เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z0132
Z5082

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 12 จาก
ทัวร์เนปาล 12 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เนปาล

Z0132
การบินไทย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z0132
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - กาฐมาณฑุ - โภครา - ปาทัน - นากาก๊อต : ปศุปฏินารถ - ย่านทาเมล - หมู่บ้านบันดิปูร์ - หุบเขา โภครา - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - จัตุรัสบักตะปูร์ดูรบาร์ - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ - วิหารทองคำ - เข้าเฝ้าองค์กุมารี - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - วัดกุมารี

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - ชมปศุปฏินารถ - ย่านทาเมล
 หมู่บ้านบันดิปูร์ - เมืองโภครา
 ซางรางก๊อต - หุบเขา โภครา - น้ำตกเดวิด - บินดาบาซินี - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - สักการะ วัดบาลาฮี - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 บินภายในสู่กาฐมัณฑุ - เมืองภัคตะปูร์ - จัตุรัสบักตะปูร์ดูรบาร์ - เมืองนากาก็อต
 เมืองปาทัน - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ - วิหารทองคำ - พระราชวังเก่า - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - เข้าเฝ้าองค์กุมารี - สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาฐมณฑป - วัดกุมารี - ชมวัดตะเลจู - ประตูหนุมาน
 มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0790
การบินไทย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z0790
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿49,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - กาฐมันฑุ - ภัคตาปูร์ - อุทยานแห่งชาติป่าจิตวัน - บันดีปูร์- นากาก๊อต - โภครา - ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินตรีภูวัน - วัดสวยมภูนาท - พระราชวังกาฐมัณฑุ - หนุมานดอร์กา - กาฐมณฑป - วัดเทพตาเลจู - กาฬไภราพ - ตำหนักกุมารี
 บินภายในสู่บาราธพูร - อุทยานแห่งชาติป่าจิตวัน - นั่งช้างท่องซาฟารี - ล่องเรือแคนูลำน้ำราฟติ
 ศูนย์เพาะพันธ์ช้างจิตวัน - หมู่บ้านทาร์ลู - ชมการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าทาร์ลู
 บันดิปูร์ - หมู่บ้านบันดิปูร์
 เมืองโภครา - เทือกเขาอานาปุระ - ยอดเขาหางปลา - หุบเขาโภครา - น้ำตกเดวิด - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา - วัดเบราฮิ
 ซารางก๊อต - วัดฮินดู - แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เซติ - กาฐมันฑุ - เทือกเขานากาก๊อต
 ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - เมืองปัคตาปูร์ - พระราชวัง 55 พระแกล - เมืองปาทัน - จัตุรัสปาทานดูร์บาร์ - พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน - วัดทองคำ - วัดพระกฤษณะ - ย่านทาเมล
 เจดีย์พุทธนาท - วัดปศุปฏินาถ - พิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู - สนามบิน - ตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0791
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z0791
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿24,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - วัดเนียตาโปลา - หุบเขากาฐมาณฑุ - วิหารทองคำ - วัดกฤษณะ - วัดกุมารี - มหาเจดีย์โพธิ์นาถ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองภัคตะปูร์ - จัตุรัสบักตะปูร์ ดูรบาร์ - วัดเนียตาโปลา - เมืองนากาก็อต
 ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - หุบเขากาฐมาณฑุ - ปาทัน - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรา มัลละ - วิหารทองคำ - ชมพระราชวังเก่า - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - ปศุปฏินารถ - ชมการแสดงทางวัฒนธรรม
 เขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาฐมณฑป - วัดกุมารี - วัดตะเลจู - ประตูหนุมาน - วัดลิง - ย่านทาเมล
 มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0792
การบินไทย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z0792
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - พระราชวังกาฐมัณฑุ - วัดกุมารี - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา - ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ยอดเขา มัจฉาปูชเร - วัดทอง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - สักการะ สถูปสวยมภูนาถ - พระราชวังกาฐมัณฑุ - วัดกุมารี - ชมกาฐมาณฑป - หนุมานโธกา - วัดตะเลชุ - สักการะกาฬ ไภราพ
 หุบเขาโภครา - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา - วัดบาลาฮี - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ ณ ยอดเขา มัจฉาปูชเร - วัดบินดาบาซินี - น้ำตกเดวิส - ค่ายอพยพชาวทิเบต - ชมกรรมวิธีผลิตพรมขนสัตว์แบบชาวบ้าน - บินภายในสู่เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองนากาก็อต
 เมืองกาฐมัณฑุ - วัดปศุปฏินาถ - เมืองปาทัน - พระราชวังปาทัน - ชมกฤษณะ มัณฑีร์ - วัดทอง - ย่านทาเมล
 สักการะโพธินาถ - สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0807
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z0807
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,800
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - แพ็คเกจกาฐมัณฑุ - ธุลิเคล - ปาทัน - บักตาปูร์ - ตลาดทาเมล - ชมการแสดงนาฏศิลป์เนปาล
เดินทางเอง - มีไกด์ท้องถิ่นพูดอังกฤษ นำเที่ยวตามรายการ / ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถในเนปาล - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเนปาล on Arrival

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินกาฐมัณฑุ - เมืองธุลิเคล - Kailashnath Mahadev Statue
 ธุลิเคล - บักตาปูร์ - กาฐมัณฑุ - ปาทัน - วิหารทองคำ - วัดกุมบาซอร์
 กาฐมัณฑุ - เจดีย์สวยัมภูนารถ - กาฐมัณฑุ เดอร์บาร์ สแควร์ - ตำหนักกุมารี บาฮาล - ถ่ายรูปวัดตะเลจู - วัดนารายณ์บรรทมสินธุ์ - ตลาดทาเมล - ชมการแสดงนาฏศิลป์เนปาล
 วัดโพธนาถ - สนามบินกาฐมัณฑุ - อิสระเดินทางกลับเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ)
เดินทาง :
Z0808
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z0808
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿18,800
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - แพ็คเกจกาฐมัณฑุ - บักตาปูร์ - ธุลิเคล - โภครา - ปาทัน - ล่องเรือในทะเลสาบพีว่า - ชมอาทิตย์ขึ้นแนวเทือกเขาที่ซารังกอต - น้ำตกเดวี - ชมการแสดงนาฏศิลป์เนปาล
เดินทางเอง - มีไกด์ท้องถิ่นพูดอังกฤษพาเที่ยว / รวมตั๋วฯบินภายในสู่เมืองกาฐมัณฑุแล้ว / ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถในเนปาล - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเนปาล on Arrival

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินกาฐมัณฑุ - เมืองธุลิเคล - เมืองบักตาปูร์ - ประตูทองคำ หน้าต่าง 55 บาน - วิหารเนียตะโปลา
 เมืองโภครา - ล่องเรือในทะเลสาบพีว่า - วัดเบราฮิ
 ชมอาทิตย์ขึ้นแนวเทือกเขาที่ซารังกอต - อันนาปุรนา มัจฉาปูชเร เธาละคีรี - วัดเทพธิดาบินดาบาซินี - น้ำตกเดวี - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - สนามบินเมืองโภครา - บินภายในสู่เมืองกาฐมัณฑุ (รวมค่าตั๋วภายในแล้ว) - เจดีย์สวยัมภูนารถ - ช้อปปิ้งตลาดทาเมล
 กาฐมัณฑุ เดอร์บาร์ สแควร์ - ปาทัน - ตำหนักกุมารี บาฮาล - ถ่ายรูปวัดตะเลจู - นครปาทัน - ชมวิหารทองคำ - วัดกุมบาซอร์ - ชมการแสดงนาฏศิลป์เนปาล
 วัดโพธนาถ - สนามบินกาฐมัณฑุ - อิสระเดินทางกลับเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ)
เดินทาง :
Z0810
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z0810
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿18,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - กาฐมัณฑุ - บักตาปูร์ - ปาทัน
เทือกเขานากาโก๊ต - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - ชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม - วัดพุทธนารถ - วัดแรก คราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ - พระราชวังหนุมานโดก้า

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินตรีภูวัน - นครกาฐมัณฑุ - เทือกเขานากาโก๊ต
 เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองบักตาปูร์ - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - วัดปศุปฏินาถ - ตลาดทาเมล - ชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม
 วัดสวยมภูนารถ - วัดพุทธนารถ - เมืองปาทัน - วัดแรก คราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ
 พระราชวังหนุมานโดก้า - กาฐมณฑป - สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0812
TG/SL-การบินไทย/ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z0812
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG/SL-การบินไทย/ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 15 วัน 14 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿57,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - เทรคกิ้ง ยอดเขาเอเวอเรสต์ เบสแคมป์ : นัมเชบาร์ซาร์ - หมู่บ้าน Benkar, Chumoa และ Mongo - วัดทิเบต - ชมวิว Hotel Everest View - Mt.Everest - หมู่บ้าน Khumjung - หมู่บ้าน Tengboche - หมู่บ้าน Debuche - หมู่บ้าน Dingboche - Dingboche Chukung - Nangkar Tshang - เทือกเขาหิมาลัย - โกรักเชป - Everest Base Camp - โกรักเชป - เพอริเช - นามเช บาร์ซาร์ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปสำหรับไกด์ ลูกหาบ ไกด์ทัวร์เมือง - ไม่รวม ค่าอาบน้ำอุ่นในระหว่างเทรค, ค่าน้ำแร่ใส่กระติกระหว่างเทรค, ค่าน้ำร้อนใส่กระติกดื่ม --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) บิน SL หรือ กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) บิน TG - กาฐมัณฑุ - เข้าที่พักย่านทาเมล
 บินภายในสู่สนามบินลุคลา - เทรคไปยัง Phakding - ผ่านหมู่บ้าน Chheplung, Ghat และ Sano - เข้าที่พัก
 นัมเชบาร์ซาร์ - ผ่าน Zamphute และ Tok Tok - หมู่บ้าน Benkar, Chumoa และ Mongo - วัดทิเบต Utche Choling Gompa - หมู่บ้านนัมเช - เข้าที่พัก
 ปรับสภาพร่างกาย - ชมวิว Hotel Everest View - Mt.Everest - หมู่บ้าน Khumjung
 นัมเชบาร์ซาร์ - ผ่าน Kyangjuma - เส้นเทรค Tengboche - Thasinga - หมู่บ้าน Tengboche - เข้าที่พัก
 หมู่บ้าน Debuche - ผ่านสะพานข้ามลำธาร Imja Khola - ข้ามสันเขาสู่ หมู่บ้าน Dingboche - เข้าที่พัก
 ปรับสภาพร่างกายที่ Dingboche Chukung - Nangkar Tshang - เข้าที่พัก
 เทือกเขาหิมาลัย - Dusa - Thukla และ Chupki lhara - Khumbu Glacier
 โลบูเจ - โกรักเชป - Everest Base Camp - พักที่ Gorek Shep
 ชมวิว Kala Patta - โกรักเชป - เพอริเช
 เพอริเช - Tengboche - นามเช บาร์ซาร์
 Namche Bazar - สนามบินลุกลา - เข้าที่พัก
 บินภายในสู่สนามบินกาฐมัณฑุ - ชมเมืองปาทัน - เข้าที่พัก
 อิสระพักผ่อน หรือเดินเล่นชมเมืองกาฐมัณฑุ
 กาฐมัณฑุ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) บิน SL หรือ กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) บิน TG
 รายการนี้เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ชื่นชอบการผจญภัย แบบลุยๆ และควรฟิตซ้อมร่างกาย ให้แข็งแรงก่อนร่วมทริปท่องเที่ยว
เดินทาง :
Z4423
การบินไทย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z4423
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿35,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - หุบเขากาฐมาณฑุ - วัดสวยมภูนาท - พระราชวังกาฐมัณฑุ - พระราชวังโบราณหนุมานโดการ์ - ตำหนักกุมารี - หุบเขาโภครา - ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา - ย่านธาเมล - ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี - วัดพระกฤษณะ - พระราชวัง 55 พระแกล - ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - หุบเขากาฐมาณฑุ
 วัดสวยมภูนาท - พระราชวังกาฐมัณฑุ - หนุมานดอร์กา - กาฐมณฑป - พระราชวังโบราณหนุมานโดการ์ - วัดเทพตาเลจู - กาฬไภราพ - ตำหนักกุมารี - บินภายในสู่เมืองโภครา - หุบเขาโภครา - น้ำตกเดวิด - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา - วัดเบราฮิ - วัดฮินดู - ชมแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เซติ
 ซางรางก๊อต - เมืองกาฐมัณฑุ - ย่านธาเมล - ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี
 เจดีย์พุทธนาท - เมืองปาทัน - จัตุรัสปาทานดูร์บาร์ - วัดพระกฤษณะ - เมืองปัคตาปูร์ - พระราชวัง 55 พระแกล - ยอดเขานากาก๊อต
 ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - วัดปศุปฏินาถ - พิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู - สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4424
เนปาลแอร์ไลน์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z4424
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : RA-เนปาลแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿21,000
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - หุบเขากาฐมาณฑุ - วัดสวยมภูนาท - พระราชวังกาฐมัณฑุ - พิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู - จัตุรัสปัคตาปูร์ดูร์บาร์ - พระราชวัง 55 พระแกล - หมู่บ้านนากาก็อต - ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณ - พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน - วัดพระกฤษณะ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - หุบเขากาฐมาณฑุ - วัดสวยมภูนาท - พระราชวังกาฐมัณฑุ
 วัดปศุปฏินาถ - พิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู - เจดีย์พุทธนาท - เมืองภัคตาปูร์ - จัตุรัสปัคตาปูร์ดูร์บาร์ - พระราชวัง 55 พระแกล - หมู่บ้านนากาก็อต
 ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณ - ชม Langtang Range - เมืองปาทัน - พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน - วัดทองคำ - วัดพระกฤษณะ - เมืองกาฐมัณฑุ - ย่านธาเมล
 สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4672
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z4672
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 13 วัน 12 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿48,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - พิชิต ABC & Poon Hill : ชมการแสดงแบบเนปาลี - ล่องเรือในทะเลสาปเฟวา - เดินเล่นเมืองโพคขราเล่น - ขึ้นรถจิ้บนายาปุล - Checkpoint ที่ Birethenti - เทรคกิ้งไปยัง Ulleri - จุดชมวิว Poonhill ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - เทรคกิ้งสู่หมู่บ้าน ทาดาปานี - เทรคกิ้งสู่ ชินูวะ - หมู่บ้านกรานดุก - เทรคกิ้งสู่ ดูราลี - เทรคกิ้งสู่ อันนาเปอร์นะแค้มป - ดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์ - ถ่ายภาพแสงสีทองจับยอดเขาอันนาร์ปูนะ - เทรคกิ้งสู่ Shinuwa - เปิดนั่งชมวิวดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์นะ - เทรคกิ้งสู่ หมู่บ้าน Shinuwa - หมู่บ้าน Chomrong - Jhinu Danda - แช่น้ำพุร้อนได้ในหมู่บ้าน Jhinu Danda - หมู่บ้านกรานดุก - ชินุดันดาไป นายาปูล - บินภายในสู่ กาฐมัณฑุ - วัดโบดา - ช้อปปิ้งในย่านทาเมล - การแสดงพื้นเมืองแบบเนปาลี ** รวมตั๋วภายใน 2 ขา - รวมวีซ่า - รวมประกันการเดินทาง - อาหารทุกมื้อ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปสำหรับไกด์ - ไม่รวม ค่า Wifi และค่าชาร์จแบตที่ TEA HOUSE ระหว่างการ Trekking - ไม่รวมเครื่องดื่ม และน้ำดื่มส่วนตัว --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินตรีภูวัน กาฐมัณฑุ - ชมการแสดงแบบเนปาลี - เข้าที่พัก
 สนามบินโพคขรา - ล่องเรือในทะเลสาปเฟวา - เดินเล่นเมืองโพคขราเล่น
 ขึ้นรถจิ้บนายาปุล - Checkpoint ที่ Birethenti - เทรคกิ้งไปยัง Ulleri
 Ulleri - กอเรปานี
 จุดชมวิว Poonhill ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - เทรคกิ้งสู่หมู่บ้าน ทาดาปานี - ทาดาปานี
 เทรคกิ้งสู่ ชินูวะ - หมู่บ้านกรานดุก - ชินุวะ
 ชินูวะ - เทรคกิ้งสู่ ดูราลี
 เทรคกิ้งสู่ อันนาเปอร์นะแค้มป - ดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์
 ถ่ายภาพแสงสีทองจับยอดเขาอันนาร์ปูนะ - เทรคกิ้งสู่ Shinuwa - เปิดนั่งชมวิวดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์นะ
 เทรคกิ้งสู่ หมู่บ้าน Shinuwa - หมู่บ้าน Chomrong - Jhinu Danda - แช่น้ำพุร้อนได้ในหมู่บ้าน Jhinu Danda - หมู่บ้านกรานดุก
 ชินุดันดาไป นายาปูล - โพคขรา
 สนามบินโพคขรา - บินภายในสู่ กาฐมัณฑุ - วัดโบดา - ช้อปปิ้งในย่านทาเมล - การแสดงพื้นเมืองแบบเนปาลี
 เมืองปาทัน - สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 รายการนี้เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ชื่นชอบการผจญภัย แบบลุยๆ และควรฟิตซ้อมร่างกาย ให้แข็งแรงก่อนร่วมทริปท่องเที่ยว
เดินทาง :
Z5082
การบินไทย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z5082
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เนปาล
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - กาฐมาณฑุ - ปาฏัน - นากาก็อต - ปัคตาปูร์
วัดทองคำ - ยอดเขานากาก็อต - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา - ยอดเขาซารางก็อต - ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล - วัดกุมารี - ย่านทาเมล

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินตรภูวน - เมืองกาฐมาณฑุ - เมืองปาฏัน - วัดพระกฤษณะ - วัดทองคำ - เมืองนากาก็อต
 ยอดเขานากาก็อต - ปัคตาปูร์ - บินภายในสู่โพคารา - น้ำตกเดวิส - ค่ายอพยพชาวทิเบต - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา - วัดบาลาฮี
 ยอดเขาซารางก็อต - วัดบินดาบาซินี - แม่น้ำเซติ - เมืองกาฐมาณฑุ - ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล
 จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ - วัดกุมารี - กาฐมาณฑป - วัดตะเลชุ - วัดปศุปฏินาถ - สถูปโพธินาถ - ย่านทาเมล
 สถูปสวยมภูนาถ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 12 จาก
ทัวร์เนปาล 12 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เนปาล, โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เนปาลเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์เนปาลเดือนเมษายน 2563
ทัวร์เนปาลเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์เนปาลเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์เนปาลเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์เนปาลเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์เนปาลเดือนกันยายน 2563
ทัวร์เนปาลเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์เนปาลเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์เนปาลเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์เนปาลเดือนมกราคม 2564
ทัวร์เนปาลเดือนกุมภาพันธ์ 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP