เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z1030
Z4301

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 12 จาก
ทัวร์ลาว 12 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ลาว

Z1028
แอร์เอเชีย

ทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : Z1028
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,900
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว - หลวงพระบาง : ขั้นสู่ พระธาตุภูษี - ถนนข้าวเหนียว - ตลาดมืด - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - น้ำตกกวงชี - พิธีบายศรีสู่ขวัญ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินหลวงพระบาง - พระธาตุภูษี - ถนนข้าวเหนียว - ตลาดมืด
 ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - บ้านผานม - ถ้ำติ่ง - บ้านช่างไห่ - น้ำตกกวงชี - พิธีบายศรีสู่ขวัญ
 วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - พระธาตุหมากโม - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พระราชวังเก่า - หอพระบาง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z1029
แอร์เอเชีย

ทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : Z1029
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,900
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว - เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง : วัดพระธาตุหลวง - อนุสาวรีย์ประตูชัย - เมืองวังเวียง - ถนนคนเดิน - ถ้ำจัง - สระมรกต - ภูเพียงฟ้า - พระธาตุภูษี - ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พระราชวังเก่า - นมัสการหอพระบาง - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พระธาตุหมากโม ** รับฟรี ชุดสบายดี (ถุงผ้า, ร่ม) / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิป) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินวัตไต - วัดพระธาตุหลวง - อนุสาวรีย์ประตูชัย - เมืองวังเวียง - ถนนคนเดิน
 ถ้ำจัง - สระมรกต - ภูเพียงฟ้า - พระธาตุภูษี - พิธีบายศรีสู่ขวัญ - ถนนข้าวเหนียว
 ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดเชียงทอง - พระราชวังเก่า - นมัสการหอพระบาง - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พระธาตุหมากโม - สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z1030
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : Z1030
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,900
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว - หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว - ล่องเรือชมถ้ำติ่ง - บ้านช่างไห - น้ำตกตาดกวงชี - วัดวิชุนราช - พระธาตุหมากโม - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พระราชวังเก่า - นมัสการหอพระบาง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง - พระธาตุภูษี - ตลาดมืด
 ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - แวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่บ้านผานม - ล่องเรือชมถ้ำติ่ง - บ้านช่างไห - น้ำตกตาดกวงชี - เมืองหลวงพระบาง - พิธีบายศรีสู่ขวัญ
 วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - พระธาตุหมากโม - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พระราชวังเก่า - นมัสการหอพระบาง - สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2157
สายการบินลาว

ทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : Z2157
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QV-สายการบินลาว
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,988
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว - หลวงพระบาง - เวียงจันทร์ ตามรอยพญานาค : วัดทาดหลวง - วัดใหม่สุวันพูมาราม - สักการะพระธาตุพูสี - ตักบาตรข้าวเหนียว - หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดแสนสุขารมณ์ - วัดเซียงทอง - น้ำตกกวางสี - พระธาตุหลวง - บ่อน้ำพญานาค - พระธาตุดำ ** คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ต่อทริป / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 1,200 บาท ต่อผู้เดินทาง โปรดชำระพร้อมค่าทัวร์ยอดเต็ม --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามหลวงพระบาง - สักการะพระธาตุพูสี - ตลาดมืด
 ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดแสนสุขารมณ์ - วัดเซียงทอง - พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - น้ำตกกวางสี - ตลาดมืด
 บินภายในสู่หลวงพระบาง - สนามบินวัดไต - ชมภายนอก วัดพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ - บ่อน้ำพญานาค - อนุสาวรีย์ประตูชัย - พระธาตุดำ - สนามบินวัดไต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2159
สายการบินลาว

ทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : Z2159
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QV-สายการบินลาว
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,988
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว - หลวงพระบาง : วัดทาดหลวง - วัดใหม่สุวันพูมาราม - สักการะพระธาตุพูสี - อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน) - พักที่ โรงแรมระดับ 3 ดาวลาว - ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดแสนสุขารมณ์ - วัดเซียงทอง - มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี ** คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ต่อทริป / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 1,200 บาท ต่อผู้เดินทาง โปรดชำระพร้อมค่าทัวร์ยอดเต็ม --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามหลวงพระบาง - วัดทาดหลวง - วัดใหม่สุวันพูมาราม - สักการะพระธาตุพูสี - อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน) - พักที่ โรงแรมระดับ 3 ดาวลาว
 ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดแสนสุขารมณ์ - วัดเซียงทอง - มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี - อิสระตลาดมืด (ตลาดกลางคืน)
 สนามหลวงพระบาง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3360
สายการบินลาว

ทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : Z3360
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QV-สายการบินลาว
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,900
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว - หลวงพระบาง : พระราชวังเก่า - พระธาตุภูษี - ทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดใหม่ - น้ำตกตาดกวงสี

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินหลวงพระบาง - พระราชวังเก่า - พระธาตุภูษี - ถนนข้าวเหนียว
 ทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง - วัดใหม่ - วัดวิชุนราช - บ้านผานม - น้ำตกตาดกวงสี
 สนามบินหลวงพระบาง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3361
สายการบินลาว

ทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : Z3361
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QV-สายการบินลาว
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,900
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว - เวียงจันทน์ - วังเวียง : ถ้ำปูคำ - ถ้ำจัง - อนุสาวรีย์ประตูชัย - Night Market - หอพระแก้ว - วัดพระธาตุหลวง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน เวียงจันทน์ - เมืองวังเวียง - ถ้ำปูคำ
 ถ้ำจัง - เวียงจันทน์ - อนุสาวรีย์ประตูชัย - Night Market
 วัดเจ้าแม่ศรีเมือง - หอพระแก้ว - วัดพระธาตุหลวง - ตลาดเช้า - สนามบินเวียงจันทน์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3362
สายการบินลาว

ทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : Z3362
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QV-สายการบินลาว
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,900
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว - วังเวียง - เวียงจันทน์ : พระราชวังเก่า - พระธาตุภูษี - ทำบุญตักบาตร- - บ้านผานม - หอพระแก้ว - วัดพระธาตุหลวง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - หลวงพระบาง - พระราชวังเก่า - พระธาตุภูษี - ตลาดมืด
 ทำบุญตักบาตร - วัดเชียงทอง - วัดวิชุน - บ้านผานม - วังเวียง
 วังเวียง - หอพระแก้ว - วัดพระธาตุหลวง - อนุสาวรีย์ประตูชัย - สนามบินเวียงจันทน์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3799
สายการบินลาว

ทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : Z3799
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QV-สายการบินลาว
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,988
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว - หลวงพระบาง : วัดใหม่สุวันพูมาราม - สักการะพระธาตุพูสี - ตลาดกลางคืน - หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดแสนสุขารมณ์ - น้ำตกกวางสี

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินหลวงพระบาง - วัดทาดหลวง - วัดใหม่สุวันพูมาราม - สักการะพระธาตุพูสี - ตลาดกลางคืน
 ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดแสนสุขารมณ์ - วัดเซียงทอง - มรกตมหัศจรรย์ แห่งหลวงพระบาง น้ำตกกวางสี - ตลาดกลางคืน
 สนามบินหลวงพระบาง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4301
แอร์เอเชีย

ทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : Z4301
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,990
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว - เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง : วัดสีสะเกด - พระธาตุหลาง - ล่องเรือแม่น้ำซอง - นมัสการพระธาตุพูสี - ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พระราชวังหลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินวัตไต - วัดสีสะเกด - พระธาตุหลาง - ประตูชัย
 ล่องเรือแม่น้ำซอง - เขาพูสี - นมัสการพระธาตุพูสี - ตลาดค่ำ
 ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พระราชวังหลวงพระบาง - ศูนย์เครื่องเงิน - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - เดินทางกลับ - หรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z4302
แอร์เอเชีย

ทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : Z4302
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,990
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว - หลวงพระบาง : นมัสการพระธาตุพูสี - ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง - พระราชวังหลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - บ้านผานม - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินหลวงพระบาง - เขาพูสี - นมัสการพระธาตุพูสี - ตลาดค่ำ
 ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง - พระราชวังหลวงพระบาง - บ้านช่างไห - ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวางสี - บ้านผานม - วัดแสนสุขาราม
 วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - ศูนย์เครื่องเงิน - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5210
แอร์เอเชีย

ทัวร์ลาว

รหัสทัวร์ : Z5210
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,888
โปรแกรมท่องเที่ยวลาว :
ทัวร์ลาว - หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - น้ำตกตาดกวางสี - พระราชวังหลวงพระบาง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินหลวงพระบาง - เมืองหลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด
 ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดแสนสุขขาราม - ตลาดเช้า - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - บ้านผานมศูนย์หัตถกรรม - บ้านช่างไห - ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวางสี
 พระราชวังหลวงพระบาง - หอพระบาง - สนามบินหลวงพระบาง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 12 จาก
ทัวร์ลาว 12 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ลาว, โปรแกรมท่องเที่ยวลาว และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ลาวเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์ลาวเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์ลาวเดือนเมษายน 2563
ทัวร์ลาวเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์ลาวเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์ลาวเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์ลาวเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์ลาวเดือนกันยายน 2563
ทัวร์ลาวเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์ลาวเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์ลาวเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์ลาวเดือนมกราคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP