เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
z5947
z6016
z5998
z6177
Z6304
Z5910
Z5945
Z5967
Z6098

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์เชียงใหม่ 57 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เชียงใหม่

Z5573
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - แพ็คเกจภาคเหนือ เชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - ตลาดม้ง - ดอยสุเทพ - วัดเชียงมั่น - วัดเจดีย์หลวง
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก - ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่ารถโดยสาร - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถ ตลอดการเดินทางจ่ายทิป 600 บาท

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - บริการรถรับที่ สนามบินเชียงใหม่ หรือ ท่ารถทัวร์ - ดอยอินทนนท์ - ตลาดม้ง - ตลาดไนท์บาร์ซ่า
 พระบรมธาตุดอยสุเทพ - วัดเจดีย์หลวง - วัดเชียงมั่น - วัดพระสิงห์ - วัดสวนดอก
 แวะซื้อของฝากของที่ระลึก - บริการรถส่งที่ สนามบินเชียงใหม่ หรือ ท่ารถทัวร์ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z5893
นกแอร์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z5893
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,777
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - สายมู เสริมบุญ ไหว้พระธาตุดอยสุเทพ โชคดี ร่ำรวย - หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน - กรณีที่ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ ชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม - สกายวอล์คม่อนแจ่ม (ไม่รวมค่าเดินบนสกายวอลค์) - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - อิสระอาหารค่ำ
 วัดพระธาตุดอยคำ - วัดอุโมงค์ - ถนนนิมมานเหมินทร์ - ร้านวนัสนันท์ - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5910
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,499
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - แพ็คเกจ 1 Day Trip เที่ยวเชียงใหม่ - หลวงพ่อทันใจ
ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับ - ค่าใช่จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าทิปพนักงานขับรถ / คณะออกเดิน 3-8 ท่าน

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - บริการรถรับที่ สนามบินเชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคำ (หลวงพ่อทันใจ) - วัดอุโมงค์ - ร้านของฝาก - บริการรถส่งที่ สนามบินเชียงใหม่ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z5945
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z5945
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เที่ยวเชียงราย - เชียงใหม่ - ภูชี้ฟ้า - ผาตั้ง - ม่อนแจ่ม / คณะออกเดินทาง 9 ท่าน ขึ้นไป
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ - จุดนัดพบ
 ชมพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวยอดภูชี้ฟ้า - ดอยผาตั้ง - ประตูสยาม ผาบ่อง จุดชมวิว 201 - วัดร่องขุ่น - ถนนคนเดินเชียงราย - อิสระอาหารค่ำ
 ไร่สตอเบอรี่ - ม่อนแจ่ม - ดอยสุเทพ - ถนนคนเดินเชียงใหม่ - อิสระอาหารค่ำ
 พระธาตุลำปางหลวง - กาดทุ่งเกวียน - รถส่งกรุงเทพฯ บริเวณจุดนัดพบ
เดินทาง :
Z5947
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z5947
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เที่ยวเชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - ผาช่อ - ดอยสุเทพ - ม่อนแจ่ม / คณะออกเดินทาง 9 ท่าน ขึ้นไป
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ - จุดนัดพบ
 จ.เชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - พระธาตุนภเมทนีดล และ พระธาตุนภพลภูมิสิริ - น้ำตกวชิรธาร - ผาช่อ - ถนนคนเดินประตูท่าแพ, ถนนวัวลาย - อิสระอาหารค่ำ
 ไร่สตอเบอรี่ - ม่อนแจ่ม - ดอยสุเทพ - ถนนคนเดินประตูท่าแพ, ถนนวัวลาย - อิสระอาหารค่ำ
 พระธาตุลำปางหลวง - ช้อปปิ้งของฝากที่กาดทุ่งเกวียน - รถส่งกรุงเทพฯ บริเวณจุดนัดพบ
เดินทาง :
Z5965
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z5965
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคำ - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - หมู่บ้านแม่กำปอง - ชมการแสดงล้านนา - พักดี 4 ดาว / คณะออกเดินทาง 10 ท่าน ขึ้นไป
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - วัดผาลาด - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคำ - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ - อิสระอาหารค่ำ
 หมู่บ้านแม่กำปอง - น้ำพุร้อนสันกำแพง - ร่มบ่อสร้าง - เบญจรงค์ขันโตก พร้อมชมการแสดงล้านนา - อิสระอาหารเที่ยง
 วัดพระสิงห์ - วัดเจดีย์หลวง - ร้านของฝาก - อิสระอาหารค่ำ - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z5967
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z5967
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยคำ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - ดอยม่อนแจ่ม - ถนนคนเดินท่าแพ - พระธาตุลำปางหลวง
ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหาร เครื่องดื่มบางมื้อ - ใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ)
 เชียงใหม่ - ร้านโกเหน่ง - วัดพระธาตุดอยคำ - วัดต้นเกว๋น - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - ถนนคนเดินวัวลาย
 ห้วยตึงเฒ่า - ดอยม่อนแจ่ม - ม่อนแจ่ม Sky Walk - ร้าน Jungle De Cafe - วัดอุโมงค์ - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร - ถนนคนเดินท่าแพ
 ตลาดวโรรส - พระธาตุลำปางหลวง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z5979
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z5979
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน - ออบหลวง - ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ - บ้านรักไทย - ภูโคลน - จุดชมวิวจ่าโบ่ - จุดชมวิวปางมะผ้า
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ - พระธาตุดอยกองมู - ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
 ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - สะพานซูตองเป้ - ภูโคลน - จุดชมวิวจ่าโบ่ - จุดชมวิวปางมะผ้า - วัดน้ำฮู - บ้านสันติชล - ถนนคนเดินปาย
 ตลาดเมืองปายยามเช้า - Coffee In Love - สะพานประวัติศาสตร์ - กาดทุ่งเกวียน - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z5982
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z5982
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงราย - เชียงใหม่ - ไร่ชาฉุยฟง - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - ดอยม่อนแจ่ม - พระธาตุดอยสุเทพ
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ)
 เชียงราย - ไร่ชาฉุยฟง - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - ถนนคนเดินเชียงราย
 วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - วัดแสงแก้วโพธิญาณ - วัดพระธาตุดอยคำ
 ดอยม่อนแจ่ม - พระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร - วัดสันป่ายางหลวง - กาดทุ่งเกวียน - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z5998
แอร์เอเชีย

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z5998
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ - ม่อนแจ่ม
พักม่อนแจ่ม วิวธรรมชาติ 1 คืน / ทานร้านดังเชียงใหม่ อาหารพื้นเมือง สุดฟินส์! หมูกระทะบนดอย / ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 200 บาท - ค่าอาหาร เครื่องดื่มบางมื้อ - ใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยคำ - Ma Chill Dee มีความสุข - วัดป่าดาราภิรมย์ - ดอยม่อนแจ่ม
 ม่อนแจ่ม - Sky Walk ม่อนแจ่ม - ไร่ดอกลมหนาว - ซอมบี้ คาเฟ่ - บ้านข้างวัด - One Nimman - ถนนนิมมานเหมินทร์ - ร้านของฝาก - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6016
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z6016
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,590
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - ม่อนแจ่ม - ดอยอินทนนท์ - เชียงดาว - แม่กำปอง / มีไกด์นำเที่ยวตามรายการ
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - อุทยานห้วยน้ำดัง - จุดชมวิวดอยช้าง - โป่งร้อน (อิสระอาหารเช้า-เที่ยง)
 ชมนางพญาเสือโคร่ง - ไร่สตรอเบอร์รี่ - กิจกรรมล่องแก่ง - โฮมสเตย์แม่กำปอง (อิสระอาหารเที่ยง)
 แวะซื้อของฝาก - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (อิสระอาหารเที่ยง-ค่ำ)
เดินทาง :
Z6098
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z6098
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,399
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยคำ - น้ำพุร้อนสันกำแพง - ดอยม่อนแจ่ม - พระธาตุลำปางหลวง
ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 ลำพูน - วัดพระธาตุหริภุญไชย - เชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยคำ - ร้านเอสเค เลเธอร์ - น้ำพุร้อนสันกำแพง - ถนนคนเดินวัวลาย
 ดอยม่อนแจ่ม - ม่อนแจ่ม Sky Walk - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระสิงห์ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินท่าแพ - อิสระอาหารค่ำ
 ตลาดวโรรส - พระธาตุลำปางหลวง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6114
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z6114
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,555
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงราย - เชียงใหม่ - วัดร่องขุ่น - พระตำหนักดอยตุง - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคำ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 เชียงราย - วัดร่องขุ่น - วัดร่องเสือเต้น - พระตำหนักดอยตุง - เชียงรายไนท์บาซ่าร์
 เชียงราย - เชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - ถนนนิมมานเหมินทร์
 วัดพระธาตุดอยคำ - ช้อปปิ้งของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6118
นกแอร์

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z6118
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ - วัดพระธาตุอยคำ - Canopy Walkway - แม่กำปอง - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชียงใหม่ - วัดพระธาตุอยคำ - วัดต้นเกว๋น - ปางช้างแม่สา - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ - ชม Canopy Walkway - ไร่สตรอเบอร์รี่ริมทาง
 แม่กำปอง - วัดพระธาตุดอยสุเทพ
 วัดอุโมงค์ - โครงการบ้านข้างวัด - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร - วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร - ร้านวนัสนันท์ - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6177
ไทยสมายล์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,500
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - แพ็คเกจที่พัก โรงแรมโฟร์ ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ (Garden Pavilion) 4.5 ดาว พร้อมอาหารเช้า - รวม ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ - บริการรถเช่าขับเอง (ไม่รวมน้ำมัน) - ที่พัก 2 คืน / สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - อิสระเช็คอินขึ้นเครื่อง - สนามบินเชียงใหม่ - บริการรถเช่าขับเอง (ไม่รวมค่าน้ำมัน ตลอด 3 วัน) - เข้าที่พักเอง
 อิสระพักผ่อน - ขับรถท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (อิสระอาหารเที่ยง - ค่ำ)
 อิสระพักผ่อน - อำลาที่พัก - บริการรถแบบส่วนตัว ส่งสนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z6187
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z6187
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,899
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยคำ - พระธาตุดอยสุเทพ - ดอยม่อนแจ่ม - วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร - พระธาตุลำปางหลวง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 เชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยคำ - วัดอินทราวาส - นมัสการครูบาศรีวิชัย - พระธาตุดอยสุเทพ - ถนนคนเดินวัวลาย
 ดอยม่อนแจ่ม - ม่อนแจ่ม Sky Walk - Di Bosco Coffee Specialist - วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร - วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
 ซื้อของฝากตลาดวโรรส - พระธาตุลำปางหลวง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6193
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿999
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - แพ็คเกจ เชียงใหม่ / เดินทางเอง ไม่มีรถ และเจ้าหน้าที่บริการ / รวมที่พัก 1 คืน พร้อมอาหาร 3 มื้อ

 อิสระเดินทางด้วยตัวเอง - วัดพระธาตุดอยคำ - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่
 ม่อนแจ่ม - วัดพระสิงห์วรวิหาร - วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร - แวะซื้อของฝากตลาดวโรรส - อิสระเดินทางกลับด้วยตัวเอง
เดินทาง :
Z6246
VAN/BUS-รถตู้ปรับอากาศ/รถปรับอากาศ

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z6246
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN/BUS-รถตู้ปรับอากาศ/รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,500
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ - แม่กำปอง - ดอยม่อนแจ่ม - แม่แตง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 เชียงใหม่ - บ้านแม่กำปอง - โครงการหลวงตีนตก - ร้านกาแฟชมนกชมไม้ - วัดแม่กำปอง - ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา - น้ำตกแม่กำปอง - ร้าน Teddu Coffee
 ดอยม่อนแจ่ม - ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว - Sky Walk ม่อนแจ่ม - คาเฟ่ฮิมน้ำแม่จะ - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ - วัดป่าดาราภิรมย์
 แม่แตง - ชมไร่ชาลุงเดช - แวะถ่ายรูปสเตย์ไวล์ด & คาเฟ่ - วัดบ้านเด่น - แวะซื้อของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6265
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z6265
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,899
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - ห้วยตึงเฒ่า - ม่อนแจ่ม - Jungle De Cafe - พระธาตุลำปางหลวง

 กรุงเทพฯ
 เชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดเจดีย์เจ็ดยอด - ร้านไอศกรีม Iberry - วัดสวนดอก - วัดพระธาตุดอยคำ - ถนนคนเดินวัวลาย
 ห้วยตึงเฒ่า - ม่อนแจ่ม - ม่อนแจ่ม Skywalk - Jungle De Cafe - วัดพระสิงห์ - วัดเจดีย์หลวง - ถนนคนเดินท่าแพ
 ตลาดทุ่งเกวียน - พระธาตุลำปางหลวง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6266
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z6266
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,299
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - เชียงใหม่ - ลำปาง - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคำ - ห้วยตึงเฒ่า - ม่อนแจ่ม - พระธาตุลำปางหลวง

 กรุงเทพฯ
 เชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดเจดีย์เจ็ดยอด - ร้านไอศกรีม Iberry - วัดสวนดอก - วัดพระธาตุดอยคำ - รับประทานขันโตก พร้อมชมการแสดง
 ห้วยตึงเฒ่า - ม่อนแจ่ม - ม่อนแจ่ม Skywalk - Jungle De Cafe - วัดพระสิงห์ - วัดเจดีย์หลวง - ถนนคนเดินท่าแพ
 เชียงใหม่ - ตลาดทุ่งเกวียน - พระธาตุลำปางหลวง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6272
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์เชียงใหม่

รหัสทัวร์ : Z6272
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,495
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - แพ็คเกจห้องพัก โรงแรม ศิลป์ บูธีค จ.เชียงใหม่ 5 ดาว พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน / เช็คอินได้ตลอด 24 ชั่วโมง - ฟรี มินิบาร์ในห้องพักทุกวัน - มี Art Gallery แสดงผลงานศิลปะให้ชม - โรงแรมฯ อยู่กลางเมืองเชียงใหม่
บริการเฉพาะที่พัก 2 ท่านขึ้นไป / เดินทางเอง ไม่มีรถ และเจ้าหน้าที่บริการ / ไม่รวมค่าเดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าประกันภัยการเดินทาง

 อิสระเดินทางเอง(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - เข้าพัก โรงแรม ศิลป์ บูธีค จ.เชียงใหม่ 5 ดาว อิสระเช็คอินได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 บริการบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน เวลา 06.30-10.30 น. หรือ บริการอาหารเช้า แบบ Set (All-Day Breakfast) เสิร์ฟให้ได้ตลอดวันถึงห้องพัก เวลา 10.30-22.30 น. - เช็คเอาท์ ได้เวลาเดียวกับที่เช็คอิน - อิสระเดินทางท่องเที่ยวเอง หรือ เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6276
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,777
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - แพ็คเกจม่อนแจ่ม - ดอยอินทนนท์ / จัดแบบคณะส่วนตัว 4-9 ท่าน (ร้านอาหารที่ระบุในรายการ ไม่ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน)
เดินทางเอง มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรับที่เชียงใหม่ นำเที่ยวตามรายการ / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รอรับที่สนามบินเชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล, พระธาตุนภพลภูมิสิริ - ตลาดม้ง - โครงการหลวง - น้ำตกวชิรธาร - ผาช่อ - ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย - เข้าที่พักจ.เชียงใหม่
 ม่อนแจ่ม - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ - สวนกล้วยไม้สายน้ำผึ้ง - Afternoon Tea - วัดบ้านเด่น - ทานขันโตก พร้อมชมฟ้อนรำพื้นเมืองแบบล้านนา
 วัดพระสิงห์วรวิาร - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคำ - เชียงราย
 นมัสการอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - Afternoon Tea - Singha Park Chiang Rai สิงห์ปาร์ค - วัดห้วยปลากั้ง - หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ - ถนนคนเดิน ไนท์บาซ่าร์
 บ้านดำ - ไร่ชาฉุยฟง - พระตำหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - ตลาดชายแดนแม่สาย - วนอุทยานถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน - ช้อปปิ้งของที่ระลึกจากเชียงราย - ส่งสนามบินเชียงราย - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6277
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,333
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - แพ็คเกจม่อนแจ่ม / จัดแบบคณะส่วนตัว 4-9 ท่าน (ร้านอาหารที่ระบุในรายการ ไม่ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน)
เดินทางเอง มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรับที่เชียงใหม่ นำเที่ยวตามรายการ / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รอรับที่สนามบินเชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล, พระธาตุนภพลภูมิสิริ - ตลาดม้ง - โครงการหลวง - น้ำตกวชิรธาร - ผาช่อ - ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย - ทานขันโตก พร้อมชมฟ้อนรำพื้นเมืองแบบล้านนา - เข้าที่พัก
 ม่อนแจ่ม - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ - สวนกล้วยไม้สายน้ำผึ้ง - Afternoon Tea - วัดบ้านเด่น - แวะซื้อของฝาก - ส่งสนามบินเชียงใหม่ - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6278
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,666
โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ :
ทัวร์เชียงใหม่ - แพ็คเกจม่อนแจ่ม - ดอยอินทนนท์ / จัดแบบคณะส่วนตัว 4-9 ท่าน (ร้านอาหารที่ระบุในรายการ ไม่ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน)
เดินทางเอง มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรับที่เชียงใหม่ นำเที่ยวตามรายการ / ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รอรับที่สนามบินเชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ - พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล, พระธาตุนภพลภูมิสิริ - ตลาดม้ง - โครงการหลวง - น้ำตกวชิรธาร - ผาช่อ - ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย - เข้าที่พัก
 ม่อนแจ่ม - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ - สวนกล้วยไม้สายน้ำผึ้ง - Afternoon Tea - วัดบ้านเด่น - ทานขันโตก พร้อมชมฟ้อนรำพื้นเมืองแบบล้านนา
 วัดพระสิงห์วรวิาร - วัดพระธาตุดอยสุเทพ -ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง - วัดพระธาตุดอยคำ - แวะซื้อของฝาก - ส่งสนามบินเชียงใหม่ - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์เชียงใหม่ 57 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เชียงใหม่, โปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เชียงใหม่เดือนกันยายน 2563
ทัวร์เชียงใหม่เดือนตุลาคม 2563
ทัวร์เชียงใหม่เดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์เชียงใหม่เดือนธันวาคม 2563
ทัวร์เชียงใหม่เดือนมกราคม 2564
ทัวร์เชียงใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์เชียงใหม่เดือนมีนาคม 2564
ทัวร์เชียงใหม่เดือนเมษายน 2564
ทัวร์เชียงใหม่เดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์เชียงใหม่เดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์เชียงใหม่เดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์เชียงใหม่เดือนสิงหาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้าครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP