เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAZW-PS-TR-IST07
THAAS4-TK-IST09
THAAA1-TK-TR-ANATOLIA10D
THAAZW-TK-IST19

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์ตุรกี 48 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ตุรกี

Z1674
มาฮานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z1674
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - Fantasia : สุสานอตาเติร์ก - ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน - พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ - โรงงานพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ม้าไม้เมืองทรอย - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - ชม โรงละครอะโครโปลิส - ชม วิหารเอสเคลปิออน - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - เข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - เข้าชม อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน - สไปซ์ มาเก็ต ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 75 USD ต่อทริป --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเตหะราน - สนามบินอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - คัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง Belly Dance
 นครใต้ดิน - พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ - โรงงานพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ - เมืองคอนย่า - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ร้านเครื่องหนัง - เมืองคูซาดาซี
 ม้าไม้เมืองทรอย - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - ชม โรงละครอะโครโปลิส - ชม วิหารเอสเคลปิออน
 เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 เข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - เข้าชม อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน - สไปซ์ มาเก็ต
 สนามบินอิสตันบูล - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเตหะราน
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z1675
มาฮานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z1675
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿27,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - เมืองคัปปาโดเกีย - สุสานอตาเติร์ก - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) - สนามบินอังการ่า - เมืองคัปปาโดเกีย - สุสานอตาเติร์ก
 นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอราเม่ - โรงงานพรม - เซรามิค - เครื่องประดับ - เมืองคอนย่า - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ร้านเครื่องหนัง
 เมืองเปอร์กามัม - เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้เมืองทรอย
 เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน - สไปซ์ มาเก็ต
 สนามบินอิสตันบูล - แวะเปลี่ยนสนามบินเตหะราน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1694
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z1694
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - อิสตันบลู - คัปปาโดเกีย - ซาแฟรนโบลู - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ - เมืองซาแฟรนโบลู - ทะเลสาบซาพานจา - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 กรุงอิสตันบูล - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน
 เมืองอิสตันบลู - เมืองบูร์ซา - Grand Mosque - สุสานสีเขียว Green Tomb - เมืองอิชเมียร์
 เมืองอิชเมียร์ - เมืองคูซาดาซึ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง - บ้านพระแม่มารี - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองปามุคคาเล่ - นครโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์
 เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินชาดัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โรงงานทอพรม และเครื่องประดับ - ระบำหน้าท้อง
 เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองซาแฟรนโบลู - หอคอยฮิเดอร์ริค
 เมืองซาแฟรนโบลู - ทะเลสาบซาพานจา - เมืองอิสตันบลู - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - สนามบินกรงุอิสตันบลู
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1698
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z1698
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿42,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คาราวานสไลน์ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาซิซาร์ - พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอะตาเติร์ก - บินภายในสู่อิชเมียร์ - เมืองโบราณเอฟเฟซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคอนย่า
 พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คาราวานสไลน์ - ** พิเศษ ! โชว์ระบำหน้าท้อง (เครื่องดื่มไม่อั้น)
 ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย (ไม่รวมในค่าทัวร์) - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาซิซาร์ - บินภายในสู่อิสตันบูล
 Blue Mosque สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำเยราบาติน - พระราชวังทอปกาปึ
 พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - สนามบิน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1699
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z1699
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,777
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ชานัคคาเล่ - ทรอย - อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเช่

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอตาเติร์ก - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก
 เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์***พิเศษ!! ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 ขึ้นบอลลูน(ไม่รวมในค่าทัวร์) - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
 เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - คูซาดาซี
 คูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ชานัคคาเล่ - เมืองเปอร์กามัม
 ชานัคคาเล่ - ทรอย - อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต - Blue Mosque - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน - พระราชวังทอปกาปึ - ตลาดสไปซ์ - สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1705
มาฮานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z1705
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿35,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ดินแดน 2 ทวีป : สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังโดลมาบาเช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย - วิหารอะโครโปลิส - เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านของพระแม่มารี - ปราสาทปุยฝ้าย - ชมระบำหน้าท้อง - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเตหะราน - สนามบินเมืองอิสตันบูล - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
 พระราชวังโดลมาบาเช - พระราชวังทอปกาปึ - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - เมืองชานัคคาเล - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์
 ม้าไม้จำลองแห่งทรอย - เมืองเพอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - เมืองคูซาดาสึ
 เมืองโบราณเอเฟซุส - ห้องสมุดเซลซุส - โรงละครเอเฟซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - บ้านของพระแม่มารี - โรงงานหนังชั้นนำ Leather Fashion House - เมืองปามุคคาเล
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคอนย่า
 นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
 เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - เมืองอังการ่า
 สนามบินอังการา - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเตหะราน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1712
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z1712
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿45,890
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - อิสตันบูล - บูซ่าร์ - คานัคคาเล่ - ทรอย - เพอร์กามัม - คูซาดาซี - ปามุคคาเล่ - คัปปาโดเจีย : ฮิบโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ชมม้าไม้จำลองแห่งกรุงทรอย - หมู่บ้านกรีกโบราณ - หมู่บ้านออตโตมันดั้งเดิม - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - ยอดเขา Erciyes (สกีรีสอร์ท) - หมู่บ้านอวานอส - ชมระบำหน้าท้อง - หุบเขาเดฟเรนท์ - หมู่บ้านของนกพิราบ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินกรุงอิสตันบูล - ฮิบโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ตลาดสไปซ์มาร์เกต
 เมืองบูซ่าร์ - ตลาดผ้าไหม - เมืองชานัคคาเล่ - ชมม้าไม้จำลองแห่งกรุงทรอย
 เพอร์กามัม - หมู่บ้านกรีกโบราณ - เมืองออตโตมัน - คูซาดาซี - หมู่บ้านออตโตมันดั้งเดิม
 เมืองเอฟฟิซุส - ถนนหินอ่อน - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - อนุสรณ์สถานของพระแม่มารี - โรงงานเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองคอนย่า - Obruk Lake - คาราวานสไรน์ - เมืองคัปปาโดเจีย
 นครใต้ดิน - เมืองอุชิซาร์ - หมู่บ้านอวานอส - ชมการสาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผา - ชมระบำหน้าท้อง
 หุบเขาเดฟเรนท์ - หมู่บ้านของนกพิราบ - หุบเขาพาซาแบค - โรงงานผลิตพรม - ยอดเขา Erciyes (สกีรีสอร์ท) - บินภายในสู่อิสตันบูล - สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1716
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z1716
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿38,850
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - อิสตันบูล - บูซ่าร์ - คานัคคาเล่ - ทรอย - เพอร์กามัม - คูซาดาซี - ปามุคคาเล่ - คัปปาโดเจีย : ฮิบโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ชมม้าไม้จำลองแห่งกรุงทรอย - หมู่บ้านกรีกโบราณ - หมู่บ้านออตโตมันดั้งเดิม - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - ยอดเขา Erciyes (สกีรีสอร์ท) - หมู่บ้านอวานอส - ชมระบำหน้าท้อง - หุบเขาเดฟเรนท์ - หมู่บ้านของนกพิราบ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินกรุงอิสตันบูล - ฮิบโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ตลาดสไปซ์มาร์เกต
 เมืองบูซ่าร์ - ตลาดผ้าไหม - เมืองชานัคคาเล่ - ชมม้าไม้จำลองแห่งกรุงทรอย
 เพอร์กามัม - หมู่บ้านกรีกโบราณ - เมืองออตโตมัน - คูซาดาซี - หมู่บ้านออตโตมันดั้งเดิม
 เมืองเอฟฟิซุส - ถนนหินอ่อน - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - อนุสรณ์สถานของพระแม่มารี - โรงงานเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองคอนย่า - Obruk Lake - คาราวานสไรน์ - เมืองคัปปาโดเจีย
 นครใต้ดิน - เมืองอุชิซาร์ - หมู่บ้านอวานอส - ชมการสาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผา - ชมระบำหน้าท้อง
 หุบเขาเดฟเรนท์ - หมู่บ้านของนกพิราบ - หุบเขาพาซาแบค - โรงงานผลิตพรม - ยอดเขา Erciyes (สกีรีสอร์ท) - บินภายในสู่อิสตันบูล - สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1728
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z1728
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - : สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ถ่ายรูปโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น - ร้านขนม Turkish Delight - โรงงานเครื่องหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - บ้านพระแม่มารี - โรงงานทอพรม - ปราสาทปุยฝ้าย - โรงงานคอตตอน - เมืองปามุคคาเล่ - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ Kuyucak Village แห่งเมืองอิสปาร์ตา (เฉพาะคณะเดินทางช่วงก.ค.) - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ระบำหน้าท้อง Belly Dance - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ - ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ และโรงงานเซรามิค - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ** พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน เมืองคัปปาโดเกีย / Free Wifi On Bus ตลอดการเดินทาง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ, หัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการ ประมาณ 54 USD (ประมาณ 1,890 บาท ต่อทริป) - ไม่รวมค่ายกขนกระเป๋าเดินทาง ท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD ต่อท่าน กรณีใช้บริการ Bell Boy ของแต่ละโรงแรม --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอตาเติร์ก - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - เมืองชานัคคาเล่
 เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองคูซาดาซี - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ถ่ายรูปโบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น - ร้านขนม Turkish Delight - เมืองคูซาดาซึ
 โรงงานเครื่องหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - บ้านพระแม่มารี - โรงงานทอพรม - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - โรงงานคอตตอน - เมืองปามุคคาเล่
 ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ Kuyucak Village แห่งเมืองอิสปาร์ตา (เฉพาะคณะเดินทางช่วงก.ค.) - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง Belly Dance
 คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ - ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ และโรงงานเซรามิค - เมืองอังการ่า
 กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สนามบินอตาเติร์ก
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1729
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z1729
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,555
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลบาเช่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองคูซาดาซึ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน - แกรนด์บาซ่าร์
 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลบาเช่ - ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - เมืองชานัคคาเล่
 ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองคูซาดาซึ - เมืองเปอร์กามัม - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ร้านขนม Turkish Delight
 โรงงานเครื่องหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ชมโรงงานทอพรม - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง
 คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ - สนามบินเมืองอิสตันบลู
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1732
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z1732
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด - ขึ้นกระเช้าเมืองเพอร์กามัม - บ้านพระแม่มารี - ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - หุบเขาอุชิซาร์ - สุสานอาตาเติร์ก - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ล่องเรือชมบรรยากาศ ณ ช่องแคบบอสพอรัส - บลูมอสก์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินสตันบูล - พระราชวังทอปกาปึ - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด - สไปซ์มาเก็ต - เมืองชานักกาเล
 ม้าโทรจัน - เพอร์กามัม - ขึ้นกระเช้าเมืองเพอร์กามัม - เมืองคูซาดาซึ
 โรงงานผลิตเสื้อหนัง - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ปามมุคคาเล
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - สถานีคาราวาน
 อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : กิจกรรมบอลลูน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดินคาดัค - หุบเขาอุชิซาร์ - โรงงานผลิต พรมทอมือ - โรงงานเซรามิค - โรงงานจิวเวอรี่ - โชว์ระบำหน้าท้อง
 กรุงอังการา - สุสานอาตาเติร์ก - เมืองอิสตันบูล
 พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ล่องเรือชมบรรยากาศ ณ ช่องแคบบอสพอรัส - บลูมอสก์ - ฮายาโซฟีอา - ตลาดแกรนด์บาซาร์ - สนามบิน อิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1733
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z1733
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - : นั่งเรือเฟอร์รี่ข้าม ช่องแคบดาร์ดะเนลส์ - ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - โชว์ระบำหน้าท้อง - ทะเลสาบน้ำเค็ม - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิสตันบูล - เมืองชานักกาเล - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้าม ช่องแคบดาร์ดะเนลส์ - แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน - เมืองโบราณ ทรอย
 เมืองคูซาดาซึ - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ปามมุคคาเล
 คุชาดาสึ - ปามมุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - คอนย่า
 เมืองคัปปาโดเกีย - สถานีคาราวาน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดินคาดัค - โรงงานผลิต พรมทอมือ - โรงงานเซรามิค - โรงงานจิวเวอรี่ - โชว์ระบำหน้าท้อง
 อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอังการา - ทะเลสาบน้ำเค็ม - เมืองอิสตันบูล
 บลูมอสก์ - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด - ฮายาโซฟีอา - พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์มาเก็ต - สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2145
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z2145
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - เมืองอิสตันบูล - ม้าไม้เมืองทรอย - เมืองชานัคคาเล่ - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอตาเติร์ก - เมืองอิสตันบูล - ม้าไม้เมืองทรอย - เมืองชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - ชม โรงละครอะโครโปลิส - วิหารเอสเคลปิออน
 เมืองเซสมี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง
 เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง
 นครใต้ดิน - พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานพรม , เซรามิค , เครื่องประดับ - เมืองอังการ่า
 เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน - สไปซ์ มาเก็ต - สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2257
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z2257
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PS-ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - Exrta : นครใต้ดิน - พิพิทธภัณฑ์กลางแจ้งเกอราเม่ - โรงงานพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ - ชมการแสดงระบำหน้าท้อง Belly Dance - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ร้านเครื่องหนัง - ม้าไม้เมืองทรอย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่เมืองเปอร์กามัม - ชม โรงละครอะโครโปลิส - ชม วิหารเอสเคลปิออน - เข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - ล่องเรือชม ช่องแคบบอสฟอรัส - สไปซ์ มาเก็ต ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 75 USD ต่อทริป --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน - สนามบินอิสตันบูล - เข้าที่พัก
 อังการ่า - เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - พิพิทธภัณฑ์กลางแจ้งเกอราเม่ - โรงงานพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ - ชมการแสดงระบำหน้าท้อง Belly Dance
 คอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ร้านเครื่องหนัง - เมืองคูซาดาซี
 ม้าไม้เมืองทรอย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่เมืองเปอร์กามัม - ชม โรงละครอะโครโปลิส - ชม วิหารเอสเคลปิออน
 เมืองอิสตันบูล - เข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย
 ล่องเรือชม ช่องแคบบอสฟอรัส - สไปซ์ มาเก็ต - สนามบินอิสตันบูล - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2259
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z2259
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿33,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - Good Winter : ทะเลสาบเกลือ - นครใต้ดิน - พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ - ชมระบำหน้าท้อง - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ร้านเครื่องหนัง - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เมืองเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - โรงละครอะโครโปลิส - วิหารเอสเคลปิออน - เข้าชม พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - เข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - เข้าชม อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 75 USD ต่อทริป --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอตาเติร์ก - บินภายในสู่เมืองไกเซรี่ - เมืองคัปปาโดเกีย - ทะเลสาบเกลือ
 นครใต้ดิน - พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ - ชมระบำหน้าท้อง Belly Dance
 คอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองคูซาดาซี
 ร้านเครื่องหนัง - เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้เมืองทรอย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เมืองเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - โรงละครอะโครโปลิส - วิหารเอสเคลปิออน
 เมืองอิสตันบูล - เข้าชม พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 เข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย - เข้าชม อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน - สนามบินอตาเติร์ก
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2333
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z2333
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿30,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - : ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่วิหารอะโครโปลิส - บ้านพระแม่มา - ปราสาทปุยฝ้าย - ชมโชว์ - ระบำหน้าท้องพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ฮิปโปโดรม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี
 ชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองไอย์วาลิก
 เมืองเพอร์กามัม - นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่วิหารอะโครโปลิส - เมืองคูซาดาซึ - เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองโบราณเฮียราโพลีส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมโชว์
 ระบำหน้าท้อง
 ท่านสามารถซื้อโปรแกรมเสริม ขึ้นบอลลูนหรือนั่งรถจิ๊บ ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) - นครใต้ดินคาร์ตัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ - กรุงอังการ่า
 เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - มหาวิหารเซนต์โซเฟีย - สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2380
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z2380
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - พระราชวังโดลมาบาเช - พระราชวังทอปกาปึ - ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย - เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านของพระแม่มารี - Leather Fashion House - ทุ่งลาเวนเดอร์ - ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - Kocatepe Mosque Ankara - สุสานอตาเติร์ก - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ - สนามบินเมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเช - พระราชวังทอปกาปึ - ล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ - เมืองชานัคคาเล
 ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย - เมืองเพอร์กามัม - เมืองคูซาดาสึ - เมืองโบราณเอเฟซุส - ห้องสมุดเซลซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น - บ้านของพระแม่มารี - Leather Fashion House
 ซาดาสึ - ทุ่งลาเวนเดอร์ - เมืองปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 เมืองคอนย่า - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย
 เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - เมืองอังการ่า
 Kocatepe Mosque Ankara - สุสานอตาเติร์ก - เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
 จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ตลาดในร่ม
 สนามบินอิสตัลบูล
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2481
โอมานแอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z2481
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿37,888
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - : ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ร้านขนม Turkish Delight - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ชมโรงงานทอพรม - โรงงานเครื่องหนัง - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - ชมโรงงานคอตตอน - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - ทักซิม สแควร์ ** พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ไทย ประมาณ 67 USD หรือประมาณ 2,350 บาท ต่อทริป --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนที่สนามบินเมืองมัสกัต - สนามบินอิสตันบูล
 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
 เมืองคูซาดาซึ - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ร้านขนม Turkish Delight - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ชมโรงงานทอพรม
 โรงงานเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - ชมโรงงานคอตตอน
 เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง
 คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองอังการ่า
 กรุงอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - Istiklal Street - ทักซิม สแควร์
 สนามบินอิสตันบูล - แวะเปลี่ยนที่สนามบินเมืองมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2484
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z2484
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿38,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - : สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ร้านขนม Turkish Delight - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการเราโดยประมาณ 54 USD หรือ ประมาณ 1,890 บาท ต่อทริป --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปึ - เมืองชานัคคาเล่
 เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ร้านขนม Turkish Delight - เมืองคูซาดาซึ
 เมืองคูซาดาซึ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง
 คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองอังการ่า
 กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2507
แอร์แอสตาน่า

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z2507
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป - แถมฟรี!! Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน - สุดชิค พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะปลี่ยนเครื่องที่อัลมาตี้ - สนามบินนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล
 อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
 เมืองคูซาดาซึ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ร้านขนม Turkish Delight - ปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง
 คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองอังการ่า
 กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปึ
 สนามบินนานาชาติอตาเติร์ก - แวะปลี่ยนเครื่องที่อัลมาตี้
 เมืองอัลมาตี้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2602
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z2602
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿31,999
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - อังการา - คัปปาโดเจีย - ปามุคคาเล่ - คูซาดาซี - ชานัคคาเล่ - อิสตันบูล : สุสานอตาเติร์ก - เมืองใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปราสาทปุยฝ้าย - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - บ้านพระแม่มารี - นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอตาเติร์ก - เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก
 เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ
 เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง
 เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส
 เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์สู่เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิม
 เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - วิหารเซนต์โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - สนามบินอตาเติร์ก
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2704
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z2704
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PS-ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - : ถ่ายรูปกับม้าไม้ - นั่งเคเบิ้ลคาร์ ชม วิหารอะโครโปลิส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - บ้านพระแม่มารี - ปราสาทปุยฝ้าย - ชมการแสดงระบำหน้าท้อง - นครใต้ดินคาร์ตัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - มหาวิหารเซนต์โซเฟีย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเคียฟ - สนามบินอิสตันบูล - เข้าที่พัก
 ชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ถ่ายรูปกับม้าไม้ตามตำนาน
 เมือง เพอร์กามัม - นั่งเคเบิ้ลคาร์ ชม วิหารอะโครโปลิส - เมืองคูซาดาซึ - เมืองโบราณเอเฟซุส - ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ - บ้านพระแม่มารี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่
 เมืองโบราณเฮียราโพลีส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมการแสดงระบำหน้าท้อง
 นครใต้ดินคาร์ตัค - เมืองเกอเรเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ - โรงงานทอพรม - ชมโรงงานเซรามิค - โรงงานจิวเวอร์รี่ - กรุงอังการ่า
 เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช - ตลาดสไปซ์ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - มหาวิหารเซนต์โซเฟีย - สนามบินอิสตันบูล - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเคียฟ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2802
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z2802
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,900
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดินไคมัคลึ - โชว์ระบำหน้าท้อง - สถานีคาราวาน - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ม้าไม้เมืองทรอย - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอาตาตูร์ก - บินภายในสู่เมืองเนฟเซไฮร์ - เมืองเนฟเซไฮร์ - เมืองคัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดินไคมัคลึ - โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ - โชว์ระบำหน้าท้อง
 เมืองคอนย่า - สถานีคาราวาน - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามมุคคาเล
 ปามุคคาเล - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 เมืองชานักกาเล - เมืองโบราณ ทรอย - ม้าไม้เมืองทรอย - เมืองอิสตันบูล
 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ตลาดแกรนด์บาซาร์ - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส - สไปซ์มาเก็ต
 ฮายาโซฟีอา - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด - พระราชวังทอปกาปึ - สนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2892
กัลฟ์ แอร์

ทัวร์ตุรกี

รหัสทัวร์ : Z2892
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : GF-กัลฟ์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,990
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - บาห์เรน - ตุรกี - ปราสาทปุยฝ้าย - นครโบราณเฮียราโปลิส - อิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - ฮิปโปโดม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินบาห์เรน - มัสยิดเอลฟาเตห์ - ป้อมปราการบาห์เรน - ประตูสู่บาห์เรน - ตลาดพื้นเมืองมานามา - สนามบินบาห์เรน - สนามบินอิสตันบูล
 เมืองชานัคคาเล่ - เมืองโบราณทรอย - ม้าไม้แห่งกรุงทรอย - เมืองอาวาลิค
 เมืองโบราณเอเฟซุส - ห้องสมุดเซลซุส - บ้านพระแม่มารี - โรงงานเครื่องหนัง - ปามุคคาเล่
 ปราสาทปุยฝ้าย - นครโบราณเฮียราโปลิส - คอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย
 นครใต้ดินไคมัคลี - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองเกอเรเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โบสถ์เซนต์บาร์บารา - โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิก และเครื่องประดับ - ชมระบำหน้าท้อง
 กรุงอังการา - สุสานอตาเติร์ก
 อิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังทอปกาปึ - ย่านทักซิมสแควร์
 จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - ฮิปโปโดม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
 มัสยิดสุลัยมานิเย - พระราชวังโดลมาบาเช - แกรนด์บาซาร์ - สนามบินอิสตันบูล
 สนามบินบาห์เรน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์ตุรกี 48 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ตุรกี, โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ตุรกีเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์ตุรกีเดือนมกราคม 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนเมษายน 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนกันยายน 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์ตุรกีเดือนพฤศจิกายน 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP