ดูทัวร์ทั้งหมด
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VZ-ไทยเวียดเจ็ท แอร์
มาตรฐานโรงแรม : &  |  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
กลาง ดานัง - ฮอยอัน - เว้ - บาน่าฮิลล์ / พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว - เว้ 4 ดาว - ดานัง 3 ดาว / ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ WiFi on Bus
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ และกุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว / ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Danang International Airport - สะพานแห่งความรัก - รูปปั้นปลามังกร - สะพานมังกรพ่นไฟ
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน - ถ่ายรูปหาดหมีเคว - บานาฮิลล์ - สวนสนุก Fantasy Park - สวนดอกไม้แห่งความรัก - วัดลิงอื๋ง - สะพานมือสีทอง
บานาฮิลล์ - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ชมการแสดงพื้นเมือง
พระราชวังไดโน้ย - ร้านเยื่อไผ่ - วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
5/8/2563
8/8/2563
: ฿11,899
6/8/2563
9/8/2563
: ฿12,899
7/8/2563
10/8/2563
: ฿12,899
8/8/2563
11/8/2563
: ฿12,899
9/8/2563
12/8/2563
: ฿12,899
10/8/2563
13/8/2563
: ฿11,899
11/8/2563
14/8/2563
: ฿11,899
12/8/2563
15/8/2563
: ฿12,899
13/8/2563
16/8/2563
: ฿12,899
14/8/2563
17/8/2563
: ฿12,899
15/8/2563
18/8/2563
: ฿12,899
16/8/2563
19/8/2563
: ฿11,899
19/8/2563
22/8/2563
: ฿11,899
21/8/2563
24/8/2563
: ฿12,899
22/8/2563
25/8/2563
: ฿12,899
23/8/2563
26/8/2563
: ฿10,899
26/8/2563
29/8/2563
: ฿11,899
27/8/2563
30/8/2563
: ฿12,899
28/8/2563
31/8/2563
: ฿12,899
29/8/2563
1/9/2563
: ฿12,899
2/9/2563
5/9/2563
: ฿11,899
3/9/2563
6/9/2563
: ฿12,899
4/9/2563
7/9/2563
: ฿12,899
5/9/2563
8/9/2563
: ฿12,899
6/9/2563
9/9/2563
: ฿11,899
9/9/2563
12/9/2563
: ฿11,899
10/9/2563
13/9/2563
: ฿12,899
11/9/2563
14/9/2563
: ฿12,899
12/9/2563
15/9/2563
: ฿12,899
13/9/2563
16/9/2563
: ฿11,899
16/9/2563
19/9/2563
: ฿11,899
17/9/2563
20/9/2563
: ฿12,899
18/9/2563
21/9/2563
: ฿12,899
19/9/2563
22/9/2563
: ฿12,899
20/9/2563
23/9/2563
: ฿11,899
23/9/2563
26/9/2563
: ฿10,899
24/9/2563
27/9/2563
: ฿12,899
25/9/2563
28/9/2563
: ฿12,899
26/9/2563
29/9/2563
: ฿12,899
27/9/2563
30/9/2563
: ฿11,899
1/10/2563
4/10/2563
: ฿13,899
2/10/2563
5/10/2563
: ฿13,899
3/10/2563
6/10/2563
: ฿13,899
4/10/2563
7/10/2563
: ฿12,899
5/10/2563
8/10/2563
: ฿12,899
6/10/2563
9/10/2563
: ฿12,899
7/10/2563
10/10/2563
: ฿12,899
8/10/2563
11/10/2563
: ฿13,899
9/10/2563
12/10/2563
: ฿13,899
10/10/2563
13/10/2563
: ฿14,899
11/10/2563
14/10/2563
: ฿13,899
12/10/2563
15/10/2563
: ฿13,899
13/10/2563
16/10/2563
: ฿13,899
14/10/2563
17/10/2563
: ฿12,899
16/10/2563
19/10/2563
: ฿13,899
17/10/2563
20/10/2563
: ฿13,899
18/10/2563
21/10/2563
: ฿12,899
19/10/2563
22/10/2563
: ฿10,899
20/10/2563
23/10/2563
: ฿13,899
21/10/2563
24/10/2563
: ฿13,899
4/12/2563
7/12/2563
: ฿14,899
9/12/2563
12/12/2563
: ฿13,899
10/12/2563
13/12/2563
: ฿13,899
11/12/2563
14/12/2563
: ฿13,899
17/12/2563
20/12/2563
: ฿13,899
18/12/2563
21/12/2563
: ฿13,899
24/12/2563
27/12/2563
: ฿13,899
25/12/2563
28/12/2563
: ฿13,899
10/1/2564
13/1/2564
: ฿12,899
11/1/2564
14/1/2564
: ฿12,899
14/1/2564
17/1/2564
: ฿13,899
17/1/2564
20/1/2564
: ฿12,899
18/1/2564
21/1/2564
: ฿12,899
20/1/2564
23/1/2564
: ฿12,899
21/1/2564
24/1/2564
: ฿13,899
22/1/2564
25/1/2564
: ฿13,899
24/1/2564
27/1/2564
: ฿12,899
27/1/2564
30/1/2564
: ฿12,899
26/2/2564
1/3/2564
: ฿13,899
27/2/2564
2/3/2564
: ฿13,899
1/3/2564
4/3/2564
: ฿12,899
3/3/2564
6/3/2564
: ฿12,899
4/3/2564
7/3/2564
: ฿13,899
5/3/2564
8/3/2564
: ฿13,899
6/3/2564
9/3/2564
: ฿13,899
7/3/2564
10/3/2564
: ฿12,899
10/3/2564
13/3/2564
: ฿12,899
12/3/2564
15/3/2564
: ฿13,899
13/3/2564
16/3/2564
: ฿13,899
14/3/2564
17/3/2564
: ฿12,899
17/3/2564
20/3/2564
: ฿12,899
18/3/2564
21/3/2564
: ฿13,899
19/3/2564
22/3/2564
: ฿13,899
20/3/2564
23/3/2564
: ฿13,899
21/3/2564
24/3/2564
: ฿12,899
24/3/2564
27/3/2564
: ฿12,899
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
Download โปรแกรมอีกครั้ง
ทัวร์เรือสำราญทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้าครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP