เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 14 จาก
ทัวร์แพร่ 14 รายการ

แพคเกจทัวร์ไทย | ทัวร์ไทย : ทัวร์แพร่

Z5431
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์แพร่

รหัสทัวร์ : Z5431
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,900
โปรแกรมท่องเที่ยวแพร่ :
ทัวร์แพร่ - ร่วมพิธีสืบชะตาล้านนาตะวันนออก น่าน - ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - งาช้างดำ - วัดภูมินทร์ - ดอยภูคา - พระธาตุแช่แห้ง - แพร่ - แพะเมืองผี - พระธาตุช่อแฮ - พระพุทธชินราช

 กรุงเทพฯ(ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า) - นมัสการ พระธาตุช่อแฮ - แพะเมืองผี - เข้าที่พัก
 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (ดอยเสมอดาว) - วัดพระธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - งาช้างดำ - วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดภูมินทร์ - ศาลหลักเมืองน่าน
 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - วัดหนองแดง พร้อมจัดพิธีสืบชะตาแบบชาวล้านนา - ต้นดิกเดียม - ช้อปปิ้งของฝากพื้นเมือง
 ตลาดเช้า - นมัสการ พระพุทธชินราช - ช้อปปิ้งของฝากจากนครสวรรค์ - กรุงเทพฯ(ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า)
เดินทาง :
Z6056
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์แพร่

รหัสทัวร์ : Z6056
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,299
โปรแกรมท่องเที่ยวแพร่ :
ทัวร์แพร่ - น่าน - แพร่ - พิษณุโลก - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดร้องแง - พระธาตุช่อแฮ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 น่าน - วัดบุญยืน - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - ซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - โฮงเจ้าฟองคำ - ตึกรังสีเกษม - วัดพระธาตุแช่แห้ง - กาดข่วงเมืองน่าน
 วัดศรีพันต้น - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดศรีมงคล - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - ร้านกาแฟไทลื้อ - ร้านลำดวนผ้าทอ - วัดภูเก็ต - วัดร้องแง - วัดปรางค์
 เมืองแพร่ - พระธาตุช่อแฮ - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6080
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์แพร่

รหัสทัวร์ : Z6080
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,999
โปรแกรมท่องเที่ยวแพร่ :
ทัวร์แพร่ - น่าน - แพร่ - พระบรมธาตุแช่แห้ง - นั่งรถรางชมเมืองน่าน - วนอุทยานแพะเมืองผี - นั่งรถรางชมรอบเมืองแพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 น่าน - พระบรมธาตุแช่แห้ง - วัดศรีมงคล - ชุมชนบ้านศิลาเพชร - นั่งรถรางชมเมืองน่าน - ถนนคนเดินน่าน
 หออัตลักษณ์น่านนคร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - แพร่ - วนอุทยานแพะเมืองผี - นั่งรถรางชมรอบเมืองแพร่ - กาดกองเก่า
 วัดพระธาตุช่อแฮ - ตลาดของฝากเด่นชัย - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6196
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์แพร่

รหัสทัวร์ : Z6196
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿999
โปรแกรมท่องเที่ยวแพร่ :
ทัวร์แพร่ - แพ็คเกจ แพร่ / เดินทางเอง ไม่มีรถ และเจ้าหน้าที่บริการ / รวมที่พัก 1 คืน พร้อมอาหาร 3 มื้อ

 อิสระเดินทางเอง - นมัสการพระธาตุช่อแฮ - ชมวิวพระธาตุดอยเส็ง - ย่านเมืองเก่า ถนนเจริญเมือง - เที่ยวคุ้มวิชัยราชา - เดินตลาด กาดกองเก่า - เข้าที่พัก
 พาแวะจิบกาแฟบ้านเบ้ว - เที่ยวคุ้มวงศ์บุรี - ไหว้พระวัดพงษ์สุนันท์ - อิสระดินทางกลับ
เดินทาง :
Z6324
BUS-รถปรับอากาศ

แพ็คเกจทัวร์แพร่

รหัสทัวร์ : Z6324
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS/VAN-รถบัสปรับอากาศ/รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,777
โปรแกรมท่องเที่ยวแพร่ :
ทัวร์แพร่ - แพ็คเกจ สัมผัสธรรมชาติ ปัว - สะปัน - บ่อเกลือ - พระธาตุแช่แห้ง - พระธาตุช่อแฮ - เสาหลักเมือง - จิตกรรมกระซิบรักบันลือโลก วัดภูมินทร์ (PRIVATE เหมาคณะส่วนตัว / เดินทาง 20-40 ท่าน มีไกด์นำเที่ยว / เดินทาง 5-15 ท่าน มีพนักงานขับรถ รับส่งตามรายการ)
ไม่รวม ค่าใช่จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าทิปพนักงานขับรถ / แบบเหมาคณะส่วนตัว 5-40 ท่าน ค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ หน้า BIG C สาขาลาดพร้าว)
 จ.น่าน - อำเภอปัว - อำเภอบ่อเกลือ - ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1081 - บ่อเกลือโบราณ - จุดชมวิวหมู่บ้านสะปัน - จุดชมวิว 1715 - ผ่านชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - อำเภอปัว
 อำเภอปัว - วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง จ.น่าน - อุโมงค์ลีลาวดี - วัดภูมินทร์ - เสาหลักเมือง วัดมิ่งเมือง - จ.แพร่ - พระธาตุช่อแฮ - จ.อุตรดิตถ์ - บ้านเทียนหอม - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6486
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์แพร่

รหัสทัวร์ : Z6486
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿999
โปรแกรมท่องเที่ยวแพร่ :
ทัวร์แพร่ - แพ็คเกจที่พักแพร่ พร้อมอาหารเช้า 1 คืน - บริการอาหารเที่ยง 2 มื้อ / เดินทางเอง ไม่มีรถ และเจ้าหน้าที่บริการ
ไม่รวมค่าเข้าคุ้มวงศ์บุรี - ค่าเดินทางตลอดทริป - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าประกันภัยการเดินทาง

 อิสระเดินทาเอง (ไม่รวมค่าเดินทางตลอดทริป) - สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ นมัสการพระธาตุช่อแฮ - ชมวิวพระธาตุดอยเส็ง - ย่านเมืองเก่า ถนนเจริญเมือง - คุ้มวิชัยราชา - เดินตลาด กาดกองเก่า - อิสระเข้าที่พัก (บริการอาหารเที่ยง)
 (บริการอาหารเช้า ที่พัก) - สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ แวะจิบกาแฟบ้านเบ้วว - เที่ยวคุ้มวงศ์บุรี - ไหว้พระวัดพงษ์สุนันท์ (บริการอาหารเที่ยง) - จบทริป - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z6593
นกแอร์

ทัวร์แพร่

รหัสทัวร์ : Z6593
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,990
โปรแกรมท่องเที่ยวแพร่ :
ทัวร์แพร่ - ลำปาง - แพร่ - น่าน - อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน - วัดพระธาตุลำปางหลวง - วัดพระธาตุช่อแฮ่ - วนอุทยานแพะเมืองผี - อุทยานห่งชาติศรีน่าน - พระธาตุแช่แห้ง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินลำปาง - อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน - น้ำตกแจ้ซ้อน - วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ - วัดพระธาตุสันดอน - เหมืองแม่เมาะ - วัดพระธาตุลำปางหลวง
 ลำปาง - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ่ - วนอุทยานแพะเมืองผี - วัดนาคูหา - บ้านทุ่งโฮ้ง - คุ้มวงศ์บุรี - คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่
 อุทยานห่งชาติศรีน่าน - จุดชมทิวทัศน์ดอยผาชู้ - ดอยเสมอดาว - สาดินนาน้อย - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน
 พระธาตุแช่แห้ง - โฮงเจ้าฟองคำ - วัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง - ศูนย์โอทอปน่าน
 น่าน - แพร่ - วัดจอมสวรรค์ - ร้านชาร์ลอทท์ ฮัท - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6728
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์แพร่

รหัสทัวร์ : Z6728
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,299
โปรแกรมท่องเที่ยวแพร่ :
ทัวร์แพร่ - น่าน - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - บ่อเกลือสินเธาว์ - หมู่บ้านสะปัน - วัดพระธาตุช่อแฮ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 น่าน - วัดบุญยืน - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - ซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - กาดข่วงเมืองน่าน
 ถนนลอยฟ้า 1081 - บ่อเกลือสินเธาว์ - หมู่บ้านสะปัน - ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 ถนนลอยฟ้า - อำเภอปัว - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล - ถนนคนเดินปัว
 แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร - สักการะพระพุทธชินราช - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z7004
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์แพร่

รหัสทัวร์ : Z7004
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,500
โปรแกรมท่องเที่ยวแพร่ :
ทัวร์แพร่ - แพร่ - สถานีรถไฟบ้านปิน - บ่อน้ำพุร้อนแม่จอก - พระธาตุดอยก๊อ - วัดพระธาตุช่อแฮ่ - คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 แพร่ - สถานีรถไฟบ้านปิน - ร้านกาแฟแห่ระเบิด - พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ - วัดศรีดอนคำ - บ่อน้ำพุร้อนแม่จอก - พระธาตุดอยก๊อ
 วัดพระธาตุช่อแฮ่ - วัดพระธาตุดอยเล็ง - Bike Berry 10 Organic Farm - สะพานไม้ไผ่บ้านปงท่าข้าม - คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ - กาดกองเก่า
 บ้านทุ่งโฮ้ง - วัดจอมสวรรค์ - วนอุทยานแพะเมืองผี - ร้านกาแฟ แฟร์ฟิน - วัดนาคูหา - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z7025
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์แพร่

รหัสทัวร์ : Z7025
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,999
โปรแกรมท่องเที่ยวแพร่ :
ทัวร์แพร่ - ปัว - บ่อเกลือ - พระธาตุช่อแฮ - พระธาตุแช่แห้ง - ดอยผาสวรรค์ - แพะเมืองผี - อาณาจักรบ้อง สวนสไตล์ญี่ปุ่น
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 400 บาท - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 น่าน - อำเภอบ่อเกลือ - ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1081 -บ่อเกลือ สินเธาว์ ภูเขาโบราณ - จุดชมวิวบ้านสะปัน - จุดชมวิว 1715 - ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 - วัดภูเก็ต - ถ่ายรูปเช็คอินที่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - อิสระอาหารค่ำที่ ถนนคนเดินน่าน
 พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ(กระต่าย) - วัดภูมินทร์ - เสาหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุเขาน้อย - บ้านนาคูหา - พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ - วัดนาคูหา - วนอุทยาน แพะเมืองผี - วัดพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีขาล - วัดพงษ์สุนันท์ - อิสระอาหารค่ำที่ กาดกองเก่า
 วัดสูงเม่น - วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี - อาณาจักรบ้อง แลนด์มาร์คแบบสวนญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดหมาย)
เดินทาง :
Z7047
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์แพร่

รหัสทัวร์ : Z7047
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,999
โปรแกรมท่องเที่ยวแพร่ :
ทัวร์แพร่ - เชียงใหม่ - ลำปาง - แพร่ - พะเยา - น่าน - วัดพระธาตุลำปางหลวง - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - ผาช้างน้อย - สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงใหม่ - ลำปาง - วัดพระธาตุลำปางหลวง - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - ถนนคนเดิน
 วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดมิ่งเมือง - วัดศรีมงคล - ร้านลำดวนผ้าทอ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดภูเก็ต
 ถนนสาย 1148 ภูลังกา - Magic Mountain Cafe - ผาช้างน้อย - วัดนันตาราม - เชียงใหม่ - กาดหน้า มช.
 สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคำ - Chom Cafe - วัดศรีสุพรรณ - One Nimman - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z7088
Train/FD-รถไฟ/แอร์เอเชีย

ทัวร์แพร่

รหัสทัวร์ : Z7088
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Train/FD-รถไฟ/แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,900
โปรแกรมท่องเที่ยวแพร่ :
ทัวร์แพร่ - แพร่ - น่าน - พระธาตุช่อแฮ - ชมวิวทะเลหมอกผาชู้ ดอยเสมอดาว - บ่อเกลือสินเธาว์ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - วัดภูมินทร์

 สถานีรถไฟกรุงเทพฯ(หัวลำโพง) - แพร่ - สักการะ พระธาตุช่อแฮ - น่าน
 ชมวิวทะเลหมอกผาชู้ ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - วัดบุญยืน - วราภรณ์ผ้าทอ - บ่อเกลือสินเธาว์
 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - วัดภูเก็ต - วัดหนองบัว - วัดศรีมงคล - พระธาตุแช่แห้ง
 วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน - วัดมิ่งเมือง - วัดศรีพันต้น - โฮงเจ้าฟองคำ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z7099
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์แพร่

รหัสทัวร์ : Z7099
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,777
โปรแกรมท่องเที่ยวแพร่ :
ทัวร์แพร่ - น่าน - แพร่ - กาแฟบ้านไทลื้อ - กำแพงเมืองปัว - ถนนลอยฟ้า - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือโบราณ - วัดภูมินทร์ - วัดศรีพันต้น

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 น่าน - วัดมิ่งเมือง - วัดศรีมงคล - กาแฟบ้านไทลื้อ - กำแพงเมืองปัว - ถนนคนเดินปัว
 วัดภูเก็ต - ถนนลอยฟ้า - หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือโบราณ - วัดภูมินทร์ - ถนนคนเดินเมืองน่าน
 ซุ้มลีลาวดี - วัดศรีพันต้น - จุดชมวิวพระธาตุเขาน้อย - แพร่ - ตลาดสด100ปี - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z7110
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์แพร่

รหัสทัวร์ : Z7110
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,900
โปรแกรมท่องเที่ยวแพร่ :
ทัวร์แพร่ - เที่ยวงานแพร่ คราฟท์ 2020 - Workshop DIY งานผ้า - ชมทะเลหมอก พระธาตุดอยเล็ง
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์, ผู้ช่วย และ พนักงานขับรถ ท่านละ 200 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ

 กรุงเทพฯ (จุดนัดพบ ปั้มน้ำมัน ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย) - แวะทานมื้อเที่ยง จ.พิษณุโลก - วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ (พระธาตุประจำปีขาล) - เข้าที่พัก
 นั่งรถรางเที่ยว อ.ลอง - Work Shop DIY งานผ้า - ถนนกาดกองเก่า - เที่ยวงาน คราฟท์ 2020 (งานหัตถกรรมทำมือ) และเลือกหาสินค้าพื้นเมืองมากมาย
 ชมทะเลหมอก วัดพระธาตุดอยเล็ง - ชมคุ้มเจ้าหลวง บ้านวงศ์บุรี วัดจอมสวรรค์ - แวะ อ.เด่นชัย เลือกหาของฝาก - คาเฟ่แลบัว - กลับกรุงเทพฯ (รถส่งจุดนัดหมาย)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 14 จาก
ทัวร์แพร่ 14 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์แพร่, โปรแกรมท่องเที่ยวแพร่ และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์แพร่เดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์แพร่เดือนธันวาคม 2563
ทัวร์แพร่เดือนมกราคม 2564
ทัวร์แพร่เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์แพร่เดือนมีนาคม 2564
ทัวร์แพร่เดือนเมษายน 2564
ทัวร์แพร่เดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์แพร่เดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์แพร่เดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์แพร่เดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์แพร่เดือนกันยายน 2564
ทัวร์แพร่เดือนตุลาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP