เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
Z1319

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์โครเอเชีย 26 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์โครเอเชีย

Z1181
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z1181
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿43,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - แกรนด์ : ซาเกร็บ - ซาดาร์ - สปลิต - เมืองเก่าดูบรอฟนิก - นั่งกระเช้า Srd Hill ชมวิวเนินเขา เมืองดูบรอฟนิก - เขตอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - ล่องเรือ Jezero Kozjak ชมวิวทะเลสาบ - สะพานสีเลือด - จัตุรัสเซนต์มาร์ค ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่าโครเอเชีย 5,500 ต่อท่าน - ไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น วันละ 2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร - ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 2 ยูโร x 1 วัน = 2 ยูโร - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องเมืองดูไบ - ซาเกร็บ - ซาดาร์
 ซาดาร์ - สปลิต - ดูบรอฟนิก
 ดูบรอฟนิก - เมืองเก่าดูบรอฟนิก - นั่งกระเช้า Srd Hill ชมวิวเนินเขา เมืองดูบรอฟนิก
 ดูบรอฟนิก - ซิเบนิก - โวดิเซ่ - เขตอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
 อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - ล่องเรือ Jezero Kozjak ชมวิวทะเลสาบ - ซาเกร็บ
 สะพานสีเลือด - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องเมืองดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1287
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z1287
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿72,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย - บอสเนีย - เฮอร์เซโกวีนา : เวนิส - ถ้ำโพสทอยน่า (สโลวีเนีย) - ล่องเรือทะเลสาบเบลด - ลุบเบลียน่า - ซาเกรบ (โครเอเชีย) - อุทยานพลิตวิเซ่ - ซาร์ดาร์ - ซิบินิค - โทรเกียร์ - สปลิท - สตอน - ชิมหอยนางรมแห่งเมืองสตอน ดูบรอฟนิค - โมสตาร์ (บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา) - ซาราเยโว ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้นอิตาลี (ประมาณ 3,000 บาท) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - สนามบินเวนิส - ล่องเรือสู่เกาะเวนิส - จตุรัสเซนต์มาร์โค และพระราชวังดอจจ์ - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์มาร์โค - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมรอบจตุรัสเซนต์มาร์โค
 สโลวีเนีย - นั่งรถรางไฟฟ้า ชมถ้ำโพสทอยน่า - ปลามนุษย์ - ล่องเรือทะเลสาบเบลด - เมืองลุบเบลียน่า
 สะพานมังกร - เข้าชมปราสาทเมืองเก่า - เมืองซาเกรบ - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ตลาดกลางเมือง - ขึ้นรถรางไฟเที่ยวเขต Upper Town - ถ่ายรูปกับวิหารเซนต์มาร์ก - ถ่ายรูปโบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน - จัตุรัส Trg Ban Jelacic Square - ชมอนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
 ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak - เมืองซาดาร์ - ถ่ายรูปโบสถ์อนาสตาเชีย - โบสถ์เซนต์ โดแนท
 เมืองซิบินิค - มหาวิหารเซนต์จาคอบ (มรดกโลก) - เมืองโทรเกียร์ - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ - ถ่ายรูปกับหอนาฬิกา - ถ่ายรูปป้อมเซนต์มาร์ค - เมืองสปลิท - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (มรดกโลก)
 เมืองสตอน - เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค - เขตเมืองเก่า - ประตู Pile Gate - ชมน้ำพุ Onofrio - โบสถ์ The Cathedral - ถ่ายรูปหอนาฬิกาโบราณ - ถ่ายรูปพระราชวังเรคเตอร์ - ถ่ายรูปสปอนซา พาเลส
 เมืองโมสตาร์ - สะพานโบราณ - ย่านเมืองเก่า - มัสยิดโกสกี้ เมห์เมด ปาซ่า
 เมืองซาราเยโว - อุโมงค์สงคราม - ย่านเมืองเก่า - ย่านเมืองเก่าซาราเยโว - สุเหร่า Gazi Husrev Beg Mosque - มหาวิหารประจำเมืองซาราเยโว - สะพานลาติน - สนามบินซาราเยโว
 แวะเปลี่ยนเครื่องนครอิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1288
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z1288
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿74,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - อิตาลี - โครเอเชีย - สโลวีเนีย - บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา : นั่งเรือสู่เกาะเวนิส - พระราชวังดอจจ์ - ถ้ำโพสทอยน่า - ปราสาทเมืองเก่า - มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - Upper Town - Trg Ban Jelacic Square - อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic - หมู่บ้านราสโตเก้ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak - โบสถ์อนาสตาเชีย - มหาวิหารเซนต์จาคอบ - Kopnena Vrata - ป้อมเซนต์มาร์ค - ศาลาว่าการเมืองสไตล์เรเนซองค์ - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ** รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้นอิตาลี (ประมาณ 3,000 บาท) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินเวนิส - นั่งเรือสู่เกาะเวนิส - จัตุรัสเซนต์มาร์โค - พระราชวังดอจจ์ - แวะถ่ายรูปบริเวณสะพานถอนหายใจ - แวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์มาร์โค
 ถ้ำโพสทอยน่า - เมืองลุบเบลียน่า - สะพานมังกร - ปราสาทเมืองเก่า
 เมืองซาเกรบ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ตลาดกลางเมือง - Upper Town - โบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน - Trg Ban Jelacic Square - อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic - หมู่บ้านราสโตเก้ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
 อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak - เมืองซาดาร์ - โบสถ์อนาสตาเชีย - โบสถ์เซนต์ โดแนท - โรมันฟอรัม
 เมืองซิบินิค - มหาวิหารเซนต์จาคอบ - เมืองโทรเกียร์ - เขตเมืองเก่า - Kopnena Vrata - แวะถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ - ถ่ายรูปกับหอนาฬิกา - ป้อมเซนต์มาร์ค - เมืองสปลิท - ศาลาว่าการเมืองสไตล์เรเนซองค์ - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
 เมืองสตอน - เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค - Old Town - Pile Gate - น้ำพุ Onofrio - The Cathedral - หอนาฬิกาโบราณ - พระราชวังเรคเตอร์ - สปอนซา พาเลส
 เมืองโมสตาร์ - สะพาน โบราณ - ย่านเมืองเก่า - มัสยิดโกสกี้ เมห์เมด ปาซ่า - เมืองซาราเยโว
 อุโมงค์สงคราม - ย่านเมืองเก่า Bascarsija - สุเหร่า Gazi Husrev - Beg Mosque - มหาวิหารประจำเมืองซาราเยโว - สะพานลาติน - สนามบินซาราเยโว
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1319
ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z1319
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿69,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - แกรนด์ : มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ตลาดกลางเมือง - ถ่ายรูปนางแห่งนกนางนวล - เข้าชม พูล่า อารีน่า - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak - เข้าชม มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย - มหาวิหาร เซนต์จาคอป - มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ - พระราชวังดิโอคลีเธียน - ฟาร์มหอยนางรม พร้อมลิ้มลองรสชาติหอยนางรมสดๆ - ลอดประตู Pile Gate - ขึ้นกระเช้าชมวิวพาโนรามาเมืองดูบรอฟนิก ** เมนูพิเศษ หอยนางรม และไวน์ ณ ฟาร์มหอยนางรม - ปลาเทร้าซ์ ปลาทูน่า และปลาหมึก / อัตรานี้ รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนพนักงานขับรถวันละ 2 ยูโร (6 วัน 12 ยูโร) - ไม่รวม ค่าทิปผู้นำเที่ยวไทยวันละ 3 ยูโร (8 วัน 24 ยูโร) - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจำโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเวียนนา ออสเตรีย - กรุงซาเกรบ - จัตุรัส Ban Josip Jelačić - เข้าชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ตลาดกลางเมือง - ประตูหิน - ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์นักบุญมาร์ค - เมืองโอพาเทีย - ถ่ายรูปนางแห่งนกนางนวล
 เมืองพูล่า - เข้าชม พูล่า อารีน่า - เมืองโรวินจ์ - ถ่ายรูปคู่โบสถ์เซนต์อาเฟเหมี่ย - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
 อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak - เมืองซาดาร์ - เข้าชม มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย - ออร์แกนทะเล
 เมืองซีบีนิค - ถ่ายรูปมหาวิหาร เซนต์จาคอป - เมืองโทรเกียร์ - มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ - เมืองสปลิท - พระราชวังดิโอคลีเธียน
 เมืองสตอน - ฟาร์มหอยนางรม พร้อมลิ้มลองรสชาติหอยนางรมสดๆ - เมืองดูบรอฟนิก - ลอดประตู Pile Gate - ถ่ายรูปคู่กับ น้ำพุ Onofrio - ถ่ายรูปหอนาฬิกาโบราณ - ถ่ายรูป พระราชวังเรคเตอร์
 เมืองเก่าดูบรอฟนิก - ขึ้นกระเช้าชมวิวพาโนรามาเมืองดูบรอฟนิก - สนามบินนานาชาติดูบรอฟนิค - แวะเปลี่ยนเครื่องกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1320
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z1320
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,999
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - ซาเกร็บ - ดูบรอฟนิก - พลิตวิเซ่ - ย่านอัพเปอร์ทาวน์ - มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ - มหาวิหารเซนต์มาร์ค - ชมโดยรอบของเมืองซาเกร็บ - เนินเขากอร์นจิกราด - สุสานประเทศโครเอเชีย - เมืองซาดาร์ - จัตุรัสกลางเมือง - หอระฆังประจำเมืองดูบรอฟนิก - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า - ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค - รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์
 สนามินซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ - เมืองซาเกร็บ - ย่านอัพเปอร์ทาวน์ - มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ - มหาวิหารเซนต์มาร์ค - ชมโดยรอบของเมืองซาเกร็บ - เนินเขากอร์นจิกราด - โบสถ์เซนต์แคทเทอรีน - อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะภาพเขียน - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งประเทศโครเอเชีย - ย่านโลเวอร์ทาวน์ - อนุสาวรีย์พระเจ้าโจเซปเจลาซิค - สุสานประเทศโครเอเชีย - เมืองซาดาร์
 จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองซาดาร์ - โบสถ์เซนต์ไซเมียน - โรมันฟอรัม - โบสถ์เซนต์โดแนท - โบสถ์เซนต์แมรี่ - มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย - เมืองสปลิท - พระราชวังไดโอคลีเชียน - เมืองมาลี สตอน
 ล่องเรือชม ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม - ลิ้มลอง รสชาติของหอยนางรมสดๆ จากทะเลอะเดรียติก พร้อม จิบแชมเปญ - เมืองดูบรอฟนิก - ศาลาว่าการประจำเมืองดูบรอฟนิก - หอระฆังประจำเมืองดูบรอฟนิก - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิวเมืองดูบรอฟนิก - เมืองโทรเกียร์ - จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 - มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์
 เมืองซีเบนิก - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า - ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค - เมืองโอพาเทีย
 เมืองโอพาเทีย - รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล - เมืองซาเกร็บ - ตลาดโดลาค - สนามบินซาเกร็บ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินฮาหมัด
 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z1334
กาตาร์แอร์เวย์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z1334
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : QR-กาตาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿55,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - ชมปราสาททราฟนิค - เมืองจาจ์ส - น้ำตกพลิวา - เมืองทราฟนิค - จาจ์ส - ชมน้ำตกพลิวา - บีฮัช - เมืองบลากายจ์ - น้ำตกคราวิซ - เมืองโมสตาร์ - เมืองคอนยิค - เมืองซารางเยโว

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา - สนามบินซารางเยโว - ชมปราสาททราฟนิค - เมืองจาจ์ส - น้ำตกพลิวา
 เมืองทราฟนิค - จาจ์ส - ชมน้ำตกพลิวา - บีฮัช
 เมืองบีฮัช - หมู่บ้านโอราซาส
 เมืองบลากายจ์ - น้ำตกคราวิซ - เมืองโมสตาร์
 เมืองคอนยิค - ทางผ่านชม แม่น้ำ จาบลานิก้า - เมืองซารางเยโว
 สนามบินซารางเยโว - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1335
ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z1335
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿65,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - แกรนด์ : สนามต่อสู้โบราณ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ - - ล่องเรือทะเลสาบ Jezero Kozjak - ย่าน People’S Square - พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน - ฟาร์มเลี้ยงหอย - ชิมหอยนางรมสดๆจากทะเลอเดรียติค - นั่งกระเช้าสู่ Srd Hill - Old Town - ถ่ายรูปกับ พระราชวังเรคเตอร์ - จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค - วิหารเซนต์มาร์ก - ท่านนั่งรถราง Uspinjaca ลงสู่ Lower Town - มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่น

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา - สนามบินซาเกรบ - เมืองพูล่า - สนามต่อสู้โบราณ - โอพาเทีย
 พาเทีย - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ - ชมน้ำตก The Plitvice Water Fall - ล่องเรือทะเลสาบ Jezero Kozjak - เมืองซาดาร์ - ผ่านชมโบสถ์เซนต์โดนาทัส
 เมืองสปลิท - ชมย่าน People’S Square - พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน - ชมยอดระฆังแห่งวิหาร The Cathedral Belfry - ชมรูปปั้นของ Gregory Of Nin - เมืองมาลี สตอน - ฟาร์มเลี้ยงหอย - ชิมหอยนางรมสดๆจากทะเลอเดรียติค - เมืองนีอุม
 เมืองดูบรอฟนิค - นั่งกระเช้าสู่ Srd Hill - Old Town - ประตู Pile Gate - น้ำพุ Onofrio - หอนาฬิกาโบราณ - ถ่ายรูปกับ พระราชวังเรคเตอร์ - ถ่ายรูปกับ สปอนซา พาเลส - เมืองโทรเกียร์ - เขตเมืองเก่า - ถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์
 เมืองซิเบนิค - จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค - ถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์เจมส์ - เมืองซาเกรบ
 เขต Upper Town - วิหารเซนต์มาร์ก - กำแพงหินโบราณ - นำท่านนั่งรถราง Uspinjaca ลงสู่ Lower Town - ตลาดกลางเมือง - มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่น - อนุสารีย์โจซิพ เจลา - สนามบินซาเกรบ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1336
ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z1336
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿98,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี โครเอเชีย - สโลเวเนีย - บอสเนีย : ล่องเรือชมทะเลสาบเบลด - ขึ้นชม ปราสาทลุบบลิยาน่า - ถ้ำโพสทอยน่า - โอพาเทีย - รูปปั้น Maiden with the Seagull - ซาเกรบ (โครเอเชีย) - ชมเมือง Upper Town - นั่งรถราง Funicular สู่เขต Upper Town - มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ตลาดกลางเมือง - วิหารเซนต์มาร์ก - เข้าชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ - น้ำตก The Plitvice Water Fall - Donja Jezira - ล่องเรือในทะเลสาบ Jezero Kozjak - ชมเมืองซิบินิค - ชมเมืองสปลิท - ชมศาลาว่าการเมือง - พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน - โมสตาร์ (บอสเนีย) - บลากายจ์ - เมืองมาลี สตอน - เมืองดูบรอฟนิค - ชมวิวเมืองดูบรอฟนิค บนกำแพงเมือง (รวมค่าตั๋วแล้ว) - ช้อปปิ้งของที่ระลึก - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดูบรอฟนิค ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน / โปรดเตรียมเอกสารขอวีซ่าเชงเก้น และวีซ่าโครเอเชีย 2 ชุด เผื่อเวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 30 วันทำการ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินกรุงเวียนนา - เมืองคลาเกรนเฟิร์ท - เบลด (สโลวีเนีย) - ล่องเรือชมทะเลสาบเบลด - ลูบลิยาน่า
 ลูบลิยานา - ขึ้นชม ปราสาทลุบบลิยาน่า - ถ้ำโพสทอยน่า - โอพาเทีย - รูปปั้น Maiden with the Seagull
 โอพาเทีย - ซาเกรบ (โครเอเชีย) - ชมเมือง Upper Town - นั่งรถราง Funicular สู่เขต Upper Town - มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ตลาดกลางเมือง - วิหารเซนต์มาร์ก
 เข้าชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ - น้ำตก The Plitvice Water Fall - Donja Jezira - ล่องเรือในทะเลสาบ Jezero Kozjak - ชมเมืองซิบินิค
 ชมเมืองสปลิท - ชมศาลาว่าการเมือง - พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน - ผ่านเมืองนีอุม
 นีอูม - โมสตาร์ (บอสเนีย) - บลากายจ์ - นีอูม
 เมืองมาลี สตอน - เมืองดูบรอฟนิค - ชมวิวเมืองดูบรอฟนิค บนกำแพงเมือง (รวมค่าตั๋วแล้ว) - ช้อปปิ้งของที่ระลึก
 ดูบรอฟนิค - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดูบรอฟนิค - บินภายในสู่เวียนนา - ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2396
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z2396
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿51,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Costa Delizioza, Cruise Only : เส้นทาง เวนิส (อิตาลี) - บาริ - เกาะคอร์ฟู (กรีซ) - พิราอุส (เอเธนส์) กรีซ - โคเตอร์ (มอนเตเนโกร) - ดูบรอฟนิก (โครเอเชีย) - เวนิส (อิตาลี) ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น และ วีซ่าโครเอเชีย - ค่าประกันสุขภาพ และประกันภัย - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ 70 EUR ต่อผู้เดินทาง, เด็กอายุ 14-4 ปี EUR 35.00 ต่อผู้เดินทาง / ราคาโปรโมชั่นนี้ จอง และชำระเงินภายใน 30 พ.ย. 62 นี้เท่านั้น --

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - แนะนำบินลง สนามบินมาร์โค โปโล อิตาลี - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Venice (Italy) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Deliziosa - Embark Depart 17:00 PM
 Arrival 14.00 AM Bari (Italy) - Depart 20.00 PM
 Arrival 09.00 AM Corfu (Greece) - Depart 14.00 PM
 Arrival 13.00 AM Piraeus, Athens (Greece) - Depart 20.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 08.00 AM Kotor (Montenegro) - Depart 17.00 PM
 Arrival 07.00 AM Dubrovnik (Croatia) - Depart 13.00 PM
 Disembark Arrival 08.30 AM Venice (Italy)
เดินทาง :
Z2536
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z2536
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿91,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค พักบนเรือสำราญ Costa Luminosa : เส้นทาง เวนิส - บารี - คอร์ฟู - เอเธนส์ - บุดวา - กอเตอร์ - ดูบลอฟนิค - เวนิส ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น - รวมทิปไกด์ และคนขับรถ - รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินกรุงอิสตันบูล - สนามบินเวนิส - ชมเมืองเวนิส - จัตุรัสเซนต์มาร์โค และพระราชวังดอจจ์ - ถ่ายรูปมหาวิหารเซนต์มาร์โค - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม - เช็คอินขึ้นเรือ Costa Luminosa - อิสระพักผ่อบบนเรือ
 14.00 PM เรือเทียบท่า เมืองบารี - ถ่ายรูปป้อมปราการประจำเมือง - วิหารซานนิโคลัส - ถนนคนเดิน Walking street - กลับขึ้นเรืออิสระพักผ่อน - 20.00 PM เรือออกจากท่า
 09.00 AM เรือเทียบท่าคอร์ฟู - เขต Paleokastritsa - โบสถ์ Monastery of the Virgin - ถ่ายรูปโบสถ์ Vlacheraina monastery - เมืองเก่าคอร์ฟู - ถ่ายรูปป้อม Palaio Frourio - 14.30 PM เรือออกจากท่า
 12.30 PM เรือเทียบท่า พีราอุส ประเทศกรีซ - ชมอะโครโปลิส - วิหารพาร์เธนอน - ถ่ายรูปสนามกีฬาโอลิมปิค - ผ่านชมจัตุรัสซินตั๊กม่า - กลับขึ้นเรืออิสระพักผ่อน - 19.30 PM เรือออกจากท่า
 At Sea (Cruising)
 /08.00 AM เรือเทียบท่า เมืองกอเตอร์ - เมืองบุดวา - ถ่ายรูปโบสถ์เซ็นต์จอห์น - เมืองกอเตอร์ - ถ่ายรูป โบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน - 17.00 PM เรือออกจากท่า
 08.00 AM เรือเทียบท่า ดูบรอฟนิค - ชมทัศนียภาพของเมืองดูบรอฟนิค - เดินลอดประตู Pile Gate - โบสถ์เก่าแก่ประจำเมือง The Cathedral - ถ่ายรูปหอนาฬิกาโบราณ - ถ่ายรูปพระราชวังเรคเตอร์ - ถ่ายรูปสปอนซา พาเลส - 14.00 PM เรือออกจากท่า
 09.00 AM เรือเทียบท่าเวนิส - อำลาเรือสำราญ - สนามบินเวนิส - แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินอิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3014
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z3014
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿20,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Costa Delizioza, Cruise Only : เส้นทาง บาร์เซโลน่า - มาร์เซย (ฝรั่งเศส) - ซาโวนา (อิตาลี) - บาร์เซโลน่า ** เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ไม่รวม ค่าวีซ่าเชงเก้น และ วีซ่าโครเอเชีย - ค่าประกันสุขภาพ และประกันภัย - ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ 10 EUR ต่อคืน ต่อผู้เดินทาง (โปรดชำระเองบนเรือ) --

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ - แนะนำบินลง สนามบินมาร์โค โปโล อิตาลี - อิสระเดินทางสู่ ท่าเรือ Venice (Italy) - อิสระเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Costa Deliziosa - Embark Depart 17:00 PM
 Arrival 14.00 AM Bari (Italy) - Depart 20.00 PM
 Arrival 09.00 AM Corfu (Greece) - Depart 14.00 PM
 Arrival 13.00 AM Piraeus, Athens (Greece) - Depart 20.00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 08.00 AM Kotor (Montenegro) - Depart 17.00 PM
 Arrival 07.00 AM Dubrovnik (Croatia) - Depart 13.00 PM
 Disembark Arrival 08.30 AM Venice (Italy)
เดินทาง :
Z3181
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z3181
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์โครเอเชีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿43,999
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - ซาแกร๊บ - ซาดาร์ - ซีเบนิค - โทรกีร์ - สปลิท - สตอน - ดูบรอฟนิค - ชมด้านหน้าพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - กำแพงหินโบราณ

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินซาแกร็บ - เมืองซาดาร์ - ชมเมืองเก่าของซาดาร์
 เมืองโทรกีร์ - เมืองพรีโมสเตน - ชมเขตเมืองเก่า - ชมมหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ - เมืองสปลิท - ชมย่าน People Square - ชมด้านหน้าพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - ชมยอดระฆังแห่งวิหาร The Cathedral Belfry - เมืองสตอน
 เมืองดูบรอฟนิค - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมเมืองเก่า - ชมประตูเมือง - ชมน้ำพุโบราณทรงกลม - อิสระถ่ายรูปกับเสาหินอัศวิน - รูปปั้นของนักบุญ St.Blaise - เมืองซีเบนิค - ชมสภาว่าการเมืองเก่า - มหาวิหารเซนต์จาคอบ
 เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยายานแห่งชาติพริตวิตเซ่ พร้อม ล่องเรือชม ทะเลสาบ - เมืองซาแกร๊บ
 ชมย่านเมืองเก่า - ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - กำแพงหินโบราณ - ชมตลาดกลางเมือง
 อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - สนามบิน
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3703
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z3703
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿47,777
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - เมืองซาเกร็บ - เมืองซาดาร์ - เมืองซิบีนิค - เมืองโทรเกียร์ - เมืองดูบรอฟนิค - Designer Outlet Croatia - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ - พระราชวังเรคเตอร์ - โบสถ์ เซนต์ โดแนท - เสาหินอัศวิน - Bell Tower

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินซาเกร็บ - เมืองซาเกร็บ - โบสถ์เซนต์มาร์ค - มหาวิหารซาเกร็บ - ถ่ายภาพกับ ประตูเมืองเก่า - จัตุรัสเจลาซิค - Designer Outlet Croatia - เมืองซาเกร็บ
 อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - เมืองซาดาร์
 ประตูเมือง - โบสถ์ เซนต์ โดแนท - Sea Organ - Greeting To The Sun - เมืองซิบีนิค - อาสนวิหารเซนต์เจมส์
 เมืองโทรเกียร์ - มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ - เมืองสปลิท - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - มหาวิหารเซนต์ดอมนิอุส - People’S Square - เมืองดูบรอฟนิค
 นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิว - พระราชวังเรคเตอร์ - สปอนซา พาเลส(ด้านนอก) - เสาหินอัศวิน - Bell Tower - Dubrovnik Cathedral - Walls Of Dubrovnik
 เมืองดูบรอฟนิค - อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน - สนามบินดูบรอฟนิค
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3814
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z3814
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ทัวร์โครเอเชีย
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
 ฿53,999
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - : ซาแกร๊บ - โอพาเทียร์ - ซาดาร์ - ซีเบนิค - โทรกีร์ - สปลิท - สตอน - ดูบรอฟนิค - ล่องเรือทะเลสาบอุทยานพริตวิตเซ่ - นั่งกระเช้าชมวิวเมืองดูรอฟนิค ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าโคเอเซีย ท่านละ 6,500 บาท - ไม่รวมค่าทิปท่านละ 60 ยูโร - ไม่รวมค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินซาแกร็บ - เมืองโอพาเทีย - ถ่ายรูปกับรูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล - เข้าที่พัก
 เมืองซาดาร์ - ชมเมืองเก่าของซาดาร์ - เมืองโทรกีร์ - เมืองพรีโมสเตน - ชมเขตเมืองเก่า - ชมมหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ - เมืองสปลิท - ชมย่าน People Square - ชมด้านหน้าพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - ชมยอดระฆังแห่งวิหาร The Cathedral Belfry - เมืองสตอน
 เมืองดูบรอฟนิค - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมเมืองเก่า - ชมประตูเมือง - ชมน้ำพุโบราณทรงกลม - อิสระถ่ายรูปกับเสาหินอัศวิน - รูปปั้นของนักบุญ St.Blaise - เมืองซีเบนิค - ชมสภาว่าการเมืองเก่า - มหาวิหารเซนต์จาคอบ
 เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยายานแห่งชาติพริตวิตเซ่ พร้อม ล่องเรือชม ทะเลสาบ - เมืองซาแกร๊บ
 ชมย่านเมืองเก่า - ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - กำแพงหินโบราณ - ชมตลาดกลางเมือง
 อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - สนามบินซาเกร็บ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3851
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z3851
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿27,100
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - แพ็คเกจล่องเรือสำราญ Norwegian Spirit, Cruise Only : เส้นทาง โรม (ชีวีตาเวกเกีย), อิตาลี - ดูบรอฟนิค (โครเอเชีย) - เมืองโคเตอร์ (มอนเตเนโกร) - เมสซีนา (อิตาลี) - เนเปิลส์ (อิตาลี) - ฟลอเรนท์/ปิซ่า (ลิวอร์โน), อิตาลี - โรม (ชีวีตาเวกเกีย), อิตาลี ** อัตรานี้รวม ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน - อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรม และความบันเทิงบนเรือสำราญ - ค่าภาษีท่าเรือ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ (ชำระบนเรือ) ประมาณ 14.5 USD ต่อท่าน ต่อคืน - ค่าทัวร์เสริมบนฝั่ง - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่ารถรับส่งจากสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน --

 อิสระเดินทางเอง จากกรุงเทพฯ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ) - ท่าเทียบเรือ Rome (Civitavecchia), Italy (EMBARK) - Depart 18.00 PM
 Transit Messina Strait
 Arrive 08.00 AM Dubrovnik, Croatia - Depart 19.00 PM
 Arrive 07.00 AM Kotor, Montenegro - Depart 13.00 PM
 Arrive 11.00 AM Messina (Sicily), Italy - Depart 20.00 PM
 Arrive 07.00 AM Naples, Italy - Depart 17.00 PM
 Arrive 09.00 AM Florence/Pisa (Livorno), Italy - Depart 20.00 PM
 Arrive 06.00 AM Rome (Civitavecchia), Italy (DISEMBARK) - อำลาเรือสำราญ - อิสระเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z3922
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z3922
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : EK-เอมิเรตส์แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿46,991
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - Winter Is Coming : รูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak - โบสถ์เซนต์ โดแนท - People Square - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - ชิมหอยนางรมสดๆจากฟาร์มพร้อมจิบไวน์ชั้นดี - Pile Gate - น้ำพุ Onofrio - พระราชวังเรคเตอร์ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ - จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค - มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - วิหารเซนต์มาร์ก - โบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - สนามบินกรุงซาเกรบ - แคว้น อิสเตรีย - เมืองโอพาเทีย - รูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล
 อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak - ชม Veliki Slip - เมืองซาดาร์ - โบสถ์อนาสตาเชีย - โบสถ์เซนต์ โดแนท
 เมืองสปลิท - People Square - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - ชมลาน Peristyle - ชมยอดระฆังแห่งวิหาร - เมืองสตอน - ชิมหอยนางรมสดๆจากฟาร์มพร้อมจิบไวน์ชั้นดี - เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิก
 เมืองชาฟตัท - เขตเมืองเก่า - Pile Gate - น้ำพุ Onofrio - ถ่ายรูปกับthe Cathedral Treasury - หอนาฬิกาโบราณ - พระราชวังเรคเตอร์ - สปอนซา พาเลส
 เมืองโทรเกียร์ - ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ - เมืองซิเบนิค - จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค - ถ่ายรูปกับชมมหาวิหารเซนต์เจมส์
 เมืองซาเกรบ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ตลาดกลางเมือง
 วิหารเซนต์มาร์ก - โบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน - ชมจัตุรัส Trg Ban Jelacic Square - อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic - เดินทางกลับ
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3939
ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z3939
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿75,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - ฤดูหนาว : พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน - ช้อปปิ้งเนคไท, รองเท้าหนัง - เมืองดูบรอฟนิค - ขึ้นกำแพงเมืองโบราณ - โทรเกียร์ (มรดกโลก) - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - เมืองซาดาร์ - ซี ออแกน - โรมันฟอรัม - ถ่ายรูปโบสถ์ เซนต์ โดแนท - อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่ - ล่องเรือล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak - โอพาเทีย (เมืองรีสอร์ทระดับโลก) - แวะถ่ายรูป รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล - เดินชม โบสถ์ St. Euphemia - เขตเมืองเก่า Old Town - นั่งรถราง Funicular - ตลาดกลางเมือง - มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 1,000 ต่อคน - ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถต่างประเทศ 2 Euro ต่อคน ต่อวัน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเวียนนา ออสเตรีย - ซาเกรบ (โครเอเชีย) - สปลิท (เมืองมรดกโลก) - พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน - ช้อปปิ้งเนคไท, รองเท้าหนัง
 เมืองมาลี สตอน - เมืองดูบรอฟนิค - ขึ้นกำแพงเมืองโบราณ
 ดูบรอฟนิค - โทรเกียร์ (มรดกโลก) - โวดิเซ่
 โวดิเซ่ - ซีบินิค - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - เมืองซาดาร์ - ซี ออแกน - โรมันฟอรัม - ถ่ายรูปโบสถ์ เซนต์ โดแนท - อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่ - พักในอุทยาฯ ระดับ 3 ดาว
 อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ - ล่องเรือล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak - โอพาเทีย (เมืองรีสอร์ทระดับโลก) - แวะถ่ายรูป รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล
 โอพาเทีย - พูล่า - โรวินจ์ - เดินชม โบสถ์ St. Euphemia - เขตเมืองเก่า Old Town - ซาเกรบ
 ซาเกรบ - นั่งรถราง Funicular - ผ่านชม โบสถ์เซนต์มาร์ก - ตลาดกลางเมือง - มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น - สนามบินซาเกรบ - แวะเปลี่ยนเครื่อง เวียนนา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3940
ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z3940
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿75,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - ทะเลเอเดรียติก : ตลาดกลางเมือง - เข้าชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น - ช้อปปิ้งห้าง Arena Cneter - แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นนางแห่งนกนางนวล - สนามอารีน่า - เขตเมืองเก่า Old Town - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่เจเซร่า - ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak - โทรเกียร์ (มรดกโลก) - สปลิท - พระราชวังดิโอเคลเชี่ยน - มาลี สตอน - ชิมหอยนางรม สดๆจากฟาร์ม - ดูบรอฟนิค (เมืองมรดกโลก) - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวยอดเขา SRD - ช้อปปิ้งของฝากจาก Konzum ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 1,000 ต่อคน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเวียนนา ออสเตรีย - สนามบิน Franjo Tudjman Airport ซาเกรบ (โครเอเชีย) - ตลาดกลางเมือง - เข้าชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น - ช้อปปิ้งห้าง Arena Cneter - โอพาเทีย - แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นนางแห่งนกนางนวล
 โอพาเทีย - พูล่า - สนามอารีน่า - โรวินจ์ - เขตเมืองเก่า Old Town - โอพาเทีย
 เมืองโอพาเทีย - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่เจเซร่า - ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak
  โทรเกียร์ (มรดกโลก) - สปลิท - พระราชวังดิโอเคลเชี่ยน
 สปลิท - นีอุม (บอสเนีย) - มาลี สตอน - ชิมหอยนางรม สดๆจากฟาร์ม - ดูบรอฟนิค (เมืองมรดกโลก) - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวยอดเขา SRD
 ดูบรอฟนิค - ช้อปปิ้งของฝากจาก Konzum ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น - สนามบินดูบรอฟนิค - แวะเปลี่ยนเครื่อง เวียนนา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3941
ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z3941
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿87,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - โครเอเชีย - บอสเนีย : ตลาดกลางเมือง - เข้าชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น - ห้าง Arena Center - ถ่ายรูปกับ รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล - พูล่า - สนามอารีน่า - โรวินจ์ - เขตเมืองเก่า Old Town - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า (มรดกโลก) - ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak - โทรเกียร์ (มรดกโลก) - พระราชวังดิโอเคลเชี่ยน - เมืองบลากายจ์ (บอสเนีย & เฮอเซโกวีน่า) - โมสตาร์ (มรดกโลก) - มาลี สตอน - ชิมหอยนางรม - ดูบรอฟนิค - ถ่ายรูปกับ เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวยอดเขา SRD - ช้อปปิ้งของฝาก Konzum ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศ 2 Euro ต่อคน ต่อวัน - ไม่รวม ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 1,000 ต่อคน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเวียนนา ออสเตรีย - สนามบิน Franjo Tudjman Airport เมืองซาเกรบ - ตลาดกลางเมือง - เข้าชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น - ห้าง Arena Center - โอพาเทีย - ถ่ายรูปกับ รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล
 โอพาเทีย - พูล่า - สนามอารีน่า - โรวินจ์ - เขตเมืองเก่า Old Town - โอพาเทีย
 เมืองโอพาเทีย - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า (มรดกโลก) - ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak
 อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - โทรเกียร์ (มรดกโลก) - สปลิท - พระราชวังดิโอเคลเชี่ยน
 สปลิท - โพซิเทล - เมืองบลากายจ์ (บอสเนีย & เฮอเซโกวีน่า) - โมสตาร์ (มรดกโลก)
 โมสตาร์ - มาลี สตอน - ชิมหอยนางรม - ดูบรอฟนิค - ถ่ายรูปกับ เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา
 ดูบรอฟนิค - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวยอดเขา SRD - ช้อปปิ้งของฝาก Konzum - เมืองชาฟตัท - สนามบินดูบรอฟนิค - แวะเปลี่ยนเครื่อง เวียนนา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3942
ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z3942
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿95,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - เซอร์เบีย - บอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า - โครเอเชีย : ป้อมปราการ Kalemegdan - ชมโบสถ์ St. Sava - โบสถ์ Saborna - โบสถ์ Saborna Crkva - เขตเมืองเก่า ชม Tito’s grave - หมู่บ้าน Drvengrad - สุเหร่า Gazi - Husrev’ s Beg - โบสถ์คริสต์นิกายออร์โธด็อก ต้นกำเนิด Theotokos - ศาลากลางเมือง - ตลาดเทปา - เมืองมาลี สตอน - หอยนางรมสดๆ จากทะเลอเดรียติค - เมืองดูบรอฟนิค - ถ่ายรูปเสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา - สถานีเคเบิลคาร์ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวยอดเขา SRD - ชมแนวกำแพงป้อมปราการ - ช้อปปิ้งของฝากที่ Konzum ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 1,000 ต่อคน - ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถต่างประเทศ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่อง สนามบินเวียนนา ออสเตรีย - กรุงเบลเกรด - ป้อมปราการ Kalemegdan - ชมโบสถ์ St. Sava - โบสถ์ Saborna - โบสถ์ Saborna Crkva - เขตเมืองเก่า ชม Tito’s grave
 โมครา โกร่า - หมู่บ้าน Drvengrad - ซลาติบอร์
 เมืองวิเซกราด - Morica Han - สุเหร่า Gazi - Husrev’ s Beg - โบสถ์คริสต์นิกายออร์โธด็อก ต้นกำเนิด Theotokos - ศาลากลางเมือง
 โมสตาร์ - ตลาดเทปา
 เมืองบรากายจ์ - เมืองโพซิเทล - เมืองมาลี สตอน - หอยนางรมสดๆ จากทะเลอเดรียติค - เมืองดูบรอฟนิค
 เมืองดูบรอฟนิค - ถ่ายรูปเสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา - สถานีเคเบิลคาร์ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวยอดเขา SRD - ชมแนวกำแพงป้อมปราการ
 ช้อปปิ้งของฝากที่ Konzum ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น - เมืองชาฟตัท - สนามบินดูบรอฟนิค - แวะเปลี่ยนเครื่อง เวียนนา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3943
ออสเตรียนแอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z3943
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : OS-ออสเตรียนแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿99,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - Balkans ออสเตรีย - สโลเวเนีย - โครเอเชีย - บอสเนีย : ล่องเรือเพลทน่า ในทะเลสาบเบลด - ถ้ำโพสทอยน่า - ลุบเบลียน่า - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ชมเมืองตอนล่าง - อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic - ขึ้นรถรางไฟฟ้า Funicular ชมเมืองตอนบน Upper Town - อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ - ถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์สงครามกลางแจ้ง เมืองคาโลวัช - ล่องเรือข้าม Kozjak Lake - พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน - เมืองโมสตาร์ (มรดกโลก) บอสเนีย & เฮอเซโกวีน่า - เมืองมาลี สตอน - ชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอเดรียติค จากฟาร์ม - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวยอดเขา SRD - เมืองเก่าดูบรอฟนิค - ชมกำแพงเมืองโบราณ - ข้ามพรมแดนสู่ มอนเตเนโกร - เมืองกอเตอร์ - ชมโบสถ์ St.Triphun Church และ St.Nikola Church - ชม เมืองเก่า บุดว่า - ชมโบสถ์ St.John Church ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 1,000 ต่อคน - ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถต่างประเทศ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเวียนนา ออสเตรีย - เมืองกราซ - เมืองเบลด สโลวีเนีย - ล่องเรือเพลทน่า ในทะเลสาบเบลด
 เบลด - ถ้ำโพสทอยน่า - ลุบเบลียน่า สโลเวเนีย - ซาเกรบ (โครเอเชีย)
 มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ชมเมืองตอนล่าง - อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic - ขึ้นรถรางไฟฟ้า Funicular ชมเมืองตอนบน Upper Town - อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ - ถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์สงครามกลางแจ้ง เมืองคาโลวัช - พักโรงแรมในเขตอุทยาฯ 3 ดาว
 อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - ล่องเรือข้าม Kozjak Lake - เมืองโทรเกียร์ - ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ลอว์เรนซ์ - เมืองสปลิท
 พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน - เมืองโมสตาร์ (มรดกโลก) บอสเนีย & เฮอเซโกวีน่า
 เมืองบลากายจ์ - เมืองโพซิเทล - ข้ามพรมแดนสู่ โครเอเชีย - เมืองมาลี สตอน - ชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอเดรียติค จากฟาร์ม
 เมืองดูบรอฟนิค - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวยอดเขา SRD - เมืองเก่าดูบรอฟนิค - ถ่ายรูป เสาหินอัศวิน และหอนาฬิกา - ชมกำแพงเมืองโบราณ - ข้ามพรมแดนสู่ มอนเตเนโกร - เมืองกอเตอร์ - ชมโบสถ์ St.Triphun Church และ St.Nikola Church - เมืองบุดว่า
 ชม เมืองเก่า บุดว่า - ชมโบสถ์ St.John Church - กรุงพอดกอริซ่า มอนเตเนโกร - สนามบิน พอดกอรีซา - บินภายในสู่ เวียนนา - ช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟเอาท์เลท - สนามบินเวียนนา
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4153
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z4153
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿104,900
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - แพ็คเกจล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Crystal Serenity Luxury Cruises, Cruise Only : เส้นทาง มอนติ คาร์โล (โมนาโก) - ชีวีตาเวกเกีย (อิตาลี) - ซอร์เรนโต (อิตาลี) - เตาร์มินา (อิตาลี) - ดูโบรฟนิก (โครเอเชีย) - เวนิช (อิตาลี) ** สิทธิพิเศษ บนเรือสำราญ ฟรี เครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยมบนเรือ - ฟรี ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ฟรี WiFi / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple และวีซ่าโครเอเชีย --

 Monte carlo, monaco - Depart 18:00 PM
 Arrival 8.00 AM Rome (civitavecchia), italy - Depart 19:00 PM
 Arrival 7.30 AM Sorrento, italy - Depart 18:00 PM
 Arrival 7.30 AM Taormina, giardini naxos, italy - Depart 18:00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 8.00 AM Dubrovnik, croatia - Depart 17:00 PM
 Arrival 13.00 PM Venice, italy - Overnight
 .-. - Disembark Venice, italy
เดินทาง :
Z4176
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z4176
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿111,000
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - แพ็คเกจล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน Crystal Serenity Luxury Cruises, Cruise Only : เส้นทาง ชีวีตาเวกเกีย (อิตาลี) - ซอร์เรนโต (อิตาลี) - คอร์ฟู (กรีซ) - กอเตอร์ (มอนเตเนโกร) - ดูบรอฟนิค (โครเอเชีย) - เวนิช (อิตาลี) ** สิทธิพิเศษ บนเรือสำราญ ฟรี เครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยมบนเรือ - ฟรี ค่าทิปพนักงานบนเรือ - ฟรี WiFi / เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / อัตรานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ทัวร์เสริมบนฝั่ง - รถรับส่งสนามบิน ท่าเรือ สนามบิน - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple และโครเอเชีย --

 Rome (civitavecchia), italy - Depart 18:00 PM
 Arrival 7.00 AM Sorrento, italy - Depart 22:00 PM
 At Sea (Cruising)
 Arrival 8.00 AM Corfu, greece - Depart 18:00 PM
 Arrival 8.00 AM Kotor, montenegro - Depart 18:00 PM
 Arrival 7.00 AM Dubrovnik, croatia - Depart 17:00 PM
 Arrival 13.00 PM Venice, italy - Overnight
 .-. Disembark Venice, italy
เดินทาง :
Z4326
เตอร์กิช แอร์ไลน์

ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : Z4326
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TK-เตอร์กิช แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿47,777
โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย :
ทัวร์โครเอเชีย - Wonderful : มหาวิหารซาเกร็บ - จัตุรัสเจลาซิค - Designer Outlet Croatia - อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - ประตูเมืองโบราณ - Sea Organ - Greeting To The Sun - อาสนวิหารเซนต์เจมส์ - มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - พระราชวังเรคเตอร์ - Dubrovnik Cathedral

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล - สนามบินซาเกร็บ - เมืองซาเกร็บ - โบสถ์เซนต์มาร์ค - มหาวิหารซาเกร็บ - ประตูเมืองเก่า - จัตุรัสเจลาซิค - Designer Outlet Croatia - เมืองซาเกร็บ
 อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ - เมืองซาดาร์
 ประตูเมืองโบราณ - โบสถ์ เซนต์ โดแนท - Sea Organ - Greeting To The Sun - เมืองซิบีนิค - อาสนวิหารเซนต์เจมส์
 เมืองโทรเกียร์ - มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ - เมืองสปลิท - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - มหาวิหารเซนต์ดอมนิอุส - People’S Square - เมืองดูบรอฟนิค
 นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิว สู่ Srd Hill (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า) - Old Town - พระราชวังเรคเตอร์ - สปอนซา พาเลส - จัตุรัสกลางเมือง - Dubrovnik Cathedral - Walls Of Dubrovnik
 สนามบินดูบรอฟนิค - แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์โครเอเชีย 26 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์โครเอเชีย, โปรแกรมท่องเที่ยวโครเอเชีย และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์โครเอเชียเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์โครเอเชียเดือนมกราคม 2563
ทัวร์โครเอเชียเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์โครเอเชียเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์โครเอเชียเดือนเมษายน 2563
ทัวร์โครเอเชียเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์โครเอเชียเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์โครเอเชียเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์โครเอเชียเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์โครเอเชียเดือนกันยายน 2563
ทัวร์โครเอเชียเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์โครเอเชียเดือนพฤศจิกายน 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP