เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 5 จาก
ทัวร์จอร์แดน 5 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์จอร์แดน

Z0865
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์แดน

รหัสทัวร์ : Z0865
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿75,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์แดน :
ทัวร์จอร์แดน - อัมมาน - เพตรา - มาดาบา - เมาท์ เนโบ - อาคาบา - ปราสาทเครัคแห่งครูเสด - ทะเลทรายวาดิรัม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - สนามบินกรุงอัมมาน จอร์แดน - เข้าที่พัก
 มาดาบา - เข้าชม โบสถ์กรีก ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ - เมาท์ เนโบ - ปราสาทเครัคแห่งครูเสด - เพตรา
 ขี่ม้า ชมนครสีชมพู เมืองเพตรา (ไม่รวมทิปคนจูงม้า - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ - ชมโรงละครโรมัน - ทะเลทรายวาดิรัม - นั่งรถกระบะเปิดหลังคา ท่องทะเลทราย - ภูเขาคาซารี (ไม่รวมทิปคนขับรถกระบะ)
 เมืองอาคาบา - ล่องเรือชมทะเลแดง พร้อมทานบาบีคิวบนเรือ - อิสระดำน้ำ ชมปะการัง ปลาทะเลฯ
 กรุงอัมมาน - ขึ้นชม ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน - ชมวิหารเฮอร์คิวลิส - ผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดุลลาห์ที่สอง
 นครเจอราช - ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม - ชมโอวัลพลาซ่า - วิหารเทพีอาร์เทมิส - ถนนคาร์โด - ชมน้ำพุใจกลางเมือง - เมืองอัจลุน - เลือกซื้อของฝากาในห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น - กรุงอัมมาน - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1604
รอยัลจอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน

รหัสทัวร์ : Z1604
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿49,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์แดน :
ทัวร์จอร์แดน - โบสถ์อนุสรณ์โมเสส - ทะเลเดดซี - ทะเลทรายวาดิรัม - ปราสาทครูเสดโชบัค

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินกรุงอัมมาน - เมืองมาดาบา - ชมดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมาท์เนโบ - โบสถ์อนุสรณ์โมเสส - โบสถ์กรีกออร์โธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ - ทะเลเดดซี
 เมืองเพตรา - ขี่ม้าลัดเลาะไปตามพื้นหินและทราย - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล - คาซเนท์ - โรงละครโรมันโบราณ
 ทะเลทรายวาดิรัม - น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ - ดวงอาทิตย์ ในสงครามอาหรับ ระหว่างปี - ภูเขาคาซารี
 ปราสาทครูเสดโชบัค - เมืองอัมมาน - ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน - วิหารเฮอร์คิวลิส - ผ่านชมพระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดลุลาห์ที่สอง - ช้อปปิ้งห้าง City Mall
 สนามบินqueen Alia - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3224
รอยัลจอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน

รหัสทัวร์ : Z3224
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿56,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์แดน :
ทัวร์จอร์แดน - เมืองมาดาบา - ยอดเขาเมาท์เนโบ - เมืองเครัค - เมืองอาคาบา - ล่องเรือท้องกระจก และอิสระเล่นน้ำ - ทะเลทรายวาดิรัม - เมืองอควาบา - เมืองเพตร้า - เมืองอัจลุน - ทะเลเดดซี
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ และ หัวหน้าทัวร์ไทย รวม 46 USD ต่อท่าน หรือประมาณ 1,500 บาท - ไม่รวมค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 3 -5 USD ต่อเที่ยว ต่อท่าน - ค่าทิปคนขับรถทะเลทรายวาดิรัม ท่านละ 2 USD ต่อเที่ยว ต่อท่าน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอัมมาน - เมืองมาดาบา - ยอดเขาเมาท์เนโบ - เมืองเครัค - อควาบา
 เมืองอาคาบา - ล่องเรือท้องกระจก และอิสระเล่นน้ำ - จุดที่ชมปะการัง - ทะเลทรายวาดิรัม - นั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยาอากาศท่องทะเลทราย - ชมน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ - เมืองอควาบา
 เมืองเพตร้า - เดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง The Siq - อัมมาน
 เมืองอัจลุน - ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน - นครเจอราช - ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน - สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม - ประตูทางทิศใต้ - วิหารเทพีอาร์เทมิส - ถนนคาร์โด - น้ำพุใจกลางเมือง - ทะเลเดดซี - กรุงอัมมาน
 กรุงอัมมาน - ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน - โรละครโรมัน - พระราชวังเก่าอุมเมยาด - ผ่านชมพระราชวังของพระมหากษัตริย์ อับดุลลาห์ที่สอง - ชม Desert Casert - City Mall - สนามบินกรุงอัมมาน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5669
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์จอร์แดน

รหัสทัวร์ : Z5669
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿40,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์แดน :
ทัวร์จอร์แดน - จอร์แดน - อัมมาน - เพตรา - โอวัลพลาซ่า - มหาวิหารปราสาททรายสีชมพู - ทะเลทรายวาดิรัม - ทะเลเดดซี

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย - กรุงอัมมาน - เมืองโรมันโบราณเจราช - โอวัลพลาซ่า - เสาคอรินเทียม
 กรุงอัมมาน - มหานครเพตรา - มหาวิหารปราสาททรายสีชมพู - เมืองอควาบา
 เมืองอควาบา - ทะเลทรายวาดิรัม - นั่งรถจิ๊บชมความสวยงามทะเลทรายวาดิรัม - น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ - เมืองมาดาบา - เมาท์เนโบ - โบสถ์อนุสรณ์โมเสส - อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส - ทะเลเดดซี
 แวะชม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเดดซี - ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน - สนามบินอัมมาน - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z6000
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์จอร์แดน

รหัสทัวร์ : Z6000
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์แดน :
ทัวร์จอร์แดน - ปราสาทอัจลุน - ทะเลเดดซี - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ - ทะเลทรายวาดิรัม - ล่องเรือท้องกระจกทะเลแดง - ป้อมปราการแห่งอัมมาน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินกรุงอัมมาน - เมืองเจราช - ถนนคาร์โด - โอวัลพลาซ่า - โรงละคร - ถ่ายรูปกับเทวสถานอาร์ทีมิสแห่งเจราช - เมืองอัจลุน - ปราสาทอัจลุน
 เมืองมาดาบา - เมาท์เนโบ - ทะเลเดดซี
 เมืองเครัค - ถ่ายรูปภายนอกกับปราสาทเครัค - เมืองเพตรา - นั่งรถม้าเข้าชมนครเพตรา - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์
 ลิตเติ้ลเพตรา - นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ สู่ทะเลทรายวาดิรัม - แวะถ่ายรูปกับน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ - ขี่อูฐเลาะเลียบไปตามเนินทราย - เมืองอควาบา
 ล่องเรือท้องกระจกทะเลแดง - กรุงอัมมาน
 ป้อมปราการแห่งอัมมาน - พิพิธภัณฑ์โบราณคดี - ถ่ายรูปกับวิหารเฮอร์คิวลิส - โรงละครโรมัน - ห้างสรรพสินค้า - สนามบินกรุงอัมมาน
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 5 จาก
ทัวร์จอร์แดน 5 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์จอร์แดน, โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์แดน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์จอร์แดนเดือนกันยายน 2563
ทัวร์จอร์แดนเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์จอร์แดนเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์จอร์แดนเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2564
ทัวร์จอร์แดนเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์จอร์แดนเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์จอร์แดนเดือนเมษายน 2564
ทัวร์จอร์แดนเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์จอร์แดนเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์จอร์แดนเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์จอร์แดนเดือนสิงหาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้าครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP