เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 505 รายการ
Next Last

ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์วันสงกรานต์ 2563 / 2020

Z4945
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - จางเจียเจี้ย : เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - ฟูหรองเจิ้น (รวมรถราง) - น้ำตกฟูหรอง - Zhangjiajie Ice And Snow World (รวมค่าเข้า แต่ไม่รวมค่าเช่าเสื้อกันหนาว 40 หยวนต่อท่าน ไม่รวมค่าเล่นสกี จำนวน 350 หยวนต่อท่าน ต่อ 2 ชั่วโมง) - พิพิธภัณฑ์ภายพวาดจากหินทราย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก (รวมค่าเข้า) - พิพิธภัณฑ์เครื่องเงิน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย (ปิดวันจันทร์) - เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว - ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมบันไดเลื่อน) - สวนวัฒนธรรมชนเผ่าเมี้ยว - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,800.- ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง / ไม่รวม ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท ใช้เพียงสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) ชำระพร้อมเงินค่าทัวร์ หรือ ไม่รวม ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท (สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยโดยท่านต้องไปยื่นด้วยตัวเอง) / ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีนับจากวันเดินทาง สูงกว่าราคาทัวร์ผู้ใหญ่ 3,000 บาทต่อท่าน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินถงเหริน - เฟิ่งหวง
เฟิ่งหวง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - ฟูหรองเจิ้น (รวมรถราง) - น้ำตกฟูหรอง - จางเจียเจี้ย
จางเจียเจี้ย - ร้านยา - Zhangjiajie Ice And Snow World (รวมค่าเข้า แต่ไม่รวมค่าเช่าเสื้อกันหนาว 40 หยวนต่อท่าน ไม่รวมค่าเล่นสกี จำนวน 350 หยวนต่อท่าน ต่อ 2 ชั่วโมง) - พิพิธภัณฑ์ภายพวาดจากหินทราย - ร้านชา - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก (รวมค่าเข้า)
จางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์เครื่องเงิน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ร้านหยก
จางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย (ปิดวันจันทร์) - ร้านยางพารา - เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว - ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมบันไดเลื่อน)
จางเจียเจี้ย - ถงเหริน - สวนวัฒนธรรมชนเผ่าเมี้ยว - สนามบินถงเหริน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4940
นกสกู๊ต
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - ฮาโกดาเตะ - โทยะ - ซัปโปโร : ยอดเขาฮาโกดาเตะ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจิ - ป้อมโกะเรียว - ภูเขาไฟโชวะชินซัน - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาอุสุ - คลองโอตารุ - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ พาร์ค - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินชิโทเซ่ - เมืองฮาโกดาเตะ - ยอดเขาฮาโกดาเตะ
โกดังอิฐแดง - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจิ - ป้อมโกะเรียว - ภูเขาไฟโชวะชินซัน - ศูนย์อนุรักษ์หมี - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาอุสุ - ทะเลสาบโทยะ
โรงงานช็อคโกแลต - คลองโอตารุ - ถนนชาไกมาจิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - Jtc Duty Free
อดีตศาลาว่าการฮอกไกโด - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ พาร์ค - ตลาดปลาโจไก - Mitsui Outlet Park - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ - ย่านซูซูกิโนะ
ศาลเจ้าฮอกไกโด - สนามบินชิโทเซ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z4938
ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า - เกียวโต - ฟรีเดย์ : ชมซากุระ ณ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - วัดคิโยะมิซุ - ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ - ย่านกิออน - อิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคันไซ - ชมซากุระ ณ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - Expo City
เกียวโต - วัดคิโยะมิซุ - ชมพิธีชงชา - ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ - ย่านกิออน - เมือง โอซาก้า - อิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ
อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ ซื้อทัวร์เสริม สวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ปราสาทโอซาก้า - ริงกุเอ้าท์เล็ต - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z4939
นกสกู๊ต
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - โทยะ - ซัปโปโร - โอตารุ : ภูเขาไฟโชวะชินซัน - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาอุสุ (รวมค่าขึ้นกระเช้า) - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - สวนสาธารณะโอโดริ - ย่าน ถนนทานูกิโคจิ - ย่านซูซูกิโนะ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินชิโทเซ่ - ภูเขาไฟโชวะชินซัน - ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาอุสุ (รวมค่าขึ้นกระเช้า) - ทะเลสาบโทยะ
โรงงานช็อคโกแลต - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - Jtc Duty Free
อดีตศาลาที่ว่าการของฮอกไกโด - หอนาฬิกาประจำเมือง - สวนสาธารณะโอโดริ - ตลาดปลาโจไก - Mitsui Outlet Park - ย่าน ถนนทานูกิโคจิ - ย่านซูซูกิโนะ
ศาลเจ้าฮอกไกโด - สนามบินชิโทเซ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z4924
ไชน่าแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,888
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ผูหลี่ - ไทจง - ไทเป : สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - นั่งกระเช้าลอยฟ้าพาโนราม่าชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านสายรุ้ง - วัดจู๋หลินซานกวนอิม - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ศาลเจ้าฉืออิ้วกง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - ศาลเจ้าเป่าอันกง ** เมนูพิเศษ!! บุฟเฟสุกี้ชาบูชาบู+Haagen-Dazs / บุพเฟ่สลัด+สเต็กจานร้อน / เสี่ยวหลงเปา / กุ้งอบหินกวนอิม+แซนด์วิชกุ้งมังกร / การันตี 4 ท่านออกเดินทาง --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - เมืองผูหลี่ - เข้าที่พัก
เมืองผูหลี่ - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - นั่งกระเช้าลอยฟ้าพาโนราม่าชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - ศาลเจ้ากวนอู - ชิมชาอูหลง - หนันโถว - เมือง ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
Mitsui Outlet Park - วัดจู๋หลินซานกวนอิม - Taipei Fish Market - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ศาลเจ้าฉืออิ้วกง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถนนโบราณสือเฟิ่น - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
ศาลเจ้าเป่าอันกง - ร้านขนมเค้กสับปะรด - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4929
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿27,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - บ่อน้ำพุร้อนอะริมะ - ปราสาทฮิเมจิ - Porto Europa - ตลาดปลาคุโรชิโอะ - ปราสาทโอซาก้า(ไม่รวมค่าเข้า) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - เมืองเกียวโต - ชมซากุระริมแม่น้ำคาโมะ - วัดคิโยมิสึ - วัดนันเซนจิ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคันไซ โอซาก้า
เมืองโกเบ - บ่อน้ำพุร้อนอะริมะ - ปราสาทฮิเมจิ - ช้อปปิ้ง โกเบ เอาท์เล็ท
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ - Porto Europa - ตลาดปลาคุโรชิโอะ - ปราสาทโอซาก้า(ไม่รวมค่าเข้า) - ชมซากุระริมแม่น้ำโอคาว่า - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
เมืองเกียวโต - ชมซากุระริมแม่น้ำคาโมะ - วัดคิโยมิสึ - วัดนันเซนจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - สนามบินคันไซ
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z4937
ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿20,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ซากุระ - Free Day : วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งชินจูกุ ** อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ..(โตเกียวดิสนีย์แลนด์, ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ)(สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม) --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ - แช่ออนเซ็น
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น - ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ..(โตเกียวดิสนีย์แลนด์, ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ)(สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม)
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z4934
ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PR-ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿24,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ :
ทัวร์ฟิลิปปินส์ - เซบู - โบโฮล : ลิงทราเซีย - หมู่บ้านโบลอค - เนินช็อคโกแลต - ว่ายน้ำชมปลาฉลามวาฬ - เกาะเพสคาดอร์ - ป้อมปราการซานเปโดร - อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเซบู - เกาะโบโฮล - ผ่านชม Baclayon Church - ลิงทราเซีย - หมู่บ้านโบลอค - เนินช็อคโกแลต - Blood Compact Shire
เมืองออสล๊อบ - ว่ายน้ำชมปลาฉลามวาฬ - เกาะเพสคาดอร์ - เมืองเซบู
เมืองเซบู - ป้อมปราการซานเปโดร - กางเขนโบราณ - โบสถ์ บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน - บ้านโบราณ - อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู - ห้าง Sm City Cebu - สนามบินเซบู
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4921
มาฮานแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - เทศกาลดอกทิวลิป 2020 - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - โชว์ระบำหน้าท้อง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเตหะราน - สนามบินอิสตันบูล - เทศกาลดอกทิวลิป 2020 - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย
เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - โรงละครอะโครโปลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองคูซาดาซี
โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
เมืองคอนย่า - สถานีคาราวานซาราย - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย - โชว์ระบำหน้าท้อง
นครใต้ดิน - พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ - เมืองอังการ่า
สนามบินอังการ่า - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเตหะราน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4918
อีวีเอ แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿41,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ : แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - สิงโตหินแกะสลัก - นั่งรถไฟไต่เขาริกิ - ยอดเขาชิลธอร์น - มหาวิหารแซงต์ปิแอร์ - ปราสาทชิลยอง (ด้านนอก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินไต้หวัน
สนามบินมิลาโนมัลเปนซา - ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - ผ่านชม ปราสาทสฟอร์เซสโก้ - เมืองซุก - เมืองลูเซิร์น
สิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - ผ่านแม่น้ำรอยส์ - นั่งรถไฟไต่เขาริกิ - เมืองอินเทอร์ลาเคน
เมืองเมอร์เรน - ยอดเขาชิลธอร์น - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม - The Cathedral Of Bern - เมืองเจนีวา - มหาวิหารแซงต์ปิแอร์ - เมืองโลซานน์
เมืองโลซานน์ - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) - สถานีรถไฟเมืองแทซ - เมืองเซอร์แมท
สนามบินมิลาน - Duty Free
แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินไต้หวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4915
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด : คิโรโระ รีสอร์ต - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โอตารุ อควาเรียม - ศาลเจ้าฮอคไกโด - ตลาดปลาโจไก - อุทยานโมอาย

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินชิโตเสะ - ทะเลสาบโทยะ - คิโรโระ รีสอร์ต - อิออนมอล์
คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โอตารุ อควาเรียม - โรงงานช็อกโกแลต - มิตชุย เอาท์เล็ท - ดิวตี้ฟรี
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ศาลเจ้าฮอคไกโด - ตลาดปลาโจไก - อุทยานโมอาย - อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ - ย่านเก่า ทานุกิโคจิ
สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z4916
สกู๊ต แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TR-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿24,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว : วัดอาซากุสะ - กระเช้าคาจิคาจิ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ - ชมดอกทิวลิป - ช้อปปิ้งย่านฮาราจุกุ - ย่านโอไดบะ - ** ชมสวนทิวลิปนับแสนดอกจัดขึ้นปีละครั้ง --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - กระเช้าคาจิคาจิ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิทธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ - ชมดอกทิวลิป
ตลาดปลาซึกิจิ - ช้อปปิ้งย่านฮาราจุกุ - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ - ย่านโอไดบะ
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (สนามบินดอนเมือง)
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z4917
แอร์เอเชียเอ็กซ์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ซากุระ : ซากุระ Jayu Park - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชวังชางด็อกกุง - หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ - ย่านฮงแด - สวนยออิโด

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเมืองอินชอน - ซากุระ Jayu Park - เกาะนามิ
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิเศษ!!! ชมเทศกาลดอกทิวลิป - เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังชางด็อกกุง - หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ - ดิวตี้ฟรี - ย่านช้อปปิ้งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - สวนยออิโด - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z4914
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿45,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว : ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - สวนสันติภาพ เฮวะโคเอน - ภูเขาไฟฟูจิ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมบัตรเข้า) - ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ - ชมซากุระสวนอุเอโนะ - ไดเวอร์ซิตี้

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว สนามบินนาริตะ
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - สวนสันติภาพ เฮวะโคเอน - โอชิโนะฮัคไก - แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - เมืองโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมบัตรเข้า)
วัดอาซากุสะ - ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ชมซากุระสวนอุเอโนะ - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - สนามบินฮาเนดะ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4912
เวียดเจ็ทแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VJ-เวียดเจ็ทแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เวียดนาม
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย - นิงห์บิงห์ - ซาปา : ล่องเรือฮาลองบก - ถ้ำตำก๊อก - โบสถ์หินซาปา - นั่งรถรางไฟฟ้า Muong Hoa - นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - วัดเฉินก๊วก - ช้อบปิ้งถนน 36 สาย - วัดหง๊อกเซิน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินโหน่ยบ่าย - เมืองนิงห์บิงห์
เมืองนิงห์บิงห์ - ล่องเรือฮาลองบก - ถ้ำตำก๊อก - เมืองซาปา - โบสถ์หินซาปา - ตลาดไนท์มาร์เก็ต
นั่งรถรางไฟฟ้า Muong Hoa - กระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - สะพานแก้วมังกรเมฆ
เมืองฮานอย - สุสานโฮจิมินห์(ชมด้านนอก) - วัดเฉินก๊วก - ช้อบปิ้งถนน 36 สาย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง๊อกเซิน
สนามบินโหน่ยบ่าย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4911
เวียดเจ็ทแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VJ-เวียดเจ็ทแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย - นิงห์บิงห์ - ฮาลอง : ล่องเรือฮาลองบก - ถ้ำตำก๊อก - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ล่องเรือฮาลองเบย์ - ถ้ำนางฟ้า - วัดหง๊อกเซิน - ช้อบปิ้งถนน 36 สาย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินโหน่ยบ่าย - เมืองนิงห์บิงห์
ล่องเรือฮาลองบก - ถ้ำตำก๊อก - เมืองฮาลอง - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ตลาดไนท์มาร์เก็ต
เมืองฮาลอง - ล่องเรือฮาลองเบย์ - ถ้ำนางฟ้า - เมืองฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง๊อกเซิน - ช้อบปิ้งถนน 36 สาย
สุสานโฮจิมินห์ (ชมด้านนอก) - สนามบินโหน่ยบ่าย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4906
เอทิฮัด แอร์เวย์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿62,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค :
ทัวร์โมรอคโค - สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 - สุเหร่าหลวง - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ - เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 - บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ - นั่งรถ 4X4เข้าสู่ทะลทรายซาฮารา - ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทะเลทรายซาฮาร่า - แวะชมโอเอซิส - ป้อมไอท์ เบนฮาดดู - Djemaa Fnaa Square - สวนจาร์ดีน มาจอแรล - พระราชวังบาเฮีย - จัตุรัสโมฮัมเหม็ดที่ 5 ** พิเศษ!! มื้อค่ำพร้อมชมโชว์แฟนตาเซีย เมืองมาราเกซ / อาหารดี มีไทย, จีน, ซีฟู้ด --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - สนามบินเมืองคาซาบลังก้า - สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 - เมืองราบัต - สุเหร่าหลวง - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 - เมืองแทนเจียร์
เมืองเชฟชาอูน - เมืองเฟซ - เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 - ชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน - บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ
เมืองอิเฟรน - เมืองออร์ฟอย์ด - นั่งรถ 4X4เข้าสู่ทะลทรายซาฮารา
ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทะเลทรายซาฮาร่า - แวะชมโอเอซิส - ทอด้าจอร์จ - เมืองวอซาเซท
เมืองไอท์ เบนฮาดดู - ป้อมไอท์ เบนฮาดดู - เมืองมาราเกช - มัสยิด คูตูเบีย - Djemaa Fnaa Square
สวนจาร์ดีน มาจอแรล - สวนเมนารา - พระราชวังบาเฮีย - คาซาบลังก้า - จัตุรัสโมฮัมเหม็ดที่ 5
สนามบินคาสบลังก้า - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4895
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿79,000
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เที่ยว 2 ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี : ทะเลสาบสีฟ้า เบลาเซ - พิชิตยอดเขายูงเฟรา - ธารน้ำแข็งกลาเซียร์ - เลาเทรอบรุนเน่น - สะพานชาเปล - เมืองวาดู๊ซ (รัฐอิสระลิคเค่นสไตน์) - เที่ยวชมเมืองฟุสเซ่น - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อาคารหลังคาทองคำ - เที่ยวชมนครมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - จัตุรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเก่า ** อัตรานี้รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ทิปพนักงานยกกระเป๋าแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนครซูริค - เบิร์น - ทะเลสาบสีฟ้า เบลาเซ - เมืองอินเทอลาเก้น
เมืองอินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา - ธารน้ำแข็งกลาเซียร์ - เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองลูเซิร์น
เที่ยวเมืองลูเซิร์น - สะพานชาเปล - เมืองวาดู๊ซ (รัฐอิสระลิคเค่นสไตน์) - ฟุสเซ่น (เยอรมนี)
เที่ยวชมเมืองฟุสเซ่น - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินสบรูค - อาคารหลังคาทองคำ
เที่ยวชมนครมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - จัตุรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเก่า
สนามบินนครมิวนิค - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4894
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿68,000
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวฝรั่งเศส :
ทัวร์ฝรั่งเศส - : มหาวิหารแห่งรูอ็อง - เมืองตากอากาศโดวิลส์ - นอร์มังดี - ชายหาดดีเดย์ - แซ็ง โล - เลอมงต์แซงต์มิเชล - เที่ยวชมมหานครปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - โบสถ์โนตเตรอดาม - ผ่านชมถนนชองป์เซลิเช่ - ช้อปปิ้ง Duty Free - อิสระช้อปปิ้งจุใจ เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) ** อัตรานี้รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ชในยุโรป มาตรฐานไว้ที่ 2€ ต่อท่าน ต่อวัน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินชาร์ล เดอโกล - รูอ็อง - มหาวิหารแห่งรูอ็อง - เมืองตากอากาศโดวิลส์ - นอร์มังดี - ชายหาดดีเดย์ - แซ็ง โล
แซ็งต์โล - เลอมงต์แซงต์มิเชล - เที่ยวชมมหานครปารีส
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - โบสถ์โนตเตรอดาม - ผ่านชมถนนชองป์เซลิเช่ - ช้อปปิ้ง Duty Free
อิสระช้อปปิ้งจุใจ เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ)
สนามบินชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4893
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿89,000
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวออสเตรเลีย :
ทัวร์ออสเตรเลีย - ซิดนีย์ - แคนเบอร์ร่า - เมลเบิร์น : สวนสัตว์พื้นเมือง - อุทยานแห่งชาติบลูเมาเท่น - ซีนิกเวิลด์ - เดอะแก๊ป - หาดบอนได - ซิดนีย์ฮาเบอร์ - โอเปร่าเฮ้าส์ - ล่องเรือกัปตันคุ้ก - ช้อปปิ้งในห้าง DAVID JONE, MYER, Queen Victoria Building - ทะเลสาบเบอร์เล่ย์ กริฟฟิน - อาคารรัฐสภา - บินภายในสู่ เมืองเมลเบิร์น - สวนสาธารณะฟิตซรอย - พาเหรดเพนกวินที่เกาะฟิลลิป - นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ Puffing Billy Steam Train - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่าน Bourke Street Mall และ Swanston Walk ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ (ท่านละประมาณวันละ 4 AU$ ต่อคน ต่อวัน - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินคิงฟอร์ดสมิธ นครซิดนีย์ - สวนสัตว์พื้นเมือง - อุทยานแห่งชาติบลูเมาเท่น - ซีนิกเวิลด์ - เดอะแก๊ป - หาดบอนได
ซิดนีย์ - ซิดนีย์ฮาเบอร์ - โอเปร่าเฮ้าส์ - ล่องเรือกัปตันคุ้ก - ช้อปปิ้งในห้าง DAVID JONE, MYER, Queen Victoria Building
กรุงแคนเบอร์ร่า - ทะเลสาบเบอร์เล่ย์ กริฟฟิน - อาคารรัฐสภา
บินภายในสู่ เมืองเมลเบิร์น - สวนสาธารณะฟิตซรอย - พาเหรดเพนกวินที่เกาะฟิลลิป - เมืองเมลเบิร์น
นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ Puffing Billy Steam Train - นครเมลเบิร์น - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่าน Bourke Street Mall และ Swanston Walk - สนามบิน Tullamarine นครเมลเบิร์น
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4875
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿49,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - คิวชู - ซากะ : เฮ้าส์เทนบอช - เทศกาลประดับไฟ Kingdom Of Light - พิพิธภัณฑ์สงครามนางาซากิ - สวนสันติภาพ - หมู่บ้านยูฟุอิน - ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ - คาแนลซิตี้ - ย่านเทนจิน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินฟุกุโอกะ - เมืองซาเซโบะ - เฮ้าส์เทนบอช - เทศกาลประดับไฟ Kingdom Of Light
พิพิธภัณฑ์สงครามนางาซากิ - สวนสันติภาพ - ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ - เมืองเบปปุ
บ่อน้ำจิโกกุ เมกุริ - หมู่บ้านยูฟุอิน - โทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท
ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี - ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ - ร้านจำหน่ายของฝาก - คาแนลซิตี้ - ย่านเทนจิน
สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4871
แอร์แอสตาน่า
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿55,888
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย :
ทัวร์รัสเซีย - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส : พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ ณ มหาวิหารเซนต์บาซิล - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - Russian Circus - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ Astana - สนามบิน Pulkovskoe, St Petersburg
พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - ถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า - ถ่ายรูปกับ Bronze Horseman Statue Peter Great
มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
นั่งรถไฟด่วน Sapsan Express Train สู่มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต
จัตุรัสแดง - ถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ ณ มหาวิหารเซนต์บาซิล - ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - Russian Circus
เมืองซากอร์ส - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - Izmailovsky Souvenir Market
เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ Amaty
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4867
TW-ทีเวย์ แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TW-ทีเวย์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,990
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - Cherry Blossom : สวนศิลปะอันยาง - หมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลี - เกาะนามิ - ป้อมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ย่านฮงแด - คาเฟ่'943 King’S Cross - อิสระช้อปปิ้งคังนัม - ตึกล็อตเต้เวิลด์ - ชมซากุระทะเลสาปซอกซอน - ตลาดนัมแดมุน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - สวนศิลปะอันยาง - หมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลี - เกาะนามิ
ป้อมฮวาซอง - ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ออร์แกนิก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ย่านฮงแด - คาเฟ่'943 King’S Cross
ศูนย์เวชสำอางค์ - อิสระช้อปปิ้งคังนัม - ย่านอัพกูจอง - วัดพงอึนซา - ตึกล็อตเต้เวิลด์ - ชมซากุระทะเลสาปซอกซอน - ตลาดเมียงดง - ตลาดนัมแดมุน
ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ทริกอาย มิวเซียม ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - หอคอย N’Seoul Tower - ดิวตี้ฟรี - ฮุนได พรี่เมี่ยม เอ้าท์เลท - สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4863
ไชน่าแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - เมืองเจียอี้ - เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต
ร้านชาอู่หลง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองหนานโถว - วัดเหวิ่นหวู่ - ทะเลสาบสุริยัน จันทรา - เมืองไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ร้านเครื่องสำอาง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
วัดหลงซาน - ร้านพายสับปะรด - นั่งกระเช้าเมาคง - ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 505 รายการ
Next Last

 แพคเกจทัวร์สงกรานต์ 2563 / 2020 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
  ทัวร์ต่างประเทศสงกรานต์ 2563 / 2020
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์วันสงกรานต์ 2563 / 2020, โปรแกรมท่องเที่ยววันสงกรานต์ 2563 / 2020 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP