เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAI7-EY-CAI02
THAAS4-MS-CAI02
THAAE6-EY-JO-EG8D

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 22 จาก
ทัวร์อียิปต์ 22 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อียิปต์

Z0840
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z0840
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,100
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - ไคโร - อเล็กซานเดรีย : มหาปีรามิด เมืองกีเซห์ - สฟิงซ์ - เมืองเมมฟิส - ซัคคาร่า - โรงงานทำกระดาษปาปิรุส - หลุมศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - โบราณสถาน Pompey's Pillar - เมืองอัสวาน - ป้อมปราการ เคตเบย์ (Qaitbay's Citadel) - ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี - ช้อปปิ้งตลาดข่าน เอล คาลิลี่ - Nile Dinner Cruise ล่องเรือชมสองฟากฝั่งแม่น้ำไนล์ พร้อมชมโชว์อียิปต์ - Old Coptic Cairo - ชม โบสถ์เซ้นท์เซอร์เจียส - ป้อมปราการ Citadel ** อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ - ค่าวีซ่าเข้าประเทศอียิปต์ - ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ วันละ 5 USD ต่อคน ต่อวัน - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 5 USD ต่อคน ต่อวัน - ไม่รวม ค่าหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย - ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ ที่พิพิธณฑ์แห่งชาติ ชำระเพิ่ม 100 EGP ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าขี่อูฐที่ปีรามิด --

 อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินกรุงไคโร - มหาปีรามิด ที่เมืองกีเซห์ - สฟิงซ์ - เมืองเมมฟิส - ซัคคาร่า - โรงงานทำกระดาษปาปิรุส
 เมืองอเล็กซานเดรีย - หลุมศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - โบราณสถาน Pompey's Pillar - เมืองอัสวาน - ป้อมปราการ เคตเบย์ - กรุงไคโร
 ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี - ช้อปปิ้งตลาดข่าน เอล คาลิลี่ - Nile Dinner Cruise ล่องเรือชมสองฟากฝั่งแม่น้ำไนล์ พร้อมชมโชว์อียิปต์
 Old Coptic Cairo - ชม โบสถ์เซ้นท์เซอร์เจียส - ป้อมปราการ Citadel - สนามบินกรุงไคโร - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z0842
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z0842
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿31,500
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - แพ็คเกจ ไคโร - อัสวาน - ลุกซอร์ : มหาปีรามิด ที่เมืองกีเซห์ - สฟิงซ์ - เมืองเมมฟิส - ซัคคาร่า - โรงงานทำกระดาษปาปิรุส - ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี - ช้อปปิ้งตลาดข่าน เอล คาลิลี่ - Nile Dinner Cruise ล่องเรือชมสองฟากฝั่งแม่น้ำไนล์ พร้อมชมโชว์อียิปต์ - ลงเรือสำราญ ล่องไปตามแม่น้ำไนล์ - เขื่อนยักษ์อัสวาน - เสาหินโอเบลิสก์ - วิหารคอม ออม โบ - นั่งรถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู - วิหารลักซอร์ - มหาวิหารคาร์นัค - ชมหุบผากษัตริย์ (เลือกเข้าชมได้เพียง 3 สุสาน) ** อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ - ค่าวีซ่าเข้าประเทศอียิปต์ - ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ วันละ 5 USD ต่อคน ต่อวัน - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 5 USD ต่อคน ต่อวัน - ไม่รวม ค่าหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย - ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ ที่พิพิธณฑ์แห่งชาติ ชำระเพิ่ม 100 EGP ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าขี่อูฐที่ปีรามิด --

 อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินกรุงไคโร - มหาปีรามิด ที่เมืองกีเซห์ - สฟิงซ์ - เมืองเมมฟิส - ซัคคาร่า - โรงงานทำกระดาษปาปิรุส
 ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี - ช้อปปิ้งตลาดข่าน เอล คาลิลี่ - Nile Dinner Cruise ล่องเรือชมสองฟากฝั่งแม่น้ำไนล์ พร้อมชมโชว์อียิปต์
 สนามบินไคโร - บินภายในสู่เมืองอัสวาน - ลงเรือสำราญ ล่องไปตามแม่น้ำไนล์ - เขื่อนยักษ์อัสวาน - เสาหินโอเบลิสก์ - พักบนเรือ
 เมืองคอมออมโบ - วิหารคอม ออม โบ - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 เรือเทียบท่า - นั่งรถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู - วิหารลักซอร์ - มหาวิหารคาร์นัค - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน
 อำลาเรือสำราญ - ชมหุบผากษัตริย์ (เลือกเข้าชมได้เพียง 3 สุสาน) - สนามบินลักซอร์ - บินภายในสู่ สนามบินกรุงไคโร - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z0844
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z0844
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,500
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - แพ็คเกจ ไคโร - ฮูร์กาดาร์ - ดำน้ำ - ลักซอร์ : มหาปีรามิด ที่เมืองกีเซห์ - สฟิงซ์ - เมืองเมมฟิส - ซัคคาร่า - โรงงานทำกระดาษปาปิรุส - ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี - ช้อปปิ้งตลาดข่าน เอล คาลิลี่ - Nile Dinner Cruise ล่องเรือชมสองฟากฝั่งแม่น้ำไนล์ พร้อมชมโชว์อียิปต์ - เมืองชายทะเล เฮอกาดาร์ - ชมมัสยิด และโบสถ์เซนต์แมรี่ - ชมตลาดปลา - เลือกซื้อสินค้านานาชนิด ที่ถนนคนเดิน - ดำน้ำชมปะการังที่ บ้านปลาโลมาในฮูร์กาดา Dolphin House - ดำน้ำดูปะการังบริเวณรอบๆเกาะ - หุบผากษัตริย์ - ชมมหาวิหารคาร์นัค - นั่งเรือ Sea Scope ชมโลกใต้ทะเล ** อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ - ค่าวีซ่าเข้าประเทศอียิปต์ - ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ วันละ 5 USD ต่อคน ต่อวัน - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 5 USD ต่อคน ต่อวัน - ไม่รวม ค่าหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย - ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ ที่พิพิธณฑ์แห่งชาติ ชำระเพิ่ม 100 EGP ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าขี่อูฐที่ปีรามิด --

 อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินกรุงไคโร - มหาปีรามิด ที่เมืองกีเซห์ - สฟิงซ์ - เมืองเมมฟิส - ซัคคาร่า - โรงงานทำกระดาษปาปิรุส
 ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี - ช้อปปิ้งตลาดข่าน เอล คาลิลี่ - Nile Dinner Cruise ล่องเรือชมสองฟากฝั่งแม่น้ำไนล์ พร้อมชมโชว์อียิปต์
 เมืองชายทะเล เฮอกาดาร์ - ชมมัสยิด และโบสถ์เซนต์แมรี่ - ชมตลาดปลา - เลือกซื้อสินค้านานาชนิด ที่ถนนคนเดิน
 ดำน้ำชมปะการังที่ บ้านปลาโลมาในฮูร์กาดา Dolphin House - ดำน้ำดูปะการังบริเวณรอบๆเกาะ
 ลักซอร์ - หุบผากษัตริย์ - ชมมหาวิหารคาร์นัค - เมืองฮูร์กาดา
 นั่งเรือ Sea Scope ชมโลกใต้ทะเล - สนามบินกรุงไคโร - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z0850
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - แพ็คเกจประหยัด เดินทางเอง ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป : กีซ่า - มหาปิรามิด - สฟิงซ์ - เมมฟิส - ซัคคาร่า - ปิรามิดขั้นบันได - ล่องเรือแม่น้ำไนล์ - ชมระบำหน้าทอง - พิพิธภัณฑ์ไคโร - สุเหร่าโมฮัมเม็ด - ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปิรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม - ช้อปปิ้งตลาดข่าน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ และภาษีสนามบินทุกแห่ง - ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ ท่านละ 40 USD - ไม่รวมค่าขี่อูฐ, ค่าเข้าไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ --

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินไคโร - ที่พัก
 ไคโร - กีซ่า - มหาปิรามิด - สฟิงซ์ - เมมฟิส - ซัคคาร่า - ปิรามิดขั้นบันได - ล่องเรือแม่น้ำไนล์ - ชมระบำหน้าทอง
 ไคโร - พิพิธภัณฑ์ไคโร - สุเหร่าโมฮัมเม็ด - ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปิรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม - ช้อปปิ้งตลาดข่าน - สนามบินไคโร - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 6/12/2562 ถึง 20/12/2562 : เดินทางเองได้ทุกวัน Everyday between
Z0851
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z0851
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - ไคโร - กีซา - อเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - เสาปอมเปย์ - ถ่ายรูปกับ ป้อมปราการซิทาเดล - เมืองเมมฟิส - เมืองโบราณซัคคาร่า - พีระมิดขั้นบันได - กรุงไคโร - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - กรุงไคโร - เมืองกีซา ชมมหาพีระมิด - มหาสฟิงซ์
 เมืองอเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - เสาปอมเปย์ - ถ่ายรูปกับ ป้อมปราการซิทาเดล - ถ่ายรูปกับ ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย - กรุงไคโร
 เมืองเมมฟิส - พิพิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส - เมืองโบราณซัคคาร่า - พีระมิดขั้นบันได - ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
 กรุงไคโร - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - ตลาดข่านเอลคาลีลี่
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0852
อียิปต์แอร์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z0852
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อียิปต์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿79,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - ป้อมปราการซิทาเดล - ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ - ป้อมปราการเก่าแก่ - ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ - เมืองอาบูซิมเบล - วิหารรามเสสที่ 2- วิหารคอมออมโบ - มหาวิหารคาร์นัค - วิหารลัคซอร์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินไคโร - ปิระมิด - เมืองเมมฟิส - ซัคคาร่า
 เล็กซานเดรีย - ป้อมปราการซิทาเดล - ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ - ป้อมปราการเก่าแก่ - ตลาดข่าน เอล คาลิลี่
 บินภายในสู่สนามบินอัสวาน - วิหารฟิเลย์ - เขื่อนอัสวาน
 เมืองอาบูซิมเบล - วิหารรามเสสที่ 2 - วิหารคอมออมโบ - ลองเรือเมืองเอ็ดฟู
 วิหารเอ็ดฟู - ประตูน้ำอีสน่าล๊อค - เรือแล่นสู่เมืองลักซอร์
 เมืองลุคซอร์ - อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - หุบผากษัตริย์ - วิหารเดลบาฮารี
 มหาวิหารคาร์นัค - วิหารลัคซอร์ - บินภายในสู่สนามบินไคโร
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0853
อียิปต์แอร์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z0853
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อียิปต์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿65,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - : ปิระมิดขั้นบันได - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ - ชมป้อมปราการเก่าแก่ Citadel - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี - ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ - บินภายในสู่ สนามบินอัสวาน - วิหาร รามเสสที่ 2 - เขื่อนอัสวาน - วิหารฟิเลย์ - วิหารคอมออมโบ - วิหารเอ็ดฟู - ชมโชว์บนเรือ - เมืองลุคซอร์ - อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - หุบผากษัตริย์ - วิหารเดลบาฮารี - เที่ยวชม เขตตะวันออก ของเมืองลุคซอร์ - มหาวิหารคาร์นัค - ชมวิหารลัคซอร์ - ช้อปปิ้งตลาดลักค์ซอร์ ** พักบนเรือสำราญล่องแม่น้ำไนล์ 3 คืน, พักโรงแรมเมืองลักซอร์ 5 ดาว 1 คืน, พักโรงแรมเมืองไคโร 5 ดาว 1 คืน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเมืองไคโร - ปิระมิด (ฟรี ขี่อูฐ) - เมมฟิส - ปิระมิดขั้นบันได
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ - ชมป้อมปราการเก่าแก่ Citadel - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี - ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ - บินภายในสู่ สนามบินอัสวาน - ลงเรือสำราญล่องแม่น้ำไนล์ - พักบนเรือ
 อัสวาน - อาบูซิมเบล - วิหาร รามเสสที่ 2 - เขื่อนอัสวาน - วิหารฟิเลย์ - พักบนเรือล่องแม่น้ำไนล์
 อัสวาน - วิหารคอมออมโบ - วิหารเอ็ดฟู - ผ่านชม ประตูน้ำอีสน่าล๊อค - เมืองลุคซอร์ - ชมโชว์บนเรือ - - พักบนเรือล่องแม่น้ำไนล์
 อำลาเรือล่องแม่น้ำไนล์ - เมืองลุคซอร์ - ฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าไนล์ - อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - หุบผากษัตริย์ - วิหารเดลบาฮารี - พักโรงแรม
 เที่ยวชม เขตตะวันออก ของเมืองลุคซอร์ - มหาวิหารคาร์นัค - ชมวิหารลัคซอร์ - ช้อปปิ้งตลาดลักค์ซอร์ - สนามบินเมืองไคโร
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0855
อียิปต์แอร์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z0855
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อียิปต์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿63,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - Grand : ปีรามิดขั้นบันได - มหาปีรามิด - สฟิงซ์ - ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม - บินภายในสู่อาบูซิมเบล - มหาวิหารอาบูซิมเบล - บินภายในสู่เมืองอัสวาน - ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ - เขื่อนยักษ์อัสวาน - เสาหินโอเบลิสก์ - ล่องเรือใบโบราณเฟลุคกะ - วิหารคอม ออม โบ - ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา - นั่งรถเทียมม้าชมวิหารเอ็ดฟู - วิหารลักซอร์ - หุบผากษัตริย์ - วิหารฮัคเชฟซุต - อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - มหาวิหารคาร์นัค - วิหารลักซอร์ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดลักซอร์ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - ป้อมปราการ - สุเหร่าแห่งโมฮัมเม็ดอาลี - ตลาดข่านเอลคาลีลี ** พักบนเรือสำราญ 3 คืน - พักโรงแรม 2 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 6 วัน ประมาณ 24 USD - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ 6 วัน ประมาณ 18 USD - ไม่รวมค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 8 วัน ประมาณ 32 USD - ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีจองน้อยกว่า 20 วันทำการ ชำระเพิ่ม 2500 บาท ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินไกรุงไคโร - เมืองเมมฟิส - ปีรามิดขั้นบันได - เมืองกีซ่า - มหาปีรามิด - สฟิงซ์ - ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
 บินภายในสู่อาบูซิมเบล - มหาวิหารอาบูซิมเบล - บินภายในสู่เมืองอัสวาน - ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ - เขื่อนยักษ์อัสวาน - เสาหินโอเบลิสก์ - ล่องเรือใบโบราณเฟลุคกะ - วิหารคอม ออม โบ - ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา - พักบนเรือ
 นั่งรถเทียมม้าชมวิหารเอ็ดฟู - วิหารลักซอร์ - พักบนเรือ
 หุบผากษัตริย์ - วิหารฮัคเชฟซุต - อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - พักบนเรือ
 อำลาเรือสำราญ - มหาวิหารคาร์นัค - วิหารลักซอร์ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดลักซอร์ - สนามบินลักซอร์ - บินภายในสู่กรุงไคโร - เข้าที่พัก
 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - ป้อมปราการ - สุเหร่าแห่งโมฮัมเม็ดอาลี - ตลาดข่านเอลคาลีลี - สนามบินไคโร
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0856
โอมานแอร์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z0856
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿64,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - สเปเชี่ยว สัมผัส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก - ล่องเรือสำราญสุดหรู : สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - มหาปิรามิด - หุบผากษัตริย์ - วิหารฮัคเชฟซุต - อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - วิหารลักซอร์ - ถนนสฟิงซ์หน้าแพะ - มหาวิหารคาร์นัค - ลงเรือสำราญ ล่องไปตามแม่น้ำไนล์ - นั่งรถเทียมม้า ชมวิหารเอ็ดฟู - วิหารคอม ออม โบ - มหาวิหารอาบูซิมเบล - ตลาดพื้นเมืองอัสวาน - เขื่อนยักษ์อัสวาน - เสาหินโอเบลิสก์ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่านเอลคาลีลี ** พักโรงแรม 1 คืน - พักบนรถไฟ ตู้นอน 2 คืน - พักบนเรือสำราญ 5 ดาว 3 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 7 วัน ประมาณ 28 USD - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 8 วัน ประมาณ 800 บาท - ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีจองน้อยกว่า 20 วันทำการ ชำระเพิ่ม 2500 บาท ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่อง เมืองมัสกัต - สนามบินนานาชาติ กรุงไคโร - เข้าที่พัก
 สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - มหาปิรามิด - สฟิงซ์ - ขึ้นรถไฟตู้นอน สู่เมืองลักซอร์ - พักบนรถไฟ
 เมืองลักซอร์ - หุบผากษัตริย์ - วิหารฮัคเชฟซุต - อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - วิหารลักซอร์ - ถนนสฟิงซ์หน้าแพะ - มหาวิหารคาร์นัค - ลงเรือสำราญ ล่องไปตามแม่น้ำไนล์ - พักบนเรือสำราญ 5 ดาว
 นั่งรถเทียมม้า ชมวิหารเอ็ดฟู - วิหารคอม ออม โบ - พักบนเรือสำราญ 5 ดาว
 มหาวิหารอาบูซิมเบล - ตลาดพื้นเมืองอัสวาน - พักบนเรือสำราญ 5 ดาว
 เขื่อนยักษ์อัสวาน - เสาหินโอเบลิสก์ - ขึ้นรถไฟ ตู้นอน สู่ไคโร - พักบนรถไฟ
 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่านเอลคาลีลี
 แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0857
อียิปต์แอร์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z0857
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อียิปต์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿41,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - Yalla : มหาปิรามิด - สฟิงซ์ - ปิรามิดขั้นบันได - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - ล่องเรือแม่น้ำไนล์ - ชมระบำหน้าท้อง - สุเหร่าโมฮัมเม็ด - ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปิรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 4 USD ต่อท่าน ต่อวัน (คิดเป็น 4 วัน เท่ากับ 16 USD) - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน (คิดเป็น 4 วัน เท่ากับ 12 USD) - ไม่รวม ค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณท่านละ 4 USD ต่อท่าน ต่อวัน เทียบเท่ากับไกด์ท้องถิ่น - ไม่รวม ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินไคโร - กีซ่า - มหาปิรามิด - สฟิงซ์ - เมมฟิส - ซัคคาร่า - ปิรามิดขั้นบันได
 อเล็กซานเดรีย - ป้อมปราการซิทาเดล - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - เสาปอมเปย์ - ล่องเรือแม่น้ำไนล์ - ชมระบำหน้าท้อง
 ไคโร - สุเหร่าโมฮัมเม็ด - ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปิรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
 ไคโร - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - ช้อปปิ้งตลาดข่าน - สนามบินไคโร
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0859
รอยัลจอร์แดน

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z0859
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿69,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - Luxury : ยอดเขาเมาท์เนโบ - พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม - อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส - Al Karak Castle - ล่องเรือท้องกระจกชมปะการัง - ทะเลทรายวาดิรัม - นั่งรถกระบะท่องทะเลทราย - พักแค้มป์แบบเบดูอิน นอนนับดาว - ชมพระอาทิตย์ขึ้นกลางทะเลทราย - ภูเขาคาซารี - ชมภาพเขียนแกะสลักก่อน ประวัติศาสตร์ - น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ - นครสีชมพู เพตรา - หุบเขาวาดี มูซา - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ - ทะเลเดดซี - แวะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเดดซี - ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน - ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม - วิหารเทพีอาร์เทมิส - ช้อปปิ้ง ห้าง City Mall - Carrefour ** อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศจอร์แดน และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย รวม 46 USD ต่อท่าน หรือประมาณ 1,500 บาท - ไม่รวม ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 5 USD แล้วแต่ต่อรอง ต่อเที่ยว ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทรายวาดิรัม ท่านละ 2 USD ต่อเที่ยว ต่อท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย - เมืองมาดาบา - ยอดเขาเมาท์เนโบ - พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม - อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส - เมืองเครัค - Al Karak Castle - อควาบา
 เมืองอาคาบา - ล่องเรือท้องกระจกชมปะการัง - ทะเลทรายวาดิรัม - นั่งรถกระบะท่องทะเลทราย - พักแค้มป์แบบเบดูอิน นอนนับดาว
 ชมพระอาทิตย์ขึ้นกลางทะเลทราย - เก็บภาพวาดิรัม - ท่องทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซารี - ชมภาพเขียนแกะสลักก่อน ประวัติศาสตร์ - น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ - นครสีชมพู เพตรา - หุบเขาวาดี มูซา - เดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง The Siq - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ - โรงละครโรมัน
 เพตรา - ทะเลเดดซี - แวะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเดดซี - อัมมาน
 เมืองอัจลุน - ปราสาทแห่งเมืองอัจลุน - นครเจอราช - ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม - วิหารเทพีอาร์เทมิส - ถนนคาร์โด - น้ำพุใจกลางเมือง - ช้อปปิ้ง ห้าง City Mall - Carrefour - สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0860
อียิปต์แอร์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z0860
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อียิปต์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿60,888
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - เที่ยวคุ้ม 2 ประเทศ อียิปต์ - จอร์แดน : ปิรามิด - สฟิงซ์ - โรงงานน้ำหอม - โรงงานกระดาษปาปิรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม - หลุมฝังศพใต้ดิน - ชมเสาปอมเปย์ - ป้อมปราการซิทาเดล - ล่องเรือ พร้อมอาหารค่ำระหว่างล่องแม่น้ำไนล์ - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่านแอลคาลิลี่ - โบสถ์แห่งเมาท์เนโบ - ทะเลเดดซี - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ - โรงละครโรมัน - ซิตี้ทัวร์นครเจอราช - ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม - ขึ้นชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น อียิปต์ (คิด 4 วัน รวม 16 USD), จอร์แดน (คิดเป็น 3 วัน รวม 12 USD) - ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ อียิปต์ (คิดเป็น 3 วัน รวม 12 USD), จอร์แดน (คิดเป็น 3 วัน รวม 9 USD) - ไม่รวมค่าทิป หัวหน้าทัวร์ ประมาณท่านละ 4 USD ต่อท่าน ต่อวัน เทียบเท่ากับไกด์ท้องถิ่น - ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ และค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ ประมาณ 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน - ไม่รวมค่า ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 ไคโร - ปิรามิด - สฟิงซ์ - โรงงานน้ำหอม - โรงงานกระดาษปาปิรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม Perfume Factory
 ไคโร - อเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดิน - ชมเสาปอมเปย์ - ป้อมปราการซิทาเดล - ล่องเรือ พร้อมอาหารค่ำระหว่างล่องแม่น้ำไนล์ Dinner On Nile Cruise
 ไคโร - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่านแอลคาลิลี่
 ไคโร - บินภายในสู่ อัมมาน จอร์แดน - มาดาบา - โบสถ์แห่งเมาท์เนโบ - ทะเลเดดซี - เพตรา
 นครเพตร้า - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ - โรงละครโรมัน - กรุงอัมมาน
 ซิตี้ทัวร์นครเจอราช - ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม - โอวัลพลาซ่า - ถนนคาร์โด - ขึ้นชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน - บินภานในสู่กรุงไคโร - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2402
อียิปต์แอร์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z2402
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อียิปต์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿89,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - Premium : ชมมหาพีระมิด - ตัวสฟิงซ์ กิซ่า - ขี่อูฐกลางทะเลทราย - ปีรามิดขั้นบันได - วิหารคารนัค - วิหารลักซอร์ - ล่องเรือสำราญชมแม่น้ำไนล์ - ชมระบำหน้าท้อง - อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - วิหารฮัคเชฟซุต - นั่งรถม้าชมวิหารแห่งเอ็ดฟู - ล่องเรือสู่ เมืองคอมออมโบ - วิหารคอมออมโบ - ชมการแสดงโชว์เต้นรำกาลาเบย่า - ล่องเรือสู่วิหารแห่งฟิเล - ล่องเรือใบโบราณ - ชมการแสดงเต้นรำ นูเบียนโชว์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินกรุงไคโร - เมืองกิซ่า - ชมมหาพีระมิด - ตัวสฟิงซ์ กิซ่า - ขี่อูฐกลางทะเลทราย - เมืองเมมฟิส - ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ - ซัคคาร่า - ปีรามิดขั้นบันได - โรงงานทำกระดาษปาปีรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
 บินภายในสู่เมืองลักซอร์ - วิหารคารนัค - วิหารลักซอร์ - ล่องเรือสำราญชมแม่น้ำไนล์ - ชมระบำหน้าท้อง - พักบนเรือสำราญ
 อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - หุบผากษัตริย์ - วิหารฮัคเชฟซุต - ล่องเรือสู่เมืองอีสน่า - พักบนเรือสำราญ
 นั่งรถม้าชมวิหารแห่งเอ็ดฟู - ล่องเรือสู่ เมืองคอมออมโบ - วิหารคอมออมโบ - ล่องเรือสำราญสู่เมืองอัสวาน - ชมการแสดงโชว์เต้นรำกาลาเบย่า - พักลนเรือสำราญ
 High Dam - ล่องเรือสู่วิหารแห่งฟิเล - เสาหินโอบิลิสก์ - ล่องเรือใบโบราณ - ผ่านชมสวนพฤกสศาสตร์ - ชมการแสดงเต้นรำ นูเบียนโชว์ - พักบนเรือสำราญ
 เมืองอาบูซิลเบล - วิหารอาบูซิมเบล - วิหารพระนางเนเฟอตารี - เมืองอัสวาน
 บินภายในสู่เมืองไคโร - เมืองอเล็กซานเดรีย - ป้อมปราการซิทาเดล - ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย
 เมืองไคโร - ป้อมซาลาดีนหรือป้อมซิทาเดล - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของอียิปต์ - หีบศพทองคำฟาโรห์ตุตันคาเมน - ชมห้องแสดงมัมมี่ - ตลาดข่านเอลคาลีลี่ - สนามบินกรุงไคโร
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2539
อียิปต์แอร์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z2539
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อียิปต์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - ไคโร - กีซ่า - มหาปิรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เมมฟิส - ซัคคาร่า - ปีรามิดขั้นบันได

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินไคโร - กีซ่า - มหาปิรามิด - สฟิงซ์ - เมมฟิส - ซัคคาร่า - ปิรามิดขั้นบันได
 เมืองอเล็กซานเดรีย - ป้อมปราการซิทาเดล - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - เสาปอมเปย์ - ล่องเรือแม่น้ำไนล์ + Dinner + ระบำหน้าทอง
 สุเหร่าโมฮัมเม็ด - ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปิรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - ช้อปปิ้งตลาดข่าน - สนามบิน
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2540
โอมานแอร์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z2540
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿37,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - ตัวสฟิงซ์ - ชมรูปแกะสลักขนาดยักษ์ - ปีรามิดขั้นบันได - ถ่ายรูปคู่กับ ป้อมปราการซิทาเดล - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - ล่องเรือแม่น้ำไนล์ - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - โลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำ - ตลาดข่านเอลคาลีลี - ชมระบำหน้าท้องอันลือชื่อของอียิปต์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่มัสกัต - สนามบินเมืองไคโร - เข้าที่พัก
 เมืองกีซ่า - ตัวสฟิงซ์ - เมืองเมมฟิส - ชมรูปแกะสลักขนาดยักษ์ - ปีรามิดขั้นบันได
 เมืองอเล็กซานเดรีย - ถ่ายรูปคู่กับ ป้อมปราการซิทาเดล - เมืองอเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - เสาปอมเปย์ - ล่องเรือแม่น้ำไนล์
 กรุงไคโร - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - โลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำ - ตลาดข่านเอลคาลีลี - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่มัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2541
โอมานแอร์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z2541
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿57,888
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - มหาปิรามิด - สฟิงซ์ - หุบผากษัตริย์ - วิหารฮัคเชฟซุต - อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - วิหารลักซอร์ - ล่องเรือแม่น้ำไนล์ - นั่งรถเทียมม้าไปชมวิหารเอ็ดฟู - ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา - มหาวิหารอาบูซิมเบล - เสาหินโอเบลิสก์ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงมัสกัต
 สนามบินเมืองไคโร - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - เมืองกีซ่า - มหาปิรามิด - สฟิงซ์ - รถไฟตู้นอนสู่กรุงลักซอร์
 เมืองลุ๊กซอร์ - หุบผากษัตริย์ - วิหารฮัคเชฟซุต - อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - วิหารลักซอร์ - มหาวิหารคาร์นัค - เรือสำราญล่อง แม่น้ำไนล์ (พักบนเรือ)
 นั่งรถเทียมม้าไปชมวิหารเอ็ดฟู - วิหารคอม ออม โบ - ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา - อัสวาน (พักบนเรือ)
 มหาวิหารอาบูซิมเบล - ตลาดพื้นเมืองอัสวาน (พักบนเรือ)
 เขื่อนยักษ์อัสวาน - เสาหินโอเบลิสก์ - นั่งรถไฟตู้นอนสู่ไคโร (พักบนรถไฟ)
 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่านเอลคาลีลี - เดินทางสู่สนามบิน
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงมัสกัต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2684
อียิปต์แอร์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z2684
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อียิปต์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - อเล็กซานเดรีย - ไคโร - กีซ่า - ซัคคารา : โรงละครโรมัน - ถ่ายรูปป้อมปราการเคตเบย์ - หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย - สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย - เสาปอมเปย์ - มหาพีระมิดแห่งกีซ่า - จุดชมวิวพาโนราม่า - มหาสฟิงซ์ - ศูนย์สาธิตทำกระดาษปาปิรุส และน้ำหอม - พีระมิดแห่งซัคคาร่า - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ - ป้อมซาลาดีน - สุเหร่าโมฮัมเม็ด อาลี - ตลาดผ้าฝ้ายอียิปต์ - ดินเนอร์ล่องแม่น้ำไนล์ พร้อมโชว์ระบำหน้าท้อง และระบำพื้นเมือง - หมู่บ้านคริสเตียน คอร์ปติก ไคโร - Ben Ezra Synagogue - ตลาดข่านเอล คารีรี่ - ถนนมุยส์ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD ต่อท่าน - ไม่รวมค่าวีซ่าอียิปต์ 3,000 บาท ต่อท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนานาชาติไคโร - อเล็กซานเดรีย - โรงละครโรมัน - ถ่ายรูปป้อมปราการเคตเบย์ - หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย - สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย - เสาปอมเปย์
 มหาพีระมิดแห่งกีซ่า - จุดชมวิวพาโนราม่า - มหาสฟิงซ์ - ศูนย์สาธิตทำกระดาษปาปิรุส และน้ำหอม - พีระมิดแห่งซัคคาร่า
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ - ป้อมซาลาดีน - สุเหร่าโมฮัมเม็ด อาลี - ตลาดผ้าฝ้ายอียิปต์ - ดินเนอร์ล่องแม่น้ำไนล์ พร้อมโชว์ระบำหน้าท้อง และระบำพื้นเมือง
 หมู่บ้านคริสเตียน คอร์ปติก ไคโร - Ben Ezra Synagogue - ตลาดข่านเอล คารีรี่ - ถนนมุยส์ - สนามบินนานาชาติไคโร
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3469
คูเวตแอร์ไลน์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z3469
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KU-คูเวตแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿26,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - : มหาพีระมิดแห่งเมืองกีซ่า - สฟิงซ์ - ป้อมปราการไคโรซิทาเดล - สุเหร่าโมฮัมหมัด อาลี - ตลาดข่านเอลคาลีลี

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงคูเวต - สนามบินกรุงไคโร - เมืองเมมฟิส - เมืองโบราณซัคคาร่า
 เมืองกีซ่า - มหาพีระมิดแห่งเมืองกีซ่า - สฟิงซ์ - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม - ป้อมปราการไคโรซิทาเดล - สุเหร่าโมฮัมหมัด อาลี - ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส - ล่องเรือชมแม่น้ำไนล์ - ชมการแสดงระบำหน้าท้อง
 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่านเอลคาลีลี - สนามบินกรุงไคโร - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงคูเวต
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3609
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z3609
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - ไคโร - อเล็กซานเดรีย : มหาพีระมิด - มหาสฟิงซ์ - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - เสาปอมเปย์ - ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย - พีระมิดขั้นบันได - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - ตลาดข่านเอลคาลีลี่

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - สนามบินไคโร - กรุงไคโร - เมืองกีซา - มหาพีระมิด - มหาสฟิงซ์ - อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : ขี่อูฐกลางทะเลทราย หรือ เข้าชมด้านในพีระมิด
 เมืองอเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - เสาปอมเปย์ - ป้อมปราการซิทาเดล - ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย - กรุงไคโร
 เมืองเมมฟิส - พิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส - เมืองโบราณซัคคาร่า - พีระมิดขั้นบันได - ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
 กรุงไคโร - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - ตลาดข่านเอลคาลีลี่ - สนามบินไคโร
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบู ดาบี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3615
อียิปต์แอร์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z3615
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อียิปต์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿85,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - : เมืองโบราณซัคคาร่า - ปิรามิด - สฟิงซ์ - เขื่อนอัสวาน - วิหารอาบู ซิมเบล - เสาหินโอเบลิสก์ - ล่องเรือฟาราห์ ครูสชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำไนล์ - ล่องเรือใบโบราณ - วิหารคอม ออม โบ - วิหารแห่งเมืองเอ็ดฟู - หุบผากษัตริย์ - ตลาด ข่าน เอล คาลิลี่ - ป้อมปราการซิทาเดล - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - ศูนย์กลางการทำ กระดาษปาปีรุส - มัสยิด Mosque Of Amr Ibn Al Aas

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินไคโร - เมืองเมมฟิส - พิพิธภัณฑ์รามเสสที่ 2 - เมืองโบราณซัคคาร่า - ปิรามิด - เมืองกีซ่า - ปิรามิดแห่งคูฟู - ปิรามิดแห่งเคเฟร - ปิรามิดแห่งเมนคูเร - สฟิงซ์
 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - บินภายในสู่เมืองอัสวาน - เขื่อนอัสวาน
 เมืองอาบูซิมเบล - วิหารอาบู ซิมเบล - เมืองอัสวาน - เสาหินโอเบลิสก์ - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม - ล่องเรือฟาราห์ ครูสชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำไนล์ - ล่องเรือใบโบราณ - ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ - ผ่านชมสุสานอากาข่าน - พักบนเรือสำราญ Farah Cruise
 ล่องเรือสู่ เมืองคอมออมโบ - วิหารคอม ออม โบ - เมืองเอ็ดฟู - วิหารแห่งเมืองเอ็ดฟู - เมืองลักซอร์ - พักบนเรือสำราญ Farah Cruise
 นั่งเรือข้ามไปยังฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ - ชมหุบผากษัตริย์ - วิหารฮัตเชปซุต - อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - วิหารลักซอร์ - วิหารคาร์นัค - วิหารลักซอร์ - วิหารคาร์นัค - ตลาดลักซอร์ - พักบนเรือสำราญ Farah Cruise
 บินภายในสู่กรุงไคโร - ซิตาเดล - สุเหร่าโมฮัมเหม็ดอาลี - ตลาด ข่าน เอล คาลิลี่
 เมืองอเล็กซานเดรีย - ป้อมปราการซิทาเดล - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - ศูนย์กลางการทำ กระดาษปาปีรุส
 เมืองเก่า Old Cairo - มัสยิด Mosque Of Amr Ibn Al Aas - City Star Shopping Center - สนามบินไคโร
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3855
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z3855
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 105 วัน 104 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿349,000
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - แพ็คเกจ ล่องเรือสำราญ Peace Boat รอบโลก ลำที่ 104 : มหัศจรรย์แห่งการเดินทาง ล่องเรือรอบโลก เส้นทาง โยโกฮาม่า, ญี่ปุ่น - โกเบ, ญี่ปุ่น - เซี่ยเหมิน, จีน - สิงคโปร์ - โคลัมโบ, ศรีลังกา - คลองสุเซ - พอร์ตซาอิด, อียิปต์ - ซันโตรินี กรีซ - พีราอุส, กรีซ - ซาเลอโน, อิตาลี - บาร์เซโลน่า, สเปน - ลิสบอน, โปรตุเกส - แชร์บูร์ก, ฝรั่งเศส - เซาแทมป์ตัน, อังกฤษ - ทาลลินน์, เอสโตเนีย - เฮลซิงกิ, ฟินแลนด์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, รัสเซีย - สต็อกโฮล์ม, สวีเดน - โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก - แบร์เกน, นอร์เวย์ - เรือล่องผ่าน Sogne Fjords (2 วัน) - เรคยาวิก, ไอซ์แลนด์ - เรือแล่นผ่านวงกลมอาร์กติก - นิวยอร์ก อเมริกา - ฮาวานา, คิวบา - คริสโตบัล, ปานามา - คลองปานามา - พันตาเรนนัส, คอสตาริกา - เปอร์โตวัลลาร์ตา, เม็กซิโก - ซีแอตเทิล, สหรัฐอเมริกา - คูชิโระ, ญี่ปุ่น - โยโกฮาม่า, ญี่ปุ่น / อัตราค่านี้รวม - ที่พัก บนเรือสำราญ Peace Boat ตามประเภทห้องที่เลือก 104 คืน - บริการอาหาร 5 มื้อ ต่อวัน และน้ำเปล่า (ไม่รวมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์) - รวมกิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกันบนเรือ - บริการสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ สระว่ายน้ำ, ห้องออกกำลังกาย, ห้องคาราโอเกะ (บนเรือ ไม่มีคาสิโน) --

 อิสระเดินทางเอง - ท่าเรือ โยโกฮาม่า - เช็คอิน ขึ้นเรือสำราญ Peace Boat - อิสระพักผ่อนบนเรือ ตลอด 104 คืน
 เรือจอดเทียบท่า โกเบ, ญี่ปุ่น
 เรือจอดเทียบท่า เซี่ยเหมิน, จีน
 เรือจอดเทียบท่า - สิงคโปร์
 เรือจอดเทียบท่า โคลัมโบ, ศรีลังกา
 เรือจอดเทียบท่า คลองสุเซ
 เรือจอดเทียบท่า พอร์ตซาอิด, อียิปต์
 เรือจอดเทียบท่า ซันโตรินี กรีซ
 เรือจอดเทียบท่า พีราอุส, กรีซ
 เรือจอดเทียบท่า ซาเลอโน, อิตาลี
 เรือจอดเทียบท่าบาร์เซโลน่า, สเปน
 เรือจอดเทียบท่า ลิสบอน, โปรตุเกส
 เรือจอดเทียบท่า แชร์บูร์ก, ฝรั่งเศส
 เรือจอดเทียบท่า - เซาแทมป์ตัน, อังกฤษ
 เรือจอดเทียบท่า ทาลลินน์, เอสโตเนีย
 เรือจอดเทียบท่า เฮลซิงกิ, ฟินแลนด์
 เรือจอดเทียบท่า เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, รัสเซีย
 เรือจอดเทียบท่า สต็อกโฮล์ม, สวีเดน
 เรือจอดเทียบท่า โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก
 เรือจอดเทียบท่า แบร์เกน, นอร์เวย์
 เรือล่องผ่าน Sogne Fjords (2 วัน)
 เรือจอดเทียบท่า เรคยาวิก, ไอซ์แลนด์
 เรือแล่นผ่านวงกลมอาร์กติก
 เรือจอดเทียบท่า นิวยอร์ก อเมริกา
 เรือจอดเทียบท่า ฮาวานา, คิวบา
 เรือจอดเทียบท่า คริสโตบัล, ปานามา
 เรือจอดเทียบท่า คลองปานามา
 เรือจอดเทียบท่า พันตาเรนนัส, คอสตาริกา
 เรือจอดเทียบท่า เปอร์โตวัลลาร์ตา, เม็กซิโก
 เรือจอดเทียบท่า ซีแอตเทิล, สหรัฐอเมริกา
 เรือจอดเทียบท่า คูชิโระ, ญี่ปุ่น
 อำลาเรือสำราญ เรือจอดเทียบท่า โยโกฮาม่า, ญี่ปุ่น - อิสระเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 อัตรานี้ไม่รวม ค่า Port Charge - ค่า On Board Tips - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าธรรมเนียมวีซ่า Sri Lanka, Egypt, Schengen, England, USA, Cuba
เดินทาง :
Z4223
คูเวตแอร์ไลน์

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : Z4223
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KU-คูเวตแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ :
ทัวร์อียิปต์ - มหาปิรามิด - มหาสฟิงซ์ - ป้อมปราการซิทาเดล - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - ล่องเรือแม่น้ำไนล์ - พิพิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส - พีระมิดขั้นบันไดซัคคารา - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ - สุเหร่าโมฮัมหมัด อาลี

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่คูเวต - สนามบินไคโร - เมืองกีซ่า - มหาปิรามิด - มหาสฟิงซ์
 เมืองอเล็กซานเดรีย - ป้อมปราการซิทาเดล - เสาปอมเปย์ - หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย - ล่องเรือแม่น้ำไนล์
 เมืองเมมฟิส - พิพิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส - เมืองโบราณซัคคาร่า - พีระมิดขั้นบันไดซัคคารา - ชมการสาธิตและผลิตกระดาษปาปีรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ - ชมโลงศพทองคำแท้ - ป้อมซาลาดีน - สุเหร่าโมฮัมหมัด อาลี - ตลาดข่าน เอล คารีรี่ - สนามบินไคโร - แวะเปลี่ยนเครื่องที่คูเวต
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 22 จาก
ทัวร์อียิปต์ 22 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อียิปต์, โปรแกรมท่องเที่ยวอียิปต์ และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์อียิปต์เดือนธันวาคม 2562
ทัวร์อียิปต์เดือนมกราคม 2563
ทัวร์อียิปต์เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์อียิปต์เดือนมีนาคม 2563
ทัวร์อียิปต์เดือนเมษายน 2563
ทัวร์อียิปต์เดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์อียิปต์เดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์อียิปต์เดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์อียิปต์เดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์อียิปต์เดือนกันยายน 2563
ทัวร์อียิปต์เดือนตุลาคม 2563
ทัวร์อียิปต์เดือนพฤศจิกายน 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP