เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 6 จาก
ทัวร์ฉะเชิงเทรา 6 รายการ

แพคเกจทัวร์ไทย | ทัวร์ไทย : ทัวร์ฉะเชิงเทรา

Z5882
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ฉะเชิงเทรา

รหัสทัวร์ : Z5882
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,790
โปรแกรมท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา :
ทัวร์ฉะเชิงเทรา - เที่ยวฉะเชิงเทรา One Day Trip เมืองแปดริ้ว พลิ้วตามสายน้ำ
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ / คณะเดินทาง 8 ท่าน ขึ้นไป (ราคาอาจปรับเปลี่ยน หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง กรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า 8 ท่าน)

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ) บริเวณ ปั้ม ปตท.ดินแดง วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) - จังหวัดฉะเชิงเทรา - ตลาดมะม่วงแปดริ้ว - ตลาดน้ำบางคล้า - วัดปากน้ำ (โจ้โฉ้) - อุทยานพระพิฆเนศ องค์ยืน - วัดสมานรัตนาราม - สักการะ วัดโสธรวรารามวรวิหาร - เดินทางกลับจุดหมายปลายทาง
เดินทาง :
Z6140
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์ฉะเชิงเทรา

รหัสทัวร์ : Z6140
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿899
โปรแกรมท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา :
ทัวร์ฉะเชิงเทรา - วัดโสธรวรารามวรวิหาร - อุทยานธรรมพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ - วัดจีนประชาสโมสร - ตลาดบ้านใหม่ - วัดโบสถ์สแตนเลส - วัดปากน้ำโจ้โล้ - อุทยานพระพิฆเนศองค์ยืน
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิ่น (150 บาท ต่อทริป) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - อาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ (จุดนัดพบ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝั่งเซเว่น) - จังหวัดฉะเชิงเทรา - วัดโสธรวรารามวรวิหาร - อุทยานธรรมพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ - วัดจีนประชาสโมสร - ตลาดบ้านใหม่ - วัดโบสถ์สแตนเลส - วัดปากน้ำโจ้โล้ – อุทยานพระพิฆเนศองค์ยืน - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6426
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ฉะเชิงเทรา

รหัสทัวร์ : Z6426
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿999
โปรแกรมท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา :
ทัวร์ฉะเชิงเทรา - ฉะเชิงเทรา One Day Trip

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - ฉะเชิงเทรา - วัดสมานรัตนาราม - อุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน - มินิมูร่าห์ฟาร์ม - ตลาดบ้านใหม่ - วัดหลวงพ่อโส - ร้านขนมบ้านอุ๋ม - บ้านปลาชุมคาเฟ่ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6721
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ฉะเชิงเทรา

รหัสทัวร์ : Z6721
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿899
โปรแกรมท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา :
ทัวร์ฉะเชิงเทรา - ไหว้พระเมืองแปดริ้ว - วัดหลวงพ่อโสธร - วัดสมานรัตนาราม - เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน (ออกเดินทาง 9 ท่าน ต่อ 1 รถตู้)
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ (ตามธรรมเนียมวันละ 100 บาท ต่อท่าน) - ค่าอาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ลานจอดรถห้าง CDC ฝั่งหลังแมคแวลู) - จังหวัดฉะเชิงเทรา - วัดหลวงพ่อโสธร - วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) - วัดสมานรัตนาราม - เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน (ปางยืน) - ร้านของฝาก ขนมเปี๊ยะตั้งเซ่งจั้ว สาขาเก๋งจีนร้าน ขนมเปี๊ยะ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6781
Train-รถไฟ

ทัวร์ฉะเชิงเทรา

รหัสทัวร์ : Z6781
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Train-รถไฟ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,999
โปรแกรมท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา :
ทัวร์ฉะเชิงเทรา - ฉะเชิงเทรา - นั่งจักรไอน้ำขบวนพิเศษ (1ปี มีเพียง 6ครั้ง)

 สถานีรถไฟกรุงเทพฯ - สถานีฉะเชิงเทรา - อุทยานแห่งชาติพระพิฆเนศองค์ยืน - วัดสมานรัตนาราม - ตลาดบ้านใหม่ - วัดโสธรวรารามวรวิหาร - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6812
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์ฉะเชิงเทรา

รหัสทัวร์ : Z6812
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿999
โปรแกรมท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา :
ทัวร์ฉะเชิงเทรา - ฉะเชิงเทรา One Day Trip

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย) - วัดโสธรวรารามวรวิหาร - อุทยานธรรมพระศรีอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ - วัดจีนประชาสโมสร - ตลาดบ้านใหม่ - วัดโบสถ์สแตนเลส - วัดปากน้ำโจ้โล้ - วัดสมานรัตนาราม - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 6 จาก
ทัวร์ฉะเชิงเทรา 6 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ฉะเชิงเทรา, โปรแกรมท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ฉะเชิงเทราเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์ฉะเชิงเทราเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์ฉะเชิงเทราเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์ฉะเชิงเทราเดือนมกราคม 2564
ทัวร์ฉะเชิงเทราเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์ฉะเชิงเทราเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์ฉะเชิงเทราเดือนเมษายน 2564
ทัวร์ฉะเชิงเทราเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์ฉะเชิงเทราเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์ฉะเชิงเทราเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์ฉะเชิงเทราเดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์ฉะเชิงเทราเดือนกันยายน 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้าครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP