การบินไทย
   ตารางการบินในประเทศ สายการบินไทย Update 09 ม.ค. 2561   
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK) - เชียงใหม่(CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2168
07:00
08:15
วันนี้-29ต.ค.61
ทุกวัน
TG 102
07:55
09:15
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG5946
08:05
09:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG 104
08:45
09:55
25มี.ค.-27ต.ค.61
พฤ, อา
TG 616
09:10
10:20
25มี.ค.-25ต.ค.61
ทุกวัน
TG2160
10:35
11:50
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG5950
12:30
13:45
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG 110
13:15
14:25
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG5956
14:35
15:50
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG2164
15:40
16:55
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG 116
17:20
18:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG 120
18:40
20:00
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG2166
19:55
21:10
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG5960
21:35
22:55
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG2176
22:15
23:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | WE
เชียงใหม่(CNX) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2177
06:15
07:35
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG103
10:05
11:25
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG5949
10:10
11:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG105
10:40
11:50
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG5951
12:00
13:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG2161
12:20
13:35
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG5953
14:40
16:00
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG2169
15:00
16:15
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG 111
15:10
16:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG5955
16:40
18:00
25มี.ค.-27ต.ค.61
พฤ, อา
TG 617
17:10
18:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
TG2165
17:25
18:40
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG5957
19:00
20:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG 117
19:20
20:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG 121
20:50
22:10
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG5959
21:05
22:25
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG2167
21:55
23:10
วันนี้-27ต.ค.61
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | WE
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK) - กระบี่(KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG2243
07:30
08:50
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG 241
08:00
09:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG5968
09:25
10:50
25มี.ค.-26ต.ค.61
ทุกวัน
TG2245
12:35
13:55
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG5970
14:15
15:40
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG 249
17:15
18:35
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG5972
17:20
18:45
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG2247
18:30
19:50
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | WE
กระบี่(KBV) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
จ,อ,พ,อา
TG2244
09:30
10:50
25มี.ค.-24ต.ค.61
จ,อ,พ,อา
TG 242
10:10
11:30
25มี.ค.-24ต.ค.61
จ,อ,พ,อา
TG5969
11:40
13:05
25มี.ค.-24ต.ค.61
จ,อ,พ,อา
TG2246
14:45
16:10
25มี.ค.-24ต.ค.61
ทุกวัน
TG 252
15:20
16:40
25มี.ค.-27มิ.ย.61
ทุกวัน
TG5971
16:30
17:55
25มี.ค.-24ต.ค.61
จ,อ,พ,อา
TG 250
19:20
20:40
25มี.ค.-24ต.ค.61
จ,อ,พ,อา
TG5973
19:40
21:05
25มี.ค.-24ต.ค.61
ทุกวัน
TG2248
20:30
21:50
25มี.ค.-24ต.ค.61
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | WE
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK) - ภูเก็ต(HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG 5982
06:25
07:50
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG 201
07:40
09:05
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG5984
08:05
09:30
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG 203
08:30
09:55
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG5986
08:50
10:15
25มี.ค.-27ต.ค.61
พ,ศ,อา
TG 926
09:05
10:25
25มี.ค.-26ต.ค.61
ทุกวัน
TG5988
10:00
11:25
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG2281
10:50
12:10
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG2273
12:05
13:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG 207
12:25
13:45
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG5990
12:25
13:50
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG 215
14:05
15:25
25มี.ค.-01ต.ค.61
ทุกวัน
TG5994
16:55
18:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG2283
17:25
18:45
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG 221
18:15
19:35
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG 684
19:20
20:40
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG5996
19:45
21:10
วันนี้-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG5998
21:55
23:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | WE
ภูเก็ต(HKT) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG5981
07:00
08:25
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG 226
07:20
08:45
วันนี้-27ต.ค.61
จ, อา
TG5983
08:45
10:10
28ต.ค.-25มี.ค.62
X อา
TG5983
08:50
10:15
26มี.ค.-27ต.ค.61
X อา
TG 202
10:00
11:30
26มี.ค.-27ต.ค.61
จ, อา
TG 202
10:05
11:35
28ต.ค.-25มี.ค.62
ทุกวัน
TG5985
10:20
11:45
วันนี้-29ต.ค.61
ทุกวัน
TG 204
10:55
12:25
วันนี้-29ต.ค.61
จ, อา
TG 204
10:55
12:25
28ต.ค.-25มี.ค.62
X อา
TG 685
11:50
13:20
วันนี้-27ต.ค.61
X อา
TG5987
12:15
13:40
26มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG5987
12:20
13:45
วันนี้-27ต.ค.61
จ, อา
TG5987
12:20
13:45
28ต.ค.-25มี.ค.62
X อา
TG2282
13:05
14:30
26มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG 685
13:20
14:45
วันนี้-28ต.ค.61
TG 685
13:20
14:45
29ต.ค.-25มี.ค.62
X อา
TG 208
13:30
14:55
26มี.ค.-27ต.ค.61
จ,อา
TG 208
13:55
15:25
28ต.ค.-25มี.ค.62
X อา
TG2274
14:20
15:55
26มี.ค.-27ต.ค.61
X อา
TG5989
14:40
16:05
26มี.ค.-27ต.ค.61
จ,พฤ,ส
TG 927
14:45
16:10
26มี.ค.-27ต.ค.61
จ, อา
TG5989
14:50
16:15
28ต.ค.-25มี.ค.62
X อา
TG 212
15:30
16:55
01ต.ค.-27ต.ค.61
จ,พฤ,ส
TG 927
15:45
17:10
วันนี้-27ต.ค.61
X อา
TG5991
16:10
17:35
26มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG 216
16:25
17:50
วันนี้-30มี.ค.62
ทุกวัน
TG5991
16:50
18:15
วันนี้-27ต.ค.61
X อา
TG5993
17:25
18:50
26มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG2276
17:40
19:05
วันนี้-27ต.ค.61
X อา
TG 218
19:00
20:25
26มี.ค.-27ต.ค.61
X อา
TG5995
19:05
20:30
26มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG 218
19:15
20:40
วันนี้-27ต.ค.61
จ, อา
TG 218
19:15
20:40
28ต.ค.-25มี.ค.62
ทุกวัน
TG2284
19:40
21:05
26มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG5995
19:45
21:10
วันนี้-25มี.ค.62
ทุกวัน
TG 222
20:35
22:00
วันนี้-27ต.ค.61
จ, อา
TG 222
20:35
22:00
28ต.ค.-25มี.ค.62
ทุกวัน
TG 212
21:25
22:50
วันนี้-27ต.ค.61
X อา
TG5997
22:10
23:35
26มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG | WE
กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK) - เกาะสมุย(USM)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG 281
07:25
08:30
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG 287
15:30
16:35
26มี.ค.-30มี.ค.62
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG
เกาะสมุย(USM) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ(BKK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ระหว่างวันที่
ทุกวัน
TG 282
09:10
10:15
25มี.ค.-27ต.ค.61
ทุกวัน
TG 288
17:15
18:20
25มี.ค.-27ต.ค.61
จองตั๋วการบินไทย สายการบินอื่นที่บินเส้นทางนี้: PG
หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ= วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
x = ทุกวันเว้นวัน...
อีทราเวลเวย์ดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางบิน การบินไทย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP