เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
group_th

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 4 จาก
ทัวร์นครราชสีมา 4 รายการ

แพคเกจทัวร์ไทย | ทัวร์ไทย : ทัวร์นครราชสีมา

Z6202
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์นครราชสีมา

รหัสทัวร์ : Z6202
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,999
โปรแกรมท่องเที่ยวนครราชสีมา :
ทัวร์นครราชสีมา - เช็คอิน กินเที่ยวโคราช - เขื่อนลำตะคอง - ทุ่งกังหันลมลำตะคอง - โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา - จุดชมวิวหมื่นล้าน - อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย - อุทยานไทรงามพิมาย
ไม่รวมค่ามัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ 200 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝั่งเซเว่น) - จังหวัดนครราชสีมา - เขื่อนลำตะคอง - สักการะ พระพุทธสิริสัตตราช - ทุ่งกังหันลมลำตะคอง - ชมนิทรรศการพลังงานที่ศูนย์เรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง - อ่างเก็บน้ำลำตะคลอง - วัดศาลาลอย - สักการะอนุเสาวรีย์ย่าโม
 อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย - พิพิธภัณฑ์พิมาย - ปราสาทหินพิมาย - อุทยานไทรงามพิมาย - มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนับพบ)
เดินทาง :
Z6230
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์นครราชสีมา

รหัสทัวร์ : Z6230
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿999
โปรแกรมท่องเที่ยวนครราชสีมา :
ทัวร์นครราชสีมา - เที่ยวโคราช - ทุ่งกังหันลมลำตะคอง
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 150 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - อาหารนอกเหนือจากที่ระบุ

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา - ลาดพร้าว ฝั่งเซเว่น) - จังหวัดนครราชสีมา - อ่างลอยฟ้าชมวิว 360 องศา (เขื่อนลำตะคอง) - พระพุทธสิริสัตตราช - ทุ่งกังหันลมลำตะคอง - วิวเขาเควสต้า - อุทยานธรณีโคราช (จุดชมวิวหมื่นล้าน) - ชมนิทรรศการพลังงานที่ศูนย์เรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง - โรงไฟฟ้า Hydrogen Hybrid - กาแฟดริปอาราบิก้า ออแกร์นิคชุมชนของ กฟผ. - โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา (โรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งเดียวของประเทศไทย) - อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี - มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม - ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ - รถส่งกรุงเทพฯ(จุดนับพบ)
เดินทาง :
Z6349
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์นครราชสีมา

รหัสทัวร์ : Z6349
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,599
โปรแกรมท่องเที่ยวนครราชสีมา :
ทัวร์นครราชสีมา - โคราช - อ่างลอยฟ้าชมวิว 360 องศา - ทุ่งกังหันลมลำตะคอง - อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย - ปราสาทหินพิมาย

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - นครราชสีมา - อ่างลอยฟ้าชมวิว 360 องศา - พระพุทธสิริสัตตราช - ทุ่งกังหันลมลำตะคอง - นิทรรศการพลังงานที่ศูนย์เรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง - ริมอ่างเก็บน้ำลำตะคลอง - โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา - วัดศาลาลอย
 อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย - พิพิธภัณฑ์พิมาย - ปราสาทหินพิมาย - อุทยานไทรงามพิมาย - มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6650
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์นครราชสีมา

รหัสทัวร์ : Z6650
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,999
โปรแกรมท่องเที่ยวนครราชสีมา :
ทัวร์นครราชสีมา - บุรีรัมย์ - โคราช - ปราสาทเมืองต่ำ - ปราสาทพนมรุ้ง - วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง - สนามฟุตบอล บุรีรัมย์ สเตเดียม / บริการอาหาร 4 มื้อ
เดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก / ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - อาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย) - จังหวัดบุรีรัมย์ - ปราสาทเมืองต่ำ - ปราสาทพนมรุ้ง - ถนนคนเดินเซราะกราว (อิสระอาหารค่ำ)
 วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง - สนามฟุตบอล บุรีรัมย์ สเตเดียม - วัดเขาอังคาร - อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย - อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี - ร้านของฝาก - ถนนคนเดิน (อิสระอาหารค่ำ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 4 จาก
ทัวร์นครราชสีมา 4 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์นครราชสีมา, โปรแกรมท่องเที่ยวนครราชสีมา และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์นครราชสีมาเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์นครราชสีมาเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์นครราชสีมาเดือนมกราคม 2564
ทัวร์นครราชสีมาเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์นครราชสีมาเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์นครราชสีมาเดือนเมษายน 2564
ทัวร์นครราชสีมาเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์นครราชสีมาเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์นครราชสีมาเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์นครราชสีมาเดือนสิงหาคม 2564
ทัวร์นครราชสีมาเดือนกันยายน 2564
ทัวร์นครราชสีมาเดือนตุลาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้า ครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP