Call Now: 0 2116 6395 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2116 6395 TH|EN
Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
สอบถามผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
 แพคเกจทัวร์ จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
  แพคเกจทัวร์วันหยุดเทศกาล ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !
 ค้นหาและจองแพคเกจทัวร์ (โปรแกรมทัวร์):
รูปแบบ:
กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์
จุดหมายปลายทาง:
ช่วงเดือน:
ราคา/ท่าน (บาท):
ทริปพิเศษ:
คำที่ต้องการค้นหา:
 
รายการที่ 1 ถึง 50
จากทั้งหมด 298 รายการ
Next Last

ทัวร์ต่างประเทศ เทศกาล: ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122
เคนย่า แอร์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-KQ-CANTONFAIR001(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KQ-เคนย่า แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
22-25 OCT
ราคา/ท่าน :

19,900 บาท!! เหลือเพียง 4 ที่!
20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 :
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 - งานกวางเจาเทรดแฟร์ (บินตรง) : ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 (2 วันเต็ม) - ล่องเรือชมแม่น้ำจูเจียงพร้อมแสงสีเสียงตระการตา - พิพิธภัณฑ์ดร.ซุนยัดเซ็น - อนุสาวรีย์ 5 แพะ / เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง / พิเศษ!! แจกซิมการ์ด 1 ห้องพัก ต่อ1 SIM

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินไป๋หยุน - กวางเจา - เข้าที่พัก
ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 (เต็มวัน) - ล่องเรือชมแม่น้ำจูเจียงพร้อมแสงสีเสียงตระการตา(Night Life)
ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 (เต็มวัน)
พิพิธภัณฑ์ดร.ซุนยัดเซ็น - อนุสาวรีย์ 5 แพะ - ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAW4-8L-KMG02(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
19-23 OCT
ราคา/ท่าน :

16,999 บาท!! เหลือเพียง 31 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
16,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ - แผ่นดินสีแดงตงชวน - ถ้ำจิ่วเซียง : ถ้ำจิ่วเซียง (รวมล่องเรือ และกระเช้า) - แผ่นดินสีแดง เมืองตงชวน - ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ (รวมกระเช้า และรถแบตเตอรี่) - เขาซีซาน - ทะเลสาบเตียนฉือ - วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ (อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจีน แบบกรุ๊ปท่านละ 1,000 บาท และค่าทิปท่านละ 200 หยวน)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองคุนหมิง - เข้าที่พัก
คุนหมิง - ถ้ำจิ่วเซียง (รวมล่องเรือ และกระเช้า) - เมืองตงชวน - แผ่นดินสีแดง
ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ (รวมกระเช้า และรถแบตเตอรี่) - เมืองถางเตี้ยน
เมืองถางเตี้ยน - คุนหมิง - เขาซีซาน - ทะเลสาบเตียนฉือ - ประตูม้าทองไก่หยก
วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ - คุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAW4-8L-KMG02(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
20-24 OCT
ราคา/ท่าน :

16,999 บาท!! เหลือเพียง 31 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
16,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ - แผ่นดินสีแดงตงชวน - ถ้ำจิ่วเซียง : ถ้ำจิ่วเซียง (รวมล่องเรือ และกระเช้า) - แผ่นดินสีแดง เมืองตงชวน - ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ (รวมกระเช้า และรถแบตเตอรี่) - เขาซีซาน - ทะเลสาบเตียนฉือ - วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ (อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจีน แบบกรุ๊ปท่านละ 1,000 บาท และค่าทิปท่านละ 200 หยวน)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองคุนหมิง - เข้าที่พัก
คุนหมิง - ถ้ำจิ่วเซียง (รวมล่องเรือ และกระเช้า) - เมืองตงชวน - แผ่นดินสีแดง
ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ (รวมกระเช้า และรถแบตเตอรี่) - เมืองถางเตี้ยน
เมืองถางเตี้ยน - คุนหมิง - เขาซีซาน - ทะเลสาบเตียนฉือ - ประตูม้าทองไก่หยก
วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ - คุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAW4-8L-KMG02(-3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 OCT
ราคา/ท่าน :

14,999 บาท!! เหลือเพียง 14 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
14,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ - แผ่นดินสีแดงตงชวน - ถ้ำจิ่วเซียง : ถ้ำจิ่วเซียง (รวมล่องเรือ และกระเช้า) - แผ่นดินสีแดง เมืองตงชวน - ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ (รวมกระเช้า และรถแบตเตอรี่) - เขาซีซาน - ทะเลสาบเตียนฉือ - วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ (อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจีน แบบกรุ๊ปท่านละ 1,000 บาท และค่าทิปท่านละ 200 หยวน)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองคุนหมิง - เข้าที่พัก
คุนหมิง - ถ้ำจิ่วเซียง (รวมล่องเรือ และกระเช้า) - เมืองตงชวน - แผ่นดินสีแดง
ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ (รวมกระเช้า และรถแบตเตอรี่) - เมืองถางเตี้ยน
เมืองถางเตี้ยน - คุนหมิง - เขาซีซาน - ทะเลสาบเตียนฉือ - ประตูม้าทองไก่หยก
วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ - คุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAW4-8L-KMG02(-4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
23-27 OCT
ราคา/ท่าน :

13,999 บาท!! เหลือเพียง 31 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
13,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ - แผ่นดินสีแดงตงชวน - ถ้ำจิ่วเซียง : ถ้ำจิ่วเซียง (รวมล่องเรือ และกระเช้า) - แผ่นดินสีแดง เมืองตงชวน - ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ (รวมกระเช้า และรถแบตเตอรี่) - เขาซีซาน - ทะเลสาบเตียนฉือ - วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ (อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจีน แบบกรุ๊ปท่านละ 1,000 บาท และค่าทิปท่านละ 200 หยวน)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองคุนหมิง - เข้าที่พัก
คุนหมิง - ถ้ำจิ่วเซียง (รวมล่องเรือ และกระเช้า) - เมืองตงชวน - แผ่นดินสีแดง
ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ (รวมกระเช้า และรถแบตเตอรี่) - เมืองถางเตี้ยน
เมืองถางเตี้ยน - คุนหมิง - เขาซีซาน - ทะเลสาบเตียนฉือ - ประตูม้าทองไก่หยก
วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ - คุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ซานตง แอร์ไลน์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAW1-SC-KMG-P10(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SC-ซานตง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
19-23 OCT
ราคา/ท่าน :

12,900 บาท!! เหลือเพียง 11 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,400 บาท
12,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุณหมิง - ตงชวน : แผ่นดินสีแดงตงชวน - ชมวิวนาขั้นบันได - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื๋อ - นั่งกระเช้าชมวิวด้านบนของภูเขา - วัดหยวนทง - ย่านการค้าถนนคนเดิน - อุทยานน้ำตกคุนหมิง - เข้าชมสินค้ารัฐบาลจีน อาทิ ร้านบัวหิมะ, ร้านหยก, ร้านชา, ร้านผ้าไหม (อัตรานี้รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน แบบกรุ๊ปแล้ว)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินคุนหมิง - แผ่นดินสีแดงตงชวน - ชมวิวนาขั้นบันได - เข้าที่พัก
ภูเขาหิมะเจี้ยวจื๋อ - นั่งกระเช้าชมวิวด้านบนของภูเขา - คุนหมิง - ชมร้านบัวหิมะ และร้านหยก
วัดหยวนทง - ย่านการค้าถนนคนเดิน - ร้านชา - ร้านผ้าไหม - อุทยานน้ำตกคุนหมิง - สนามบินคุนหมิง
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ซานตง แอร์ไลน์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAW1-SC-KMG-P10(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SC-ซานตง แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
19-23 OCT
ราคา/ท่าน :

12,900 บาท!! เหลือเพียง 11 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,400 บาท
12,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/12,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุณหมิง - ตงชวน : แผ่นดินสีแดงตงชวน - ชมวิวนาขั้นบันได - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื๋อ - นั่งกระเช้าชมวิวด้านบนของภูเขา - วัดหยวนทง - ย่านการค้าถนนคนเดิน - อุทยานน้ำตกคุนหมิง - เข้าชมสินค้ารัฐบาลจีน อาทิ ร้านบัวหิมะ, ร้านหยก, ร้านชา, ร้านผ้าไหม (อัตรานี้รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน แบบกรุ๊ปแล้ว)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินคุนหมิง - แผ่นดินสีแดงตงชวน - ชมวิวนาขั้นบันได - เข้าที่พัก
ภูเขาหิมะเจี้ยวจื๋อ - นั่งกระเช้าชมวิวด้านบนของภูเขา - คุนหมิง - ชมร้านบัวหิมะ และร้านหยก
วัดหยวนทง - ย่านการค้าถนนคนเดิน - ร้านชา - ร้านผ้าไหม - อุทยานน้ำตกคุนหมิง - สนามบินคุนหมิง
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA64-FD-CKG-PRESIDENT5D(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
23-27 OCT
ราคา/ท่าน :

24,999 บาท!! เหลือเพียง 29 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
24,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/24,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ล่องเรือสำราญสุดหรู 5 ดาว President Cruise No.7 แม่น้ำแยงซีเกียง - ฉงชิ่ง : ช่องแคบซีหลิงเสีย - ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า - ช่องแคบชูถังเสีย - เจดีย์สือเป่าไจ้ - มหาศาลาประชาคม - หงหยาต้ง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเมืองฉงชิ่ง - ลงเรือสำราญ President Cruise No.7 - อิสระพักผ่อน
ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบซีหลิงเสีย - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือ เลือกทัวร์เสริม ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า (สอบถามค่าทัวร์เสริมเพิ่มเติมบนเรือ) - ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ
เรือล่องผ่านช่องแคบอูเสีย - ช่องแคบชูถังเสีย - อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือ เลือกทัวร์เสริมบนฝั่ง (สอบถามค่าทัวร์เสริมเพิ่มเติมบนเรือ)
อิสระพักผ่อนบนเรือ หรือ เลือกทัวร์เสริม พาชมเจดีย์สือเป่าไจ้ (สอบถามค่าทัวร์เสริมเพิ่มเติมบนเรือ) - ร่วมงานเลี้ยงอำลาบนเรือ
อำลาเรือสำราญ เทียบท่าฉงชิ่ง - มหาศาลาประชาคม (ต้าหลี่ถัง) - หงหยาต้ง - สนามบินฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA64-FD-SWA-TEOCHEW4D(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
22-25 OCT
ราคา/ท่าน :

15,999 บาท!! เหลือเพียง 10 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
15,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ซัวเถา - แต้จิ๋ว : สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - สะพานเซียงจื่อ - ศาลเจ้ามังกรเขียว - วัดไคหยวน - สเกาะมาสือ - สักการะ ไฮตังม่า

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เมืองซัวเถา - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เฮี่ยงบู๋ซัว - ไต่ฮงกง
เมืองแต้จิ๋ว - สะพานเซียงจื่อ - ศาลเจ้ามังกรเขียว - วัดไคหยวน - เมืองซัวเถา
สเกาะมาสือ - สักการะ ไฮตังม่า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA64-FD-SWA-TEOCHEW4D(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
20-23 OCT
ราคา/ท่าน :

16,999 บาท!! เหลือเพียง 15 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
16,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ซัวเถา - แต้จิ๋ว : สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - สะพานเซียงจื่อ - ศาลเจ้ามังกรเขียว - วัดไคหยวน - สเกาะมาสือ - สักการะ ไฮตังม่า

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - เมืองซัวเถา - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เฮี่ยงบู๋ซัว - ไต่ฮงกง
เมืองแต้จิ๋ว - สะพานเซียงจื่อ - ศาลเจ้ามังกรเขียว - วัดไคหยวน - เมืองซัวเถา
สเกาะมาสือ - สักการะ ไฮตังม่า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA64-FD-SWA4D(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
20-23 OCT
ราคา/ท่าน :

18,999 บาท!! เหลือเพียง 10 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
18,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ซัวเถา - แช่สปาน้ำแร่ทะเล : ศาลเจ้ามังกรเขียว - วัดไคหงวน - สะพานเซียงจื่อ - เกาะมาสือ - สักการะไฮตังม่า - เมืองซัวเถา - ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเจียงหยาง - เมืองจางโจว
เมืองแต้จิ๋ว - ศาลเจ้ามังกรเขียว - วัดไคหงวน - สะพานเซียงจื่อ - เกาะมาสือ - สักการะไฮตังม่า - เมืองซัวเถา
ซัวเถา - ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว
เมืองเท่งไฮ่ - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD2-FM-PVG5(-3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FM-เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
19-23 OCT
ราคา/ท่าน :

26,799 บาท!! เหลือเพียง 7 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
26,799 บาท(เด็กเสริมเตียง)/26,799 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ผู่โถวซาน : ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - เกาะผู่โถวซาน - วัดผู่จี้ - วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้
หังโจว - ร้านผ้าไหม - ล่องเรือทะเลสาบ - ซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณ - เหอฝั่งเจีย
หังโจว - หนิงปอ - เกาะผู่โถวซาน - วัดผู่จี้ - วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ - เกาะผู่โถวซาน - หนิงปอ
เซี่ยงไฮ้ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง
ร้านหยก - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - พิพิธภัณฑ์ - เซี่ยงไฮ้ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าเซ้าเทิร์น

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD2-CZ-SHENNONGJIA-YIH1(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CZ-ไชน่าเซ้าเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
18-22 / 19-23 OCT
ราคา/ท่าน :

29,500 บาท!! เหลือเพียง 20 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
29,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/29,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เสินหนงเจี้ย หุบเขาโอน : สวนกวนอูอี้หยวน - ศาลเจ้ากวนอู - ชมภายนอกกำแพงเมืองเกงจิ๋ว (จิงโจว) - อุทยานกวนเหมินซาน - รังผึ้งริมผา - อุทยานเทียนเยี่ยน - ผ่านชมที่ราบสีแดง - สะพานสายรุ้ง - อุทยานจุดสูงสุดของเสินหนง (เสินหนงติ่ง) - ป่าหิน ป่านปี้เยียน - หุบเขาเสินหนงกู่ - ชมความน่ารักของลิงขนทอง ที่เสี่ยวหลงถัง - อุทยานสะพานสวรรค์ เทียนเซิงเฉียว - อุทยานเสินหนงถัน - ต้นไม้พันปี - จัตุรัสฮัวเฉิง - วัดกวงเสี้ยว - ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว (รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแล้ว)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา - บินภายในสู่ สนามบินซานเสีย เมืองอี๋ชาง - เมืองเกงจิ๋ว (จิงโจว) - เข้าที่พัก
เมืองเกงจิ๋ว (จิงโจว) - สวนกวนอูอี้หยวน - ศาลเจ้ากวนอู - ชมภายนอกกำแพงเมืองเกงจิ๋ว (จิงโจว) - เสินหนงเจี้ย - อุทยานกวนเหมินซาน - หอหมีแพนด้า - ชมรังผึ้งริมผา
เสินหนงเจี้ย - อุทยานเทียนเยี่ยน - ผ่านชมที่ราบสีแดง - สะพานสายรุ้ง - อุทยานจุดสูงสุดของเสินหนง (เสินหนงติ่ง) - ป่าหิน ป่านปี้เยียน - หุบเขาเสินหนงกู่ - สันเขาลิงทอง - ชมความน่ารักของลิงขนทอง ที่เสี่ยวหลงถัง
เสินหนงเจี้ย - อุทยานสะพานสวรรค์ เทียนเซิงเฉียว - อุทยานเสินหนงถัน - ต้นไม้พันปี - เมืองอี๋ชาง - สนามบินซานเสีย - บินภายในสู่ สนามบินไป่หวิน กวางเจา - เข้าที่พัก
จัตุรัสฮัวเฉิง - วัดกวงเสี้ยว - ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว - สนามบินไป่หวิน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
14
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD2-WE-CSX2(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
22-25 OCT
ราคา/ท่าน :

14,799 บาท!! เหลือเพียง 2 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
17,799 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,799 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ประตูสวรรค์ : สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) / (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์)

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉางซา - จางจียเจี้ย
ร้านผ้าไหม - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง - ร้านยางพารา
ร้านนวดเท้า - เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ประตูสวรรค์ - ภาพวาดทราย - ร้านหยก - ร้านใบชา
จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
15
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไทยสมายล์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAD2-WE-CKG3(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WE-ไทยสมายล์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
20-23 OCT
ราคา/ท่าน :

16,999 บาท!! เหลือเพียง 4 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,000 บาท
16,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - บินตรง ฉงชิ่ง - อู่หลง - หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ : อุทยานเขานางฟ้า - ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมิน - มหาศาลาประชาคม

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉงชิ่ง - อู่หลง
อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถ อุทยาน+รถแบตเตอรี่) - ระเบียงกระจก - อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตเตอรี่) - อู่หลง - ฉงชิ่ง
ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมิน - มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก)
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง - ฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
16
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เฉินตู - จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA64-FD-CKG-JIUZHAIGOU6D(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
วันที่เดินทาง :
20-25 OCT
ราคา/ท่าน :

25,999 บาท!! เหลือเพียง 32 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
25,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู - จีน :
ทัวร์เฉินตู - จีน - ฉงชิ่ง - อุทยานจิ่วจ้ายโกว พักโรงแรม 4-5 ดาว : อุทยานมู่นี่โกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมา) - เมืองโบราณซงพาน - น้ำตกธารไข่มุก - ทะเลสาบเต๋อซี - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนคนเดินชุนซีลู่

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉงชิ่ง - เข้าที่พัก
อุทยานมู่นี่โกว - ร้านหยก
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(ไม่รวมรถเหมา) - เมืองโบราณซงพาน - น้ำตกธารไข่มุก - ทะเลสาบเต๋อซี - เมืองเม่าเสี้ยน
เม่าเสี้ยน - เฉินตู - ร้านหยก - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - โรงงานผลิตผ้าไหมของจีน - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ศูนย์สมุนไพรจีน - ศูนย์สุขภาพแอนไอออน - สนามบินฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
(อัตรานี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท)
17
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-CX-HKG23(-7)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-24 OCT
ราคา/ท่าน :

18,999 บาท!! เหลือเพียง 5 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
18,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง - เซิ่นเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ - สวนหยวนหมิงหยวน - โชว์ตระการตาประกอบแสงสีเสียง - ตลาดกงเป่ย - ถนนคู่รัก - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Venetian Macau - The Parisian Macao - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง - เป็ดปักกิ่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ - เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอวู่ - ร้านหยก - จูไห่ - ร้านผ้าไหมจีน - สวนหยวนหมิงหยวน - โชว์ตระการตาประกอบแสงสีเสียง - ตลาดกงเป่ย
ถนนคู่รัก - อนุสาวรีย์หวีหนี่ - ร้านยาบัวหิมะ - มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Venetian Macau - The Parisian Macao - จูไห่
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สนามบิน Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเก๊า
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-CX-HKG23(-8)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-24 OCT
ราคา/ท่าน :

18,999 บาท!! เหลือเพียง 5 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
18,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - ฮ่องกง - เซิ่นเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ - สวนหยวนหมิงหยวน - โชว์ตระการตาประกอบแสงสีเสียง - ตลาดกงเป่ย - ถนนคู่รัก - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Venetian Macau - The Parisian Macao - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง - เป็ดปักกิ่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ - เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอวู่ - ร้านหยก - จูไห่ - ร้านผ้าไหมจีน - สวนหยวนหมิงหยวน - โชว์ตระการตาประกอบแสงสีเสียง - ตลาดกงเป่ย
ถนนคู่รัก - อนุสาวรีย์หวีหนี่ - ร้านยาบัวหิมะ - มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Venetian Macau - The Parisian Macao - จูไห่
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สนามบิน Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
19
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAI7-CX-HKG23(-9)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-24 OCT
ราคา/ท่าน :

18,999 บาท!! เหลือเพียง 8 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
18,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - ฮ่องกง - เซิ่นเจิ้น - จูไห่ - มาเก๊า : สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ - สวนหยวนหมิงหยวน - โชว์ตระการตาประกอบแสงสีเสียง - ตลาดกงเป่ย - ถนนคู่รัก - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Venetian Macau - The Parisian Macao - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง - เป็ดปักกิ่ง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Chek Lap Kok - สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ - เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหลอวู่ - ร้านหยก - จูไห่ - ร้านผ้าไหมจีน - สวนหยวนหมิงหยวน - โชว์ตระการตาประกอบแสงสีเสียง - ตลาดกงเป่ย
ถนนคู่รัก - อนุสาวรีย์หวีหนี่ - ร้านยาบัวหิมะ - มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - The Venetian Macau - The Parisian Macao - จูไห่
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ เกาะฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สนามบิน Chek Lap Kok - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAX7-EK-HKG-DISNEY07(-3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
23-25 OCT
ราคา/ท่าน :

13,888 บาท!!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
13,888 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,888 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ - เซินเจิ้น : ดิสนีย์แลนด์ - วัดกวนอู - โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม - วัดแชกง - ย่านจิมซาจุ่ย

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฮ่องกง - ตลาดมงก๊ก
สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
วิคตอเรียพอยท์ - อ่าวรีพลัสเบย์ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกง - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAG0-CX-HKG-LOVE-HC4(-13)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
21-23 OCT
ราคา/ท่าน :

17,999 บาท!! เหลือเพียง 24 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
17,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง - Love ฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า : วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ถนนคู่รัก - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Resort - สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Cheak Lap Kok, ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - ลงเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ถนนคู่รัก The Lover’s Road - แวะชมหยก และผ้าไหมจีน - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Resort
วัดไป่เหลียน - สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
22
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเก๊า
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAG0-CX-HKG-LOVE-HC4(-14)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
21-23 OCT
ราคา/ท่าน :

17,999 บาท!! เหลือเพียง 24 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
17,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวมาเก๊า :
ทัวร์มาเก๊า - Love ฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า : วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ถนนคู่รัก - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Resort - สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Cheak Lap Kok, ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - ลงเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ถนนคู่รัก The Lover’s Road - แวะชมหยก และผ้าไหมจีน - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Resort
วัดไป่เหลียน - สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
23
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
คาเธ่ย์แปซิฟิค

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAG0-CX-HKG-LOVE-HC4(-15)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CX-คาเธ่ย์แปซิฟิค
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
21-23 OCT
ราคา/ท่าน :

17,999 บาท!! เหลือเพียง 24 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
17,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - Love ฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า : วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ถนนคู่รัก - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Resort - สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย / เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ - ไวน์แดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบิน Cheak Lap Kok, ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน - ลงเรือเฟอร์รี่สู่จูไห่
จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ถนนคู่รัก The Lover’s Road - แวะชมหยก และผ้าไหมจีน - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - The Venetian Resort
วัดไป่เหลียน - สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะฮ่องกง - สนามบินCheak Lap Kok, ฮ่องกง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
24
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
แอร์เอเชีย

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAN7-FD-KMG002(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 OCT
ราคา/ท่าน :

23,900 บาท!! เหลือเพียง 12 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง : เมืองโบราณต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - Impresssion - อุทยานน้ำหยก - ตำหนักทอง / เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด - สุกี้ปลาแซลม่อน - อาหารจีนวางตุ้ง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - คุนหมิง - ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่
ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - Impresssion - อุทยานน้ำหยก - ร้านใบชา - เมืองต้าหลี่
ต้าลี่ - คุนหมิง - บัวหิมะ - ตำหนักทอง - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง
คุนหมิง - ร้านผ้าไหม - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
25
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
จินแอร์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAS6-LJ-KOREA-P2(-3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ-จินแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
13-17 OCT
ราคา/ท่าน :

17,900 บาท!! เหลือเพียง 25 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - Autumn : หมู่บ้านลูกกวาด - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชวังถ๊อกซูกุง - วัดโชเกซา - ตลาดอินซาดง - ตลาดเมียงดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - หมู่บ้านลูกกวาด - เกาะนามิ
ทำกิมจิ - ถ่ายรูปในชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - คอสเมติค - ภูเขานัมซาน (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ชมวิวบนตึก)
ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง - พระราชวังถ๊อกซูกุง - วัดโชเกซา - ดิวตี้ฟรี - ตลาดอินซาดง - ตลาดเมียงดง
น้ำมันสนเข็มแดง - กาโรซูกิล - พลอยสีม่วง - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
26
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
จินแอร์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAS6-LJ-KOREA-P2(-4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ-จินแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
20-24 OCT
ราคา/ท่าน :

18,900 บาท!! เหลือเพียง 12 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
18,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - Autumn : หมู่บ้านลูกกวาด - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชวังถ๊อกซูกุง - วัดโชเกซา - ตลาดอินซาดง - ตลาดเมียงดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - หมู่บ้านลูกกวาด - เกาะนามิ
ทำกิมจิ - ถ่ายรูปในชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - คอสเมติค - ภูเขานัมซาน (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ชมวิวบนตึก)
ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง - พระราชวังถ๊อกซูกุง - วัดโชเกซา - ดิวตี้ฟรี - ตลาดอินซาดง - ตลาดเมียงดง
น้ำมันสนเข็มแดง - กาโรซูกิล - พลอยสีม่วง - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
27
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
จินแอร์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAS6-LJ-KOREA-P2(-5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ-จินแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 OCT
ราคา/ท่าน :

17,900 บาท!! เหลือเพียง 12 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
17,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - Autumn : หมู่บ้านลูกกวาด - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชวังถ๊อกซูกุง - วัดโชเกซา - ตลาดอินซาดง - ตลาดเมียงดง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - หมู่บ้านลูกกวาด - เกาะนามิ
ทำกิมจิ - ถ่ายรูปในชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - คอสเมติค - ภูเขานัมซาน (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ชมวิวบนตึก)
ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง - พระราชวังถ๊อกซูกุง - วัดโชเกซา - ดิวตี้ฟรี - ตลาดอินซาดง - ตลาดเมียงดง
น้ำมันสนเข็มแดง - กาโรซูกิล - พลอยสีม่วง - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
28
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
TG/7C/TW-การบินไทย/ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAK3-TGx7CxTW-ICN-KR07(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG/7C/TW-การบินไทย/ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
20-24 OCT
ราคา/ท่าน :

20,900 บาท!! เหลือเพียง 20 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - Autumn : ล่องเรือ Hyundai Cruise ชมคลองอาร่า - One Mount Snow Park - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซล ทาวเวอร์ - พระราชวังเคียงบ็อค - Trick Eye Museum - Ice Museum

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - ล่องเรือ Hyundai Cruise ชมคลองอาร่า - One Mount Snow Park (รวมค่าเข้า Snow Park แต่ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี) - ซูวอน
ยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซล - ทำคิมบับ - โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - Seoullo 7017 - ตลาดทงแดมุน
ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร Red Pine - Cosmetic Outlet - บลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบ็อค - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู - ย่านฮงแด - Trick Eye Museum - Ice Museum - พลอยอเมทิส - ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
29
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
TG/7C/TW-การบินไทย/ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAK3-TGx7CxTW-ICN-KR08(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG/7C/TW-การบินไทย/ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
20-24 OCT
ราคา/ท่าน :

21,555 บาท!! เหลือเพียง 20 ที่!
16,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
21,555 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - Autumn : สกีในร่ม One Mount Snow Park - เกาะนามิ - โรงถ่ายละคร MBC - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชวังเคียงบ๊อก - โซลทาวเวอร์ - Trick Eye Museum - Ice Museum / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปู เบียร์ ไวน์ ไม่อั้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - เมือง Goyang - สกีในร่ม One Mount Snow Park (รวมค่าเข้า Snow Park แต่ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี) - เกาะนามิ - เมืองซูวอน
โรงถ่ายละคร MBC - เมืองยงอิน - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 - ช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน
ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสน - ศูนย์คอสเมติก - พระราชวังเคียงบ๊อก - Duty Free - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ชมวิวบนตึก) - ตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู - พลอยอเมทิส - Trick Eye Museum - Ice Museum - ช้อปปิ้งย่านฮงแด - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
30
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
TG/7C/TW-การบินไทย/ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAK3-TGx7CxTW-ICN-KR10(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG/7C/TW-การบินไทย/ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
20-24 OCT
ราคา/ท่าน :

20,900 บาท!! เหลือเพียง 20 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ฤดูใบไม้ร่วง อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน : เกาะนามิ - วัดชินฮันซา - พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชวังเคียงบ็อค - โซล ทาวเวอร์ - Trick Eye Museum - Ice Museum

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - เมืองชุนชอน - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่ากระเช้า) - วัดชินฮันซา
พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์ - วัดวาวูจองซา - เมืองยงอิน - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - ช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน
ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร Red Ping - คอสเมติก - พระราชวังเคียงบ็อค - ช้อปปิ้งดิวตรี้ฟรี - โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ชมวิวบนตึก) - ตลาดเมียงดง
ฮ็อกเกนามู - ย่านฮงแด - Trick Eye Museum - Ice Museum - พลอยอเมทิส - ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
31
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
TG/7C/TW-การบินไทย/ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAK3-TGx7CxTW-ICN-KR11(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG/7C/TW-การบินไทย/ทีเวย์ แอร์/เจจูแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
20-24 OCT
ราคา/ท่าน :

19,900 บาท!! เหลือเพียง 20 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ฤดูใบไม้ร่วง : หมู่บ้านฝรั่งเศส Petite France - เกาะนามิ - ปั่นจักรยานเรียลไบท์ - โรงถ่ายละครเมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - สวนลอยฟ้า Seoullo7017 - พระราชวังเคียงบ็อค - โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - Trick Eye Museum - Ice Museum

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - หมู่บ้านฝรั่งเศส Petite France - เมืองชุนชอน - เกาะนามิ - ปั่นจักรยานเรียลไบท์
โรงถ่ายละครเมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - วิธีทำคิมบับ - สวนลอยฟ้า Seoullo7017 - ตลาดทงแดมุน
ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร Red Pine - ศูนย์คอสเมติก - บลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบ็อค - ดิวตี้ ฟรี - โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู - พลอยอเมทิส - Trick Eye Museum - Ice Museum - ย่านฮงแด - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
32
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
จินแอร์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ9-LJ-ROMANTIC-AUTUMN-KR(-4)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ-จินแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
19-23 OCT
ราคา/ท่าน :

20,900 บาท!! เหลือเพียง 4 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี โซล : อินชอนไชน่าทาวน์ - ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง - เกาะนามิ - หอคอยโซลทาวเวอร์ - สวนสนุก ล็อตเต้เวิร์ด - สวนฮานึล - ตลาดทงแดมุน - ตึก DDP - ชมดอกไม้ไฟ LED Rose Garden - พระราชวังชางด็อกกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันนก - คลองชองเกชอน - ถนนวัฒนธรรม อินซาดง / พักโซล 3 คืน / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ และอาหารนานาชาติ เบียร์ ไวน์ เติมไม่อั้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - อินชอนไชน่าทาวน์ - ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง - เกาะนามิ - หอคอยโซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ชมวิวบนตึก) - คล้องกุญแจคู่รัก
สวนสนุก ล็อตเต้เวิร์ด - ตึกที่สูงที่สุดของเกาหลี Lotte World Tower (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ชมวิวบนตึก) - สวนฮานึล - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) - ถ่ายรูปในชุดประจำชาติ ฮันบก - Cosmetic Outlet - ตลาดทงแดมุน - ตึก DDP สถานที่จัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม - ชมดอกไม้ไฟ LED Rose Garden
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - น้ำมันสนเข็มแดง - ช้อปปิ้งย่านอีวาแด (ย่านมหาลัยอีฮวา) - พระราชวังชางด็อกกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันนก - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี (สินค้าปลอดภาษี) - คลองชองเกชอน - ถนนวัฒนธรรม อินซาดง - พลอยอเมทิส - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
33
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
จินแอร์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ9-LJ-ROMANTIC-AUTUMN-KR(-5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ-จินแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 OCT
ราคา/ท่าน :

19,900 บาท!! เหลือเพียง 11 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี โซล : อินชอนไชน่าทาวน์ - ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง - เกาะนามิ - หอคอยโซลทาวเวอร์ - สวนสนุก ล็อตเต้เวิร์ด - สวนฮานึล - ตลาดทงแดมุน - ตึก DDP - ชมดอกไม้ไฟ LED Rose Garden - พระราชวังชางด็อกกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันนก - คลองชองเกชอน - ถนนวัฒนธรรม อินซาดง / พักโซล 3 คืน / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ และอาหารนานาชาติ เบียร์ ไวน์ เติมไม่อั้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - อินชอนไชน่าทาวน์ - ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง - เกาะนามิ - หอคอยโซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ชมวิวบนตึก) - คล้องกุญแจคู่รัก
สวนสนุก ล็อตเต้เวิร์ด - ตึกที่สูงที่สุดของเกาหลี Lotte World Tower (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ชมวิวบนตึก) - สวนฮานึล - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) - ถ่ายรูปในชุดประจำชาติ ฮันบก - Cosmetic Outlet - ตลาดทงแดมุน - ตึก DDP สถานที่จัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม - ชมดอกไม้ไฟ LED Rose Garden
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - น้ำมันสนเข็มแดง - ช้อปปิ้งย่านอีวาแด (ย่านมหาลัยอีฮวา) - พระราชวังชางด็อกกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันนก - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี (สินค้าปลอดภาษี) - คลองชองเกชอน - ถนนวัฒนธรรม อินซาดง - พลอยอเมทิส - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
34
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
จินแอร์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAJ9-LJ-ROMANTIC-AUTUMN-KR(-6)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : LJ-จินแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
20-24 OCT
ราคา/ท่าน :

20,900 บาท!! เหลือเพียง 14 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี โซล : อินชอนไชน่าทาวน์ - ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง - เกาะนามิ - หอคอยโซลทาวเวอร์ - สวนสนุก ล็อตเต้เวิร์ด - สวนฮานึล - ตลาดทงแดมุน - ตึก DDP - ชมดอกไม้ไฟ LED Rose Garden - พระราชวังชางด็อกกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันนก - คลองชองเกชอน - ถนนวัฒนธรรม อินซาดง / พักโซล 3 คืน / เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ และอาหารนานาชาติ เบียร์ ไวน์ เติมไม่อั้น

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - อินชอนไชน่าทาวน์ - ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง - เกาะนามิ - หอคอยโซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ชมวิวบนตึก) - คล้องกุญแจคู่รัก
สวนสนุก ล็อตเต้เวิร์ด - ตึกที่สูงที่สุดของเกาหลี Lotte World Tower (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ชมวิวบนตึก) - สวนฮานึล - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) - ถ่ายรูปในชุดประจำชาติ ฮันบก - Cosmetic Outlet - ตลาดทงแดมุน - ตึก DDP สถานที่จัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม - ชมดอกไม้ไฟ LED Rose Garden
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - น้ำมันสนเข็มแดง - ช้อปปิ้งย่านอีวาแด (ย่านมหาลัยอีฮวา) - พระราชวังชางด็อกกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันนก - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี (สินค้าปลอดภาษี) - คลองชองเกชอน - ถนนวัฒนธรรม อินซาดง - พลอยอเมทิส - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
35
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
การบินไทย

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-TG-ICN007(-3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
19-23 OCT
ราคา/ท่าน :

27,900 บาท!! เหลือเพียง 1 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
26,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/25,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - Hot Promotion : สวน The Garden of Morning Calm - เกาะนามิ - โรงถ่ายละคร MBC Dramia - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชวังเคียงบ๊อคคุง - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - วัดบงวันซา / พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน - สวน The Garden of Morning Calm - เกาะนามิ - โรงถ่ายละคร MBC Dramia
โรงเรียนกิมจิ - ถ่ายรูปในชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งย่านฮงแด
พระราชวังเคียงบ๊อคคุง - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Cosmetic Shop - Duty Free - คลองชองเกชอน - ตลาดเมียงดง
โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - วัดบงวันซา - น้ำมันสนเข็มแดง - พลอยอะเมทิส - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
36
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-XJ-ICN019(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
21-25 OCT
ราคา/ท่าน :

19,900 บาท!! เหลือเพียง 9 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - โรแมนติก ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี : ตามรอยสถานที่ถ่ายทำซีรี่ You're Beautiful ที่ The Garden Of Morning Calm - เกาะนามิ - ปั่น Rail Bike - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชวังถ๊อกซูกุง - โซลทาวเวอร์

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินอินชอน - เข้าสู่ที่พัก
ตามรอยสถานที่ถ่ายทำซีรี่ You're Beautiful ที่ The Garden Of Morning Calm - เกาะนามิ - ปั่น Rail Bike - ซูวอน
โรงเรียนกิมจิ - ถ่ายรูปในชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Cosmetic Shop - Duty Free - ตลาดเมียงดง
พระราชวังถ๊อกซูกุง - โซลทาวเวอร์ - พลอยอเมทิส - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ถนนฮงอิก - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
37
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-XJ-ICN020(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
12-16 OCT
ราคา/ท่าน :

19,900 บาท!! เหลือเพียง 13 ที่!
20,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
19,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/19,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - Beautiful Autumn : เกาะนามิ - โรงถ่ายละคร Mbc Dramia - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชวังถ๊อกซูกุง - โซลทาวเวอร์ (ขึ้นกระเช้าชมวิว) - สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 - ช้อปปิ้งย่านถนนฮงอิก

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - โรงถ่ายละคร Mbc Dramia - โซล
โรงเรียนกิมจิ - ถ่ายรูปในชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Cosmetic - Duty Free - ตลาดเมียงดง
พระราชวังถ๊อกซูกุง - ถนนเรียบกำแพงหิน - โซลทาวเวอร์ (ขึ้นกระเช้าชมวิว) - สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 - พลอยอะเมทิส - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ช้อปปิ้งย่านถนนฮงอิก
ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
38
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-XJ-ICN020(-3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : XJ-แอร์เอเชียเอ็กซ์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
19-23 OCT
ราคา/ท่าน :

20,900 บาท!! เหลือเพียง 20 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
20,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/20,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - Beautiful Autumn : เกาะนามิ - โรงถ่ายละคร Mbc Dramia - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชวังถ๊อกซูกุง - โซลทาวเวอร์ (ขึ้นกระเช้าชมวิว) - สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 - ช้อปปิ้งย่านถนนฮงอิก

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - โรงถ่ายละคร Mbc Dramia - โซล
โรงเรียนกิมจิ - ถ่ายรูปในชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Cosmetic - Duty Free - ตลาดเมียงดง
พระราชวังถ๊อกซูกุง - ถนนเรียบกำแพงหิน - โซลทาวเวอร์ (ขึ้นกระเช้าชมวิว) - สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 - พลอยอะเมทิส - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ช้อปปิ้งย่านถนนฮงอิก
ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
39
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์เกาหลีใต้
ไชน่าอีสเทิร์น

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-MU-ICN001(-1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
18-23 OCT
ราคา/ท่าน :

23,900 บาท!! เหลือเพียง 7 ที่!
25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ :
ทัวร์เกาหลีใต้ - เที่ยวคุ้ม 2 ประเทศ เกาหลี - เซี่ยงไฮ้ Colorful Autumn : เกาะนามิ - โรงถ่ายละคร Mbc Dramia - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชชางด๊อกคุง - ตลาดน้ำโบราณจูเจียเจี่ยว - ล่องเรือชมเมือง - หาดไว่ทาน / พักเมืองซูวอน 1 คืน - พักโซล 2 คืน - พักเซี่ยงไฮ้ 1 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินนานาชาติผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ - สนามบินอินชอน, เกาหลีใต้ - เกาะนามิ - เข้าที่พัก
โรงถ่ายละคร Mbc Dramia - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งตลาดฮงแด
โซลทาวเวอร์ - พระราชชางด๊อกคุง - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงเรียนกิมจิ - ถ่ายรูปในดฮันบก - Cosmetic Shop - Duty Free - ตลาดเมียงดง
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - พลอยอเมทิส - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - บินภายในสู่ สนามบินนานาชาติผู่ตง - เข้าที่พัก
นวดฝ่าเท้า - ตลาดน้ำโบราณจูเจียเจี่ยว - ล่องเรือชมเมือง - หาดไว่ทาน - สนามบินนานาชาติผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
40
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์จีน
ไชน่าอีสเทิร์น

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAA66-MU-ICN001(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชน่าอีสเทิร์น
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
18-23 OCT
ราคา/ท่าน :

23,900 บาท!! เหลือเพียง 7 ที่!
25,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,900 บาท
23,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/23,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวจีน :
ทัวร์จีน - เที่ยวคุ้ม 2 ประเทศ เกาหลี - เซี่ยงไฮ้ Colorful Autumn : เกาะนามิ - โรงถ่ายละคร Mbc Dramia - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พระราชชางด๊อกคุง - ตลาดน้ำโบราณจูเจียเจี่ยว - ล่องเรือชมเมือง - หาดไว่ทาน / พักเมืองซูวอน 1 คืน - พักโซล 2 คืน - พักเซี่ยงไฮ้ 1 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินนานาชาติผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ - สนามบินอินชอน, เกาหลีใต้ - เกาะนามิ - เข้าที่พัก
โรงถ่ายละคร Mbc Dramia - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งตลาดฮงแด
โซลทาวเวอร์ - พระราชชางด๊อกคุง - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงเรียนกิมจิ - ถ่ายรูปในดฮันบก - Cosmetic Shop - Duty Free - ตลาดเมียงดง
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - พลอยอเมทิส - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - บินภายในสู่ สนามบินนานาชาติผู่ตง - เข้าที่พัก
นวดฝ่าเท้า - ตลาดน้ำโบราณจูเจียเจี่ยว - ล่องเรือชมเมือง - หาดไว่ทาน - สนามบินนานาชาติผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
41
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAM8-SQ-SIN-SO-SHIOK(A)(-5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
21-23 OCT
ราคา/ท่าน :

16,555 บาท!! เหลือเพียง 19 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
16,055 บาท(เด็กเสริมเตียง)/15,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - So Shiok Option A Free & Easy : วัดเจ้าแม่กวนอิม - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden By The Bay - มารีน่า เบย์ แซนด์ - ชมการแสดงโชว์ Wonder Full Light - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน / เมนูพิเศษ ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee - บักกุ้ดเต๋ร้าน Song Fa

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชางกี, สิงคโปร์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGD ประมาณ 208 บาท) และ 2 Domes 28 SGD ประมาณ 700 บาท - มารีน่า เบย์ แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ชมวิวชั้น 57 ชำระเพิ่ม 23 SGD ประมาณ 600 บาท) - ชมการแสดงโชว์ Wonder Full Light
Option A : Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - Duty Free Shop - ย่านไชน่าทาวน์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
42
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAM8-SQ-SIN-SO-SHIOK(A)(-6)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
21-23 OCT
ราคา/ท่าน :

18,555 บาท!! เหลือเพียง 19 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
18,055 บาท(เด็กเสริมเตียง)/17,555 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - So Shiok Option B Full Board : วัดเจ้าแม่กวนอิม - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden By The Bay - มารีน่า เบย์ แซนด์ - ชมการแสดงโชว์ Wonder Full Light - สวนสนุก ยูนิเวอร์แซล - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - วัดพระเขี้ยวแก้ว / เมนูพิเศษ ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee - บักกุ้ดเต๋ร้าน Song Fa

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชางกี, สิงคโปร์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden By The Bay - มารีน่า เบย์ แซนด์ - ชมการแสดงโชว์ Wonder Full Light
Option B : สวนสนุก ยูนิเวอร์แซล - ชมแสงสีย่าน Clarke Quay (ไม่รวมค่าล่องเรือ 25 SGD หรือ 650 บาท)
ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - Duty Free Shop - ย่านไชน่าทาวน์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
43
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAM8-SQ-SIN-BOOKED(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
21-23 OCT
ราคา/ท่าน :

22,999 บาท!! เหลือเพียง 28 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
22,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/21,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - Full Booked : น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - สิงคโปร์ฟลายเออร์ (รวมค่าบัตร) - สวนพฤกษศาสตร์ Garden By The Bay (รวมค่าบัตรทั้ง 2 โดมแล้ว) - มารีน่า เบย์ แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) - โชว์แสง สี เสียง และน้ำ Wonder Full Light - ถ่ายรูปคู่ เมอร์ไลอ้อน - สวนสนุก Universal Studio (รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว) - ล่องเรือ Bum Boat (รวมค่าบัตรแล้ว) - วัดพระเขี้ยวแก้ว / เมนูพิเศษ ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee - บักกุ้ดเต๋ร้าน Song Fa

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชางกี, สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth - สิงคโปร์ฟลายเออร์ (รวมค่าบัตร) - สวนพฤกษศาสตร์ Garden By The Bay (รวมค่าบัตรทั้ง 2 โดมแล้ว แต่ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ Super Tree 8 SGD ประมารณ 208 บาท) - มารีน่า เบย์ แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) - โชว์แสง สี เสียง และน้ำ Wonder Full Light
ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า - ผ่านชม Elephant Statue - ถ่ายรูปคู่ เมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - สวนสนุก Universal Studio (รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว) - ล่องเรือ Bum Boat (รวมค่าบัตรแล้ว)
ช้อปปิ้ง ดิวตี้ฟรี - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
44
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAM8-SL-SIN-MAGNIFICENT4D(A)(-5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
20-23 OCT
ราคา/ท่าน :

15,999 บาท!! เหลือเพียง 30 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
15,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/14,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - Magnificent Option A Free & Easy : ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Garden By The Bay - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน / เมนูพิเศษ ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee - บักกุ้ดเต๋ร้าน Song Fa

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชางกี, สิงคโปร์ - เข้าที่พัก
ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ผ่านชม Elephant Statue - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree ชำระเพิ่ม 8 SGD และ 2 Domes ชำระเพิ่ม 28 SGD - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - ชมแสงสีย่าน Clarke Quay (ไม่รวมค่าล่องเรือ ชำระเพิ่ม 25 SGD)
Option A : Free & Easy (อิสระไม่มีรถ และไกด์บริการ)
วัดพระเขี้ยวแก้ว - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
45
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAM8-SL-SIN-MAGNIFICENT4D(A)(-6)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
20-23 OCT
ราคา/ท่าน :

17,999 บาท!! เหลือเพียง 30 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
17,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/16,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - Magnificent Option B Full Board : ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Garden By The Bay - สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - มารีน่าเบย์แซนด์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด / เมนูพิเศษ ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee - บักกุ้ดเต๋ร้าน Song Fa

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชางกี, สิงคโปร์ - เข้าที่พัก
ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ผ่านชม Elephant Statue - ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree ชำระเพิ่ม 8 SGD และ 2 Domes ชำระเพิ่ม 28 SGD - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - ชมแสงสีย่าน Clarke Quay (ไม่รวมค่าล่องเรือ ชำระเพิ่ม 25 SGD)
Option B Full Board : สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า) - มารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD (600 บาท) - ชมโชว์ Wonder Full Light
วัดพระเขี้ยวแก้ว - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
46
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
สกู๊ต แอร์ไลน์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAM8-TZ-SIN-AWESOME3D(A)(-5)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
21-23 OCT (Bus1, 2)
ราคา/ท่าน :

12,955 บาท!! เหลือเพียง 14 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
12,955 บาท(เด็กเสริมเตียง)/11,955 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - Awesome - Option A Free & Easy : ชมเมืองสิงคโปร์ - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ถ่ายรูปที่Garden By The Bay - ไชน่าทาวน์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด / เมนูพิเศษ ข้าวมันไก่ไหหลำร้านBoon Tong kee, บักกุ้ดเต๋ร้านSong Fa / ฟรีWifi บนรถ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชางกี - เข้าที่พัก
Option A : Free & Easy อิสระเต็มวัน(ไม่มีรถบริการ)
ชมเมืองสิงคโปร์ - ทำเนียบรัฐบาล, ศาลฎีกา, ศาลาว่าการเมือง - ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ถ่ายรูปที่Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับSuper Tree 8 SGD) - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ย่านไชน่าทาวน์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
47
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
สกู๊ต แอร์ไลน์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAM8-TZ-SIN-AWESOME3D(A)(-6)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
21-23 OCT (Bus1, 2)
ราคา/ท่าน :

14,955 บาท!! เหลือเพียง 14 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
14,955 บาท(เด็กเสริมเตียง)/13,955 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - Awesome - Option B : สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมแสงสีย่าน Clarke Quay - ชมเมืองสิงคโปร์ - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ถ่ายรูปที่Garden By The Bay - ไชน่าทาวน์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด / เมนูพิเศษ ข้าวมันไก่ไหหลำร้านBoon Tong kee, บักกุ้ดเต๋ร้านSong Fa / ฟรีWifi บนรถ

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชางกี - เข้าที่พัก
Option B Full Board : สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ท่าเรือClarke Quay - ล่องเรือBumboat ชมแม่น้ำสิงคโปร์ยามค่ำคืน - มารีน่า เบย์ แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ชมวิวชั้น 57 ชำระเพิ่ม 23 SGD ประมาณ 600 บาท) - ชมการแสดงแสง, สี, เสียง, น้ำ Wonder Full Light
ชมเมืองสิงคโปร์ - ทำเนียบรัฐบาล, ศาลฎีกา, ศาลาว่าการเมือง - ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ถ่ายรูปที่Garden By The Bay (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับSuper Tree 8 SGD) - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ย่านไชน่าทาวน์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
48
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
สกู๊ต แอร์ไลน์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAM8-TZ-SIN-TWO-PARK(-3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TZ-สกู๊ต แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
20-23 OCT
ราคา/ท่าน :

19,999 บาท!! เหลือเพียง 20 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,900 บาท
19,499 บาท(เด็กเสริมเตียง)/18,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - Two Theme Park : สวนสนุก Legoland - มารีน่า เบย์ แซนด์ - การแสดงแสง, สี, เสียง, น้ำ Wonder Full Light - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth - Garden By The Bay - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี / เมนูพิเศษ ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong kee, บักกุ้ดเต๋ร้าน Song Fa - Gub Lai Khan สุกี้มองโกล

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินชางกี - เข้าที่พัก
สวนสนุก Legoland - ช้อปปิ้ง JB Premium Outlet - มารีน่า เบย์ แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ชมวิว ชั้น 57 ชำระเพิ่ม 23 SGD ประมาณ 600 บาท) - ชมการแสดงแสง, สี, เสียง, น้ำ Wonder Full Light
ชมเมืองสิงคโปร์ - ทำเนียบรัฐบาล, ศาลฎีกา, ศาลาว่าการเมือง - ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมแสงสีย่านท่าเรือ Clarke Quay (ไม่รวมค่าล่องเรือ ชำระเพิ่ม 25 SGD)
ย่านไชน่าทาวน์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว Buddha Tooth Relic Temple - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth - Garden By The Bay (รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree) (ไม่รวมค่าเข้า Flowers Dome และ Cloud Forest 2 โดม) - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - สนามบินชางกี - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
49
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAM8-SQ-SIN-NEW-OPTION(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SQ-สิงคโปร์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : &   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
20-23 OCT
ราคา/ท่าน :

29,999 บาท!! เหลือเพียง 20 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
28,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/27,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวสิงคโปร์ :
ทัวร์สิงคโปร์ - Full Option ครบเครื่อง : สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - มารีน่าเบย์แซนด์ - Crane Dance - Singapore Flyer - Garden By The Bay - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่านไชน่าทาวน์ / พักResort World Sentosa 5 ดาว 1 คืน + โรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สิงคโปร์ - มารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้น Sands Sky Park ชั้น 57 ชำระเพิ่ม 23SGD) - ชมแสงสีย่าน Clarke Quay - ล่องเรือ Bumboat
Universal Studio (รวมค่าบัตรแล้ว) - ชมโชว์ Wing Of Time
ทำเนียบรัฐบาล - ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - ผ่านชมอาคารรัฐสภาเก่า - ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน - Garden By The Bay (รวมค่าเข้าชม Flowers Dome หรือ Cloud Forest 1โดม / ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree ชำระเพิ่ม 5 SGD และโดมดอกไม้) - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
วัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่านไชน่าทาวน์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
50
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย
AK/FD-แอร์เอเชีย

ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017

รหัสทัวร์ : THAAM8-AK-MY-CHEAP3D(-2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : AK/FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม :  จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
วันที่เดินทาง :
21-23 OCT
ราคา/ท่าน :

10,999 บาท!! เหลือเพียง 15 ที่!
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,900 บาท
9,999 บาท(เด็กเสริมเตียง)/8,999 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)

โปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย :
ทัวร์มาเลเซีย - So Cheap กัวลา - ปุตราจายา - เก็นติ้ง - มะละกา : ปุตราจายา - มัสยิดสีชมพู - มะละกา - Jonker Street - กัวลาลัมเปอร์ - ช้อปปิ้ง Bukit Bintang - ตึกแฝดปิโตรนาส - จตุรัสเมอเดก้า - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ / พักโรงแรม 3 ดาว พักเก็นติ้ง 1 คืน - พักมะละกา 1 คืน

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - มัสยิดสีชมพู - เก็นติ้งไฮแลนด์
วัดถ้ำบาตู - ถ่ายรูปอนุสาวรีย์ทหารอาสา - พระราชวังอิสตันน่า - พระราชวังอิสตานาเนการา - เมืองมะละกา - ถนนคนเดิน
จัตุรัสดัชท์สแควร์ - ชมวิหาร St.Paul’s Church - ชมป้อมปืนโปรตุเกส เอฟาโมซ่า - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
รายการที่ 1 ถึง 50
จากทั้งหมด 298 รายการ
Next Last
เลือกดูทัวร์ในหมวดโปรโมชั่นอื่น :
หมายเหตุ:-
    อีทราเวลเวย์ดอทคอม สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการ ทัวร์วันปิยมหาราช 2560 / 2017
    และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์ทัวร์จีน
ทัวร์ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ทัวร์เกาหลีราคาถูก
ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์
  แพคเกจมัลดีฟส์
ทัวร์ทัวร์ลาว
ทัวร์ทัวร์ลาวราคาถูก
ทัวร์ทัวร์พม่า
ทัวร์ทัวร์ฟิลิปินส์
ทัวร์ทัวร์ภูฏาน / ทัวร์ภูฐาน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ทัวร์อเมริกา
ทัวร์ทัวร์แคนาดา
ทัวร์ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ทัวร์อียิปต์
ทัวร์ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ทัวร์ตุรกี
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794