เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์เฉินตู 24 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เฉินตู

1
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAA24-8L-CTU43
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿16,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
เดินทาง :
2
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAAR7-MU-JZH001
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿17,771
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
เดินทาง :
3
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAAI7-8L-CTU02
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿13,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
เดินทาง :
4
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAB40-8L-CTU6D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿24,444
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - เฉินตู - สกีซีหลิง - ต๋ากู่ปิงชวน : ภูเขาหิมะซีหลิง - พักสกีบนเขา - อิสระเล่นหิมะ (อัตรานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - เพลิดเพลินกับหิมะขาวโพลนบนภูเขาหิมะซีหลิงอย่างจุใจ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาหิมะซีหลิง - ช้อปปิ้งของฝาก เมืองเม่าเสี้ยน - ชมยอดเขาต๋ากู่กาเซียร์ (รวมกระเช้าขึ้น - ลง) - ชมทะเลสาบจิงโหวไฮ่ - ทะเลสาบต๋ากู - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ถนนโบราณจิ่นหลี่ - ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก- ไม่ลงร้านรัฐบาล ** รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ - รวมค่าวีซ่าแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากไทย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ (ไม่บังคับ) --
เดินทาง :
5
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAA64-MU-CTU-JZH6D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿16,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
เดินทาง :
6
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAAR3-MU-CTU511
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿11,888
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - ภูเขาหิมะการ์เซีย ธารน้ำแข็ง ต๋ากู่ปิงชวน : ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) - ทะเลสาบต้ากู๋ - ถนนซอยแคบซอยกว้าง - ทัวร์เสริม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (ไม่รวมค่าโชว์ ชำระเพิ่ม 300 หยวน ต่อท่าน - ถนนโบราณจินหลี - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สะพานจิ๋วเหยี่ยนเฉียว ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เม่าเสี้ยน 2 คืน - เฉิงตู 1 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าจีนแบบธรรมดา 4 วันทำการ ท่านละ 2,200 บาท หรือ วีซ่าจีนแบบด่วน 2 วันทำการ ท่านละ 3,500 บาท - ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป ต่อลูกค้า 1 ท่าน - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 400 บาท ต่อทริป ต่อลูกค้า 1 ท่าน (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุ 2-18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --
เดินทาง :
7
แอร์เอเชีย

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAA64-FD-CKG-JIUZHAIGOU5D-NY
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿26,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
เดินทาง :
8
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAAR3-8L-CTU81
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿13,888
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
เดินทาง :
9
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAAR3-8L-CTU82
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿16,888
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
เดินทาง :
10
การบินไทย

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAAD2-TG-CTU8-SH
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿31,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
เดินทาง :
11
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAAR7-MU-CTU5D3N
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿18,881
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
เดินทาง :
12
KY-คุนหมิงแอร์ไลน์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAAR7-KY-KMG-JIUXIANG4D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KY-คุนหมิงแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿18,881
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
เดินทาง :
13
การบินไทย

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAAD2-TG-CTU7-SH
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿29,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
เดินทาง :
14
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAAR7-MU-CTU5D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿17,771
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
เดินทาง :
15
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAAI7-8L-CTU01
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿14,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
เดินทาง :
16
แอร์เอเชีย

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAA64-FD-CKG-JIUZHAIGOU6D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿19,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
เดินทาง :
17
แอร์ไชน่า

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAAD2-CA-CTU4-SH
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿28,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
เดินทาง :
18
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAAD2-3U-CTU20-SH
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿31,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
เดินทาง :
19
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAB16-3U-CTU01A
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ทัวร์เฉินตู
0%
โปรรูดบัตร 0%
ราคาเริ่มต้น :
฿35,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
เดินทาง :
20
แอร์ไชน่า

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAB37-CA-CTU03
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿19,899
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
เดินทาง :
21
การบินไทย

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAAZD-TG-CTU659
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿33,995
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
เดินทาง :
22
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAB25-MU-GQ-CTU004
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿14,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
เดินทาง :
23
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAAZW-8L-CTU01
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿17,889
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
เดินทาง :
24
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : THAB37-MU-CTU06
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
฿17,899
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์เฉินตู 24 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เฉินตู, โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เฉินตูเดือนตุลาคม 2562
ทัวร์เฉินตูเดือนพฤศจิกายน 2562
ทัวร์เฉินตูเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์เฉินตูเดือนมกราคม 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนเมษายน 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนกันยายน 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP