เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook
THAAI7-FD-RGN11
THAAZD-FD-MM19
THAAI7-PG-MDL05
Z3892

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์พม่า 71 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย

แพคเกจทัวร์ / ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์พม่า

Z0335
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z0335
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿14,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - มัณฑะเลย์ - พุกาม - มิงกุน - อมรปุระ - สกายน์ : ชมวิวพระอาทิตย์ตก ทะเลเจดีย์ - โชว์หุ่นเชิดโบราณ - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล - วิหารธรรมมายันจี - สะพานไม้อูเบง - มัณฑะเลย์ - ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - เจดีย์กวงมูดอ - วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอร์ ** รับฟรี ถุงผ้า - องค์เทพทันใจ - ร่ม / เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา - โชว์หุ่นเชิดโบราณ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,200 บาท ต่อทริป ต่อท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - ชมวิวพระอาทิตย์ตก - ทะเลเจดีย์ - โชว์หุ่นเชิดโบราณ
 เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล - วิหารธรรมมายันจี
 พุกาม - เมืองอมรปุระ - สะพานไม้อูเบง - มัณฑะเลย์ - เมืองมินกุน - ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม
 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - เมืองสกายน์ - เจดีย์กวงมูดอ - วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอร์ - สนามบินมัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z0336
แอร์เอเชีย

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z0336
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา - สิเรียม : วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่พระธาตุอินทร์แขวน - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์คาบาเอ - พระเจดีย์เยเลพญา - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - ตลาดสก็อต

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกาลาดง - เมืองหงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - วัดมหาเจดีย์ - เมืองไจ้ทีโย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่พระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน - เมืองหงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - เจดีย์เจ๊าทัตจี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 เจดีย์คาบาเอ - เมืองสิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก็อต - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z0337
แอร์เอเชีย

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z0337
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,990
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง สักการะมหาชูขาสถาน : พระเจดีย์กาบาเอ - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - วัดงาทัตจี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ) - เทพกระซิบ - วัดบารมี ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน (สำหรับกรณีที่เดินทางไม่ต่ำกว่า 30 ท่าน โดยชำระที่สนามบินก่อนเดินทาง) หรือ กรณีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โปรดชำระค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 2,000 บาท ต่อ 1 ท่าน หรือ กรณีทีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่าน แต่ไม่ถึง 30 ท่าน โปรดชำระค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ 1,800 บาท ต่อ 1 ท่าน - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิป) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ย่างกุ้ง - พระเจดีย์กาบาเอ - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - วัดงาทัตจี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ) - เทพกระซิบ - วัดบารมี พระเกษาธาตุมีชีวิต - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z1061
เมียนมาร์แอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1061
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ไหว้พระ 9 วัด : ไหว้พระลาภมุนี - พระพุทธรูปหยกขาว - วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว - เจดีย์มหาวิชยะ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง -ขอพรเทพทันใจ - วัดพระบารมี - พระนอนตาหวาน - พระวัดงาทัตจี - สักการะเจดีย์กาบาเอ ** เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง - สลัดกุ้งมังกร / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 30 USD ต่อผู้เดินทาง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเม็งกาลาดง - ไหว้พระลาภมุนี - พระพุทธรูปหยกขาว - วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว - เจดีย์มหาวิชยะ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 ขอพรเทพทันใจ - วัดพระบารมี - พระนอนตาหวาน - พระวัดงาทัตจี - สักการะเจดีย์กาบาเอ - สนามบินเม็งกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1062
เมียนมาร์แอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1062
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา - อินทร์แขวน : พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน - ทำบุญใส่บาตรที่ วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระพุทธรูปไจ้ปุน - นมัสการพระลาภมุนี - ชมช้างเผือก - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - สก๊อตมาเก็ต ** เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง - สลัดกุ้งมังกร - กุ้งแม่น้ำ - บุฟเฟ่ต์ชาบู / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 25 USD - ไม่รวมค่าเสลี่ยงขึ้นลงพระธาตุอินทร์แขวน 25USD ต่อท่าน - ไม่รวมค่าทิปคนแบกเสลี่ยงขึ้นลงพระธาตุอินทร์แขวน 8000 จ๊าด (กรณีต้องการนั่งเสลี่ยง) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเม็งกาลาดง - เมืองหงสาวดี - พระธาตุมุเตา - เมืองไจ้โถ่ - คินปุนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - ทำบุญใส่บาตรที่ วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระพุทธรูปไจ้ปุน - นมัสการพระลาภมุนี - ชมช้างเผือก - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - สก๊อตมาเก็ต - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1064
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1064
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - เจดีย์กาบาเอ - วัดงาทัตจี - มหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) - วัดบารมี - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมิงกาลาดง - เจดีย์กาบาเอ - พระนอนตาหวาน - วัดงาทัตจี - มหาวิชยเจดีย์ - มหาเจดีย์ชเวดากอง
 เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) - เทพกระซิบ - วัดบารมี - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1080
แอร์เอเชีย

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1080
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาฯ - สิเรียม - พระธาตุอินทร์แขวน - พระนอนชเวตาเลียว - ตลาดสก๊อต - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกลาดง - เมืองย่างกุ้ง - เมืองหงสาวดี - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท - พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า+รถขึ้นพระธาตุ)
 วัดไจ้คะวาย - พระธาตุมุเตา - พระนอนชเวตาเลียว - ตลาดสก๊อต - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 เมืองสิเรียม - เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - พระนอนเจ๊าทัตจี - พระพุทธรูปหงาทัตจี - เจดีย์กาบาเอ - สนามบิน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z1081
เมียนมาร์แอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1081
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน : พระนอนตาหวาน - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - สก๊อตมาร์เก็ต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์ไจ้ปุ่น - วัดไจ้คะวาย - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน - พระนอนชเวตาเหลียว ** เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่งย่างชั้นดี - สลัดกุ้งมังกร รสเด็ด - กุ้งแม่น้ำย่าง / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ - ไกด์ท้องถิ่น - คนขับรถ ท่านละ 200 บาท ต่อวัน ต่อท่าน รวม 200 บาท x 3 วัน = 600 บาท ต่อผู้เดินทาง) **ผู้เดินทางที่เป็นเด็ก ชำระค่าทิปเท่ากับผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมิงกาลาดง - พระนอนตาหวาน - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - สก๊อตมาร์เก็ต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ไจ้ปุ่น - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) - พระราชวังบุเรงนอง - นั่งกระเช้าขึ้นนมัสการพระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งรถ) - หงสาวดี - พระนอนชเวตาเหลียว - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1082
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1082
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มิงกุน : สะพานไม้อูเป่ง - วัดมหากันดายงค์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - มัณฑะเลย์ - เมืองอังวะ - วิหารมหาอ่องมเยบองซาน - ผ่านชมหอคอยอังวะ - วัดบากะยา - มัณฑะเลย์
 มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อูเป่ง - วัดมหากันดายงค์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - มิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชิวพินมิน - มัณฑะเลย์ฮิลล์ - วัดกุโสดอว์
 พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ - เมืองสกาย์ - เจดีย์อูมินทงแส่ - วัดซุนอูพอนยาชิน - เจดีย์กองมูดอว์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1083
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1083
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - มัณฑะเลย์ - พุกาม : จุดชมวิวเมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดมนูหา - โชว์หุ่นกระบอก - วัดกุบยางกี - วิหารสัพพัญญู - วัดอนันดา - พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - วัดกุโสดอว์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ทิปคนขับรถ ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 800 บาท ต่อท่าน โปรดชำระที่สนามบินสุวรณภูมิ วันแรกของการเดินทาง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวเมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - โชว์หุ่นกระบอก
 วัดมนูหา - วัดกุบยางกี - วิหารสัพพัญญู - วัดอนันดา - วิหารธรรมยันจี - เจดีย์ติโลมินโล - มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อู่เป็ง
 พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - วัดกุโสดอว์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักทอง ชเวนานจอง - สนามบินมัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1084
แอร์เอเชีย

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1084
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿36,995
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - สักการะ 5 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ : ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - พุกาม - มัณฑะเลย์ - อินเล - ทะเลเจดีย์พุกาม - เจดีย์ชเวซิกอง - มัณฑะเลย์ - พระมหามัยมุนี - เฮโฮ - ทะเลสาบอินเล ** พัก ย่างกุ้ง 1 คืน - พระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน - พุกาม 1 คืน - มัณฑะเลย์ 1 คืน - อินเล 1 คืน / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถพม่า (ค่าทิปวันละประมาณ 100 บาท 6 วัน 600 บาท) - ไม่รวม ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (วันละประมาณ 50 บาท 6 วัน 300 บาท) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกาลาดง - เมืองหงสาวดี - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระไฝเลื่อนไจ้ท์ปอลอ - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์โบดาทาวน์ - พระเขี้ยวแก้ว - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 สนามบินย่างกุ้ง - บินภายในสู่เมืองพุกาม - ตลาดยองอู - มิงกาลาเจดีย์ - มหาเจดีย์ชเวสิกอง - อานันทวิหาร - วัดติโลมินโล - วัดมนูหา - มหาเจดีย์ธรรมยังยี - นั่งรถม้า ชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงาม - ภูพญาเจดีย์ - เจดีย์ชเวซันดอร์
 สนามบินพุกาม - บินภายในสู่ เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองอมรปุระ - วัดพระมหามุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ - วัดกุโสดอร์ - จุดชมวิว Mandalay Hill
 วัดพระมหามุนี - พิธีล้างหน้าพระมหามุนี - สนามบินมัณฑะเลย์ - บินภายในสู่สนามบินเมืองเฮโฮ - ล่องเรือ ชมทะเลสาบอินเล - ตลาดเหยาม่า - วัดเจดีย์ป่าวต่ออู - หมู่บ้านอินปอขอมคอม - วัดแมวลอดห่วง
 สนามบินเฮโฮ - บินภายในสู่ สนามบินย่างกุ้ง - นมัสการพระหินอ่อน - ช้างเผือก - ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต - สนามบินมิงกลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z1087
นกแอร์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1087
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - เจดีย์ชเวมอดอว์ - วัดพระไฝเลื่อ - ขึ้นกระเช้าสู่พระธาตุอินทร์แขวน - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระเจดีย์โบตะตอง - วัดพระบารมี ** พิเศษ !!! เมนูกุ้งแม่น้ำ ,สลัดกุ้งมังกร ,เป็ดปักกิ่งและบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนาบินย่างกุ้ง - เมืองหงสาวดี - ผ่านชม สุสานสัมพันธมิตร - เจดีย์ชเวมอดอว์ - เมืองไจ๊ก์ทีโย - วัดพระไฝเลื่อ - ถึงคิมปูนแคมป์ - ขึ้นกระเช้าสู่พระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน - เมืองหงสาวดี - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - วัดไจ้คะวาย - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - กรุงย่างกุ้ง - ทางผ่านชม พระเจดีย์สุเล - เจดีย์เจ๊าทัตจี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 ตลาดโบโจ๊ก - พระเจดีย์โบตะตอง - วัดพระบารมี - พระหินอ่อน - ปางช้างเผือก - สนามบิน - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z1090
แอร์เอเชีย

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1090
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - สิเรียม : ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน - พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - ตลาดสก๊อต ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกาลาดง - เมืองหงสาวดี - ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท - ผ่านชมแม่น้ำสะโตง - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - พระนอนตาหวาน - เจดีย์ชเวดากอง
 ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z1091
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1091
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ : เจดีย์ไจ๊เข้า - เทพทันใจไจ๊เข้า - เมืองสิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตาทาวน์ - เจดีย์สุเล - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร - เจดีย์ไจ้กะส่าน - เจดีย์เอ่งต่อหย่า - เจดีย์เมียตซอนินเนือง - ตลาดสก็อต ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกาลาดง - เจดีย์ไจ๊เข้า - เทพทันใจไจ๊เข้า - เมืองสิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตาทาวน์ - เจดีย์สุเล - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร - เจดีย์ไจ้กะส่าน - เจดีย์เอ่งต่อหย่า - เจดีย์เมียตซอนินเนือง - ตลาดสก็อต - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z1093
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1093
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - เจาะลึกมัณฑะเลย์ : นั่งรถม้า ชมเมืองอังวะ - หอคอย เมืองอังวะ - วัดมหาอ่องเหม่ - เมืองสกายน์ - วัดเจดีย์นมนาง - ขึ้นเขาสกายน์ฮิลล์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - ระฆังมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - เจดีย์ชินพิวมิน - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี - สะพานไม้อูเบ็ง - ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป วัดมหากันดายงค์ ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมัณฑะเลย์ - นั่งรถม้า ชมเมืองอังวะ - หอคอย เมืองอังวะ - วัดมหาอ่องเหม่ - เมืองสกายน์ - วัดเจดีย์นมนาง - ขึ้นเขาสกายน์ฮิลล์
 พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - เมืองมิงกุน - ระฆังมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - เจดีย์ชินพิวมิน - มัณฑะเลย์
 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง - ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป วัดมหากันดายงค์ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1094
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1094
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - สักการะ 2 มหาบูชาสถาน พุกาม - มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - มิงกุน : ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก - เจดีย์ชเวซานดอว์ - พระเจดีย์ชเวสิกอง - วัดมนุหา - วัดติโลมินโล - เจดีย์สัพพัญญู - หมู่บ้านมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหา ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท ต่อทริป ต่อลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ไม่รวมในทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (ตามสินน้ำใจของผู้เดินทาง) --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมัณฑะเลย์ - พุกาม - ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก
 เจดีย์ชเวซานดอว์ - พระเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - แวะชมเครื่องเขิน - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - เจดีย์สัพพัญญู - วิหารธรรมยันจี - เมืองมัณฑะเลย์
 มัณฑะเลย์ - หมู่บ้านมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินพิวมิน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ
 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง - วัดมหากันดายงค์ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1095
แอร์เอเชีย

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1095
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿13,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - พุกาม : จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วิหารธรรมยันจี - พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ** เมนูพิเศษ! กุ้งแม่น้ำเผา / แถมฟรี! ชุดเสริมบารมี --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - เจดีย์บูพญา - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก
 พุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - ชมเครื่องเขิน - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - เจดีย์สัพพัญญู - วิหารธรรมยันจี - เมืองมัณฑะเลย์ - สะพานไม้อูเบ็ง
 มัณฑะเลย์ - พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z1097
แอร์เอเชีย

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1097
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : FD-แอร์เอเชีย
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿12,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - สักการะ 2 มหาบูชาสถาน พุกาม - มัณฑะเลย์ - มิงกุน : จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก - พระเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - ชมเครื่องเขิน - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - เจดีย์สัพพัญญู - วิหารธรรมยันจี - หมู่บ้านมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินพิวมิน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - สะพานไม้อูเบ็ง - วัดจอกตอจี ** เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา / รับฟรี ชุดเสริมบารมี (ผ้าเช็ดพระพักตร์-ถุงผ้า-ร่ม-สมุดสวดมนต์-คู่มือพม่า) / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมัณฑะเลย์ - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก
 พระเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - ชมเครื่องเขิน - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - เจดีย์สัพพัญญู - วิหารธรรมยันจี - มัณฑะเลย์
 เมืองมิงกุน - หมู่บ้านมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินพิวมิน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ
 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง - วัดจอกตอจี - สนามบินมัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z1098
บางกอกแอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1098
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : PG-บางกอกแอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : & จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿11,900
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - อินทร์แขวน : เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - พระนอนตาหวาน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - วัดไจ๊คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) ** เมนูพิเศษ ชาชูชิ สุกี้หม้อไฟ และซูชิ เครือโออิชิ / อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง --

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - พระนอนตาหวาน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 วัดไจ๊คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
 พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
Z1099
ไทยไลอ้อนแอร์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1099
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : SL-ไทยไลอ้อนแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿8,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - สักการะ 3 มหาบูชาสถาน : เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน - ร่วมตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - พระนอนตาหวาน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์ไจ๊เข้า - พระเจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - วัดพระหินอ่อน ** อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) - ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกาลาดง - เมืองหงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
 ร่วมตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - พระนอนตาหวาน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 ย่างกุ้ง - เจดีย์ไจ๊เข้า - สิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - วัดพระหินอ่อน - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z1662
นกแอร์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z1662
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,333
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ - วัดพระหินอ่อน - พระงาทัตยี - ตลาดสก๊อต

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) - เจดีย์ชเวดากอง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ , เทพกระซิบ) - พระงาทัตยี - ตลาดสก๊อต - วัดพระหินอ่อน - ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z2449
นกแอร์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z2449
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,777
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ไหว้พระ 9วัด : เจดีย์เจ๊าทัตจี - วัดงาทัตจี - เจดีย์ชเวโพนพวิน - เจดีย์มหาวิชยะ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระเจดีย์โบตะตอง - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - วัดพระบารมี - พระเขี้ยวแก้ว - พระหินอ่อน ** เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง, สลัดกุ้งมังกร, บุพเฟ่ต์ซีฟู้ด+เบียร์ไม่อั้น --

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินกรุงย่างกุ้ง - เจดีย์เจ๊าทัตจี - วัดงาทัตจี - เจดีย์ชเวโพนพวิน - เจดีย์มหาวิชยะ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 ผ่านชม พระเจดีย์สุเล - พระเจดีย์โบตะตอง - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดโบโจ๊ก - วัดพระบารมี - สักการะ พระเขี้ยวแก้ว - พระหินอ่อน - ปางช้างเผือก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z2498
นกแอร์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z2498
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : DD-นกแอร์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - วัดพระเขี้ยวแก้ว - เจดีย์กาบาเอ - เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) - วัดบารมี

 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกาลาดง - วัดพระเขี้ยวแก้ว - เจดีย์กาบาเอ - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - พระงาทัตยี - เจดีย์มหาวิชยะ - เจดีย์ชเวดากอง
 เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) - วัดบารมี - ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต - วัดพระหินอ่อน - ช้างเผือก - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เดินทาง :
Z2598
เมียนมาร์แอร์เวย์

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : Z2598
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : 8M-เมียนมาร์แอร์เวย์
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿10,999
โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า :
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา : พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เจดีย์เจ๊าทัตจี

 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินมิงกาลาดง - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระธาตุอินทร์แขวน
 พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 เจดีย์คาบาเอ - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์เจ๊าทัตจี - สนามบินมิงกาลาดง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 24 จาก
ทัวร์พม่า 71 รายการ
ดูรายการที่ 25-48
หน้าสุดท้าย
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ไทย )
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์พม่า, โปรแกรมท่องเที่ยวพม่า และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์พม่าเดือนธันวาคม 2562
ทัวร์พม่าเดือนมกราคม 2563
ทัวร์พม่าเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัวร์พม่าเดือนมีนาคม 2563
ทัวร์พม่าเดือนเมษายน 2563
ทัวร์พม่าเดือนพฤษภาคม 2563
ทัวร์พม่าเดือนมิถุนายน 2563
ทัวร์พม่าเดือนกรกฎาคม 2563
ทัวร์พม่าเดือนสิงหาคม 2563
ทัวร์พม่าเดือนกันยายน 2563
ทัวร์พม่าเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์พม่าเดือนพฤศจิกายน 2563
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/07794
TOP