เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z5075
Z3892
Z3355
Z3874
Z4237
Z4413
Z5075

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์พม่า 65 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์พม่า

Z1061
เมียนมาร์แอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1061
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ไหว้พระ 9 วัด : ไหว้พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว - วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว - เจดีย์มหาวิชยะ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ขอพรเทพทันใจ - วัดพระบารมี - พระนอนตาหวาน - พระวัดงาทัตจี - สักการะเจดีย์กาบาเอ ** เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง - สลัดกุ้งมังกร / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 30 USD ต่อผู้เดินทาง - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เดินทาง - ไม่รวมค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูปที่วัดประมาณ 300-500 จ๊าด --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเม็งกาลาดง - ไหว้พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว - วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว - เจดีย์มหาวิชยะ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 ขอพรเทพทันใจ - วัดพระบารมี - พระนอนตาหวาน - พระวัดงาทัตจี - สักการะเจดีย์กาบาเอ - สนามบินเม็งกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1062
เมียนมาร์แอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1062
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา - อินทร์แขวน : พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน - ทำบุญใส่บาตรที่ วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระพุทธรูปไจ้ปุน - นมัสการพระลาภมุนี - ชมช้างเผือก - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - สก๊อตมาเก็ต ** เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง - สลัดกุ้งมังกร - กุ้งแม่น้ำ - บุฟเฟ่ต์ชาบู / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ ตลอดการเดินทางประมาณ 25USD - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เดินทาง - ไม่รวมค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูปที่วัดประมาณ 300-500 จ๊าด - ไม่รวมค่าเสลี่ยงขึ้นลงพระธาตุอินทร์แขวน 25USD ต่อท่าน และค่าทิปคนแบกเสลี่ยงขึ้นลงพระธาตุอินทร์แขวน 8000 จ๊าด (กรณีต้องการนั่งเสลี่ยง) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเม็งกาลาดง - เมืองหงสาวดี - พระธาตุมุเตา - เมืองไจ้โถ่ - คินปุนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - ทำบุญใส่บาตรที่ วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระพุทธรูปไจ้ปุน - นมัสการพระลาภมุนี - ชมช้างเผือก - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - สก๊อตมาเก็ต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1081
เมียนมาร์แอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1081
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน : พระนอนตาหวาน - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - สก๊อตมาร์เก็ต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์ไจ้ปุ่น - วัดไจ้คะวาย - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน - พระนอนชเวตาเหลียว ** เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่งย่างชั้นดี - สลัดกุ้งมังกร รสเด็ด - กุ้งแม่น้ำย่าง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ - ไกด์ท้องถิ่น - คนขับรถ ท่านละ 200 บาท ต่อวัน ต่อท่าน รวม 200 บาท x 3 วัน = 600 บาท ต่อผู้เดินทาง) **ผู้เดินทางที่เป็นเด็ก ชำระค่าทิปเท่ากับผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมิงกาลาดง - พระนอนตาหวาน - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - สก๊อตมาร์เก็ต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ไจ้ปุ่น - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) - พระราชวังบุเรงนอง - นั่งกระเช้าขึ้นนมัสการพระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งรถ) - หงสาวดี - พระนอนชเวตาเหลียว - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1090
แอร์เอเชีย

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1090
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - สิเรียม : ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน - พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - ตลาดสก๊อต ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกาลาดง - เมืองหงสาวดี - ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท - ผ่านชมแม่น้ำสะโตง - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - พระนอนตาหวาน - เจดีย์ชเวดากอง
 ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z1091
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1091
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ : เจดีย์ไจ๊เข้า - เทพทันใจไจ๊เข้า - เมืองสิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตาทาวน์ - เจดีย์สุเล - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร - เจดีย์ไจ้กะส่าน - เจดีย์เอ่งต่อหย่า - เจดีย์เมียตซอนินเนือง - ตลาดสก็อต ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกาลาดง - เจดีย์ไจ๊เข้า - เทพทันใจไจ๊เข้า - เมืองสิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตาทาวน์ - เจดีย์สุเล - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร - เจดีย์ไจ้กะส่าน - เจดีย์เอ่งต่อหย่า - เจดีย์เมียตซอนินเนือง - ตลาดสก็อต - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z1093
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1093
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - เจาะลึกมัณฑะเลย์ : นั่งรถม้า ชมเมืองอังวะ - หอคอย เมืองอังวะ - วัดมหาอ่องเหม่ - เมืองสกายน์ - วัดเจดีย์นมนาง - ขึ้นเขาสกายน์ฮิลล์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - ระฆังมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - เจดีย์ชินพิวมิน - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี - สะพานไม้อูเบ็ง - ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป วัดมหากันดายงค์ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมัณฑะเลย์ - นั่งรถม้า ชมเมืองอังวะ - หอคอย เมืองอังวะ - วัดมหาอ่องเหม่ - เมืองสกายน์ - วัดเจดีย์นมนาง - ขึ้นเขาสกายน์ฮิลล์
 พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - เมืองมิงกุน - ระฆังมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - เจดีย์ชินพิวมิน - มัณฑะเลย์
 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง - ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป วัดมหากันดายงค์ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1094
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1094
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - สักการะ 2 มหาบูชาสถาน พุกาม - มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - มิงกุน : ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก - เจดีย์ชเวซานดอว์ - พระเจดีย์ชเวสิกอง - วัดมนุหา - วัดติโลมินโล - เจดีย์สัพพัญญู - หมู่บ้านมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหา ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท ต่อทริป ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ไม่รวมในทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (ตามสินน้ำใจของผู้เดินทาง) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมัณฑะเลย์ - พุกาม - ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก
 เจดีย์ชเวซานดอว์ - พระเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - แวะชมเครื่องเขิน - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - เจดีย์สัพพัญญู - วิหารธรรมยันจี - เมืองมัณฑะเลย์
 มัณฑะเลย์ - หมู่บ้านมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินพิวมิน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ
 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง - วัดมหากันดายงค์ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1097
แอร์เอเชีย

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1097
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - สักการะ 2 มหาบูชาสถาน พุกาม - มัณฑะเลย์ - มิงกุน : จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก - พระเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - ชมเครื่องเขิน - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - เจดีย์สัพพัญญู - วิหารธรรมยันจี - หมู่บ้านมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินพิวมิน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - สะพานไม้อูเบ็ง - วัดจอกตอจี ** เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา / รับฟรี ชุดเสริมบารมี (ผ้าเช็ดพระพักตร์-ถุงผ้า-ร่ม-สมุดสวดมนต์-คู่มือพม่า) / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมัณฑะเลย์ - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก
 พระเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - ชมเครื่องเขิน - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - เจดีย์สัพพัญญู - วิหารธรรมยันจี - มัณฑะเลย์
 เมืองมิงกุน - หมู่บ้านมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินพิวมิน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ
 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง - วัดจอกตอจี - สนามบินมัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z1098
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1098
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - อินทร์แขวน : เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - พระนอนตาหวาน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - วัดไจ๊คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) ** เมนูพิเศษ ชาชูชิ สุกี้หม้อไฟ และซูชิ เครือโออิชิ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - พระนอนตาหวาน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 วัดไจ๊คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
 พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1099
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1099
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - ไจ้โท - สิเรียม - สักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุอินทร์แขวน
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา - สลัดกุ้งมังกร - เป็ดปักกิ่ง / ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 1000 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกาลาดง - เมืองหงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
 ร่วมตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - พระนอนตาหวาน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 ย่างกุ้ง - เจดีย์ไจ๊เข้า - สิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z2600
ไทยสมายล์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z2600
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - มัณฑะเลย์ - พุกาม - มิงกุน - อมรปุระ - เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า) - พิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) - โชว์การแสดงหุ่นเชิดโบราณ
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา และโชว์หุ่นเชิดโบราณ / รับฟรี องค์เทพทันใจ / ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - วัดมนุหะ - วัดอานันดา - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - เจดีย์ชเวสิกอง - โชว์การแสดงหุ่นเชิดโบราณ
 เจดีย์กุเปียวจี - เจดีย์ติโลมินโล - วิหารธรรมมายันจี
 ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี - เจดีย์ชินพิวมิน - ระฆังยักษ์มิงกุน - เจดีย์มิงกุน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดชเวนันดอร์ - วัดกุโสดอ
 เมืองมัณฑะเลย์ - ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี - อมรปุระ - สะพานไม้สักอูเบ็ง - สนามบินมัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2701
เมียนมาร์แอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z2701
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี : เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - ตลาดโบโจ๊กอองซาน - วัดพระหินอ่อน - ** เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด+เบียร์ไม่อั้น / แจกฟรี!! ชุดอิ่มบุญ ถุงผ้า ร่มพับ โสร่ง เทพทันใจ / พักหรู 5 ดาว บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด+เบียร์ไม่อั้น --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมิงกาลาดง - เมืองหงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 เจดีย์เจ๊าทัตจี - ตลาดโบโจ๊กอองซาน - ปางช้างเผือก - วัดพระหินอ่อน - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2848
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z2848
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - พินอูลวิน - มัณฑะเลย์ - อมรปุระ : นั่งรถม้าชมเมือง - ตลาดเช้าพินอูลวิน - วัดพระมหาอันตูกานตาร์ - สะพานไม้อูเบ็ง - เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ - เขาสกายน์ - เจดีย์เสวยอูปงยะฉิ่น

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมัณฑะเลย์ - เมืองพินอูลวิน - นั่งรถม้าชมเมือง
 ตลาดเช้าพินอูลวิน - วัดพระมหาอันตูกานตาร์ - ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี - มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง
 เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - สกายน์ - เจดีย์นมนาง - ขึ้นเขาสกายน์ - เจดีย์เสวยอูปงยะฉิ่น - สนามบินมัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2851
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z2851
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿21,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - สักการะ 5 มหาบูชาสถาน : เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระธาตุอินทร์แขวน - พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - มหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดติโลมินโล - จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์ - โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสด - หมู่บ้านมิงกุน - ล่องแม่น้ำอิระวดี

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมิงกาลาดง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - มหาเจดีย์ชเวดากอง
 บินภายในสู่สนามบินยองลู - พุกาม - วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี - จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์ - โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น
 บินกลับสู่สนามบินมัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสด - เมืองมิงกุน - หมู่บ้านมิงกุน - ล่องแม่น้ำอิระวดี - ระฆังมิงกุน
 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - อมรปุระ - วัดมหากันดายงค์ - สะพานไม้อูเบ็ง - สนามบินมัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3303
เมียนมาร์แอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z3303
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา : พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เจดีย์เจ๊าทัตจี ** พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟต์ทะเลซีฟู้ด / แจกฟรี !! องค์เทพทันใจ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมิงกาลาดง - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 เจดีย์คาบาเอ - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์เจ๊าทัตจี - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3355
แอร์เอเชีย

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z3355
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา - สิเรียม : วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระเจดีย์เยเลพญา - เทพทันใจ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกาลาดง - เมืองหงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - วัดมหาเจดีย์ - เมือง ไจ้ทีโย - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน - เมืองหงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - เจดีย์เจ๊าทัต - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 เจดีย์คาบาเอ - เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z3358
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z3358
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - พุกาม - มัณฑะเลย์ - อมรปุระ : จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก - วัดอนันดา - แวะชมเครื่องเขิน - วิหารธรรมยัน - พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม - สะพานไม้อูเบ็ง - ทะเลสาบคองตามัน - ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายงค์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ** พิเศษสุด! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา / แจกฟรี! ชุดเสริมบารมี --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมัณฑะเลย์ - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก
 เมืองพุกาม - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - แวะชมเครื่องเขิน - เจดีย์สัพพัญญู - วิหารธรรมยัน - เมืองมัณฑะเลย์
 พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม - เมืองอมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง - ทะเลสาบคองตามัน - ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายงค์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - สนามบินมัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3478
แอร์เอเชีย

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z3478
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,990
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - สักการะ 3 มหาบูชาสถาน - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - สิเรียม - พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน - พักบนพระธาตุอินแขวน 1 คืน
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำย่าง - อาหารเมียนมาร์ต้นตำหรับ / ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 1,800 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (โดยชำระทิปที่สนามบินวันแรก) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความพึงพอใจในบริการ)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกลาดง - ย่างกุ้ง - หงสาฯ - เจดีย์ชะเวมอดอร์ - วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้ไท - พระธาตุอินทร์แขวน
 หงสาฯ - วัดไจปุ๊น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - วัดพระหินอ่อน - เจดีย์ชะเวดากอง
 สิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระนอนเจาทัตจี - วัดงาทัตจี - ร้านหยก - ตลาดสก๊อต - สนามบินมิงกลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z3513
UB-เมียนมาร์ เนชั่นแนล แอร์ไลน์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z3513
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : UB-เมียนมาร์ เนชั่นแนล แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,991
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน : คิมปุ่นแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุมุเตา - พระพุทธไสยาสน์เฉว่ตาเหลียว - เจดีย์ชเวดากอง - นมัสการเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดโบฉกอองซาน - พระนอนตาหวาน ** พักหรู ระดับ 5 ดาว กลางเมืองย่างกุ้ง / เมนูพิเศษ กุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง / แจกฟรี องค์เทพทันใจ ให้ท่านได้บูชาขอพร / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ผู้ช่วย ท่านละ 600 บาท - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ตามความพึงพอใจของท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมิงกาลาดง - เมืองไจ้โถ่ - คิมปุ่นแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - พระธาตุมุเตา - พระพุทธไสยาสน์เฉว่ตาเหลียว - เจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง
 นมัสการเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดโบฉกอองซาน - พระนอนตาหวาน - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3658
UB-เมียนมาร์ เนชั่นแนล แอร์ไลน์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z3658
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : UB-เมียนมาร์ เนชั่นแนล แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,996
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง 5Star : เจดีย์มหาวิชยะ - วัดพระทอง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - นัตโบโบยี - เทพกระซิบ - เจดีย์ไจ๊กะส่าน - ตลาดโบโจ๊กอองซาน ** ที่พักระดับ 5 ดาว --

  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมิงกลาดง - พระลาภมุนี - เจดีย์มหาวิชยะ - วัดพระทอง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 เจดีย์โบตาทาวน์ - นัตโบโบยี - เทพกระซิบ - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - วัดงาทัตจี - เจดีย์ไจ๊กะส่าน - วัดบารมี - ตลาดโบโจ๊กอองซาน - สนามบินมิงกลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3674
ไทยสมายล์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z3674
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - พุกาม - มัณฑะเลย์ : พระเจดีย์ชเวสิกอง - วัดมนุหา - วัดอนันดา - วิหารธรรมยันจี - พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี - วิหารชเวนันดอร์ ** ร่วมทำบุญ ให้อาหารแมว --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - เจดีย์บูพญา
 พระเจดีย์ชเวสิกอง - วัดติโลมินโล - ชมเครื่องเขิน - วัดมนุหา - วัดอนันดา - วิหารธรรมยันจี - เมืองมัณฑะเลย์ - สะพานอูเบ็ง
 เจดีย์มหามัยมุนี - พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี - วัดกุโสดอ - วิหารชเวนันดอร์ - พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์ - สนามบินมัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3678
เมียนมาร์แอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z3678
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,666
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง : พระลาภมุนี - เจดีย์มหาวิชยะ - วัดพระทอง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตาทาวน์ - นัตโบโบยี - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - วัดบารมี - ตลาดโบโจ๊กอองซาน ** พัก 5 ดาว --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมิงกลาดง - พระลาภมุนี - เจดีย์มหาวิชยะ - วัดพระทอง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 เจดีย์โบตาทาวน์ - นัตโบโบยี - เทพกระซิบ - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - วัดงาทัตจี - เจดีย์ไจ๊กะส่าน - วัดบารมี - ตลาดโบโจ๊กอองซาน - สนามบินมิงกลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3681
ไทยสมายล์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z3681
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,888
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - มัณฑะเลย์ - สกายน์ - มิงกุน : เจดีย์กวงมูดอร์ - เจดีย์ซุนอูบองยาชิน - สะพานอูเบ็ง - ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินพิวมิน - พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ - ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ - ดวงกับหมอดูชาวพม่า - พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี ** ร่วมทำบุญให้อาหารแมว --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมาเก๊า - ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกสู่ฮ่องกง - เลดี้ มาร์เก็ต
 วัดนาจา - วัดปักไท่ - เจ้าแม่ดอกไม้ทอง - วัดกวนอู ซัมสุ่ยโปว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - ร้านหยก - ถนนนาธาน - เกาะมาเก๊า - ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกสู่มาเก๊า - อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : The House Of Dancing Water
 วิหารเซนต์พอล - องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - ร้านขายของฝาก - วัดเจ้าแม่กวนอิม - The Parisian - หอไอเฟล - The Venetian - สนามบินมาเก๊า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3696
นกแอร์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z3696
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา - ตักบาตรกับองค์พระธาตุอินทร์แขวน - พระไผเลื่อน - ผ่านชมเจดีย์คู่ - เมืองสิเรียม ** เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกาลาดง - เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระธาตุอินทร์แขวน
 ตักบาตรกับองค์พระธาตุอินทร์แขวน - พระสมณโคดม ปรางค์ประทานพร - พระไผเลื่อน - ผ่านชมเจดีย์คู่ - หงสาวดี - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ย่างกุ้ง - เจดีย์ชเวดากอง
 เมืองสิเรียม - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - วัดพระหินอ่อน - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์พม่า 65 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์พม่า, โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์พม่าเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์พม่าเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์พม่าเดือนเมษายน 2563
ทัวร์พม่าเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์พม่าเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์พม่าเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์พม่าเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์พม่าเดือนกันยายน 2563
ทัวร์พม่าเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์พม่าเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์พม่าเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์พม่าเดือนมกราคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP