เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z0132
Z5082

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 17 จาก
ทัวร์เนปาล 17 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เนปาล

Z0132
การบินไทย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z0132
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - กาฐมาณฑุ - โภครา - ปาทัน - นากาก๊อต : ปศุปฏินารถ - ย่านทาเมล - หมู่บ้านบันดิปูร์ - หุบเขา โภครา - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - จัตุรัสบักตะปูร์ดูรบาร์ - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ - วิหารทองคำ - เข้าเฝ้าองค์กุมารี - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - วัดกุมารี

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - ชมปศุปฏินารถ - ย่านทาเมล
 หมู่บ้านบันดิปูร์ - เมืองโภครา
 ซางรางก๊อต - หุบเขา โภครา - น้ำตกเดวิด - บินดาบาซินี - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา - สักการะ วัดบาลาฮี - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 บินภายในสู่กาฐมัณฑุ - เมืองภัคตะปูร์ - จัตุรัสบักตะปูร์ดูรบาร์ - เมืองนากาก็อต
 เมืองปาทัน - ชมรูปปั้นของพระเจ้าภูปฏินทรามัลละ - วิหารทองคำ - พระราชวังเก่า - วัดตะเลจูบาวานี - วัดกฤษณะ - เข้าเฝ้าองค์กุมารี - สยมภูวนาถ สวะยัมภูนาถ - กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ - กาฐมณฑป - วัดกุมารี - ชมวัดตะเลจู - ประตูหนุมาน
 มหาเจดีย์โพธิ์นาถ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0807
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z0807
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,800
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - แพ็คเกจกาฐมัณฑุ - ธุลิเคล - ปาทัน - บักตาปูร์ - ตลาดทาเมล - ชมการแสดงนาฏศิลป์เนปาล
เดินทางเอง - มีไกด์ท้องถิ่นพูดอังกฤษ นำเที่ยวตามรายการ / ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถในเนปาล - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเนปาล on Arrival

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินกาฐมัณฑุ - เมืองธุลิเคล - Kailashnath Mahadev Statue
 ธุลิเคล - บักตาปูร์ - กาฐมัณฑุ - ปาทัน - วิหารทองคำ - วัดกุมบาซอร์
 กาฐมัณฑุ - เจดีย์สวยัมภูนารถ - กาฐมัณฑุ เดอร์บาร์ สแควร์ - ตำหนักกุมารี บาฮาล - ถ่ายรูปวัดตะเลจู - วัดนารายณ์บรรทมสินธุ์ - ตลาดทาเมล - ชมการแสดงนาฏศิลป์เนปาล
 วัดโพธนาถ - สนามบินกาฐมัณฑุ - อิสระเดินทางกลับเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ)
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 25/2/2563 ถึง 30/9/2563 : เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป Everyday between (ราคาต่อท่าน สำหรับคณะ 7-10 ท่าน)
Z0808
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z0808
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿18,800
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - แพ็คเกจกาฐมัณฑุ - บักตาปูร์ - ธุลิเคล - โภครา - ปาทัน - ล่องเรือในทะเลสาบพีว่า - ชมอาทิตย์ขึ้นแนวเทือกเขาที่ซารังกอต - น้ำตกเดวี - ชมการแสดงนาฏศิลป์เนปาล
เดินทางเอง - มีไกด์ท้องถิ่นพูดอังกฤษพาเที่ยว / รวมตั๋วฯบินภายในสู่เมืองกาฐมัณฑุแล้ว / ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถในเนปาล - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเนปาล on Arrival

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินกาฐมัณฑุ - เมืองธุลิเคล - เมืองบักตาปูร์ - ประตูทองคำ หน้าต่าง 55 บาน - วิหารเนียตะโปลา
 เมืองโภครา - ล่องเรือในทะเลสาบพีว่า - วัดเบราฮิ
 ชมอาทิตย์ขึ้นแนวเทือกเขาที่ซารังกอต - อันนาปุรนา มัจฉาปูชเร เธาละคีรี - วัดเทพธิดาบินดาบาซินี - น้ำตกเดวี - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - สนามบินเมืองโภครา - บินภายในสู่เมืองกาฐมัณฑุ (รวมค่าตั๋วภายในแล้ว) - เจดีย์สวยัมภูนารถ - ช้อปปิ้งตลาดทาเมล
 กาฐมัณฑุ เดอร์บาร์ สแควร์ - ปาทัน - ตำหนักกุมารี บาฮาล - ถ่ายรูปวัดตะเลจู - นครปาทัน - ชมวิหารทองคำ - วัดกุมบาซอร์ - ชมการแสดงนาฏศิลป์เนปาล
 วัดโพธนาถ - สนามบินกาฐมัณฑุ - อิสระเดินทางกลับเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ)
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 25/2/2563 ถึง 30/9/2563 : เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป Everyday between (ราคาต่อท่าน สำหรับคณะ 7-10 ท่าน)
Z0810
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z0810
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿18,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - กาฐมัณฑุ - บักตาปูร์ - ปาทัน
เทือกเขานากาโก๊ต - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - ชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม - วัดพุทธนารถ - วัดแรก คราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ - พระราชวังหนุมานโดก้า

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินตรีภูวัน - นครกาฐมัณฑุ - เทือกเขานากาโก๊ต
 เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองบักตาปูร์ - พระราชวังโบราณ แห่งเมืองบักตาปูร์ - วิหารนาตโปลา - วัดปศุปฏินาถ - ตลาดทาเมล - ชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงาม
 วัดสวยมภูนารถ - วัดพุทธนารถ - เมืองปาทัน - วัดแรก คราบาฮ์ - เจดีย์มหาพุทธ
 พระราชวังหนุมานโดก้า - กาฐมณฑป - สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0812
TG/SL-การบินไทย/ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z0812
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG/SL-การบินไทย/ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 15 วัน 14 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿57,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - เทรคกิ้ง ยอดเขาเอเวอเรสต์ เบสแคมป์ : นัมเชบาร์ซาร์ - หมู่บ้าน Benkar, Chumoa และ Mongo - วัดทิเบต - ชมวิว Hotel Everest View - Mt.Everest - หมู่บ้าน Khumjung - หมู่บ้าน Tengboche - หมู่บ้าน Debuche - หมู่บ้าน Dingboche - Dingboche Chukung - Nangkar Tshang - เทือกเขาหิมาลัย - โกรักเชป - Everest Base Camp - โกรักเชป - เพอริเช - นามเช บาร์ซาร์ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปสำหรับไกด์ ลูกหาบ ไกด์ทัวร์เมือง - ไม่รวม ค่าอาบน้ำอุ่นในระหว่างเทรค, ค่าน้ำแร่ใส่กระติกระหว่างเทรค, ค่าน้ำร้อนใส่กระติกดื่ม --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) บิน SL หรือ กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) บิน TG - กาฐมัณฑุ - เข้าที่พักย่านทาเมล
 บินภายในสู่สนามบินลุคลา - เทรคไปยัง Phakding - ผ่านหมู่บ้าน Chheplung, Ghat และ Sano - เข้าที่พัก
 นัมเชบาร์ซาร์ - ผ่าน Zamphute และ Tok Tok - หมู่บ้าน Benkar, Chumoa และ Mongo - วัดทิเบต Utche Choling Gompa - หมู่บ้านนัมเช - เข้าที่พัก
 ปรับสภาพร่างกาย - ชมวิว Hotel Everest View - Mt.Everest - หมู่บ้าน Khumjung
 นัมเชบาร์ซาร์ - ผ่าน Kyangjuma - เส้นเทรค Tengboche - Thasinga - หมู่บ้าน Tengboche - เข้าที่พัก
 หมู่บ้าน Debuche - ผ่านสะพานข้ามลำธาร Imja Khola - ข้ามสันเขาสู่ หมู่บ้าน Dingboche - เข้าที่พัก
 ปรับสภาพร่างกายที่ Dingboche Chukung - Nangkar Tshang - เข้าที่พัก
 เทือกเขาหิมาลัย - Dusa - Thukla และ Chupki lhara - Khumbu Glacier
 โลบูเจ - โกรักเชป - Everest Base Camp - พักที่ Gorek Shep
 ชมวิว Kala Patta - โกรักเชป - เพอริเช
 เพอริเช - Tengboche - นามเช บาร์ซาร์
 Namche Bazar - สนามบินลุกลา - เข้าที่พัก
 บินภายในสู่สนามบินกาฐมัณฑุ - ชมเมืองปาทัน - เข้าที่พัก
 อิสระพักผ่อน หรือเดินเล่นชมเมืองกาฐมัณฑุ
 กาฐมัณฑุ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) บิน SL หรือ กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) บิน TG
 รายการนี้เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ชื่นชอบการผจญภัย แบบลุยๆ และควรฟิตซ้อมร่างกาย ให้แข็งแรงก่อนร่วมทริปท่องเที่ยว
เดินทาง :
Z0833
แอร์อินเดีย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z0833
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AI-แอร์อินเดีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿46,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - อินเดีย - เนปาล สังเวชนียสถาน 4 ตำบล : ทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - สถานที่พระพุทธองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์ - วัดเชตวันมหาวิหาร - แวะพุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ - สวนลุมพินีวัน - วัดไทยลุมพินี - สาลวโนทยานสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน - สักการะ มกุฎพันธนเจดีย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอินทิราคานธีร์ - อัชดัม - เมืองอัครา
 เมืองอัคราอัครา - ชมทัชมาฮาล - พระราชวังอัคราฟอร์ด - ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม - เมืองลักเนาว์
 เมืองลัคเนาว์ - เมืองสารวัตถี - สถานที่พระพุทธองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์ - วัดเชตวันมหาวิหาร - ชมคฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี - เมืองลุมพินี - แวะพุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ - ชายแดน อินเดีย - เนปาล
 เมืองลุมพินี - สวนลุมพินีวัน - หินสลักภาพประสูติ - เสาอโศก - สระโบกขรณี - วัดไทยลุมพินี - เมืองกุสินารา - ชายแดน อินเดีย - เนปาล - แวะพุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ - เมืองกุสินารา
 สาลวโนทยานสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน - บูชาสักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพาน - สักการะ มกุฎพันธนเจดีย์ - วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ - เมืองพาราณสี - ล่องเรือแม่นำคงคายามค่ำคืน - ชมพิธีอาระตีไฟ
 สารนาถ - สักการะเจาคันธีสถูป - ธัมเมกขสถูป - สักการะ พระมูลคันธกุฏิ - ยะสะเจดีย์ - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - เมืองพุทธคยา
 เมืองราชคฤห์ - ยอดเขาราชคฤห์ - ทำสมาธิภาวนา ณ พระคันธกุฎิ - บ่อน้ำพุร้อนตะโปทารามตโปทาราม - วัดเวฬุวันมหาวิหาร - เมืองนาลันทา นาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทา - สักการะหลวงพ่อดำ - เมืองพุทธคยา - วัดไทยพุทธคยา
 ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา - พระมหาเจดีย์พุทธคยา - สักการะ พระแท่นวัชรอาสน์ - นมัสการสัตตมหาสถาน - บ้านนางสุชาดา - วัดนานาชาติ - บินภายในสู่เดลลี - สนามบินอินทิราคานธีร์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3141
แอร์เอเชีย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z3141
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - ตามรอยพระศาสดา ๔ สังเวชนียสถาน : สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - กราบพระพุทธเมตตารา - นมัสการพระมูลคันธกุฎี - วัดเวฬุวนาราม - สักการะหลวงพ่อพระองค์ดำ - ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ - สาลวโนทยาน - วัดไทยนวราชรัตนาราม - วิหารมหามายา - สระโบกขรณีที่พระมารดาศรงสนาน - วัดศรีลังกา - วัดเชตวันมหาวิหาร - นมัสการ พระมูลคันธกุฎี - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเมืองคยา - เมืองพุทธคยา - แม่น้ำเนรัญชรา - สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด - ชมซาก สุชาดาสถูป - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา - นมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - นมัสการ พระแท่นวัชรอาสน์ - กราบพระพุทธเมตตา
 ราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ - นมัสการพระมูลคันธกุฎี - วัดชีวกอัมพวัน - วัดเวฬุวนาราม - นาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันท - สักการะหลวงพ่อพระองค์ดำ - เมืองปัตนะ
 เมืองไวสาลี - นมัสการ ซากสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ - วัดกูฏาศาลาป่ามหาวัน - นมัสการซาก วัดวาฬุการาม - เมืองกุสินารา - นมัสการสถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน - นมัสการมกุฏพันธนเจดีย์
 เมืองลุมพินี - วัดไทยนวราชรัตนาราม
 ลุมพินี - วิหารมหามายา - เสาพระเจ้าอโศก - สระโบกขรณีที่พระมารดาศรงสนาน - สวดมนต์ทำสมาธิ - สาวัตถี
 กรุงสาวัตถี - อนาถบิณฑิกเศรษฐี - บ้านของท่านปุโรหิตบิดาขององคุลีมาล - วัดศรีลังกา - วัดเชตวันมหาวิหาร - นมัสการ พระมูลคันธกุฎี - นมัสการ อานันทโพธิ์ - พาราณสี
 เมืองพาราณสี - ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา - เมืองพุทธคยา - พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 สนามบินเมืองคยา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z3514
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z3514
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,800
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมจักร และ ปรินิพพาน ประเทศอินเดีย - เนปาล : พาราณสี - พุทธคยา - ราชคฤห์ - ไวสาลี - กุสินารา - ลุมพินี ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่าประเทศอินเดีย 1,900 บาท และวีซ่าเนปาล 1,100 บาท - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ, พนักงานบริการ และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 2,500 บาท ต่อท่าน ต่อทิป (ขออนุญาตเก็บค่าทิปที่สนามบินสุวรรณภูมิ วันแรกของการเดินทาง) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองพาราณสี - สารนาถ สังเวชนียสถานแห่งที่ 3 - ชมธัมเมกขสถูป - พิพิธภัณฑ์สารนาถ - ล่องแม่น้ำคงคา - ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู - เมืองพาราณสี
 พุทธคยา - ชมต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา - นมัสการสัตตมหาสถานง - กราบนมัสการพระพุทธเมตตา - พุทธคยา
 เมืองราชคฤห์ - เขาคิชกูฏ - วัดอัมพวัน ของหมอชีวกโกมารภัจน์ท่ - มหาวิทยาลัยนาลันทา - นาลันทา
 เมืองไวสาลี - คันธเจดีย์ - ปาวาลเจดีย์ - เมืองกุสินารา
 ปรินิพพานสถูป - วัดไทยกุสินารา - เมืองลุมพินี
 วิหารมายาเทวี - ชมสระน้ำที่สรงพระวรกาย - ชมเสาหินพระเจ้าโศกณ - เมืองพาราณสี
 สนามบินพาราณสี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4130
6E-อินดิโกแอร์ไลน์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z4130
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 6E-อินดิโกแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - 4 สังเวชนียสถาน : นั่งสมาธิ ที่ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - บ้านนางสุชาดา - ชมวิว ริมสองฝั่ง แม่น้ำเนรัญชรา - มหาเจดีย์พุทธคยา - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - พระพุทธรูปองค์ดำ - วัดป่ามหาวัน - มหาปรินิพพานสถูป - สวนลุมพินีวัน - ล่องเรือแม่น้ำคงคา ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดียแบบ E-Visa แบบ Double (เข้า-ออก 2 ครั้ง ภายใน 30 วัน) และค่าวีซ่าเนปาลค่าท่านละ 1,800 บาท (ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์) - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,800 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (โปรดชำระที่สนามบินวันแรก ก่อนเดินทาง) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองพาราณาสี - เมืองสารนาถ - นั่งสมาธิ ที่ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคันธีสถูป - เมืองคยา
 บ้านนางสุชาดา - ชมวิว ริมสองฝั่ง แม่น้ำเนรัญชรา - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - เมืองราชคฤห์ - เขาคิชญกูฏ - วัดชีวกัมพวัน - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส
 มหาวิทยาลัยนาลันทา - พระพุทธรูปองค์ดำ - เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา
 มกุฏพันธนเจดีย์ - มหาปรินิพพานสถูป - มหาปรินิพพานวิหาร - เมืองลุมพินีวัน - เมืองสิทธารัตถะ
 สวนลุมพินีวัน - วิหารมายาเทวี - เมืองพาราณสี
 เมืองพาราณสี - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - สนามบินพาราณสี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4374
แอร์เอเชีย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z4374
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿23,990
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน : นั่งสมาธิที่ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคันธีสถูป - พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - วัดเชตะวันมหาวิหาร - บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี - บ้านองคุลีมาล - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - ลุมพินี - เมืองกุสินารา - มกุฎพันธนเจดีย์ - พระสถูปปรินิพพาน - เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - มหาวิทยาลัยนาลันทา - พระพุทธรูปองค์ดำ - ขึ้นเขาคิชญกูฏ - วัดชีวกัมพวัน - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดพุทธญี่ปุ่น - วัดพุทธภูฏาน - วัดพุทธทิเบต - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ** มีพระวิทยากรบรรยาย นำสวมมนต์ นั่งสมาธิ / มีอาหารไทยเสริม / อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดียแบบ E-Visa แบบ Double (เข้า-ออก 2 ครั้ง ภายใน 30 วัน) และค่าวีซ่าเนปาลค่าท่านละ 1,800 บาท (ชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์) - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 2,000 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (โปรดชำระที่สนามบินวันแรก ก่อนเดินทาง) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเมืองพาราณาสี - เมืองสารนาถ - นั่งสมาธิที่ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคันธีสถูป - พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ - ล่องเรือแม่น้ำคงคา
 พาราณสี - สาวัตถี - วัดเชตะวันมหาวิหาร - บ้านอนาถบินฑิกเศรษฐี - บ้านองคุลีมาล
 สาวัตถี - เนปาล - สวนลุมพินี - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี
 เนปาล - ลุมพินี - เมืองกุสินารา - มกุฎพันธนเจดีย์ - พระสถูปปรินิพพาน - เมืองเวสาลี – วัดป่ามหาวัน - ปัตนะ
 นาลันทา - มหาวิทยาลัยนาลันทา - พระพุทธรูปองค์ดำ - ราชคฤห์ - ขึ้นเขาคิชญกูฏ - วัดชีวกัมพวัน - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - เมืองคยา
 คยา - บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดพุทธญี่ปุ่น - วัดพุทธภูฏาน - วัดพุทธทิเบต - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 สนามบินคยา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z4423
การบินไทย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z4423
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿29,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - หุบเขากาฐมาณฑุ - วัดสวยมภูนาท - พระราชวังกาฐมัณฑุ - พระราชวังโบราณหนุมานโดการ์ - ตำหนักกุมารี - หุบเขาโภครา - ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา - ย่านธาเมล - ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี - วัดพระกฤษณะ - พระราชวัง 55 พระแกล - ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - หุบเขากาฐมาณฑุ
 วัดสวยมภูนาท - พระราชวังกาฐมัณฑุ - หนุมานดอร์กา - กาฐมณฑป - พระราชวังโบราณหนุมานโดการ์ - วัดเทพตาเลจู - กาฬไภราพ - ตำหนักกุมารี - บินภายในสู่เมืองโภครา - หุบเขาโภครา - น้ำตกเดวิด - ศูนย์อพยพชาวทิเบต - ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา - วัดเบราฮิ - วัดฮินดู - ชมแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เซติ
 ซางรางก๊อต - เมืองกาฐมัณฑุ - ย่านธาเมล - ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี
 เจดีย์พุทธนาท - เมืองปาทัน - จัตุรัสปาทานดูร์บาร์ - วัดพระกฤษณะ - เมืองปัคตาปูร์ - พระราชวัง 55 พระแกล - ยอดเขานากาก๊อต
 ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย - วัดปศุปฏินาถ - พิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู - สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4424
เนปาลแอร์ไลน์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z4424
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : RA-เนปาลแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿21,000
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - หุบเขากาฐมาณฑุ - วัดสวยมภูนาท - พระราชวังกาฐมัณฑุ - พิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู - จัตุรัสปัคตาปูร์ดูร์บาร์ - พระราชวัง 55 พระแกล - หมู่บ้านนากาก็อต - ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณ - พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน - วัดพระกฤษณะ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินตรีภูวัน - เมืองกาฐมัณฑุ - หุบเขากาฐมาณฑุ - วัดสวยมภูนาท - พระราชวังกาฐมัณฑุ
 วัดปศุปฏินาถ - พิธีการฌาปนกิจของชาวฮินดู - เจดีย์พุทธนาท - เมืองภัคตาปูร์ - จัตุรัสปัคตาปูร์ดูร์บาร์ - พระราชวัง 55 พระแกล - หมู่บ้านนากาก็อต
 ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณ - ชม Langtang Range - เมืองปาทัน - พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน - วัดทองคำ - วัดพระกฤษณะ - เมืองกาฐมัณฑุ - ย่านธาเมล
 สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4672
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z4672
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 13 วัน 12 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿48,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - พิชิต ABC & Poon Hill : ชมการแสดงแบบเนปาลี - ล่องเรือในทะเลสาปเฟวา - เดินเล่นเมืองโพคขราเล่น - ขึ้นรถจิ้บนายาปุล - Checkpoint ที่ Birethenti - เทรคกิ้งไปยัง Ulleri - จุดชมวิว Poonhill ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - เทรคกิ้งสู่หมู่บ้าน ทาดาปานี - เทรคกิ้งสู่ ชินูวะ - หมู่บ้านกรานดุก - เทรคกิ้งสู่ ดูราลี - เทรคกิ้งสู่ อันนาเปอร์นะแค้มป - ดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์ - ถ่ายภาพแสงสีทองจับยอดเขาอันนาร์ปูนะ - เทรคกิ้งสู่ Shinuwa - เปิดนั่งชมวิวดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์นะ - เทรคกิ้งสู่ หมู่บ้าน Shinuwa - หมู่บ้าน Chomrong - Jhinu Danda - แช่น้ำพุร้อนได้ในหมู่บ้าน Jhinu Danda - หมู่บ้านกรานดุก - ชินุดันดาไป นายาปูล - บินภายในสู่ กาฐมัณฑุ - วัดโบดา - ช้อปปิ้งในย่านทาเมล - การแสดงพื้นเมืองแบบเนปาลี ** รวมตั๋วภายใน 2 ขา - รวมวีซ่า - รวมประกันการเดินทาง - อาหารทุกมื้อ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปสำหรับไกด์ - ไม่รวม ค่า Wifi และค่าชาร์จแบตที่ TEA HOUSE ระหว่างการ Trekking - ไม่รวมเครื่องดื่ม และน้ำดื่มส่วนตัว --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินตรีภูวัน กาฐมัณฑุ - ชมการแสดงแบบเนปาลี - เข้าที่พัก
 สนามบินโพคขรา - ล่องเรือในทะเลสาปเฟวา - เดินเล่นเมืองโพคขราเล่น
 ขึ้นรถจิ้บนายาปุล - Checkpoint ที่ Birethenti - เทรคกิ้งไปยัง Ulleri
 Ulleri - กอเรปานี
 จุดชมวิว Poonhill ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - เทรคกิ้งสู่หมู่บ้าน ทาดาปานี - ทาดาปานี
 เทรคกิ้งสู่ ชินูวะ - หมู่บ้านกรานดุก - ชินุวะ
 ชินูวะ - เทรคกิ้งสู่ ดูราลี
 เทรคกิ้งสู่ อันนาเปอร์นะแค้มป - ดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์
 ถ่ายภาพแสงสีทองจับยอดเขาอันนาร์ปูนะ - เทรคกิ้งสู่ Shinuwa - เปิดนั่งชมวิวดูดาวท่ามกลางยอดเขาอันนาเปอร์นะ
 เทรคกิ้งสู่ หมู่บ้าน Shinuwa - หมู่บ้าน Chomrong - Jhinu Danda - แช่น้ำพุร้อนได้ในหมู่บ้าน Jhinu Danda - หมู่บ้านกรานดุก
 ชินุดันดาไป นายาปูล - โพคขรา
 สนามบินโพคขรา - บินภายในสู่ กาฐมัณฑุ - วัดโบดา - ช้อปปิ้งในย่านทาเมล - การแสดงพื้นเมืองแบบเนปาลี
 เมืองปาทัน - สนามบินตรีภูวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 รายการนี้เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ชื่นชอบการผจญภัย แบบลุยๆ และควรฟิตซ้อมร่างกาย ให้แข็งแรงก่อนร่วมทริปท่องเที่ยว
เดินทาง :
Z5054
แอร์เอเชีย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z5054
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ทัวร์เนปาล
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - สังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย - เนปาล
ลุมพินีวัน  - พุทธคยา - สารนาถ - กุสินารา - พระมหาโพธิ์เจดีย์ - เขาคิชฌกูฎ - นมัสการหลวงพ่อดำ - วัดป่ามหาวัน - แม่น้ำคงคา - เสาพระเจ้าอโศก

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคยา - สถูปพุทธคยา - พระมหาโพธิ์เจดีย์
 เมืองราชคฤห์ - เขาคิชฌกูฎ - กุฏีของพระอานนท์ - นมัสการมูลคันธกุฏี - วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส - นมัสการหลวงพ่อดำ - มหาวิทยาลัยนาลันทา
 เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา
 กุสินารา - มหาปรินิพพานสถูป - เมืองลุมพินี
 สวนลุมพินีวัน - เมืองสาวัตถี
 เมืองสาวัตถี - สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ - บ้านบิดาขององคุลีมาล - บริเวณวังของพระเจ้าปเสนทิโกศล - บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี - วัดเชตุวันมหาวิหาร - ต้นอานันทโพธิ์ - เมืองพาราณสี
 พาราณสี - แม่น้ำคงคา - สารนาถ - สถูปเจาคันธี - ธรรมเมขสถูป - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ - เสาพระเจ้าอโศก - พระพุทธรูปแบบคุปตะปางปฐมเทศนา - เมืองพุทธคยา
 สนามบินพุทธคยา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5056
แอร์เอเชีย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z5056
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ทัวร์เนปาล
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿20,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - สังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย - เนปาล
ลุมพินีวัน  - พุทธคยา - สารนาถ - กุสินารา - พระมหาโพธิ์เจดีย์ - มกุฎพันธเจดีย์ - วิหารมายาเทวี - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - สถูปเจาคันธี

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินคยา - สถูปพุทธคยา - พระมหาโพธิ์เจดีย์
 เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา
 เมืองกุสินารา - มกุฎพันธเจดีย์ - เมืองลุมพินี
 สวนลุมพินีวัน - วิหารมายาเทวี - เมืองพาราณสี
 ล่องเรือแม่น้ำคงคา - เมืองสารนารถ - สถูปเจาคันธี - ธรรมเมขสถูป - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ - เมืองพุทธคยา
 สนามบินพุทธคยา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5057
แอร์เอเชีย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z5057
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ทัวร์เนปาล
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - สังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย - เนปาล
ลุมพินีวัน  - พุทธคยา - สารนาถ - กุสินารา - สถูปพุทธคยา - วัดป่ามหาวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมหามายา - ล่องเรือแม่น้ำคงคา

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินพาราณสี - เมืองสารนาถ - นมัสการสถูปเจาคันธี - ธรรมเมขสถูป - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ - เสาพระเจ้าอโศก
 เมืองคยา - สถูปพุทธคยา - พระมหาโพธิ์เจดีย์
 เมืองเวสาลี - วัดป่ามหาวัน - เมืองกุสินารา
 กุสินารา - มหาปรินิพพานสถูป - มกุฎพันธเจดีย์ - เมืองลุมพินี
 สวนลุมพินีวัน - เมืองพาราณสี
 แม่น้ำคงคา - สนามบินพาราณสี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5082
การบินไทย

ทัวร์เนปาล

รหัสทัวร์ : Z5082
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เนปาล
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล :
ทัวร์เนปาล - กาฐมาณฑุ - ปาฏัน - นากาก็อต - ปัคตาปูร์
วัดทองคำ - ยอดเขานากาก็อต - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา - ยอดเขาซารางก็อต - ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล - วัดกุมารี - ย่านทาเมล

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินตรภูวน - เมืองกาฐมาณฑุ - เมืองปาฏัน - วัดพระกฤษณะ - วัดทองคำ - เมืองนากาก็อต
 ยอดเขานากาก็อต - ปัคตาปูร์ - บินภายในสู่โพคารา - น้ำตกเดวิส - ค่ายอพยพชาวทิเบต - ล่องเรือทะเลสาบเฟวา - วัดบาลาฮี
 ยอดเขาซารางก็อต - วัดบินดาบาซินี - แม่น้ำเซติ - เมืองกาฐมาณฑุ - ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล
 จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ - วัดกุมารี - กาฐมาณฑป - วัดตะเลชุ - วัดปศุปฏินาถ - สถูปโพธินาถ - ย่านทาเมล
 สถูปสวยมภูนาถ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 17 จาก
ทัวร์เนปาล 17 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เนปาล, โปรแกรมท่องเที่ยวเนปาล และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เนปาลเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์เนปาลเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์เนปาลเดือนเมษายน 2563
ทัวร์เนปาลเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์เนปาลเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์เนปาลเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์เนปาลเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์เนปาลเดือนกันยายน 2563
ทัวร์เนปาลเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์เนปาลเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์เนปาลเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์เนปาลเดือนมกราคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP