เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAN0-TG-TW-SDT11
THAAV0-TG-TW-NY03
THAAI7-CI-TPE37

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์ไต้หวัน 115 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน

Z0650
การบินไทย

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z0650
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ - อุทยานอาหลี่ซัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - วัดหลงซานซื่อ ** แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ
 อุทยานอาหลี่ซัน - ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืน
 เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 Germanium Power - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - วัดหลงซานซื่อ - Cosmetic Shop - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0654
แอร์เอเชีย

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z0654
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - เชียงใหม่ บินตรง : ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชมตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

  เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) - สนามบินเถาหยวน - ตลาดไนท์มาร์เก็ต
 ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชมตึก) - ร้านพายสับปะรด - Cosmetic Shop - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
 อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์สร้อยสุขภาพ Germanium - สนามบินเถาหยวน - เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่)
เดินทาง :
Z0657
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z0657
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานอาลีซาน - สักการะเจ้าพ่อเสือ - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซำจั๋ง - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมืองเจียอี้
 อุทยานอาลีซาน - สักการะเจ้าพ่อเสือ - นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอู่หลง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
 ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
 สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0658
การบินไทย

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z0658
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไทเป : หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - ติค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) - ตลาดปลาไทเป - วัดหลงซาน - แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - เดินทางเมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดกลางคืน
 เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทเป - ร้านคอสเมติค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
 ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก
 Germanium Power - ตลาดปลาไทเป - Duty Fee - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0663
ไชน่าแอร์ไลน์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z0663
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿50,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - มิชลินสตาร์ : อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตลาดเหยียนหวน - ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชั้น 89) - ซีเหมินติง ** พักโรงแรมมาตรฐาน ระดับ 5ดาว --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตลาดเหยียนหวน
 ไทเป - พิพิธภัณท์กู้กง - ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชั้น 89) - ซื่อหลิน
 ไทเป - ร้านค้าปลอดภาษี - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0664
ไชน่าแอร์ไลน์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z0664
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿23,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - วัดหลงซันซื่อ - วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว - วัดต้าหลงตงเป่าอัน - วัดขงจื๊อ - วัดเทียนโฮ่ว - วัดชิงซาน - วัดสิงเทียนกง - วัดกวนตู้ - ย่านช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - วัดหลงซันซื่อ - ย่านช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
 วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว - วัดต้าหลงตงเป่าอัน - วัดขงจื๊อ - วัดเทียนโฮ่ว - วัดชิงซาน - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
 ศูนย์ Germanium Power - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - วัดสิงเทียนกง - ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด
 วัดกวนตู้ - ร้านค้าปลอดภาษี - Mitsui Outle - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0666
อีวีเอ แอร์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z0666
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿21,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - อาหลี่ซัน - วัดจงไถ่ฉาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถัมซำจั๋ง - อุทยานอาหลี่ซัน - ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 เมืองหนานโถว - วัดจงไถ่ฉาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถัมซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เมืองเจียอี้
 อุทยานอาหลี่ซัน - ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - ร้านชา - เมืองไทจง - ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์
 ไทเป - ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - ศูนย์สร้อยสุขภาพ Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0671
นกสกู๊ต

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z0671
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,878
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - หนานโถว - เจียอี้ - ไทจง - ไทเป : วัดจงไถซาน - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 NTD ต่อทริป ต่อท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - วัดจงไถซาน - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจี่ยอี้
 เมืองเจียอี้ - ร้านชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านคอสเมติก - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง
 สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0673
การบินไทย

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z0673
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿24,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - หนานโถว - เจียอี้ - ชิงจิ้งฟาร์ม - ไทจง - ไทเป : ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานฯ อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - Cingjing Skywalk - ร้านเหว่ยเก๋อ - ตึกไทเป101 - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองเจียอี้
 ร้านชา - อุทยานฯอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไถจง
 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - Cingjing Skywalk - ร้านกาแฟ
 กรุงไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านเหว่ยเก๋อ - ตึกไทเป101 - Ding Xian 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว - Cosmetic Shop - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0674
การบินไทย

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z0674
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - หนานโถว - เจียอี้ - ไทจง - ไทเป : ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานฯ อาลีซา - ร้านเหว่ยเก๋อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองเจียอี้
 ร้านชา - อุทยานฯ อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไถจง
 กรุงไทเป - สร้อยสุขภาพ - ร้านเหว่ยเก๋อ - ตลาดปลา - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Cosmetic Shop - ตึกไทเป101 - ย่านซีเหมินติง
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0681
นกสกู๊ต

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z0681
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿20,878
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - หนานโถว - เจียอี้ - ไทจง - ไทเป - ฮัวเหลียน : วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวินหวู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้ - อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ - ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้
 ร้านชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ตึกไทเป101 - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง - ย่านซีเหมินติง
 เมืองฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ - ร้านหยก - ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว - ร้านคอสเมติก - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Mitsui Outlet Park
 สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0697
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z0697
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,888
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - เคาท์ดาวน์ไทเป : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง - เคาท์ดาวน์ดูพลุวันปีใหม่บริเวณตึกไทเป 101 - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก
 วัดจงไถฉาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่
 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ร้านชาอู่หลง - ร้านขนมพายสับปะรด - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
 เมืองไทเป - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - วัดหลงซาน - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง - หอรำลึกซุนยัดเซน หอรำลึกซุนยัดเซน - เคาท์ดาวน์ดูพลุวันปีใหม่บริเวณตึกไทเป 101
 Duty Free - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - Gloria Outlets - สนามบินเมืองเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0698
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z0698
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,888
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไทจง - หนานโถว - ไทเป - เหย่หลิ่ว : อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - อุทยานเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - ชิมชาอู่หลง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - หมู่บ้านสายรุ้ง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินไทจง - เมืองไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
 ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋วสำหรับขึ้นชมวิวบนชั้น 89) - วัดหลงซาน - ร้านเครื่องสำอางค์ - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
 ศูนย์สร้อยสุขภาพ - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
 หมู่บ้านสายรุ้ง - สนามบินไทจง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0705
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z0705
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿18,888
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ชมป่าสนพันปี - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เมืองเจียอี้
 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ชมป่าสนพันปี - แวะชิมชา - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 กรุง ไทเป - ร้านพายสับปะรด - Mitsui Outlet Park - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 ศูนย์เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง
 นามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0707
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z0707
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,555
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - : ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ชมวิวบนตึก) - ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต - อุทยานเหย๋หลิ่ว - สถานีสือเฟิ่น (ไม่รวมค่าโคมลอย) - วัดหลงซันซื่อ - ตลาดซีเหมินติง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พักไทจง 1 คืน - ไทเป 1 คืน - เถาหยวน 1 คืน / เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ / เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี - ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท ต่อตลอดการเดินทาง ต่อท่าน โปรดชำระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน (ไม่ได้บังคับ) ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท ต่อท่าน ต่อวัน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 ไทจง - ไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ชมวิวบนตึก) - ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานเหย๋หลิ่ว - สถานีสือเฟิ่น (ไม่รวมค่าโคมลอย) - ศูนย์เครื่องสำอาง - วัดหลงซันซื่อ - ตลาดซีเหมินติง
 สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0719
ไชน่าแอร์ไลน์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z0719
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿27,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไทเป - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่ : อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - สวนพฤกษศาสตร์ - พิพิธภัณฑ์มรดกแห่งชาติเป่ยโถว - พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - ไทเป - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งชาติ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
 ไทเป - พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน - สวนพฤกษศาสตร์ - พิพิธภัณฑ์มรดกแห่งชาติเป่ยโถว - พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่
 ไทเป - ชมทำเนียบประธานาธิบดี - ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม - ร้านพายสับปะรดเว่ยเก๋อ - ร้านสินค้าปลอดภาษี
 ไทเป - เหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0720
ไชน่าแอร์ไลน์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z0720
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿26,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - น้ำตกสือเฟิน - เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี - ร้าน Oh Café แชมป์คั่วกาแฟของโลก - สวนความคิดสร้างสรรค์ซงซาน - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซันซื่อ ** พิเศษ !!! มิชลีนสตาร์ 3 ดาวแท้ที่เดียวของไต้หวัน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเถาหยวน - น้ำตกสือเฟิน - เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี
 ไทเป - ร้าน Oh Café แชมป์คั่วกาแฟของโลก - สวนความคิดสร้างสรรค์ซงซาน - D.I.Y. เค้กพายสับปะรด - แนะนำอาหารมิชลินสตาร์ Street Food ที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 ร้านสินค้าปลอดภาษี - วัดหลงซันซื่อ - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0721
ไชน่าแอร์ไลน์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z0721
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿26,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - อุทยานอาหลี่ซัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ - ตลาดกลางคืนเจียอี้
 อุทยานอาหลี่ซัน - ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดเหวินอู่ - เมืองไทจง
 หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป - ศูนย์สร้อยสุขภาพ Germanium Power - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - นั่งรถไฟ Tra สู่เมืองฮัวเหลียน
 อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - นั่งรถไฟด่วน Tra สู่เมืองไทเป - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - Duty Fee - ซีเหมินติง - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0722
อีวีเอ แอร์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z0722
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿27,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - หมู่บ้านแมว - อุทยานอาหลี่ซัน - พักในหมู่บ้านปีศาจ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - น้ำตกสือเฟิน - หมู่บ้านสือเฟิน ผิงซี

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 เมืองเถาหยวน - วัดเหวินอู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซาน - หมู่บ้านปีศาจซีโถว(นอนในหมู่บ้านปีศาจ)
 ร้านชา - อุทยานอาหลี่ซัน - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านฮิโนกิ - ตลาดกลางคืน
 ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - จุดชมวิวเมืองไทเปบนภูเขาเซี่ยงซาน (Elephant Mountain)
 หมู่บ้านแมว Houtong Cat Village - น้ำตกสือเฟิน - หมู่บ้านสือเฟิน ผิงซี - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
 ศูนย์สร้อย Germanium Power - ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0723
ไชน่าแอร์ไลน์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z0723
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿25,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - เกาะจินเหมิน - วัดโฝวกวงซัน - อุโมงค์ไจ่ซาน - พิพิธภัณฑ์กระสุนปืนใหญ่ซือซาน - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงคราม 823 - ช้อปปิ้งซินเจ่เจียง

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเกาสง - โรงแรม
 ร้านพายสับปะรด - วัดโฝวกวงซัน - สนามบินเกาสง - บินภายในสู่เกาะจินเหมิน - ตึกจวี่กวง - ร้านขนมน้ำตาลฆ้อง - ห้องน้ำชา 831
 อุโมงค์ไจ่ซาน - พิพิธภัณฑ์กระสุนปืนใหญ่ซือซาน - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงคราม 823 - ร้านสมุนไพรอี้เถียวเกิง - ร้านเส้นหมี่จินเหมิน บินภายในสู่เกาสง - ช้อปปิ้งซินเจ่เจียง
 เจดีย์มังกรเสือ - สนามบินเกาสง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0724
อีวีเอ แอร์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z0724
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿23,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ทาโรโกะ - จงไถฉานซื่อ - วัดเหวินอู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว - วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตึกไทเป 101

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 เถาหยวน - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - วัดเหวินอู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์
 ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - นั่งรถไฟด่วน Tra สู่เมืองฮัวเหลียน
 อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - นั่งรถไฟด่วน Tra สู่เมืองไทเป - วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว
 ศูนย์สร้อยสุขภาพ Germanium - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - Mitsui Outlet - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0725
การบินไทย

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z0725
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,888
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไทเป - ไทจง - เหย่หลิ๋ว - จิ่วเฟิ่น : มิยาฮาร่าไอศครีม - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - ร้านขนมพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - ตึกไทเป101 - หมู่บ้านทหาร ซื่อซื่อหนันซุน - ตลาดซีเหมินติง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ** เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน ,เมนูนึ่งจักรพรรดิ ,เสี่ยวหลงเปา ,ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - เมืองไทจง - มิยาฮาร่าไอศครีม - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต
 ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตึกไทเป101 - หมู่บ้านทหาร ซื่อซื่อหนันซุน - Germanium Power - Duty Free - ตลาดซีเหมินติง
 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ่ว - มิตซุยเอ้าเล็ทพาร์ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0726
การบินไทย

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z0726
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿20,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไทเป - ไทจง - อาหลีซาน - เหย่หลิ่ว : หมู่บ้านสายรุ้ง - อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน - มิยาฮาร่าไอศครีม - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - หมู่บ้านทหาร ซื่อซื่อหนันซุน - ตึกไทเป101 - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิว ** เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เมนูนึ่งจักรพรรดิ, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - เมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองเจี๊ยอี้ - เหวินฮว่าไนท์มาร์เก็ต
 อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน - มิยาฮาร่าไอศครีม - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ดิวตี้ฟรี - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - หมู่บ้านทหาร ซื่อซื่อหนันซุน - ตึกไทเป101 - ตลาดซีเหมินติง
 หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิว - มิตซุยเอ้าเล็ทพาร์ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0727
นกสกู๊ต

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z0727
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,888
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไทเป - ไทจง - เหย่หลิ๋ว - จิ่วเฟิ่น - ผิงซี : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ตึกไทเป101

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่ - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ปล่อยโคมผิงซี - ตึกไทเป101 - ตลาดซีเหมินติง
 สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์ไต้หวัน 115 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ไต้หวัน, โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ไต้หวันเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์ไต้หวันเดือนมกราคม 2563
ทัวร์ไต้หวันเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์ไต้หวันเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์ไต้หวันเดือนเมษายน 2563
ทัวร์ไต้หวันเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์ไต้หวันเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์ไต้หวันเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์ไต้หวันเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์ไต้หวันเดือนกันยายน 2563
ทัวร์ไต้หวันเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์ไต้หวันเดือนพฤศจิกายน 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP