เปิดทำการ จ - ศ : 08.30 - 22.00 น. ส - อา : 09.00 - 22.00 น.
Add Friend Add Friend
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีดี


@etravelway

@etravelway

รับโปรโมชั่นดีดี
Add Friend
เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
ทัวร์ถูกคุณภาพคุ้มค่า
ทัวร์หลุดจอง

@etravelway.fire

เฉพาะคอทัวร์โปรไฟไหม้
แชทผ่าน Facebook
fb.me/etravelway

สอบถามทาง Facebook

ค้นหาทัวร์ :
ปิด & แสดงผลค้นหา
รายการที่ 1 ถึง 14 จาก
ทัวร์จันทบุรี 14 รายการ

แพคเกจทัวร์ไทย : ประเทศไทย

Z5931
Self Travel-เดินทางเอง
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : Self travel-เดินทางเอง
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,690
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - แพ็คเกจเที่ยวจันทบุรี New Normal เที่ยวปันสุข
เดินทางเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก / ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ / คณะออกเดิน 2 ท่านขึ้นไป

 อิสระเดินทางเองจากกรุงเทพฯ(ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - เข้าที่พัก วรรณา โฮมสเตย์ จ.จันทบุรี - สนุกกับเครื่องเล่นทางน้ำภายในโฮมสเตย์ - ล่องแพ - ชมฝูงเหยี่ยว ชมการให้อาหารเหยี่ยว - เล่นน้ำ
 อิสระพักผ่อน - อำลาที่พัก - อิสระเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
เดินทาง :
Z5964
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์จันทบุรี

รหัสทัวร์ : Z5964
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿5,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - วัดคาทอลิคจันทบุรี - ถ่ายรูปย่านเก่า ชุมชนริมน้ำจันทบูร - จุดชมวิวเนินนางพญา - พักดี 4 ดาว มีชายหาดส่วนตัว / คณะออกเดินทาง 10 ท่าน ขึ้นไป
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว - ค่าอาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ (จุดนัดพบ) - จังหวัดจันทบุรี - ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - ศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี - จุดชมวิวเนินนางพญา - เข้าที่พัก - อิสระอาหารค่ำ
 ช่วงเช้า อิสระพักผ่อน - วัดคาทอลิคจันทบุรี - ถ่ายรูปย่านเก่า ชุมชนริมน้ำจันทบูร - อิสระอาหารค่ำ
 วัดปากน้ำแขมหนู - ช้อปปิ้งร้านของฝาก - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z5987
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์จันทบุรี

รหัสทัวร์ : Z5987
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿6,500
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - ระยอง - จันทบุรี - เกาะเปริด - ทะเลแหวก - บ้านเหยี่ยวแดงแห่งลุ่มแม่น้ำเวฬุ - เนินนางพญา - ทุ่งโปรงทอง
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ (จุดนัดพบ) - จันทบุรี - ศาลหลักเมืองจันทบุรี - เกาะเปริด - ทะเลแหวก - หาดทรายดำ - บ้านเหยี่ยวแดงแห่งลุ่มแม่น้ำเวฬุ
 เนินนางพญา - จุดชมวิวเจดีย์กลางน้ำ - บ้านหัวแหลม - เรือรบหลวงประแส - ทุ่งโปรงทอง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z5989
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์จันทบุรี

รหัสทัวร์ : Z5989
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿9,500
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - ตราด - จันทบุรี - เกาะหมาก - เกาะขาม
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - ตราด - เกาะหมาก - นั่งรถรางเที่ยวรอบเกาะ - พิพิธภัณฑ์เกาะหมาก - สะพานสู่ฝัน - จุดชมวิว Cococape Resort
 เกาะหมาก - เกาะขาม - อิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัย
 เกาะหมาก - ชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบัว - โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล - ชุมชนเก่าริมน้ำย่านท่าหลวง - ศาลหลักเมืองจันทบุรี - เนินนางพญา - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6136
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์จันทบุรี

รหัสทัวร์ : Z6136
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,990
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - จันทบุรี - ศาลพระเจ้าตากสิน - หาดเจ้าหลาว - จุดชมวิวเนินนางพญา - เจดีย์บ้านหัวแหลม

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - จันทบุรี - ศาลพระเจ้าตากสิน - ศาลหลักเมือง - ชุมชนขนมแปลก - โบสถ์พระนางมารีอา - ชุมชนริมน้ำจันทบูร - หาดเจ้าหลาว
 จุดชมวิวเนินนางพญา - เจดีย์บ้านหัวแหลม - ซื้อของฝาก - ตลาดน้ำเกาะลอย - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6137
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์จันทบุรี

รหัสทัวร์ : Z6137
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,590
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - จันทบุรี - หมู่บ้านไร้แผ่นดิน - ทะเลแหวก - หาดทรายดำ - ชุมชนริมน้ำจันทบูร - จุดชมวิวเนินนางพญา

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - จันทบุรี - ศาลพระเจ้าตากสิน - ศาลหลักเมือง - หมู่บ้านไร้แผ่นดิน - ทะเลแหวก - หาดทรายดำ
 ชุมชนขนมแปลก - โบสถ์พระนางมารีอา - ชุมชนริมน้ำจันทบูร - จุดชมวิวเนินนางพญา - เจดีย์บ้านหัวแหลม - ซื้อของฝาก - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6157
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์จันทบุรี

รหัสทัวร์ : Z6157
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,599
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - จันทบุรี - ล่องแพเปียก - จุดชมวิวเนินนางพญา - โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - จันทบุรี - สนุกสนานกับการทำกิจกรรมของรีสอร์ท
 จุดชมวิวเนินนางพญา - โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล - ชุมชนเก่าริมแม่น้ำจันทบูร - เดินทรางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6200
BUS-รถปรับอากาศ

ทัวร์จันทบุรี

รหัสทัวร์ : Z6200
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : BUS-รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿2,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - อ่าวคุ้งกระเบน 3ป่า ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าโปร่ง - วัดปากน้ำแขมหนู (ชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน) - ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต - ถนนคนเดิน ริมน้ำจันทบูร - โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล - วัดเขตร์นาบุญญาราม
ไม่รวมค่ามัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ 200 บาท ต่อผู้เดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - จังหวัดจันทบุรี - อ่าวคุ้งกระเบน 3ป่า ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าโปร่ง - วัดปากน้ำแขมหนู (ชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน) - ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต
 ถนนคนเดิน ริมน้ำจันทบูร - โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล - วัดเขตร์นาบุญญาราม (วัดญวน) - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนัดพบ)
เดินทาง :
Z6238
VAN/BUS-รถตู้ปรับอากาศ/รถปรับอากาศ

ทัวร์จันทบุรี

รหัสทัวร์ : Z6238
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN/BUS-รถตู้ปรับอากาศ/รถปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿4,900
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - จันทบุรี - โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล - หาดคุ้งวิมาน - เนินนางพญา

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ) - จันทบุรี - โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล - ชุมชนริมน้ำจันทบูร - ตลาดพลอย - หาดคุ้งวิมาน
 เนินนางพญา - ชมบ้านหัวแหลม - เจดีย์บ้านหัวแหลม - ช้อปปิ้งของดีเมืองจันท์ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6443
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์จันทบุรี

รหัสทัวร์ : Z6443
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - แหลมสิงห์ - ล่องแพเปียก - ล่องเรือกระด้ง / พักโฮมสเตย์ 1 คืน / บริการ เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย / เดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
เมนูพิเศษ ปูตัวใหญ่ๆ กุ้งตัวโตๆ ซีฟู๊ดเต็มอิ่มไม่อั้น / ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 200 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - อาหารบางมื้อ

 กรุงเทพฯ(จุดนับพบ ตรงข้ามไบเทคบางนา) - จันทบุรี - โฮมสเตย์ - เกาะเปริด - Sky View Cafe (ไม่รวมค่าอาหาร และเครื่องดื่มภายในร้าน) - กิจกรรมล่องแพเปียก ล่องเรือกระด้ง และชมฝูงเหยี่ยวแดง
 โบสถ์สีน้ำเงิน วัดปากน้ำแขมหนู - ลานหินสีชมพู - เจดีย์บ้านหัวแหลม - ชุมชนริมน้ำจันทบูร ย่านท่าหลวง - อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล - ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนับพบ)
เดินทาง :
Z6450
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์จันทบุรี

รหัสทัวร์ : Z6450
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,277
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - เกาะเสม็ด - ล่องแพรชมเหยี่ยวแดง - หมู่บ้านไร้แผ่นดิน / พักใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
ไม่รวมค่าทิปคนขับ และไกด์นำเที่ยว 300 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - อาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ใกล้เซ็นทรัลบางนา) - จังหวัดจันทบุรี - ชุมชนริมน้ำจันทบูร - วิหารพระนางมารี - ล่องแพชมเหยี่ยวแดง หมู่บ้านไร้แผ่นดิน - ตลาดนัดเซนทริค
 โบสถ์สีน้ำเงิน - ลานหินสีชมพู - จุดชมวิวเนินพญา คุ้งวิมาน - ระยอง - เรือข้ามฟากสู่เกาะเสม็ด ชมพระอาทิตย์ตกดิน - ชมโชว์ควงกระบองไฟ (อิสระอาหารค่ำ)
 สตรอเบอรี่ทาวน์ (อิสระอาหารเที่ยง) - ย่านเมืองเก่าถนนยมจินดา - เจดีย์กลางน้ำ - ตลาดน้ำเกาะกลอย - สะพานมังกร - ศาลเจ้าหลวงเตี่ยบ้านพยูน - กรุงเทพฯ(รถส่งจุดนับพบ)
เดินทาง :
Z6451
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์จันทบุรี

รหัสทัวร์ : Z6451
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿7,977
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - เกาะเสม็ด - โบสถ์สีน้ำเงิน - ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา / พักใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
ไม่รวมค่าทิปคนขับ และไกด์นำเที่ยว 300 บาท ต่อทริป ต่อท่าน - อาหารบางมื้อ - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 กรุงเทพฯ(จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ใกล้เซ็นทรัลบางนา) - จังหวัดจันทบุรี - ชุมชนริมน้ำจันทบูร - วิหารพระนางมารี - ล่องแพชมเหยี่ยวแดง หมู่บ้านไร้แผ่นดิน - ตลาดนัดเซนทริค
 โบสถ์สีน้ำเงิน - ลานหินสีชมพู - จุดชมวิวเนินพญา คุ้งวิมาน - ระยอง - เรือข้ามฟากสู่เกาะเสม็ด ชมพระอาทิตย์ตกดิน - ชมโชว์ควงกระบองไฟ (อิสระอาหารค่ำ)
 สตรอเบอรี่ทาวน์ (อิสระอาหารเที่ยง) - ย่านเมืองเก่าถนนยมจินดา - กรุงเทพฯ - ล่องเรือดินเนอร์ ชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมโชว์สุดพิเศษ - รถส่งจุดนัดพบ
เดินทาง :
Z6464
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์จันทบุรี

รหัสทัวร์ : Z6464
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿1,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - จันทบุรี - จุดชมวิวเนินพญา - ลานหินสีชมพู - เกาะเปริด - ชุมชนเก่าริมน้ำย่านท่าหลวง

 กรุงเทพฯ(จุดนัดหมาย) - จันทบุรี - จุดชมวิวเนินพญา - เจดีย์บ้านหัวแหลม - ลานหินสีชมพู - วัดปากน้ำเขมหนู - เกาะเปริด - ตลาดน้ำพุ
 ชุมชนเก่าริมน้ำย่านท่าหลวง - โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล - ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน - ศาลหลักเมือง - ตลาดทุบหม้อ - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
Z6558
VAN-รถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์จันทบุรี

รหัสทัวร์ : Z6558
เดินทางโดย (ตั๋วเครื่องบิน) : VAN-รถตู้ปรับอากาศ
มาตรฐานโรงแรม : จำนวนวัน : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น :
 ฿3,999
โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี :
ทัวร์จันทบุรี - จันทบุรี - ระยอง - เกาะเปริต - ล่องแพเปียก - โบสถ์สีน้ำเงิน - จุดชมวิวเนินนางพญา - ทุ่งโปรงทอง

 กรุงเทพฯ - จันทบุรี - เกาะเปริต - Sky View Cafe - กิจกรรมภายในที่พัก
 ชุมชนริมน้ำจันทบูร - อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล - ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง - โบสถ์สีน้ำเงิน - ลานหินสีชมพู - จุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลม - จุดชมวิวเนินนางพญา - ระยอง - ทุ่งโปรงทอง - เดินทางกลับ - กรุงเทพฯ
เดินทาง :
รายการที่ 1 ถึง 14 จาก
ทัวร์จันทบุรี 14 รายการ
แพคเกจทัวร์ ( ทัวร์ต่างประเทศ )  - อัพเดตทุกสัปดาห์ !
แพคเกจทัวร์ไทย
หมายเหตุ:-
eTravelWay.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์จันทบุรี, โปรแกรมท่องเที่ยวจันทบุรี และข้อมูลอื่นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องมือนักท่องเที่ยว
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
การจองและชำระเงิน
เกร็ดความรู้พาสปอร์ตไทย
ตารางการบินภายในประเทศ
    ไลอ้อนแอร์
    แอร์เอเชีย
    นกแอร์
    การบินไทย
    บางกอกแอร์เวยส์
ทัวร์จันทบุรีเดือนกันยายน 2563
ทัวร์จันทบุรีเดือนตุลาคม 2563
ทัวร์จันทบุรีเดือนพฤศจิกายน 2563
ทัวร์จันทบุรีเดือนธันวาคม 2563
ทัวร์จันทบุรีเดือนมกราคม 2564
ทัวร์จันทบุรีเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ทัวร์จันทบุรีเดือนมีนาคม 2564
ทัวร์จันทบุรีเดือนเมษายน 2564
ทัวร์จันทบุรีเดือนพฤษภาคม 2564
ทัวร์จันทบุรีเดือนมิถุนายน 2564
ทัวร์จันทบุรีเดือนกรกฎาคม 2564
ทัวร์จันทบุรีเดือนสิงหาคม 2564
หน้าแรก | จองโรงแรม | ตั๋วเครื่องบินในประเทศ | ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ | แพคเกจทัวร์ | ทัวร์ไฟไหม้ | เรือสำราญ | บัตรเช้าชม | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2004- eTravelWay.com All rights reserved โดย บริษัททัวร์ เมก้าครูซซิ่ง จำกัด
ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 11/09568
logged_out_greeting="สอบถามรายการทัวร์ และโปรโมชั่นได้เลยค่ะ^^">
TOP