เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 3 จาก
ทัวร์อุซเบกิสถาน 3 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อุซเบกิสถาน

Z0876
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

ทัวร์อุซเบกิสถาน

รหัสทัวร์ : Z0876
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿48,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน :
ทัวร์อุซเบกิสถาน - คีร์กิซสถาน : หอคอยบูราน่า - ชมการแสดงโชว์ม้า - หุบเขาโชน เคมิน - หมู่บ้านทัมม์เชย์ - ชมการสาธิตการประดิษฐ์งานฝีมือในสไตล์คีร์กิซ - ทะเลสาบอีสซิค คูล - พิพิธภัณฑ์นักสำรวจ เพอซิวัลส - สุเหร่าดันแกน - หุบเขาเจตี้ โอกูซ - ชมการแสดงโชว์เหยี่ยว - หมู่บ้านบาสคูน - หมู่บ้านโบคอนแบโว่ - ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองในสไตล์คีร์กิซ - อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ - ตลาดออสห์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองทาซเคนท์ - สนามบินมานาส - หอคอยบูราน่า - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ชมการแสดงโชว์ม้า - หุบเขาโชน เคมิน - นั่งรถม้าลากขึ้นไปชมวิว
 หมู่บ้านทัมม์เชย์ - ชมการสาธิตการประดิษฐ์งานฝีมือในสไตล์คีร์กิซ - เมืองโชลพอน อะทา - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ทะเลสาบอิคซิค คูล
 เมืองคาราโคล - ชมความสวยงามของเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาเทียนซาน - พิพิธภัณฑ์นักสำรวจ เพอซิวัลส - สุเหร่าดันแกน - โบสถ์ออร์โธด๊อก - หุบเขาเจตี้ โอกูซ - ชมการแสดงโชว์เหยี่ยว - เมืองคาราโคล
 หมู่บ้านบาสคูน - ชมสาธิตขั้นตอนการทำกระโจม - หมู่บ้านโบคอนแบโว่ - เมืองบิสห์เค๊ก - ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองในสไตล์คีร์กิซ
 เมืองบิสห์เค๊ก - ผ่านชม ไว้ท์เฮ้าส์ - อนุสาวรีย์แห่งการปฏิวัติ - อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ - ถ่ายภาพด้านนอกของมัสยิดกลาง - ตลาดออสห์ - ห้างสรรพสินค้า ซูม - เดินทางกลับ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองทาซเค้นท์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0877
HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์

ทัวร์อุซเบกิสถาน

รหัสทัวร์ : Z0877
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : HY-อุซเบกิสถาน แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿39,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน :
ทัวร์อุซเบกิสถาน - ทาชเค้นท์ - บูคาร่า - กิซห์ดูวาน - ซามาร์คานด์ : อนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ - สุเหร่าจูมา - โบโล เค้าซ คอมเพล็ก - พระราชวัง ซิโนราน โมคี โคซา - ที่ฝังพระศพของอีสมาอิล ซามานิดส์ - อิสระเลือกซื้อสินค้าที่ทากิ - ไลอับบี เฮ้าซ์ - ชมการแสดงของชนพื้นบ้าน - คาราวานซารายราบาติ มาลิค - สุเหร่าบิบิ คะนุม - ซากโบราณสถานอัฟราซิยาบ - ซามาร์คานด์ - ตลาดคอร์ซู - สถานีรถไฟใต้ดิน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองทาซเคนท์ - เข้าที่พัก
 จัตุรัสอิสรภาพ - อนุสาวรีย์ของแม่ที่มีความสุข - ผ่านชมวังที่พักของเจ้าชายแห่งโรมานอฟ - ชมภายนอก โรงละครอลิสเชอร์ นาวอย - อนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ - โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ - สุเหร่าจูมา - บินภายในสู่เมืองบูคาร่า
 เมืองบูคาร่า - โบโล เค้าซ คอมเพล็ก - พระราชวัง ซิโนราน โมคี โคซา - ที่ฝังพระศพของอีสมาอิล ซามานิดส์ - ที่ฝังศพของชัสห์มา อายุบ - ป้อมดิอาร์ค - หอโพลิ คัลยาน - โรงเรียนสอนศาสนา มิริ อาหรับ - อิสระเลือกซื้อสินค้าที่ทากิ - ไลอับบี เฮ้าซ์ - ชมการแสดงของชนพื้นบ้าน
 เมืองซามาร์คานด์ - คาราวานซารายราบาติ มาลิค - เมืองซามาร์คานด์ - จตุรัสเรจีสถาน
 ชาห์ อิ ซินดา - สุเหร่าบิบิ คะนุม - ตลาดกลาง สถานที่ฝังศพกูริ อาเมียร์ - หอดูดาวอูลุก เบค - ซากโบราณสถานอัฟราซิยาบ
 ซามาร์คานด์ - เมืองทาซเค้นท์ - ตลาดคอร์ซู - สถานีรถไฟใต้ดิน - สนามบินทาซเค้นท์
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4641
แอร์แอสตาน่า

ทัวร์อุซเบกิสถาน

รหัสทัวร์ : Z4641
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KC-แอร์แอสตาน่า
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 15 วัน 13 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿170,000
โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน :
ทัวร์อุซเบกิสถาน - เอเชียกลาง 5 สถาน คาซัคสถาน - เติร์กเมนิสถาน - อุซเบกิสถาน - ทาจิกิสถาน - คีร์กิซสถาน : อัลมาตี (คาซัคสถาน) - ทะเลสาบอัลมาตี - อาชกาบัต (เติร์กเมนิสถาน) - นิสา - หลุมไฟนรก (Door to Hell) - ดาโชกุซ - คีวา (อุซเบกิสถาน) - อูร์เก้นช์ - ทาชเคนต์ - คูจานด์ (ทาจิกิสถาน) - อิสตาราฟชาน - ไอนี - เพนจิเค้นท์ - แอนชอพพาส - ดูชานเบ - ฮิสซาร์ - บิชเคก (คีร์กิซสถาน) - อุทยานแห่งชาติอลา - อาร์ชา - โทกโม๊ค ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนำให้ท่านดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กรุงอัลมาตี คาซัคสถาน - อนุสาวรีย์อิสรภาพ - สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ - ถ่ายรูป โบถส์คริสต์เซนคอฟ Zenkov Cathedral
 มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ทะเลสาบสีเขียวอ่อน Zhasylkol - อัลมาตี - บินภายในสู่ สนามบินอาชกาบัต เติร์กเมนิสถาน - จัตุรัสอิสรภาพ - มัสยิดและสุสานของเติรก์ เมนบาชิ
 ผ่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี - ผ่านชมมัสยิดอาร์โตกรูล - หมู่บ้านเดอเวเซ - เมืองอาชกาบัต
 เมืองนิสา (มรดกโลก) - ชมป้อมปราการโบราณปาร์เทียน - เมืองอาชกาบัต - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ National Museum of History and Ethnography - บินภายในสู่เมืองดาโชกุซ - เข้าที่พัก
 ข้ามพรมแดนสู่ ประเทศอุซเบกิสถาน - เมืองคีวา - ชมป้อมปราการพระราชวัง โรงเรียนสอนศาสนา - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง คุนยาอาร์ค - พระราชวังฤดูร้อน ทัช คอบลี - ถ่ายรูปมัสยิดเอ๊ค
 สนามบินเมืองอูร์เกนซ์ - บินภายในสู่สนามบินทาชเคนต์ - จัตุรัสเสรีภาพ - จัตุรัสคาสต์อิหม่าม - ถ่ายรูปสุเหร่าจูมา - สถานีรถไฟใต้ดินแห่งกรุงทาชเคนต์
 ข้ามชายแดนอุซเบกิสถาน-ทาจิกิสถาน ที่ด่านออยเบค - เมืองคูจานด์ - อนุสาวรีย์อิสมาอิล โซมานี - ทะเลสาบเทียม Kayrakkum - เข้าชมพระราชวังวัฒนธรรมของอาร์บอบ - ปราสาททาเมมาริค Temurmalik Castle
 เมืองอิสตาราฟชาน - เข้าชมปราสาทอิสทาราฟชาน - เมืองเพนจิเค้นท์ - ชมเมืองไอนี
 เที่ยวชมเมืองเพนจิเค้นท์ - เมืองซารามซ์ (มรดกโลก) - เมืองดูชานเบ - จุดชมวิวที่แอนชอพพาส
 ชมเมืองดูชานเบ - อนุสาวรีย์อิสมาอิล ซาโมนิ - สวนสาธารณะรูดากิ - ตลาดกรีนมาร์เก็ต - ผ่านชม พระราชวังรวมชาติ Palace of Unity - หมู่บ้านฮิสซาร์ - ป้อมปราการฮิสซาร์ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ และงานศิลปะ - สนามบินดูชานเบ - บินภายในสู่ สนามบินบิชเคก คีร์กิซสถาน (ระหว่างทางแวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินอัลมาตี) - เข้าที่พัก
 เมืองโทกโม๊ค - หอคอยบูรานา - ชมเมืองโทกโม๊ค - เมืองบิชเคก - จัตุรัสกลางอะลาตู้ - อาคารรัฐสภา - อนุสรณ์สถานของท่าน Manas - ถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
 อุทยานแห่งชาติอลา อาร์ชา - ตลาดออส บาห์ซาร์ - สนามบินบิชเคก - บินภายในสู่ สนามบินอัลมาตี - เข้าที่พัก
 เมืองชามบูลัค - นั่งกระเช้ากอนโดล่าจาก Meadeu เก็บภาพบนลานสกี - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวยอดเขาคอคโตเบ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งกรุงอัลมาตี - ตลาดกรีนมาร์เกต - ช้อปปิ้งถนนอารบัท - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 3 จาก
ทัวร์อุซเบกิสถาน 3 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อุซเบกิสถาน, โปรแกรมท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนกันยายน 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนมกราคม 2564
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์อุซเบกิสถานเดือนเมษายน 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP