เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 13 จาก
ทัวร์อยุธยา 13 รายการ

แพคเกจทัวร์ไทย : ประเทศไทย

Z5491
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์อยุธยา

รหัสทัวร์ : Z5491
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอยุธยา :
ทัวร์อยุธยา - พระนครศรีอยุธยา - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดมหาธาตุ - วิหารมงคลบพิตร - วัดโลกยสุธาราม
อัตราข้างต้น สำหรับคณะเดินทาง 8 ท่าน ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า 8 ท่าน

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ) - พระนครศรีอยุธยา - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดพนัญเชิงวรวิหาร - วัดมหาธาตุ - วัดธรรมิกราช - วิหารมงคลบพิตร - วัดโลกยสุธาราม - วัดกษัตราธิราชวรวิหาร - วัดไชยวัฒนาราม - วัดพุทไธศวรรย์ - ตลาดน้ำอโยธยา - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z5890
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์อยุธยา

รหัสทัวร์ : Z5890
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,490
โปรแกรมท่องเที่ยวอยุธยา :
ทัวร์อยุธยา - เที่ยวพระนครศรีอยุธยา One Day Trip ไหว้พระ 9 วัด
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำ ท่านละ 1 ตัว / ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ / คณะเดินทาง 6 ท่าน ขึ้นไป (ราคาอาจปรับเปลี่ยน หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง กรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า 6 ท่าน)

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ) บริเวณ ปั้ม ปตท.ดินแดง วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดพนัญเชิงวรวิหาร - วัดมหาธาตุ - วัดธรรมิกราช - วิหารมงคลบพิตร - วัดโลกยสุธาราม - วัดกษัตราธิราชวรวิหาร - วัดไชยวัฒนาราม - วัดพุทไธศวรรย์ - ตลาดน้ำอโยธยา - เดินทางกลับจุดหมายปลายทาง
เดินทาง :
Z6029
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์อยุธยา

รหัสทัวร์ : Z6029
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,490
โปรแกรมท่องเที่ยวอยุธยา :
ทัวร์อยุธยา - อยุธยา - พุทธอุทยานมหาราช - วัดหน้าพระเมรุ - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดพนัญเชิงวรวิหาร - วัดไชยวัฒนาราม

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ) - วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ - พุทธอุทยานมหาราช - ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - วิหารหลวงพ่อมงคลบพิตร - วัดหน้าพระเมรุ
 วัด ใหญ่ชัยมงคล - วัดพนัญเชิงวรวิหาร - ตลาดโก้งโค้ง - วัดพุทไธศวรรย์ - วัดไชยวัฒนาราม - วัดกษัตราธิราชวรวิหาร - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6052
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์อยุธยา

รหัสทัวร์ : Z6052
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,699
โปรแกรมท่องเที่ยวอยุธยา :
ทัวร์อยุธยา - เที่ยวเมืองเก่า ทำบุญเสริมดวง วัดพระศรีสรรเพชญ์ - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดมหาธาตุ - ตลาดน้ำอโยธยา / บริการเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย / มีไกด์ และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
เมนูพิเศษ! กุ้งแม่น้ำอยุธยา ท่านละ 1 ตัว / ไม่รวม ค่าทิปไกด์, คนขับรถ 200 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั้มน้ำมัน ปตท วิภาวดี ตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้า) - จ.อยุธยา - วัดวชิรธรรมาราม - ตลาดหลวงปู่ทวด - วัดพนัญเชิง - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดมหาธาตุ - วัดพระศรีสรรเพชญ์ - ตลาดน้ำอโยธยา - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6053
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์อยุธยา

รหัสทัวร์ : Z6053
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿999
โปรแกรมท่องเที่ยวอยุธยา :
ทัวร์อยุธยา - ทำบุญเสริมดวง วัดวชิรธรรมาราม - วัดพนัญเชิง- วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดมหาธาตุ - วัดพระศรีสรรเพชญ์
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - อยุธยา - วัดวชิรธรรมาราม - ตลาดหลวงปู่ทวด - วัดพนัญเชิง- วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดมหาธาตุ - วัดพระศรีสรรเพชญ์ - ตลาดน้ำอโยธยา - เดินทางกลับ - รถส่งกรุงเทพฯ จุดนัดพบ
เดินทาง :
Z6155
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์อยุธยา

รหัสทัวร์ : Z6155
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,499
โปรแกรมท่องเที่ยวอยุธยา :
ทัวร์อยุธยา - พระนครศรีอยุธยา One Day Trip

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - พระนครศรีอยุธยา - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดมหาธาตุ - วัดราชบูรณะ - วัดหน้าพระเมรุ - วัดพนัญเชิงวรวิหาร - วัดพระศรีสรรเพชญ์ - วัดไชยวัฒนาราม - วัดพุทไธศวรรย์ - วัดมเหยงคณ์ - ตลาดน้ำอโยธยา - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6231
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์อยุธยา

รหัสทัวร์ : Z6231
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿799
โปรแกรมท่องเที่ยวอยุธยา :
ทัวร์อยุธยา - เที่ยวเมืองเก่า - ไหว้พระรับพลังบวก
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 100 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - อาหารนอกเหนือจากที่ระบุ

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา - ลาดพร้าว ฝั่งเซเว่น) - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - วัดตูม - บ้านของพ่อ - วัดไชยวัฒนาราม - ตลาดโก้งโค้ง - ศูนย์บริการท่องเที่ยวอยุธยา - วัดมหาธาตุ - วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร - รถส่งกรุงเทพฯ(จุดนับพบ)
เดินทาง :
Z6411
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์อยุธยา

รหัสทัวร์ : Z6411
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿888
โปรแกรมท่องเที่ยวอยุธยา :
ทัวร์อยุธยา - อยุธยา One Day Trip

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย ) - อยุธยา - วัดสุวรรณดาราม - วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร - ตลาดน้ำอโยธยา - วัดพระเมรุราชิการามวรวิหาร - วัดเชิงท่า - วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6416
Train-รถไฟ

ทัวร์อยุธยา

รหัสทัวร์ : Z6416
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Train-รถไฟ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,590
โปรแกรมท่องเที่ยวอยุธยา :
ทัวร์อยุธยา - นั่งรถจักรไอน้ำ - นั่งรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ - เที่ยวอโยธยาศรีรามเทพนคร ชม 5 วัดเก่า - ชิม ข้อป ตลาดน้ำโบราณ อโยธยา / ฟรี Hygiene Travel Kit (หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล้างมือ, สเปรย์แอลกอฮอล์)
ไม่รวมค่าทิปไกด์, หัวหน้าทัวร์ 100-200 บาท ต่อท่าน ต่อทริป - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - อาหารนอกเหนือจากที่ระบุ

 สถานีรถไฟหัวลำโพง - ขึ้นขบวนพิเศษ รถจักรไอน้ำ สู่ สถานีรถไฟอยุธยา - นั่งตุ๊กตุ๊กหัวกบ สัญลักษณ์ของอยุธยา ชมเมือง - วัดสมณโกฏฐาราม - วัดกุฎีดาว - วัดประดู่ทรงธรรม - บ้านคุณพระ - วัดอโยธยา - วัดมเหยงคณ์ - ช้อปปิ้งที่ ตลาดอโยธยา - สถานีรถไฟอยุธยา - ขึ้นขบวนพิเศษรถจักรไอน้ำ สู่ สถานีรถไฟหัวลำโพง (กรุงเทพฯ)
เดินทาง :
Z6462
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์อยุธยา

รหัสทัวร์ : Z6462
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿599
โปรแกรมท่องเที่ยวอยุธยา :
ทัวร์อยุธยา - อยุธยา One Day Trip

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย) - อยุธยา- วัดพนัญเชิง - บ้านข้าวหนม - วัดใหญ่ชัยมงคล - บุษบา คาเฟ่ - แวะซื้อโรตีสายไหม - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6482
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์อยุธยา

รหัสทัวร์ : Z6482
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอยุธยา :
ทัวร์อยุธยา - Exclusive Trip ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา กับอาจารย์เป็นหนึ่ง
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำ / ไม่รวมค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี) - จังหวัดอยุธยา - วัดสะแก - วัดตะโก - วัดกลางคลองสระบัว - วัดธรรมิกราช - วัดโลกยสุธาราม - วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
 
 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี) - จังหวัดอยุธยา - วัดสะแก - วัดตะโก - วัดกลางคลองสระบัว - วัดธรรมิกราช - วัดโลกยสุธาราม - วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
 วัดใหญ่ชัยมงคล, วัดพนัญเชิงวรวิหาร, วัดพุทไธศวรรย์ - วัดไชยวัฒนาราม - ร่วมกิจกรรมฟังบรรยาย ดวงชะตา และการออกแบบลายเซ็นกับ ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร - ตลาดโก้งโค้ง - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6537
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์อยุธยา

รหัสทัวร์ : Z6537
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอยุธยา :
ทัวร์อยุธยา - สืบสานประเพณี ตักบาตรเทโว
ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ โกลเด้นเพลส สาขาพระราม 9) - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดมงคลบพิตร - จังหวัดอ่างทอง - วัดไชโยวรวิหาร - วัดพระนอนจักรสีห์ - จังหวัดอุทัยธานี
 ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดสังกัสรัตนคีรี - วัดท่าซุง - อยุธยา - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6562
Train-รถไฟ

ทัวร์อยุธยา

รหัสทัวร์ : Z6562
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Train-รถไฟ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,199
โปรแกรมท่องเที่ยวอยุธยา :
ทัวร์อยุธยา - นั่งรถไฟจักรไอน้ำขบวนพิเศษ (1ปี มีเพียง 6 ครั้ง) เที่ยวกรุงเก่า อยุธยา One Day Trip
ไม่รวมค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ 100 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - อาหารนอกเหนือจากที่ระบุ

 สถานีรถไฟหัวลำโพง - สถานีรถไฟพระนครศรีอยุธยา - ขึ้นรถตุ๊กๆหัวกบ เที่ยววัดกลางคลอง - วัดพระงาม - วัดหน้าพระเมรุ - วัดพระศรีสรรเพชญ์ - บ้านป้อมเพชร - สถานีรถไฟอยุธยา - สถานีรถไฟหัวลำโพง
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 13 จาก
ทัวร์อยุธยา 13 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อยุธยา, โปรแกรมท่องเที่ยวอยุธยา และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์อยุธยาเดือนกันยายน 2563
ทัวร์อยุธยาเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์อยุธยาเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์อยุธยาเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์อยุธยาเดือนมกราคม 2564
ทัวร์อยุธยาเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์อยุธยาเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์อยุธยาเดือนเมษายน 2564
ทัวร์อยุธยาเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์อยุธยาเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์อยุธยาเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์อยุธยาเดือนสิงหาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้าครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP