัง - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
 กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - กลับสู่สนามบิน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4375
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z4375
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,990
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - แกรนด์ : วิหารอะโครโปลิส - เมืองโบราณเอเฟซุส - โรงงานเครื่องหนัง - บ้านพระแม่มารี - เข้าชมปราสาทปุยฝ้าย - เข้าชม นครโบราณเฮียราโปลิส - นครใต้ดินไคมัคลี - ระบำหน้าท้อง - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - เข้าชมพระราชวังทอปกาปึ - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - ฮิปโปโดม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถรวม 42 USD ทริป ต่อท่าน (เด็กเก็บเท่ากับผู้ใหญ่) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวม 24 USD ทริป ต่อท่าน (เด็กเก็บเท่ากับผู้ใหญ่) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล - เมืองชานัคคาเล่ - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามผ่านช่องแคบดาร์ดะแนลล์ - เพอร์กามอน - วิหารอะโครโปลิส - คูซาดาซึ
 เมืองโบราณเอเฟซุส - โรงงานเครื่องหนัง - บ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่ - เข้าชมปราสาทปุยฝ้าย - เข้าชม นครโบราณเฮียราโปลิส
 คอนย่า - นครใต้ดินไคมัคลี - คัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง
 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ - กรุงอังการา
 อิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - เข้าชมพระราชวังทอปกาปึ - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
 จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - ฮิปโปโดม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4399
กัลฟ์ แอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z4399
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GF-กัลฟ์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿31,990
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - เที่ยว 2 ประเทศ บาห์เรน - ตุรกี : มัสยิดเอลฟาเตห์ - เข้าชม ประตูสู่บาห์เรน - ตลาดพื้นเมืองมานามา - บินภายในสู่ สนามบินอิสตันบูล - เมืองโบราณเอเฟซุส - โรงงานเครื่องหนัง - เข้าชมบ้านพระแม่มารี - เข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย - เข้าชม นครโบราณเฮียราโปลิส - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก และเครื่องประดับ - ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดินไคมักลี - หุบเขาอุซิซาร์ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังท็อปกาปิ - ฮิปโปโดรม - เข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังโดลมาบาเช - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถรวม 44 USD ทริป ต่อท่าน (เด็กเก็บเท่ากับผู้ใหญ่) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวม 24 USD ทริป ต่อท่าน (เด็กเก็บเท่ากับผู้ใหญ่) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินบาห์เรน - มัสยิดเอลฟาเตห์ - เข้าชม ประตูสู่บาห์เรน - ตลาดพื้นเมืองมานามา - เข้าที่พัก
 สนามบินบาห์เรน - บินภายในสู่ สนามบินอิสตันบูล - เมืองอิซเมียร์ - เข้าที่พัก
 เมืองโบราณเอเฟซุส - โรงงานเครื่องหนัง - เข้าชมบ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่
 เข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย - เข้าชม นครโบราณเฮียราโปลิส - คอนย่า - จุดพักคาราวาน - คัปปาโดเกีย - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก และเครื่องประดับ - ระบำหน้าท้อง
 นครใต้ดินไคมักลี - หุบเขาอุซิซาร์ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - อังคารา
 กรุงอังคารา - อิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังท็อปกาปิ
 ฮิปโปโดรม - เข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังโดลมาบาเช - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินบาห์เรน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4400
กัลฟ์ แอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z4400
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GF-กัลฟ์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,990
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - เที่ยว 2 ประเทศ บาห์เรน - ตุรกี : สุเหร่าสีเขียว - ตลาดผ้าไหมบูร์ซา - เมืองโบราณเอเฟซุส - ห้องสมุดเซลซุส - เข้าชมบ้านของพระแม่มารี - โรงงานหนังชั้นนำ - ปราสาทปุยฝ้าย - เข้าชม นครโบราณเฮียราโปลิส - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ - โชว์ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดินไคมัคลี - หุบเขาอุซิซาร์ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โบสถ์เซนต์บาร์บารา - โบสถ์มังกร และ โบสถ์แอปเปิ้ล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - เข้าชม พระราชวังทอปกาปึ - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ชมโรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังโดลมาบาเช - บินภายในสู่ สนามบินบาห์เรน - เข้าชม มัสยิดเอลฟาเตห์ - ป้อมปราการบาห์เรน - เข้าชม ประตูสู่บาห์เรน - ตลาดพื้นเมืองมานามา ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 80 USD ต่อทริป ต่อท่าน (เด็กเก็บเท่ากับผู้ใหญ่) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินบาห์เรน - ต่อเที่ยวบินสู่ สนามบินอิสตันบูล - บูร์ซา - สุเหร่าสีเขียว - ตลาดผ้าไหมบูร์ซา - เมืองอิซเมียร์
 เมืองโบราณเอเฟซุส - ห้องสมุดเซลซุส - เข้าชมบ้านของพระแม่มารี - โรงงานหนังชั้นนำ - ปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เข้าชม นครโบราณเฮียราโปลิส - คอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - เมืองคัปปาโดเกีย - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ - โชว์ระบำหน้าท้อง
 นครใต้ดินไคมัคลี - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองเกอเรเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โบสถ์เซนต์บาร์บารา - โบสถ์มังกร และ โบสถ์แอปเปิ้ล - กรุงอังการา
 อิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - เข้าชม พระราชวังทอปกาปึ
 จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ชมโรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังโดลมาบาเช - สนามบินอิสตันบูล
 บินภายในสู่ สนามบินบาห์เรน - เข้าชม มัสยิดเอลฟาเตห์ - ป้อมปราการบาห์เรน - เข้าชม ประตูสู่บาห์เรน - ตลาดพื้นเมืองมานามา
 สนามบินบาห์เรน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4401
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z4401
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,990
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - อารยะธรรมแห่งอานาโตเลีย : สุเหร่าสีเขียว - ตลาดผ้าไหมบูร์ซา - เมืองโบราณเอเฟซุส - โรงงานเครื่องหนัง - บ้านพระแม่มารี - เข้าชมปราสาทปุยฝ้าย - นครโบราณเฮียราโปลิส - ชมระบำหน้าท้อง - นครใต้ดินไคมัคลี - เข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โบสถ์เซนต์บาร์บารา - โบสถ์มังกร และ โบสถ์แอปเปิ้ล - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก และ โรงงานเครื่องประดับ - สุสานอตาเติร์ก - ป้อมปราการอังคารา - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - ฮิปโปโดรม - สไปซ์มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปิ - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังโดลบามาเช่ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถรวม 48 USD ต่อทริป ต่อท่าน (เด็กเก็บเท่ากับผู้ใหญ่) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวม 27 USD ต่อทริป ต่อท่าน (เด็กเก็บเท่ากับผู้ใหญ่) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอิสตันบูล - บูร์ซา - เข้าที่พัก
 สุเหร่าสีเขียว - ตลาดผ้าไหมบูร์ซา - เพอร์กามอน - วิหารอะโครโปลิส - คูซาดาซึ
 เมืองโบราณเอเฟซุส - โรงงานเครื่องหนัง - บ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่ - เข้าชมปราสาทปุยฝ้าย - นครโบราณเฮียราโปลิส
 ปามุกคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
 นครใต้ดินไคมัคลี - เมืองเกอเรเม่ - เข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โบสถ์เซนต์บาร์บารา - โบสถ์มังกร และ โบสถ์แอปเปิ้ล - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก และ โรงงานเครื่องประดับ - กรุงอังการา
 กรุงอังคารา - สุสานอตาเติร์ก - ป้อมปราการอังคารา - อิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - ฮิปโปโดรม - สไปซ์มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปิ - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน
 สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังโดลบามาเช่ - สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4422
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z4422
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - : ม้าโทรจัน - เมืองทรอย - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - นครโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - คาราวานสไลน์ - นครใต้ดินชาดัค - ระบำหน้าท้อง - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - ทะเลสาบเกลือ - สุสานอตาเติร์ก - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ - เทศกาลดอกทิวลิป - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต ** มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 2 ขวด / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับ และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย รวมเป็น 70 USD ต่อผู้เดินทาง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอิสตันบูล - เข้าที่พัก
 เมืองอิสตันบูล - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าโทรจัน - เมืองทรอย - เมืองไอวาลึค
 เมืองไอวาลึค - เมืองคูซาดาซึ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองปามุคคาเล่ - นครโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้ายCotton Castle
 เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ - นครใต้ดินชาดัค - ระบำหน้าท้อง
 เมืองคัปปาโดเกีย - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - เมืองอังการ่า
 เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองอังการ่า - ทะเลสาบเกลือ - สุสานอตาเติร์ก
 เมืองอังการ่า - เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ - เทศกาลดอกทิวลิป
 เมืองอิสตันบูล - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - สนามบินกรงุอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์ตุรกี 46 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ตุรกี, โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ตุรกีเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนเมษายน 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนมกราคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP