ดู ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน) ทั้งหมด  
รหัสทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน): THAA87-KB-PKG-4D3N-PBH(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KB-ดรุกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : 3 ดาว  |  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางเองได้ทุกวันEveryday between TBA
ราคา / ท่าน :
52,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
52,500 บาท(เด็กเสริมเตียง) / 52,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
แพ็คเกจF.I.T. ออกเดินทางตั้งแต่2ท่านขึ้นไป

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ภูฏาน - พาโร - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - พาโรซอง - เมืองทิมพู - ทาชิโชซอง
ช้อปปิ้งตลาดสุดสัปดาห์ - มหาสถูปประดิษฐ์ฐานพระบรมอัฐิ - วัดชันกังคา - ที่ทำการไปรษณีย์ - วัดแม่ชีซิลูคา - เยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พื้นบ้าน
ขี่ม้าขึ้นเขาทักซัง - วัดทักซัง - ดรุกยาลซอง - คิชูลาคัง
เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
หากชมผ่านมือถือโปรแกรมจะ Download อัตโนมัติ โปรดดูจากไฟล์ที่ Download มาแล้ว หรือ
หากต้องการ Download โปรแกรมอีกครั้งกรุณา คลิกที่นี่ Load Pdf program