เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAZW-SL-HAN02
THAAV9-FD-VN28
THAAS4-FD-VN032
THAAU5-PG-DAD3
THAAZW-VN-HAN11
THAB11-VZ-DAD11
COST-5D4N-LCH-LCH-2010231

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์เวียดนาม 163 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เวียดนาม

Z0920
แอร์เอเชีย

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z0920
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - ดานัง - เว้ - ฮอยอัน : นั่งกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ - สะพานมือทอง - สวนดอกไม้เมืองหนาว - พระราชวังเว้ - ล่องเรือแม่น้ำหอม - บ้านตันกี - หมู่บ้านกั๊มทาน - วัดหลิงอึ๋น

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบิน ดานัง - ผ่านชมสะพานมังกร - นั่งกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ - สะพานมือทอง - สวนดอกไม้เมืองหนาว - Fantasy World
 เมืองดานัง - เมืองเว้ - พระราชวังเว้ - ล่องเรือแม่น้ำหอม
 วัดเทียนมู่ - เมืองฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านตันกี - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง
 วัดหลิงอึ๋น - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0925
การบินไทย

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z0925
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เหนือ ฮานอย - ซาปา - ฟานซีปัน - ฮาลอง - นิงบิงห์ : หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต - ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท - นั่งรถรางเมืองซาปา - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมยอดเขาฟานซิปัน - ถนน 36 สาย - จัตุรัสบาดิงห์ - ถ่ายรูปด้านนอก สุสานโฮจิมินห์ - ล่องเรือนิงห์บิงห์ - ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต - ฮาลอง เบย์ - ถ้ำสวรรค์ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ 1,000 บาท ต่อทริป ต่อท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนอยไบ - เมืองฮานอย - เมืองลาวไก - เมืองซาปา - หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต - ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท
 นั่งรถรางเมืองซาปา - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมยอดเขาฟานซิปัน - เมืองฮานอย - ถนน 36 สาย
 จัตุรัสบาดิงห์ - ถ่ายรูปด้านนอก สุสานโฮจิมินห์ - เมืองนิงบิงห์ - ล่องเรือนิงห์บิงห์ - เมืองฮาลอง - ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต
 ฮาลอง เบย์ - ถ้ำสวรรค์ - เมืองฮานอย - สนามบินนอยไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0928
เวียดเจ็ทแอร์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z0928
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VJ-เวียดเจ็ทแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย - ซาปา - หมู่บ้านก๊าตก๊าต - น้ำตกสีเงิน - ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต - จัตุรัสบาดิงห์(ถ่ายรูปด้านนอก) - สุสานโฮจิมินห์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามิบนนอยไบ - เมืองฮานอย - เมืองซาปา
 นั่งรถไฟเมืองซาปา - กระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน - หมู่บ้านก๊าตก๊าต - น้ำตกสีเงิน - ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต
 เมืองฮานอย - วัดเจิ่นกว๊อก - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย - ชมระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
 จัตุรัสบาดิงห์(ถ่ายรูปด้านนอก) - สุสานโฮจิมินห์ - สนามบินนอยไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0931
เวียดเจ็ทแอร์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z0931
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VJ-เวียดเจ็ทแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เหนือ ฮานอย - มกโจว - นิงห์บิงห์ : ฮวาบิงห์ - เมืองมกโจว - น้ำตกได๋เย๋ม - ไร่ชารูปหัวใจ - สะพานแก้ว - สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ - ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก) - วัดบายดิงห์ - เมืองไฮฟอง ** พักโรงแรม 4 ดาว / บริการอาหารครบทุกมื้อ / แถมฟรี ถุงฟ้า, หมวก / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 บาท ต่อทริป ต่อท่าน (ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนอยไบ - เมืองฮานอย - เมืองฮวาบิงห์
 ฮวาบิงห์ - เมืองมกโจว - น้ำตกได๋เย๋ม - ไร่ชารูปหัวใจ - สะพานแก้ว - สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์
 เมืองมกโจว - เมืองนิงห์บิงห์ - ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก) - วัดบายดิงห์
 เมืองนิงห์บงห์ - เมืองไฮฟอง - สนามบินแคทบี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0933
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z0933
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - ใต้ : ดาลัด - มุยเน่ - สวนดอกไม้เมืองหนาว - พระราชวังฤดูร้อน - ฟาร์มเลี้ยงชะมด - เมืองมุยเน่ - กรุงโฮจิมินห์ - โบสถ์นอเทรอดาม - ไปรษณีย์กลาง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเลียงเคือง - เมืองดาลัด - น้ำตกดาตันลา - โลเลอร์โคสเตอร์ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - ตลาดไนท์ มาร์เก็ต
 สวนดอกไฮเดรนเยีย - สวนดอกไม้เมืองหนาว - พระราชวังฤดูร้อน - บ้านเพี้ยน - สถานีรถไฟเก่า - วัดหลิงเฝือก - โบสถ์รูปไก่
 ฟาร์มเลี้ยงชะมด - เมืองมุยเน่ - ลำธารนางฟ้า - ทะเลทรายแดง
 ทะเลทรายขาว - กรุงโฮจิมินห์ - โบสถ์นอเทรอดาม - ไปรษณีย์กลาง - ตลาดเบ๋นถั่น - สนามบิน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0941
แอร์เอเชีย

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z0941
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - ใต้ : ญาจาง - โบสถ์หินญาจาง - ร้านกาแฟ จังเกิ้ล คอฟฟี่ - ตลาดญาจาง - ปราสาทโพนคร - ชมร้านกาแฟสุดฮิป Rain Forest Café

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินญาจาง - โบสถ์หินญาจาง - ร้านกาแฟ จังเกิ้ล คอฟฟี่ - ตลาดญาจาง
 สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์เต็มวัน
 ชมน้ำตกบาโฮ - วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร - ชมร้านกาแฟสุดฮิป Rain Forest Café - ชายหาด ญาจาง
 สนามบินญาจาง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0943
แอร์เอเชีย

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z0943
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,500
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เหนือ ฮานอย - ซาปา : หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - ภูเขาห่ามโหร่ง - ตลาดก๊อกเหลียว - สะพานแสงอาทิตย์ - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สายเก่า - ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - ทะเลสาบตะวันตก / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ Sen

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนอยไบ ฮานอย - เมืองซาปา - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
 ภูเขาห่ามโหร่ง - ลาวไก - ตลาดก๊อกเหลียว - กรุงฮานอย - สะพานแสงอาทิตย์ - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สายเก่า - ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
 ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก - สนามบินนอยไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0945
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z0945
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - ดานัง - เว้ - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ - นั่งกระเช้าสู่บานาฮิลล์ - สะพานทอง - สวนสนุก Fantasy Park - เมืองดานัง - ตลาดฮาน - สะพานมังกร

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองดานัง - เว้ - พระราชวังโบราณ - ตลาดดองบา
 เว้ - ล่องเรือชมแม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ - เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - จั่วฟุกเกี๋ยน - บ้านเลขที่ 101 - เมืองดานัง
 ดานัง - นั่งกระเช้าสู่บานาฮิลล์ - สวนดอกไม้ - สะพานทอง - สวนสนุก Fantasy Park - เมืองดานัง - ตลาดฮาน - สะพานมังกร
 ดานัง - วัดหลินอึ๋ง - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0946
แอร์เอเชีย

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z0946
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย - ฮาลอง : วิหารวรรณกรรม - ฮาลอง - ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง//ชมถ้ำนางฟ้า - กรุงฮานอย - สะพานแสงอาทิตย์ - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สายเก่า - ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ//จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก** เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ Sen / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD ต่อวัน - ค่าทิปพนักงานขับรถ 2 USD ต่อวัน - ไม่รวมทิปพนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD ต่อวัน --

 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนอยไบ - วิหารวรรณกรรม - ฮาลอง - ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง
 ชมถ้ำนางฟ้า - กรุงฮานอย - สะพานแสงอาทิตย์ - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สายเก่า - ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
 จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก - สนามบินนอยไบ - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0948
แอร์เอเชีย

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z0948
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,555
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย - ฮาลอง - สวนสนุก - Sun World : สะพานแสงอาทิตย์ - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สายเก่า - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนอยไบ - สวนสนุก Sun World - ชิงช้าสวรรค์
 กรุงฮานอย - สะพานแสงอาทิตย์ - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สายเก่า - ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
 ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก - สนามบิน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0949
เวียดนามแอร์ไลน์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z0949
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VN-เวียดนามแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย - ฮาลอง : ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง - อ่าวฮาลอง - ชมถ้ำนางฟ้า - สะพานแสงอาทิตย์ - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สายเก่า - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนอยไบ - เมืองฮานอย - ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง
 อ่าวฮาลอง - ชมถ้ำนางฟ้า - ฮานอย - สะพานแสงอาทิตย์ - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สายเก่า - ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
 จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก - สนามบินนอยไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0951
แอร์เอเชีย

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z0951
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,500
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - กลาง ดานัง - เว้ - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ : นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น, ลงบานาฮิลล์ - สวนดอกไม้ Le Jardin D’Amour - สะพานทอง - สวนสนุก Fantasy Park - แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ - พระราชวังโบราณ - ตลาดดองบา - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - จั่วฟุกเกี๋ยน - บ้านเลขที่ 101 - วัดหลินอึ๋ง - สะพานมังกร - ตลาดฮาน ** เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill - อาหารทะเลขึ้นชื่อของเมืองดานัง - กุ้งมังกร / พักบานาฮิลล์ 1 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ, หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,500 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป (ชำระที่สนามบิน ก่อนการเดินทาง) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเมืองดานัง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น, ลงบานาฮิลล์ - สวนดอกไม้ Le Jardin D’Amour - สะพานทอง - พักบนบานาฮิลล์
 สวนสนุก Fantasy Park - เว้ - แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ - พระราชวังโบราณ - ตลาดดองบา
 สุสานกษัตริย์ไคดินห์ - เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - จั่วฟุกเกี๋ยน - บ้านเลขที่ 101 - ดานัง - วัดหลินอึ๋ง - สะพานมังกร
 ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0952
แอร์เอเชีย

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z0952
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - กลาง ดานัง - เว้ - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ : วัดเจดีย์เทียนหมู่ - พระราชวังโบราณ - ฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) - สวนดอกไม้ - สะพานทอง - สวนสนุก FANTASY PARK

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ดานัง - เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ - ตลาดดองบา
 เว้ - แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ - พระราชวังโบราณ - ฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - จั่วฟุกเกี๋ยน - บ้านเลขที่ 101 - ดานัง
 ดานัง - บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น - ลง) - สวนดอกไม้ - สะพานทอง - สวนสนุก Fantasy Park - เมืองดานัง - ตลาดฮาน - สะพานมังกร
 ดานัง - วัดหลินอึ๋ง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0957
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z0957
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - กลาง : สะพานมังกร - วัดฟุกเกี๋ยน - นั่งเรือกระด้ง - บาน่าฮิลล์ - สวนดอกไม้ - สะพานทองโกลเด้น บริดจ์ - สวนสนุกบาน่าฮิลล์ - ล่องเรือแม่น้ำหอม - พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน - ช้อปปิ้งตลาดฮาน ** เมนูพิเศษ!! กุ้งมังกร, ไวน์แดง / ฟรี!! ร่ม, ถุงผ้ารักษ์โลก, ตุ๊กตาที่ระลึกเวียดนาม --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองดานัง - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก
 เมืองฮอยอัน - วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น - นั่งเรือกระด้ง - บาน่าฮิลล์ - เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ - สวนดอกไม้ - สะพานทองโกลเด้น บริดจ์
 สวนสนุกบาน่าฮิลล์ - เมืองเว้ - เจดีย์เทียนมู่ - ตลาดดองบา - ล่องเรือแม่น้ำหอม
 พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน - ดานัง - วัดลินห์อึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0961
เวียดเจ็ทแอร์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z0961
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VJ-เวียดเจ็ทแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เหนือ ฮานอย - นิงบิงห์ - ซาปา : อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - น้ำตก Silver Water Fall - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน - ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง๊อกเซิน - ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ ** พิเศษ!! Sen Buffet บุฟเฟ่ต์นานาชาติ - ปลาแซลมอน - เฝอเวียดนาม / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 1000 บาท ต่อทริป ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนอยไบ - กรุงฮานอย - อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
 จังหวัดลาวไก - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - น้ำตก Silver Water Fall - ตลาดซาปา
 นั่งรถรางไปสู่สถานีกระเช้า - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน - ฮานอย
 นิงห์บิงห์ - ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก - เมืองฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง๊อกเซิน - ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ
 สนามบินนานาชาตินอยไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0962
แอร์เอเชีย

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z0962
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - โฮจิมินท์ - ดาลัด - มุ่ยเน่ - ญาตราง : วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร - สวนสนุกวินเพิร์ล - ช้อปปิ้งตลาดของเมืองญาตราง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัด - พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ - ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย - ทะเลทรายแดง - ทะเลทรายขาว - ลำธารนางฟ้า - วัดเทียนฮัว ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท ต่อทริป ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินกามรัญ - เมืองญาตราง - วัดลองเซิน - วัดโพนากา - ปราสาทโพนคร - สวนสนุกวินเพิร์ล - ช้อปปิ้งตลาดของเมืองญาตราง
 เมืองดาลัด - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัด - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ - บ้านเพี้ยน - ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
 เมืองมุ่ยเน่ - ทะเลทรายแดง - ทะเลทรายขาว - ลำธารนางฟ้า
 โฮจิมินท์ - วัดเทียนฮัว - ตลาดเบนถัน - สนามบิน Tan Son Nhat - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0963
แอร์เอเชีย

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z0963
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - ฟานซีปัน - ซาปา : หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - น้ำตก Silver - ตลาดซาปา - ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน - ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก - ตลาดราตรีฮาลอง - ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - หมู่บ้านชาวประมง - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท ต่อทริป ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนอยไบ - กรุงฮานอย - จังหวัดลาวไก - เมืองซาปา - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - น้ำตก Silver - ตลาดซาปา
 ซาปา - ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน - เมืองฮานอย
 ฮานอย - นิงบิงห์ - ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก - ฮาลอง - ตลาดราตรีฮาลอง
 ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - หมู่บ้านชาวประมง - ฮานอย - ร้านหยก - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - สนามบินนอยไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0964
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z0964
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - เหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ : ตลาดซาปา - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - ชมน้ำตก Silver Water Fall - นั่งรถรางใหม่สุด สู่ ยอดเขาฟานซีปัน - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง๊อกซิน - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท ต่อทริป ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนอยไบ - กรุงฮานอย - จังหวัดลาวไก - เมืองซาปา - ตลาดซาปา
 หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - ชมน้ำตก Silver Water Fall - นั่งรถรางใหม่สุด สู่ ยอดเขาฟานซีปัน
 ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง๊อกซิน - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
 ฮานอย - นิงก์บิงห์ - ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - สนามบินนอยไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0965
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z0965
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย - ซาปา - ฟานซิปัน - นิงก์บิงก์ - ฮาลอง : หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - ชมน้ำตก Silver Water Fall - ตลาดซาปา - เขาฮัมรอง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม จีน - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง๊อกเซิน - ช้อบปิ้งถนน 36 สาย - ชมการแสดง ระบำหุ่นกระบอกน้ำ - ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก - ช้อปปิ้ง Night Market - ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง - ถ้ำสวรรค์ / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ Sen Buffet / WiFi on Bus / พักหรู 5 ดาว ที่ลาวไก 1 คืน (รับฟรี เสื้อยืด - กระเป๋าถือ - พัด - ขนมปังเวียดนาม)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนอยไบ - กรุงฮานอย - จังหวัดลาวไก - เมืองซาปา - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - ชมน้ำตก Silver Water Fall - ตลาดซาปา
 เขาฮัมรอง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม จีน - ลาวไก - พัก 5 ดาว
 เมืองฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง๊อกเซิน - อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย - ชมการแสดง ระบำหุ่นกระบอกน้ำ
 ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก - เมืองฮาลอง - ช้อปปิ้ง Night Market
 ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง - ถ้ำสวรรค์ - กรุงฮานอย - สนามบินนานาชาตินอยไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0966
เวียดเจ็ทแอร์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z0966
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VJ-เวียดเจ็ทแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - ซาปา - ฟานซิปัน : สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง๊อกเซิน - ทะเลสาบคืนดาบ - ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ - อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย - Cat Cat Village - Silver Water Fall - เขาฮามลอง - นั่งรถรางสู่สถานีกระเช้า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท ต่อทริป ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนอยไบ - กรุงฮานอย - สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง๊อกเซิน - ทะเลสาบคืนดาบ - ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ - อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
 จังหวัดลาวไก - เมืองซาปา - Cat Cat Village - Silver Water Fall
 เขาฮามลอง - นั่งรถรางสู่สถานีกระเช้า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน - เมือง ฮานอย - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
 สนามบินนอยไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0967
แอร์เอเชีย

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z0967
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย - ซาปา - นิงก์บิงก์ - ฮาลอง : หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - น้ำตก Silver Water Fall - ยอดเขาฮัมรอง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน - อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย - ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ - ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก - ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 1000 บาท ต่อทริป ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนอยไบ - กรุงฮานอย - จังหวัดลาวไก - เมืองซาปา - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - น้ำตก Silver Water Fall - ตลาดซาปา
 ยอดเขาฮัมรอง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน
 เมืองฮานอย - ชมทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง๊อกเซิน - อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย - ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ
 ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก - เมืองฮาลอง - ช้อปปิ้ง Night Market
 ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง - ถ้ำสวรรค์ - สนามบินนอยไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0970
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z0970
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - ดาลัด มุยเน่ : นั่งรถราง Roller Coaster ชมน้ำตกดาลันตา - บ้านเพี้ยน - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า - พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวเมืองดาลัด - วัดตั๊กลัม - สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย - หุบเขาแห่งความรัก Valley Of Love - ทะเลทรายแดง - ทะเลทรายขาว - ลำธารนางฟ้า Fairy Stream - ล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อน - จัตุรัสโฮจิมินห์ - ที่ทำการไปรษณีย์กลาง - ตลาดเบนถัน - วัดเทียนฮัว ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท ต่อทริป ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเลียนคัง - เมืองดาลัด - นั่งรถราง Roller Coaster ชมน้ำตกดาลันตา - บ้านเพี้ยน - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
 พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวเมืองดาลัด - วัดตั๊กลัม - สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย - หุบเขาแห่งความรัก Valley Of Love - มุ่ยเน่
 ทะเลทรายแดง - ทะเลทรายขาว - ลำธารนางฟ้า Fairy Stream - โฮจิมินท์ - ล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อน
 จัตุรัสโฮจิมินห์ - ที่ทำการไปรษณีย์กลาง - ตลาดเบนถัน - วัดเทียนฮัว - สนามบิน Tan Son Nhat - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0972
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z0972
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - ญาตราง - ดาลัด : สวนสนุกวินเพิร์ล - ช้อปปิ้งตลาดของเมืองญาตราง - วัดโพนากา - ปราสาทโพนคร - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัด - พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ - ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย - โบสถ์หินญาตราง - ตลาด Dam

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินกามรัญ - ญาตราง - สวนสนุกวินเพิร์ล - ตลาดญาตราง
 วัดลองเซิน - ปราสาทโพนคร - เมืองดาลัด - ร้าน Otop - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
 นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน - บ้านเพี้ยน - ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
 โบสถ์หินญาตราง - ตลาด Dam - ร้าน Sanest - สนามบินกามรัญ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0974
แอร์เอเชีย

ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : Z0974
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - ดาลัด - โฮจิมินห์ - มุยเน่ : อนุสาวรีย์โฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ธเธอดัม - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - บ้านเพี้ยน - น้ำตกดาลันตา - พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวมุมสูง - วัดตั๊กลัม - ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย - ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด - ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท ต่อทริป ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Tan Son Nhat - โฮจิมินห์ซิตี้ - อนุสาวรีย์โฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ธเธอดัม - มุยเน่
 ฟานเทียด - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - เมืองดาลัด
 บ้านเพี้ยน - น้ำตกดาลันตา - พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวมุมสูง - วัดตั๊กลัม - ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย - ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
 โฮจิมินห์ - ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน - สนามบิน Tan Son Nhat - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์เวียดนาม 163 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เวียดนาม, โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เวียดนามเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์เวียดนามเดือนมกราคม 2563
ทัวร์เวียดนามเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์เวียดนามเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์เวียดนามเดือนเมษายน 2563
ทัวร์เวียดนามเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์เวียดนามเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์เวียดนามเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์เวียดนามเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์เวียดนามเดือนกันยายน 2563
ทัวร์เวียดนามเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์เวียดนามเดือนพฤศจิกายน 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP