ดูทัวร์ทั้งหมด
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม :  |  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
แพ็คเกจเรือสำราญ Navigator of the Seas, Cruise Only : เส้นทาง ไมอามี่ - แนสซัว, บาฮามาส - เกาะส่วนตัวโคโคเคย์ - ไมอามี่ ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวม ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ และ ค่า WIFI --

อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป กลับ) - แนะนำบินลง สนามบินไมอามี - ท่าเรือ Miami, Florida - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Navigator of the Seas ด้วยตัวเอง - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 16:30 PM
Arrival 8:00 AM เรือเทียบท่า Nassau, Bahamas - Depart 19:00 PM
At Sea (Cruising) เรือล่องทะเลตลอดวัน - อิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนเรือ
Arrival 7:00 AM เรือเทียบท่า Perfect Day at CocoCay, Bahamas - สนุกกับกิจกรรมต่างๆ บนเกาะส่วนตัวมากมาย - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Depart 17:00 PM
Arrival 7:00 AM Miami, Florida - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
2/3/2563
6/3/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
2/3/2563
6/3/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
2/3/2563
6/3/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
9/3/2563
13/3/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
9/3/2563
13/3/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
9/3/2563
13/3/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
16/3/2563
20/3/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
16/3/2563
20/3/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
16/3/2563
20/3/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
23/3/2563
27/3/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
23/3/2563
27/3/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
23/3/2563
27/3/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
13/4/2563
17/4/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
13/4/2563
17/4/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
13/4/2563
17/4/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
20/4/2563
24/4/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
20/4/2563
24/4/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
20/4/2563
24/4/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
27/4/2563
1/5/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
27/4/2563
1/5/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
27/4/2563
1/5/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
4/5/2563
8/5/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
4/5/2563
8/5/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
4/5/2563
8/5/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
11/5/2563
15/5/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
11/5/2563
15/5/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
11/5/2563
15/5/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
18/5/2563
22/5/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
18/5/2563
22/5/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
18/5/2563
22/5/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
25/5/2563
29/5/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
25/5/2563
29/5/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
25/5/2563
29/5/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
8/6/2563
12/6/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
8/6/2563
12/6/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
8/6/2563
12/6/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
15/6/2563
19/6/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
15/6/2563
19/6/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
15/6/2563
19/6/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
22/6/2563
26/6/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
22/6/2563
26/6/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
22/6/2563
26/6/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
6/7/2563
10/7/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
6/7/2563
10/7/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
6/7/2563
10/7/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
13/7/2563
17/7/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
13/7/2563
17/7/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
13/7/2563
17/7/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
20/7/2563
24/7/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
20/7/2563
24/7/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
20/7/2563
24/7/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
27/7/2563
31/7/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
27/7/2563
31/7/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
27/7/2563
31/7/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
3/8/2563
7/8/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
3/8/2563
7/8/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
3/8/2563
7/8/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
10/8/2563
14/8/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
10/8/2563
14/8/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
10/8/2563
14/8/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
17/8/2563
21/8/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
17/8/2563
21/8/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
17/8/2563
21/8/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
24/8/2563
28/8/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
24/8/2563
28/8/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
24/8/2563
28/8/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
31/8/2563
4/9/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
31/8/2563
4/9/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
31/8/2563
4/9/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
7/9/2563
11/9/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
7/9/2563
11/9/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
7/9/2563
11/9/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
14/9/2563
18/9/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
14/9/2563
18/9/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
14/9/2563
18/9/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
28/9/2563
2/10/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
28/9/2563
2/10/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
28/9/2563
2/10/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
5/10/2563
9/10/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
5/10/2563
9/10/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
5/10/2563
9/10/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
12/10/2563
16/10/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
12/10/2563
16/10/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
12/10/2563
16/10/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
19/10/2563
23/10/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
19/10/2563
23/10/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
19/10/2563
23/10/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
26/10/2563
30/10/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
26/10/2563
30/10/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
26/10/2563
30/10/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
2/11/2563
6/11/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
2/11/2563
6/11/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
2/11/2563
6/11/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
9/11/2563
13/11/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
9/11/2563
13/11/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
9/11/2563
13/11/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
16/11/2563
20/11/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
16/11/2563
20/11/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
16/11/2563
20/11/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
23/11/2563
27/11/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
23/11/2563
27/11/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
23/11/2563
27/11/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
7/12/2563
11/12/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
7/12/2563
11/12/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
7/12/2563
11/12/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
14/12/2563
18/12/2563
: ฿22,400
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom
14/12/2563
18/12/2563
: ฿25,000
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Oceanview Stateroom
14/12/2563
18/12/2563
: ฿28,600
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
Download โปรแกรมอีกครั้ง
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP