เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAI7-CI-TPE37
Z3149
Z3931
Z5018

แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน / เที่ยวไต้หวัน

Z0674
การบินไทย

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z0674
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - หนานโถว - เจียอี้ - ไทจง - ไทเป : ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานฯ อาลีซา - ร้านเหว่ยเก๋อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองเจียอี้
 ร้านชา - อุทยานฯ อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไถจง
 กรุงไทเป - สร้อยสุขภาพ - ร้านเหว่ยเก๋อ - ตลาดปลา - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Cosmetic Shop - ตึกไทเป101 - ย่านซีเหมินติง
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
3/4/2563
6/4/2563
: ฿20,999
10/4/2563
13/4/2563
: ฿26,999
12/4/2563
15/4/2563
: ฿28,999
23/4/2563
26/4/2563
: ฿19,999
30/4/2563
3/5/2563
: ฿20,999
3/5/2563
6/5/2563
: ฿20,999
14/5/2563
17/5/2563
: ฿19,999
31/5/2563
3/6/2563
: ฿20,999
18/6/2563
21/6/2563
: ฿19,999
Z0713
ไทเกอร์แอร์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z0713
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน IT-ไทเกอร์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไทเป - หนานโถว - เจียอี้ - อาลีซาน
ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ 1,500 NTD ต่อผู้เดินทาง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก
 ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดบุ๋นบู้ - ศาลเจ้าขงจื้อ - ศาลเจ้ากวนอู - ชิมชาอู่หลง - มณฑลเจียอี้
 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปีในอุทยานฯ - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ตลาดซีเหมินติง
 ร้านสร้อยสุขภาพ - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ชมวิวชั้น 89) - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
23/4/2563
26/4/2563
: ฿17,999
14/5/2563
17/5/2563
: ฿17,999
26/6/2563
29/6/2563
: ฿17,999
9/7/2563
12/7/2563
: ฿17,999
23/7/2563
26/7/2563
: ฿17,999
13/8/2563
16/8/2563
: ฿17,999
27/8/2563
30/8/2563
: ฿17,999
4/9/2563
7/9/2563
: ฿17,999
25/9/2563
28/9/2563
: ฿17,999
15/10/2563
18/10/2563
: ฿18,999
23/10/2563
26/10/2563
: ฿18,999
Z0714
ไทเกอร์แอร์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z0714
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน IT-ไทเกอร์แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - เช็คอิน 9 แหล่งสุดชิค ไทเป - ไทจง
ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ 1,500 NTD ต่อผู้เดินทาง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก
 วัดจงไถฉาน - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดบุ๋นบู้ - ศาลเจ้าขงจื้อ - ศาลเจ้ากวนอู - ชิมชาอู่หลง - เมืองไทจง - ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต
 ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง
 อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
2/4/2563
5/4/2563
: ฿16,999
3/4/2563
6/4/2563
: ฿17,999
9/4/2563
12/4/2563
: ฿19,999
17/4/2563
20/4/2563
: ฿16,999
23/4/2563
26/4/2563
: ฿15,999
24/4/2563
27/4/2563
: ฿15,999
30/4/2563
3/5/2563
: ฿16,999
8/5/2563
11/5/2563
: ฿15,999
14/5/2563
17/5/2563
: ฿15,999
22/5/2563
25/5/2563
: ฿15,999
25/6/2563
28/6/2563
: ฿16,999
Z2650
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z2650
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - แพ็คเกจ ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica : เส้นทาง จีหลง (ไต้หวัน) - นาฮา - มิยาโกจิมะ - จีหลง (ไต้หวัน) วันที่ 16-19 เม.ย. 63 และ เส้นทาง จีหลง (ไต้หวัน) - นาฮา - เกาะอิชิกากิ - จีหลง (ไต้หวัน) วันที่ 19-22 เม.ย. 63 ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวม รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์บนฝั่ง - ไม่รวมค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 14.5 USD ต่อวัน ต่อท่าน (ผู้เดินทางโปรดชำระเองบนเรือ) - ไม่รวมภาษีท่าเรือ และประกันการเดินทางบนเรือ 4,200 บาท ต่อท่าน --

 อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินเถาหยวน - ท่าเรือ จีหลง - ลงทะเบียนขึ้นเรือ neoRomantica - 15.00 PM Departure
 Arrival 14.00 AM เรือเทียบท่า นาฮา ญี่ปุ่น - 22.00 PM Departure
 Arrival 10.00 AM เรือเทียบท่า มิยาโกจิมะ (18เม.ย.62) - Departure 18.00 PM หรือ Arrival 14.00 AM เรือเทียบท่า เกาะอิชิกากิ (21เม.ย.62) - Departure 21.00 PM
 Arrival 07.00 AM เรือเทียบท่าจีหลง (19เม.ย.62) หรือ Arrival 08.00 AM เรือเทียบท่าจีหลง (22เม.ย.62) - อำลาเรือสำราญ อิสระเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 16/4/2563 ถึง 19/4/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Ocean View Classic
Z2854
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z2854
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - : หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี - ปล่อยโคมลอยกระดาษ - ตลาดปลาไทเป

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเถาหยวน - เมือง ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไถจงไนท์มาเก็ต
 เมืองไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89) - ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium - ซีเหมินติง
 อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี - ปล่อยโคมลอยกระดาษ(ไม่รวมค่าโคมกระดาษ) - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลาไทเป
 สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
30/3/2563
3/4/2563
: ฿13,900
4/4/2563
8/4/2563
: ฿16,900
5/4/2563
9/4/2563
: ฿14,900
6/4/2563
10/4/2563
: ฿14,900
13/4/2563
17/4/2563
: ฿16,900
14/4/2563
18/4/2563
: ฿16,900
20/4/2563
24/4/2563
: ฿13,900
24/4/2563
28/4/2563
: ฿15,900
27/4/2563
1/5/2563
: ฿13,900
1/5/2563
5/5/2563
: ฿16,900
11/5/2563
15/5/2563
: ฿13,900
15/5/2563
19/5/2563
: ฿14,900
18/5/2563
22/5/2563
: ฿14,900
22/5/2563
26/5/2563
: ฿14,900
25/5/2563
29/5/2563
: ฿13,900
29/5/2563
2/6/2563
: ฿14,900
1/6/2563
5/6/2563
: ฿14,900
8/6/2563
12/6/2563
: ฿13,900
12/6/2563
16/6/2563
: ฿15,900
15/6/2563
19/6/2563
: ฿13,900
19/6/2563
23/6/2563
: ฿14,900
22/6/2563
26/6/2563
: ฿13,900
26/6/2563
30/6/2563
: ฿14,900

Z2885
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z2885
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - หมู่บ้านสายรุ้ง - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิน - หมู่บ้านสือเฟิน - วัดเซี๋ยไห่ - หมู่บ้านทหารโบราณ - ตึกไทเป101

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
 ร้านพายสับปะรด - Cosmetic Shop - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิน - หมู่บ้านสือเฟิน - ปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย) - Taipei Fish Market
 วัดเซี๋ยไห่ (เฉินหวงเหมี่ยว) - ศูนย์ Germanium - หมู่บ้านทหารโบราณ - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
2/4/2563
6/4/2563
: ฿12,999
3/4/2563
7/4/2563
: ฿14,999
10/4/2563
14/4/2563
: ฿17,999
11/4/2563
15/4/2563
: ฿17,999
12/4/2563
16/4/2563
: ฿17,999
23/4/2563
27/4/2563
: ฿12,999
1/5/2563
5/5/2563
: ฿15,999
2/5/2563
6/5/2563
: ฿15,999
3/5/2563
7/5/2563
: ฿15,999
9/5/2563
13/5/2563
: ฿12,999
30/5/2563
3/6/2563
: ฿12,999
Z2928
อีวีเอ แอร์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z2928
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿21,555
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ตึกไทเป101 - ผิงซีปล่อยโคมลอย - อุทยานทาโรโกะ - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - อุทยานเหย่หลิว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้
 แวะชิมชาอู่หลง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - เมืองไถจง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) - ผิงซีปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย) - เมืองยีหลานเจียวซี
 นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน - อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน - ศูนย์ Germanium - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
 อุทยานเหย่หลิว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
3/4/2563
8/4/2563
: ฿23,555
9/4/2563
14/4/2563
: ฿24,555
13/4/2563
18/4/2563
: ฿23,555
29/4/2563
4/5/2563
: ฿22,555
6/5/2563
11/5/2563
: ฿21,555
27/5/2563
1/6/2563
: ฿21,555
24/6/2563
29/6/2563
: ฿21,555
Z3149
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z3149
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,878
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - หนานโถว - ไทจง - ไทเป : ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน - ตึกไทเป101 - ซีเหมินติง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก
 ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทจง - ร้านชา - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - ปล่อยโคมขงหมิง - ร้านคอสเมติก - ตลาดปลาไทเป
 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านขนมพายสับปะรด - หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ตึกไทเป101 - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
2/4/2563
6/4/2563
: ฿15,878
3/4/2563
7/4/2563
: ฿15,878
8/4/2563
12/4/2563
: ฿13,878
9/4/2563
13/4/2563
: ฿18,878
10/4/2563
14/4/2563
: ฿18,878
11/4/2563
15/4/2563
: ฿18,878
12/4/2563
16/4/2563
: ฿18,878
13/4/2563
17/4/2563
: ฿18,878
14/4/2563
18/4/2563
: ฿18,878
15/4/2563
19/4/2563
: ฿18,878
16/4/2563
20/4/2563
: ฿14,878
17/4/2563
21/4/2563
: ฿14,878
23/4/2563
27/4/2563
: ฿13,878
24/4/2563
28/4/2563
: ฿13,878
29/4/2563
3/5/2563
: ฿14,878
30/4/2563
4/5/2563
: ฿14,878
1/5/2563
5/5/2563
: ฿16,878
2/5/2563
6/5/2563
: ฿16,878
6/5/2563
10/5/2563
: ฿16,878
Z3253
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z3253
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿20,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - 3 อุทยาน : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียงกวง - หมู่บ้านฮิโนกิ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - อี้จงไนท์มาร์เก็ต - ชิมพายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - อุทยานทาโรโกะ - ซีเหมินติง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียงกวง - วัดเหวินหวู่ - หมู่บ้านฮิโนกิ
 ชิมชาอู่หลง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - อี้จงไนท์มาร์เก็ต
 Cosmetic Shop - ชิมพายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
 นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน - อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟกลับเมืองยีหลาน - ศูนย์ Germanium - ซีเหมินติง
 สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
4/4/2563
9/4/2563
: ฿20,999
13/4/2563
18/4/2563
: ฿22,999
Z3391
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z3391
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - เมืองไทจง - ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 กรุงไทเป - ร้านขนมพายสัปปะรด - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ศูนย์ศิลปะฮวาซาน - ตึกไทเป 101 - ศูนย์เจอร์เมเนียม - วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
 สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
5/4/2563
8/4/2563
: ฿11,555
4/5/2563
7/5/2563
: ฿10,789
20/5/2563
23/5/2563
: ฿9,999
27/5/2563
30/5/2563
: ฿9,999
10/6/2563
13/6/2563
: ฿9,999
17/6/2563
20/6/2563
: ฿9,999
Z3393
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z3393
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,555
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - วัดพระถังซัมจั๋ง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินเมืองเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - เมืองไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
 กรุงไทเป - ร้านขนมพายสัปปะรด - ศูนย์เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง
 เมืองผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - Mitsui Outlet Park
 สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
2/4/2563
6/4/2563
: ฿15,999
3/4/2563
7/4/2563
: ฿15,999
10/4/2563
14/4/2563
: ฿19,999
11/4/2563
15/4/2563
: ฿20,999
12/4/2563
16/4/2563
: ฿17,999
15/4/2563
19/4/2563
: ฿14,999
17/4/2563
21/4/2563
: ฿13,999
23/4/2563
27/4/2563
: ฿13,333
29/4/2563
3/5/2563
: ฿13,999
6/5/2563
10/5/2563
: ฿12,999
2/6/2563
6/6/2563
: ฿12,999
3/6/2563
7/6/2563
: ฿12,555
Z3395
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z3395
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,555
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ทะเลสาบสุริยัน จันทรา - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเถาหยวน
 ทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เมืองเจียอี้
 อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน ชมป่าสนพันปี - ร้านใบชา - ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 กรุงไทเป - ขนมพายสัปปะรด - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
3/4/2563
7/4/2563
: ฿16,555
11/4/2563
15/4/2563
: ฿22,222
12/4/2563
16/4/2563
: ฿17,777
14/4/2563
18/4/2563
: ฿16,555
Z3396
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z3396
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,555
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 - วัดหลงซันซื่อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินเมืองเถาหยวน - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี - ร้านขนมพายสับปะรด - ตลาดซื่อหลิน
 สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 - ศูนย์เครื่องสำอาง - วัดหลงซันซื่อ - ย่านซีเหมินติง
 สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
31/3/2563
3/4/2563
: ฿11,555
7/4/2563
10/4/2563
: ฿11,555
28/4/2563
1/5/2563
: ฿11,555
Z3515
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z3515
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,100
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 4/4/2563 ถึง 5/4/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Interior Stateroom / ราคาโปรโมชั่น มีจำนวนจำกัด โปรดสอบถามห้องว่าง และราคาทุกครั้งการทำการจอง
Z3524
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z3524
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,555
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก
 ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - เมืองไทจง - ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
17/4/2563
20/4/2563
: ฿11,555
24/4/2563
27/4/2563
: ฿11,555
30/4/2563
3/5/2563
: ฿12,555
7/5/2563
10/5/2563
: ฿11,555
21/5/2563
24/5/2563
: ฿11,555
3/6/2563
6/6/2563
: ฿12,222
26/6/2563
29/6/2563
: ฿11,555
Z3533
การบินไทย

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z3533
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿21,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - : หมู่บ้านสายรุ้ง - อุทยานอาลีซาน - Miyahara Ice Cream - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - ตลาดซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองเจียอี้
 อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - Miyahara Ice Cream - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต - อี๋จงไนท์มาเก็ต
 เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
 อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตึกไทเป 101 - ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
1/4/2563
4/4/2563
: ฿21,900
10/4/2563
13/4/2563
: ฿24,900
9/5/2563
12/5/2563
: ฿21,900
6/6/2563
9/6/2563
: ฿21,900

Z3574
อีวีเอ แอร์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z3574
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ทัวร์เรือสำราญ Costa neoRomantica : เส้นทาง คีลุง (ไต้หวัน) - โอกินาว่า (ญี่ปุ่น) - มิยาโกจิมะ (ญี่ปุ่น) - คีลุง (ไต้หวัน) - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปิ้งย่านซีเหมินติง ** เดินทางเองพร้อมเจ้าหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก / ฟรี ค่าทิปเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 46.50 และ เด็กอายุ 12-4 ปี USD 23.25 - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - วัดหลงซาน - ท่าเรือคีลุง - ลงทะเบียนขึ้นเรือ neoRomantica - 15.00 PM Departure
 Arrival 14.00 PM เรือเทียบท่า โอกินาว่า, ประเทศญี่ปุ่น - 22.00 PM Departure
 Arrival 10.00 AM นั่งเรือเล็ก Tender สู่ เกาะมิยาโกะจิมะ, ประเทศญี่ปุ่น - Departure 18.00 PM
 Arrival 07.00 AM เรือเทียบท่า คีลุง, ประเทศไต้หวัน - อำลาเรือสำราญ - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปิ้งย่านซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน, ไต้หวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
15/4/2563
19/4/2563
: ฿36,900
จองด่วน!! โปรโมชั่น ฟรี ทิปบนเรือ 3 คืน รวม 46.50 USD - ฟรีประกันภัยการเดินทาง เมื่อจอง และชำระยอดเต็มภายใน 15JAN20 / พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside Classic
15/4/2563
19/4/2563
: ฿37,900
จองด่วน!! โปรโมชั่น ฟรี ทิปบนเรือ 3 คืน รวม 46.50 USD - ฟรีประกันภัยการเดินทาง เมื่อจอง และชำระยอดเต็มภายใน 15JAN20 / พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside Classic
15/4/2563
19/4/2563
: ฿41,900
จองด่วน!! โปรโมชั่น ฟรี ทิปบนเรือ 3 คืน รวม 46.50 USD - ฟรีประกันภัยการเดินทาง เมื่อจอง และชำระยอดเต็มภายใน 15JAN20 / พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
Z3764
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z3764
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿21,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - แพ็คเกจทัวร์ เรือสำราญ Costa neoRomantica, Cruise Only : เส้นทาง นาฮะ (โอกินาว่า) - มิยาโกะจิม่า (โอกินาว่า) - คีลุง (ไต้หวัน) - อิชิกากิ (โอกินาว่า) - นาฮะ (โอกินาว่า) ** เดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากประเทศไทย / อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวม ค่ารถรับส่งจาก สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวม ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) - ไม่รวม ค่าประกันภัยบนเรือ USD 20 ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ USD 62 ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าภาษีขาออกจากประเทศญี่ปุ่น USD 8.90 ต่อท่าน --

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินนาฮะ เมืองโอกินาว่า - ลงทะเบียนขึ้นเรือ neoRomantica - Departure 19.00 PM
 Arrival 9.00 AM เรือเทียบท่า มิยาโกะจิม่า, โอกินาว่า - Departure 19.00 PM
 Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่า คีลุง, ไต้หวัน - Departure 17.00 PM
 Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่า อิชิกากิ, โอกินาว่า - Departure 17.00 PM
 Arrival 9.55 AM เรือเทียบท่า โอกินาว่า, ประเทศญี่ปุ่น - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 6/4/2563 ถึง 10/4/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside
Z3794
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z3794
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,333
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 - อุทยานเหย๋หลิ่ว - ตลาดซีเหมินติง
เมนูพิเศษ!! ปลาประธานาธิบดี, ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินเมืองเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - เมืองไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
 กรุงไทเป - ขนมพายสัปปะรด - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 ศูนย์เจอร์เมเนียม - อุทยานเหย๋หลิ่ว - เมืองผิงซี - ศูนย์เครื่องสำอาง - วัดหลงซันซื่อ - ตลาดซีเหมินติง
 สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
2/4/2563
6/4/2563
: ฿15,999
10/4/2563
14/4/2563
: ฿17,777
11/4/2563
15/4/2563
: ฿20,999
13/4/2563
17/4/2563
: ฿17,555
16/4/2563
20/4/2563
: ฿13,999
22/4/2563
26/4/2563
: ฿13,333
7/5/2563
11/5/2563
: ฿13,777
14/5/2563
18/5/2563
: ฿13,777
28/5/2563
1/6/2563
: ฿13,999
11/6/2563
15/6/2563
: ฿13,555
Z3815
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z3815
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿35,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ทัวร์ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica : โอกินาว่า - ย่านถนนโคคุไซ - ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ - อเมริกัน วิลเลจ - ช้อปปิ้งอิออน มอลล์ - ฮวาเหลียน, ไต้หวัน - คีลุง, ไต้หวัน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชมวิวบนชั้น 89) ** พักบนโรงแรมในโอกินาว่า 1 คืน - พักบนเรือสำราญ 3 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท ต่อทริป (เด็กชำระค่าทิปเท่ากับผู้ใหญ่) - ไม่รวม ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม - ไม่รวมค่าประกันภัยบนเรือ - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ (Hotel Service Charge) ท่านละ USD 46.50 (ชำระบนเรือ) - ไม่รวม ค่าภาษีขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (International Tourist Tax) ท่านละ JPY 1,000 หรือ USD 8.90 (ชำระบนเรือ) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง - สนามบินนาฮะ เกาะโอกินาว่า - ย่านถนนโคคุไซ - เข้าที่พัก
 ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ - อเมริกัน วิลเลจ - ช้อปปิ้งอิออน มอลล์ - เช็คอินลงเรือสำราญ Costa neoRomantica - Departure 22.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่า ฮวาเหลียน, ไต้หวัน - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการบนเรือ) - Departure 18.00 PM
 Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่า คีลุง, ไต้หวัน - อำลาเรือสำราญ - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชมวิวบนชั้น 89) - สนามบินเถาหยวน - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
11/4/2563
17/4/2563
: ฿35,999
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside Classic
11/4/2563
17/4/2563
: ฿37,999
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside Classic
11/4/2563
17/4/2563
: ฿39,999
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
Z3816
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z3816
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿30,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ทัวร์ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica : โอกินาว่า - ย่านถนนโคคุไซ - ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ - ฮวาเหลียน, ไต้หวัน - คีลุง, ไต้หวัน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชมวิวบนชั้น 89) ** พักบนเรือสำราญ 3 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท ต่อทริป (เด็กชำระค่าทิปเท่ากับผู้ใหญ่) - ไม่รวม ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม - ไม่รวมค่าประกันภัยบนเรือ - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ (Hotel Service Charge) ท่านละ USD 46.50 (ชำระบนเรือ) - ไม่รวม ค่าภาษีขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (International Tourist Tax) ท่านละ JPY 1,000 หรือ USD 8.90 (ชำระบนเรือ) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง - สนามบินนาฮะ เกาะโอกินาว่า - ย่านถนนโคคุไซ - ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ - ท่าเรือนาฮะ - เช็คอินลงเรือสำราญ Costa neoRomantica - Departure 22.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่า ฮวาเหลียน, ไต้หวัน - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการบนเรือ) - Departure 18.00 PM
 Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่า คีลุง, ไต้หวัน - อำลาเรือสำราญ - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชมวิวบนชั้น 89) - สนามบินเถาหยวน - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
12/4/2563
17/4/2563
: ฿30,999
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside Classic
12/4/2563
17/4/2563
: ฿32,999
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside Classic
12/4/2563
17/4/2563
: ฿34,999
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
Z3817
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z3817
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿35,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ทัวร์ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica : เกาะโอกินาว่า - ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ - ฮวาเหลียน, ไต้หวัน - คีลุง, ไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชมวิวบนชั้น 89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เลท พาร์ค ** พักบนเรือสำราญ 3 คืน - พักโรงแรมในไทเป 1 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท ต่อทริป (เด็กชำระค่าทิปเท่ากับผู้ใหญ่) - ไม่รวม ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม - ไม่รวมค่าประกันภัยบนเรือ - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ (Hotel Service Charge) ท่านละ USD 46.50 (ชำระบนเรือ) - ไม่รวม ค่าภาษีขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (International Tourist Tax) ท่านละ JPY 1,000 หรือ USD 8.90 (ชำระบนเรือ) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินฮ่องกง - สนามบินนาฮะ เกาะโอกินาว่า - ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ - ท่าเรือนาฮะ - เช็คอินลงเรือสำราญ Costa neoRomantica - Departure 22.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่า ฮวาเหลียน, ไต้หวัน - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าบริการบนเรือ) - Departure 18.00 PM
 Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่า คีลุง, ไต้หวัน - อำลาเรือสำราญ - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - พักโรงแรมในไทเป
 ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชมวิวบนชั้น 89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เลท พาร์ค - สนามบินเถาหยวน - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
13/4/2563
17/4/2563
: ฿35,999
พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside Classic
13/4/2563
17/4/2563
: ฿37,999
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีหน้าต่าง Outside Classic
13/4/2563
17/4/2563
: ฿39,999
พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony Classic
Z3951
การบินไทย

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z3951
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - หนานโถว - เจียอี้ - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดเทียนหยวน - Mitsui Outlet Park

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - เมืองเจียอี้
 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไทจง - ร้านชา - นั่งรถไฟโบราณ
 หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง
 กรุงไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 สะพานคู่รัก - ถนนโบราณตั้นสุ่ย - วัดเทียนหยวน - ร้านคอสเมติก - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
2/4/2563
6/4/2563
: ฿25,999
9/4/2563
13/4/2563
: ฿26,999
24/4/2563
28/4/2563
: ฿24,999
1/5/2563
5/5/2563
: ฿26,999
2/5/2563
6/5/2563
: ฿26,999
15/5/2563
19/5/2563
: ฿24,999
22/5/2563
26/5/2563
: ฿24,999
26/6/2563
30/6/2563
: ฿22,999
Z4271
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4271
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,333
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ทะเลสาบสุริยัน จันทรา - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตึกไทเป 101 - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก
 ทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - เมืองไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
 เมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - แวะชิม ขนมพายสัปปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ชมวิวบนตึก ชั้น 89) - ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 ศูนย์เจอร์เมเนียม - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
2/4/2563
6/4/2563
: ฿15,900
10/4/2563
14/4/2563
: ฿16,333
11/4/2563
15/4/2563
: ฿21,111
13/4/2563
17/4/2563
: ฿16,333
15/4/2563
19/4/2563
: ฿15,900
22/4/2563
26/4/2563
: ฿13,333
2/5/2563
6/5/2563
: ฿14,999
Z4325
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4325
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,555
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดซีเหมินติง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ - ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า
 ร้านใบชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ศูนย์เจอร์เมเนียม - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง
 สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
1/4/2563
5/4/2563
: ฿15,555
8/4/2563
12/4/2563
: ฿15,555
9/4/2563
13/4/2563
: ฿15,999
14/4/2563
18/4/2563
: ฿15,555
Z4397
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4397
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,800
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - แพ็คเกจ ล่องเรือสำราญ SuperStar Aquarius : เส้นทาง จีหลง (ไต้หวัน) - นาฮะ (ญี่ปุ่น) - มิยาโกจิมะ (ญี่ปุ่น) - จีหลง (ไต้หวัน) ** ห้องพักบนเรือสำราญ 3 คืน - อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - รถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - ทิปพนักงานบนเรือ TWD 420 ต่อท่าน ต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ TWD 530 ต่อท่าน ต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป (โปรดชำระเองบนเรือ) - ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ - ค่า WIFI บนเรือ --

 อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - สนามบินเถาหยวน - ท่าเรือ จีหลง - ลงทะเบียนขึ้นเรือ SuperStar Aquarius - อิสระพักผ่อนบนเรือ - Departure 14:00 PM
 Arrival 16:00 PM เรือเทียบท่า นาฮะ ญี่ปุ่น - อิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง (โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติมบนเรือ) - กลับขึ้นเรือ อิสระพักผ่อน - Departure 23:59 PM
 Arrival 16:00 PM เรือเทียบท่า มิยาโกจิมะ (ญี่ปุ่น) - Departure 23:59 PM
 Arrival 16:00 PM เรือเทียบท่าจีหลง - อำลาเรือสำราญ อิสระเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 31/3/2563 ถึง 3/4/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบสวีท Suite
Z4532
ไชน่าแอร์ไลน์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4532
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - หมู่บ้านสายรุ้ง - ร้านขนม Miyahara - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ตึกไทเป 101(ด้านหน้า)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินกรุงไทเป - เมืองเจียอี้
 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ร้านชา - เมืองไท่จง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ร้านขนม Miyahara - ฟงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
 อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - เมืองจิ่วเฟิ้น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ้น - ไทเป - ตึกไทเป 101(ด้านหน้า) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Gloria Outlet - สนามบินกรุงไทเป
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
2/4/2563
6/4/2563
: ฿17,999
3/4/2563
7/4/2563
: ฿17,999
30/4/2563
4/5/2563
: ฿17,999
Z4574
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4574
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿32,000
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ ไดมอนด์ ปริ๊สเซส, Cruise Only Asia : เส้นทาง เซี่ยงไฮ้ - ปูซาน (เกาหลีใต้) - คาโงชิมะ - ฮัวเหลียน - เกาสง (ไต้หวัน) - ฮ่องกง ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ภาษีท่าเรือ --

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินผู่ตง เซี่ยงไฮ้ (PVG) - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Shanghai - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Diamond Princess - Depart 20.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Busan, South Korea - Depart 16.00 PM
 Arrival 10.00 AM Kagoshima, Japan - Depart 20.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 9.00 AM Hualien, Taiwan - Depart 19.00 PM
 Arrival 9.00 AM Kaohsiung, Taiwan - Depart 19.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Hong Kong Disembark - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 2/5/2563 ถึง 10/5/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside Cabin

Z4575
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4575
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,800
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Majestic Princess, Cruise Only Japan Islands : เส้นทาง ไทเป (คีลุง) - ฮากาตะ - ยัตสูชิโร่ - ไทเป (คีลุง) ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ภาษีท่าเรือ --

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน (TPE) - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Taipei (Keelung) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Majestic Princess - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 8.00 AM Hakata, Japan - Depart 19.00 PM
 Arrival 7.00 AM Yatsushiro, Japan - Depart 18.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Taipei (Keelung) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 23/5/2563 ถึง 28/5/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside Cabin

Z4577
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4577
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿27,300
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Majestic Princess, Cruise Only Japan & Taiwan : เส้นทาง ไทเป - ฮิบิกิ - ยัตสูชิโร่ - ไทเป / เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ภาษีท่าเรือ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน (TPE) - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Taipei (Keelung) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Majestic Princess - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 10.00 AM Hibiki, Japan - Depart 18.00 PM
 Arrival 10.00 AM Yatsushiro, Japan - Depart 19.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Taipei (Keelung) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 4/6/2563 ถึง 9/6/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony
Z4578
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4578
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿27,300
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Majestic Princess, Cruise Only Japan & Taiwan : เส้นทาง ไทเป - ยัตสูชิโร่ - เชจู - ไทเป / เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ภาษีท่าเรือ

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน (TPE) - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Taipei (Keelung) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Majestic Princess - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Yatsushiro, Japan - Depart 17.00 PM
 Arrival 8.00 AM Jeju (Seogwipo), South Korea - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Taipei (Keelung) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 23/4/2563 ถึง 28/4/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony
Z4579
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4579
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,800
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Majestic Princess, Cruise Only Japan Islands : เส้นทาง ไทเป - ยัตสูชิโร่ - ฮากาตะ - ไทเป ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ภาษีท่าเรือ --

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน (TPE) - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Taipei (Keelung) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Majestic Princess - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Yatsushiro, Japan - Depart 18.00 PM
 Arrival 7.00 AM Hakata, Japan - Depart 16.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Taipei (Keelung) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 4/7/2563 ถึง 9/7/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside Cabin

Z4580
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4580
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,500
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Majestic Princess, Cruise Only Golden Week Korea & Japan Getaway : เส้นทาง ไทเป - ยัตสูชิโร่ - ยอซู - ไทเป ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ภาษีท่าเรือ --

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน (TPE) - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Taipei (Keelung) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Majestic Princess - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Yatsushiro, Japan - Depart 17.00 PM
 Arrival 9.00 AM Yeosu, Korea - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Taipei (Keelung) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 18/4/2563 ถึง 23/4/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside Cabin

Z4581
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4581
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,800
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Majestic Princess, Cruise Only Kyushu : เส้นทาง ไทเป - ยัตสูชิโร่ - ซาเซโบะ - ไทเป ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ภาษีท่าเรือ --

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน (TPE) - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Taipei (Keelung) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Majestic Princess - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Yatsushiro, Japan - Depart 18.00 PM
 Arrival 7.00 AM Sasebo, Japan - Depart 18.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Taipei (Keelung) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 23/8/2563 ถึง 28/8/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside Cabin

Z4582
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4582
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,800
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Majestic Princess, Cruise Only Kyushu : เส้นทาง ไทเป - ยัตสูชิโร่ - คาโงชิมะ - ไทเป ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ภาษีท่าเรือ --

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน (TPE) - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Taipei (Keelung) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Majestic Princess - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Yatsushiro, Japan - Depart 18.00 PM
 Arrival 7.00 AM Kagoshima, Japan - Depart 18.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Taipei (Keelung) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 26/7/2563 ถึง 31/7/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside Cabin
Z4583
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4583
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,500
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Majestic Princess, Cruise Only Japan & Taiwan : เส้นทาง ไทเป - มิยาโกะจิมะ - โอกินาวะ - เกาะอิชิกากิ - ไทเป ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ภาษีท่าเรือ --

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน (TPE) - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Taipei (Keelung) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Majestic Princess - Depart 17.00 PM
 Arrival 7.00 AM Miyakojima, Japan - Depart 18.00 PM
 Arrival 7.00 AM Okinawa, Japan Depart 19.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Ishigaki, Japan - Depart 18.00 PM
 Arrival 7.00 AM Taipei (Keelung) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 31/7/2563 ถึง 5/8/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside Cabin

Z4584
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4584
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,500
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Majestic Princess, Cruise Only Japan & Taiwan : เส้นทาง ไทเป - เกาะอิชิกากิ - มิยาโกะจิมะ - โอกินาวะ - ไทเป ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ภาษีท่าเรือ --

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน (TPE) - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Taipei (Keelung) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Majestic Princess - Depart 17.00 PM
 Arrival 7.00 AM Ishigaki, Japan - Depart 18.00 PM
 Arrival 7.00 AM Miyakojima, Japan - Depart 18.00 PM
 Arrival 7.00 AM Okinawa, Japan Depart 19.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Taipei (Keelung) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 25/6/2563 ถึง 30/6/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside Cabin
Z4587
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4587
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,500
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Majestic Princess, Cruise Only Japan & Korea : เส้นทาง ไทเป - ยัตสูชิโร่ - ปูซาน - ไทเป ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ภาษีท่าเรือ --

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน (TPE) - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Taipei (Keelung) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Majestic Princess - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Yatsushiro, Japan - Depart 17.00 PM
 Arrival 7.00 AM Busan, South Korea - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Taipei (Keelung) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 14/5/2563 ถึง 19/5/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside Cabin
Z4588
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4588
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,800
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Majestic Princess, Cruise Only Japan & Korea : เส้นทาง ไทเป - ฮากาตะ - ยอซู - ไทเป ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ภาษีท่าเรือ --

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน (TPE) - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Taipei (Keelung) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Majestic Princess - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 8.00 AM Hakata, Japan - Depart 19.00 PM
 Arrival 7.00 AM Yeosu, Korea - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Taipei (Keelung) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 9/5/2563 ถึง 14/5/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside Cabin
Z4589
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4589
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,500
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Majestic Princess, Cruise Only Japan & Korea : เส้นทาง ไทเป - ยัตสูชิโร่ - เชจู - ไทเป ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ภาษีท่าเรือ --

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน (TPE) - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Taipei (Keelung) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Majestic Princess - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Yatsushiro, Japan - Depart 17.00 PM
 Arrival 7.00 AM Jeju (Seogwipo), South Korea - Depart 18.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Taipei (Keelung) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 30/5/2563 ถึง 4/6/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside Cabin

Z4590
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4590
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,500
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Majestic Princess, Cruise Only Japan & Korea : เส้นทาง ไทเป - ฮากาตะ - ปูซาน - ไทเป ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ภาษีท่าเรือ --

 อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน (TPE) - อิสระเดินทางเองสู่ท่าเรือ Taipei (Keelung) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Majestic Princess - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 8.00 AM Hakata, Japan - Depart 19.00 PM
 Arrival 7.00 AM Busan, South Korea - Depart 17.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 7.00 AM Taipei (Keelung) - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 20/6/2563 ถึง 25/6/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง Inside Cabin

Z4673
อีวีเอ แอร์

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4673
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿37,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica (Fly + Cruise) : เส้นทาง คีลุง (ไต้หวัน) - ฮวาเหวียน (ไต้หวัน) - มิยาโกจิมะ (ญี่ปุ่น) - โอกินาว่า (ญี่ปุ่น) ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ฟรี ค่าทิปเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 46.50 และ เด็กอายุ 12-4 ปี USD 23.25 - ไม่รวมรถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ไม่รวมค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่า Japan International Tourist Tax [JPY 1,000.- per departure/per pax](ถ้ามี) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเถาหยวน - อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเรือคีลุง - ลงทะเบียนขึ้นเรือ neoRomantica - Departure 18.00 PM
 Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่า ฮัวเหลียน, ไต้หวัน - Departure 17.00 PM
 Arrival 9.00 AM เรือเทียบท่า เกาะมิยาโกะจิมะ, ประเทศญี่ปุ่น - Departure 17.30 PM
 Arrival 07.00 AM เรือเทียบท่าโอกินาว่า, ประเทศญี่ปุ่น - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางเองสู่ สนามบินนาฮะ - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินเถาหยวน, ไต้หวัน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 21/4/2563 ถึง 25/4/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony
Z4674
Self Travel-เดินทางเอง

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4674
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica, Cruise Only : เส้นทาง โอกินาว่า - มิยาโกะจิม่า - คีลุง (ไต้หวัน) - เกาะอิชิกากิ - โอกินาว่า (ญี่ปุ่น) (6-10 เม.ย. 63) และ เส้นทาง โอกินาว่า (ญี่ปุ่น) - ฮวาเหลียน - คีลุง (ไต้หวัน) - โอกินาว่า (ญี่ปุ่น) (13-17 เม.ย. 63) ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ฟรี ค่าทิปเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 58.0 และ เด็กอายุ 12-4 ปี USD 29.00 - ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวม ค่า Japan International Tourist Tax [JPY 1,000.- per departure/per pax](ถ้ามี) --

 เดินทาง 6-10 APR 20 อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินนาฮะ - อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเรือ Okinawa (Japan) - ลงทะเบียนขึ้นเรือ neoRomantica - Departure 19.00 PM
 Arrival 9.00 AM เรือเทียบท่า Miyakojima (Japan) - Departure 19.00 PM
 Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่า Keelung (Taiwan) - Departure 17.00 PM
 Arrival 08.00 AM เรือเทียบท่า Ishigaki (Japan) - Departure 17.00 PM
 Arrival 09.55 AM เรือเทียบท่า Okinawa (Japan) - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
  or เดินทาง 13-17 APR 20 อิสระเดินทางเองจาก กรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ) - แนะนำบินลง สนามบินนาฮะ - อิสระเดินทางเองสู่ ท่าเรือ Okinawa (Japan) - ลงทะเบียนขึ้นเรือ neoRomantica - Departure 22.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 8.00 AM เรือเทียบท่า Hualine (Taiwan) - Departure 18.00 PM
 Arrival 7.00 AM เรือเทียบท่า Keelung (Taiwan) - Departure 15.00 PM
 Arrival 14.00 PM เรือเทียบท่า Okinawa (Japan) - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 6/4/2563 ถึง 10/4/2563 : พักบนเรือ ห้องพักแบบมีระเบียง Balcony
Z4787
การบินไทย

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4787
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿21,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - : ตลาดกลางคืนเจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - ช้อปปิ้ง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - ตลาดซีเหมินติง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 ** เมนูพิเศษ!! ปลาประธานาธิบดี / สเต็ก+สลัดบาร์ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - ตลาดกลางคืนเจียอี้
 อุทยานอาลีซาน - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ร้านขนมพายสับปะรด - ช้อปปิ้ง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
 ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ไทเป - ร้านสร้อยเจอมาเนี่ยม - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
 ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ) - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
3/4/2563
6/4/2563
: ฿22,900
23/4/2563
26/4/2563
: ฿21,900
2/5/2563
5/5/2563
: ฿22,900
14/5/2563
17/5/2563
: ฿21,900
21/5/2563
24/5/2563
: ฿21,900
11/6/2563
14/6/2563
: ฿21,900
25/6/2563
28/6/2563
: ฿21,900
Z4789
การบินไทย

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4789
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿24,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - : ตลาดกลางคืนเจียอี้ - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - ตลาดซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ** เมนูพิเศษ!! ปลาประธานาธิบดี, พระกระโดดกำแพง, ไก่อบโอ่ง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองเถาหยวน - เมืองเจียอี้ - ตลาดกลางคืนเจียอี้
 เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ชิมชาอู่หลง - ไถจง - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
 ไถจง - หนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ตลาดซีเหมินติง
 นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ไทเป - ร้านสร้อยเจอมาเนี่ยม
 ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
22/4/2563
26/4/2563
: ฿24,900
2/5/2563
6/5/2563
: ฿25,900
27/5/2563
31/5/2563
: ฿24,900
10/6/2563
14/6/2563
: ฿24,900
24/6/2563
28/6/2563
: ฿24,900
3/7/2563
7/7/2563
: ฿25,900
22/7/2563
26/7/2563
: ฿24,900

Z4790
อีวีเอ แอร์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4790
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿21,000
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 ** เมนูพิเศษ!! ปลาประธานาธิบดี, ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์, อาหารจีนซีฟู๊ด --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ - เมืองเจียอี้
 เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านสร้อยเจอมาเนี่ยม - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - วัดซิงเทียน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
8/4/2563
12/4/2563
: ฿21,000
22/4/2563
26/4/2563
: ฿21,000
2/5/2563
6/5/2563
: ฿21,000
20/5/2563
24/5/2563
: ฿21,000
Z4791
ไชน่าแอร์ไลน์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4791
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน CI-ไชน่าแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿20,500
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - หมู่บ้านสายรุ้ง - อุทยานอาลีซาน - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อุทยานเย๋หลิ่ว - ตึกไทเป 101 - เหมินติง ** เมนูพิเศษ!! ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน + ปลาประธานาธิบดี, สเต็ก จานร้อน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง
 อุทยานอาลีซาน - ชิมชาอู่หลง - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
 ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 อุทยานเย๋หลิ่ว - Germanium Power Center - ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรชมวิว ชั้น 89) - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
23/4/2563
26/4/2563
: ฿20,500
14/5/2563
17/5/2563
: ฿20,500
28/5/2563
31/5/2563
: ฿20,500
11/6/2563
14/6/2563
: ฿20,500
25/6/2563
28/6/2563
: ฿20,500

Z4798
อีวีเอ แอร์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4798
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿20,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - : หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - Germanium Power - อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก - วัดจงไถ่ถาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ - อุทยานอาหลี่ซัน - ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - Duty Free - ตึกไทเป 101 ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89 - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ รวม 1,000 เหรียญไต้หวัน ต่อทริป ต่อท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเถาหยวน - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - Germanium Power - อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
 เมืองหนานโถว - วัดจงไถ่ถาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ - เมืองเจียอี้
 อุทยานอาหลี่ซัน - ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - เมืองไถจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 ไทเป - Duty Free - ตึกไทเป 101 ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89 - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - ร้านคอสเมติค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
1/4/2563
5/4/2563
: ฿21,999
9/4/2563
13/4/2563
: ฿23,999
23/4/2563
27/4/2563
: ฿21,999
28/4/2563
2/5/2563
: ฿22,999
20/5/2563
24/5/2563
: ฿21,999
27/5/2563
31/5/2563
: ฿21,999
10/6/2563
14/6/2563
: ฿20,999
17/6/2563
21/6/2563
: ฿20,999
24/6/2563
28/6/2563
: ฿20,999
Z4836
อีวีเอ แอร์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4836
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน BR-อีวีเอ แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - Cingjing Skywalk - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ย่านซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองเจียอี้
 อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน - แวะ ชิมชาอูหลง - เมืองไถจง - ตลาดไนท์มาร์เก็ต
 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - Cingjing Skywalk - เมืองไทเป - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 ร้าน Germanium - ร้านพายสับปะรด - ถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ที่ชมวิวชั้น 89) - วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ย่านซีเหมินติง
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - Cosmetic Shop - Gloria Outlet - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
1/5/2563
6/5/2563
: ฿23,999
2/6/2563
7/6/2563
: ฿22,999
Z4839
การบินไทย

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4839
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿23,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - ไทเป - อู่ไหล : หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - ย่านซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - น้ำตก Wulai - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ** พิเศษ!! แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
 เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทเป - ย่านซีเหมินติง
 ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 - วัดหลงซานซื่อ - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 อู่ไหล - น้ำตก Wulai - ถนนโบราณ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Germanium - Duty Free - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
11/4/2563
14/4/2563
: ฿23,999
12/4/2563
15/4/2563
: ฿23,999
Z4840
การบินไทย

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4840
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,999
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน - นั่งรถไฟโบราณ เส้นทางรถไฟสายอาหลี่ซัน - หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ตึกไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ** พิเศษ! แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ
 อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน - นั่งรถไฟโบราณ เส้นทางรถไฟสายอาหลี่ซัน - เมืองไถจง
 เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เมืองไทเป - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 ร้าน Germanium - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 ) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ย่านซีเหมินติง
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดหลงซานซื่อ - ร้านเครื่องสำอางค์ - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
13/4/2563
17/4/2563
: ฿28,999
Z4857
การบินไทย

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4857
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿37,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - 2 อุทยาน - ไทเป - ไทจง - หมู่บ้านเก้าชนเผ่า+นั่งกระเช้า - อุทยานทาโรโกะ - อุทยานเหยหลิ่ว - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - Cingjing Skywalk - อุทยานเหยหลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101(ไม่รวมขึ้นตึก)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - เมืองไทจง - สวนดอกไม้จงเซ่อ - ฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
 หมู่บ้านสายรุ้ง - หมู่บ้านเก้าชนเผ่า (รวมนั่งกระเช้าข้ามทะเลสาบสุริยันจันทรา) - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - แวะชิมชา - วัดเหวินอู่ - พักทะเลสาบ
 หนานโถว - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - Cingjing Skywalk - ไทเป - ร้านขนมพายสัปปะรด - ซีเหมินติง
 นั่งรถไฟไปกลับสู่เมืองฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - นั่งรถไฟสู่ไทเป - พักโรงแรมน้ำแร่
 ศูนย์เครื่องประดับ - อุทยานเหยหลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - สนามบินเถาหยวน
  - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
11/4/2563
15/4/2563
: ฿37,900
Z4858
การบินไทย

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4858
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : สายการบิน TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน :
ทัวร์ไต้หวัน - อุทยานอารีซัน - ป่าสนพันปี - วัดเหวินอู่ - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - Cingjing Skywalk - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - อุทยานทาโรโกะ - ถ้ำนกนางแอ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - เมืองเจียอี้ - ตลาดกลางคืนเจียอี้ Wenhua Road - Night Market
 เมืองเจียอี้ - อุทยานอารีซัน - นั่งรถไฟโบราณ - ป่าสนพันปี - วัดเหวินอู่ - เมืองหนานโถว - พักแถวทะเลสาบสุริยันจันทรา
 เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - Cingjing Skywalk - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - เมืองไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 เมืองไทเป - ร้านขนมพายสัปปะรด - อุทยานเหยหลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
 นั่งรถไฟหัวจรวดไปกลับสู่เมืองฮวาเหลียน - อุทยานทาโรโกะ - ถ้ำนกนางแอ่น
 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์เครื่องประดับ - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) - กลอเรียเอาท์เล็ตส์ - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
11/4/2563
16/4/2563
: ฿39,900
12/4/2563
17/4/2563
: ฿39,900
Z4859
ไชน่าแอร์ไลน์

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : Z4859
เดินทางโดย (