เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

 แพคเกจทัวร์วันปีใหม่ 2563 / 2020 จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  ทัวร์ต่างประเทศวันปีใหม่ 2563 / 2020
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 40 รายการ
Next Last
 

ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 | เที่ยวไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020

1
นกสกู๊ต
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿16,878
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 :
เดินทาง :
2
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿24,999
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 :
เดินทาง :
3
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿19,999
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 :
เดินทาง :
4
นกสกู๊ต

ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : THAB25-XW-GQ-TPE006
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿9,999
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 :
เดินทาง :
5
นกสกู๊ต
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿19,878
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 :
เดินทาง :
6
VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿25,888
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 :
เดินทาง :
7
ไทยไลอ้อนแอร์
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿12,555
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 :
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 - ไฮไลท์ : ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นตึกชมวิวชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - สถานีสือเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - Mitsui Outlet Park - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พักไทจง 1 คืน - ไทเป 1 คืน - เถาหยวน 1 คืน / เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท ต่อตลอดการเดินทาง ต่อท่าน โปรดชำระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน (ไม่ได้บังคับ) ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท ต่อท่าน ต่อวัน --
เดินทาง :
8
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : THAAG3-SL-BEST-PRICE-TW4D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿10,999
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 :
เดินทาง :
9
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : THAAG3-SL-AROUND-TW6D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿16,666
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 :
เดินทาง :
10
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : THAAG3-SL-LOVER-TW5D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿13,333
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 :
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 - : ทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - หมู่บ้านสายรุ้ง - แวะชิม ขนมพายสัปปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ชมวิวบนตึก ชั้น 89) - ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง ** พักไทจง 1 คืน - ไทเป 1 คืน - เถาหยวน 1 คืน / เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท ต่อตลอดการเดินทาง ต่อท่าน โปรดชำระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน (ไม่ได้บังคับ) ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท ต่อท่าน ต่อวัน --
เดินทาง :
11
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : THAAG3-SL-COYOTE-GURU-TW
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿13,555
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 :
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 - : ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ชมวิวบนตึก) - ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต - อุทยานเหย๋หลิ่ว - สถานีสือเฟิ่น (ไม่รวมค่าโคมลอย) - วัดหลงซันซื่อ - ตลาดซีเหมินติง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พักไทจง 1 คืน - ไทเป 1 คืน - เถาหยวน 1 คืน / เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ / เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี - ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท ต่อตลอดการเดินทาง ต่อท่าน โปรดชำระที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน (ไม่ได้บังคับ) ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท ต่อท่าน ต่อวัน --
เดินทาง :
12
นกสกู๊ต
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿14,888
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 :
เดินทาง :
13
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿38,555
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 :
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 - เที่ยว 2 อุทยาน - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง : หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ - นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมฟาร์มแกะ - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - เข้าร้านรัฐบาล ** เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี - ชาบู ชาบู - เสี่ยวหลงเปา - สเต๊ก สลัดบาร์ - กุ้งมังกร - พระกระโดดกำแพง / แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว 1 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ ค่าทิปพนักงานขับรถรวม 6 วัน ประมาณ 1,500 NTD ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน --
เดินทาง :
14
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿43,500
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 :
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 - เคาน์ดาวน์ : ร่วมนับถอยหลังก้าวสู่ปี 2020 บริเวณ Taipei Marriott Hotel ชั้น 36 - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ช้อปปิ้ง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พัก Taipei Marriott Hotel 5 ดาว 1 คืน / เมนูพิเศษ สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน - เสี่ยวหลงเปา - พระกระโดดกำแพง - ปลาประธานาธิบดี - กุ้งมังกรซีฟู๊ด / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ ค่าทิปพนักงานขับรถรวม 6 วัน ประมาณ 1,500 NTD ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน --
เดินทาง :
15
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿38,900
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 :
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 - เคาน์ดาวน์ : ร่วมนับถอยหลังก้าวสู่ปี 2020 - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ทุ่งดอกไม้ต้าซี Ta Shee Blooming Oasis Farm - D.I.Y หมอนลาเวนเดอร์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - น้ำตกสือเฟิ่น - ปล่อยโคมลอย (รวมค่าโคม 4 ต่อ ต่อ 1 โคม แล้ว) - พิพิธภัณฑ์กู้กง - กระเช้าเมาคง - ตลาดปลาไทเป - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก) - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** เมนูพิเศษ สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน - เสี่ยวหลงเปา - สเต็ก - สลัดบาร์ - พระกระโดดกำแพง - ปลาประธานาธิบดี - กุ้งมังกรซีฟู๊ด / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ ค่าทิปพนักงานขับรถรวม 6 วัน ประมาณ 1,500 NTD ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน --
เดินทาง :
16
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿37,900
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 :
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 - เที่ยว 3 อุทยาน : หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ - นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิว ชั้น 89) - เข้าร้านค้ารัฐบาล - แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว 1 คืน ** เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี - ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน - สเต๊กสลัดบาร์ - กุ้งมังกรซีฟู๊ด - พระกระโดดกำแพง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ ค่าทิปพนักงานขับรถรวม 6 วัน ประมาณ 1,500 NTD ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน --
เดินทาง :
17
นกสกู๊ต
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿14,888
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 :
เดินทาง :
18
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿33,900
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 :
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 - : ตลาดกลางคืนเจียอี้ - อุทยานอารีซัน - นั่งรถไฟโบราณ - ป่าสนพันปี - แวะชิมชา - วัดเหวินอู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - Cingjing Skywalk - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ชมวิวชั้น 89) - ช้อปปิ้งที่ Gloria Outlet - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พักโรงแรมใกล้แถวทะเลสาบสุริยัน 1 คืน - โรงแรมย่านตลาดซีเหมินติง 1 คืน / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน - ปลาประธานาธิบดี - เสี่ยวหลงเปา - พระกระโดดกำแพง - กุ้งมังกรนึ่งซีอิ๊ว - เป๋าฮื้อ / อัตรานี้ไม่รวม ทิปไกด์ และคนขับ รวมเป็น 1200 NTD ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน - ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร --
เดินทาง :
19
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿29,900
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 :
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 - : สวนดอกไม้ Zhongzhe - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ - อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ปล่อยโคมผิงซี - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) - ช้อปปิ้ง Gloria Outlet - เข้าร้านรัฐบาล **เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล - อาหารญี่ปุ่น - เทปันยากิ - สลัดบาร์ เครื่องดื่ม ไอศครีม Haagen Dazs / พักโรงแรมน้ำแร่ 2 คืน - โรงแรมย่านตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 1 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ทิปไกด์ และคนขับ รวมเป็น 1000 NTD ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร --
เดินทาง :
20
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿37,900
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 :
เดินทาง :
21
การบินไทย
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿36,900
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 :
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 - อิสระนับถอยหลัง Count Down 2020 : ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชมวิวชั้น 89) - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน - อุทยานเหยหลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ปล่อยโคมผิงซี - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ - หมู่บ้านฮิโนกิ - อุทยานอารีซัน - นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟหัวจรวดสู่ เมืองไทเป - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - นั่งกระเช้าเมาคง ชมวิวมุมสูง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Park - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** ชาบู ชาบู - เบียร์ไม่อั้น สเต็ค - สลัดบาร์ - เสี่ยวหลงเปา - พระกระโดดกำแพง - กุ้งมังกรนึ่งซีอิ๊ว / อัตรานี้ไม่รวม ทิปไกด์ และคนขับ รวมเป็น 1200 NTD ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร --
เดินทาง :
22
การบินไทย

ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : THAAN0-WExTG-TW-SDT15
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿40,900
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 :
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 - รอบเกาะไต้หวัน เหนือ กลาง ใต้ : วัดเจดีย์เสือมังกร - ถ่ายรูป Formosa Boulovard - ตลาดกลางคืนลิ่วเหอ - พุทธสถานฝอกวงซัน - อาณาจักร Eda World - I Ride Expirence Center - อุทยานอารีซัน - ป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณ - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - อุทยานเหยหลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อิสระ Countdown รอบตึกไทเป 101 (ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก) - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** พักโรงแรม 4 ดาว 2 คืน - ย่าน ซีเหมินติง 1 คืน - ย่านฝงเจี่ย 1 คืน - โรงแรมน้ำแร่ 1 คืน / เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ซีฟู๊ด นานาชนิด - อาหารเจ ประยุกต์ - สเต็ค สลัดบาร์ - ปลาประธานาธิบดี / อัตรานี้ไม่รวม ทิปไกด์ และคนขับ รวมเป็น 1200 NTD ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร --
เดินทาง :
23
การบินไทย

ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020

รหัสทัวร์ : THAAS6-TG-TAIWAN-COUNTDOWN5D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿34,777
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 :
เดินทาง :
24
นกสกู๊ต
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XW-นกสกู๊ต
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿13,878
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020
โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 :
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24
จากทั้งหมด 40 รายการ
Next Last
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020, โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020 และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020เดือนตุลาคม 2562
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020เดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020เดือนธันวาคม 2562
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020เดือนมกราคม 2563
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020เดือนมีนาคม 2563
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020เดือนเมษายน 2563
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020เดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020เดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020เดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020เดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์ไต้หวันวันปีใหม่ 2563 / 2020เดือนกันยายน 2563
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP