เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 6 จาก
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน 6 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

1
ดรุคแอร์

ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : THAAS3-KB-BHU31
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KB-ดรุคแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿85,800
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฏาน / ภูฐาน :
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน - : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูฏาน - เข้าชมภายในป้อมปราการ ทิมพู ซอง - หมู่บ้านโลเบซ่า - วัดชิมิ - เข้าชมพูนาคา ซอง - เข้าชมซิมโทกาซอง - ชมวิวบนเนินเขา Kuenselphodrang - พร้อมนมัสการพระพุทธรูป Buddha Dordenma - อนุสรณ์สถาน - เข้าชมสวนสัตว์พื้นเมือง - เยี่ยมชมเมืองพาโร - วัดตั๊กซัง - เข้าชมวัดคิชู - ช้อปปิ้งสินค้าเมืองพาโร ** อัตรานี้รวม ค่าทิปคนขับรถ - บริการน้ำดื่มบนรถ - มีหัวหน้าทัวร์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมดูแลท่าน Full set of Travel Amenity / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ - ไม่รวมค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเข้า-ออกโรงแรม (สัมภาระของท่าน ควรอยู่ในความดูแลของท่านเอง เพื่อความอุ่นใจ --
2
ภูฏานแอร์ไลน์

ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : THAAD5-B3-HAPPINESS-BHUTAN001
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : B3-ภูฏานแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿53,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฏาน / ภูฐาน :
3
ภูฏานแอร์ไลน์

แพ็คเกจทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : THAA21-B3-PKG3N-BHU001
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : B3-ภูฏานแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿52,900
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 8/19/2019 ถึง 12/31/2019 : เดินทางเองได้ทุกวันEveryday between
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฏาน / ภูฐาน :
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน - แพ็คเกจ พาโร - ทิมพู - ทักซัง : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - ทิมพูซอง - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ National Memorial Chorten - สถูปแห่งชัยชนะ - องค์หลวงพ่อสัจจธรรม จุดชมวิวซังเกกัง - สวนสัตว์แห่งชาติ - หอสมุดแห่งชาติ - วัดทักซัง - ขี่ม้าขึ้นวัดทักซัง 1 ขา (ไม่รวมค่าทิปคนดูแลม้า) - ช้อปปิ้งที่พาโรสตรีท ** ฟรี ค่าม้า ขึ้นวัดทักซัง / ฟรี ชุดประจำชาติ ใส่เดินชมเมือง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถท้องถิ่น โดยเฉลี่ยไกด์ท้องถิ่น 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน, คนขับรถ 2 USD ต่อท่าน ต่อวัน และ ไม่รวมค่าอาบน้ำแร่หิน (ออกเดินทางตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ไม่ต้องรอกรุ๊ปเต็ม ไกด์นำเที่ยวชาวภูฏานบรรยายภาษาอังกฤษ คอยบริการ และดูแลท่านตลอดการเดินทาง / กรณีที่จอง15 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์ไทย นำคณะเดินทางไปด้วย --
4
ภูฏานแอร์ไลน์

แพ็คเกจทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : THAA21-B3-PKG4N-BHU002
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : B3-ภูฏานแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿57,900
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 8/19/2019 ถึง 12/31/2019 : เดินทางเองได้ทุกวันEveryday between
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฏาน / ภูฐาน :
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน - แพ็คเกจ พาโร - ทิมพู - พูนาคา - ทักซัง : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ National Memorial Chorten - ป้อมชิมโตคาซอง - จุดชมวิวโดชูลาพาส - เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง - วัดชิมิลาคัง - พูนาคาซอง - องค์หลวงพ่อสัจจธรรม - จุดชมวิวซังเกกัง - สวนสัตว์แห่งชาติ - หอสมุดแห่งชาติ - วัดทักซัง - ขี่ม้าขึ้นวัดทักซัง 1 ขา (ไม่รวมค่าทิปคนดูแลม้า) - ช้อปปิ้งที่พาโรสตรีท ** ฟรี ค่าม้า ขึ้นวัดทักซัง / ฟรี ชุดประจำชาติ ใส่เดินชมเมือง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถท้องถิ่น โดยเฉลี่ยไกด์ท้องถิ่น 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน, คนขับรถ 2 USD ต่อท่าน ต่อวัน และ ไม่รวมค่าอาบน้ำแร่หิน (ออกเดินทางตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ไม่ต้องรอกรุ๊ปเต็ม ไกด์นำเที่ยวชาวภูฏานบรรยายภาษาอังกฤษ คอยบริการ และดูแลท่านตลอดการเดินทาง / กรณีที่จอง15 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์ไทย นำคณะเดินทางไปด้วย --
5
ภูฏานแอร์ไลน์

แพ็คเกจทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : THAA21-B3-PKG5N-BHU003
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : B3-ภูฏานแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿62,900
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 8/19/2019 ถึง 12/31/2019 : เดินทางเองได้ทุกวันEveryday between
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฏาน / ภูฐาน :
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน - แพ็คเกจ พาโร - ทิมพู - พูนาคา - กังเต - ทักซัง : ที่ทำการไปรษณีย์ - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ National Memorial Chorten - ป้อมชิมโตคาซอง - จุดชมวิวโดชูลาพาส - เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง - วัดชิมิลาคัง - หุบเขากังเต - วัดกังเต - องค์หลวงพ่อสัจจธรรม - ป้อมปราการ พาโรริงปูซอง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - วัดทักซัง - ขี่ม้าขึ้นวัดทักซัง 1 ขา (ไม่รวมค่าทิปคนดูแลม้า) - ช้อปปิ้งที่พาโรสตรีท ** ฟรี ค่าม้า ขึ้นวัดทักซัง / ฟรี ชุดประจำชาติ ใส่เดินชมเมือง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถท้องถิ่น โดยเฉลี่ยไกด์ท้องถิ่น 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน, คนขับรถ 2 USD ต่อท่าน ต่อวัน และ ไม่รวมค่าอาบน้ำแร่หิน (ออกเดินทางตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ไม่ต้องรอกรุ๊ปเต็ม ไกด์นำเที่ยวชาวภูฏานบรรยายภาษาอังกฤษ คอยบริการ และดูแลท่านตลอดการเดินทาง / กรณีที่จอง15 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์ไทย นำคณะเดินทางไปด้วย --
6
KB/B3-ดรุกแอร์/ภูฏาน แอร์ไลน์

ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : THAAA1-KBxB3-CHILL-BHUTAN
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KB/B3-ดรุกแอร์/ภูฏาน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿53,900
เดินทาง :
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฏาน / ภูฐาน :
รายการที่ 1 ถึง 6 จาก
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน 6 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน, โปรแกรมท่องเที่ยวภูฏาน / ภูฐาน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐานเดือนสิงหาคม 2562
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐานเดือนกันยายน 2562
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐานเดือนตุลาคม 2562
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐานเดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐานเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐานเดือนมกราคม 2563
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐานเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐานเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐานเดือนเมษายน 2563
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐานเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐานเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์ภูฏาน / ภูฐานเดือนกรกฎาคม 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP