Call Now: 0 2748 6245 Tel: 085 364 2449 สอบถามผ่าน Facebook มือถือคลิกโทร 0 2748 6245 TH|EN
 ค้นหาและจองแพคเกจทัวร์ (โปรแกรมทัวร์):
รูปแบบ:
กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์
จุดหมาย :
ช่วงเดือน :
ราคา(บาท) :
ทริปพิเศษ :
คำที่ค้นหา :
 

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)

1
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)
ภูฏาน แอร์ไลน์

ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : THAAD5-B3-SHOCK-BHUTAN5D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : B3-ภูฏาน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
1-5 / 7-11 / 14-18 / 21-25 JUN / 28JUN-2JUL
6-10 / 12-16 / 19-23 / 26-30 JUL
2-6 / 10-14 / 16-20 / 23-27 AUG
ราคา/ท่าน :
45,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/44,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฎาน(ภูฐาน) :
2
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)
ภูฏาน แอร์ไลน์

ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : THAAD5-B3-SHOCK-BHUTAN5D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : B3-ภูฏาน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
10-14 AUG
ราคา/ท่าน :
45,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,900 บาท
45,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/44,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฎาน(ภูฐาน) :
3
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)
ภูฏานแอร์ไลน์

ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : THAA66-B3-PBH001
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : B3-ภูฏานแอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
3-7 MAY
ราคา/ท่าน :
53,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,300 บาท
53,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฎาน(ภูฐาน) :

4
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)
B3B-ภูฏาน แอร์ไลน์

ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : THAA87-B3-PBH5D-SPRING(A)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : B3B-ภูฏาน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 MAY
ราคา/ท่าน :
57,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
57,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฎาน(ภูฐาน) :
5
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)
B3B-ภูฏาน แอร์ไลน์

ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : THAA87-B3-PBH5D-SPRING(B)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : B3B-ภูฏาน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 MAY
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฎาน(ภูฐาน) :
6
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)
B3B-ภูฏาน แอร์ไลน์

ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : THAA87-B3-PBH5D-MAY
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : B3B-ภูฏาน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
3-7 / 10-14 / 15-19 / 24-28 MAY
ราคา/ท่าน :
57,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
57,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/57,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฎาน(ภูฐาน) :
7
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)
B3B-ภูฏาน แอร์ไลน์

ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : THAA87-B3-PBH5D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : B3B-ภูฏาน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
1-5 / 7-11 / 14-18 / 21-25 JUN / 28JUN-2JUL
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 JUL
2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 AUG
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,500 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฎาน(ภูฐาน) :
8
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)
B3B-ภูฏาน แอร์ไลน์

ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : THAA93-B3-FOCUS-BHUTAN5D
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : B3B-ภูฏาน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
4-8 MAY
ราคา/ท่าน :
53,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท
53,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/53,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฎาน(ภูฐาน) :
9
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)
ดรุกแอร์

ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : THAA87-KB-PKG-4D3N-PBH(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KB-ดรุกแอร์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางเองได้ทุกวันEveryday between TBA
ราคา/ท่าน :
52,500 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท
52,500 บาท(เด็กเสริมเตียง)/52,500 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฎาน(ภูฐาน) :

10
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)
KB/B3-ดรุกแอร์/ภูฏาน แอร์ไลน์

ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : BTH001-KBxB3-PKG5D-HAVEN-PBH(1)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KB/B3-ดรุกแอร์/ภูฏาน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางเองได้ทุกวัน ตั้งแต่4ท่านขึ้นไป Everyday between TBA
ราคา/ท่าน :
66,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
66,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/66,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฎาน(ภูฐาน) :

11
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)
KB/B3-ดรุกแอร์/ภูฏาน แอร์ไลน์

ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : BTH001-KBxB3-PKG5D-HAVEN-PBH(2)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KB/B3-ดรุกแอร์/ภูฏาน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางเองได้ทุกวัน ตั้งแต่4ท่านขึ้นไป Everyday between JUN-AUG
ราคา/ท่าน :
63,000 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
63,000 บาท(เด็กเสริมเตียง)/63,000 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฎาน(ภูฐาน) :

12
คลิกเน้นรายการทัวร์
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)
KB/B3-ดรุกแอร์/ภูฏาน แอร์ไลน์

ทัวร์ภูฏาน / ภูฐาน

รหัสทัวร์ : BTH001-KBxB3-PKG5D-HAVEN-PBH(3)
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : KB/B3-ดรุกแอร์/ภูฏาน แอร์ไลน์
มาตรฐานโรงแรม :   จำนวนวัน : 5 วัน 4 คืน
วันที่เดินทาง :
เดินทางเองได้ทุกวัน ตั้งแต่4ท่านขึ้นไป TBA
ราคา/ท่าน :
49,900 บาท(ผู้ใหญ่) / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
49,900 บาท(เด็กเสริมเตียง)/49,900 บาท(เด็กไม่เสริมเตียง)
โปรแกรมท่องเที่ยวภูฎาน(ภูฐาน) :

แพคเกจทัวร์จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตล่าสุดทุกสัปดาห์ !

  แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน), โปรแกรมท่องเที่ยวภูฎาน(ภูฐาน)
และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
    กานต์แอร์
ผู้สนับสนุน
 Name Card & Printings
 ThailandKohChang.net (Hotel)
โปรแกรมเสริม
 Adobe Acrobat Reader
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนเมษายน 2560
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนพฤษภาคม 2560
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนมิถุนายน 2560
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนกรกฎาคม 2560
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนสิงหาคม 2560
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนกันยายน 2560
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนตุลาคม 2560
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนพฤศจิกายน 2560
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนธันวาคม 2560
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนมกราคม 2561
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ทัวร์ภูฎาน(ภูฐาน)เดือนมีนาคม 2561
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | เรือสำราญ | รถเช่า | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004-2017 eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794