ดูทัวร์ทั้งหมด
รหัสทัวร์สิงคโปร์: THAAM8-SL-FLOW-SIN-PLUS(B)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  |  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
Flow : ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ผ่านชม Elephant Statue - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree ชำระเพิ่ม 8 SGD และ 2 Domes ชำระเพิ่ม 28 SGD) - วัดเจ้าแม่กวนอิม - มารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) - ชมการแสดงแสง สี เสียง Wonder Full Light - หัวหน้าทัวร์ นำท่านเดินทางโดยรถ MRT สู่ห้าง Vivo City - อิสระเที่ยวเองเต็มวัน (ไม่มีรถบริการ) หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม สวนสนุก Universal Studio (สอบถามอัตราตั๋วเข้าชม ราคาพิเศษสุด จากเจ้าหน้าของเราเพิ่มเติม) - ดิวตี้ฟรี - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด **พักโรงแรม Fragrance หรือ Hotel 81 ไม่รวมอาหารเช้า ทางโรงแรมมีจำหน่าย (ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ประมาณ 1,850 บาท โปรดชำระที่สนามบินในวันเดินทางไป และไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ให้ตามความพึงพอใจ) --

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชางกี - ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ผ่านชม Elephant Statue - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree ชำระเพิ่ม 8 Sgd และ 2 Domes ชำระเพิ่ม 28 Sgd) - วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple - มารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 Sgd ประมาณ 600 บาท) - ชมการแสดงแสง สี เสียง Wonder Full Light
โรงแรมไม่มีอาหารเช้าบริการ - หัวหน้าทัวร์ นำท่านเดินทางโดยรถ Mrt สู่ห้าง Vivo City - สวนสนุก Universal Studio (รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุกแล้ว)
โรงแรมไม่มีอาหารเช้าบริการ - ดิวตี้ฟรี Duty Free Shop - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - ชม The Jewel Changi - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
20/10/2562
22/10/2562
: ฿10,738
27/10/2562
29/10/2562
: ฿10,738
28/10/2562
30/10/2562
: ฿10,738
1/11/2562
3/11/2562
: ฿10,738
2/11/2562
4/11/2562
: ฿10,738
8/11/2562
10/11/2562
: ฿10,738
9/11/2562
11/11/2562
: ฿10,738
14/11/2562
16/11/2562
: ฿10,738
15/11/2562
17/11/2562
: ฿10,738
16/11/2562
18/11/2562
: ฿10,738
21/11/2562
23/11/2562
: ฿10,738
22/11/2562
24/11/2562
: ฿10,738
23/11/2562
25/11/2562
: ฿10,738
28/11/2562
30/11/2562
: ฿10,738
29/11/2562
1/12/2562
: ฿10,738
30/11/2562
2/12/2562
: ฿10,738
1/12/2562
3/12/2562
: ฿10,738
6/12/2562
8/12/2562
: ฿10,738
7/12/2562
9/12/2562
: ฿10,738
12/12/2562
14/12/2562
: ฿10,738
13/12/2562
15/12/2562
: ฿10,738
14/12/2562
16/12/2562
: ฿10,738
15/12/2562
17/12/2562
: ฿10,738
19/12/2562
21/12/2562
: ฿10,738
20/12/2562
22/12/2562
: ฿10,738
21/12/2562
23/12/2562
: ฿10,738
22/12/2562
24/12/2562
: ฿10,738
26/12/2562
28/12/2562
: ฿10,738
3/1/2563
5/1/2563
: ฿10,738
4/1/2563
6/1/2563
: ฿10,738
5/1/2563
7/1/2563
: ฿10,738
10/1/2563
12/1/2563
: ฿10,738
11/1/2563
13/1/2563
: ฿10,738
12/1/2563
14/1/2563
: ฿10,738
16/1/2563
18/1/2563
: ฿10,738
17/1/2563
19/1/2563
: ฿10,738
18/1/2563
20/1/2563
: ฿10,738
23/1/2563
25/1/2563
: ฿10,738
24/1/2563
26/1/2563
: ฿10,738
25/1/2563
27/1/2563
: ฿10,738
30/1/2563
1/2/2563
: ฿10,738
31/1/2563
2/2/2563
: ฿10,738
1/2/2563
3/2/2563
: ฿10,738
3/2/2563
5/2/2563
: ฿10,738
4/2/2563
6/2/2563
: ฿10,738
6/2/2563
8/2/2563
: ฿10,738
13/2/2563
15/2/2563
: ฿10,738
14/2/2563
16/2/2563
: ฿10,738
15/2/2563
17/2/2563
: ฿10,738
20/2/2563
22/2/2563
: ฿10,738
21/2/2563
23/2/2563
: ฿10,738
22/2/2563
24/2/2563
: ฿10,738
27/2/2563
29/2/2563
: ฿10,738
28/2/2563
1/3/2563
: ฿10,738
29/2/2563
2/3/2563
: ฿10,738
5/3/2563
7/3/2563
: ฿10,738
6/3/2563
8/3/2563
: ฿10,738
7/3/2563
9/3/2563
: ฿10,738
8/3/2563
10/3/2563
: ฿10,738
12/3/2563
14/3/2563
: ฿10,738
13/3/2563
15/3/2563
: ฿10,738
14/3/2563
16/3/2563
: ฿10,738
15/3/2563
17/3/2563
: ฿10,738
19/3/2563
21/3/2563
: ฿10,738
20/3/2563
22/3/2563
: ฿10,738
21/3/2563
23/3/2563
: ฿10,738
22/3/2563
24/3/2563
: ฿10,738
26/3/2563
28/3/2563
: ฿10,738
27/3/2563
29/3/2563
: ฿10,738
28/3/2563
30/3/2563
: ฿10,738
29/3/2563
31/3/2563
: ฿10,738
2/4/2563
4/4/2563
: ฿10,738
3/4/2563
5/4/2563
: ฿10,738
9/4/2563
11/4/2563
: ฿10,738
16/4/2563
18/4/2563
: ฿10,738
17/4/2563
19/4/2563
: ฿10,738
18/4/2563
20/4/2563
: ฿10,738
19/4/2563
21/4/2563
: ฿10,738
23/4/2563
25/4/2563
: ฿10,738
24/4/2563
26/4/2563
: ฿10,738
25/4/2563
27/4/2563
: ฿10,738
26/4/2563
28/4/2563
: ฿10,738
30/4/2563
2/5/2563
: ฿10,738
7/5/2563
9/5/2563
: ฿10,738
8/5/2563
10/5/2563
: ฿10,738
9/5/2563
11/5/2563
: ฿10,738
10/5/2563
12/5/2563
: ฿10,738
14/5/2563
16/5/2563
: ฿10,738
15/5/2563
17/5/2563
: ฿10,738
16/5/2563
18/5/2563
: ฿10,738
21/5/2563
23/5/2563
: ฿10,738
22/5/2563
24/5/2563
: ฿10,738
23/5/2563
25/5/2563
: ฿10,738
28/5/2563
30/5/2563
: ฿10,738
29/5/2563
31/5/2563
: ฿10,738
30/5/2563
1/6/2563
: ฿10,738
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
Download โปรแกรมอีกครั้ง
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP