เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 5 จาก
ทัวร์ลำพูน 5 รายการ

แพคเกจทัวร์ไทย | ทัวร์ไทย : ทัวร์ลำพูน

Z6372
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์ลำพูน

รหัสทัวร์ : Z6372
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,999
โปรแกรมท่องเที่ยวลำพูน :
ทัวร์ลำพูน - เชียงใหม่ - ลำพูน - วัดศรีสุพรรณ - ร่มบ่อสร้าง สันกำแพง - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร - วัดเจดีย์หลวง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ - ค่าน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน - ทิปพนักงานยกกกระเป๋า - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - วัดพระธาตุหริภุญชัย - วัดพระธาตุดอยคำ - วัดศรีสุพรรณ - ร้านหัตถกรรมเครื่องเงิน (อิสระอาหารค่ำ)
 ร่มบ่อสร้าง - หมู่บ้านแม่กำปอง - น้ำพุร้อนสันกำแพง - ร้านเครื่องหนัง (อิสระอาหารเที่ยง) - ดินเนอร์ขันโตก บุฟเฟต์อาหารเหนือ พร้อมชมการแสดงแบบล้านนา
 วัดผาลาด - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระสิงห์ - วัดเจดีย์หลวง - ร้านของฝาก - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z6518
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ลำพูน

รหัสทัวร์ : Z6518
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,900
โปรแกรมท่องเที่ยวลำพูน :
ทัวร์ลำพูน - เขียงใหม่ - นครสวรรค์ - สุโขทัย - ลำปาง - เชียงใหม่ - ลำพูน - อุทัยธานี

 กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ - ล่องเรือชมบึงบอระเพ็ด - สุโขทัย - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 ลำปาง - พิพิธภัณฑ์เซรามิคหรือพิพิธภัณฑ์ธนบดี - วัดพระธาตุลำปางหลวง - เชียงใหม่
 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - น้ำตกวชิรธาร - พระธาตุนภเมทนีดลและพระธาตุนภพลภูมิ - จุดสูงสุดของแดนสยาม - คาเฟ่โรงบ่มเก๊าไม้ล้านนา - วัดต้นเกว๋น - ตลาดวโรรส - ย่านถนนนิมมานเหมินทร์
 หมู่บ้านแม่กำปอง - ลำพูน - กำแพงเพชร
 น้ำตกคลองลาน - อุทัยธานี - ล่องเรือบนแม่น้ำสะแกกรัง - วัดท่าซุง - ปราสาททองคำ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6722
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์ลำพูน

รหัสทัวร์ : Z6722
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,999
โปรแกรมท่องเที่ยวลำพูน :
ทัวร์ลำพูน - เชียงใหม่ - ลำพูน - ลำปาง - วัดพระธาตุดอยคำ - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร - วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร - พระธาตุลำปางหลวง

 กรุงเทพฯ
 เชียงใหม่ - วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร - วัดเจ็ดยอด - วัดพระธาตุดอยคำ - อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
 พระธาตุวัดเกตการาม - ร้านของฝากวนัสนันท์ - ลำพูน - วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร - ลำปาง - พระธาตุลำปางหลวง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6892
ไทยสมายล์

ทัวร์ลำพูน

รหัสทัวร์ : Z6892
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,900
โปรแกรมท่องเที่ยวลำพูน :
ทัวร์ลำพูน - เชียงใหม่ - ลำพูน - ลำปาง - พระธาตุหริภุญชัย - ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย - นั่งรถม้าชมเมืองเก่า - หมู่บ้านป่าเหมี้ยง - หมู่บ้านแม่กำปอง - พระธาตุดอยสุเทพ - พระธาตุดอยคำ / พักลำปาง 1 คืน - เชียงใหม่ 1 คืน
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ - ทิปพนักงานยกกระเป๋า

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - ลำพูน - พระธาตุหริภุญชัย - วัดสันป่ายาง - ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย - วัดพระธาตุลำปางหลวง - นั่งรถม้า - อินทราเอาท์เลท - กาดกองต้า
 บ้านป่าเหมี้ยง - กิ่วฝิ่น - หมู่บ้านแม่กำปอง - ถนนคนเดินท่าแพ (อิสระอาหารค่ำ)
 ดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคำ - ช้อปปิ้งของฝาก - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7123
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ลำพูน

รหัสทัวร์ : Z7123
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,599
โปรแกรมท่องเที่ยวลำพูน :
ทัวร์ลำพูน - เชียงใหม่ - ลำพูน - ลำปาง - วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร - สวนดอกมากาเร็ต - วัดพระธาตุหริภุญชัย - พระธาตุลำปางหลวง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 เชียงใหม่ - วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร - วัดอุโมงค์ - บ้านข้างวัด - No.39 Cafe
 สวนดอกมากาเร็ต - ไร่ชาลุงเดช - ประตูท่าแพ - ถนนช้างม่อยเก่า - วัดศรีสุพรรณ - ถนนคนเดินวัวลาย
 ลำพูน - วัดพระธาตุหริภุญชัย - ลำปาง - พระธาตุลำปางหลวง - ตลาดทุ่งเกวียน - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 5 จาก
ทัวร์ลำพูน 5 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ลำพูน, โปรแกรมท่องเที่ยวลำพูน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ลำพูนเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์ลำพูนเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์ลำพูนเดือนมกราคม 2564
ทัวร์ลำพูนเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์ลำพูนเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์ลำพูนเดือนเมษายน 2564
ทัวร์ลำพูนเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์ลำพูนเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์ลำพูนเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์ลำพูนเดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์ลำพูนเดือนกันยายน 2564
ทัวร์ลำพูนเดือนตุลาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP