เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 582 รายการ
Next Last

ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์วันจักรี 2563 / 2020

Z4945
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์วันจักรี 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4945
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - จางเจียเจี้ย : เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - ฟูหรองเจิ้น (รวมรถราง) - น้ำตกฟูหรอง - Zhangjiajie Ice And Snow World (รวมค่าเข้า แต่ไม่รวมค่าเช่าเสื้อกันหนาว 40 หยวนต่อท่าน ไม่รวมค่าเล่นสกี จำนวน 350 หยวนต่อท่าน ต่อ 2 ชั่วโมง) - พิพิธภัณฑ์ภายพวาดจากหินทราย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก (รวมค่าเข้า) - พิพิธภัณฑ์เครื่องเงิน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย (ปิดวันจันทร์) - เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว - ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมบันไดเลื่อน) - สวนวัฒนธรรมชนเผ่าเมี้ยว - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,800.- ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง / ไม่รวม ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท ใช้เพียงสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) ชำระพร้อมเงินค่าทัวร์ หรือ ไม่รวม ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท (สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยโดยท่านต้องไปยื่นด้วยตัวเอง) / ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีนับจากวันเดินทาง สูงกว่าราคาทัวร์ผู้ใหญ่ 3,000 บาทต่อท่าน --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินถงเหริน - เฟิ่งหวง
เฟิ่งหวง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - ฟูหรองเจิ้น (รวมรถราง) - น้ำตกฟูหรอง - จางเจียเจี้ย
จางเจียเจี้ย - ร้านยา - Zhangjiajie Ice And Snow World (รวมค่าเข้า แต่ไม่รวมค่าเช่าเสื้อกันหนาว 40 หยวนต่อท่าน ไม่รวมค่าเล่นสกี จำนวน 350 หยวนต่อท่าน ต่อ 2 ชั่วโมง) - พิพิธภัณฑ์ภายพวาดจากหินทราย - ร้านชา - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก (รวมค่าเข้า)
จางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์เครื่องเงิน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ร้านหยก
จางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย (ปิดวันจันทร์) - ร้านยางพารา - เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว - ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมบันไดเลื่อน)
จางเจียเจี้ย - ถงเหริน - สวนวัฒนธรรมชนเผ่าเมี้ยว - สนามบินถงเหริน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4940
นกสกู๊ต

ทัวร์วันจักรี 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4940
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - ฮาโกดาเตะ - โทยะ - ซัปโปโร : ยอดเขาฮาโกดาเตะ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจิ - ป้อมโกะเรียว - ภูเขาไฟโชวะชินซัน - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาอุสุ - คลองโอตารุ - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ พาร์ค - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินชิโทเซ่ - เมืองฮาโกดาเตะ - ยอดเขาฮาโกดาเตะ
โกดังอิฐแดง - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจิ - ป้อมโกะเรียว - ภูเขาไฟโชวะชินซัน - ศูนย์อนุรักษ์หมี - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาอุสุ - ทะเลสาบโทยะ
โรงงานช็อคโกแลต - คลองโอตารุ - ถนนชาไกมาจิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - Jtc Duty Free
อดีตศาลาว่าการฮอกไกโด - หอนาฬิกา - สวนโอโดริ พาร์ค - ตลาดปลาโจไก - Mitsui Outlet Park - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ - ย่านซูซูกิโนะ
ศาลเจ้าฮอกไกโด - สนามบินชิโทเซ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z4938
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์วันจักรี 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4938
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า - เกียวโต - ฟรีเดย์ : ชมซากุระ ณ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - วัดคิโยะมิซุ - ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ - ย่านกิออน - อิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคันไซ - ชมซากุระ ณ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - Expo City
เกียวโต - วัดคิโยะมิซุ - ชมพิธีชงชา - ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ - ย่านกิออน - เมือง โอซาก้า - อิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ
อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ ซื้อทัวร์เสริม สวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ปราสาทโอซาก้า - ริงกุเอ้าท์เล็ต - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z4939
นกสกู๊ต

ทัวร์วันจักรี 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4939
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด - โทยะ - ซัปโปโร - โอตารุ : ภูเขาไฟโชวะชินซัน - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาอุสุ (รวมค่าขึ้นกระเช้า) - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - สวนสาธารณะโอโดริ - ย่าน ถนนทานูกิโคจิ - ย่านซูซูกิโนะ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินชิโทเซ่ - ภูเขาไฟโชวะชินซัน - ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาอุสุ (รวมค่าขึ้นกระเช้า) - ทะเลสาบโทยะ
โรงงานช็อคโกแลต - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - Jtc Duty Free
อดีตศาลาที่ว่าการของฮอกไกโด - หอนาฬิกาประจำเมือง - สวนสาธารณะโอโดริ - ตลาดปลาโจไก - Mitsui Outlet Park - ย่าน ถนนทานูกิโคจิ - ย่านซูซูกิโนะ
ศาลเจ้าฮอกไกโด - สนามบินชิโทเซ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z4924
ไชน่าแอร์ไลน์

ทัวร์วันจักรี 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4924
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,888
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ผูหลี่ - ไทจง - ไทเป : สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - นั่งกระเช้าลอยฟ้าพาโนราม่าชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านสายรุ้ง - วัดจู๋หลินซานกวนอิม - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ศาลเจ้าฉืออิ้วกง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - ศาลเจ้าเป่าอันกง ** เมนูพิเศษ!! บุฟเฟสุกี้ชาบูชาบู+Haagen-Dazs / บุพเฟ่สลัด+สเต็กจานร้อน / เสี่ยวหลงเปา / กุ้งอบหินกวนอิม+แซนด์วิชกุ้งมังกร / การันตี 4 ท่านออกเดินทาง --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - เมืองผูหลี่ - เข้าที่พัก
เมืองผูหลี่ - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า - นั่งกระเช้าลอยฟ้าพาโนราม่าชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - ศาลเจ้ากวนอู - ชิมชาอูหลง - หนันโถว - เมือง ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
Mitsui Outlet Park - วัดจู๋หลินซานกวนอิม - Taipei Fish Market - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ศาลเจ้าฉืออิ้วกง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถนนโบราณสือเฟิ่น - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
ศาลเจ้าเป่าอันกง - ร้านขนมเค้กสับปะรด - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4929
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์วันจักรี 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4929
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿27,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - บ่อน้ำพุร้อนอะริมะ - ปราสาทฮิเมจิ - Porto Europa - ตลาดปลาคุโรชิโอะ - ปราสาทโอซาก้า(ไม่รวมค่าเข้า) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - เมืองเกียวโต - ชมซากุระริมแม่น้ำคาโมะ - วัดคิโยมิสึ - วัดนันเซนจิ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคันไซ โอซาก้า
เมืองโกเบ - บ่อน้ำพุร้อนอะริมะ - ปราสาทฮิเมจิ - ช้อปปิ้ง โกเบ เอาท์เล็ท
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ - Porto Europa - ตลาดปลาคุโรชิโอะ - ปราสาทโอซาก้า(ไม่รวมค่าเข้า) - ชมซากุระริมแม่น้ำโอคาว่า - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
เมืองเกียวโต - ชมซากุระริมแม่น้ำคาโมะ - วัดคิโยมิสึ - วัดนันเซนจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - สนามบินคันไซ
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z4937
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์วันจักรี 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4937
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿20,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว - ซากุระ - Free Day : วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งชินจูกุ ** อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ..(โตเกียวดิสนีย์แลนด์, ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ)(สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม) --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ - แช่ออนเซ็น
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น - ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ..(โตเกียวดิสนีย์แลนด์, ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ)(สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม)
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z4931
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์วันจักรี 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4931
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - วัดนาริตะ - โอชิโน๊ะฮัคไค - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิกาวะ - เมืองคาวาโกเอะ - สวนกอนเก็นโด

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - วัดนาริตะ - โอชิโน๊ะฮัคไค - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ - นาริตะ
ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิกาวะ - เมืองคาวาโกเอะ - สวนกอนเก็นโด - อิออนมอล์นาริตะ
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z4934
ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์

ทัวร์วันจักรี 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4934
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PR-ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿24,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ :
ทัวร์ฟิลิปปินส์ - เซบู - โบโฮล : ลิงทราเซีย - หมู่บ้านโบลอค - เนินช็อคโกแลต - ว่ายน้ำชมปลาฉลามวาฬ - เกาะเพสคาดอร์ - ป้อมปราการซานเปโดร - อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินเซบู - เกาะโบโฮล - ผ่านชม Baclayon Church - ลิงทราเซีย - หมู่บ้านโบลอค - เนินช็อคโกแลต - Blood Compact Shire
เมืองออสล๊อบ - ว่ายน้ำชมปลาฉลามวาฬ - เกาะเพสคาดอร์ - เมืองเซบู
เมืองเซบู - ป้อมปราการซานเปโดร - กางเขนโบราณ - โบสถ์ บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน - บ้านโบราณ - อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู - ห้าง Sm City Cebu - สนามบินเซบู
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4923
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์วันจักรี 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4923
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿79,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก :
ทัวร์ยุโรปตะวันออก - ฮังการี - สโลวาเกีย - เช็ก - ออสเตรีย : อาคารรัฐสภาฮังการี  - ขึ้นรถรางไฟฟ้าสู่เนินบูดา คาสเซิล - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - หมู่บ้านโบราณ - ปราสาทเอ็กเกอร์ - ปราสาทโบลดอคโค - พระราชวังอองดราซซี่ - ถ้ำซิลิกา ไอซ์ เคฟ - โบสถ์เวนเซนลาส - ปราสาทโบโซฟ - ปราสาทลิโทมิช - เมืองคุทนา โฮรา - โบสถ์เซนต์บาร์บารา - โบสถ์กระดูก  - ปราสาทแห่งกรุงปราก - ปราสาทเตวช์ - ถนนคาร์ทเน่อร์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินบูดาเปสต์ - นครบูดาเปสต์ - อาคารรัฐสภาฮังการี - แวะถ่ายรูปกับโบสถ์แมทธิอัส - ถ่ายรูปกับ จัตุรัสวีรบุรุษ - ขึ้นรถรางไฟฟ้าสู่เนินบูดา คาสเซิล - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
เมืองฮอลโลโก - หมู่บ้านโบราณ - เมืองเอ็กเกอร์ - ปราสาทเอ็กเกอร์ - จัตุรัสโดโบ - มหาวิหารเซ็นต์จอห์น
เมืองโบลดอคโค - ปราสาทโบลดอคโค - เมืองโคเซเซีย - โบสถ์เซ็นต์อลิซาเบธ - ศูนย์ประวัติศาสตร์แห่งเมืองโคเซเซีย - แวะถ่ายรูปกับพระราชวังจาคาโบฟ - พระราชวังอองดราซซี่ - ถ่ายรูปกับหอคอยประจำเมือง
ถ้ำซิลิกา ไอซ์ เคฟ - เมืองบันสกาบิสตริกา - ทาวน์ คาสเซิล คอมเพล็กซ์ - เมืองเทรสซิน
เมืองออลอโมตซ์ - เสาอนุสรณ์แห่งคริสต์ศาสนาเมืองออลอโมตซ์ - โบสถ์เวนเซนลาส - ปราสาทโบโซฟ - Basilica Of Visitation Of The Blessed Virgin Marry
เมืองลิโทมิช - ปราสาทลิโทมิช - เมืองเก่าลิโทมิช - เมืองคุทนา โฮรา - โบสถ์เซนต์บาร์บารา - ชมโบสถ์กระดูก - กรุงปราก
กรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก - โบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ล - จัตุรัสและตัวเมืองเก่า - เมืองเตวช์ - ปราสาทเตวช์ - ย่านเมืองเก่า - โบสถ์เซ็นต์เจมส์
กรุงเวียนนา - วิหารเซนต์ สเตเฟน - ช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเน่อร์ - ปาร์นดอร์ - สนามบินเวียนนา - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4921
มาฮานแอร์

ทัวร์วันจักรี 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4921
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี :
ทัวร์ตุรกี - เทศกาลดอกทิวลิป 2020 - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - โชว์ระบำหน้าท้อง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเตหะราน - สนามบินอิสตันบูล - เทศกาลดอกทิวลิป 2020 - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย
เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - โรงละครอะโครโปลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองคูซาดาซี
โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
เมืองคอนย่า - สถานีคาราวานซาราย - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย - โชว์ระบำหน้าท้อง
นครใต้ดิน - พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ - เมืองอังการ่า
สนามบินอังการ่า - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเตหะราน
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4920
TW-ทีเวย์ แอร์

ทัวร์วันจักรี 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4920
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TW-ทีเวย์ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - แดกู - ปูซาน : 83 Tower (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - สวนสนุก E World - หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน - อุทยานแทจงแด - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดบูพยอง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ชมดอกซากุระที่นัมชอนสตรีท - ปูซานทาวเวอร์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินแดกู - 83 Tower (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - สวนสนุก E World - หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน - สะพานกระจก Oryukdo Sky Walk
สะพานกวางอันแดเคียว - อุทยานแทจงแด - วัดแฮดงยงกุงซา - ชายหาดแฮอุนแด - ศูนย์เวชสำอาง - ตลาดนัมโพดง - ตลาดบูพยอง
ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ชุดฮันบก - Duty Free - ตลาดปลาจากัลป์ชี - ชมดอกซากุระที่นัมชอนสตรีท หรือ สวนยงดูซาน - ปูซานทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) ในกรณีหมดช่วงเทศกาล - Biff Square
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - Lotte Premium เอ้าท์เลท - Supermarket - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4918
อีวีเอ แอร์

ทัวร์วันจักรี 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4918
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿41,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวอิตาลี :
ทัวร์อิตาลี - อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ : แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - สิงโตหินแกะสลัก - นั่งรถไฟไต่เขาริกิ - ยอดเขาชิลธอร์น - มหาวิหารแซงต์ปิแอร์ - ปราสาทชิลยอง (ด้านนอก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินไต้หวัน
สนามบินมิลาโนมัลเปนซา - ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - ผ่านชม ปราสาทสฟอร์เซสโก้ - เมืองซุก - เมืองลูเซิร์น
สิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล - ผ่านแม่น้ำรอยส์ - นั่งรถไฟไต่เขาริกิ - เมืองอินเทอร์ลาเคน
เมืองเมอร์เรน - ยอดเขาชิลธอร์น - กรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม - The Cathedral Of Bern - เมืองเจนีวา - มหาวิหารแซงต์ปิแอร์ - เมืองโลซานน์
เมืองโลซานน์ - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) - สถานีรถไฟเมืองแทซ - เมืองเซอร์แมท
สนามบินมิลาน - Duty Free
แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินไต้หวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4915
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์วันจักรี 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4915
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด : คิโรโระ รีสอร์ต - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โอตารุ อควาเรียม - ศาลเจ้าฮอคไกโด - ตลาดปลาโจไก - อุทยานโมอาย

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินชิโตเสะ - ทะเลสาบโทยะ - คิโรโระ รีสอร์ต - อิออนมอล์
คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โอตารุ อควาเรียม - โรงงานช็อกโกแลต - มิตชุย เอาท์เล็ท - ดิวตี้ฟรี
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ศาลเจ้าฮอคไกโด - ตลาดปลาโจไก - อุทยานโมอาย - อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ - ย่านเก่า ทานุกิโคจิ
สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z4916
สกู๊ต แอร์ไลน์

ทัวร์วันจักรี 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4916
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TR-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿24,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว : วัดอาซากุสะ - กระเช้าคาจิคาจิ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ - ชมดอกทิวลิป - ช้อปปิ้งย่านฮาราจุกุ - ย่านโอไดบะ - ** ชมสวนทิวลิปนับแสนดอกจัดขึ้นปีละครั้ง --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (สนามบินดอนเมือง)
สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - กระเช้าคาจิคาจิ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิทธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ - ชมดอกทิวลิป
ตลาดปลาซึกิจิ - ช้อปปิ้งย่านฮาราจุกุ - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ - ย่านโอไดบะ
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (สนามบินดอนเมือง)
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z4917
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์วันจักรี 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4917
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ซากุระ : ซากุระ Jayu Park - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชวังชางด็อกกุง - หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ - ย่านฮงแด - สวนยออิโด

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินเมืองอินชอน - ซากุระ Jayu Park - เกาะนามิ
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิเศษ!!! ชมเทศกาลดอกทิวลิป - เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังชางด็อกกุง - หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ - ดิวตี้ฟรี - ย่านช้อปปิ้งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - สวนยออิโด - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
Z4914
การบินไทย

ทัวร์วันจักรี 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4914
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿45,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น :
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว : ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - สวนสันติภาพ เฮวะโคเอน - ภูเขาไฟฟูจิ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมบัตรเข้า) - ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ - ชมซากุระสวนอุเอโนะ - ไดเวอร์ซิตี้

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว สนามบินนาริตะ
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - สวนสันติภาพ เฮวะโคเอน - โอชิโนะฮัคไก - แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - เมืองโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมบัตรเข้า)
วัดอาซากุสะ - ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ชมซากุระสวนอุเอโนะ - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - สนามบินฮาเนดะ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4912
เวียดเจ็ทแอร์

ทัวร์วันจักรี 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4912
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VJ-เวียดเจ็ทแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เวียดนาม
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย - นิงห์บิงห์ - ซาปา : ล่องเรือฮาลองบก - ถ้ำตำก๊อก - โบสถ์หินซาปา - นั่งรถรางไฟฟ้า Muong Hoa - นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - วัดเฉินก๊วก - ช้อบปิ้งถนน 36 สาย - วัดหง๊อกเซิน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินโหน่ยบ่าย - เมืองนิงห์บิงห์
เมืองนิงห์บิงห์ - ล่องเรือฮาลองบก - ถ้ำตำก๊อก - เมืองซาปา - โบสถ์หินซาปา - ตลาดไนท์มาร์เก็ต
นั่งรถรางไฟฟ้า Muong Hoa - กระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - สะพานแก้วมังกรเมฆ
เมืองฮานอย - สุสานโฮจิมินห์(ชมด้านนอก) - วัดเฉินก๊วก - ช้อบปิ้งถนน 36 สาย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง๊อกเซิน
สนามบินโหน่ยบ่าย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4911
เวียดเจ็ทแอร์

ทัวร์วันจักรี 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4911
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VJ-เวียดเจ็ทแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย - นิงห์บิงห์ - ฮาลอง : ล่องเรือฮาลองบก - ถ้ำตำก๊อก - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ล่องเรือฮาลองเบย์ - ถ้ำนางฟ้า - วัดหง๊อกเซิน - ช้อบปิ้งถนน 36 สาย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินโหน่ยบ่าย - เมืองนิงห์บิงห์
ล่องเรือฮาลองบก - ถ้ำตำก๊อก - เมืองฮาลอง - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ตลาดไนท์มาร์เก็ต
เมืองฮาลอง - ล่องเรือฮาลองเบย์ - ถ้ำนางฟ้า - เมืองฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง๊อกเซิน - ช้อบปิ้งถนน 36 สาย
สุสานโฮจิมินห์ (ชมด้านนอก) - สนามบินโหน่ยบ่าย - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4906
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์วันจักรี 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4906
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿62,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค :
ทัวร์โมรอคโค - สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 - สุเหร่าหลวง - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ - เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 - บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ - นั่งรถ 4X4เข้าสู่ทะลทรายซาฮารา - ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทะเลทรายซาฮาร่า - แวะชมโอเอซิส - ป้อมไอท์ เบนฮาดดู - Djemaa Fnaa Square - สวนจาร์ดีน มาจอแรล - พระราชวังบาเฮีย - จัตุรัสโมฮัมเหม็ดที่ 5 ** พิเศษ!! มื้อค่ำพร้อมชมโชว์แฟนตาเซีย เมืองมาราเกซ / อาหารดี มีไทย, จีน, ซีฟู้ด --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - สนามบินเมืองคาซาบลังก้า - สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 - เมืองราบัต - สุเหร่าหลวง - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 - เมืองแทนเจียร์
เมืองเชฟชาอูน - เมืองเฟซ - เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 - ชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน - บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ
เมืองอิเฟรน - เมืองออร์ฟอย์ด - นั่งรถ 4X4เข้าสู่ทะลทรายซาฮารา
ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทะเลทรายซาฮาร่า - แวะชมโอเอซิส - ทอด้าจอร์จ - เมืองวอซาเซท
เมืองไอท์ เบนฮาดดู - ป้อมไอท์ เบนฮาดดู - เมืองมาราเกช - มัสยิด คูตูเบีย - Djemaa Fnaa Square
สวนจาร์ดีน มาจอแรล - สวนเมนารา - พระราชวังบาเฮีย - คาซาบลังก้า - จัตุรัสโมฮัมเหม็ดที่ 5
สนามบินคาสบลังก้า - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4903
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันจักรี 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4903
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวียดนาม
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,800
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - บินตรงเชียงใหม่ - ดานัง - เว้ - ฮอยอัน : นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์ - สวนสนุก The Fantasy Park - สะพานโกลเด้นบริดจ์ - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 - ตลาดฮาน ** เมนูพิเศษ!! กุ้งมังกร --

เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) - สนามบินดานัง - นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์ - สวนสนุก The Fantasy Park - สะพานโกลเด้นบริดจ์ - พักบนบานาฮิลล์
สวนดอกไม้ Le Jardin D’Amour - นั่งกระเช้าลงบานาฮิลล์ - เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานมังกร - ตลาดฮาน - เมืองดานัง
สนามบินดานัง - เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่)
Z4901
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์วันจักรี 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4901
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,999
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - ดานัง - เว้ - ฮอยอัน : วัดเทียนมู่ - ตลาดดองบา - ล่องเรือแม่น้ำหอม - พระราชวังไดโน้ย - สวนสนุก The Fantasy Park - สะพานโกเด้นบริดจ์ - ล่องเรือกระด้ง - สะพานมังกร - ตลาดฮาน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินดานัง - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ - ตลาดดองบา - ล่องเรือแม่น้ำหอม
พระราชวังไดโน้ย - ดานัง - บานาฮิลล์ - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไม้ Le Jardin D’Amour - สะพานโกเด้นบริดจ์ - พักบานาฮิลล์
วัดหลินห์อึ๋ง - เมืองฮอยอัน - ล่องเรือกระด้ง - ผ่านชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - สะพานมังกร - เมืองดานัง
เมืองดานัง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Z4902
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันจักรี 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4902
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,800
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม :
ทัวร์เวียดนาม - บินตรงเชียงใหม่ - ดานัง - เว้ - ฮอยอัน : ตลาดดองบา - ล่องเรือแม่น้ำหอม - บานาฮิลล์ - สวนสนุก The Fantasy Park - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน - บ้านเลขที่ 101 - สะพานมังกร

เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) - สนามบินดานัง - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ - ตลาดดองบา - ล่องเรือแม่น้ำหอม
พระราชวังไดโน้ย - กระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์ - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไม้ Le Jardin D’Amour - สะพานโกลเด้นบริดจ์ - พักบนบานาฮิลล์
นั่งกระเช้าลงบานาฮิลล์ - เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานมังกร - ตลาดฮาน - เมืองดานัง
สนามบินดานัง - เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่)
Z4895
การบินไทย

ทัวร์วันจักรี 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : Z4895
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿79,000
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวยุโรป :
ทัวร์ยุโรป - เที่ยว 2 ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี : ทะเลสาบสีฟ้า เบลาเซ - พิชิตยอดเขายูงเฟรา - ธารน้ำแข็งกลาเซียร์ - เลาเทรอบรุนเน่น - สะพานชาเปล - เมืองวาดู๊ซ (รัฐอิสระลิคเค่นสไตน์) - เที่ยวชมเมืองฟุสเซ่น - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อาคารหลังคาทองคำ - เที่ยวชมนครมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - จัตุรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเก่า ** อัตรานี้รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - ทิปพนักงานยกกระเป๋าแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น --

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินนครซูริค - เบิร์น - ทะเลสาบสีฟ้า เบลาเซ - เมืองอินเทอลาเก้น
เมืองอินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา - ธารน้ำแข็งกลาเซียร์ - เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองลูเซิร์น
เที่ยวเมืองลูเซิร์น - สะพานชาเปล - เมืองวาดู๊ซ (รัฐอิสระลิคเค่นสไตน์) - ฟุสเซ่น (เยอรมนี)
เที่ยวชมเมืองฟุสเซ่น - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินสบรูค - อาคารหลังคาทองคำ
เที่ยวชมนครมิวนิค - เก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - จัตุรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเก่า
สนามบินนครมิวนิค - เดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 582 รายการ
Next Last
 แพคเกจทัวร์วันจักรี 2563 / 2020 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศวันจักรี 2563 / 2020
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์วันจักรี 2563 / 2020, โปรแกรมท่องเที่ยววันจักรี 2563 / 2020 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP