เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 4 จาก
ทัวร์ปากีสถาน 4 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ปากีสถาน

Z3745
การบินไทย

ทัวร์ปากีสถาน

รหัสทัวร์ : Z3745
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿53,900
โปรแกรมท่องเที่ยวปากีสถาน :
ทัวร์ปากีสถาน - อิสลามาบัด - ชีลาส - ฮุนซ่า - กิลกิต - บิสชาม : เส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ - แวะชมและถ่ายภาพที่จุดตัดของ 3 แนวเทือกเขา 3 แห่ง - โขดหินจารึกภาพเขียนโบราณ - ย่านการค้าของเมือง Karimabad - ยอดเขาดุลเคอร์ - ชมทัศนียภาพของหมู่บ้าน ฮุนช่า - ช่องเขาคุนจีราบ - ทะเลสาบอัตตาบัด - ช่องเขาคุนจีราบ - หุบเขาฮุนซ่า - หุบเขานากา - ชมกราเซียฮอปเปอร์ - พระพุทธรูป Kargah - มัสยิดไฟซาล

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินอิสลามาบัด - เข้าที่พัก
 เมืองอิสลามาบัด - เส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ - ชายแดนปากีสถาน - จีน - แวะชมและถ่ายภาพที่จุดตัดของ 3 แนวเทือกเขา 3 แห่ง - เมืองชีลาส
 เมืองชีลาส - โขดหินจารึกภาพเขียนโบราณ - เมืองคาริมาบัด - หุบเขาฮุนซ่า - ชมทัศนียภาพของเส้นทางหลวงคาราโครัม - บัลติทฟอร์ด - ย่านการค้าของเมือง Karimabad
 ฮุนซ่า - ดิวเคอร์ - ยอดเขาดุลเคอร์ - ชมทัศนียภาพของหมู่บ้าน ฮุนช่า - ช่องเขาคุนจีราบ - ถ่ายภาพ Khunjerab National Park - ทะเลสาบอัตตาบัด - เมืองพาสสุ - เมืองซอสท์ - ช่องเขาคุนจีราบ - Khunjerab Pass And National Park - สะพานแขวนโกจาว - ทะเลสาบบอริท - หุบเขาฮุนซ่า
 ฮุนซ่า - หุบเขานากา - ชมกราเซียฮอปเปอร์ - เมืองกิลกิต - ที่ราบสูงคุนจีราบ
 พระพุทธรูป Kargah - เมืองกิลกิต - ผ่านย่านร้านค้า - สะพานแขวนกิลกิต - เมืองบีสชาม
 เมืองหลวงอิสลามาบัด - มัสยิดไฟซาล - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ
เดินทาง :
Z4456
การบินไทย

ทัวร์ปากีสถาน

รหัสทัวร์ : Z4456
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿78,900
โปรแกรมท่องเที่ยวปากีสถาน :
ทัวร์ปากีสถาน - จุดชมวิวยอดเขาราคาโปชิ - ป้อมปราการบอลทิต - Hopper Valley - หมู่บ้านโบราณ - ยอดเขาดุยเคอร์ - นั่งเรือชมทะเลสาบอัตตาบัต - ธารน้ำแข็งพัสสุ - Khunjerab Pass - ตลาดพื้นเมือง - จุดชมวิวเมือง Daman E Koh - มัสยิดไฟซาล - พิพิทธภัณฑ์ตักศิลา

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองอิสลามาบัด - เข้าที่พัก
 บินภายในสู่เมืองกิลกิต - จุดชมวิวยอดเขาราคาโปชิ - ป้อมปราการบอลทิต - เมืองคาลิมาบัด - เมืองฮุนซ่า
 นากาวัลเลย์ - Hopper Valley - ชมธารน้ำแข็งฮ๊อปเปอร์ - หมู่บ้านโบราณ - ยอดเขาดุยเคอร์
 Lady Finger - นั่งเรือชมทะเลสาบอัตตาบัต - เมืองกุลมิต - สะพานฮุซเซน - ธารน้ำแข็งพัสสุ - Khunjerab Pass - เมืองฮุนซ่า
 เมืองฮุนซ่า - เมืองกิลกิต - ตลาดพื้นเมือง - พระพุทธรูปคาร์กาห์
 เมืองกิลกิต - บินภายในสู่เมืองอิสลามาบัด - จุดชมวิวเมือง Daman E Koh - มัสยิดไฟซาล - อนุสาวรีย์ปากีสถาน
 เมืองอิสลามาบัด - เมืองตักศิลา - พิพิทธภัณฑ์ตักศิลา - Centaurus Department Store - สนามบินเมืองอิสลามาบัด
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4656
Self Travel-เดินทางเอง

ทัวร์ปากีสถาน

รหัสทัวร์ : Z4656
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวปากีสถาน :
ทัวร์ปากีสถาน - FIT ปากีสถาน Elegance Blossom : ป้อมปราการ Baltit Fort - หมู่บ้านคารีมาบัด - Baltit Plaza - ป้อมปราการ Altit Fort - แม่น้ำ Nagar River และ Hunza River - จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น Eagle Nest - Alttabad Lake และ Hussain Bridge - หมู่บ้าน Ghakuch - หมู่บ้าน Gakuch - แม่น้ำ Hunza - แวะช้อปปิ้งในตัวเมือง Gakuch - ถนน Shandoor - ชม Khalti Lake และ Phander Lake - ถ่ายรูปทะเลสาบสีฟ้า และปลาเทราท์ - ถ่ายภาพจุดชมวิวยอดเขา Nanga Parbat - ถ่ายรูปจุดเชื่อมต่อระหว่าง 3 เทือกเขาสำคัญคือ Karakoram Himalaya และ Hindu Kush - แวะซื้อของฝาก - เข้าชม Faisal Mosque ** บินภายใน 1 ขา / พักโรงแรม 4 ดาว - บริการอาหารครบทุกมื้อ - รวมประกันการเดินทาง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถไกด์ ประมาณ 3600 รูปีปากีสถาน (หรือ 1200บาท) ต่อทริป ต่อท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความสมัครใจ - ไม่รวมค่า Porter for Personal language (Rucksack,etc) --

 ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ แนะนำตารางบิน สายการบินไทย - สนามบินอิสลามาบัด - เข้าที่พัก
 บินภายในสู่ Gilgit - AltitFort- ป้อมปราการ Baltit Fort
 หมู่บ้านคารีมาบัด - Baltit Plaza - ป้อมปราการ Altit Fort - แม่น้ำ Nagar River และ Hunza River
 จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น Eagle Nest - Alttabad Lake และ Hussain Bridge
 หมู่บ้าน Ghakuch - หมู่บ้าน Gakuch - แม่น้ำ Hunza - แวะช้อปปิ้งในตัวเมือง Gakuch
 Gupis - ถนน Shandoor - ชม Khalti Lake และ Phander Lake - ถ่ายรูปทะเลสาบสีฟ้า และปลาเทราท์
 เมือง Naran - ถ่ายภาพจุดชมวิวยอดเขา Nanga Parbat - ถ่ายรูปจุดเชื่อมต่อระหว่าง 3 เทือกเขาสำคัญคือ Karakoram Himalaya และ Hindu Kush
 Isalamabad - แวะซื้อของฝาก - เข้าชม Faisal Mosque - สนามบินอิสลามาบัด - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
เดินทางได้ทุกวันต้้งแต่ช่วงวันที่ 11/4/2563 ถึง 18/4/2563
Z4760
การบินไทย

ทัวร์ปากีสถาน

รหัสทัวร์ : Z4760
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿67,800
โปรแกรมท่องเที่ยวปากีสถาน :
ทัวร์ปากีสถาน - อิสลามาบัด - กิลกิต - ฮุนซา - เข้าชมพิพิภัณฑ์ตักศิลา - ถ่ายรูปหมู่บ้านกูปิส - ขึ้นสู่หุบเขาฮุนซา

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองอิสลามาบัด - เข้าที่พัก
 สนามบินอิสลามาบัด - พิพิภัณฑ์ตักศิลา - อนุสาวรีย์ปากีสถาน
 บินภายในสู่เมืองกิลกิต - ถ่ายรูปหมู่บ้านกูปิส
 หุบเขาฮุนซา - จุดชมวิวราคาโปชิ - ทะเลสาบอัตตาบัด
 หมู่บ้านนาการ์ - ป้อมปราการเก่าแก่ Batit Fort - ตลาดคาริมาบัด - Royal Garden - เมืองกิลกิต
 บินภายในกลับสู่เมืองอิสลามาบัด - ชมพิพิธภัณฑ์ล๊อก เวิสซ่า - สนามบินอิสลามาบัด
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 4 จาก
ทัวร์ปากีสถาน 4 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ปากีสถาน, โปรแกรมท่องเที่ยวปากีสถาน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์ปากีสถานเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์ปากีสถานเดือนเมษายน 2563
ทัวร์ปากีสถานเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์ปากีสถานเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์ปากีสถานเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์ปากีสถานเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์ปากีสถานเดือนกันยายน 2563
ทัวร์ปากีสถานเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์ปากีสถานเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์ปากีสถานเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์ปากีสถานเดือนมกราคม 2564
ทัวร์ปากีสถานเดือนกุมภาพันธ์ 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP