ดูทัวร์ทั้งหมด
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  |  จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
แพ็คเกจล่องเรือสำราญ SuperStar Pisces Cruise Only : เส้นทาง ฮ่องกง - ล่องน่าน้ำสากล - ฮ่องกง ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 1 คืน - อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน - รถรับส่ง - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ทิปพนักงานเรือ --

อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (ฮ่องกง) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ ด้วยตัวเอง (Ocean Terminal) - อิสระพักผ่อนบนเรือ - 19:30 PM Departure
Arrival 6:30 AM เรือเทียบท่าที่ฮ่องกง (Ocean Terminal) - อำลาเรือสำราญ - สิ้นสุดการเดินทาง (อิสระเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ)
เดินทาง :
23/2/2563
24/2/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
23/2/2563
24/2/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
23/2/2563
24/2/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
25/2/2563
26/2/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
25/2/2563
26/2/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
25/2/2563
26/2/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
26/2/2563
27/2/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
26/2/2563
27/2/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
26/2/2563
27/2/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
27/2/2563
28/2/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
27/2/2563
28/2/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
27/2/2563
28/2/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
1/3/2563
2/3/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
1/3/2563
2/3/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
1/3/2563
2/3/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
2/3/2563
3/3/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
2/3/2563
3/3/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
2/3/2563
3/3/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
3/3/2563
4/3/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
3/3/2563
4/3/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
3/3/2563
4/3/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
4/3/2563
5/3/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
4/3/2563
5/3/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
4/3/2563
5/3/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
8/3/2563
9/3/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
8/3/2563
9/3/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
8/3/2563
9/3/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
11/3/2563
12/3/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
11/3/2563
12/3/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
11/3/2563
12/3/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
12/3/2563
13/3/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
12/3/2563
13/3/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
12/3/2563
13/3/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
16/3/2563
17/3/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
16/3/2563
17/3/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
16/3/2563
17/3/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
18/3/2563
19/3/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
18/3/2563
19/3/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
18/3/2563
19/3/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
23/3/2563
24/3/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
23/3/2563
24/3/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
23/3/2563
24/3/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
25/3/2563
26/3/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
25/3/2563
26/3/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
25/3/2563
26/3/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
29/3/2563
30/3/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
29/3/2563
30/3/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
29/3/2563
30/3/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
30/3/2563
31/3/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
30/3/2563
31/3/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
30/3/2563
31/3/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
1/4/2563
2/4/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
1/4/2563
2/4/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
1/4/2563
2/4/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
2/4/2563
3/4/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
2/4/2563
3/4/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
2/4/2563
3/4/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
5/4/2563
6/4/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
5/4/2563
6/4/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
5/4/2563
6/4/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
7/4/2563
8/4/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
7/4/2563
8/4/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
7/4/2563
8/4/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
8/4/2563
9/4/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
8/4/2563
9/4/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
8/4/2563
9/4/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
12/4/2563
13/4/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
12/4/2563
13/4/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
12/4/2563
13/4/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
13/4/2563
14/4/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
13/4/2563
14/4/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
13/4/2563
14/4/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
14/4/2563
15/4/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
14/4/2563
15/4/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
14/4/2563
15/4/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
15/4/2563
16/4/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
15/4/2563
16/4/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
15/4/2563
16/4/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
16/4/2563
17/4/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
16/4/2563
17/4/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
16/4/2563
17/4/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
26/4/2563
27/4/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
26/4/2563
27/4/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
26/4/2563
27/4/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
29/4/2563
30/4/2563
: ฿1,930
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
29/4/2563
30/4/2563
: ฿2,300
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside
29/4/2563
30/4/2563
: ฿2,500
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Deluxe Ocean view
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
Download โปรแกรมอีกครั้ง
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP