เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAE6-RJ-MAHABA-JORDAN6D
THAAE6-EY-JO-EG8D

 แพคเกจทัวร์เดือนมกราคม 2563 / 2020 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
ทัวร์ต่างประเทศเดือนมกราคม 2563 | 2020
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 10
จากทั้งหมด 10 รายการ
 

ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020 | เที่ยวจอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020

1
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿47,900
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020 :
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020 - : ชมโบสถ์กรีก ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ - ภูเขาเนโบ - ชมโบสถ์อนุสรณ์โมเสส - อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส - ชมเมืองเพตรา - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ - ถ่ายรูปกับทะเลแดง - ล่องเรือท้องกระจก Big Glass Boat ชมน้ำทะเล, ปะการัง, ปลา - ทะเลทรายวาดิรัม - นั่งรถ Jeep 4X4 ตะลุยทะเลทราย - ปราสาทเครัคแห่งครูเสด - ทะเลเดดซี - ชมซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน - ชมโอวัลพลาซ่า - โรมันโบราณ South Roman Theatre - น้ำพุใจกลางเมือง Nymphaeum - ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (ประมาณ 35 USD) - ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (ประมาณ 21 USD) - ไม่รวม ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง --
เดินทาง :
2
รอยัลจอร์แดน

ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : THAAZE-RJ-HILIGHT-JORDAN6D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿58,900
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020 :
เดินทาง :
3
คูเวตแอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KU-คูเวตแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿39,990
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020 :
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020 - : เมาท์เนโบ - ปราสาทเครัค - ทะเลทรายวาดิรัม - ภูเขาคาซารี - เพตรา - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ - ทะเลเดดซี - อิสระเล่นน้ำทะเล - ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน - วิหารเฮอร์คิวลิส - ผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดลุลาห์ ที่สอง - โรงละครโรมัน - ย่านตลาดเก่า ** พักแคมป์ วาดิรัม 1 คืน - พัก Dead Sea 1 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น เพื่อเป็นสินน้ำใจตามธรรมเนียม ขั้นต่ำ 30 USD ต่อท่าน ตลอดทริป - ไม่รวม ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย ประมาณ 600 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป - ไม่รวม ค่าทิปม้าที่เมืองเพตรา ท่านละ 5 USD ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถจี๊ปที่ ทะเลทรายวาริดัม ท่านละ 2 USD ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ และรถม้าลาก ฯลฯ --
เดินทาง :
4
รอยัลจอร์แดน

ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : THAAE6-RJ-JORDAN-DREAM7D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿63,900
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020 :
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020 - : เมาท์ เนโบ - เข้าชม โบสถ์กรีก ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ - ทะเลทรายวาดิรัม - พักเต้นท์โคมกลางทะเลทราย แบบชาวเบดูอิน - ทะเลทรายวาดิรัม - ลงเรือท้องกระจก ชมทะเลแดง - ลิตเต้อร์เพตรา - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอลคาซเนท์ - โรงละครโรมัน - อาราม Monastery Petra - ปราสาทเครัคแห่งครูเสด - ทะเลเดดซี - อิสระเล่นน้ำ - ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน - นครเจอราช - ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน - สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม - วิหารเทพีอาร์เทมิส - ถนนคาร์โด ** พิเศษ นอนนับดาวกลางทะเลทราย ในเพตรา - พักโรงแรมเดดซี พักผ่อนพอกโคลนลอยตัวเต็มที่ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปขี่ม้า, ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้า ฯลฯ, ค่าทิปรถม้าที่เมืองเพตรา และค่าทิปคนขับรถในทะเลทรายวาดิรัม - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ รวมตลอดทริป 25 USD ต่อผู้เดินทาง - ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามความพอใจ ประมาณ 21 USD ต่อผู้เดินทาง --
เดินทาง :
5
รอยัลจอร์แดน

ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : THAAE6-RJ-MAHABA-JORDAN6D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿65,900
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020 :
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020 - : อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส - มาดาบา - เข้าชม โบสถ์กรีก ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ - ทะเลทรายวาดิรัม - พักเต้นท์โดมกลางทะเลทราย แบบชาวเผ่าเบดูอิน - นั่งรถกระบะสู่ท้องทะเลทรายวาดิรัม - ชมเมืองเพตรา - ถนนเข้าเมือง SIQ - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ - โรงละครโรมัน - ปราสาทเครัคแห่งครูเสด - ทะเลเดดซี - ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน - นครเจอราช - ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน - สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม - โอวัลพลาซ่า - วิหารเทพีอาร์เทมิส - ถนนคาร์โด ** พิเศษ พักโรงแรมเดดซี พักผ่อนพอกโคลนลอยตัวเต็มที่ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าขี่ม้า, ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ, ค่าทิปม้า ค่าทิปรถม้าที่เมืองเพตรา และค่าทิปคนขับรถในทะเลทรายวาดิรัม - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน - พนักงานขับรถโดยเฉลี่ย 2 USD ต่อท่าน ต่อวัน รวมตลอดทริป 20 USD ต่อผู้เดินทาง - ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพอใจ ประมาณ 18 USD ต่อผู้เดินทาง --
เดินทาง :
6
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿55,900
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020 :
เดินทาง :
7
รอยัลจอร์แดน
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿55,970
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020 :
เดินทาง :
8
รอยัลจอร์แดน
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : RJ-รอยัลจอร์แดน
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿53,900
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020 :
เดินทาง :
9
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿75,900
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020 :
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020 - อัมมาน - เพตรา - มาดาบา - เมาท์ เนโบ - อาคาบา : เข้าชม โบสถ์กรีก ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ - ปราสาทเครัคแห่งครูเสด - ขี่ม้า ชมนครสีชมพู เมืองเพตรา (ไม่รวมทิปคนจูงม้า - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ - ชมโรงละครโรมัน - ทะเลทรายวาดิรัม - นั่งรถกระบะเปิดหลังคา ท่องทะเลทราย - ภูเขาคาซารี (ไม่รวมทิปคนขับรถกระบะ) - ล่องเรือชมทะเลแดง พร้อมทานบาบีคิวบนเรือ - อิสระดำน้ำ ชมปะการัง ปลาทะเลฯ - ขึ้นชม ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน - ชมวิหารเฮอร์คิวลิส - ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม - เมืองอัจลุน - เลือกซื้อของฝากาในห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปม้าที่เมืองเพตรา ท่านละ 3 USD ต่อเที่ยว - ไม่รวม ค่าทิปมัคุเทศน์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ ประเทศจอร์แดน รวม 40 USD (โปรดชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย ท่านละ 800 บาท (โปรดชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ไม่รวม ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ --
เดินทาง :
10
อียิปต์แอร์

ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : THAAD5-MS-EGYPT-JORDAN8D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MS-อียิปต์แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿60,888
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020 :
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020 - เที่ยวคุ้ม 2 ประเทศ อียิปต์ - จอร์แดน : ปิรามิด - สฟิงซ์ - โรงงานน้ำหอม - โรงงานกระดาษปาปิรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม - หลุมฝังศพใต้ดิน - ชมเสาปอมเปย์ - ป้อมปราการซิทาเดล - ล่องเรือ พร้อมอาหารค่ำระหว่างล่องแม่น้ำไนล์ - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ - ตลาดข่านแอลคาลิลี่ - โบสถ์แห่งเมาท์เนโบ - ทะเลเดดซี - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ - โรงละครโรมัน - ซิตี้ทัวร์นครเจอราช - ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม - ขึ้นชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น อียิปต์ (คิด 4 วัน รวม 16 USD), จอร์แดน (คิดเป็น 3 วัน รวม 12 USD) - ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ อียิปต์ (คิดเป็น 3 วัน รวม 12 USD), จอร์แดน (คิดเป็น 3 วัน รวม 9 USD) - ไม่รวมค่าทิป หัวหน้าทัวร์ ประมาณท่านละ 4 USD ต่อท่าน ต่อวัน เทียบเท่ากับไกด์ท้องถิ่น - ไม่รวมค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ และค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ ประมาณ 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน - ไม่รวมค่า ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ --
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 10
จากทั้งหมด 10 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020, โปรแกรมท่องเที่ยวจอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020เดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020เดือนธันวาคม 2562
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020เดือนมกราคม 2563
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020เดือนมีนาคม 2563
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020เดือนเมษายน 2563
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020เดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020เดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020เดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020เดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020เดือนกันยายน 2563
ทัวร์จอร์แดนเดือนมกราคม 2563 / 2020เดือนตุลาคม 2563
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP