เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAZW-HU-PEK02
THAAR3-8L-CTU81
THAA64-FD-SWA5D4N
THAB37-CA-CTU03
THAAR3-8L-CTU81

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 18 จาก
ทัวร์เฉินตู 18 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เฉินตู

Z0026
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : Z0026
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿17,899
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - เฉิงตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง : อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - น้ำตกโน่ยื่อหล่าง - ทะเลสาบห้าสี - อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี่) - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - ศูนย์หมีแพนด้า - ถนนคนเดินชุนซีลู่

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินซวงหลิง - จิ่วจ้ายโกว - ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ - ผ่านชม เมืองโบราณซงพาน - เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - น้ำตกโน่ยื่อหล่าง - หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้น - ทะเลสาบมังกรคู่ - ทะเลสาบยาว - ทะเลสาบห้าสี - อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองชวนจู่ซื่อ - อิสระเลือกซื้อ Option เสริม : โชว์ทิเบต
 อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองเฉิงตู
 ศูนย์หมีแพนด้า - ร้านหมอนยางพารา - ร้านนวดเท้า - ร้านชา - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สนามบินซวงหลิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0050
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : Z0050
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - เที่ยว 2 อุทยาน จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง : เมืองโบราณหวงซี - ผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว - อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน) หรือ อุทยานแห่งชาติซงผิงโกว แทน - อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น - ลง) หรือ อุทยานโหมวหนีโกว แทน - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) - ถนนคนเดิน ซุนซีลู่ - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท / ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน ต่อท่าน ต่อทริป --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - เมืองโบราณหวงซี - ผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
 อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน) หรือ อุทยานแห่งชาติซงผิงโกว แทน - เมืองชวนจู่
 เมืองชวนจู่ - อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น - ลง) หรือ อุทยานโหมวหนีโกว แทน - เฉิงตู - ร้านใบชา
 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) - ร้านบัวหิมะ - ร้านยางพารา - ถนนคนเดิน ซุนซีลู่ - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) +1
เดินทาง :
Z0090
การบินไทย

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : Z0090
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿34,995
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - เฉิงตู - จิ่วจ้ายโกว - เล่อซาน : ถนนโบราณจิ๋งหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก Top Show Of Sichuan - ทะเลสาบเตี๋ยซี - อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ จิ่วจ้ายโกว - อุทยานหวงหลง - ล่องเรือเกาะเล่อซาน - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ** ไม่ลงร้านค้ารัฐบาล --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซวงหลิง นครเฉิงตู - ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนโบราณจิ๋งหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก Top Show Of Sichuan
 เมืองเม่าเสี่ยน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองซงพาน
 อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ จิ่วจ้ายโกว - น้ำตกตะวันลับฟ้า - ทะเลสาบกระจก - ทะเลสาบ Long Lake - ทะเลสาบ 5 สี - ทะเลสาบเสือ - ทะเลสาบแรด - ทะเลสาบสองมังกร - หมู่บ้านซู่เจิ้ง - โชว์ทิเบต
 อุทยานหวงหลง - เมืองตูเจียงเยี่ยน
 เมืองเล่อซาน - ล่องเรือเกาะเล่อซาน - หลวงพ่อโตเล่อซาน - เมืองเฉิงตู - ถนนคนเดินชุนซีลู่
 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - สนามบินซวงหลิง เฉิงตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0202
แอร์ไชน่า

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : Z0202
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : CA-แอร์ไชน่า
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿21,899
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - เฉิงตู - ง้อไบ๊ - เล่อซาน - ต๋ากู่ปิงชว : ยอดเขาจินติ่ง - นมัสการองค์ผู่เสียนทรงช้าง - ล่องเรือชมเกาะเล่อซาน - อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกาเซียร์ต๋ากู่ปิงชวน - นั่งกระเช้า ชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูก - ถนนโบราณจินหลี่ ** ตื่นตาตื่นใจ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซวงหลิง - เข้าที่พัก
 เฉิงตู - ง้อไบ๊ - ยอดเขาจินติ่ง - นมัสการองค์ผู่เสียนทรงช้าง - ตำหนักทอง - ตำหนักเงิน - ตำหนักสำริด - ตำหนักเหล็ก
 ง้อไบ๊ - เล่อซาน - ล่องเรือชมเกาะเล่อซาน - เม่าเสี้ยน
 อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกาเซียร์ต๋ากู่ปิงชวน - นั่งกระเช้า ชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูก - ทะเลสาบต๋ากู่ - เมืองตูเจียงเยี่ยน
 เมืองเฉิงตู - ศูนย์หมีแพนด้า - ร้านนวดเท้า - ร้านยางพารา - ร้านผ้าไหม - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 ร้านชา - ถนนโบราณจินหลี่ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0228
แอร์เอเชีย

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : Z0228
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - ฉงชิ่ง - จิ่วจ้ายโกว : อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบเต๋อซี - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - หมู่บ้านโบราณฉือซื่อโข่ว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเมืองฉงชิ่ง - เมืองเม่าเสี้ยน
 เม่าเสี้ยน - อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) - ฉวนจูซื่อ
 จิ่วไจ้โกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบหมีแพนด้า - ทะเลสาบไผ่ลูกศร - น้ำตกธารไข่มุก
 ร้านหยก - เมืองโบราณซงพาน - ทะเลสาบเต๋อซี
 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ร้านยาบัวหิมะ - โรงงานผลิตผ้าไหมของจีน - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 เฉินตู - ศูนย์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ - ฉงชิ่ง - หมู่บ้านโบราณฉือซื่อโข่ว - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z2916
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : Z2916
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,888
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง - ดินแดนสวรรค์สามฤดู 7 แดนเทพนิยาย - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - ถนนคนเดินชุนซีลู่

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองซรวงลิ้ว นครเฉิงตู - เม่าเซี่ยน - เมืองโบราณซงพาน
 จิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถอุทยาน)
 อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมค่ากระเช้าขึ้น - ลง) - เฉิงตู
 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ร้านยางพารา - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สนามบินเมืองซรวงลิ้ว นครเฉิงตู
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2941
แอร์เอเชีย

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : Z2941
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿26,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - ฉงชิ่ง - จิ่วจ้ายโกว : อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน - นั่งกระเช้าชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบเต๋อซี - ซิงเหนียนลู่ - หมู่บ้านโบราณฉือซื่อโข่ว

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินเมืองฉงชิ่ง - เมืองเม่าเสี้ยน
 อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน - นั่งกระเช้าชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ
 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบหมีแพนด้า - ทะเลสาบไผ่ลูกศร - น้ำตกธารไข่มุก
 แวะเยี่ยมชม หยก - ผ่านชม เมืองโบราณซงพาน - ทะเลสาบเต๋อซี - ชม ศูนย์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ - ซิงเหนียนลู่
 เฉินตู - ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ - ร้านผ้าไหม - ฉงชิ่ง - หมู่บ้านโบราณฉือซื่อโข่ว - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z3064
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : Z3064
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,888
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - ภูเขาหิมะการ์เซีย ธารน้ำแข็ง ต๋ากู่ปิงชวน : ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) - ทะเลสาบต้ากู๋ - ถนนซอยแคบซอยกว้าง - ทัวร์เสริม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (ไม่รวมค่าโชว์ ชำระเพิ่ม 300 หยวน ต่อท่าน - ถนนโบราณจินหลี - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สะพานจิ๋วเหยี่ยนเฉียว ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เม่าเสี้ยน 2 คืน - เฉิงตู 1 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าจีนแบบธรรมดา 4 วันทำการ ท่านละ 2,200 บาท หรือ วีซ่าจีนแบบด่วน 2 วันทำการ ท่านละ 3,500 บาท - ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป ต่อลูกค้า 1 ท่าน - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 400 บาท ต่อทริป ต่อลูกค้า 1 ท่าน (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุ 2-18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินซรวงลิ้ว นครเฉิงตู - เมืองตูเจียงเยี่ยน - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - เม่าเซี่ยน
 อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) - ทะเลสาบต้ากู๋ - เมืองเม่าเซี่ยน
 เม่าเซี่ยน - เฉิงตู - ถนนซอยแคบซอยกว้าง - ทัวร์เสริม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (ไม่รวมค่าโชว์ ชำระเพิ่ม 300 หยวน ต่อท่าน
 ถนนโบราณจินหลี - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สะพานจิ๋วเหยี่ยนเฉียว - สนามบินซรวงลิ้ว นครเฉิงตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)+1
เดินทาง :
Z3076
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : Z3076
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - เฉินตู - จิ่วไจ้โกว : อุทยานจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบหมีแพนด้า - อุทยานหวงหลง - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ถนนไท่กู่หลี่หลิน - ถนนคนเดินจินหลี่

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเฉินตู - เขตอุทยานจิ่วไจ้โกว - ทะเลสาบเต๋อซี - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - จิ่วไจ้โกว
 อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถของอุทยาน) - ทะเลสาบหมีแพนด้า - ทะเลสาบไผ่ลูกศร - น้ำตกธารไข่มุก
 จิ่วไจ้โกว - อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น - ลง) - เฉินตู
 เฉินตู - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ - ถนนไท่กู่หลี่หลิน
 เฉินตู - ถนนคนเดินจินหลี่ - โรงงานผลิตผ้าไหม - วัดเหวินซู - เดินทางกลับ กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3231
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : Z3231
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿24,444
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - เฉินตู - สกีซีหลิง - ต๋ากู่ปิงชวน : ภูเขาหิมะซีหลิง - พักสกีบนเขา - อิสระเล่นหิมะ (อัตรานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี) - เพลิดเพลินกับหิมะขาวโพลนบนภูเขาหิมะซีหลิงอย่างจุใจ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาหิมะซีหลิง - ช้อปปิ้งของฝาก เมืองเม่าเสี้ยน - ชมยอดเขาต๋ากู่กาเซียร์ (รวมกระเช้าขึ้น - ลง) - ชมทะเลสาบจิงโหวไฮ่ - ทะเลสาบต๋ากู - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ถนนโบราณจิ่นหลี่ - ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก- ไม่ลงร้านรัฐบาล ** รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ - รวมค่าวีซ่าแล้ว / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากไทย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ (ไม่บังคับ) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซวงหลิง นครเฉิงตู - ภูเขาหิมะซีหลิง - พักสกีบนเขา - อิสระเล่นหิมะ (อัตรานี้ไม่รวมค่าเช่าชุด, อุปกรณ์, ครูฝึกสกี)
 อิสระเพลิดเพลินกับหิมะขาวโพลนบนภูเขาหิมะซีหลิงอย่างจุใจ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาหิมะซีหลิง - เมืองเม่าเสี้ยน - ช้อปปิ้งของฝาก
 เม่าเสี้ยน - ต๋ากู่ - ชมยอดเขาต๋ากู่กาเซียร์ (รวมกระเช้าขึ้น - ลง) - ชมทะเลสาบจิงโหวไฮ่ - ทะเลสาบต๋ากู - เมืองเม่าเสี้ยน
 เม่าเสี้ยน - เฉิงตู - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ถนนโบราณจิ่นหลี่ - ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก - สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉินตู
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3309
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : Z3309
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - เฉิงตู : ถนนควานจ๋าย - เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน - อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย - ทะเลสาบคู่รัก ทะเลสาบโหวไห่ - ภูเขาหิมะซีหลิง - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - เมืองเฉิงตู - ถนนควานจ๋าย - เมืองตูเจียงเยี่ยน - เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน - เมืองเม่าเสี้ยน
 อำเภอเฮยสุ่ย - อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย - ทะเลสาบคู่รัก ทะเลสาบโหวไห่ - ทะเลสาบต๋ากู่ - เมืองตูเจียงเยี่ยน
 ภูเขาหิมะซีหลิง - เมืองเฉิงตู - ร้านหยก
 เมืองเฉิงตู - ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา - ร้านยาบัวหิมะ - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3570
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : Z3570
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - พิชิต 2 อุทยาน แห่งมณฑลเสฉวน อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว - อุทยานหวงหลง : อุทยานจิ่วจ้ายโกว - ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี - ผ่านชมเมืองเก่าซงพาน - /เที่ยวชมอุทยานธารสวรรคจิ่วจ้ายโกว เต็มวัน (รวมรถประจำอุทยาน) - อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) - ร้านยางพารา - นวดฝ่าเท้าบัวหิมะ - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 350 หยวน ต่อท่าน ต่อทริป - ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (แบบเดี่ยว) ชำระเพิ่ม ท่านละ 1,650 บาท --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซวงหลิว นครเฉิงตู - อุทยานจิ่วจ้ายโกว - ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี - ผ่านชมเมืองเก่าซงพาน
 เที่ยวชมอุทยานธารสวรรคจิ่วจ้ายโกว เต็มวัน (รวมรถประจำอุทยาน) - เมืองชวนจู่
 เมืองชวนจู่ - อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) - เมืองเฉิงตู
 ร้านยางพารา - นวดฝ่าเท้าบัวหิมะ - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สนามบินซวงหลิว นครเฉิงตู
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3935
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : Z3935
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿15,899
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - เฉิงตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง : เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนในอุทยาน) - น้ำตกโน่ยื่อหล่าง - หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้น - ทะเลสาบมังกรคู่ - ทะเลสาบยาว - ทะเลสาบห้าสี - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - เข้าร้านค้ารัฐบาล ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท - ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 1,500บาท ต่อทริป ต่อท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่) (คำแนะนำ รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุ 2-18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่ โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินซวงหลิง - จิ่วจ้ายโกว - ผ่านชม เมืองโบราณซงพาน - เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
 อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนในอุทยาน) - น้ำตกโน่ยื่อหล่าง - หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้น - ทะเลสาบมังกรคู่ - ทะเลสาบยาว - ทะเลสาบห้าสี
 อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองตูเจียงเยี่ยน
 ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) - ร้านหมอนยางพารา - ร้านบัวหิมะ - ร้านใบชา - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สนามบินซวงหลิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z3968
การบินไทย

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : Z3968
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿28,900
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - เฉิงตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง : อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย - นั่งกระเช้าชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ถนนโบราณจิ่งหลี่

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเมืองเฉิงตู - เมืองเม่าเสี้ยน
 อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย - นั่งกระเช้าชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ - เมืองเม่าเสี้ยน
 อุทยานแห่งชาติหวงหลง - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
 เมืองเฉิงตู - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - ผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองเฉิงตู
 ร้านบัวหิมะ - ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน - ถนนโบราณจิ่งหลี่ - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4013
3U-เสฉวน แอร์ไลน์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : Z4013
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 3U-เสฉวน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿22,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - 2 มรดกโลก - ศูนย์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) - อุทยานแห่งชาติหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น - ลง) - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนในอุทยาน) - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซวงหลิง
 เฉิงตู - ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) - เม่าเสี้ยน
 อุทยานแห่งชาติหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น - ลง) - เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนในอุทยาน) - โชว์ทิเบต
 จิ่วจ้ายโกว - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ - เฉิงตู - ถนนชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 ถนนโบราณจินหลี่ - สนามบินซวงหลิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4024
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : Z4024
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : MU-ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿19,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - เฉิงตู - ภูเขาสี่ดรุณี - เล่อซาน - ง้อไบ๊ - ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า) - หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน) - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินซวงหลิง นครเฉิงตู - อุทยานภูเขาสี่ดรุณี - หุบเขาซวงเฉียวโกว(รวมรถอุทยาน)
 ยื่อหลง - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าว่อหลง - เล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - ง้อไบ๊
 ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าไฟฟ้า) - องค์ผู่เสียนทรงช้าง - เฉิงตู - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 วัดเหวินซู - ถนนโบราณจินหลี่ - ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สนามบินซวงหลิง นครเฉิงตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4039
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : Z4039
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿16,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - : เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน - กระเช้าสู่ ธารน้ำแข็งต๋ากู่ - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขาซีหลิงซาน - ถนนควานจ๋าย - ถนนโบราณจิ่งหลี่

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซวงหลิว นครเฉิงตู - เมืองตูเจียงเยี่ยน - เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน - วัดผู่เจ้า - เมืองเม่าเสี้ยน
 เมืองอาป้า - นั่งกระเช้าสู่ ธารน้ำแข็งต๋ากู่ - เมืองเม่าเสี้ยน
 นั่งกระเช้า ขึ้นบน ภูเขาซีหลิงซาน - เมืองเฉิงตู
 นวดฝ่าเท้า - ผลิตภัณฑ์จากยางพารา - ถนนควานจ๋าย - โรงงานผลิตหยก - ถนนโบราณจิ่งหลี่ - อิสระเลือกซื้อ Optional Tour : โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - เดินทางกลับ
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z4113
8L-ลัคกี้แอร์

ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์ : Z4113
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8L-ลัคกี้แอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,999
โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู :
ทัวร์เฉินตู - เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน - เมืองจิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (รวมค่าขมการแสดงแล้ว)

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน - เมืองจิ่วจ้ายโกว
 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) - อุทยานแห่งชาติซงผิงโกว
 ร้านหยก - เมืองเฉิงตู - ถนนคนเดินชุนซีลู่
 วัดเหวินซู - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ - ร้านยางพารา - ร้านบัวหิมะ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (รวมค่าขมการแสดงแล้ว) - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 18 จาก
ทัวร์เฉินตู 18 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์เฉินตู, โปรแกรมท่องเที่ยวเฉินตู และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์เฉินตูเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์เฉินตูเดือนมกราคม 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนเมษายน 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนกันยายน 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์เฉินตูเดือนพฤศจิกายน 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP