Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟใหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟใหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 ค้นหาและจองแพคเกจทัวร์ (โปรแกรมทัวร์):
รูปแบบ:
กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์
จุดหมายปลายทาง:
ช่วงเดือน:
ราคา/ท่าน (บาท):
ทริปพิเศษ:
คำที่ต้องการค้นหา:
 
รายการที่ 1 ถึง 16 จาก
ทัวร์แคนาดาทั้งหมด 16 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์แคนาดา

1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : THAAJ6-CX-ALASKA-HOLLAND-USA11D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
15-25 SEP
ราคา/ท่าน :
129,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 35,000 บาท
119,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/119,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : THAAJ6-CX-ALASKA-HOLLAND-USA11D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
4-14 AUG
ราคา/ท่าน :
139,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 40,000 บาท
129,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/129,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : THAAJ6-CX-USA-CAN10D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
11-20 AUG
15-24 SEP
13-22 / 20-29 OCT 17
ราคา/ท่าน :
109,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 24,000 บาท
109,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/95,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : THAAJ6-CX-CAN-NEW-ENGLAND11D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
23SEP-3OCT
ราคา/ท่าน :
129,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 36,000 บาท
119,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/119,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : THAAJ6-CX-USA-CAN10D(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
13-22 / 14-23 OCT
18-27 NOV
4-13 DEC
ราคา/ท่าน :
109,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 24,000 บาท
109,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/95,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : THAAJ6-CX-USA-CAN10D(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
28DEC17-6JAN18
ราคา/ท่าน :
114,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 24,000 บาท
114,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/99,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : THAAJ6-CX-GRAND-CAN10D-YVR
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
15-24 SEP
13-22 / 14-23 OCT
ราคา/ท่าน :
145,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 26,000 บาท
145,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/125,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
อีวีเอ แอร์

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : THAAN1-BR-ALASKA-RUBI-WCT09(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
วันที่เดินทาง :
15-25 SEP
ราคา/ท่าน :
129,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 49,000 บาท
125,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/125,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : THAAN1-CX-USA-CAN-WCT06
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
11-20 AUG
15-24 SEP
13-22 / 20-29 OCT
ราคา/ท่าน :
107,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 35,000 บาท
107,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/107,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : THAAN1-CX-GRAND-CAN-W07
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
15-24 SEP
13-22 OCT
ราคา/ท่าน :
138,800 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 35,900 บาท
134,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/134,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : THAA52-QR-CAN-USA-EC1012
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
12-22 OCT
ราคา/ท่าน :
129,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 22,500 บาท
129,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/119,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : THAA52-CX-CAN-USA-EC1014
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 7 คืน
วันที่เดินทาง :
14-23 OCT
ราคา/ท่าน :
119,990 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 20,000 บาท
119,990 บาท(เด็กเสริมเตียง)/109,990 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
อีวีเอ แอร์

แพคเกจทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : THAA52-BR-ALASKA-PRINCESS11D(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 9 คืน
วันที่เดินทาง :
16-26 SEP
ราคา/ท่าน :
109,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 129,999 บาท
109,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/109,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
อีวีเอ แอร์

แพคเกจทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : THAA52-BR-ALASKA-PRINCESS11D(B)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 11 วัน 9 คืน
วันที่เดินทาง :
16-26 SEP
ราคา/ท่าน :
129,999 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 179,999 บาท
129,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/129,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : THAA75-EK-EAST-USA-CAN-V10
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 10 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
11-20 AUG
14-23 OCT
ราคา/ท่าน :
157,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 32,000 บาท
142,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/134,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์แคนาดา
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์แคนาดา

รหัสทัวร์ : THAAB2-EK-USA-CAN001-TS
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง :
27JUL-6AUG
10-20 AUG / 24AUG-3SEP
ราคา/ท่าน :
111,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,900 บาท
111,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/111,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา :

รายการที่ 1 ถึง 16 จาก
ทัวร์แคนาดาทั้งหมด 16 รายการ
แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์แคนาดา, โปรแกรมท่องเที่ยวแคนาดา
และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์แคนาดาเดือนกรกฎาคม 2560
ทัวร์แคนาดาเดือนสิงหาคม 2560
ทัวร์แคนาดาเดือนกันยายน 2560
ทัวร์แคนาดาเดือนตุลาคม 2560
ทัวร์แคนาดาเดือนพฤศจิกายน 2560
ทัวร์แคนาดาเดือนธันวาคม 2560
ทัวร์แคนาดาเดือนมกราคม 2561
ทัวร์แคนาดาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ทัวร์แคนาดาเดือนมีนาคม 2561
ทัวร์แคนาดาเดือนเมษายน 2561
ทัวร์แคนาดาเดือนพฤษภาคม 2561
ทัวร์แคนาดาเดือนมิถุนายน 2561
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794