เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 5 จาก
ทัวร์อิหร่าน 5 รายการ

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์อิหร่าน

Z1663
มาฮานแอร์

ทัวร์อิหร่าน

รหัสทัวร์ : Z1663
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿40,999
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน :
ทัวร์อิหร่าน - : พระราชวัง Sa’Abad Complex - ชม พระราชวังเนียวาราน - หอคอยมิลาด ทาว์เวอร์ - บินภายในสู่เมือง ชีราช - มัสยิดสีชมพู - พระราชวังโบราณเปอร์ซีโพลิส - สะพานคาจู - จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน - มัสยิดชีคห์ลอทฟอลลาห์ - ชม Imam Mosque - พระราชวังอาลี คาปู - พระราชวังเชเฮล โซตุน - พิพิธภัณฑ์ Vank Cathedral - หมู่บ้านอับยาเน่ห์ - คฤหาสน์เศรษฐี - โบรูเจอร์ดี เฮาส์ - พิพิธภัณฑ์อิหร่านโบราณ - ช้อปปิ้งตลาดประจำเมืองเตหะราน - ชมพระราชวังโกเลสตาน - พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย - ตลาด Local Market

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิหม่ามโคมัยนี - พระราชวัง Sa’Abad Complex - ชม พระราชวังเนียวาราน - หอคอยมิลาด ทาว์เวอร์ - บินภายในสู่เมือง ชีราช - เข้าที่พัก
 มัสยิดสีชมพู - พระราชวังโบราณเปอร์ซีโพลิส - เนโครโพลิส - เมืองอิสฟาฮาน - สะพานคาจู
 เมืองอิสฟาฮาน - จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน - มัสยิดชีคห์ลอทฟอลลาห์ - ชม Imam Mosque - พระราชวังอาลี คาปู - พระราชวังเชเฮล โซตุน - พิพิธภัณฑ์ Vank Cathedral
 หมู่บ้านอับยาเน่ห์ - เมืองคาชาน - คฤหาสน์เศรษฐี Tabantabaee Ancient House - โบรูเจอร์ดี เฮาส์
 พิพิธภัณฑ์อิหร่านโบราณ National Museum Of Iran - ช้อปปิ้งตลาดประจำเมืองเตหะราน - ชมพระราชวังโกเลสตาน
 พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย - ตลาด Local Market - สนามบิน Imam Khomeini International Airport
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1664
มาฮานแอร์

ทัวร์อิหร่าน

รหัสทัวร์ : Z1664
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿59,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน :
ทัวร์อิหร่าน - เตหะราน - ชีราซ - อิศฟาฮาน - นาทานซ์ : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน - พระราชวังโกเลสตาน - หอคอยมิหลาด - พระราชวังเนียวาราน - พิพิธภัณฑ์อัญมณี - มัสยิดสีชมพู - พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - นครหลังความตาย นัค เช รอสตัม - มัสยิดประจำเมืองยาซด์ - มัสยิดประจำเมือง Jameh Mosque - โบสถ์แวงค์ Vank Church - มัสยิดอิหม่าม - พระราชวังอะลีคาปู - มัสยิด ชีค ล็อตฟุลเลาะห์ - คฤหาสน์เศรษฐี Borujerdi Ancient House - ห้าง Meh O Mah ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน - ไม่รวมทิปคนขับรถ 2 USD ต่อท่าน ต่อวัน - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพอใจของท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิหม่ามโคมัยนี - เข้าที่พัก - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน - พระราชวังโกเลสตาน - หอคอยมิหลาด
 พระราชวังเนียวาราน - พิพิธภัณฑ์อัญมณี - สนามบิน Mehrabad Airport - บินภายในสู่เมืองชีราซ - เข้าที่พัก
 มัสยิดสีชมพู - พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - นครหลังความตาย นัค เช รอสตัม - เมืองยาซด์
 มัสยิดประจำเมืองยาซด์ - เมืองนาอีน - มัสยิดประจำเมือง Jameh Mosque - อิศฟาฮาน
 อิศฟาฮาน - โบสถ์แวงค์ Vank Church - มัสยิดอิหม่าม - พระราชวังอะลีคาปู Ali Qapu Palace - ชมมัสยิด ชีค ล็อตฟุลเลาะห์ Sheikh Lotfollah Mosque
 เมืองอิศฟาฮาน - เมืองนาทานซ์ - ชมเมืองคาชาน - คฤหาสน์เศรษฐี Borujerdi Ancient House - ห้าง Meh O Mah - สนามบินอิหม่ามโคมัยนี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1665
มาฮานแอร์

ทัวร์อิหร่าน

รหัสทัวร์ : Z1665
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 11 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿78,800
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน :
ทัวร์อิหร่าน - เตหะราน - ชีราซ - อิศฟาฮาน - ยาซด์ : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน - พิพิธภัณฑ์อัญมณีแห่งชาติอิหร่าน - มัสยิดสีชมพู - พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - โบสถ์แว้งค์ - มัสยิดอิหม่าม - พระราชวังอะลีคาปู - มัสยิดชีคล็อตฟุลเลาะห์ - อิสระถ่ายภาพที่สะพานซิโอเซโพล, ย่านช้อปปิ้ง - มัสยิดประจำเมือง Jameh Mosque - ป้อมปราการนาริน - ศาสนาโซโร แอสเตอร์ - ศาสนสถาน Ateshkadeh Fire Temple - มัสยิดประจำเมืองยาซด์ Masjid e Jameh - ป้อมปราการ SaryardFortress - มัสยิดประจำเมือง MalekJamehMosque - ทะเลทราย Kaluts - พักแคมป์ Lut Star Camp กลางทะเลทราย - พระราชวังเนียวาราน - พระราชวังโกเลสตาน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน - ไม่รวมทิปคนขับรถ 2 USD ต่อท่าน ต่อวัน - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพอใจของท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิหม่ามโคมัยนี - เข้าที่พัก - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน - พิพิธภัณฑ์อัญมณีแห่งชาติอิหร่าน - สนามบิน Mehrabad Airport - บินภายในสู่ เมืองชีราซ - เข้าที่พัก
 มัสยิดสีชมพู - พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - อิศฟาฮาน
 เมืองอิศฟาฮาน - โบสถ์แว้งค์ - มัสยิดอิหม่าม - พระราชวังอะลีคาปู - มัสยิดชีคล็อตฟุลเลาะห์ - อิสระถ่ายภาพที่สะพานซิโอเซโพล, ย่านช้อปปิ้ง
 เมืองนาอีน - มัสยิดประจำเมือง Jameh Mosque - เมืองเมย์บ็อด - ป้อมปราการนาริน - เมืองยาซด์
 ศาสนาโซโร แอสเตอร์ - ศาสนสถาน Ateshkadeh Fire Temple - มัสยิดประจำเมืองยาซด์ Masjid e Jameh - ป้อมปราการ SaryardFortress
 เมืองเคอร์มัน - เมืองมาฮาน
 มัสยิดประจำเมือง MalekJamehMosque - ทะเลทราย Kaluts - พักแคมป์ Lut Star Camp กลางทะเลทราย
 ลุทสตาร์แคมป์ - สนามบินเมืองเคอร์มัน - บินภายในสู่กรุงเตหะราน - เข้าที่พัก
 พระราชวังเนียวาราน - พระราชวังโกเลสตาน - สนามบินอิหม่ามโคมัยนี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1666
การบินไทย

ทัวร์อิหร่าน

รหัสทัวร์ : Z1666
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : TG-การบินไทย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿49,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน :
ทัวร์อิหร่าน - เตหะราน - คาชาน - อะบียาเน่ห์ - อิศฟาฮาน - ชีราซ : พระราชวังโกเลสตาน - พิพิธภัณฑ์อัญมณี - มัสยิดสีชมพู Nasir OlMolk - พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - นครหลังความตาย นัค เช รอสตัม - พระราชวังเชเฮลโซตุน - จัตุรัสอิหม่าม - มัสยิดอิหม่าม - พระราชวังอะลีคาปู - มัสยิดชีค ล็อตฟุลเลาะห์ - สะพานคาจู - หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ - คฤหาสน์เศรษฐี Borujerdi Ancient House ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 3 USD ต่อท่าน ต่อวัน - ไม่รวมทิปคนขับรถ 2 USD ต่อท่าน ต่อวัน - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพอใจของท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 สนามบินอิหม่ามโคมัยนี - เข้าที่พัก - พระราชวังโกเลสตาน - พิพิธภัณฑ์อัญมณี - สนามบิน Mehrabad Airport - บินภายในสู่ เมืองชีราซ - เข้าที่พัก
 มัสยิดสีชมพู Nasir OlMolk - พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - นครหลังความตาย นัค เช รอสตัม
 พระราชวังเชเฮลโซตุน - จัตุรัสอิหม่าม - มัสยิดอิหม่าม - พระราชวังอะลีคาปู - มัสยิดชีค ล็อตฟุลเลาะห์ - สะพานคาจู
 หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ - เมืองคาชาน - คฤหาสน์เศรษฐี Borujerdi Ancient House - สนามบินอิหม่ามโคมัยนี
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z2550
มาฮานแอร์

ทัวร์อิหร่าน

รหัสทัวร์ : Z2550
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : W5-มาฮานแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿54,900
โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน :
ทัวร์อิหร่าน - ไฮไลท์ : พระราชวังโกเลสตาน - สุเหร่าสีชมพู - ที่ฝังศพฮาเฟซ - ป้อมคาริม ข่าน - ต้นไม้ไซเพรส - มัสยิด จาเม - วิหารของลัทธิบูชาไฟ - หอคอยแห่งความเงียบ - ปราสาทนารินจ์ - สะพานคาจู - สะพานอัลลาห์เวอร์ดี ข่าน - พระราชวังเชเหล - พระราชวังอาลี คา - มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ - หมู่บ้านแอบยาเนห์ - สวนฟิน

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินโคไมนี่ - เข้าที่พัก
 กรุงเตหะราน - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - พระราชวังโกเลสตาน - พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย
 บินภายในสู่เมืองชีราซ - สุเหร่าสีชมพู - สวนนาเรนเจสตาน - ที่ฝังศพฮาเฟซ - ป้อมคาริม ข่าน - ตลาดวากิลบาซาร์
 เมืองมาร์พดาสท์ - เนโครโพลิส - เมืองยาซ์ด - เมืองอะบาร์คูซ - ต้นไม้ไซเพรส - เมืองยาซ์ด - มัสยิด จาเม - อนุสรณ์สถาน อาเมียร์ เช็คห์แมก
 วิหารของลัทธิบูชาไฟ - หอคอยแห่งความเงียบ - เมืองเมย์บอด - ปราสาทนารินจ์ - เมืองอีสฟาฮาน - สะพานคาจู - สะพานอัลลาห์เวอร์ดี ข่าน
 เมืองอีสฟาฮาน - วิหารแวงค์ - พิพิธภัณฑ์ของโบสถ์ - พระราชวังเชเหล โชตุน - จัตุรัสอิหม่าม - พระราชวังอาลี คาปู - มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ - มัสยิดอิหม่าม
 เมืองคาชาน - หมู่บ้านแอบยาเนห์ - เมืองคาชาน - สวนฟิน - โบรูเจอร์ดี เฮาส์ - กรุงเตหะราน - สนามบินโคไมนี่
 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 5 จาก
ทัวร์อิหร่าน 5 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์อิหร่าน, โปรแกรมท่องเที่ยวอิหร่าน และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์อิหร่านเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์อิหร่านเดือนมกราคม 2563
ทัวร์อิหร่านเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์อิหร่านเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์อิหร่านเดือนเมษายน 2563
ทัวร์อิหร่านเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์อิหร่านเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์อิหร่านเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์อิหร่านเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์อิหร่านเดือนกันยายน 2563
ทัวร์อิหร่านเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์อิหร่านเดือนพฤศจิกายน 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP