เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z5950
THAB60-VANxFD-PHULANGKHA-PKN014-01JUL20

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 21 จาก
ทัวร์น่าน 21 รายการ

แพคเกจทัวร์ไทย : ประเทศไทย

Z5431
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z5431
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,900
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - ร่วมพิธีสืบชะตาล้านนาตะวันนออก น่าน - ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - งาช้างดำ - วัดภูมินทร์ - ดอยภูคา - พระธาตุแช่แห้ง - แพร่ - แพะเมืองผี - พระธาตุช่อแฮ - พระพุทธชินราช

 กรุงเทพฯ(ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า) - นมัสการ พระธาตุช่อแฮ - แพะเมืองผี - เข้าที่พัก
 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (ดอยเสมอดาว) - วัดพระธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - งาช้างดำ - วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดภูมินทร์ - ศาลหลักเมืองน่าน
 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - วัดหนองแดง พร้อมจัดพิธีสืบชะตาแบบชาวล้านนา - ต้นดิกเดียม - ช้อปปิ้งของฝากพื้นเมือง
 ตลาดเช้า - นมัสการ พระพุทธชินราช - ช้อปปิ้งของฝากจากนครสวรรค์ - กรุงเทพฯ(ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า)
เดินทาง :
Z5913
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z5913
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,500
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - เที่ยวน่าน - ดอยเสมอดาว
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า (คณะออกเดินทาง 6 ท่านขึ้นไป)

 จุดนัดพบ Big C Extra ถนนลาดพร้าว ซ.7 กรุงเทพฯ
 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เฮือนฮังต่อ - ศาลพระหลักเมืองน่าน - วัดมิ่งเมือง - ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดศรีพันต้น - อ.ปัว - ร้านลำดวน - วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล
 ชุมชนไทลื้อ - อ.เมืองน่าน - วัดพระธาตุแช่แห้ง - รถส่งจุดเดิม Big C Extra ถนนลาดพร้าว ซ.7 กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z5948
แอร์เอเชีย

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z5948
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,990
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - มหัศจรรย์ไทย & ลาว น่าน - หลวงพระบาง / คณะออกเดินทาง 9 ท่าน ขึ้นไป
ไม่รวมค่าทริปไกด์ลาว ไกด์ไทย พนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดภูมินทร์ - ปัว - วัดก๋ง - วัดภูเก็ต - กาแฟบ้านไทลื้อ - บ่อเกลือ - ถนนลอยฟ้า - จุดชมวิว 1715 - บ่อเกลือโบราณ - อิสระอาหาค่ำ
 หลวงพระบาง ด่านห้วยโก๋น - ท่าเรือปากห้วยแคน - เรือล่องลำน้ำโขงสู่ หลวงพระบาง - ถ้ำติ่ง - ตลาดนัดกลางคืน
 ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง Unseen - น้ำตกตาดกวางสี - ร้านกาแฟประชารัฐ คาเฟ่สโลไลด์หลวงพระบาง - วัดพูสี - เดินตลาดกลางคืน - อิสระอาหาค่ำ
 ศูนย์ทอผ้าลาวหลวงพระบาง - สนามบินหลวงพระบาง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5950
แอร์เอเชีย

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z5950
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,900
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - Check in เมืองน่าน - อุทยานแห่งชาติขุนน่านถนนลอยฟ้า - วังศิลาแลง - วัดพระธาตุแช่แห้ง / คณะออกเดินทาง 9 ท่าน ขึ้นไป
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ที่น่าน - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย - อุทยานแห่งชาติขุนน่านถนนลอยฟ้า - น้ำตกสะปัน - พักโฮมสเตย์
 จุดชมวิว 1715 - ผ่านถนนลอยฟ้า 1526 - วังศิลาแลง แกรนด์แคนยอนเมืองปัว - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดภูเก็ต - บ่อเกลือโบราณ - พักโฮมสเตย์
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5951
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z5951
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - เจาะลึก ดอยผาหัวสิงห์ - วัดพระธาตุเขาน้อย - สะพานแขวน - พระธาตุแช่แห้ง - พระธาตุช่อแฮ / คณะออกเดินทาง 9 ท่าน ขึ้นไป
ไม่รวมค่าทิปเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และคนขับรถ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 จ.น่าน - ดอยเสมอดาว - ดูพระอาทิตย์ขึ้น ดอยผาหัวสิงห์ - ถ่ายรูปสายเสาธงที่ยาวที่สุดในโลก (200 เมตร) - ผาชู้ - เสาดินนาน้อย - วัดภูมินทร์ - วัดช้างค้ำ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 ชมพระอาทิตย์ แบบพาโนราม่าที่ วัดพระธาตุเขาน้อย - หอศิลป์เมืองน่าน - โฮมสเตย์หาดผาขน - สะพานแขวนยาวกว่า 100 เมตร - พระธาตุแช่แห้ง
 พระธาตุช่อแฮ - เดินทางกลับกรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z5970
VAN/FD-รถตู้ปรับอากาศ/แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z5970
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN/FD-รถตู้ปรับอากาศ/แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - ภูลังกา - พะเยา - น่าน / คณะออกเดินทาง 9 ท่าน ขึ้นไป
ไม่รวมค่าทิปเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และคนขับรถ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - อาหารบางมื้อ

 เดินทางด้วยรถตู้ กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ Big C บางพลี หรือ Bts หมอชิต หรือ Central บางนา หรือ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต) หรือ เดินทางด้วยเครื่องบิน สนามบินดอนเมือง
 จ.น่าน - อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (ดอยเสมอดาว) - เสาดินนาน้อย และ เสาดินคอกเสือ - พระธาตุแช่แห้ง - วัดหนองบัว - ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว - จิบกาแฟชมวิวทุ่งนา - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ซื้อผ้านุ่งพื้นเมือง - ร้านลำดวนผ้าทอ - เข้าที่พัก อ.ปัว - ถนนคนเดินเมืองปัว - อิสระอาหารค่ำ
 วัดภูเก็ต - ภูลังกาพะเยา - จิบกาแฟชมวิว ณ ร้านกาแฟ Magic Mountain - เข้าที่พัก - อิสระอาหารค่ำ
 เมืองแพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - เดินทางกลับกรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ) หรือ บินกลับกรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z5980
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z5980
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,500
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - ดอยเสมอดาว - วัดมิ่งเมือง - พระธาตุแช่แห้ง - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว - พระธาตุช่อแฮ
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ)
 น่าน - อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - เฮือนฮังต่อกาแฟน่าน - ศาลพระหลักเมืองน่าน - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดศรีพันต้น - ร้านขนมหวานป้านิ่ม - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดิน
 พระธาตุแช่แห้ง - โรงต้มเกลือสินเธาว์ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - ร้านลำดวน ผ้าทอ - วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล - วัดศรีมงคล
 ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว - พระธาตุช่อแฮ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z5991
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z5991
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - เที่ยวน่าน - วัดพระธาตุแช่แห้ง - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ
ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่าย และค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ / พักปัว 1 คืน - เมืองน่าน 1 คืน (คณะออกเดินทาง 30 ท่านขึ้นไป)

 จุดนัดพบ ปั๊ม Caltex งามวงศ์วาน กรุงเทพฯ
 วัดพระธาตุแช่แห้ง - สุดกองดี คาเฟ่ - วัดพระธาตุเขาน้อย - อุโมงค์ลีลาวดี - วัดภูมินทร์ - ศาลหลักเมือง - วัดมิ่งเมือง - ถนนคนเดินน่าน - อิสระอาหารค่ำ
 บ่อเกลือ - ถนนลอยฟ้า1081 - บ่อเกลือสินเธาว์ - จุดชมวิวบ้านสะปัน - จุดชมวิวภูคา1715 - ถนนลอยฟ้า1256 - อำเภอปัว - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดภูเก็ต
 น่าน - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ์ - รถส่งจุดนัดพบปั๊ม Caltex งามวงศ์วานกรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6007
แอร์เอเชีย

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6007
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,900
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - ปัว - บ่อเกลือ
พักโฮมสเตย์ 1 คืน / ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 200 บาท - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าอาหารที่อยู่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ / บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า - เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ / มีไกด์ท้องถิ่นรอรับที่สนามบินน่าน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินน่าน - อ.ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - น้ำตกศิลาเพชร - พักโฮมสเตย์
 บ่อเกลือสินเธาว์ - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6025
แอร์เอเชีย

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6025
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,888
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - ปัว - สะปัน - บ่อเกลือ - วัดพระธาตุแช่แห้ง
พักปัว 1คืน - บ่อเกลือ 1คืน / ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท - ค่าอาหาร เครื่องดื่มบางมื้อ - ใช้จ่ายส่วนตัว / บริการหน้ากากผ้าอนามัย, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ / มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรับที่น่าน

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดภูมินทร์ - ถ่ายรูปซุ้มลีลาวดี - ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ
 ปัว - บ่อเกลือ - ถนนลอยฟ้า - จุดชมวิว1715 - หมู่บ้านสะปัน - น้ำตกสะปัน - บ่อเกลือสินเธาว์
 บ่อเกลือ - เมืองน่าน - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดมิ่งเมือง - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6056
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6056
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - แพร่ - พิษณุโลก - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดร้องแง - พระธาตุช่อแฮ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 น่าน - วัดบุญยืน - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - ซุ้มลีลาวดี - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - โฮงเจ้าฟองคำ - ตึกรังสีเกษม - วัดพระธาตุแช่แห้ง - กาดข่วงเมืองน่าน
 วัดศรีพันต้น - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดศรีมงคล - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - ร้านกาแฟไทลื้อ - ร้านลำดวนผ้าทอ - วัดภูเก็ต - วัดร้องแง - วัดปรางค์
 เมืองแพร่ - พระธาตุช่อแฮ - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6099
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6099
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,199
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - ปัว - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - วัดมิ่งเมือง - อุทยานแห่งดอยภูคา - บ่อเกลือสินเธาว์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 น่าน - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง - เสาหลักเมือง - ร้านของหวานป้านิ่ม - ถนนคนเดินเมืองน่าน
 ปัว - อุทยานแห่งดอยภูคา - บ่อเกลือสินเธาว์ - ร้านลำดวนผ้าทอ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดภูเก็ต
 วัดศรีมงคล - วัดพระธาตุแช่แห้ง - แพร่ - วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี - ร้านของฝากอ.เด่นชัย - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6115
แอร์เอเชีย

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6115
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - ปัว - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - บ่อเกลือสินเธาว์ - พระบรมธาตุแช่แห้ง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินน่าน - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - วัดศรีพันต้น - ร้านของหวานป้านิ่ม
 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - บ่อเกลือสินเธาว์ - ดอยภูคา - วัดภูเก็ต
 วัดศรีมงคล - ร้านลำดวนผ้าทอ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - พระบรมธาตุแช่แห้ง - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6145
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6145
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - ปัว - สะปัน - บ่อเกลือ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุช่อแฮ / พักปัว 1 คืน / บริการอาหารรวม 5 มื้อ
ไม่รวมค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท - ค่าใช้จ่าย และค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ (เดินทางพีเรียดละ 30 ที่นั่ง)

 พร้อมกันที่จุดนัดหมาย (ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้ง วัฒนะ)
 อำเภอปัว - ถนนลอยฟ้า1081 - บ่อเกลือสินเธาว์ - จุดชมวิวบ้านสะปัน - จุดชมวิวภูคา 1715 - ถนนลอยฟ้า 1256 - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - พักปัว
 เมืองน่าน - วัดพระธาตุแช่แห้ง - อุโมงค์ลีลาวดี - วัดภูมินทร์ - เสาหลักเมือง - วัดมิ่งเมือง - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - บ้านเทียนหอม - อิสระอาหารค่ำ - รถส่งกรุงเทพฯ(จุดนับพบ)
เดินทาง :
Z6180
ไทยสมายล์/FD-แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6180
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์/FD-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,900
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - เชียงราย - พะเยา - น่าน (คณะออกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป)
ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเชียงราย - พระธาตุดอยตุง - เก็บภาพสวนพันธุ์ไม้นานาชนิดภายในพระตำหนักดอยตุง - สามเหลี่ยมทองคำ - วัดพระแก้ว
 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช - วัดร่องขุน - วัดร่องเสือเต้น - สิงห์ปาร์ค - เชียงรายไนท์บาร์ซาร์
 พะเยา - กว๊านพะเยา - อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง - พระธาตุจอมทอง - ล่องเรือสู่วัดติโลกอาราม - วัดศรีโคมคำ
 พะเยา - ภูลังกา - ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลำดวนผ้าทอ - น่าน - ถนนคนเดินเมืองน่าน
 น่าน - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - ซุ้มลีลาวดี - สนามบินขอนแก่น - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z6195
Self Travel-เดินทางเอง

แพ็คเกจทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6195
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - แพ็คเกจ น่าน / เดินทางเอง ไม่มีรถ และเจ้าหน้าที่บริการ / รวมที่พัก 1 คืน พร้อมอาหาร 3 มื้อ

 อิสระเดินทางเอง - น่าน - พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - ถนนคนเดินน่าน - เข้าที่พัก
 วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดมิ่งเมือง - เสาหลักเมือง - ร้านกาแฟ - อิสระดินทางกลับ
เดินทาง :
Z6216
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6216
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,999
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - ดอยเสมอดาว - เกลือสินเธาว์ - วัดภูมินทร์ - พระธาตุแช่แห้ง - พระธาตุช่อแฮ

 กรุงเทพฯ
 น่าน - ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - เกลือสินเธาว์ - จุดชมวิวดอยภูคา 1715 - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ร้านลำดวนผ้าทอ - ศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคา - วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล
 วัดหนองบัว - หอศิลป์ริมน่าน - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - ศูนย์สินค้า Otop - วัดมิ่งเมือง - นั่งรถชมเมืองน่าน - โฮงเจ้าฟองคำ - พระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินน่าน
 น่าน - แพร่ - พระธาตุช่อแฮ - อุตรดิตถ์ - พิษณุโลก - วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร - ซื้อของที่ระลึก - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6242
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6242
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,490
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - ดอยเสมอดาว - วัดภูมินทร์ - บ่อเกลือสินเธาว์ - พระธาตุแช่แห้ง - พระธาตุช่อแฮ

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - เฮือนฮังต่อ - วัดศรีพันต้น - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - ร้านขนมหวานป้านิ่ม - ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว
 วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล - บ่อเกลือสินเธาว์ - พระธาตุแช่แห้ง - ถนนคนเดิน
 นั่งรถรางชมเมืองน่าน - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - วัดพระธาตุเขาน้อย - พระธาตุช่อแฮ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6243
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6243
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,990
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - พะเยา - น่าน - ภูลังกา - วัดศรีมงคล - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พระธาตุแช่แห้ง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ)
 พะเยา - ภูลังกา - เชียงคำ - วัดนันตาราม - น่าน - วัดหนองบัว - วัดศรีมงคล - วัดภูเก็ต - ปัว
 ปัว - น่าน - เฮือนฮังต่อ - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6254
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6254
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,900
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - เที่ยวดอยเสมอดาว น่าน - พระธาตุแช่แห้ง น่าน - ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว - ภูลังกา พะเยา - พระธาตุช่อแฮ แพร่ (พัก อ.ปัว 1 คืน - ภูลังกา รีสอร์ท 1 คืน)
ไม่รวม ค่าทิปเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนำเที่ยว และคนขับรถ - อาหารบางมื้อนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย ขึ้นรถตู้ปรับอากาศ Big C บางพลี หรือ Central บางนา หรือ Bts หมอชิต หรือ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต)
 วันแรก จ.น่าน - เที่ยวอุทยานแห่งชาติศรีน่าน ดอยเสมอดาว - พระธาตุแช่แห้ง - ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว - อ.ปัว - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ถนนคนเดินเมืองปัว (บริการอาหารเช้า และเที่ยง - อิสระอาหารค่ำ)
 วัดภูเก็ต - ภูลังกา พะเยา - อ.ปง จ.พะเยา - ร้านกาแฟ Magic Mountain (บริการอาหารเช้า - เที่ยง - ค่ำ)
 ภูลังกา - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดหมาย) (บริการอาหารเช้า - อิสระอาหารเที่ยง และค่ำ)
เดินทาง :
Z6259
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์น่าน

รหัสทัวร์ : Z6259
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,888
โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน :
ทัวร์น่าน - น่าน - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - บ่อเกลือสินเธาว์ - น้ำตกสะปัน - พระธาตุช่อแฮ - วัดพระพุทธชินราช

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย)
 น่าน - เสาพระหลักเมืองน่าน - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - กาดข่วงเมืองน่าน
 ปัว - วัดภูเก็ต - ลำดวนผ้าทอ - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - วังศิลาแลง - บ่อเกลือสินเธาว์ - น้ำตกสะปัน
 เมืองน่าน - แพร่ - พระธาตุช่อแฮ - พิษณุโลก - วัดพระพุทธชินราช - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 21 จาก
ทัวร์น่าน 21 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์น่าน, โปรแกรมท่องเที่ยวน่าน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์น่านเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์น่านเดือนกันยายน 2563
ทัวร์น่านเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์น่านเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์น่านเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์น่านเดือนมกราคม 2564
ทัวร์น่านเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์น่านเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์น่านเดือนเมษายน 2564
ทัวร์น่านเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์น่านเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์น่านเดือนกรกฎาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้าครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP