เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAE6-EY-MEMORY-MOROCCO9D

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 8 จาก
ทัวร์โมรอคโค 8 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์โมรอคโค

Z1739
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์โมรอคโค

รหัสทัวร์ : Z1739
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿66,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค :
ทัวร์โมรอคโค - จัตุรัสกลางเมือง - สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน - มัสยิดคูตูเบีย - Medersa Ben Youssef - ป้อมทาเริท - หุบเขาดาเดส - ทะเลทรายซาฮาร่า - อูฐชมเพื่อชมพระอาทิตย์ตกดิน - นั่งรถ 4X4สู่เมืองเออร์ฟูด์ - บลูเมสกี - น้ำพุธรรมชาติ - สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน - ชุมชนชาวยิว Mellah - เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 - สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮาหมัด - สนามบินมูฮมัมดั ฟิฟท์คาซาบลังกา - กรุงมาราเกซ - จัตุรัสกลางเมือง
 สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน - มัสยิดคูตูเบีย - พระราชวังบาเฮีย - Medersa Ben Youssef - เมืองวอซาเซท - ไอท์ เบน ฮาดดู
 ป้อมทาเริท - ทอดร้ากอร์จ - หุบเขาดาเดส - แวะชม โอเอซิส - เออร์ฟอร์ด - เมืองเมอร์ซูก้า - ทะเลทรายซาฮาร่า - อูฐชมเพื่อชมพระอาทิตย์ตกดิน
 นั่งรถ 4X4สู่เมืองเออร์ฟูด์ - พิพิธภัณฑ์ฟอสซิล - บลูเมสกี - เมืองเฟส
 ย่านเครื่องเทศ - เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - น้ำพุธรรมชาติ - สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน - บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณประจำเมืองเฟส - ประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟส - ชุมชนชาวยิว Mellah
 เชฟชาอูน - เมืองเมคเนส - เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส - เมืองเมคเนส - เชฟชาอูน
 เมืองเชฟชาอูน - เมืองราบัต - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 - ป้อมอูดายา - คาซาบลังก้า - จัตุรัสยูไนเต็ดเนชั่น - สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 - ถนนคอร์นิช บูเลอวาร์ด
 สนามบินคาซ่าบลังก้า
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮาหมัด - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1740
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์โมรอคโค

รหัสทัวร์ : Z1740
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค :
ทัวร์โมรอคโค - : คาซาบลังก้า - เซฟซาอูน - แมกเนส - เฟส - เมอร์ซูก้าร์ - วอซาเซท - มาราเกช - ราบัต - แวะชม ประตูบับมันซู - เมืองเฟซ - จุดชมวิวบนป้อมปราการ - เมืองอิเฟรน - เมืองออร์ฟอย์ด - นั่งรถ 4X4 ตะลุยทะลทรายซาฮารา - แวะชมโอเอซิส - ทอด้าจอร์จ - เมืองวอซาเซท - สวนจาร์ดีน มาจอแรล - สวนเมนารา - พระราชวังบาเฮีย ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ขั้นต่ำ 3 $ และคนรถ ขั้นต่ำ 2 $ ต่อคน ต่อวัน หรือตลอดทริป 35 USD ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปคนจูงอูฐ - ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพอใจ (ขึ้นต่ำวันละ 95 บาท x 9 วัน) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - สนามบินเมืองคาซาบลังก้า - เมืองเชฟชาอูน
 เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส - เมืองเมคเนส - แวะชม ประตูบับมันซู - เมืองเฟซ - จุดชมวิวบนป้อมปราการ - ประตูพระราชวังหลวง - เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 - ผ่านชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน - แวะชมบ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ
 เมืองอิเฟรน - เมืองออร์ฟอย์ด - นั่งรถ 4X4 ตะลุยทะลทรายซาฮารา
 ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทะเลทรายซาฮาร่า - แวะชมโอเอซิส - ทอด้าจอร์จ - เมืองวอซาเซท
 ป้อมไอท์ เบนฮาดดู - เมืองมาราเกช - ชมมัสยิด คูตูเบีย - จัตุรัสกลางเมือง - ตลาดเก่า
 สวนจาร์ดีน มาจอแรล - สวนเมนารา - พระราชวังบาเฮีย - คาซาบลังก้า
 ชมด้านในสุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 - เมืองราบัต - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 - เข้าชม ป้อมอูดายา - สนามบินเมืองราบัต
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1742
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์โมรอคโค

รหัสทัวร์ : Z1742
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿76,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค :
ทัวร์โมรอคโค - ไฮไลท์ (บินถึง คาซาบลังก้าเช้า - บินออก ราบัตค่ำ) : ป้อมอูดายา - ชมวิวช่องแคบยิบรอลต้า - นครสีฟ้า เชฟชาอูน - เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส - ประตูบับมันซู - สุสานของกษัตริย์ มูเล ไอดริสที่ 2 - ชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน - โรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - ชมการผลิตโมเสค - พักเต็นท์ หรือโรงแรมในทะเลทราย - ขี่อูฐ ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เนินทราย กลางทะเลทรายซาฮาร่า - นั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4x4 สู่เมืองเอร์ฟูด์ - แวะชมโอเอซิส - ชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกุหลาบ ของฝากเมืองมากูน่า - เมืองไอท์ เบนฮาดดู - ป้อมไอท์ เบนฮาดดู - จัตุรัสกลางเมือง Djemaa El Fnaa Square - ชมสวนจาร์ดีน มาจอแรล - สุเหร่า คูโตเบีย - พระราชวังบาเฮีย - ช้อปปิ้งที่ห้าง Morocco Mall - สุเหร่าหลวง - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย ท่านละ 1,000 บาท (ขอเรียกเก็บพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - คนขับรถบัส - คนขับรถ 4WD - คนจูงอูฐ รวมทั้งหมด 54 USD ต่อท่าน (ขอเรียกเก็บพร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - สนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังก้า - เมืองราบัต - ป้อมอูดายา - เมืองแทนเจียร์ - ชมวิวช่องแคบยิบรอลต้า - แกรนด์ ซัคโค
 แทนเจียร์ - นครสีฟ้า เชฟชาอูน
 เมคเนส - เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส - ประตูบับมันซู - เฟส - ผ่านประตู Bab Bou Jeloud - สุสานของกษัตริย์ มูเล ไอดริสที่ 2 - ชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน - โรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - ชมการผลิตโมเสค
 เฟส - เมืองอิเฟรน - มิเดลท์ - แอร์ฟูด์ - เมอร์ซูก้า - พักเต็นท์ หรือโรงแรมในทะเลทราย
 ขี่อูฐ ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เนินทราย กลางทะเลทรายซาฮาร่า - นั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4x4 สู่เมืองเอร์ฟูด์ - เมืองทินเฮียร์ - แวะชมโอเอซิส - ผ่านหุบเขาดาเดดส์ - ทอดร้ากอร์จ - เมืองวอซาเซท - ชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกุหลาบ ของฝากเมืองมากูน่า
 ป้อมทาอูเริท - เมืองไอท์ เบนฮาดดู - ป้อมไอท์ เบนฮาดดู - เมืองมาราเกช - จัตุรัสกลางเมือง Djemaa El Fnaa Square
 ชมสวนจาร์ดีน มาจอแรล - สุเหร่า คูโตเบีย - พระราชวังบาเฮีย - คาซาบลังก้า - ช้อปปิ้งที่ห้าง Morocco Mall - นั่งรถชมวิว ริมมหาสมุทรแอตแลนติค ยามค่ำคืน
 เมืองคาซาบลังก้า - เมืองราบัต - สุเหร่าหลวง - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 - สนามบิน Ratat Sale Airport - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1743
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์โมรอคโค

รหัสทัวร์ : Z1743
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 12 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿89,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค :
ทัวร์โมรอคโค - แกรนด์ : ป้อมอูดายา - ชมวิวช่องแคบยิบรอลต้า - จัตุรัสแกรนด์ ซัคโค - นครสีฟ้า เชฟชาอูน - เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส - ประตูบับมันซู - แวะชมสุสานของกษัตริย์ มูเล ไอดริสที่ 2 - สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน - โรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - ชมกรรมวิธีการปูกระเบื้องโมเสค ซิลิจ - นั่งรถ 4WD สู่ทะลทรายซาฮาร่า เมอร์ซูก้า - พักโรงแรม หรือเต็นท์กลางทะเลทราย - ขี่อูฐ ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เนินทราย ในทะเลทรายซาฮาร่า - นั่งรถ 4x4 สู่เมืองเอร์ฟูด์ - ชมโอเอซิส - แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกุหลาบ เมืองมากูน่า - ป้อมทาอูเริท - เมืองไอท์ เบนฮาดดู - ชมสวนจาร์ดีน มาจอแรล - นั่งรถม้า ชมเมืองมาราเกช - พระราชวังบาเฮีย - จัตุรัสกลางเมือง Djemaa El Fnaa Square - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน - ช้อปปิ้งห้าง Morocco Mall - สุเหร่าหลวง และพระราชวังหลวง - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย ท่านละ 1,200 บาท (โดยค่าทิปจะขอเรียกเก็บ พร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) - ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น - คนขับรถบัส - คนขับรถ 4WD - คนจูงอูฐ รวมทั้งหมด 64 USD ต่อท่าน (โดยค่าทิปจะขอเรียกเก็บ พร้อมค่าทัวร์ส่วนเหลือ) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - สนามบินนานาชาติ เมืองคาซาบลังก้า - เมืองราบัต - ป้อมอูดายา - เมืองแทนเจียร์ - ชมวิวช่องแคบยิบรอลต้า - จัตุรัสแกรนด์ ซัคโค - เข้าที่พัก
 เมืองแทนเจียร์ - นครสีฟ้า เชฟชาอูน
 เมืองเมคเนส - เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส - ผ่านชมเมืองมูเล่ ไอดริส - ประตูบับมันซู - เมืองเฟส - แวะชมสุสานของกษัตริย์ มูเล ไอดริสที่ 2 - สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน - โรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - ชมกรรมวิธีการปูกระเบื้องโมเสค ซิลิจ
 เมืองอิเฟรน - เมืองมิเดลท์ - เมืองเมอร์ซูก้า - เมืองเอร์ฟูด์ - นั่งรถ 4WD สู่ทะลทรายซาฮาร่า เมอร์ซูก้า - พักโรงแรม หรือเต็นท์กลางทะเลทราย
 ขี่อูฐ ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เนินทรายในทะเลทรายซาฮาร่า - นั่งรถ 4x4 สู่เมืองเอร์ฟูด์ - ชมโอเอซิส Tinerhir - ทอดร้ากอร์จ - เมืองวอซาเซท - ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกุหลาบที่เมือง มากูน่า
 ป้อมทาอูเริท - เมืองไอท์ เบนฮาดดู - เมืองมาราเกช
 ชมสวนจาร์ดีน มาจอแรล - นั่งรถม้า ชมเมืองมาราเกช - พระราชวังบาเฮีย - จัตุรัสกลางเมือง Djemaa El Fnaa Square - ตลาดเก่า
 เอซาเวร่า - ป้อมปราการเมือง - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
 เมืองเอล จาดีด้า เดิมชื่อ มาซากัน - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน - คาซาบลังก้า - ช้อปปิ้งห้าง Morocco Mall
 ชมภายนอก สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 - เมืองราบัต - สุเหร่าหลวง และ พระราชวังหลวง - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 - สนามบินราบัต
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1744
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์โมรอคโค

รหัสทัวร์ : Z1744
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿66,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค :
ทัวร์โมรอคโค - จัตุรัสกลางเมือง Jemaa El Fnaa Square - สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน - พระราชวังบาเฮีย - Medersa Ben Youssef - หุบเขาดาเดส - ทะเลทรายซาฮาร่า - อูฐชมเพื่อชมพระอาทิตย์ตกดิน - บลูเมสกี - ย่านเครื่องเทศ - น้ำพุธรรมชาติ - สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน - บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณประจำเมืองเฟส - ประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟส - ชุมชนชาวยิว - เชฟชาอูน - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 - จัตุรัสยูไนเต็ดเนชั่ - ถนนคอร์นิช บูเลอวาร์ด

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - สนามบินมูฮมัมดั ฟิฟท์คาซาบลังก้า - กรุงมาราเกซ - จัตุรัสกลางเมือง Jemaa El Fnaa Square
 สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน - มัสยิดคูตูเบีย - พระราชวังบาเฮีย - Medersa Ben Youssef - เมืองวอซาเซท - ไอท์ เบน ฮาดดู
 ป้อมทาเริท - ทอดร้ากอร์จ - หุบเขาดาเดส - เออร์ฟอร์ด - เมืองเมอร์ซูก้า - ทะเลทรายซาฮาร่า - ขี่อูฐชมเพื่อชมพระอาทิตย์ตกดิน
 นั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4X4 สู่เมืองเออร์ฟูด์ - พิพิธภัณฑ์ฟอสซิล - เมืองเฟซ - บลูเมสกี - เมืองอิเฟรน - เมืองเฟส
 ย่านเครื่องเทศ - เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - น้ำพุธรรมชาติ - สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน - บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณประจำเมืองเฟส - ประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟส - ชุมชนชาวยิว
 เชฟชาอูน - เมืองเมคเนส - เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส - เมืองเมคเนส - เชฟชาอูน
 เมืองเชฟชาอูน - เมืองราบัต - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 - ป้อมอูดายา - คาซาบลังก้า - จัตุรัสยูไนเต็ดเนชั่น - สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 - ถนนคอร์นิช บูเลอวาร์ด
 สนามบินคาซ่าบลังก้า
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1754
โอมานแอร์

ทัวร์โมรอคโค

รหัสทัวร์ : Z1754
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : WY-โอมานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿57,888
โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค :
ทัวร์โมรอคโค - ดินแดนฟ้าจรดทราย : สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 (ด้านนอก) - ชมเมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - ชมสุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 - ชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน - เมืองแมคเนส - ชมประตูบับมันซู - เมืองอิเฟรน - เมืองมิเดล - นำท่านขี่อูฐ ชมพระอาทิตย์ขึ้น - เมืองไอท์ เบนฮาดดู - เมืองมาราเกช - เมืองสีชมพู - สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น - ค่าทิปพนักงานขับรถในประเทศ - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ รวม 70 USD หรือประมาณ 2,331 บาท --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินประเทศโอมาน
 สนามบินมุฮัมมัด ฟิฟท์ - สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 (ด้านนอก) - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ด ที่ 5
 เมืองเชฟชาอูน - ถ่ายรูปหมู่บ้านสีฟ้า - เมืองเฟซ
 ชมเมเดอร์ซา บูอิมาเนีย - ชมสุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 - ชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน
 เมืองแมคเนส - ชมประตูบับมันซู - เมืองอิเฟรน - เมืองมิเดล - หุบเขาดาเดส - เมืองเออร์ฟูด์ - เมืองเมอร์ซูก้าร์
 นำท่านขี่อูฐ ชมพระอาทิตย์ขึ้น - โอเอซิส - ทอดร้าจอร์จ - ชมหุบเขากุหลาบ - เมืองวอซาเซท
 เมืองไอท์ เบนฮาดดู - เมืองมาราเกช - เมืองสีชมพู
 เมดิน่า - สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน - พระราชวังบาเฮีย - จัตุรัสกลางเมือง - ชมมัสยิด คูตูเบีย
 สนามบินมุฮัมมัด ฟิฟท์
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินประเทศโอมาน - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2567
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์โมรอคโค

รหัสทัวร์ : Z2567
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿49,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค :
ทัวร์โมรอคโค - แกรนด์ : สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 - สวน Majorelle Garden - เมืองวอซาเซท - ผ่านชม ป้อมทาเริท - ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นกลางทะเลทราย - นั่งรถ 4WD - นครสีฟ้าเชฟชาอูน - เมืองโบราณโวลูบิลิส - แมกเนส - ชมเมืองราบัต - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน และค่าทิปพนักงานขับรถ 2 USD ต่อท่าน ต่อวัน - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อท่าน ต่อวัน - ไม่รวม ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ - คาซาบลังก้า - สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 - มาราเกซ
 สวน Majorelle Garden - เมืองวอซาเซท - ผ่านชม ป้อมทาเริท
 วอซาเซส - ทินเฮียร์ - เมอร์ซูก้า - เมืองเออร์ฟูด์
 เมอร์ซูก้า - ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นกลางทะเลทราย - นั่งรถ 4WD - แอร์ฟอร์ด - เฟส
 เฟส - มาดีน่า แห่ง เฟส - นครสีฟ้าเชฟชาอูน
 เชฟชาอูน - เมืองโบราณโวลูบิลิส - แมกเนส - ราบัต
 ชมเมืองราบัต - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 - สนามบินเมืองราบัต
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4188
เอทิฮัด แอร์เวย์

ทัวร์โมรอคโค

รหัสทัวร์ : Z4188
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EY-เอทิฮัด แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค :
ทัวร์โมรอคโค - คาซาบลังก้า - ราบัต - แทนเจียร์ - เชฟชาอูน - เมคเนส - เมืองโรมันโวลูบิลิส - เฟส - อิเฟรน - แอร์ฟอร์ด - เมอร์ซูก้า ทอดร้า - โอเอซิส Tinghir - M’Gouna - วอซาเซท - เอ็ทเบน ฮาดดู - มาราเกช - ถ้ำเฮอร์คิวลิส - นครสีฟ้าเมืองเชฟชาอูน - เมืองเมคเนส - เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส - นั่งรถ4X4 ออกสู่ทะเลทรายซาฮารา - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าโมรอคโคมอลล์ - ขี่อูฐเพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้น

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอาบูดาบี - สนามบิน Mohamed V International Airport - เมืองคาซาบลังก้า - สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 - ย่านใจกลางเมือง - เมืองราบัต - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 - หอคอยฮัสซัน - สวนสาธารณะแอนดาลูเชียน - ดายา คาชบาห์
 เมืองแทนเจียร์ - ถ้ำเฮอร์คิวลิส - เมืองแทนเจียร์ - แกรนด์ซัคโค - เพลส เดอ ฟรานช์ - ป้อมปราการเมืองแทนเจียร์ - พระราชวังสุลต่าน ดาร์ เอล มาคเซ่น
 นครสีฟ้าเมืองเชฟชาอูน - เมืองเมคเนส - เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส - เมืองเมคเนส - เมืองเฟซ
 ประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟส - ชมโรงงานเซรามิก - โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา - ประตูbab Bou Jeloud - เมเดอร์ซาบูอิมาเนีย - บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ
 เมืองอิเฟรน - เมืองมิเดลท์ - เมืองแอร์ฟอร์ด
 ขี่อูฐเพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้น - นั่งรถ4X4 ออกสู่ทะเลทรายซาฮารา - เมืองแอร์ฟอร์ด - โอเอซิสtinghir - ผ่านหุบเขาดาเดส - ทอดร้าจอร์จ
 เมืองเอ็ทเบน ฮาดดู - Tichka Pass - เมืองมาราเกช - จัตุรัสกลางเมือง - ตลาดเก่า
 มัสยิดคูตูเบีย - สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน - พระราชวังบาเฮีย - ชมmajorelle Garden - เมืองคาซาบลังก้า - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าโมรอคโคมอลล์
 เดินทางสู่สนามบิน - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอาบูดาบี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 8 จาก
ทัวร์โมรอคโค 8 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์โมรอคโค, โปรแกรมท่องเที่ยวโมรอคโค และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์โมรอคโคเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์โมรอคโคเดือนมกราคม 2563
ทัวร์โมรอคโคเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์โมรอคโคเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์โมรอคโคเดือนเมษายน 2563
ทัวร์โมรอคโคเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์โมรอคโคเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์โมรอคโคเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์โมรอคโคเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์โมรอคโคเดือนกันยายน 2563
ทัวร์โมรอคโคเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์โมรอคโคเดือนพฤศจิกายน 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP