เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAI7-TG-SDJ02
THAAZW-TR-TYO-NRT04
THAAR3-XJ-HOKKAIDO121
Z0322
THAB41-TG-SDJ06
THAAS6-TG-OKA6D-4STAR
THAAZW-XJ-NRT03
THAA31-TG-NY-KANTO6D
THAAZW-XJ-NRT07
THAB41-TG-SDJ07
THAAI8-XW-FREEZING-HOKKAIDO

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์ญี่ปุ่น 309 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น

Z0120
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z0120
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿26,876
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด เล่นสกี แช่ออนเซ็น : หุบเขาจิโกคุดานิ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล - คิโรโระรีสอร์ท - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ถนนทานุกิโคจิ - ดิวตี้ฟรี - ตลาดโจไก อิจิบะ - อิสระเต็มวัน เที่ยวเองในซัปโปโร ** พักโรงแรมใกล้แหล่งช้อปปิ้ง - พักคิโรโระ สกีรีสอร์ท 1 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 7,000 เยน หรือ 2,000 บาท ต่อทริป (ชำระที่สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินชิโตเซะ - หุบเขาจิโกคุดานิ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล - คิโรโระรีสอร์ท - อาบน้ำแร่
 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ถนนทานุกิโคจิ - ดิวตี้ฟรี
 ตลาดโจไก อิจิบะ - อิสระท่องเที่ยว
 สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0315
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z0315
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โนโบริเบทสึ - โอตารุ - ซัปโปโร - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - อุทยานโมอาย - นมัสการพระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไก

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโตเสะ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - Toyako Onsen Illumination Street
 ลานกิจกรรมหิมะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ดิวตี้ฟรี
 อุทยานโมอาย - นมัสการพระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไก - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0320
เจแปนแอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z0320
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ฟูจิ - โอไดบะ - ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - กระเช้าคาจิ คาจิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้นที่5) - ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองฮาเนดะ
 ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - กระเช้าคาจิ คาจิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุ - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0322
เจแปนแอร์ไลน์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z0322
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : JL-เจแปนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿30,999
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - Winter นาโกย่า - ทาคายาม่า - นากาโน่ : หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า (ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ 430 เยน) - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ลานกิจกรรมหิมะ (อัตรานี้ไม่รวม ค่าเช่าชุด, อุปกรณ์สกี) หรือนำชมวัดเซ็นโกจิ แทน- ลิงแช่ออนเซ็น Unseen Snow Monkey - ถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทมัตสึโมโต้ - ศาลเจ้าโอสึคันนง - ถนนช้อปปิ้งโอสุ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ ** เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ยากินิคุ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3500 เยน ต่อทริป ต่อท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนาโกย่า - เมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า (ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ 430 เยน) - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - นากาโน่
 ลานกิจกรรมหิมะ ฮากุบะสกี (อัตรานี้ไม่รวม ค่าเช่าชุด, อุปกรณ์สกี) หรือนำชมวัดเซ็นโกจิ แทน- ลิงแช่ออนเซ็น Unseen Snow Monkey - ถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทมัตสึโมโต้
 ศาลเจ้าโอสึคันนง - ถนนช้อปปิ้งโอสุ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ
 สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0447
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z0447
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,990
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 - สวนโอชิโนะ ฮกไค - พิธีชงชา - ย่านชินจูกุ - วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - อิออน นาริตะ มอลล์

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนากามิเสะ
 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - สวนโอชิโนะ ฮกไค - พิธีชงชา - ย่านชินจูกุ
 อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
 วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - อิออน นาริตะ มอลล์ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0448
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z0448
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,990
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - อาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - พิธีชงชา - โกเทมบะ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้
 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - พิธีชงชา - โกเทมบะ - ย่านชินจูกุ
 อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0449
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z0449
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,990
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - นาโกย่า : ย่านเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ช้อปปิ้งย่านโอสุ - เทศกาล Nabana No Sato Winter Illumination

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาโกย่า ชูบุ - เมืองทาคายาม่า - ย่านเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ - ผ่านชม อาคารสำนักงานว่าการเมืองโบราณ - ชิราคาวาโกะ - อิออน จัสโก้
 ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนาคามาชิ - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ
 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - พิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองนาโกย่าวัด
 โอสึคันนอน - ช้อปปิ้งย่านโอสุ - ย่านซาคาเอะ - เทศกาล Nabana No Sato Winter Illumination
 สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0451
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z0451
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿33,990
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - นาโกย่า Snow Monkey เทศกาลประดับไฟ : วัดโอสึคันนอน - ช้อปปิ้งย่านโอสุ - ย่านการค้าซาคาเอะ - เทศกาล Nabana No Sato Winter Illumination - ที่ทำาการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - หมู่บ้านมรดก โลกชิราคาวาโกะ อิออน จัสโก้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - Unseen In Japan Snow Monkey - เมืองยามานาชิ - แช่น้ำแร่ Onsen - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - พิพิธภัณฑ์เมจิมูระ - หุบเขาโครังเค ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง(โปรดชำระที่สนามบิน วันแรกของการเดินทาง) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินชูบุเซ็นแทร์ - นาโกย่า - วัดโอสึคันนอน - ช้อปปิ้งย่านโอสุ - ย่านการค้าซาคาเอะ - เทศกาล Nabana No Sato Winter Illumination
 เมือง ทาคายาม่า - ที่ทำาการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - หมู่บ้านมรดก โลกชิราคาวาโกะ อิออน จัสโก้
 เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - Unseen In Japan Snow Monkey - เมืองยามานาชิ - แช่น้ำแร่ Onsen
 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองนาโกย่า
 พิพิธภัณฑ์เมจิมูระ - หุบเขาโครังเค - เมืองนาโกย่า
 สนามบินชูบุเซ็นแทร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0461
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z0461
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,990
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - นาโกย่า - ชิราคาวาโกะ - วัดโอสึคันนอน - ช้อปปิ้งย่านโอสุ - ย่านซาคาเอะ - วัดเซ็นโกจิ - Unseen In Japan Snow Monkey

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - วัดโอสึคันนอน - ช้อปปิ้งย่านโอสุ - ย่านซาคาเอะ
 วัดเซ็นโกจิ - Unseen In Japan Snow Monkey - บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุ
 ปราสาทมัตซึโมโต้ - ทาคายาม่า - ที่ทำาการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - หมู่บ้านมรดก โลกชิราคาวาโกะ - อิออน จัสโก้
 สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0738
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z0738
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿30,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - ฮาโกดาเตะ : อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ป้อมโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) - บ่อน้ำสีฟ้า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อิสระ ณ ลานสกี New Furano Ski - หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส - เนินพระพุทธเจ้า - คลองโอตารุ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินชิโตเซะ - อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ - ป้อมโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท
 เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - เมืองฟุราโน่ - อิสระ ณ ลานสกี New Furano Ski - หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส - อิออน มอลล์
 เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ดิวตี้ฟรี - ร้านสินค้ามือสอง - ถนนทานุกิโคจิ
 สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0741
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z0741
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿26,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด ฤดูหนาว : หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - ทะเลสาบโทยะ - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร Kokusai Ski Sapporo - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ร้านสินค้ามือสอง- มิตชุยเอาเล้ตท์ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - อิสระช้อปปิ้ง หรือท่องเที่ยว ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ) ** เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปู / Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินชิโตเซะ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - ทะเลสาบโทยะ - เมืองซัปโปโร
 ดิวตี้ฟรี - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ร้านสินค้ามือสอง- มิตชุยเอาเล้ตท์ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 อิสระช้อปปิ้ง หรือท่องเที่ยว ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ)
 สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0742
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z0742
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿30,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด ฤดูหนาว : อุทยานแห่งชาติโอนุมะ (ไม่รวม ค่าเช่าจักรยานปั่นรอบทะเลสาบ ชำระเพิ่ม 500 เยน ต่อชั่วโมง หรือ 1,000 เยน ต่อวัน) - ป้อมโกเรียวคาคุ (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 840 เยน) - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - มิตซุยเอ้าท์เลท - บ่อน้ำสีฟ้า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อิสระ ณ ลานสกี New Furano Ski - หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส - อิออน มอลล์ - เนินพระพุทธเจ้า - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ร้านสินค้ามือสอง - ถนนทานุกิโคจิ ** พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู / Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินชิโตเซะ - อุทยานแห่งชาติโอนุมะ (ไม่รวม ค่าเช่าจักรยานปั่นรอบทะเลสาบ ชำระเพิ่ม 500 เยน ต่อชั่วโมง หรือ 1,000 เยน ต่อวัน) - เมืองฮาโกดาเตะ - ป้อมโกเรียวคาคุ (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 840 เยน) - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท
 เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - เมืองฟุราโน่ - อิสระ ณ ลานสกี New Furano Ski - หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส - อิออน มอลล์
 เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ดิวตี้ฟรี - ร้านสินค้ามือสอง - ถนนทานุกิโคจิ
 สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0749
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z0749
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿35,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฤดูหนาว ฮอกไกโด - ฮาโกดาเตะ : อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ป้อมโกเรียวคาคุ - นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ขึ้นกระเช้าอุสุซัง ชมวิวภูเขาไฟโชวะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - แช่น้ำแร่ Onsen - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - ร้านสินค้ามือสอง - ร้านดิวตี้ฟรี - ถนนทานุกิโคจิ ** เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ / Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินชิโตเซะ - อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ - ป้อมโกเรียวคาคุ - นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ขึ้นกระเช้าอุสุซัง ชมวิวภูเขาไฟโชวะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - ซัปโปโร - แช่น้ำแร่ Onsen
 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - ร้านสินค้ามือสอง - ร้านดิวตี้ฟรี - ถนนทานุกิโคจิ
 สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0751
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z0751
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿79,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - VIP ฤดูหนาว เซนได - ฟุคุชิมะ : วัดจูซนจิ - ล่องเรือชมเกบิเค - หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ - บ้านซามูไรโบราณที่คะคุโนะดาเตะ - เดินเล่นย่าน กินซัง ออนเซ็น - ช้อปปิ้งที่ Sendai Izumi Premium Outlet - ปราสาทสึรุงะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - พัก Spa Resort Hawaiians (ไม่รวมค่าสวนน้ำ, แช่ออนเซนในธีมฮาวายของโรงแรม) - นั่งนั่งกระเช้าไฟฟ้า ขมวิวภูเขาซาโอะ - เล่นหิมะที่ ซาโอะ ออนเซน สกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - ล่องเรือเฟอร์รี่ชมวิวอ่าวมัตซึชิม่า - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - ชมซากปราสาทอาโอบะ - ช้อปปิ้งในเมืองเซนได เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) ** บินตรง ชั้นธุรกิจ Business Class Seat (สะสมไมล์ 100%) / Free!! Wifi บนบัสตลอดรายการ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ 2,000 บาท ต่อท่าน ต่อทริป (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเซ็นได - เมืองอิวาเตะ - วัดจูซนจิ - ล่องเรือชมเกบิเค - หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ
 เมืองคะคุโนะดาเตะ - บ้านซามูไรโบราณที่คะคุโนะดาเตะ - เดินเล่นย่าน กินซัง ออนเซ็น - ช้อปปิ้งที่ Sendai Izumi Premium Outlet
 เมืองไอสุ - ปราสาทสึรุงะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองฟุคุชิมะ - พัก Spa Resort Hawaiians (ไม่รวมค่าสวนน้ำ, แช่ออนเซนในธีมฮาวายของโรงแรม)
 นั่งนั่งกระเช้าไฟฟ้า ขมวิวภูเขาซาโอะ - เล่นหิมะที่ ซาโอะ ออนเซน สกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - ท่าเรือชิโกม่า - ล่องเรือเฟอร์รี่ชมวิวอ่าวมัตซึชิม่า - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - ชมซากปราสาทอาโอบะ
 อิสระช้อปปิ้ง หรือ ท่องเที่ยวภายในเมืองเซนไดตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ)
 สนามบินเซ็นได - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0754
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z0754
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿55,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - โอซาก้า : วัดอาซากุสะ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท - ทะเลสาบฮามานาโกะ - แต่งกายชุดกิโมโน - ศาลเจ้าเฮอัน - วัดคินคะคุจิ - หุบเขามิโนะ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - ปราสาทโอซาก้า - เอ็กซ์โป ซิตี้ ** พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ดินเนอร์ขาปูยักษ์ / Free Wifi On Bus / มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนาริตะ - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
 ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท - ทะเลสาบฮามานาโกะ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
 เมืองเกียวโต - แต่งกายชุดกิโมโน - ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - วัดคิโยะมิซุ - ย่านกิอน
 หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โป ซิตี้ - ห้างอิออน - สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0755
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z0755
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿35,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฤดูหนาว เซนได สกี : วัดจูซนจิ - ล่องเรือชมเกบิเค - หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวภูเขาซาโอะ - เล่นหิมะที่ ซาโอะ ออนเซนสกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - เดินเล่นที่หมู่บ้านกินซัง ออนเซ็น (ไม่รวมค่าแช่ Onsen) - ช้อปปิ้งที่ Sendai Izumi Premium Outlet - ปราสาทสึรุงะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - อ่าวมัตซึชิม่า - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - ชมซากปราสาทอาโอบะ - ช้อปปิ้งถนนคลิสโรด ** Free!! Wifi บนบัสตลอดรายการ - พิเศษ Wanko Soba อาหารพื้นเมืองของโทโฮคุ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเซ็นได - เมืองอิวาเตะ - วัดจูซนจิ - ล่องเรือชมเกบิเค - หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ
 นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวภูเขาซาโอะ - เล่นหิมะที่ ซาโอะ ออนเซนสกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - เดินเล่นที่หมู่บ้านกินซัง ออนเซ็น (ไม่รวมค่าแช่ Onsen) - ช้อปปิ้งที่ Sendai Izumi Premium Outlet
 เมืองไอสุ - ปราสาทสึรุงะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองฟุคุชิมะ
 ท่าเรือชิโกม่า - อ่าวมัตซึชิม่า - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - ชมซากปราสาทอาโอบะ - ช้อปปิ้งถนนคลิสโรด
 สนามบินเซ็นได - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0756
การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z0756
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿31,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฤดูหนาว เซนได สกี - มัตซึชิม่า : ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวภูเขาซาโอะ - เล่นหิมะที่ซาโอะ สกี ออนเซ็น - ช้อปปิ้งถนนคลิสโรด - ซากปราสาทเซนได - ลงเรือเฟอร์รี่ ชมวิวอ่าวมัตซึชิม่า - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - ช้อปปิ้ง Sendai Izumi Premium Outlet ** Free!! Wifi บนบัสตลอดรายการ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเซ็นได - ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองฟุคุชิมะ
 หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวภูเขาซาโอะ - เล่นหิมะที่ซาโอะ สกี ออนเซ็น - เมืองเซนได - ช้อปปิ้งถนนคลิสโรด
 ซากปราสาทเซนได - ท่าเรือชิโกม่า - ลงเรือเฟอร์รี่ ชมวิวอ่าวมัตซึชิม่า - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - ช้อปปิ้ง Sendai Izumi Premium Outlet
 สนามบินเซ็นได - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0759
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z0759
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿27,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว : วัดอาซากุสะ - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - ภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณลานสกี) - ช้อปปิ้งโอไดบะ - สวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ - ทะเลสาบชูเซนจิ - วัดนาริตะซัง

  กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุสะ - หอคอยโตเกียวสกาย ทรี - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
 ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ) - ภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณลานสกี) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งโอไดบะ - ไดเวอร์ ซิตี้ - เมืองอิบารากิ
 เมืองอิบารากิ - เมืองนิกโก้ - สวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ - ทะเลสาบชูเซนจิ - วัดนาริตะซัง - อิออนมอลล์
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0763
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z0763
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿27,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฤดูหนาว โตเกียว - ฟูจิ : วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) - ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ออนเช็นธรรมชาติ - ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดเล่นกิจกรรมต่างๆ) - ภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณลานสกี) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ช้อปปิ้งโอไดบะ - สวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ - ทะเลสาบชูเซนจิ - วัดนาริตะซัง - อิออนมอลล์ ** ฟรี Wifi บนรถ - บริการน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) - ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ออนเช็นธรรมชาติ
 ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดเล่นกิจกรรมต่างๆ) - ภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณลานสกี) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ช้อปปิ้งโอไดบะ - เมืองอิบารากิ
 เมืองนิกโก้ - สวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ - ทะเลสาบชูเซนจิ - วัดนาริตะซัง - อิออนมอลล์
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0764
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z0764
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - คาวาโกเอะ : วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า คาจิ คาจิ - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ) - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า - วัดนาริตะซัง - ตรอกลูกกวาด ** พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู+อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+Free Wifi On Bus --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนาริตะ - เข้าที่พัก
 นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า คาจิ คาจิ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
 พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ) - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
 วัดนาริตะซัง - ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซังโดะ - เมืองคาวาโกเอะ - ตรอกลูกกวาด - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0767
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z0767
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿30,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า - คานาซาว่า - นารา : ศาลเจ้าเฮอัน - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - ลานสกี ทาคายาม่า (ราคาไม่รวมค่ากิจกรรม ,ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ) - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สวนเค็นโรคุเอ็น - ตลาดโอมิโช - วัดโทไดจิ - เอ็กซ์โปซิตี้ - ย่านชินไซบาชิ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินคันไซ - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
 ลานสกี ทาคายาม่า (ราคาไม่รวมค่ากิจกรรม ,ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ) - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น
 ตลาดโอมิโช - เมืองกุโจ ฮาจิมัน - โทคิ พรีเมี่ยม เอ้าเลทส์ - เมืองนาโกย่า
 เมืองนารา - วัดโทไดจิ - โอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ
 สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0769
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z0769
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า - ทาคายาม่า - เกียวโต : ลานสกีเมืองทาคายาม่า (ราคาไม่รวมค่ากิจกรรม และค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ) - หมู่บานชิราคาวาโกะ - ย่านซาคาเอะ - แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สวนป่าไผ่ - เอ็กซ์โปซิตี้ ** ฟรี!! ยูคาตะ / ฟรี Wifi On Bus --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคันไซ - เข้าที่พัก
 ลานสกีเมืองทาคายาม่า (ราคาไม่รวมค่ากิจกรรม และค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ) - ทาคายาม่า - ผ่านชม อาคารทาคายาม่าจินยะ - หมู่บานชิราคาวาโกะ - นาโกย่า - ย่านซาคาเอะ
 เมืองเกียวโต - แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 อาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึคียว - โอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0771
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z0771
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿30,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า - ชิราคาว่า - ทตโทริ : ลานสกีทาคายาม่า (ราคาไม่รวมค่ากิจกรรม ,ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ) - ชิราคาวาโกะ - ย่านซาคาเอะ - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - สวนป่าไผ่ - เนินทรายทตโทริ - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ - อิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ - หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ - เอ็กซ์โปซิตี้

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคันไซ - เข้าที่พัก
 ทาคายาม่า - ลานสกีทาคายาม่า (ราคาไม่รวมค่ากิจกรรม ,ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ) - ซันมาชิซูจิ - อาคารทาคายาม่าจินยะ - ชิราคาวาโกะ - นาโกย่า - ย่านซาคาเอะ
 ศาลเจ้าเฮอัน - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - อาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่
 เมืองทตโทริ - เนินทรายทตโทริ - พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ - อิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ
 หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ - เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า - ห้างอิออน - สนามบินคันไซ
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0775
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : Z0775
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,888
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า - เกียวโต - ทาคายาม่า : วัดคินคะคุจิ - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - สกีเมืองทาคายาม่า - หมูบ้านชิราคาว่า - เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 เกียวโต - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
 สกีเมืองทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ผ่านชม อาคารทาคายาม่า - หมูบ้านชิราคาว่า - เมืองนาโกย่า
 เมืองโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์ญี่ปุ่น 309 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ญี่ปุ่น, โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนมกราคม 2563
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2563
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกันยายน 2563
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤศจิกายน 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP