เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z6149

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 11 จาก
ทัวร์อยุธยา 11 รายการ

แพคเกจทัวร์ไทย : ประเทศไทย

Z5491
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์อยุธยา

รหัสทัวร์ : Z5491
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,990
โปรแกรมท่องเที่ยวอยุธยา :
ทัวร์อยุธยา - พระนครศรีอยุธยา - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดมหาธาตุ - วิหารมงคลบพิตร - วัดโลกยสุธาราม
อัตราข้างต้น สำหรับคณะเดินทาง 8 ท่าน ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า 8 ท่าน

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ) - พระนครศรีอยุธยา - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดพนัญเชิงวรวิหาร - วัดมหาธาตุ - วัดธรรมิกราช - วิหารมงคลบพิตร - วัดโลกยสุธาราม - วัดกษัตราธิราชวรวิหาร - วัดไชยวัฒนาราม - วัดพุทไธศวรรย์ - ตลาดน้ำอโยธยา - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z5890
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์อยุธยา

รหัสทัวร์ : Z5890
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,490
โปรแกรมท่องเที่ยวอยุธยา :
ทัวร์อยุธยา - เที่ยวพระนครศรีอยุธยา One Day Trip ไหว้พระ 9 วัด
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำ ท่านละ 1 ตัว / ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ / คณะเดินทาง 6 ท่าน ขึ้นไป (ราคาอาจปรับเปลี่ยน หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง กรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า 6 ท่าน)

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ) บริเวณ ปั้ม ปตท.ดินแดง วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดพนัญเชิงวรวิหาร - วัดมหาธาตุ - วัดธรรมิกราช - วิหารมงคลบพิตร - วัดโลกยสุธาราม - วัดกษัตราธิราชวรวิหาร - วัดไชยวัฒนาราม - วัดพุทไธศวรรย์ - ตลาดน้ำอโยธยา - เดินทางกลับจุดหมายปลายทาง
เดินทาง :
Z6027
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์อยุธยา

รหัสทัวร์ : Z6027
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿689
โปรแกรมท่องเที่ยวอยุธยา :
ทัวร์อยุธยา - อยุธยา - อ่างทอง - วัดพนัญเชิง - วัดใหญ่ชัยมงคล - พุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ - วัดม่วง - วัดขุนอินทประมูล

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ) - วัดพนัญเชิง - วัดใหญ่ชัยมงคล - พุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ - ตลาดหลวงปู่ทวด อยุธยา - วัดม่วง - วัดขุนอินทประมูล - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6029
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์อยุธยา

รหัสทัวร์ : Z6029
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,490
โปรแกรมท่องเที่ยวอยุธยา :
ทัวร์อยุธยา - อยุธยา - พุทธอุทยานมหาราช - วัดหน้าพระเมรุ - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดพนัญเชิงวรวิหาร - วัดไชยวัฒนาราม

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ) - วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ - พุทธอุทยานมหาราช - ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - วิหารหลวงพ่อมงคลบพิตร - วัดหน้าพระเมรุ
 วัด ใหญ่ชัยมงคล - วัดพนัญเชิงวรวิหาร - ตลาดโก้งโค้ง - วัดพุทไธศวรรย์ - วัดไชยวัฒนาราม - วัดกษัตราธิราชวรวิหาร - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6052
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์อยุธยา

รหัสทัวร์ : Z6052
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,699
โปรแกรมท่องเที่ยวอยุธยา :
ทัวร์อยุธยา - วัดวชิรธรรมาราม - วัดพนัญเชิง- วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดมหาธาตุ - วัดพระศรีสรรเพชญ์

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - อยุธยา - วัดวชิรธรรมาราม - ตลาดหลวงปู่ทวด - วัดพนัญเชิง- วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดมหาธาตุ - วัดพระศรีสรรเพชญ์ - ตลาดน้ำอโยธยา - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6053
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์อยุธยา

รหัสทัวร์ : Z6053
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿999
โปรแกรมท่องเที่ยวอยุธยา :
ทัวร์อยุธยา - ทำบุญเสริมดวง วัดวชิรธรรมาราม - วัดพนัญเชิง- วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดมหาธาตุ - วัดพระศรีสรรเพชญ์
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - อยุธยา - วัดวชิรธรรมาราม - ตลาดหลวงปู่ทวด - วัดพนัญเชิง- วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดมหาธาตุ - วัดพระศรีสรรเพชญ์ - ตลาดน้ำอโยธยา - เดินทางกลับ - รถส่งกรุงเทพฯ จุดนัดพบ
เดินทาง :
Z6149
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์อยุธยา

รหัสทัวร์ : Z6149
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿699
โปรแกรมท่องเที่ยวอยุธยา :
ทัวร์อยุธยา - วัดไผ่ล้อม - วัดตูม - บ้านของพ่อ - ตลาดโก้งโค้ง - ศูนย์บริการท่องเที่ยวอยุธยา - วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร - วัดศาลาปูนวรวิหาร
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ ประมาณ 100 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าใช้จ่าย และค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ (เดินทางพีเรียดละ 32 ที่นั่ง)

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว) - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - วัดไผ่ล้อม - วัดตูม - บ้านของพ่อ - ตลาดโก้งโค้ง - ศูนย์บริการท่องเที่ยวอยุธยา - วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร - วัดศาลาปูนวรวิหาร - รถส่งกรุงเทพฯ(จุดนับพบ)
เดินทาง :
Z6155
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์อยุธยา

รหัสทัวร์ : Z6155
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,499
โปรแกรมท่องเที่ยวอยุธยา :
ทัวร์อยุธยา - พระนครศรีอยุธยา One Day Trip

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - พระนครศรีอยุธยา - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดมหาธาตุ - วัดราชบูรณะ - วัดหน้าพระเมรุ - วัดพนัญเชิงวรวิหาร - วัดพระศรีสรรเพชญ์ - วัดไชยวัฒนาราม - วัดพุทไธศวรรย์ - วัดมเหยงคณ์ - ตลาดน้ำอโยธยา - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6231
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์อยุธยา

รหัสทัวร์ : Z6231
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿799
โปรแกรมท่องเที่ยวอยุธยา :
ทัวร์อยุธยา - เที่ยวเมืองเก่า - ไหว้พระรับพลังบวก
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 100 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - อาหารนอกเหนือจากที่ระบุ

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา - ลาดพร้าว ฝั่งเซเว่น) - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - วัดตูม - บ้านของพ่อ - วัดไชยวัฒนาราม - ตลาดโก้งโค้ง - ศูนย์บริการท่องเที่ยวอยุธยา - วัดมหาธาตุ - วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร - รถส่งกรุงเทพฯ(จุดนับพบ)
เดินทาง :
Z6256
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์อยุธยา

รหัสทัวร์ : Z6256
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿599
โปรแกรมท่องเที่ยวอยุธยา :
ทัวร์อยุธยา - อยุธยา ไหว้พระ 7 วัดดัง One Day Trip

 กรุงเทพฯ - วัดพนัญเชิงวรวิหาร - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดหน้าพระเมรุ - วัดธรรมิการาช - วัดโลกยสุธาราม - วิหารมงคลบพิตร - วัดพุทไธศวรรย์ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6257
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์อยุธยา

รหัสทัวร์ : Z6257
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿599
โปรแกรมท่องเที่ยวอยุธยา :
ทัวร์อยุธยา - อยุธยา One Day Trip

 กรุงเทพฯ - อยุธยา - วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดไชยวัฒนาราม - วิหารมงคลบพิตร - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 11 จาก
ทัวร์อยุธยา 11 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อยุธยา, โปรแกรมท่องเที่ยวอยุธยา และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์อยุธยาเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์อยุธยาเดือนกันยายน 2563
ทัวร์อยุธยาเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์อยุธยาเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์อยุธยาเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์อยุธยาเดือนมกราคม 2564
ทัวร์อยุธยาเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์อยุธยาเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์อยุธยาเดือนเมษายน 2564
ทัวร์อยุธยาเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์อยุธยาเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์อยุธยาเดือนกรกฎาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้าครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP